Gizli başlıklı belgelerin Fikret BİLA'nın kitabında yayınlandığım
Yüklə 4.22 Mb.
səhifə46/48
tarix27.02.2016
ölçüsü4.22 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

b)-Aramalarda elde edilen deliller;

Şüphelinin Ankara İli Kızılay Semti Meşrutiyet Caddesi Karanfil Sokak No:3/34 sayılı işyerinde yapılan aramada elde edilen;

DOKUMANLAR

1 adet mavi kaplı üzerinde 2007 ibaresi bulunan ve içerisinde el yazması notların bulunduğu ajanda

Ajandanın 28 Kasım tarihli sayfasmda,"Adnan AKFIRAT için Ferid aranacak" şeklinde ifadenin bulunduğu,1 adet içerisinde çeşitli yazılar ihtiva eden ve üzerinde Emek İnşaat ve İşletme AŞ. İbaresi bulunan ajanda

Ajandanın 12 Mart ibareli sayfasında Adnan AKFIRAT isimli şahsın isminin geçtiği,(101) sayfadan ibaret ÖNSÖZ ile başlayıp Bankalarla ilgili soruşturmaların sonucu için yasal düzenleme yapılması karara bağlanmalıdır diye biten doküman,

Susurluk kazası olayı hakkında dönemin bakanları ve başbakanının açıklamalarının olduğu, faili meçhul olaylardan olan İstanbul da Özgür Gündem Gazetesinin bombalanması, Behçet CANTÜRK'ün öldürülmesi Diyarbakır da yazar Musa ANTER'in öldürülmesi, İstanbul da Tank ÜMİT olayı ile Azerbaycan'da ihtilal denemesi, Bodrumda Hikmet BABATAŞ cinayeti, Gaziantep'te Mehmet Ali YAPRAK'm kaçınlması olayı ve bankalann yeniden yapılandınlması ve kredi tutarlannın kontrol altında tutulmasına dair bilgilerin bulunduğu,Emniyet Genel Müdürlüğü başlığı altında, Polis Teşkilatının Susurluk olayı ile derin bağlantılar içinde olduğu, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet AGAR'm Başbakanla arasındaki samimiyetin bunun göstergesi olduğu, örtülü ödenekten istihbari faaliyetlere aktanlan fondan Emniyete geniş pay verildiğine dair bilgilerin bulunduğu,

Milli İstihbarat Teşkilatı başlığı altında, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı mührü bulunan Susurluk olayı hakkında, Yeşil Kod Mahmut YILDIRIM, Ömer Lütfü TOPAL, Emparyel Otelcilik ve Turizm ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen talih oyunlan salonlan,Mehmet Ali Yaprak ve kaçınlması, Behçet CANTÜRK, Sedat BUCAK ve Bucak Aşireti, Çeteler, Çetelerle alakalı yapılan operasyonda ele geçen silah ve malzemeler, Değerlendirme,Jandarma,Uyuşturucu kaçakçılığı ve Teklifler başlıklan altında konulann işlendiği,

ÇETELER başlığı altında, Avrupa ya gönderilen uyuşturucu trafiğinde geçiş noktası olan Kocaeli'nde çetelerin ortaya çıkışı, aynca Jandarma alay komutanı Veli KÜÇÜK, Emniyet Müdürü Nihat CAMADAN ve Affan KEÇECİ'nin adlarının çeşitli olaylara kanşmış olması yorum ve spekülasyonlan arttırmış bölgenin "şeytan Üçgeni" olarak adlandınlmasma sebep olmuştur - şeklinde ifadelerin bulunduğu,

ÇETELER başlığı altında. Operasyonda ele geçen Silah ve Malzemeler başlığı altında, Mehmet EYMÜR telefonu ile Meral AKŞENER'i, DYP Genel Merkezini, Gazeteci Nurcan AKAD'ı, Tolga Şakir ATİK'i, Özer ÇİLLER'i, Mehmet AĞAR'ı, Adil ÖNGEN'i aramaktadır.

Sedat PEKER (Memiş TAVUKÇU adına kayıtlı)532 243 61 11 no'lu telefonu ile Jandarma İstihbaratına kayıtlı numaralan anyor, Ali YILDIZ adına kayıtlı 532-264 27 01 ve 26283 14 numaralı telefonlardan Sedat PEKER aranıyor. Sedat PEKERVeli KÜÇÜK'ü pek çok kere anyor. Telefon aynntı faturalannın toplamının ise, bu kişilerin legal gelirlerini aştığı görülecektir. İncelemeleri sürdürünce Sedat PEKER, Sami HOŞTAN, Abdullah ÇATLI, gerçek Mehmet ÖZBAY ve TOPAL'a ait gazino telefonlan, Hadi ÖZCAN ve daha pek çok telefonun Yeşil'e ait 542-214 50 21 'i aradığı ortaya çıkıyor.

Ahmet Lütfü TOPAL başlığı altmda, Topal'ın en sık görüştüğü kişi ortağı Sami HOŞTAN'dır. Hakim Akman AKYÜREK'te aynı numaradan Sami HOŞTAN'la irtibatlıdır. Sami HOŞTAN'ın incelenen tek bir telefon numarasından 7 ayda ve özellikle 1996 yılında Albay Veli KÜÇÜK ile 34 kez, Abdullah ÇATLI ile 13 kez, Korkut EKEN ile 6 kez görüştüğü tespit edilmiştir.

Değerlendirme Başlığı altında; Susurluk olayının genel değerlendirmesi, sıkıntı veren bir görünüm arz ettiği, Susurluk olayı yumağının OHAL bölgesinde gelişip ülkenin büyük merkezlerine taşınmış, oralardaki uygun olay, kişi ve gruplan bünyesine katarak

geliştiği, neticede çok yönlü ve derinliğine bir ilişkiler yumağı oluştuğu, devlet kurumlannm ve yöneticilerinin bilerek veya bilmeyerek devrede oldukları şeklinde bilgilerin bulunduğu,Jandarma Başlığı altında; Jandarma İstihbaratında çalışan bazı subay ve astsubayların Güneydoğudan dönmeleri akabinde yeni görevlendirildikleri yerlerde de eski elemanlarla gruplaşarak ilişkileri sürdürme alışkanlığı içinde oldukları şeklinde bilgilerin bulunduğu,

Uyuşturucu Kaçakçılığı başlığı altında; Ülkede uyuşturucu kaçakçılığının özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde faaliyet alanının bulunduğu MİT ve Emniyet Teşkilatının özellikle çetelerin maddi anlamda büyümesine önemli katkı sağlayan uyuşturucu kaçakçılığı ticareti ile etkin şekilde mücadele etmeli ve çetelerin bu şekilde büyümesini engellemelidir.

Teklifler Başlığı altında; Başbakana arz edilmesi istenilen 27 adet teklifte, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çete oluşumlarına karşı genel bir mücadeleye sevk edilmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü merkezli çalışmaların basan için MİT'in imkanlan ile desteklenmesini sağlamak üzere ciddi ve Başbakanlıkça gözetilen, kontrol edilen bir koordinasyon kanalı açılması, Susurluk çetesi ile ilgili sınırlı bir itiraf yasası çıkartılması, Özel Harekat Dairesi çalışmalan OHAL bölgesi ile sınırlı kalacak şekilde daraltılması, Uyuşturucu Kaçakçılığı ile etkin mücadele yapılaması, Emniyet Genel Müdürlüğünün hibe silahlan konusunda genel müdürlükte ve gümrük müsteşarlığında mevcut karmaşık bilgi yığınını aydınlatmak üzere kapsamlı bir inceleme bir inceleme -değerlendirme yapılaması, Nesim MALKİ ve Yener KAYA cinayetlerinin tekrar sorgulanması, İtirafçı kullanılması sür'atle smırlandınlmalı, GKK Kadrolan sayı olarak dondurulmalı, boş veya boşalan kadrolann iptal edilmesi, Kumarhane işleticilerinin vergi ve muhasebe kayıtlannm incelenmesi, Eximbank -Türkmenistan ve Emperyal Şirketi ilişkilerinin detayı ile araştınlması, Ömer Lütfü TOPAL'm öldürülmesinin ardından ortaya çıkan 105 milyon$ lık borcun sebebinin araştınlması ve bankalarla ilgili soruşturmalann sonucu için yasal düzenleme yapılması şeklinde tekliflerin olduğu yazılann bulunduğu,

(60) sayfa üzerinde Gizli-Çok Gizli-Günlüdür kaşesi bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı Milli İstihbarat Müsteşarlığı başlıklı 06.11.1998 tarihli Şankal ATASAGUN (Müsteşar) imzalı doküman,

Susurluk Kazasının nedenleri ve ortaya çıkardığı sonuçlan hakkında Mit tarafından hazırlanan ÇOK GİZLİ ibareli Susurluk Olayı hakkında hazırlanan Mit Raporu,

(1) adet üzerinde ECE ajandası yazılı mavi renkli içinde çeşitli yazılar ihtiva eden Ajanda,

Ajandanın 15 Haziran tarihli sayfasında Ferid İLSE VER isimli şahsın, 30 Aralık tarihli sayfasında ise Doğu PERİNÇEK isimli şahsın isminin geçtiği, aynca soruşturma kapsamında adı geçen şahıslardan olmayan kişilere, firmalara ve aynca değişik mahkeme ve savcılıklara ait telefon numaralanmn bulunduğu,1 adet üzerine İNTA 28 yazana (14) sayfalık bloknot defterinde bulunan el yazmalı notlar içeriğinde;

Sinan AYGÜN, Nusret SENEM isimli şahıslann el yazması isimlerinin bulunduğu aynca KIBRIS Kuzey Irak Hattında Ek Protokol başlığı altında şüphelilerden Ferid İLSEVER, Doğu PERİNÇEK, Kemal ALEMDAROĞLU isimli şahıslann adlarının geçtiği 24 kişilik isim listesinin olduğu doküman olduğu,

DİJİTAL MALZEMELER


  1. adet Princo marka CD,

  2. adet DMS marka üzerinde 2004/8 ibaresi yazılı CD, (1) adet DMS marka üzerinde 2004-10 yazılı CD,

(1) adet DMS marka üzerinde 2004-11 yazılı CD, „ . (1) adet DMS marka üzerinde 2004-12 yazıl ı CD,.

(1) adet OKY marka üzerinde Vaoyager DWG yazılı CD,

(1) adet üzerinde 30 AĞUSTOS 2004 Kocatepe Eylemi yazılı beyaz zarf içinde Princo marka üzerinde TÜRK KAMU-SEN İş Sendikası 26.04.2004 yazılı CD, (1) adet SONY marka üzerinde Selco CTD yazılı CD,


  1. adet DMS marka üzerinde UYAP E.TAKİP yazılı ve Mesut ERDEMİR eşi Peymel ibaresi yazılı zarf içerisindeki CD,

  2. adet beyaz zarf içerisinde Verbatin marka üzerinde TGRT Ana Haber Bülteni 29-30 Ekim 2005 yazılı CD.

(41) adet disk kutusu içerisinde l'den 41 'e kadar numaralandırılmış bilgisayar

disketi,


(1) adet Ouantom marka ve 96 ZONGULDAK 190 184 seri numaralı HDD (Hard

Disk)


(1) adet ASUS marka TA230A5196 B10585 seri numaralı bilgisayar kasası, (21) adet (1 'den 21'e) kadar numaralandırılmış bilgisayar disketi, (1) adet üzerinde Mescom Computer yazılı bilgisayar kasası, (1) adet Toshiba marka 310 CDS ibaresi yazılı dizüstü bilgisayar, c)-Telefon görüşmeleri;

Tape:3603, 04.02.2008 günü saat:14.01'de Ferid İLSEVER ile Nusret SENEM arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Ferid İLSEVER'in "... ne oluyor abi bu şey, 9 Şubat eylemi" dediği, Nusret SENEM'in "Bu akşam toplantı var" , "... Ziraat Mühendisleri odasında ,çeşitli örgütlerin .platformların katıldığı bir toplantı var" "Şimdi burda m işte ADD var o diğer örgütler var ....(anlaşılmadı), cumhuriyet kadınları derneği var, çeşittli platformlar var Ankara da 4-5 çeşit, bizim Suphi abinin oğlu da var, o şeylerin içerisinde" "Eğer böyle bir eylem kararı verirlerse .... Başka yada herhangi bişey kamuoyuna duyuracaklar yarından itibaren" "Böyle bişey olsun iyi olur bi miting olarak olur bu gen Tandoğan'da bi miting yapılır ondan sonra da Anıtkabir e gidilir bilmem ne 14 nisandan daha büyük bi eylem olur" dediği, Ferid İLSEVER'in "... Meclis e gidelim falan gidelim falan şeyler var ortam ne kadar doğru onuda ben.. " dediği, Nusret SENEM'in ".doğru değil o abi ,pek doğru değil öyle şeyler çok şey yapar o katılımı zayıflatan etkiler yapar" dediği,Tape:3825, 06.02.2008 günü saat:11.53'de Nusret SENEM ile Doğu PERİNÇEK arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Doğu PERİNÇEK'in "Dün biraz sizi bulamayınca Bedri ile konuştum nasıl olmuş Hüseyin'in Toplantısı" dediği, Nusret SENEM'in "Evet şöyle birde oraya toplantıya katılıyor arkadaşlar CHP'liler var ondan soma Eğitim-SENTiler katılmış onu bizim Başkanımız biraz olumsuz değerlendirmiş orayı bozarlar falan gibi bence öyle bir" "... Eğitim-SEN katılıyor ama Sendikal birlik lafı daha çok söyleniyordu evelsi günkü toplantıda fakat Eğitim-SEN diye söylediler Genel Merkez diye ben onu pek şey yapamadım netleştiremedim ama Göksel bize Eğitim-SEN Sendikal Birlik diye söyledi 1 gün önceki toplantıda" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Katılsın abi ne var niye rahatsız oluyoruz ki" dediği, Nusret SENEM'in "Şeyinde çok güzel uyarlar yapıyor yani bu Mitingin irada karşı olmamak ne şeriat ne darbe yanlışlara şey yapmaması lazım diyor yani böyle güzel bir imam şeyi olmasın diyor bu 14 Nisandaki hataları tekrar etmesin herkes bunda mutabık oluyor yani" "Çok güzel bir şey oluyor şimdi öğrendik İzmir Belediyesi 300 Otobüs ile hazırlık yapıyor" "Yani her taraftan Türkiye çapmda","bir katılım olacak bir böyle Uluç GÜRKAN'ların şey yaptığı ayrı bir Platform var bugün onunda bilgisi geldi bana şimdi Uluç GÜRKAN'ın Toplumsal Güç Birliği Platformu diye bir platformu var onun başına Uluç GÜRKAN çekiyor bunlar CHPTilere karşı bir grup oluşturuyorlar bizim TÜMÖD'ten malesef Su ay KARAMAN da bunlara dahil olmuş Eğitim-lş buradaymış fakat Eğitim-iş'in öyle

hemen" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Abi hemen ikisinide arayın deyinki çıkın ordan"

dediği,


Tape:3609, 08.02.2008 günü saat: 16.11'de Ferid İLSEVER ile X Bayan /Nusret SENEM arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Ferid İLSEVER'in "... müsayitmi Genel Başkan acaba" diye sorduğu, X Bayan'ın genel başkanın gelmediğini söyleyerek telefonu Nusret SENEM'e verdiği, F. İLSEVER'in

" ne var ne yok nasıl durumlar havalar" dediği, Nusret'in "Çok güzel abi bi problem yok

iller nerelerden katılacak onları şey yapıyoruz İstanbul'a gönderdik şimdi" " ... 8-10 civarında ilin şeyi daha da arttı İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Çorum, Hatay, Manisa, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Eskişehir, Antalya, İsparta, Denizli, Muğla", "Bizim partinin katdacağı şey otobüsler kaldıracağı yerler bunlar, yani böyle 15 civarında var değilmi 15 ilimiz var" diyerek yapılacak bir mitingle ilgili konuştukları, geniş katılımlı bir miting olacağından bahsettikleri, F.İlsever'in Yurt haberler Servisi bütün illerde tarama yapıyor işte nasıl kimlere soruyor ADD yok zaten işin içinde" dediği, Nusret SENEM'in "ADD yok üniversitelere soruyor muyuz" dediği, F.İLSEVER'in "İşte Üniversitelere soruluyor ondan sonra şeyler söyle adanı Belediyeler bazı Belediyeler tabi hepsi değil" "Ondan sonra büyük kitle örgütleri ve Ziraat Odaları. Sanayi Odaları" .. İzmir ile konuşuluyor o verilen rakamlar doğru değil tabi 350 otobüs dediler o düştü müştü bişeyler oluyor fakat ordan iyi olacak yani o" dediği, Nusret SENEM'in "... olacak canım ordan Ankara'dan büyük katılım olacak oralardan olacak yani önemli bir katılım olacak oralardan olacak önemli bir katılım olacak 14 Nisan gibi olma şansı yok ama yani geçen günkü eylemden de daha büyük olacağı kesin yani" dediği, ilerleyen konuşmalarda, 32. gün programıyla ilgili konuştukları, Mehmet Ali BİRANT'ın programından bahsederek gergin bir ortam olduğunu anlattıkları, F.İLSEVER'in "Muazzam bir mesaj burada ilginç olan şey şu, şeyler bu mesajlar için tepki yok abi karşı tarafm mesajları yok bunlar hazmediyorlar heralde fakat yani tepki yok enteresan şeylerden ise yani bizim bu cepheden görünenlerden ise yine burada da anormal tepkiler var böyle kuralım ordumuzu çıkalım.." dediği,Tape No : 3612, 09.02.2008 günü saat:14.49'de Ferid İLSEVER ile Nusret SENEM arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Nusret SENEM'in "....şu anda yeni bitti daha miting, yeni bitti partiye doğru gidiyoruz" dediği, F.İLSEVER'in "Abi ben şundan aradım ya bu alçak orda bir tane kürsüde zibidinin teki saat: 11:30'dan beri canlı yaymda olan ATV'ye teşekkür ediyosun, lan saat on buçuktan ondan beri biz canlı yayındayız ya" dediği, Nusret SENEM'in "Ya gördük işte aynı alçak herif biz dinledik abi dinledik" dediği, F.İLSEVER'in " çıkın kürsüye, yapışın yakasına ya alçak herif namussuzlara bak ya bir sürü düşman toplanmış orda az önce Fikret'e söyledim ama oturuyor orda Fikret yani" dediği, Nusret SENEM'in "Başta anons ettiler de şimdi namussuzluk etti orospu çocuğu" dediği, F.İLSEVER'in "abi çıkalım kürsüye yapışalım yakasına kimse bu ya orospu çocukları ya her saniyesi alçaklık, hainlik. Namussuz işi gücü bu ya yok bitti mi şimdi hikaye, bittimi şimdi olay" "...ben bişey soyluyum mü yapacağımız şey şu abi ben şimdi Halil'e (Olarak anlaşıldı) talimat vercem o kürsüden o ibneyi af edesin basacak küfürü ulan ne lafını biliyosun ne bilmem neyi biliyosun bölücüsün tabi bilmem ne televizyonuna teşekkür ediyomuş saat on buçukta en erken saatten beri burası canlı yayında ya namussuzlara bak ya" dediği, Nusret SENEM'in "Onu söylüyelim abi" "Birgül AYDAR'm konuşması müthişti güzeldi yani" dediği,Tape: 3860,13.02.2008 günü saat:17.47'de Doğu PERİNÇEK ile X Bayan/Nusret

SENEM arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Doğu PERİNÇEK'in X bayanı arayarak Nusret'i- telefona istediğive telefonu alan Nusret ile Merkez Karar Kurul toplantısı üzerine konuşmaya başladıkları, bu toplantıyı 1-2Mart tarihlerinde yapmayı düşündükleri, devamında köylülere toprak satışı ile ilgili bir mahkeme karanndan bahsettikleri, bu konu kastedilerek Doğu PERİNÇEK'in "Onlar şeye gitcek değil mi? Şimdi." dediği, Nusret'in "Danıştay'a gidecek. Danıştay'a gidecek ama epeyce bi masraf oldu. 30 kusur dava oldu şimdi. Bazı yerlerden para bulmamız lazım, sponsor yapalım köylülerin kaldıracağı gibi değil. Evet ben bir iki yeri aradım yurt dışından arkadaşlardan falan sponsor bulup diye." dediği, Doğu PERİNÇEK'in bu konu ile ilgili masrafı sorduğu, Nusret'in "Valla yani beşten aşağı olmayacak bikere yani beş." Dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Beş milyar mı?. Bi şey değil'' dediği, Nusret' in "İşte o kadar bi şey ama. Güneydoğu fonuna da bari yani bunu fırsat bilip bi şey yapalım. Kaynak bulalım." dediği, Merkez Karar Kurulu toplantısına tekrar değinerek görüşmenin sona erdiği,Tape:3814, 26.02.2008 günü saat:19.50'de Doğu PERİNÇEK ile Nusret SENEM arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Görüşmenin başında Diyarbakır'da ki bir davadan bahsettikleri, bu konu üzerinde bir süre konuştuktan sonra Doğu PERİNÇEK'in "Para size intikal etti mi" dediği, Nusret'in "Geldi abi hallettik işte bugün tamamını hallettik yani saat 3 e kadar vallahi belki 20 defa merdiven indim çıktım yani o taraf koş bu tarafa koş epey bir problem uğraştık bitirdik geldik." Doğu PERİNÇEK'in "...şey biz ikisini mi verdik 4 üde köylüler mi verdi." dediği, Nusret'in "4ü değil de 2,5 ini verdiler bir miktarda ben yanımda götürmüştüm işte 6 küsur tuttu tamamını halletmiş olduk." dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Onun hesabını güzel tutun abi o birlik ve kardeşliği sakın partinin hesaplarına karıştırmayalım. Şeye Diyarbakır iline para bıraktınız mı." dediği, Nusret'in "Tabi bıraktık 3 onlara kaldı ya. Bazı yerlerden gelecekler var onlarla ayrıca oraya takviye edeceğiz yani." dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Ben size 5 milyon daha verecem 5 bin daha verece m" dediği, Nusret'in de "İyi abi vallaha iyi olur bende bazı yerlerden istedim gelenler olacak işte bazı özel arkadaşlardan falan onlar da gelecek onlardan da." diyerek görüşmenin sona erdiği,Tape:3648, 03.03.3008 günü saat:18.27'de Ferid İLSEVER ile Nusret SENEM arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Ferid İLSEVER'in, "Nusret'ciğim şimdi bu Hikmet bir şey hazırladı, hani konuşmuştuk ya dosya..." "...biz bunu şimdi burada basına yarından itibaren servis yapacağız gideceğiz gruplar halinde tek, tek köşe yazarlarını, haber merkezlerini, genel yayın yönetmenlerini dolaşeaz anlatacağız yani, Ankara'da da aynı şeyi yapacağız ama gelin bunu Meclis'e taşıma yollarını arayalım zorlayalım veya CHP' lileri falan..." dediği, Nusret SENEM'in "Olur eklerini ineklerini bir dosya yapalım" "Taşıyalım Meclise" "Zaten diyorlardı adamlar bize belge doküman getirin diye" "CHP'ye DSPTilere falan taşırız bunu" dediği, Ferid İLSEVER'in "Yani o Kemal KILIÇTa Ruhan yaparlar bunu temiz adamlar biliyormusun" dediğ, Nusret SENEM'in "Ne var canım bizim burada milletvekili eski baro başkanı arkadaşımız var" "CHP grup başkan vekili baro başkanı arkadaşım" dediği, ilerleyen konuşmalarında, Ulusal KanaPla ilgili İçişleri Bakanı ile görüşeceklerini anlattıkları,Tape:3651, 10.03.2008 günü saat:17.42'de Ferid İLSEVER ile Nusret SENEM arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Bir süre CHP nin ve BAYKAL'm ERGENEKON operasyonuna bakışlarıyla ilgili konuşup hafife aldıklarını anlattıkları, Ferid İLSEVER'in buşey hazır, hı kapakta yaptık, busayı ama kapaktan öncede bizim hazırladığımız bu ERGENEKON ile ilgili bir dosya var" "Cumhuriyet Halk Partisi mesela DSP'lüer bunu bir soru önergesi haline getirsinler meclise sunsunlar, mesela bunu KILICLAROĞLU yapar,Atilla KALÇA yapar" dediği, Nusret SENEM'in "eski Baro Başkanı zaten yardım istiyor" "Mehmet bey ile konuşayım ben o nu. O nu burada bir güzel önerge haline getirelim" "tamam mı? Soru önergesi falan, haline bir çıksın mecliste şak diye koysun" dediği, ilerleyenkonuşmada Nusret SENEM'in Yarın da şey yapıyoruz Yargıtay şeye Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna suç duyurusu yapıyoruz savcı ile ilgili" dediği,


d)-Diğer şüphelilerle örgütsel irtibatları;

Şüpheli Doğu PERİNÇEK ile ilgili olarak İşçi Partisi Genel Merkezinde yapılan aramada; Girişin karşısındaki sekreter odasının sağ tarafında bulunan masa üzerinde ele geçirilen "ELBA HIGH QUALITY CD" yazan M4-C524-B-R2-09:40 seri numaralı CD'nin yapılan incelemesinde;

İçersinde (3) adet klasör ve (1) adet Word sayfası olduğu, "Yargı-Nusret Senemden" adlı klasör açıldığında, içersinde (4) adet Word belgesi, (7) adet PDF belgesi olduğu görülmüştür.

"Yargıtay" adlı PDF dosyası açıldığında;

Yargıtaya'a ait; elle çizilmiş basit bir kroki olduğu görülmüş, kroki içersinde binanın bölümlerini gösterir şekiller olduğu, bu şekillerin üzerine A, B, C yazıldığı, binalara giriş çıkış olan noktalan işaretledikleri ve bu noktalann üzerlerine değişik işaretler ve şekiller yaptıklan ve numaralandırdıklan görülmüştür.

"Krokinin açılımı" isimli Word belgesi içeriğinde:

KROKİNİN AÇILIMI:

A:Yargıtay ana bina

B:Yrgıtay bitişik ek bnina

C .'Yargıtay ek bnina


  1. :protokol kapısı(güvenlik çok sıkı)

  2. avukat giriş kapısı

  3. Posta giriş kapısı

  4. Vatandaş kapısı

5Garaj kapısı (sürekli görevli bulunur, güvenlik yok)

öMutfak kapısı

7 A blok yan kapı

8Cnlok yabn kapı

9C blok arka kapı

10C blok öbn yan kapı

1İC blok ana giriş kapı

12C blok garaj kapısı

13 Başbakanlık güvenli girişi

14A blok giriş

X Güvenlik var

X Polis var

) ( x ray cihazı var

P polis noktası var.

"San ile işaretli bölgeler rahat, buralarda güvenlik, polis, görevli yok.6 nolu kapı tübnel gölgesibnd kalıyor. Gece için uygun.3 nolu kapı, kilitli ancak açılabilir.Buradan A blok zemin altıbna inilir.BNurası Milli Eğitim BNakanlığı ile A bnlok arasında kalıyor ve araba park yeri.Tenha.Cbnlok 8 nolu kapı çok müsait.Girince bazen kapı arkasında bir güvenlik çıkabilir. Burada lavabolar var.Oraya geçilebilir.Her zaman yok.9 bnolu kapı kilitlidir.Ama açılabilir.Ö ntaraftaki ışıklar oraya görmüyor. 10 nolu kapı kullanılmaz, ön taraftaki ışıklar burayı iyi görüyor.Ö n tarafta 2 kamera var.Ön taraftaki san alan ağaçlann altında kalıyor. Işıktan da geriye kalıyor.Orayı güvenlik kulübesi görmüyor.arkada camlan yok.O nedenle kör bir nokta oluşuyor.Karargah kameralan görse de karanlık olduğundan sıkıntı olmaz.Ancak fazla beklememeli.Karargah önünden hemen ikaz gelebilir" şeklinde, krokide bulunan bir çeşit şifre niteliği taşıyan harfler, numaralar, işaretler ve renklendirmelerin çözümümün

bulunduğu hatta bütün krokinin ne amaçla yapıldığını açıklayıcı çarpıcı tanımlamaların olduğu, krokide belirtilen binaların Yargıtay Ana binası ve ek binalarını kapsadığı, rakam grubunun Yargıtay binalarının giriş kapılarını gösterdiği, harf grubunun ise güvenlik noktalarını belirttiği anlaşılmıştır. Ayrıca güvenlik zafiyeti olan noktaların özellikle belirtildiği, kör olan noktaların vurgulandığı, özetle Yargıtay binasına tüm güvenlik engellerini aşarak girebilmenin yollarının gösterildiği görülmüştür."Tayyip Erdoğan.pdf' isimli bir MSvvord dosyası incelendiğinde; 1998 yılında Recep Tayip ERDOĞAN hakkında Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Başsavcılığınca düzenlenen iddianame olduğu görülmüştür.
"Turgut Özal.pdf" isimli MSvvord belgesi incelendiğinde; 18 Haziran 1986 tarihinde Ankara ilinde Atatürk Kapalı Spor salonunda Anavatan partisinin 2. Olağan genel kurul toplantısı yapıldığı sırada, Başbakan Turgut ÖZAL'a yönelik yapılan silahlı saldın olayı ile ilgili aralannda GİZLİ ibareli belgelerinde bulunduğu soruşturma evraklarının olduğu,
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə