Fullmaktssak /10 Tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling 2010
Yüklə 185.26 Kb.
səhifə4/4
tarix25.04.2016
ölçüsü185.26 Kb.
1   2   3   4

Annett Fay og Simona Soare søker om kr. 15 000,- av et totalbudsjett på kr. 47 720,- til prosjektet Spor i Bergen. Søkerne, som er billedkunstnere, nyetablerte, med base i Berlin, vil under et tre måneders opphold i Bergen bruke en kombinasjon av turistens og kunstnerens blikk til å lage piktogrammer for "nye attraksjoner", blant annet via direkte kommunikasjon med Bergens innbyggere. Prosjektet skal munne ut i en Artist Book og kart (samarbeid med Turistinformasjonen) med kunstnernes piktogrammer. Prosjektet virker interessant og kunstnerne gode, men faller utenfor det en kan dekke for utenlandsk baserte kunstnere innen ordningen, da det utover et foredrag ved KhiB, ikke vises til noe samarbeid med kunstnermiljøer i Bergen.

Det anbefales avslag.


Flaggfabrikken Presenterer søker et samlet tilskudd på kr. 250 000,- av et totalbudsjett på kr. 1 220 000,- til eventer/utstillinger/workshops og reiseutgifter i forbindelse med prosjektet Nordic Art Express, samt støtte til et lokale i Bergen som kan fungere som base/prosjektrom. De kr. 508 000,- av budsjettet som gjelder visningsrom/prosjektrom er ikke aktuelt under denne tilskuddsordningen og vil bli behandlet under tilskuddsordning for produksjonslokaler til visuell kunst. Ellers er dette et veldig godt nordisk utvekslingsprosjekt, som har fått innvilget flerårig nettverksstøtte fra Kulturkontakt Nord, og kan dermed se frem til et langsiktig nordisk samarbeidsprosjekt.

Anbefalt tilskudd: Kr. 100 000,-


S12 søker om kr. 35 000,- av et totalbudsjett på kr. 141 800,- til Young and Loving, utstilling med nyutdannede glasskunstnere fra Norden. Kurator for utstillingen er Hiromi Takizawi, som stilte ut under samme utstillingskonseptet i 2009. Et veldig godt prosjekt med nordisk og internasjonalt fokus, det har pågått siden 2007 og bidrar sterkt til fokus på glasskunst og kvalitetsøkning i formidling av en genre som, ikke minst gjennom S12 sin virksomhet, har blitt styrket i nasjonal og lokal sammenheng.

Anbefalt tilskudd: Kr. 35 000,-


Jenny Moore Koslowsky søker om kr. 6 180,- av et totalbudsjett på kr. 6 180,- til å dekke reiseutgiftene for 6 Londonbaserte kunstnere i forbindelse med arrangementet Art Publication Launch & Performance Event på Landmark. Koslowsky har også sin virksomhet i London og er for tiden gjestekunstner ved AiR USF. Arrangementet på Landmark vil lansere kunstbokserien Gandt, som Koslowsky gjør i samarbeid med James Ferris og Sophie Risner, kontekstualiserer kunstneriske arbeider og undersøker teoretiske ideer og inviterer også kunstnere til å bidra. Arrangementet skjer i samarbeid med Landmark og den bergenske kunstnergruppen Ytter. Prosjektet er et godt eksempel på samarbeid mellom internasjonale og lokale kunstnere som blir generert gjennom gjestekunstnerordningen.

Anbefalt tilskudd: Kr. 6 000,-.


Amanda Steggell søker om kr. 100 000,- av et totalbudsjett på kr 216 000,- til å stille ut den interaktive installasjonen The Emotion Organ i Toronto under Canadian Independent Media Arts Alliance National Conference and Festival. er fra 2007 og har tidligere blitt presentert ved Lydgalleriet i Bergen. Orgelet, som kan brukes som et tradisjonelt orgel, men som når det blir spilt på tilkoblet elektrisitet, transformeres til å gi en variert kombinasjon av sanseerfaringer av lyd, lys, farge, duft, vibrasjon og bevegelse. Av kurator Michelle Teran blir arbeidet karakterisert som banebrytende, og presentasjonen i Toronto er internasjonal debut for dette arbeidet. Steggell, som har mange utstillinger bak seg i Norge og internasjonalt, vil bruke oppholdet i Toronto til å danne forbindelser mellom lydkunst / kunstmiljøer i Toronto og Bergen.

Anbefalt tilskudd: Kr. 50 000,-


Torild Stray søker om kr. 7 130 av et totalbudsjett på kr. 7 130 til transport- og materialutgifter til en utstilling ved Galleri Langegaarden. Utstillingen skal bestå av malerier og arbeider på papir, samt en stor installasjon på uteområdet.Torild Stray er en anerkjent kunstner i New York, der hun har hatt flere utstillinger. Hun har samtidig opprettholdt kontakten med Bergen, både mht utstillinger og nettverk, og er et viktig tilskudd til bergenskunstneres internasjonale nettverksbygging. Det anbefales et tilskudd til transport, men materialer faller utenfor tilskuddsordningen

Anbefalt tilskudd: Kr. 4 000,-


Volt v/ Marie Nerland har to søknader inne til internasjonalt tilskudd:

  • Søknad om tilskudd på kr. 40 000,- av et totalbudsjett på kr. 108 000,- til A bicycle made for You med den britiske performancegruppen plan b. Forestillingen finner sted i det offentlige rom i Bergen sept 2010. plan b er basert i Berlin og består av Sophia New og Daniel Belasco Rogers. A bicycle made for you er et pågående prosjekt som endrer innhold og karakter fra hver by det finner sted i, og kunstnerne har deltatt med dette og andre prosjekter ved en rekke internasjonale festivaler.

Anbefalt tilskudd: Kr. 30 000,-

  • Søknad om tilskudd på kr. 40 000,-,- av et totalbudsjett på kr. 152 000,-,- til kunstprosjektet Container med Phil Coy i Bergen og Newcastle. Phil Coy er en sentral britisk billedkunstner med base i London, og utstillingen skal skje på Visningsrommet USF og på plassen foran USF Verftet i september og oktober 2010. Prosjektet er det første til Phil Coy i Norge.

Anbefalt tilskudd: Kr. 30 000,-
Volt startet opp som vindusgalleri ved tidligere By the Way, men måtte avslutte da nye installasjoner gjorde at kommunen ikke lenger kunne gi tilgang på lokalene. Fra høsten 2009 har Volt fortsatt som et tverrestetisk galleri uten fast rom, og kunstnerne som presenteres jobber også ofte utenfor den vanlige gallerikonteksten. Et fellestrekk ved kunstnerne presentert ved Volt er at de, gjerne med utgangspunkt i billedkunst, nærmer seg det performative og sceniske, og Volt har på kort tid blitt et møtepunkt mellom lokale og internasjonale kunstnere og publikum med ulike tverrestetiske tilnærminger.
2 søknader innen visuelt og tverrestetisk gjelder utveksling, prosjektsamarbeid med gjensidig finansielle medvirkning i prosjekter over en vis varighet.
Flora Metamorphicae søker om kr. 100 000,- av et totalbudsjett på kr. 280 000,- til utstillinger under Kulturby Åbo / Turku. Gruppen av keramikere, som har blitt godt kjent for sine installasjoner bestående av tusenvis av keramiske blomsterformer, er blitt invitert til å stille ut under det offentlige kunstprosjektet Artist as Neighbour, et prosjekt som foregår i drabantbyer og forsteder og arbeider med problemstillinger knyttet til lokalsamfunn, ulike sosiale grupperinger, demokrati, stedsidentitet og stedets profil.

Anbefalt tilskudd: Kr. 50 000,-


History Disposal Unit/Kunsthuset Wrap v. Veronica Thorseth og Leo Preston søker om

kr. 140 000,- av et totalbudsjett på kr. 656 000,- til videreføring av prosjektet Kunst som Nabo, et flerårig samarbeidsprosjekt med Artist as Neighbour i Turku/Åbo, fra 2009 et prosjekt lagt innunder Kulturby Åbo 2011. Prosjektet har både en lokal og internasjonal dimensjon og inkluderer arbeid både med småbarnsfamilier og ungdommer ut fra et kunstnerisk perspektiv. I 2010 vil internasjonale gjestekunstnere ved Wrap inkluderes i prosjektet, samarbeidet med Turku vil intensiveres i opptakten mot kulturbyen i 2011, og det er også tatt initiativ til samarbeid med et nabolagsprosjekt i Peckham, London. Målet med det internasjonale samarbeidet er en erfaringsutveksling av ulike måter for kunstnere å jobbe med lokalsamfunn. Tilskudd til det lokale arbeidet vil bli behandlet under andre tilskuddsordninger.

Anbefalt tilskudd: Kr. 100 000,-

3 søknader innen visuelt og tverrestetisk gjelder gjestekunstnerordning.
USF Verftet v/ Line Nord søker om kr. 123 000,- av et totalbudsjett på kr. 123 000,- til Artist in Residence Bergen – Brooklyn ved studiofellesskapet Point B. Dette er en videreføring av et prøveprosjekt som administrasjonen ved USF's Artist in Residence påbegynte i 2009, med fullfinansiering av Bergen kommune, med kjøp av to opphold á tre måneder pr. år. Ordningen skal evalueres mht videreføring i løpet av 2010.

Anbefalt tilskudd: Kr. 123 000,-
  • Trykkeriet - Senter for samtidsgrafikk søker om kr. 280 000,- av et totalbudsjett på kr. 840 000,- til opprettelse og drift av gjestekunstnerordning. Sentret skal tilby 4-8 artist-in-residence plasser pr. år, med opphold mellom 1-3 måneder. Trykkeriet er mottaker av et 3-årig driftsttilskudd fra Bergen kommune fra og med 2009, kr. 300 000,- pr. år.

Det anbefales avslag.

  • S12 søker om kr. 80 000,- av et totalbudsjett på kr. 229 000,- til gjestekunstnerprogram. Programmet skal være for både norske og utenlandske kunstnere, og skal inkludere utstilling og / eller workshop. Hilde Angel Danielsen er første kunstner i år. Det er også søkt Kulturkontakt Nord, men ikke gitt tilskudd derfra. S12 er mottaker av et 3-årig driftstilskudd fra Bergen kommune fra og med 2009, kr. 150 000,- pr. år.

Det anbefales avslag.

Både Trykkeriet og S12 er svært viktige kunstnerinitierte institusjoner som driver formidling og kompetanseutvikling av hver sine kunstgenre, henholdsvis grafikk og glasskunst. Det vurderes som verdifullt med gjestekunstnerordninger tilknyttet disse stedene, spesielt fordi kunstnerne som inviteres inn vil komme inn i aktive faglige sammenhenger. Rammene for tilskudd til gjestekunstnerordninger i år tilsier likevel en prioritering av allerede påbegynte prosjekter, i tillegg til en satsning i Vilnius for scenekunstfeltet. Det anbefales derfor avslag på søknader om gjestekunstnerordninger ved S12 og Trykkeriet i denne omgang.


1 søknad innen visuelt og tverrestetisk gjelder diverse ekspertbesøk, internasjonal presse, nettverk og lignende.
Galleri S.E søker om kr. 50 000,- av et totalbudsjett på kr. 105 000,- til deltakelse på kunstmessen Art Copenhagen med arbeider av Thomas Pihl og Ingrid Berven. Galleri S.E er det private galleriet i Bergen med sterkest internasjonal profil og nettverk, og deltakelse på denne internasjonale kunstmessen er en viktig profilering både for galleriet og de kunstnerne som skal presenteres. Det anbefales tilskudd til transport og leie av stand.

Anbefalt tilskudd: Kr. 40 000,-.


ALLE FAGFELT:
1 intern avsetning til praktisk bistand i nettverksarbeid/kompetansenettverk og søknadsskriving.
Støtte til søknadsskriving for EU-finansiering

Det er ønsket at flere institusjoner og grupperinger skal søke om eller være partnere på prosjekter som søker og mottar finansiering fra internasjonale støtteordninger. Mange av byens aktører har allerede etablerte nettverk og prosjekter som kan inngå i slike søknader. Søknadsprosessen er omfattende og svært tidskrevende og kan ofte ikke prioriteres innen eksisterende rammer, og det avsettes derfor midler som kan søkes til hjelp til selve skrivearbeidet. Det forventes at dette vil føre til økning i antall søknader og dermed økt ekstern finansiering med bergenske aktørerDet avsettes kr. 200 000,- til formålet som tildeles etter søknad.


1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə