Fullmaktssak /10 Tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling 2010
Yüklə 185.26 Kb.
səhifə2/4
tarix25.04.2016
ölçüsü185.26 Kb.
1   2   3   4


Søknadsbehandling:

Søknader til ordningen 'Internasjonal kunst- og kulturutveksling' innkommet til hovedsøknadsfristen 1. februar er vurdert utfra at tilskuddsordningen skal bringe 'Bergen til Verden' og 'Verden til Bergen'. Ordningen skal blant annet bidra til å synliggjøre bergenske kunstmiljøer, øke kompetanse og nettverksvirksomhet, samt gi inspirasjon for videreutvikling.


Søknadene er vurdert i Seksjon for kunst og kultur, og retningslinjene vektlegger følgende ved behandling av søknadene:

 • Kunstnerisk kvalitet og et realistisk budsjett.

 • Formater, retninger og kunstneriske genrer som vil styrke Bergens renommé som en

nyskapende, åpen, modig og kreativ by.

 • Prosjekter som gjør det mulig å se det lokale i relasjon til det internasjonale.

 • Institusjoner, organisasjoner eller enkeltpersoner innenfor det bergenske kunst- og

kulturliv, som gjennom samordning med reiseliv og næringsliv vil styrke Bergens posisjon både nasjonalt og internasjonalt.

 • Søker har utmerket seg som nyskapende og interessant innen sitt felt.

 • Gjesteoppholdet skal bidra til utvikling av ny kompetanse og faglige nettverk.

 • Søker får promotert eget kunstneriske virke og Kulturbyen Bergen.

 • Det forutsettes at søker har et faglig mottak i den byen eller landet der gjesteoppholdet skal gjennomføres og at mottaker er delfinansierende part.

 • Gjennomførbarhet.

I 2010 er det dessuten på forhånd gjort en anbefalt prioritering av hvor midlene skal innrettes, som er påvirket av fagplaner og budsjettmål. Dette er innrettet mot seks hovedformål og

-prioriteringer, som også bygger på erfaringer fra tidligere års saksbehandling samt signaler mottatt fra kunst- og kulturfeltet selv.


 1. Utvekslingsprosjekter, reisestøtte, gjesteopphold og lignende utgjør den desidert største andelen av søknadene. Dette anses som en svært viktig bidrag for en stadig kunstnerisk utvikling av byens kunstnere. Innen dette formålet gis det støtte til turné, nettverksreiser, utstillinger, prosjektutvikling i mindre skala og dette gjelder både prosjekter inn og ut av Bergen.
  Årets forslag til fordeling på kr. 1,3 mill viser seg å ikke dekke behovet, og det er prioritert å øke tilskudd til dette formål.

 2. Diverse ekspertbesøk, internasjonal presse, nettverk og lignende er svært viktig for å jobbe spesielt med promotering av kunst og kultur fra Bergen. Innen dette formålet gis det støtte til selv å delta i slike fora og til å invitere eksperter til deltakelse i Bergen.
  Årets forslag til avsetning er på kr. 0,3 mill.

 3. Prosjektutvikling og prosjektsamarbeid med gjensidig finansiell medvirkning i prosjekter over en viss varighet, gjelder større prosjekter som prioriteres over en flerårig tildeling.
  Årets forslag til avsetning er på kr. 0,4 mill.

 4. Partnerskapssamarbeid som utløser annen offentlig finansiering, inkluderer større prosjekter mottar en større andel av finansiering fra andre offentlige kilder. Dette er i hovedsak internasjonale tilskuddsordninger.
  Årets forslag til avsetning er på kr. 0,3 mill.

 5. Praktisk bistand i nettverksarbeid/kompetansenettverk og søknadsskriving, skal oppfordre til økt aktivitet for å skaffe slik internasjonal finansiering. Formålet gjelder for eksempel selve søknadsskrivingen.
  Årets forslag til avsetning er på kr. 0,2 mill.

 6. Gjestekunstnerordninger er ansett som svært viktige for å gi muligheter til å jobbe konsentrert over en lengre periode og med mulighet for å inviteres og aktiveres i nye faglige sammenhenger.
  Årets forslag til avsetning er på kr. 0,2 mill.

Det er i årets behandling synliggjort til hvilket formål søknadene innretter seg. Det understrekes at dette er prioriteringer som er gjort i årets saksbehandling, men som er forankret i relevante fagplaner.

Fordeling Internasjonal kunst- og kulturutveksling 2010, utfra formål og fagfeltFordeling utfra formål og fagfelt

Forslag 2010

Design

Elektronisk kunst

Film

Litteratur

Musikk

Scene-kunst

Visuelt og tverres.

Alle fagfelt

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveksling, gjesteopphold, reisestøtte

1 300 000

0

110 000

0

20 000

881 500

200 000

489 000

 

1 700 500

Ekspertbesøk, internasjonal presse, showcases

300 000

0

3 500

50 000

0

40 000

40 000

40 000

 

173 500

Utveksling, prosjektsamarbeid med gjensidig finansiell medvirkning i prosjekter over en viss varighet 

400 000

0

50 000

0

0

80 000

0

150 000

 

280 000

Partnerskapssamarbeid som utløser annen ekstern offentlig finansiering 

300 000

0

0

0

0

0

200 000

0

 

200 000

Praktisk bistand i nettverksarbeid/ kompetansenettverk og søknadsbehandling

200 000

0

0

0

0

0

0

0

200 000

200 000

Gjestekunstnerordning   

300 000

0

0

0

0

0

100 000

123 000

 

223 000

Rest fordeling alle formål

150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

2 950 000

0

163 500

50 000

20 000

1 001 500

540 000

802 000

200 000

2 777 000

Rest til fordeling 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 000

* Alle tall i kr.

Søknader:

Her følger en kort beskrivelse, vurdering og innstilling av alle søknadene. Denne listen er delt opp i fagfelt og videre i formål innen de respektive fagfeltene slik prioriteringene har vært i årets behandlingsrunde:


ELEKTRONISK KUNST:

Totalt 4 søknader. Totalkostnader for disse prosjekter er kr. 1 799 834,- og samlet søknadssum kr. 388 555,-.2 søknader innen elektronisk kunst gjelder diverse utvekslingsprosjekter, reisestøtte, gjesteopphold og lignende.
BEK søker om kr. 35 000,- av et totalbudsjett på kr. 310 650,- til prosjektet Dipole. Prosjektet samler musikere og komponister med utviklere innen elektroakustisk musikk. Dipole foregår over 4 utviklingsperioder, og inkluderer workshops, verksutvikling, konserter og presentasjoner, og er et samarbeid mellom lokale og internasjonale kunstnere. Det søkes omstøtte til reise og opphold til komponist og programmerer Jeff Carey. Prosjektet anbefales.

Anbefalt tilskudd: Kr. 30 000,-


Piksel søker om kr. 300 000,- av et totalbudsjett på kr. 798 850,- til internasjonale prosjekter under Piksel Pulse. Piksel som festival utvider sin virksomhet til aktivitet året gjennom, for å kunne dra nytte av nettverk og prosjekter som er oppstått på basis av festivalaktiviteten. Søknaden inneholder deltakelse på internasjonale bransje- og nettverkstreff, faglig forum og sommer-workshop i Bergen med internasjonale kunstnere, i tillegg til kunstneriske utviklingsprosjekter. Tildelt støtte gjelder i hovedsak bransjetreff og invitasjoner av kunstnere til samarbeid i Bergen. Det er også bevilget tilskudd fra annen ordning.

Anbefalt tilskudd: Kr. 80 000,-


1 søknad innen elektronisk kunst gjelder diverse ekspertbesøk, internasjonal presse, nettverk og lignende.
Borealis søker om kr. 3 555,- av et totalbudsjett på kr. 6 334,- til nettverksreise til 2 festivaler i Frankrike. Det søkes om støtte til nettverksreiser til Frankrike som å følge opp mulige samarbeid med festivalen Les Boréales i Caen og Centre National de Création Musicale i Lyon og deres festival Journées électriques. Prosjektet anbefales.

Anbefalt tilskudd: Kr. 3 500,-


1 søknad innen elektronisk kunst gjelder utvikling, prosjektsamarbeid med gjensidig finansiell medvirkning i prosjekter over en viss varighet.
BEK søker om kr. 50 000,- av et totalbudsjett på kr. 687 000,- til utstillingsprosjekt i Afrika. Prosjektet ble påbegynt i 2009, hvor det ble innvilget støtte fra ordningen. Prosjektet utvikler nettverk og samarbeidsprosjekter mellom sørafrikanske og bergenske kunstnere innen samtidskunstscenen. Prosjektet avsluttes i år med utstillingen 'Sør-Afrika 2010' som presenterer afrikansk kunst av høy kvalitet for et bergensk publikum. Prosjektet inneholder også et utbredt lokalt samarbeid. Prosjektrapporten fra prosjektets første år er tilfredsstillende og viser bra fremgang, og prosjektet bør støttes også i siste fase.

Anbefalt tilskudd: Kr. 50 000,-


FILM:

Totalt 1 søknad.


1 søknad gjelder diverse ekspertbesøk, internasjonal presse, nettverk og lignende.
Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) søker om kr. 270 000,- til totalt seks ulike internasjonalt rettede prosjekter under festivalutgaven 2010. Prosjektene retter seg mot samarbeid med filmskapere fra blant annet Øst-Europa og USA og inkluderer besøk av internasjonale filmskapere, regissører og visning av dokumentarfilmer. Prosjektene vurderes som viktige bidrag til festivalen og debatter som relateres til filmen i festivalperioden. Det er bevilget kr. 150 000,- fra andre ordninger til prosjektene.

Anbefalt totalt tilskudd: Kr. 50 000,-


LITTERATUR:

Totalt 2 søknader. Totalkostnadene for disse prosjektene er kr. 43 410,- og samlet søknadsbeløp kr. 28 410,-


2 litteratursøknader gjelder diverse utvekslingsprosjekter, reisestøtte, gjesteopphold og lignende.
Jacub Jarebica søker om kr. 3 200,- til utstilling av internasjonal kunst og poesi. Utstillingen skal være en presentasjon av flere kulturer i det norske samfunn, slik at nordmenn får innblikk i kunst/poesi fra andre land; vil bli utstilt mange gjenstander laget av tre, metall, tekstil og glass fra 20 land. Søker er hjemmehørende i Sarpsborg, men planlegger å ha utstillingen i Bergen. Det oppgis at utstillingen har blitt avholdt i flere andre norske byer tidligere, men ingen andre konkrete opplysninger er gitt. Søknaden vurderes som for lite informativ til å få tilskudd.

Det anbefales avslag.


Kristin Hammerås og Hildegunn Dale søker om kr. 25 210,- av et totalbudsjett på

kr. 40 210,- til deltagelse på en internasjonal forfatterfestival i Granada – Nicaragua. Dale er valgt ut som norsk representant av Norsk Forfatterforbund, og Hammerås skal dokumentere på video. Begge søkerne er nylige mottakere av kommunalt etableringsstipend, og deltakelsen er et bra ledd i deres utvikling, kunstnerisk sett også en god invitasjon. De ønsker også å bygge nettverk som kan gi videre samarbeidsmuligheter for Bergensbaserte forfattere.

Anbefalt tilskudd: Kr. 20 000,-
MUSIKK:

Totalt 44 søknader. Totalkostnader for disse prosjekter er kr. 13 927 792,- og samlet søknadssum kr. 2 388 750,-.40 musikksøknader gjelder diverse utvekslingsprosjekter, reisestøtte, gjesteopphold og lignende.
Eikanger-Bjørvik Musikklag søker om kr. 50 000,- av et totalbudsjett på kr. 485 000,- til deltakelse på europamesterskapet for brassband 2010 i Linz. Eikanger-Bjørsvik ble norgesmester i 2009 og er derfor invitert til å representere Norge i mesterskapet, som er den største internasjonale konkurransen for brassband. Messingensemblet har deltatt 15 ganger tidligere, og har markert seg tydelig på den internasjonale arenaen, og det vurderes som en viktig oppfølgning at de deltar også på dette mesterskapet.

Anbefalt tilskudd: Kr. 45 000,-


Bergen Operakor søker om kr. 200 000,- av et totalbudsjett på kr. 670 000,- til reise til India ifm med operaoppsetning. Opera Bergen er invitert til å produsere en nyproduksjon av Tosca samt en gallakonsert, av National Centre for Performing Art i Mumbai. Bergen Operakor er ønsket av arrangøren, og det vurderes som en viktig anledning for koret å kunne presentere seg, og at det tilfører en styrke til prosjektets bergenstilhørighet.

Anbefalt tilskudd: Kr. 100 000,-


Ribozyme søker om kr. 25 000,- av et totalbudsjett på kr. 487 500,- til europalansering av nytt album og turné. Det foreligger ikke konkrete planer og søknaden kan ikke prioriteres.

Det anbefales avslag.


Real Ones søker om kr. 30 690,- av et totalbudsjett på kr. 139 440,- til konserter og komposisjon i India. Søknaden inkluderer komposisjonsperiode og videreutvikling av samarbeid med Debashish og Subhasis, som også skal delta på platen, i tillegg til å medvirke på konserter. Det vurderes som en viktig oppfølgning for et interessant kunstnerisk samarbeid. Anbefalt tilskudd: Kr. 30 000,-
Beate Blindheim Kvalsvik søker om kr. 50 000,- av et totalbudsjett på kr. 69 393,- til videreutdannelse i København, som består av et 14 ukers kurs ved Complete Vocal Institute. Dette er å regne som videreutdanning og det faller utenfor ordningens formål.

Det anbefales avslag.


Alexander von Mehren søker om kr. 50 000,- av et totalbudsjett på kr. 97 300,- til innspilling og mastring med John McEntire i Chicago. Interessant samarbeidspartner som har produsert store artister. Innspilling og mastring faller imidlertidig utenfor ordningens formål.

Det anbefales avslag.


Gorgoroth søker om kr. 72 960,- av et totalbudsjett på kr. 626 339,- til europaturné.

Turnéen består av 11 konserter. Gorgoroth har markert seg på flere måter internasjonalt siden debuten i 1994. De forsøker nå å heve standarden på sine konserter og har konsentrert seg om releativt få, men viktige spillesteder. Turnéen fortsetter videre høsten 2010.

Anbefalt tilskudd: Kr. 30 000,-
Obscure søker om kr. 30 000,- av et totalbudsjett på kr. 157 000,- til europaturné. Søknaden inneholder også en Norgesturné som faller utenfor ordningen. Det er denne turnéen som er best beskrevet og planlagt, mens det ikke foreligger konkrete planer for europaturnén, og søknaden kan derfor ikke prioriteres i denne runden.

Det anbefales avslag.


Kjell Engelsen Moberg søker om kr. 70 000,- av et totalbudsjett på kr. 150 000,- til kinaturné. Turnéen følger opp resulteter som ble oppnådd på turné i 2009, og inkluderer 3 bergensartister, og består av 9 konserter som avsluttes på festivalen Midi Music Festival i Beijing. Søknaden anbefales.

Anbefalt tilskudd: Kr. 35 000,-


Anette Bjørnenak søker om kr. 41 000,- av et totalbudsjett på kr. 53 500,- til konserter i Bergen, Oslo og London. Trioen består av Anette Bjørnenak, Siv Thomassen og Erik Dippenaar, de 2 sistnevnte bosatt i London. Trioen har holdt lignende konserter tidligere, og det anbefales videreføring.

Anbefalt tilskudd: Kr. 12 000,-


Anette Bjørnenak søker om kr. 5 100,- av et totalbudsjett på kr. 22 600,- til konsert i Tokyo. Prosjektet ble støttet i 2009 og det bevilges ikke ytterligere finansiering til dette.

Det anbefales avslag.


Enslaved søker om kr. 60 000,- av et totalbudsjett på kr. 610 100,- til europaturné. Turnéen består av 14 konserter, og skal være en turné som virker oppbyggende foran jubileumsåret 2011, hvor Enslaved feirer 20 års jubileum. Annen søknad fra bandet er prioritert i denne runden.

Det anbefales avslag.


Enslaved søker om kr. 60 000,- av et totalbudsjett på kr. 709 507,- til USA-turné, i forbindelse med deres 11. plateutgivelse. Denne gangen turnerer de som headliner i motsetning til 2009 hvor de hadde en supportturné med Opeth. Turnéen følger opp etablert nettverk og inkluderer 37 konserter. Denne turnésøknaden prioriteres fremfor europaturné.

Anbefalt tilskudd: Kr. 40 000,-


Simon Says No søker om kr. 50 000,- av et totalbudsjett på kr. 178 000,- til konsertserie i England. Søker har ikke lengre tilhørighet til Bergen og faller utenfor ordningen.

Det anbefales avslag.


Audrey Horne søker om kr. 50 000,- av et totalbudsjett på kr. 490 100,- til europaturné. Bandet har turnert mye både inn- og utland, sist som support for Enslaved på europaturné. Det er dette nettverket som det bygges videre på i denne turnéen. Det er lagt opp til 24 konserter, og det anbefales tilskudd. Denne turnéen er prioritert i forhold til annen søknad.

Anbefalt tilskudd: Kr. 40 000,-


Audrey Horne søker om kr. 50 000,- av et totalbudsjett på kr. 419 950,- til USAturné med Buck Cherry. Annen søknad fra bandet er prioritert.

Det anbefales avslag.


Byfrost søker om kr. 10 000,- av et totalbudsjett på kr. 32 300,- til europaturné som support for Skyforger. Det er planlagt 4 konserter i Tyskland, Belgia og Holland. Annen søknad fra bandet er prioritert.

Det anbefales avslag.


Byfrost søker om kr. 15 000,- av et totalbudsjett på kr. 64 000,- til europaturné, da med egen supportband, som ennå ikke er avklart. Det er planlagt 8 konserter, som bygger videre på nettverk oppnådd på tidligere supportturné. Bandet har gjennomført flere konserter i løpet av 2009, og denne turnéen er en viktig oppfølgning.

Anbefalt tilskudd: Kr. 15 000,-


Einar Selvik søker om kr. 10 000,- av et totalbudsjett på kr. 40 000,- til showcasekonsert på Eurosonic. Prosjektet Wardruna har vekt oppsikt både nasjonalt og internasjonalt og deltakelse på Europas største showcase anses som et viktig steg videre.

Anbefalt tilskudd: Kr. 10 000,-


Comino Azur Brass søker om støtte til konsertreise til Malta, med en totalkostnad på

kr. 130 000,-. Det er ikke vedlagt budsjett eller oppgitt søknadssum og prosjektet er ikke mulig å vurdere.

Det anbefales avslag.
The Megaphonic Thrift søker om kr. 20 000,- av et totalbudsjett på kr. 166 141,- til showcasekonsert i New York og Austin ifm. SXSW. Bandet har markert seg svært positivt. Det er også bevilget støtte til nasjonal turné, og det anbefales også å støtte den internasjonale satsingen, hvor en showcaseturné som avsluttes på SXSW er svært positivt for bandets videre profilering.

Anbefalt tilskudd: Kr. 20 000,-


Taake søker om kr. 25 000,- av et totalbudsjett på kr. 290 429,- til europaturné. Turnéen omfatter 16 konserter og følger opp god mottakelse av forrige plate og positiv omtale i viktige internasjonale magasiner. Søknaden prioriteres.

Anbefalt tilskudd: Kr. 20 000,-


Gravdal søker om kr. 15 000,- av et totalbudsjett på kr. 130 560,- til europaturné som support for Gorgoroth og Keep of Kalessin. Turnéen settes også i forbindelse med bandets andre plate som utkommer april 2010. Det er en flott samnmenheng å turnére i, men denne søknad kan ikke prioriteres i denne runden.

Det anbefales avslag.

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə