Higher school of transport
Yüklə 287.99 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü287.99 Kb.

PROGRAMMETODOR KABLESHKOV

HIGHER SCHOOL OF TRANSPORT


in cooperation with
Ministry of Education and Science

Ministry of Transport and Communications

Bulgarian State Railways EAD

National Railway Infrastructure Company

Federation of Scientific and Technical Unions

carries out

FOURTEENTH INTERNATIONAL

SCIENTIFIC CONFERENCE

“T R A N S P O R T 2 0 0 4”
November 11 - 12, 2004

Sofia

CONFERENCE PROGRAM
11th November 2004 (Thursday)
09:00 – 10:00 Registration of Participants

10:00 – 12:30 Plenary Session

14:00 – 15:40 Sessions

15:40 – 16:00 Coffee Break

16:00 – 18:00 Sessions

18:30 Party
12th November 2004 (Friday)
09:00 – 13:30 Sessions

Track 1:

Тechnology, organization, management

of transport and logistics”


11th November 2004

FIRST SESSION

Conference hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Rayko Raykov


SECRETARY: MS eng. Christo Christov


14,00 – 14,20 АПРОКСИМАЦИЯ НА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ

НЕУДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ЗАЯВКИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ

С ТОВАРНИ ВАГОНИ

Тошо Качаунов, Златин Трендафилов14,20 – 14,40 CHOOSING THE OPTIMUM WAY OF ORGANISING

RAILWAY TRAFFIC FOR MASS TRANSPORT

PURPOSES

Dragutin Jovanovic, Boban Djorovic14,40 – 15,00 ИЗСЛЕДВАНЕ НЕРАВНОМЕРНОСТТА НА

ПРЕВОЗИТЕ ПО ОСНОВНИ НАЗНАЧЕНИЯ

Тошо Качаунов, Христо Христов


15,00 – 15,20 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ТЕХНИКАТА,

ТЕХНОЛОГИИТЕ И СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОИЗВОД-

СТВЕНИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪРХУ ТЕНДЕНЦИИТЕ НА

РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЕКСПЛОАТА-

ЦИОННИ ПОДСИСТЕМИ

Димитър Стойков


15,20 – 15,40 РЕФОРМИРОВАНИЕ НЕМЕЦКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Thomas Berndt, Сергей Власенко


15,40 – 16,00 Кафе пауза

Track 1:

Тechnology, organization, management

of transport and logistics”


11th November 2004

SECOND SESSION

Conference hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Rayko Raykov


SECRETARY: MS eng. Christo Christov

16,00 – 16,20 ОБУЧАВАЩА СИСТЕМА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА

ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ В ЖП УЧАСТЪК

Теодор Беров, Златин Трендафилов


16,20 – 16,40 MARKETING IN TRANSPORT SYSTEM OF RUSSIA AND

MANAGEMENT OF IT

V.K.Sobol, I.V.Skopina, Y.O.Baklanova


16,40 – 17,00 FREIGHT OPERATIONS BY CP THE PORTUGUESE

RAIL OPERATOR

Marin Marinov


17,00 – 17,20 ВЛИЯНИЕ НА УЧАСТЪКОВАТА СКОРОСТ ВЪРХУ

ВРЕМЕТО ЗА ПЪТУВАНЕ В СИСТЕМАТА

ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ”

Николина Драгнева
17,20 – 17,40 INTERMODAL TRANSPORT AND EUROPEAN TRAN-

SPORT SYSTEMIntermodal transport and

European Transport system

Vlastislav Mojzis, Tatiana Molkova


17,40 – 18,00 transport and modernization of bulgarian

society

Anna Dzhaleva-Chonkova, Vladimir DoulovTrack 1:

Тechnology, organization, management of

transport and logistics”


12th November 2004

third SESSION

Conference hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof. Tosho Kachaunov


SECRETARY: MS eng. Christo Christov

09,00 – 09,20 ПРОГНОЗИРАНЕ И СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА

НА ПЪТНИЧЕСКИте ПРЕВОЗИ

Кирил Карагьозов , Владимир Рангелов


09,20 – 09,40 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБСЛУЖ-

ВАНЕТО НА МАРШРУТНИТЕ ЛИНИИ НА ГРАДСКИЯ

ТРАНСПОРТ

Борис Галев


09,40 – 10,00 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА

ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ ПРИ ТРАНЗИТНИТЕ

ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ

Нойко Кутев, Борис Галев


10,00 – 10,20 ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМАТА ПРОПУСКАТЕЛНА

СПОСОБНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИЯ ТЕРМИНАЛ НА

ЛЕТИЩЕ ВАРНА

Тонко Петков


10,20 – 10,40 ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМАТА ПРОПУСКАТЕЛНА

СПОСОБНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИЯ ТЕРМИНАЛ НА

ЛЕТИЩЕ БУРГАС

Тонко Петков


10,40 – 11,00 ОТКРИВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ПО

НЯКОЙ ХАРАКТЕРНИ ПРИЗНАЦИ

Иван ДимитровTrack 2:

Transport Infrastructure”


11th November 2004

FIRST SESSION

2407 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof.Andon Boyadjiev


SECRETARY: Senior Lecturer Rumen Ivanov


14,00 – 14,20 RAILWAYS BRIDGE EVALUATION AND

RECONSTRUCTION

Ján Bujňák, Josef Vičan


14,20 – 14,40 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОРИДОРЫ СЛОВАЦКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Ладислав Новак


14,40 – 15,00 НОРМАТИВНИ НАТОВАРВАНИЯ ВЪРХУ ЖЕЛЕЗНИЯ

ПЪТ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

Стойо Тодоров


15,00 – 15,20 ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСКИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕТО НА

ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

Стойо Тодоров


15,20 – 15,40 БЕЗБАЛАСТОВ ПЪТ В ЖП ТУНЕЛИ - ПРЕДИМСТВА

И НЕДОСТАТЪЦИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ

КОНСТРУКЦИИ

Коста Костов, Борис Иванов, Румен Иванов


15,40 – 16,00 Кафе пауза

Track 2:

Transport Infrastructure”


11th November 2004

second SESSION

2407 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof.Andon Boyadjiev


SECRETARY: Senior Lecturer Rumen Ivanov

16,00 – 16,20 СТАТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН-

НИ КОНСТРУКЦИИ С ОТЧИТАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛ-

НИТЕ КОРАВИНИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

Димитър Хубчев


16,20 – 16,40 ЗА ОСНОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ СИМУЛАЦИОН-

НИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НАРУШЕНИЯТА ПО

ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ТРАСЕТА НА РУДНИК

“АСАРЕЛ” ПРИ ОДИТА НА РУДНИЧНАТА ПЪТНА

МРЕЖА ПРЕЗ 2003 г.

Атанас Смилянов, Тодор Петров, Иван Марков,

Димитър Христанов, Венцислав Баликов


16,40 – 17,00 МОДЕЛ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН РЕД НА

РЕМОНТИТЕ НА АВТОПЪТИЩАТА ОТ РУДНИЧНАТА

ПЪТНА МРЕЖА

Атанас Смилянов, Георги Трапов, Иван Марков,

Димитър Христанов, Венцислав Баликов
17,00 – 17,20 ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИБЛИЗИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА МОЩНОСТ ПРИ ТЕХНО-

ЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОНО-

СМЕСИТЕЛНИ ЦЕХОВЕ

Христо Бояджиев


17,20 – 17,40 ГЕОМЕХАНИЧНА ОЦЕНКА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО

НА ТУНЕЛ В МЕКИ СКАЛИ

Емил Андонов


17,40 – 18,00 СТРУКТУРА НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА

ПЛАНИРАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ

ОБЕКТИ

Иван ДимитровTrack 2:

Transport Infrastructure”


12th November 2004

third SESSION

2407 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof.Andon Boyadjiev


SECRETARY: Senior Lecturer Rumen Ivanov


09,00 – 09,20 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА СТРОИ-

ТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕ-

ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕКОЛОГИЧНИТЕ АСПЕКТИ

НА РАЗВИТИЕТО НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ

М. Лепоев


09,20 – 09,40 STRENGTHENING SEISMIC STABILITY OF THE REIN

FORCED CONCRETE BRIDGES

Fantina Rangelova


09,40 – 10,00 FRP COMPOSITE MATERIALS КАТО СЪВРЕМЕННО

РЕШЕНИЕ В УСИЛВАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

НА ТРАНСПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Fantina Rangelova


10,00 – 10,20 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОТНОСИТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТНИ

СИЛИ С ПОМОЩТА НА ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ

Майя Иванова, Евгения Георгиева


10,20 – 10,40 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НОРМАТИВНАТА БАЗА НА

ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРИ НЕКОНВЕНЦИАЛЕН

ПОДВИЖЕН СЪСТАВ

Майя Иванова


10,40 – 11,00 Кафе пауза

Track 2:

Transport Infrastructure”


12th November 2004

fourth SESSION

2407 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof.Andon Boyadjiev


SECRETARY: Senior Lecturer Rumen Ivanov


11,00 – 11,20 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДПРОЕКТНИ

ПРОУЧВАНИЯ И СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНАТА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИ-

ТЕЛНИ РАБОТИ НА ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ

СГРАДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ИМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Александър Димитров, Янко Александров, Валентин Недев


11,20 – 11,40 стъпкова минимизация на размерите на

прозорците при саниране на жилищни и

обществени сгради

Александър Димитров, Валентин Недев


11,40 – 12,00 СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ ПО ЩИТОВ НАЧИН

Юлиан Тотев


12,00 – 12,20 ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ТУНЕЛИ

Юлиан Тотев


12,20 – 12,40 KОМБИНИРАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ ОТ GPS И ТО-

ТАЛНА СТАНЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКО-

ТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

Румен Иванов, Руско Вълков


12,40– 13,00 МИКРОТВЪРДОСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ

СЪСТАВИ ДРЕБНОЗЪРНЕСТИ ШЛАКОБЕТОНИ

Галина Замфирова, Виолета Петкова, Валентин ГайдаровTrack 3:

Mechanics and Mathematics”


11th November 2004

FIRST SESSION

1227 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof. eng., mathematician Peter Kolev


SECRETARY: Ph. D. Valentin Nedev


14,00 – 14,20 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСУКВАНЕ НА ТЪНКОСТЕННИ

КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ С НЕКРЪГОВО

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ

Светлана Лилкова-Маркова,

Димитър Лолов, Димитрина Киндова
14,20 – 14,40 ОПИТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТ

НА ТРИЕНЕ ПРИ ТЕФЛОНОВИ И ГРАФИТНИ ЛАГЕРИ

Тотю Даалов


14,40 – 15,00 ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТММ ЗА

ГЪРБИЧНИ МЕХАНИЗМИ ВЪВ ВИРТУАЛНА СРЕДА

Добри Патьов, Валентин Недев


15,00 – 15,20 ПРЕДАВАТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА МЕХАНИЗМИ С

ПЛЪЗГАЧ НА ВХОДА И ЦЕНТРАЛНО ЛАГЕРУВАНА

РОЛКА НА ИЗХОДА

Илия Андонов


15,20 – 15,40 КОМБИНАТОРНИ ТЪЖДЕСТВА

Драго Михалев15,40 – 16,00 Кафе пауза


Track 3:

Mechanics and Mathematics”


11th November 2004

SECOND SESSION

1227 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof. eng., mathematician Peter Kolev


SECRETARY: Ph. D. Valentin Nedev

16,00 – 16,20 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАКЕТА “MATHEMATICA”ЗА

ОБОБЩЕНИЕ НА ГЕОМЕТРИЧНА ЗАДАЧА

Драго Михалев, Емил Иванов16,20 – 16,40 НЯКОИ ОПЕРАЦИИ ВЪРХУ КОДОВИ ПОЛИНОМИ

Емил ИвановTrack 4:

Transport Technics”


11th November 2004

FIRST SESSION

2113 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Thoma Ruzhekov


SECRETARY: Ph. D. Dobrinka Atmadjova


14,00 – 14,20 МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНТАКТНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПАРЕ КОЛЕСО - РЕЛЬС

Aleksander Sładkowski, Tomasz Kuminek


14,20 – 14,40 STATISTICAL ANALYSIS OFFREIGHT WAGON

SPRINGS STRESSES

Dragan Petrović, Zlatan Šoškić,

Nebojša Bogojević, Ranko Rakanović
14,40 – 15,00 AN EXTENSION TO TORQUE RIGIDITY TEST METHO-

DOLOGY

Nebojša Bogojević, Zlatan Šoškić,

Dragan Petrović, Ranko Rakanović
15,00 – 15,20 ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЪТНИЧЕСКИ ВАГОНИ ОТ

ПАРКА НА ЮЖ

Владимир Александров


15,20 – 15,40 ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И

РЕМОНТ НА ВАГОННИ КОЛООСИ

Владимир Александров


15,40 – 16,00 Кафе пауза


Track 4:

Transport Technics”


11th November 2004

second SESSION

2113 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Ranko Rakanovich


SECRETARY: Ph. D. Dobrinka Atmadjova

16,00 – 16,20 A STOCHASTIC METHOD FOR MODELLING OF DY

NAMICS BEHAVIOUR OF RANDOM EXCITED

STRUCTURES

Bohus Leitner , Alexei Chovanec


16,20 – 16,40 ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОРМАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИ СЛУЧАЙНИ ВЕЛИЧИНИ:

ОТСЕЧЕНО НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Георги Генадиев


16,40 – 17,00 ПРОЦЕССЫ ИЗНАШИВАНИЯ ГИДРОСМЕСЬЮ

ПОВЕРХНОСТЕЙ МАШИН ТРУБОПРОВОДНОГО

ГИДРОТРАНСПОРТА

Наталия Чернецкая


17,00 – 17,20 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИЗКОВКИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Николай Тончев, Александър Монов


17,20 – 17,40 АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛО-

ГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА РОТАЦИОННО-СИМЕТРИЧНИ

ДЕТАЙЛИ.ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА

Евтим Палазов, Иван Киров


17,40 – 18,00 АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛО-

ГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА РОТАЦИОННО-СИМЕТРИЧНИ

ДЕТАЙЛИ. СТРУКТУРА НА ПРОГРАМНАТА

СИСТЕМА

Иван Киров, Евтим ПалазовTrack 4:

Transport Technics”


12th November 2004

THIRD SESSION

2113 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Thoma Ruzhekov


SECRETARY: Ph. D. Dobrinka Atmadjova

09,00 – 09,20 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАКУУМНОТО ТЕРМООБРАБОТ-

ВАН Е ЗА УЯКЧАВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНИ

СТОМАНИ

Иванка Савова


09,20 – 09,40 Прилагане метода на Тагучи в областта на

наваряването в газови смеси с тръбни

телове

Николай Тончев, Николай Кемилев, Александър Монов


09,40 – 10,00 ВЛИЯНИЕ НА ТЕРМОЦИКЛИЧНОТО НАГРЯВАНЕ

ВЪРХУ СТРУКТУРООБРАЗУВАНЕТО ПРИ ИЗОТЕР-

МИЧНО ЗАКАЛЯВАНЕ НА ВИСОКОЯК ЧУГУН

Ж. Калейчева , Николай Кемилев


10,00 – 10,20 АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНО-

ЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА РОТАЦИОННО-СИМЕТРИЧНИ

ДЕТАЙЛИ.ВХОДНИ ДАННИ

Иван Киров, Евтим Палазов
10,20 – 10,40 Приложение на електронното обучение в

подготовката на студенти по наваряване

на стомани

Александър Монов, Николай Тончев, Николай Кемилев
10,40 – 11,00 Кафе пауза

Track 4:

Transport Technics”


12th November 2004

FOURTH SESSION

2113 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Ranko Rakanovich


SECRETARY: Ph. D. Dobrinka Atmadjova


11,00 – 11,20 ВЛИЯНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДИСИ-

ПАТИВНИТЕ СИЛИ В РЕСОРНАТА СИСТЕМА НА

ЛОКОМОТИВА ВЪРХУ РЕАКЦИЯТА МУ ПРИ ПРЕМИ-

НАВАНЕ НА ИЗОЛИРАНИ НЕРАВНОСТИ НА ПЪТЯ

Ненчо Ненов, Емил Димитров, Тома Ружеков


11,20 – 11,40 ЕДИН ПОДХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ИНФОРМАТИВ-

НОСТТА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО ОТ ПРИДВИЖ-

ВАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Борислав Бенчев, Петьо Пискулев


11,40 – 12,00 УСТРОЙСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛ-

НАТА НАПРЕЧНА СИЛА НА КОЛООСТА НА

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЛОКОМОТИВИ

Цвятко Пенчев, Иванка Савова


12,00 – 12,20 КОМПЮТЪРНО СИМУЛИРАНЕ РАБОТАТА НА

МОБИЛНИ МАШИНИ – НЯКОИ ПРОБЛЕМИ И

ИЗИСКВАНИЯ

Гамал Саид, Даниел Бекана, Ангел Смрикаров


12,20 – 12,40 Проблеми при балансиране на вагоните

Людмил Паскалев
12,40 – 13,00 Някои изследвания на трептенията

“лъкатушене” на железопътна талига

Добринка Атмаджова


13,00 – 13,20 МОДУЛИ НА ХИДРОМЕХАНИЧНА ТРАНСМИСИЯ С

ВЪТРЕШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОЩНОСТНИЯ

ПОТОК ЗА ТРАНСПОРТНИ, ТЕГЛИТЕЛНИ И

СПЕЦИАЛНИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ МАШИНИ

П. Ц. Петков, Е. П. Морчев , Ц. П. Цветков
Track 5:

Electrical power equipment and systems”


11th November 2004

first SESSION

1112 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Gueorgui Nenov


SECRETARY: Senior Lecturer Galina Cherneva

14,00 – 14,20 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА И ДЕФОРМА-

ЦИИТЕ ПРИ ПОДФЛЮСОВО ЗАВАРЯВАНЕ НА

ОКРАЙКИ НА ЦИЛИНДИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ, С ЦЕЛ

ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ И УТВЪРДЯТ СПЕЦИФИКАЦИИ

НА ЗАВАРЪЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Серафим Серафимов, Първан Чавдаров


14,20 – 14,40 КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Молчанов В.В, Молчанов Е.В, Смирнов В.А


14,40 – 15,00 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТЪПАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА

ДЕБИТА НА ДВИГАТЕЛ-ВЕНТИЛАТОРИТЕ НА

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛОКОМОТИВИ “ШКОДА”

Тодор Йонов, Любомир Българанов, Полина Петкова


15,00 – 15,20 Сравнение на схеми за динамично

електрическо спиране при трамвайни

мотриси

Любомир Българанов, Тодор Йонов


15,20 – 15,40 МАЛОМОЩНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА

ИЗПИТВАТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА ВИСОКИ НАПРЕЖЕНИЯ

Здравко Бакалов

15,40 – 16,00 Кафе пауза

Track 5:

Electrical power equipment and systems”


11th November 2004

SECOND SESSION

1112 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Gueorgui Nenov


SECRETARY: Senior Lecturer Galina Cherneva


16,00 – 16,20 АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА

КОНКРЕТНИ ПРОБЛЕМИ В ЕЛЕКТРОСНАБ-

ДЯВАНЕТО НА ГРАДСКИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

ТРАНСПОРТ

Георги Павлов


16,20 – 16,40 НЯКОИ ВИЖДАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

НА ГРАДСКИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

Георги Павлов


16,40 – 17,00 ОПТИМИЗИРАНИ ТЯГОВИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА

ГРАДСКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

Ненчо Ненов, Иван Петров


17,00 – 17,20 ВЪРХУ НЯКОИ ПРОБЛЕМИ С ПРОТИВОБОКСУ-

ВАЧНАТА ЗАЩИТА НА ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 61-00

Иван Петров


17,20 – 17,40 УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИФАЗЕН ТИРИСТОРЕН

ТОКОИЗПРАВИТЕЛ С ЕДНОЧИПОВ

МИКРОКОНТРОЛЕР

Иван Ангелов


17,40 – 18,00 АВТОМАТИЧНО ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО С

ДИСКРЕТНО ДЕЙСТВИЕ

Людмил Попов
Track 5:

Electrical power equipment and systems”


12th November 2004

THIRD SESSION

1112 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof. Ivan Milenov


SECRETARY: Senior Lecturer Gueorgui Dimitrov


09,00 – 09,20 РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНОТО

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВЪВ ВТУ “Т. КАБЛЕШКОВ” ЧРЕЗ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА

ОГРАНИЧАВАНЕ НА МОЩНОСТТА

Георги Димитров09,20 – 09,40 ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА

ПО СТАЦИОНАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРО-

СНАБДЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТА ВЪВ ВТУ ”ТОДОР

КАБЛЕШКОВ”

З. Бакалов, И. Миленов, Г. Павлов, Г. Димитров,

Ч. Джамбазки, А. Семизоров

09,40 – 10,00 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИНТЕНЗИТЕТА НА ЕЛЕК-

ТРИЧЕСКОТО ПОЛЕ НА КОНТАКТНА МРЕЖА ЗА

ПРОМЕНЛИВ ТОК

Галина Чернева


10,00 – 10,20 IGBT ТЕХНОЛОГИЯ – ОСНОВНА НАСОКА В

МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ТЯГОВИТЕ ЕЛЕКТРО-

ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Георги Павлов


10,20 – 10,40 ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ,

АНАЛИЗ

Иван Миленов, Чавдар Ангелов


10,40 – 11,00 Кафе пауза

Track 5:

Electrical power equipment and systems”


12th November 2004

FOURTH SESSION

1112 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof. Ivan Milenov


SECRETARY: Senior Lecturer Gueorgui Dimitrov


11,00 – 11,20 АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ГОРИВНИТЕ КЛЕТКИ,

ПРИЛОЖЕНИ В ТРАНСПОРТА И СГРАДОСТРОЕНЕТО

Александър Димитров


11,20 – 11,40 Върху определянето на чувствителността

от първи ред на предавателни функции

Ирина Георгиева


11,40 – 12,00 МЕТОД ЗА УСКОРЕНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ОЛОВНИ

АКУМУЛАТОРИ СЪС СТЪПАЛОВИДЕН ЗАРяДЕН

ТОК И ДЕПОЛяРИЗАЦИя

Ангел Гушев


12,00 – 12,20 Устройство за ускорено зареждане на

Oловни акумулатори със стъпаловиден

заряден ток и деполяризация

Ангел Гушев
12,20 – 12,40 дистанционно инфрачервено управление

на еднофазни двигатели

Славчо Давидов
12,40 – 13,00 РЕГУЛАТОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛОМОЩНИ

ПОСТОЯННОТОКОВИ ДВИГАТЕЛИ

Славчо Давидов

Track 6:

Engineering Logistics and Building Equipment”


11th November 2004

FIRST SESSION

1106 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Dimitar Petrov


SECRETARY: Senior Lecturer Petar Zachariev

14,00 – 14,20 ГРЕБЛОВО ЧИСТАЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ГУМЕНО-

ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА

Нели Стефанова, Матей Матеев


14,20 – 14,40 ВПИСВАНЕ В ГАБАРИТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНО

СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ

Емил Йончев, Борис Петков14,40 – 15,00 МОДЕЛИРАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ СКЛАДОВЕ

ОБСЛУЖВАНИ ОТ ТРАНСМАНИПУЛАТОРИ СЪС

САТЕЛИТНИ КОЛИЧКИ

Викенти Спасов, Делян Тонев15,00 – 15,20 СКЛАДОВИ СТРАТЕГИИ И ПРАВИЛА ИЗПОЛЗВАНИ

ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМА-

ТИЗИРАНИ СКЛАДОВЕ ОБСЛУЖВАНИ ОТ ТРАНС-

МАНИПУЛАТОРИ

Делян Тонев


15,20 – 15,40 ОПТИМИЗИРАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ РАЗМЕРИ

НА ЗОНАТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ

ПРИ АВТОМАТИЗИРАН ПАРКИНГ-ГАРАЖ,

ОБСЛУЖВАН ОТ ТРАНСМАНИПУЛАТОР

Красимир Кръстанов, Викенти Спасов


15,40 – 16,00 Кафе пауза

Track 6:

Engineering Logistics and Building Equipment’


11th November 2004

second SESSION

1106 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Dimitar Petrov


SECRETARY: Senior Lecturer Petar Zachariev

16,00 – 16,20 СТЕНД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА

УПЛЪТНЯВАНЕ НА НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ

ПО МЕТОДА НА ПНЕВМАТИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ

Борис Петков, Емил Йончев


16,20 – 16,40 Относно изграждането на нов

интермодален терминал в София

Димитър Петров, Димитър Петров, Наталия Кьосева


16,40 – 17,00 SIMULATION SUPPORT OF RAILWAY INFRASTRUC

TURE DESIGNIN LOGISTIC TERMINALS PLANNING

Peter Mаrton, Valent Klima, Antonнn Kaviиka, Norbert Adamko


17,00 – 17,20 НАДЕЖДНОСТ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА

ИЗПОЛЗВАНА В РУДНИК “ТРОЯНОВО 3”

Светлозар Токмакчиев


17,20 – 17,40 ОЦЕНКА НА НАДЕЖНОСТТА НА МИННАТА

МЕХАНИЗАЦИЯ В РУДНИЦИТЕ НА “МАРИЦА

ИЗТОК“

Светлозар Токмакчиев
Track 7:

Safety and Reliability of Transport”


11th November 2004

FIRST SESSION

1111 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof. Boris Galev


SECRETARY: Senior Lecturer Nikolay Gueorguiev


14,00 – 14,20 Alternate Transmission Pipeline and Crisis

Situations

Maria Luskova, Miroslav Tomek


14,20 – 14,40 Transport of Hazardous Substances

Coneva Iveta, Luskova Maria


14,40 – 15,00 ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРЕВОЗА НА

ОПАСНИ ТОВАРИ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

В ЕВРОПА

Симеон Ананиев


15,00 – 15,20 СТРУКТУРИРАНЕ И АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМИТЕ

ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ С

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ В ЕВРОПА

Симеон Ананиев


15,20 – 15,40 СПАСАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СР

Pavel Polednak


15,40 – 16,00 Кафе-пауза

Track 7:

Safety and Reliability of Transport”


11th November 2004

second SESSION

1111 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof. Boris Galev


SECRETARY: Senior Lecturer Nikolay Gueorguiev

16,00 – 16,20 TO THE QUALITY OF PUBLIC TRANSPORT SYSTEM

Stanislav Stofko, Michal Matousek16,20 – 16,40 ПОДХОД И МЕТОДИКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА

ПРИЧИНИТЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Николай Георгиев16,40 – 17,00 КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ФАКТОР

ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Владимир Тэттэр, Виктор Щедрин, Николай Макаренко,

Анатолий Головаш, Василий Барайщук

17,00 – 17,20 ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА НА ВЕРИФИКАЦИЯ ЗА

ОЦЕНКА НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

НА ОПЕРАТОРА

Валентина Цекова

Track 8:

Telecommunication, signaling and informationsystems in transport”

11th November 2004

FIRST SESSION

1406 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Nedelcho Nedelchev


SECRETARY: Senior Lecturer Borislav Boyadjiev


14,00 – 14,20 COMPUTER DESIGN SYSTEMS ANALYSIS OF DIGI

TAL CONTROL MOVEMENT DEVICES IN TRANSPORT

Piotr Kawalec, Jacek Mocki


14,20 – 14,40 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЛЪТНОСТТА НА РАЗПРЕДЕ-

ЛЕНИЕТО НА ОТРАБОТКАТА ДО ОТКАЗ И ИНТЕН-

ЗИВНОСТТА НА ОТКАЗИТЕ ПРИ СИСТЕМИ ОТ

СМЕСЕН ТИП

Нели Стойчева


14,40 – 15,00 ИЗСЛЕДВАНЕ И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА

НАДЕЖДНОСТТА НА СИСТЕМИ СЪС СМЕСЕНО

СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

Нели Стойчева


15,00 – 15,20 ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА КОНТАКТНИЯ

ФИДЕР ВЪРХУ РЕЛСОВИТЕ ВЕРИГИ НА

МЕТРОПОЛИТЕНА

Неделчо Неделчев, Николай Николов


15,20 – 15,40 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕТИРИПРОВОДНАТА ЛИНИЯ –

ДВЕ РЕЛСИ, КОНТАКТЕН ПРОВОДНИК И ЗЕМЯ

ПРИ ПРЕКЪСНАТА РЕЛСА

Неделчо Неделчев, Николай Николов


15,40– 16,00 Кафе пауза


Track 8:

Telecommunication, signaling and informationsystems in transport”

11th November 2004

SECOND SESSION

1406 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof. Antonio Andonov


SECRETARY: Ilka Stephanova


16,00 – 16,20 АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ЕДНОНИШКОВА РЕЛСОВА ВЕРИГА С КОНТРОЛ

НА ИЗОЛИРАЩИЯ НАСТАВ

Иван Ненов, Емилия Димитрова16,20 – 16,40 ПРОГНОЗИРАНЕ НА ФАЗОВИЯ ШУМ В ЧЕСТОТНИ

СИНТЕЗАТОРИ

Антонио Андонов,Илка Стефанова, Ангел Танев


16,40 – 17,00 МОДЕЛИРАНЕ И СИНТЕЗ НА СЪГЛАСУВАНИ С

КАНАЛА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНА РАДИОВРЪЗКА

СИГНАЛИ

Антонио Андонов, Галина Чернева


17,00 – 17,20 АНАЛИЗ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА

ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ СЪС СКОКО-

ОБРАЗНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЕСТОТАТА ПО

ОТНОШЕНИЕ НА РАДИОПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Антонио Андонов, Илка Стефанова


17,20 – 17,40 СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕТОД ЗА ОЦЕНКА

НА ПРОТИВОРЕЧИЯ И КОНФЛИКТИ В ПРОЦЕСА НА

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕРГАДИЧНИ СИСТЕМИ

Зоя ХубеноваTrack 9:

Economical Problems in Transport”11th November 2004

first SESSION

1211 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Petko Avramov


VICE-CHAIRMAN: Ph. D. Assoc. Prof. Alexander Tozic

SECRETARY: Senior Lecturer Daniela Todorova

14,00 – 14,20 Estimate of the Probability of Task

Fulfilment with Consideration of Economic

Costs

Martin Lizka


14,20 – 14,40 CRISIS IN A COMPANY AND CRISIS MANAGEMENT

Ladislav Novak


14,40 – 15,00 КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГИЯ:

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Мария Славова-Ночева


15,00 – 15,20 ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ В

ТРАНСПОРТА – СЧЕТОВОДНА ТРАКТОВКА

Емилия Вайсилова


15,20 – 15,40 ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА ЛОГИСТИКА

И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НАУЧНА И УЧЕБНА

ДИСЦИПЛИНА: “ТРАНСПОРТНО-СТОПАНСКА

ЛОГИСТИКА” В УНИВЕРСИТЕТСКОТО

ТРАНСПОРТНО ОБРАЗОВАНИЕ

Благовест Сивенов, Васил Сивенов


15,40 – 16,00 Кафе пауза

Track 9:

Economical Problems in Transport”11th November 2004

SECOND SESSION

1211 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Prof. Roman Yvut


VICE-CHAIRMAN: Ph. D. Assoc. Prof. Alexander Tozic

SECRETARY: Senior Lecturer Daniela Todorova

16,00 – 16,20 ЕКСПЕРТЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА РЕАЛНАТА ПАЗАРНА ЦЕНА НА АВТОМОБИЛИТЕ

Симеон Ананиев, Орлин Колев


16,20 – 16,40 ЗА ТОЧНОСТТА НА ЗАВИСИМОСТИТЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ

НА РУДНИЧНИТЕ ПЪТИЩА ПОЛУЧЕНИ ПО МЕТОДА

НА СТАТИСТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ

Георги Трапов, Атанас Смилянов, Иван Марков,

Димитър Христанов, Венцислав Баликов

16,40 – 17,00 СЧЕТОВОДСТВО ПРИ ОЗДРАВЯВАНЕ НА

ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ - АКЦИОНЕРНО

ДРУЖЕСТВО

Десислава Йосифова


17,00 – 17,20 СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПРИ

ОТЧИТАНЕТО НА РЕМОНТА НА КАТАСТРОФИРАЛИ

и аварирали ЗАСТРАХОВАНИ ТРАНСПОРТНИ

СРЕДСТВА

Валентина Станева


17,20 – 17,40 ОТЧИТАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ И

ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА В

ТРАНСПОРТНА ФИРМА

Емилия ВайсиловаTrack 10:

Transport and Ecology”11th November 2004

FIRST SESSION

2105 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof. Alexander Toshev


SECRETARY: Rossitsa Gorgorova


14,00 – 14,20 ALTERNATIVE TRANSPORT FUELS

Vangelica Jovanovska, Nikola Jovanovski


14,20 – 14,40 TRANSPORT SOURCES OF GREENHOUSE GAS

EMISSIONS

Boris Maslinko, Vangelica Jovanovska,

Nikola Jovanovski
14,40 – 15,00 ВЛИЯНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

В ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Нели Стефанова


15,00 – 15,20 БЕЗОПАСНА ОГНЕЗАЩИТЕНА ДЪРВЕСИНА ЗА

ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА

Асен Христов, Ради Ганев,

Веселин Брезин, Жани Нейкова
15,20 – 15,40 ГОРИВНИТЕ КЛЕТКИ - ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ И

СЪВРЕМЕННИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТА

Йордан Петков, Александър Тошев


15,40 – 16,00 ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ И

ОКОЛНА СРЕДА. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НЯКОИ ОТ ТЯХ В ТРАНСПОРТА

Александър Тошев, Йордан Петков, Деян Апостолов


16,00 – 16,20 МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО

НА ПОПУЛАЦИЯТА НА ОПРЕДЕЛЕН ВИД С

ВЪТРЕШНА КОНКУРЕНЦИЯ

Марко АнчевTrack 11:

Transport Education”11th November 2004

FIRST SESSION

2105 Hall

CHAIRMAN: Ph.D. Assoc. Prof. Detelin Vassilev


SECRETARY: Senior Lecturer Evguenya Gueorguieva


14,00 – 14,20 ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

И.И. Галиев, А.И. Володин, А.Ю. Тэттэр


14,20 – 14,40 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВУЗА КАК СРЕДСТВО

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

И. И. Галиев,С. А. Лунев14,40 – 15,00 THE RAILWAY COLLEGE AND THE REFORM OF HIGH

EDUCATION IN SERBIA AND MONTENEGRO

Zoran Čekerevac


15,00 – 15,20 СЪВРЕМЕННОТО ПРОГРАМИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕТО

ПО ИНФОРМАТИКА ВЪВ ВИСШИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ

УЧИЛИЩА

Стоян Бъчваров, Евгения Георгиева, Мария Христова


15,20 – 15,40 ИНСТРУКТОРИ ЗА ШОФЬОРИ – СЪСТОЯНИЕ И

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА

ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ МАЩАБИ

Иван Коларов,Теодор Кирчев


15,40 – 16,00 ПРОЕКТИРАНЕ НА WEB- БАЗИРАНО ПРОГРАМНО

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМА-

ЦИОННА БАЗА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ

ВТУ ’Т.КАБЛЕШКОВ’

Димитър Ралев, Ивайло Топалов, Нели Стойчева,

Борислав Бояджиев, Мария Христова, Борислав Аврамов ,Йордан Георгиев, Антон Трифонов, Милен Кръстев
16,00 – 16,20 РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ЗА

МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЗИКА UML

Нели Стойчева, Анелия Севастакиева


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə