Hərbi xidmət haqqında
Yüklə 376 Kb.
səhifə3/3
tarix23.02.2016
ölçüsü376 Kb.
1   2   3
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hərbi xidmət keçməsi haqqında” sözləri “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

5 mart 2004-cü il tarixli 597-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 199) ilə 10-cu maddənin beşinci hissəsində "Azərbaycan Respublikasının Prezidenti" sözləri "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 20 aprel 2004-cü il tarixli 640-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-ci il, № 5, maddə 319) ilə 11-ci maddənin birinci hissədə "xüsusi siyahılara əsasən" sözləri, eləcə də ikinci-dördüncü hissələr çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Ali zabitlər tərəfindən tutulmalı olan vəzifələrin vahid siyahısını Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi təsdiq edir.

Hərbi qulluqçuların digər heyətləri tərəfindən tutulmalı olan vəzifələrin siyahısını isə tabeliklərinə müvafiq surətdə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları təsdiq edir. [22]

Hərbi prokurorluq orqanlarında hərbi qulluqçular tərəfindən tutulmalı olan ştatlı vəzifələrin və bu vəzifələrə uyğun hərbi rütbələrin siyahısını Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun və Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin birgə təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi təsdiq edir.

 

[23]  5 oktyabr 2001-ci il tarixli 190-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 683) ilə 11-ci maddəsinin beşinci hissəsi çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Hərbi tribunalların hərbi qulluqçular tərəfindən tutulmalı olan ştat vəzifələrinin və bu vəzifələrə uyğun hərbi rütbələrin siyahısını Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin və Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin birgə təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisitəsdiq edir.

 

[24] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 11-ci maddənin ikinci, dördüncü, beşinci və altıncı hissələrində “Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti” sözləri “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi” sözləri ilə əvəz edilmiş və həmin maddənin  maddənin altıncı hissəsində “hərbi xidmətdə” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmişdir.5 mart 2004-cü il tarixli 597-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 199) ilə 11-ci maddənin altıncı hissəsində "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin" sözləri "müvafiq icra hakimiyyəti orqanının" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[25] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 11-ci maddənin yeddinci hissəsində “Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti” sözləri “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi”,  “Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətkeçmə qaydası haqqında” və “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hərbi xidmət keçməsi haqqında” sözləri “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.20 aprel 2004-cü il tarixli 640-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-ci il, № 5, maddə 319) ilə 11-ci maddənin yeddinci hissəsində "üçün əsaslar" sözləri çıxarılmışdır.

 

[26]  2 may 1995-ci il tarixli 1030 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 11-ci maddənin səkkizinci hissəsindən "Dövlət Mühafizə Komitəsi sədrinin" sözləriçıxarılmışdır.5 mart 2004-cü il tarixli 597-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 199) ilə 11-ci maddənin səkkizinci hissəsində "Azərbaycan Respublikasının Prezidenti" sözləri və "Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin, daxili işlər nazirinin və milli təhlükəsizlik nazirinin" sözləri "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 12-ci maddənin ikinci hissəsində “Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti” sözləri “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.5 mart 2004-cü il tarixli 597-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 199) ilə 12-ci maddənin ikinci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Hərbi geyim formasını, hərbi qulluqçuların fərqlənmə nişanlarını Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi, bunların geyilməsi və sancılması qaydasını isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təsdiq edir.

 

[28] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 13-cü maddənin birinci hissəsinin “b” bəndində “tədris müəssisəsinə” sözləri “təhsil müəssisəsinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

[29] 12 oktyabr 2001-ci il tarixli 202-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 694) ilə 13-cü maddənin "q" bəndində "aldıqdan sonra 35 yaşınadək vətəndaşlar" sözləri "verilməklə 35 yaşınadək həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçular, ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər və qadınlar" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

[30] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 13-cü maddənin adında “hərbi xidmətə” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmiş, birinci hissəsində “uyğun gələn” sözləri “cavab verən” sözləri ilə əvəz edilmiş, birinci hissəsinin “a” bəndində “çavuşların” sözündən əvvəl “əsgərlərin, matrosların və” sözləri, “müddətli” sözündən sonra “həqiqi hərbi” sözləri, “hərbi vəzifələr” sözündən əvvəl “40 yaşınadək” sözləri əlavə edilmiş, “b” bəndində “kursantların hərbi xidmətinə” sözləri “hərbi məktəb kursantlarının həqiqi hərbi xidmətinə” sözləri ilə, “hərbi məktəblərdə” sözləri isə “hərbi tədris müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilmiş, “v” bəndində “miçmanların” sözündən sonra “həqiqi” sözü əlavə edilmiş, “xidmət etmiş” sözləri “xidmət keçmiş” sözləri ilə əvəz edilmiş, “q” bəndində “zabitlərin” sözündən sonra “həqiqi”, “habelə” sözündən sonra “ilk” sözü əlavə edilmişdir. Həmin maddənin ikinci hissəsinin 1-ci cümləsi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Hərbi xidmətə qəbul zamanı dövlətlə vətəndaş (hərbi tədris müəssisələri kursantlarının hərbi xidmətinə daxil olan şəxslərdən və zabitlərin hərbi xidmətinə daxil olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından başqa) arasında bağlaşma bağlanır.

 

[31] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 14-cü maddənin adında və 1-ci hissəsində “hərbi xidmətin” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmiş, birinci hissəsinin 4-cü abzasında “hərbi məktəbə” sözləri “hərbi tədris müəssisəsinə”  sözləri ilə əvəz edilmiş, ikinci hissəsində isə “hərbi xidmətdən” və “hərbi xidmətinin” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmişdir. 

[32] 28 iyun 2005-cü il tarixli 966-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 588) ilə 15-ci maddəsinin “a” bəndinin üçüncü abzası çıxarılmış, dördüncü və beşinci abzasları müvafiq olaraq üçüncü və dördüncü abzaslar hesab edilmişdir. Üçüncü abzasın əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:hərbi dəniz qüvvələrinin gəmilərində, döyüş təminatı üzrə sahil hissələrində və Sərhəd Qoşunları dəniz hissələrinin matrosları və çavuşları 2 il, ali təhsili olanlar 1 il 6 ay;

28 iyun 2005-cü il tarixli 966-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 588) ilə 15-ci maddəsinin “a” bəndinin üçüncü abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:qalan bütün əsgərlər, çavuşlar  1 il 6 ay;

 

[33] 24 may 2002-ci il tarixli 333-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 6, maddə 328) ilə 15-ci maddənin "a" bəndinin beşinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:İntizam hissələrində cəza çəkən müddətin xidmət hərbi qulluqçularının xidmət müddəti cəza çəkmə müddəti nəzərə alınmaqla və ya nəzərə alınmadan “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində intizam taboru haqqında” Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada müəyyənləşdirilir.

 

[34] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 15-ci maddənin adında və 1-ci hissəsində “hərbi xidmətin” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmiş;a” bəndində “müddətli xidmət hərbi qulluqçuları” sözləri “müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları” sözləri ilə əvəz edilmiş;

 “a” bəndinin üçüncü abzası isə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:hərbi-dəniz qüvvələrinin və sərhəd qoşunları dəniz hissələrinin gəmi və sahil hissələri, döyüş təminatı matrosları və çavuşları—2 il;

Eyni zamanda “a” bəndinin beşinci abzasında “Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində intizam batalyonu haqqında” sözləri “Azərbaycan Respublikası SilahlıQüvvələrində intizam taboru haqqında” sözləri ilə əvəz edilmiş;

b” bəndinin birinci abzasında “müddətdən artıq xidmət hərbi qulluqçuları” sözləri “müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları” sözləri ilə və 2-ci abzasında“müddətli xidmətdən” sözləri “müddətli həqiqi hərbi xidmətdən” sözləri ilə əvəz edilmiş və “hərbi xidmətdə olmağın”  sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmişdir.

v” bəndində “5 il” sözündən əvvəl “azı” sözü götürülmüş və “hərbi xidmətdə” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmişdir. “q” bəndi isə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:q) zabitlər üçün ehtiyatdan hərbi xidmətə çağırılanlar—1 il 6 ay, ehtiyatdan və ya bağlaşma üzrə hərbi xidmətə   könüllü   daxil olanlar—3 il.

Həmçinin maddəyə “v” bəndi əlavə edilmiş və yeni bəndin əlavə edilməsi ilə əlaqədar maddənin əvvəlki redaksiyasındakı “v” və “q” bəndləri müvafiq olaraq “q” və “d” bəndləri hesab edilmişdir.

 

[35] 26 mart 1999-cu il tarixli 630-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1999-cu il, № 3, maddə 163) ilə 16-cı maddənin birinci hissəsinin ikinci abzasında “28” rəqəmi “29” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.25 dekabr 2001-ci il tarixli 239-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 745) ilə 16-cı maddənin ikinci abzasında "29" rəqəmi "37" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 3 mart 2006-cü il tarixli 75-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 312) ilə 16-cı maddə maddəsininbirinci hissənin dördüncü-səkkizinci abzasları aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 "kiçik zabitlər üçün - 48 yaş;

baş zabitlər üçün:

mayor, polkovnik-leytenant və onlara müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün - 48 yaş;

polkovnik və ona bərabər hərbi rütbəsi olan zabitlər üçün - 53 yaş;

                ali zabitlər üçün - general-mayor, kontr-admiral, general-leytenant, vitse-admiral - 58 yaş, general-polkovnik, admiral rütbələrində - 63 yaş."

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

kiçik zabitlər üçün — 45 yaş;

baş zabitlər üçün:

mayor, polkovnik-leytenant və onlara müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün — 45 yaş;

polkovnik və ona bərabər hərbi rütbəsi olan zabitlər üçün — 50 yaş;

ali zabitlər üçün - general-mayor, kontr-admiral, general-leytenant, vitse-admiral - 55 yaş, general-polkovnik, admiral rütbələrində - 60 yaş.

 

[37] 12 oktyabr 2001-ci il tarixli 202-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 694) ilə 16-cı maddənin birinci hissəsinə səkkizinci abzas əlavə edilmişdir. 

[38] 3 mart 2006-cü il tarixli 75-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 4, maddə 312) ilə 16-cü maddədə dördüncü hissədə "buraxılmalıdırlar" sözündən sonra "(zabitlər, gizir və miçmanlar, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddinə çatdıqda xidmət illərinə görə pensiya hüququ əldə etmirlərsə, öz arzuları ilə həqiqi hərbi xidmətlərini bu hüququ əldə edənə qədər davam etdirə bilərlər)" sözləri əlavə edilsin;

 

[39] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 16-cı maddənin adında “hərbi xidmətdə” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmiş, birinci hissəsi isə yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:Dinc dövrdə hərbi xidmətdə olmağın son yaş hədləri müəyyən edilir:

müddətli xidmət hərbi qulluqçuları üçün—27 yaş;

müddətdən artıq xidmət hərbi qulluqçuları, gizirlər və miçmanlar üçün—45 yaş;

kiçik zabitlər üçün—45 yaş;

baş zabitlər üçün—50 yaş;

general-mayor, kontr-admiral, general-leytenant, vitse-admiral rütbələrində olanlar üçün—55 yaş, general-polkovnik, admiral rütbələrində olanlar üçün—60 yaş.

Maddənin ikinci abzasında “müddətdən artıq” sözlərindən sonra “həqiqi hərbi” sözləri əlavə edilmiş və maddəyə yeni redaksiyada ikinci hissə əlavə edilmişdir. İkinci, üçüncü və dördüncü hissələrdə “hərbi xidməti”, “hərbi xidmətdə” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmişdir.

 

[40] 5 mart 2004-cü il tarixli 597-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 199) ilə 17-ci maddənin birinci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Dinc dövrdə və müharibə dövründə hərbi qulluqçular həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata və ya istefaya buraxılırlar.

20 aprel 2004-cü il tarixli 640-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-ci il, № 5, maddə 319) ilə 17-ci maddənin birinci hissədə "Hərbi qulluqçular" sözləri "Ali zabit heyəti və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 5 mart 2004-cü il tarixli 597-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 199) ilə 17-ci maddənin ikinci hissəsi çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Dinc dövrdə və müharibə dövründə ali zabitləri, dinc dövrdə müddətli xidmət hərbi qulluqçularını həqiqi hərbi xidmətdən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti buraxır.

 

[42] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 17-ci maddənin adında “hərbi xidmətdən” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmiş, üçüncü hissəsində isə “Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti” sözləri “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi”,  “Azərbaycan Respublikasında hərbixidmətkeçmə qaydası haqqında” və “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hərbi xidmət keçməsi haqqında”sözləri “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.20 aprel 2004-cü il tarixli 640-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-ci il, № 5, maddə 319) ilə 17-ci maddənin ikinci hissədə "həqiqi hərbi xidmətdən" sözlərindən sonra "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[43] 5 mart 2004-cü il tarixli 597-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 199) ilə 17-ci maddənin 4-cü hissəsində "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin" sözləri "müvafiq icra hakimiyyəti orqanının" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

[44] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 18-ci maddənin adında “hərbi xidmətdən” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmiş;

a” bəndində cümlənin axırına “kadr zabitlərdən başqa” sözləri əlavə edilmiş;

v” bəndində “6 aydan və ya 12 aydan” sözlərindən əvvəl “müharibə dövründə isə” sözləri əlavə edilmiş və “hərbi xidmətə” sözlərindən əvvəl “müharibə dövründə” sözləriçıxarılmış;

b”, “v” və “ə” bəndlərində “hərbi xidmətdə”, “hərbi xidmətə” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmiş;

q”, “d” və “e” bəndlərində “müddətli xidmət hərbi qulluqçularından başqa” sözləri “müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularından başqa” sözləri ilə əvəz edilmiş;

 “ğ” bəndində cümlənin axırına “qadınlar və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları” sözləri əlavə edilmiş;

e” bəndində “xətalar törədilməsinə görə” sözləri “nalayiq hərəkətlərə görə” sözləri ilə əvəz edilmiş;

 “z” bəndində “5 il” sözləri “10 il” sözləri ilə əvəz edilmiş;

 “j” bəndi çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:j) daimi fəaliyyət göstərən dövlət hakimiyyəti orqanlarının tərkibinə seçilib orada daimi işə keçdikdə;

j” bəndi çıxarılması ilə əlaqədar olaraq “z” bəndi “y” bəndi hesab edilmişdir.

 

[45] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 19-cu maddənin adında, mətnində, “b” və “v” bəndlərində “hərbi xidmətə”, “hərbi xidmətdə”, “hərbi xidmətdən” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmişdir. 

[46] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 20-ci maddənin birinci hissəsində “səhhətinə görə” sözləri “xəstəliyə görə” sözləri ilə əvəz edilsin və birinci və ikinci hissələrində “hərbi və ya alternativ xidmətdən” sözlərindən, ikinci hissəsində isə “hərbi xidmətə” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmişdir.

27 fevral 2001-ci il tarixli 92-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №3, maddə 146) ilə 20-ci maddəsinin ikinci hissəsində “26” rəqəmi “27” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

27 fevral 2001-ci il tarixli 93-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 147) ilə 20-ci maddənin ikinci hissəsinin ikinci cümləsinə “çağırışlar uçotuna qaytarılmalısözlərindən sonra mötərizədə (Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunları ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla) sözləri əlavə edilmişdir.

25 dekabr 2001-ci il tarixli 239-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 745) ilə 20-ci maddənin ikinci hissəsində "27" rəqəmi "35" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

 

[47] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 21-ci maddədə göstərilən cədvəl yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

 


hərbi   vəzifəlilərin tərkibi

Ehtiyatda olmağın son yaş hədləri

birinci dərəcə

ikinci dərəcə

üçüncü dərəcə

Əsgərlər, matroslar, çavuşlar,   gizirlər və miçmanlar

 

Kiçik  zabitlər

 

Baş zabitlər

 

 Ali zabitlər35 yaş

 

  

50 yaş

 

55 yaş

 

60 yaş


45 yaş

 

  

----

 

---

 

---


50 yaş

 

  

55 yaş

 

60 yaş

 

 65 yaş


 

[48] 5 mart 2004-cü il tarixli 597-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 199) ilə 22-ci maddənin dördüncü hissəsinin birinci cümləsində "Müdafiə Nazirliyi" sözləri və ikinci cümləsində "Azərbaycan Respublikasının Prezidenti" sözləri "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[49] 5 mart 2004-cü il tarixli 597-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 199) ilə 22-ci maddənin 6-cı və 7-ci hissələrində "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin" sözləri "müvafiq icra hakimiyyəti orqanının" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

[50] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 23-cü maddənin birinci hissəsində “Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti” sözləri “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[51] 2 iyul 2002-ci il tarixli 356-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 463) ilə 23-cü maddəyə "a-1)" bəndi əlavə edilmişdir. 

 

  

[52]  5 mart 2004-cü il tarixli 597-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 199) ilə 23-cü maddənin birinci hissəsinin "b" bəndində "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin" sözləri "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[53] 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 23-cü maddənin birinci hissəsinin “d” bəndində “əyani və axşam təhsili formaları” sözləri “əyani təhsilalma forması” sözləri ilə, “təhsil forması” sözləri “təhsilalma forması” sözləri ilə əvəz  edilmişdir. 

 

[54] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 24-cü maddənin birinci hissəsində “Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti” sözləri “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi”,  “Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətkeçmə qaydası haqqında” və “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hərbi xidmət keçməsi haqqında” sözləri “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

[55] 7 oktyabr 1997-ci il tarixli 378-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1998-ci il, № 1, maddə 15) ilə 25-ci maddədə “hərbi xidmətə” sözlərindən əvvəl “həqiqi” sözü əlavə edilmişdir. 

[56] 5 mart 2004-cü il tarixli 597-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 199) ilə 26-cı maddədə "nazirliklərin, dövlət komitələrinin, baş idarələrin" sözləri "əlaqədar mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə