Hist 1113 – World History and Civilization Dünya tarixi və sivilizasiyası Müəllim: Əliyeva Sədaqət Məmmədhüseyn qızı
Yüklə 134.83 Kb.
tarix27.02.2016
ölçüsü134.83 Kb.
Azerbaijan University

Bachelor of Business Administration


Syllabi
Hist 1113 – World History and Civilization
Dünya tarixi və sivilizasiyası
Müəllim: Əliyeva Sədaqət Məmmədhüseyn qızı

İş tel. N: (+99412) 4305179 (107)

E- mail: Apo-Stimul@ mail.ru

Dərsin keçirildiyi ünvan: Bakı ş. Tbilisi pr. Alatava 2
Dərsliklər:

1. S.D. Skazkin Orta əsrlər tarixi B., 1988; 2. Vəli Həbiboğlu Türk dünyasının qüdrətli hökmdarları, xaqanları,sərkərdələri B.,1995 3. Cavad Heyət Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış B., 1993; 4. Tofiq Mustafazadə Ümumi tarix (dörd cilddə)B.,1995; 5. Mürşüd Behbudov Ümumi Tarix, B., 2006; 7. Yusif Yusifov , Qədim Şərq Tarixi, B., 1993; 8.Великие тайны и загадки мира Тайны Всемирной Истории, М., 2007Fənnin təsviri: Təbələrdə dünya tarixi və sivilzasiyaları haqqında ümumi təsəvvür yaratmaq üçün bu fənn, dünya tarixi və sivilizasiyasının ən mühim hadisələrini diqqətə çatdırır. Burada bəşəriyyətin inkişafına təbiətin məsirindən başlamış, bütün sosiaı, ictimai, tarixi proseslərin ən mühüm hadisələri ümumiləşdirilir. Müqayisə və təhlillər aparmaqla, bu hadisələrin fonunda dünya sivilizasilasının mənzərəsi yaranır. Tələbələr dünya tarixi və sivilizasiyası kontekstində insan amilnin rolu haqqında dolğun təsəvvür əldə edir və onlar dünya tarixinin ideyalar tarixi olduğunu yəqinləşdirirlər.
Fənnin məqsədləri:

  1. Dünya tarixi və sivilzasiyaları haqqında əldə edilən bilikləri ümumiləşdirmək üçün tələbələrdə kontent – analiz apara bilmək bacarığı formalaşdırmaq.Vətən Tarixinin dərki üçün zəruri olan düşünmə proseslərini və analitik bacarıqları inkişaf etdirmək.

  2. Tələbələrdə vətənsevərlik hissləri, Azərbaycançılıq ideyası, tolerantlıq məfkurəsi formalaşdırmaq.

  3. Disskusiyalar yolu ilə dünya tarixi və sivilzasiyaları ilə bağlı olan mürəkkəb və ziddiyətli məslələrə aydınlıq gətirmək.

  4. Tələbələrdə dünya tarixnin ən mühüm hadisələrini və dünya sivilizasiyasının rolunu dəyərləndirmək, düzgün nəticə çıxarmaq bacarığı formalaşdırmaq.

  5. Ayrı – ayrı tarixi hadisələrin dünya sivilizasiyasının ınkişafındakı praktiki əhəmiyyətini, tarixin dərslərindən nəticə çıxarmağın mümkünlüyünü, sivilizasiyalar arası dialoqun qazılmazlığını anlatmaq.

  6. Tələbələrdə yazılı və şifahi ünsiyyət, disskusiya, dialoq, eləcə də tədqiqat və qrupla işləmək vərdişlərini inkişaf etdirmək.


Fənnin metodologiyası:

Bu fənn üzrə başlıca təlim vasitələri mühazirələr, sinif müzakirələri, mütəxəssis məruzələri, komanda şəkilində yerinə yetirilən layihələr, müxtəlif beynəlxalq qəzetlərdən, internet səhifələrindən götürülmüş məqalələrin təhlili və tənqididir. Hər bir dərsdən əvvəl tələbə müəyyən olunmuş mətnləri və tapşırılmış bütün digər qiraət materiallarını oxumalıdır.
Dərs siyasəti:

Dərsdən qalma. Dərsdən qalma tarixləri və məhdudiyyətləri ilə əlaqədar AU-nun Akademik Təqviminə istinad edin. Akademik Təqvim AU-nun kataloqunda və veb-saytında yerləşdirilib (www.au.edu.az).

Akademik vicdansızlıq. Mənbəni göstərmədən internet saytlarından və digər elektron sənədlərdən kəsib yapışdırma plagiatızm, aldadtma forması və akademik ədalətin pozulması sayılır. Bunun ardınca nizam-intizam bərpasını tələb edən qaydalar tətbiq edilir (AU kataloqunda və veb-saytda təfsilat göstərilir).

Fənnin və müəllimin dəyərləndirilməsi. Tələbələr anonim sorğular və tələbə-pool vasitəsiylə semestrin sonunda fənnin və müəllimin dəyərləndirməsini aparır. Bu zəruri və şəffaf bir prosedurdur.
Dərsə davamiyyət:

Dünya tarixi və sivilizasiyası üzrə dərsə davamiyyətə diqqət ciddidir. Bu məsələdə istisnaları müəllimdən xahiş etməyin. Dərsə 05 dəqiqə gecikmə qayıb, iştirak etməmək sayılır və yekun qiymətə təsir edir. İştirak etməmək üçün üzürlü (hüquqi) səbəblər bunlardır: 1) xəstəlik (həkimdən arayış təqdim olunmalıdır); 2) ailədə bədbəxt hadisənin baş verməsi; 3) dini bayramlar. İş tələblərinə görə dərsdən qalma üzürlü qayıb sayılmır. Üzürlü qayıblar qayıb həddini aşmamalıdır. Fənlərdə qayıbların həddi 15% dir. (həftədə 1 dəfə olan dərslərdə 2, həftədə iki dəfə olan dərslərdə 4, həftədə 3 dəfə olan dərslərdə 6 qayıb). Bu həddi keçəndə yekun qiymətdən ballar çıxılacaq (həftədə bir dəfə olan dərslərdə hər qayıba görə 2, həftədə 2 dəfə olan dərslərdə hər qayıba görə 1, həftədə 3 dəfə olan dərslərdə hər qayıba görə 1). Müəyyən bir dərsə gəlmədikdə, gecikmə halı olduqda və ya tez çıxma haqqında nəzakət əlaməti olaraq, müəllimə əvvəlcədən xəbər verilməlidir. Müəlliminiz iştirak etmədiyiniz dərs haqqında sizi məlumatlandırmağa borclu deyil. Bu zaman elektron poçt ünvanına və yaxud qrup yoldaşlarınıza arxalanın. Bundan əlavə, tələbə iştirak edə bilməyəcəyi imtahandan əvvəl müəllimi qabaqcadan xəbərdar etməlidir. Tələbə imtahanda iştirak etməmişdən əvvəl müəllim xəbərdar edilməyibsə, bu hal həmin imtahan üçün sıfır qiymətlə nəticələnir.
Sinif etiketi (ədəb qaydaları):

Dərsdə mövzudan kənar söhbətlər: dərsdə kənar söhbətlər tələbələrin fəal dinləmə və qavramasını çətinləşdirir. Başqalarına qarşı diqqətli olun, onların hüquqlarına hörmətlə yanaşın.

Diqqətsizlik: Dərs vaxtı başqa kitablar, qəzetlər oxumaq, nə də kompüterdə işləmək olmaz. Qeydlər əllə aparılmalıdır. Hər an qrup müzakirələrinə qoşulma gözlənildiyinə görə diqqətli olmaq tələb edilir. Bu tələbəyə materialı mənimsəməkdə kömək edir. Bütün mobil telefonlar dərs vaxtı söndürülməlidir. Əks təqdirdə bu gün ərzində bütün dərslərdən məhrumiyyətə və dəyərli balların itirilməsinə gətirib çıxarar.
Tapşırıqlar siyasəti:

Gecikdirilmiş iş. Gecikdirilmiş iş qəbul edilməyəcək. Bununla bağlı heç bir xahiş eşidiməyəcək.

Əlavə imtahanlar:

İmtahandan əlavə həmin fəndən hər hansı bir imtahan təşkil edilmir, yekun imtahandan sonra və ya əvvəl kiminsə balını artırmaq üçün qətiyyən əlavə layihələr müəyyən olunmur.

Təqdimatlar: Təqdimatlar baş tutmadıqda onların əvəzinə təqdimat keçirmək yolverilməzdir.
Tələbələrin tərcümeyi-hal blankı:

Bütün tələbələrdən ikinci dərsə kimi bu fənn üçün tərcümeyi-hal blankını doldurub müəllimə təqdim etmələri tələb olunur. Blanka bir fotoşəkil yapışdırılmalıdır. Əgər blankı doldurmasanız “Semestr ərzində faydalı aktivlik” başlığı altındakı ballarınızdan 2 bal çıxılacaq.
Fənnin əsas tələbələri:

İmtahan: Fənn üzrə imtahan semestr ərzində iki dəfə (aralıq 25% və final 25%) keçirilir.

Kuizlər - tapmaca xarakterli qısa testlər, yaxud açıq cavab tələb edən suallar. Kuizi ötürənlərə onları yenidən təşkil etmək mümkün deyil. Ötürülmüş bu cür testlər (0)-la qiymətləndirilir. Belə testlər dərs saatının istənilən vaxtında verilə bilər. Semest ərzində kuizlərə ayrılan bal 100%-in 20%-ni təşkil edir. Yəni semest ərzində təxminən 10 dəfə test və açıq cavab tələb edən suallarla kiçik imtahanlar keçirilir (aralıq və final imtahanlarından əlavə) və bunların hər birisi 0-2 balla qiymətləndirilir (0;0,1;0,2;0,5;0,8;1; 1, 5;1,8; 2).

Keyslər - Azərbaycan ərazisindəki dövlətlər, tarixi məskənlər, muzeylər, qalalar barədə qısa araşdırmalar; vətən tarixi, mədəniyyəti, tarixi şəxsiyyətləri, dövlətin xəritəsi barədə xarici qəzetlərdə və internetdə gedən təhriflərin və məlumatların tənqidi təhlilləri. Semestr ərzində hər bir tələbə Azərbaycanla bağlı xaricdə dərc olunan və yaxud internetə yerləşdirilən bir məqalənin tənqidi təhlilini hazırlamalıdır. Bu məqalələrin Azərbaycan əleyinə məqsədli və qərəzli yazılmış məqalələrin təhlilinə və tənqidinə həsr olunması daha məqsədəuyğundur. Bundan əlavə semestrin əvvəlində müəllim hər tələbəyə Azərbaycan ərazisində mövcud olan bir dövlət barədə araşdırma aparmaq tapşırıqları verir. Araşdırma hazır olanda təqdimat keçirilir. Hər tələbə qrup qarşısında 3 dəqiqəlik təqdimat edir. Təqdimatın verilmiş vaxt çərçivəsində tamamlanması layihə üzrə qiymətə təsir edən amil sayılır. Semestr ərzində hər tələbə təxminən 5 keys hazırlayır. Hər keys 0-2 balla qiymətləndirilir.

Esse üzrə hesabat, müzakirə və müdafiə. Semestr ərzində tələbəyə müzakirə və təqdimat üçün esse üzərində işləmək tapşırılır. Esselər kiçik araşdırma və yaxud kiçik dissertasiyalardır və tələbələrin araşdırma, təhlil etmə bacarıqlarının formalaşdırılmasına xidmət edir. Yazılı tapşırıq iki intervalla, 14 şriftlə yazılmış 3-4 səhifəlik araşdırma ilə məhdudlaşdırılır. Esse final imtahanına qədər təqdim edilməlidir. Təqdimat zamanı qrupdakı iştirakçılara müzakirə açmaq tapşırıla bilər və ya onlar passiv şəkildə əyləşə bilərlər. Essenin keyfiyyəti dəlillərin çoxluğu və təqdimatın anlaşıqlı, rəvan olması, eyni zamanda işə tənqidi və yaradıcı yanaşma ilə bağlıdır. Esse 20 balla qiymətləndirilir (5 bal texniki göstəricilərə görə; 5 bal mövzunun əahətə olunma dərəcəsinə görə; 5 bal mövzuya yaradıcı, yenilikçi yanaşmaya görə; 5 bal təqdimat üçün ayrılmış vaxta əməl edildiyinə və təqdimatın keyfiyyətinə görə).

Başqa ev tapşırıqları. Müəllim dərsə hazırlıqda və dərslərdə aktiv iştirakda sizə yardımçı olacaq ev tapşırığı verə bilər.
Qiymətləndirmə
İstiqamət

BallarFaiz

İmtahan (aralıq)

20

20 %

İmtahan (final)

40

45 %

Kuizlər

20

20 %

Iştirak

10

10 %

Esse

10

10 %

Cəm:

100

100 %


CƏMİ: 45 ( 90) saat; mühazirə 30 (60) saat; məşğələ 15 (30) saat

N

Mövzular

TarixBəşər cəmiyyətinin formalaşmasında təbiətin rolu

.09.2008
İndivid və fərdin təbiətlə münasibəti. İnsan və cəmiyyətDünyada ilk insan məskənləriErkən sivilizasiyadan yaranmış mədəniyyətin rüşeymləriMezolit dövrüPoleolit və onun əsas xüsusiyyətləriNeolit inqilabıEneolit dövrü və ibtidai icma quruluşunun sonuFərqli təsərrüfat formalarınıdan yaranan fərqli düşüncə tərzi
2.

Qədim sivilizasiyalar. Misir və MesopotamiyaMisir və Hil çayının toponimikasıMisirdə eneolit dövründə nomlarAşağı və Yuxarı Misir hökmdarlığının birləşməsiMisir fironlarının idarəçiliyi və çatilərin fəaliyyətiMisirdə din, mifoloğiya, elm, təbabət və yazıÖn Asiyada ən qədim metal emalının izləriMesopotamiyanın Şimaı və Cənub hissəsi nəyə görə fərqlənirdiMesopotamiyanın cənub hissəsi olan Şümer ölkəsində e.ə. III əsr şəhər-dövlətlər:Uruq, Kiş, Eredu, Ur, Laqaş, Umma, Nippurun idarəçilik sistemiMixi yazı sistemi nə vaxt və kim tərəfindən yaradıldıMesopotamiya memarlığının və heykəltəraşlığının əsas əlamətləriMesopotamiyada yaranmış şəhər-dövlətlər: İsin, Larsa, Mari və BabilHamurappinin hakimiyyəti dövründə
3

Qədim YunanıstanAvropada ilk quldarlıq cəmiyyəti və dövləti harada yaranmışdır?Afina və Sparta şəhərləriDrakon qanunlarıYunan və İran müharibələri

Yunanıstanda elm və fəlsəfə
4

Qədim Roma və BizansRoma şəhərinin yaranması haqqındaPatrisi və Plebeylərin mübarizəsi nə ilə nəticələndi?Roma ilə Karfagen arasında müharibələrHannibalın Romanı işğal etməsinin səbəbiSpartak üsyanıRoma heykəltaraşlığının əsas xüsusiyyətiRomalıların Olimp AllahlarıŞərqi və Qərbi Roma imperiyalarının əraziləriQərbi Roma imperiyalarınıın sübutuKonstantinin hakimiyyətiRoma imperiyalarının süqutunun nəticələri
5

Türk imperiyalarıQədim türklərin ilk məskənləri və böyük TürküstanQədim türk xaqanlarııQədim hunlarHunların Çinə hücumuQərbi və Şərqi hun imperiyalarıGöy türk dövlətinin yaranmasıSəlcuqlar dövlətiMərkəzi Asiyadakı türk dövlətləriOsmanlı imperiyasıSəfəvilər imperiyasıTürk imperiyalarında mədəniyyət
6

Xristianlıq və Avropa erkən orta əsrlər tarixindəXristianlığın meydana gəlməsinin əsas səbəbləriMüqqədəs Konstantinin xristianlıqda roluErkən orta əsrlərdə Avropada ticarət və sənətFrank dövlətinin yaranması və Xlodviqin hakimiyyətiFrank imperiyasının ən qüdrətli dövrü və Böyük Karlın imperiyasıNatural təsərrüfatAralıq imtahanı
7

Islam dünyası. Ərəb xilafətiƏrəb dövlətinin tarixinin dövrləriƏməvilər sülaləsiƏrəb xülafəti Abbasilər dövründəİslam mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətləriAvropaya islam mədəniyyətinin təsiri
8

Xaç yürüşləriXristian kilsəsində raskolçuluqİndulgensiya” fərmanı, bidədçilik və inkivizisiyaSəlib yürüşünün məqsədi və nəticələri
9

Böyük coğrafi kəşflərBöyük coğrafi kəşvləri zəruri edən iqtisadi siyasi hadisələrİlk müstəmləkə işğalları və böyük coğrafi kəşvlərCoğrafi kəşvlərin nəticələri
10

İntibah və reformasiyaXVI əsrdə İngiltərədə Anqlikan kilsəsiKilsədə Puritan təriqətiProtenstntlığın yaranması və LüteranlıqXaç yürüşlərinin avropalıların dünyagörüşünə təsiriAvropada ilk universitet və Rocer Bekonİlk kapitalist müəssələrinin yaranması ilə İtaliyada mədəni yüksəlişİntibah mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətləriİntibah dövrünün görkəmli rəssam və heykəltaraşları
11

Avropada mütləqiyyət və konstitusiya quruluşuİngiltətə Burjua inqilabı. Stüartlar sülaləsi1628-ci ildə parlamentdə Billİngiltərə Burjua inqlabının nəticələriKromvelin qələbəsi1689-cu ildə İngiltərə parlamentinin qəbul etdiyi hüquqlar haqqında Bill
12

Marifçilik. Fransa İnqlabı və 1848-ci ildə Avropa inqilablarıFeodolizmin yeni iqtisadi və siyasi münasibətlərə mane olan ideya hərəkatının maarifçilkdə təcəsümmüHüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətiFransada xalq inqilabı1791-ci il Fransa konstitusiyası və yeni idarəçilik sistemi1789-1794-cu illərin Fransa Burjua inqilabının tarixi əhəmiyyətiAvropada siyasi pərakəndəlik, mülkədar torpaq sahibliyi və Burjua demokratik inqilablarıFransa Prussiya müharibəsinin nəticələri və Almaniyanın birləşməsinin başa çatmasıİtaliyada milli burjuaziya və siyasi dağınıqlıq
13

XX əsrin Siyasi və Mədəni dalğası. I Dünya müharibəsiI Dünya müharibəsinin başlanmasını əsas səbəbləriMüharibənin gedişi və nəticəsi
14

Müharibələr arası illər, II Dünya müharibəsi və soyuq müharibəII Dünya müharibəsini doğuran səbəblərMüharibənin gedişi və nəticəsiYaponiya üzərində ABŞ-nın təcrübəsiDünya sosializm sisteminin yaranması
15

Çoxqütüblü dünyada həyat: soyuq müharibədən sonrakı eraDünyanın yeni mənzərəsiDünya ölkələrinin müstəqillik meylləriBöyük dövlətlərin nüfuz dairəsiDünyanın qlobal problemləriFİNAL İMTAHANIVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə