Genç KİMLİkler araştirmasi siyasal, KÜLTÜrel ve sosyal kiMLİkler bakimindan turkiYE gençLİĞİ Üzerine bir alan çalişmasi
Yüklə 53.61 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü53.61 Kb.


GENÇ KİMLİKLER ARAŞTIRMASI

SİYASAL, KÜLTÜREL VE SOSYAL KİMLİKLER BAKIMINDAN TURKİYE GENÇLİĞİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI
SONUÇ RAPORU

Yard. Doç. Dr. SELÇUK R. ŞİRİN
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

NEW YORK UNIVERSITY
ARAŞTIRMA HAKKINDA
Yürütücü Dr. Selçuk R. Şirin (New York University ve Bahçeşehir Üniversitesi)

Araştırmanın Amacı Türkiye’deki 18-25 yaş arası gençlerin siyasal, kültürel, ve sosyal kimliklerini ortaya çıkaran süreçleri anlamak ve gençlerin kimlik arayış sürecinde karşılaştıkları zorlukların dökümünü yapmak.

Görüşme Yöntemi Odak Grup Toplantıları, Derinlemesine Mülakatlar ve Anketler

Görüşülen Kişi Sayısı 1403 Genç (18-25 Yaş arası)

Görüşme Yerleri 52 il merkezi ve 253 ilçe merkezi ve sınırlı sayıda köy

Görüşme Tarihleri 15 Nisan 2009-30 Haziran 2009

Görüşme Süresi 90 dakika (Odak Grup); 30-45 dakika (Anketler)

Toplam soru sayısı: 241 (Anketler)

Anket Uygulayıcıları: 47 Bahçeşehir Üniversitesi Pskikoloji ve Sosyoloji Öğrencisi

Odak Grup Yürütücüleri Prof. Dr. Nilufer Narlı (Bahçeşehir Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. Nida Bikmen (Denison University) .

Mülakatlar Yürütücüsü Haluk Kalafat (Gazeteci)

SELÇUK R. ŞİRİN
Dr. Selçuk R. Şirin New York Universitesi’nde Yard. Doç. olarak görev yapmakta ve 2008-2009 Öğretim yılında da Bahçeşehir Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak ders vermektedir. ODTÜ’de lisans, SUNY-Albany’de master, Boston College’de de doktorasını tamamlayan Şirin'in arastirmaları Amerika’daki göçmen çocukları ve gençlerin kimlik arayışları üzerine yoğunlaşmaktadır. Son donemde siyasal ve kültürel kimlik gelişimi üzerine yoğunlaşan Dr. Şirin'in “Muslim American Youth: Understanding Hyphenated Identities through Multiple Methods" adlı kıtabı 2008 yilinda Amerika’da piyasaya çıkmıştır. Dr. Şirin’e Boston College En İyi Öğretmen, ABD Çocuk Gelişimi Vakfı Yılın Genç Araştırmacısı, ve dünyadaki en büyük eğitim-araştırma derneği olan AERA da bilimsel katkılarından dolayı 2006 Araştırma Ödülü vermiştir. Selçuk Şirin'in çalısmaları pekcok uluslararası hakemli dergide yayınlanmış ve kendisi Applied Developmental Science’ın çıkardıgı 11 Eylül Sonrası Ortamda Bati’daki Müslüman Gençler özel sayının editörlüğünü yapmıştır.
Daha fazla bilgi için: sirins@nyu.edu
Webpage: http://homepages.nyu.edu/~ss3797

İÇİNDEKİLER
1. Katılımcı gençlerin demografik portresi

a. Cinsiyet-ikamet

b. Mezhep ve etnik köken

c. Sosyoekonomik statü

i. Anne-babanın eğitim durumu

ii.Sosyal sınıf2. Siyasal Görüşler Analizi

a. Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?

b. Kendinizi aşağıdaki siyasi kesimlerden hangisine ait görüyorsunuz?


 1. Kemalist -Atatürkçü

 2. İslami Kesim

 3. Muhafazakar

 4. Milliyetçi

 5. Ulusalcı

 6. Ülkücü

 7. Liberal

 8. Sol(Sosyal Demokrat)

 9. Sosyalist-komünist

c. Kendinizi aşağıdaki siyasi kesimlerden hangisine ait görüyorsunuz? (Yukarıdaki listenin aynısı)
3. Kültürel Aidiyetler

 1. Turk Kimliği (ör: Türk olmak benim için önemlidir).

 2. Müslüman Kimliği (ör: Müslüman olmak benim için önemlidir).

 3. Laik Kimlik (ör: Müslüman olmak benim için önemlidir).


4. Siyasal Kimlikler ve Toplumsal Baskı

a. Mağduriyet Ölçeği (7 dalda gençlerin ne denli haksızlığa uğradığını ölçer)

b. Siyasal baskı ölçeği (10 dalda siyasal kimlikten kaynaklı sıkıntıları ölçer)

c. Toplumsal Algilanış Ölçeği (başkaları


5. Gelecek Beklentileri

a. Beck Umutsuzluk Ölçeği (ör: Geleceğimi karanlık görüyprum).b. Fırsatınız olsa Türkiye dışında bir ülkeye yerleşmek için gider misiniz?

1. Katılımcı Gençlerin Demografik Portresi


 1. Siyasal Görüşleri Bakımından Gençler


Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz? • Bu sonuçları değerlendirirken iki noktanın altını çizmek gerekir.
  • Bu raştırmada Ulusal-Raslantısal bir örneklem kullanılmamıştır.

  • Araştırmaya katılanların % 63’ü üniversite öğrencisidir.


Kendilerini Kemalist-Atatürkçü olarak gören gençlerin oy verdikleri partiler.
 • CHP Kemalist-Atatürkçü gençlerin %43’ünden oy alamıyor.

 • AKP Kemalist-Atatürkçü gençlerin % 19’undan oy alıyor.

 • DTP Kemalist-Atatürkçü gençlerin en az tercih ettiği parti.


Kendilerini İslami Kesime ait gören gençlerin oy verdikleri partiler. • AKP İslami kesime gençlerinin %44’ünün oyunu alamıyor.

 • CHP İslami kesime ait gençlerin % 13’ünden oy alıyor.

 • MHP bu kesimin ikinci tercihi.

Kendilerini Muhafazakar olarak ifade eden gençlerin oy verdikleri partiler • Muhafazakarlar, İslami kesime ait gençlerden daha yüksek bir oranda AKP’ye destek veriyor.

 • CHP Muhafazakar gençlerin yalnızca % 7’sinden oy alıyor.


Kendilerini Milliyetçi olarak ifade eden gençlerin oy verdikleri partiler • CHP Milliyetçilerin en çok tercih ettiği parti.

 • Milliyetçi gençler her üç partiye de önemli oranda destek veriyorlar.

Kendilerini Ulusalcı olarak ifade eden gençlerin oy verdikleri partilerKendilerini Ülkücü olarak ifade eden gençlerin oy verdikleri partiler


 • MHP Ülkücü gençlerin yarısından oy alamıyor.

 • CHP ülkücü gençlerin % 15’nin tercihi.


Kendilerini Solcu (Sosyal Demokrat) olarak ifade eden gençlerin oy verdikleri partiler


 • CHP, Ulusalcı gençlerin en çok oy verdiği parti

 • AKP Ulusalcı gençlerden MHP’ye göre daha çok oy alıyor.


Çok Yönlü Siyasal Aidiyet Analizi

Gençlere kendi siyasal çizgilerini nasıl gördüklerini aşağıdaki 8 kategoriden herbirine ait olup olmadıklarını sorarak belrledik. Her soru bağımsız sorulduğu için gençler bu seçeneklerden birden çoğuna evet diyerek birden çok siyasal gruba aidiyetlerini ortaya koyabildiler. 1. Kemalist -Atatürkçü

 2. İslami Kesim

 3. Muhafazakar

 4. Milliyetçi

 5. Ulusalcı

 6. Ülkücü

 7. Sol(Sosyal Demokrat)

 8. Sosyalist-komünist

Aşağıda sunduğumuz iki tabloda CHP ve AKP’ye oy verenlerin yukarıdaki aidiyetler itibariyle dağılımını sunuyoruz. Birden fazla kategoriye evet denilebilmesinden dolayı ise yuzdeler toplamı 100 geçebiliyor.
CHP’ye oy veren gençlerin çok yönlü Siyasal Haritası


 • CHP’ye oy veren her 10 gençten 9’u kendisini Kemalist-Ataturkçu olarak ifade ediyor.

 • CHP’ye oy veren gençlerın %60’ı kendilerini aynı zamanda Solcu-Sosyal Demokrat olarak görüyor.

 • CHP’ye oy veren gençlerin %14.4’ü kendilerini İslami Kesime ait görüyor.

 • Ulusalcı ve Milliyetçi sıfatları CHP’ye oy veren gençler tarafından aynı şekilde algılanıyor.AKP’ye oy veren gençlerin çok yönlü Siyasal Haritası


 • AKP’ye oy veren her 10 gençten 4’ü Atatürköü-Kemalist.

 • AKP’ye oy veren her 10 gençten 8’i kendilerüni İslami Kesim’e ait görüyor.

 • AKP’ye oy veren gençlerın %64.7’si Muhafazakar ve % 54.4’üde Milliyetçi olarak görüyor.

 • AKP’ye oy veren gençlerin %9.1’i de kendilerini Solcu ve % 4.4’ü de Sosyalist olarak ifade ediyor.

 1. Kültürel Aidiyetler

Müsluman, Türk ve Laik kimlik aidiyetleri birbirinden bağımsız bir şekilde üç farklı ölçekle ve aşağıdaki 4 ayrı kategoride değerlendirilmiştir. Burada yalnızca Müsluman Kimlik soruları verilmiştir.

 1. Müslüman olmak benim için çok önemlidir

 2. Kendimi bir Müslüman olarak görüyorum

 3. Müslüman terimi beni çok iyi tanımlar

 4. Müslümanlar hakkında konuşulurken sıklıkla “Biz Müslümanlar” derim.

Aşağıdaki tablolarda bı 4 soruya verilen ortalamalar verilmiştir. Her bir soru için 1=Hiç bir zaman, 2=Bazen, 3=Sık sık, 4=Her zaman seçenekleri sunulmuştur. Dolayısıyla 4 güçlü bir kimlik aidiyetini ve 1 de zayif bir aidiyeti ifade etmektedir.

Müslüman Kimlik Aidiyeti

Gelir düzeyi, Etnik köken, Mezhep, ve Parti tercihlerine Güre Dağılımlar


Türk Kimlik Aidiyeti

Gelir düzeyi, Etnik köken, Mezhep, ve Parti tercihlerine Güre DağılımlarLaik Kesim Aidiyeti

Gelir düzeyi, Etnik köken, Mezhep, ve Parti tercihlerine Güre Dağılımlar
Laiklik üzerine iki farklı değerlendirme yapılmıştır. İlk olarak Laik Kesime Aidiyet, Türk ve Müslüman kimliklere benzer yöntemle tesbit edilmiştir. İkinci olarak da Prof. Dr. Nilufer Narlı’nın geliştirdiği bir ölçekle Laik bilinç aşağıdaki 4 soruya verilen yanıtlarla belirlenmiştir.

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden Alevilere kaynak aktarılmalıdır.

 1. Camii imamlarının maaşları devlet tarafından ödenmelidir.

 1. Laik bir devlet tüm dini gruplara eşit mesafede olmalıdır.

 1. Okullarda din dersi zorunlu olmalıdır.
Siyasal Düşüncelere Göre Kimlik Aidiyetlerinin Dağılımı

Siyasi Partilere Göre Kimlik Aidiyetlerinin Dağılımı


4. Siyasal Kimlikler ve Toplumsal Baskı
Gençlere cinsiyetlerinden, siyasi görüşlerinden, etmik kökenlerinden, memleketlerinden, giyim kuşamlarından, mezheplerinden, ve dini inançlarından dolayı herhangi bir haksızlığa uğrayıp uğramadıkları tek tek sorulmuştur. Aşağıdaki tablo bu ölçeğe verilen ortalama yanıtlardan oluşmaktadır. Siyasal baskı kategorisi sonucu tek başına incelendiğinde sonuçlar benzer çıkmıştır.


  • AKP ve CHP’ye oy veren gençler arasında maruz kalınan ayrımcılık açısından anlamlı bir fark yok.

  • Dar gelirli, DTPli ve Kürt kökenli gençler kendi kategorilerindeki diğer gençlerden çok daha fazla ayrımcılığa uğruyorlar.

  • MHPli gençler en az ayrımcılığa uğrayan grup.


Siyasal Baskı Analizi

Siyasal kimlikten kaynaklı toplumsal baskıların psikolojik boyutları bireyler üzerinde bıraktığı stress üzerinden daha detaylı şekilde ayrıca ıncelenniştir. Aşağıdaki sorulara verilen yanıtların ortalaması tabloda sunulmuştur. 1. Başkaları siyasi görüşüm hakkında şakalar yapınca moralim çok bozuluyor.

 1. Benim gibi düşünen kişiler hayatta daha çok engelle karşılaşıyorlar.

 1. Yakın olduğum aile fertlerim benim siyasi görüşümü anlamıyor.


 1. Başka siyasi görüşten arkadaşlarıma nasıl hissettiğimi söylemem zor oluyor.

 1. Çoğu kişinin benim siyasi görüşüm ile ilgili önyargıları var.

 1. Siyasi görüşümden dolayı kendimi toplum içinde rahatça ifade edemiyorum.

 1. Siyasi görüşümden dolayı kendimi evde rahatça ifade edemiyorum.

 1. Farklı siyasi görüşte olduğum için okulda/işte yeterince takdir görmüyorum.

 1. Medya benim siyasi görüşümden insanları olumsuz bir şekilde yansıtıyor.

 1. İnsanlar benim siyasi görüşüme ait kişileri tehlikeli buluyor.Gelir düzeyi, Etnik köken, Mezhep, ve Parti Tercihlerine Güre Dağılımlar  • CHPli gençler en az siyasal baskı hisseden grup.

  • DTPli gençler ve Kürt kökenli gençler siyasal baskıyı en ağır hisseden grup.

  • Dar gelirli gençler siyasi görüşlerinden dolayı diğer gelir gruplarina gore daha fazla baski gorduklerini ifade etmişlerdir.

5. Gelecek Beklentileri • Gelecekten en umutsuz olan grup Dar-gelirli gençler

 • Kurtler ethnik gruplar içinde ve DTPliler de partiler içinde gelecekten an fazla karamsar olan gruplar.

 • Ermeni ve Türk geçleri arasında gelecekten umut anlamında bir fark bulunmamıştır.

 • CHPli gençlerle AKPli gençler arasında da gelecek beklentileri açısından bir fark gözlenmemiştir.


Fırsatınız olsa Türkiye dışında bir ülkeye yerleşmek için gider misiniz? • CHP ve DTPli gençlerin çoğunluğu firsat olursa baska bir ulkeye yerleşmek için gidebileceklerini ifade etmişlerdir.

 • AKP ve MHPli gençlerin önemli bir kısmı da fırsat bulsalar başkabir ülkeye yerleşebileceklerdir.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə