Fransa büYÜkelçİLİĞİ Fransız Charles de gaulle lisesi İlk OkulYüklə 110.43 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü110.43 Kb.
FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Fransız Charles de GAULLE Lisesi

İlk Okul


İlk Okul Toplantı Tutanağı

Salı 6 Kasım 2012
Toplantıya katılanlar :

Bayan Joubert, Lise Müdüresi, Bayan Jourdan, ana ve ilk okul Müdüresi, Bayan Ribon, İdari ve Mali İşler Müdüresi.Öğretmenler : Bay Budus, Bayan Capelle, Bayan Cavdar, Bayan Sahinoz, Bayan Erisen, Bayan Erten, Bayan Evrim, Bayan Jourdain, Bayan Laheye, Bayan Raphaneau, Bay Viatte, Bayan Yüregir, Bayan Karahan, Bayan Dramagil.

Öğrenci Velileri : Bayan Abadan, Bay Aksu, Bayan Delepine, Bayan Ezeroglu, Bay Inal, Bayan Incesu, Bay Kiraç, Bayan Miossec, Bayan Perrain, Bayan Stepankova, Bayan Trotemann.
Katip : Bayan Abadan
Oturum başlangıç saati : 17h.40.
Bayan Jourdan, yeni ilk okul kurulu üyelerinin tamamını selamlayıp, toplantıya katılmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Başlamadan önce, üyelere ilk okul Kurulunun görevleri hakkında AEFE tarafından e-posta yoluyla gönderilen bir bilgi notu dağıttı.

Müdüre Hanım, İlk okul Kurulunun görevlerini hatırlattı. Kurul, bir yıl için seçilmektedir. Genel olarak, her üç aylık dönemlerde bir defaya mahsus toplanır. Fakat, eğer Müdüre Hanım veya üyelerinin yarısı talep ederse, daha fazla toplantı da gerçekleştirebilir.

Bayan Jourdan, Kurulun okulun işleyişiyle ilgili olarak bir alışveriş, bir tartışma ve bir paylaşım yeri olduğunu vurguladı. Okul ile okul hayatına dair çeşitli konuları görüşmek üzere toplandığını da ekledi. İlk okul Kurulunun görüşlerinin sadece danışma niteliğinde olduğunu, çünkü nihayi kararları Lise Kurulunun aldığını söyledi.

Ayrıca, Bayan Jourdan, velilere kendilerini rahatsız eden konuları görüşüp tartışabilmek için, her toplantıdan önce toplanmalarını tavsiye etti.
Bayan Jourdan, gündem maddelerini sundu :


 • 2012-2013 ders yılı için okulun durumu

 • Güney-doğu Avrupa Bölgesinde Okulumuz

 • İlk okul iç tüzük yönetmeliğinin oylanması

 • Sınıflarda çeşitli projeler

 • Okul sonrası faaliyetler

 • Çeşitli sorular2012-2013 ders yılı için okulun durumu
6 Kasım 2012 tarihinde, 1.nci kademede 481 öğrenci mevcuttur. Bunların 173 anaokulunda olup, 308’i de ilk okulda kayıtlıdır. Bu da 43 öğrencilik bir artış söz demek. ( Bilgi için, geçen yıl fazladan 48 öğrencimiz vardı).
8 sınıf anaokulunda, 13 sınıf da ilk okulda olmak üzere, bu öğrenciler 21 sınıfa dağılmiştir.
Bu ders yılı için, Fransız sisteminden gelen çok sayıda öğrenciyi kabul edebilmek amacıyla, iki yeni sınıf açıldı.


2012-2013 ders yılı - Öğrenci sayısı gelişimi2011-2012

2011/2012

Ders yılı öğrenci sayısı

Ayrılanlar

Yeniden Kayıt Yaptıranlar

Gelenler

Reddedilenler

2012

Ders yılı öğrenci sayısı

2012-2013

Gelecek PS


51

93

51

PS

PS

55

2

53

8

57

61

MS

MS

61

6

55

6

21

61

GS

GS

58

5

53

7

3

60

CP

CP

64

5

59

9

5

68

CE1

CE1

65

5

60

5

0

65

CE2

CE2

61

6

55

4

1

59

CM1

CM1

53

6

47

9

3

56

CM2

CM2

27

3

24


6ème

TOPLAM

444

38

406

99

183

481


2012/2013 ders yılı pedagojik yapı

 

Ad-Soyad

Öğrenci sayısı

 

PS1

Dinçer BUDUS

22

 

PS2

Magali EVRIM

20

 
1.nci Kademe

481
PS/MS

Andronique CELIK

18

9+9
Anaokulu

173
MS1

Alexandra BICER

22

 
İlk Okul

308
MS2

Valérie CAPELLE

22

 

MS/GS

Mélanie CIFTCI

21

8+13

GS1

Aurélie JOURDAIN

24

 

GS2

Jean-Charles DOUAU

24

 

CP1

Béatrice TIRAS

20

 

CP2

Tugba CAVDAR

19

 

CP3

Seline SAHINOZ

21

 

CE1a

Frédéric LAVALLERY

23

 

CE1b

Brigitte YUREGIR

23

 

CE1c

Corinne BRAUD

22

 

CE2a

Patrick VIATTE

26

 

CE2b

Selvi KARAAGAC

27

 

CE2/CM1

Virginie RAPHANEAU

22

12+10

CM1a

Emilie ERTEN

23

 

CM1b

Isabelle DROZ-BARTHOLET

26

 

CM2a

Michèle LAHEYE

28

 

CM2b

Olivia ERISEN

28

 

Bu sene, çok sayıda yeni öğretmen işe alındı : anaokul 1.nci sınıf (PS), Bayan Grivel, Anaokul 2.nci sınıf (MS) Bayan Capelle, Anaokul 3.ncü sınıf (GS) Bayan Jourdain, Anaokul 3.ncü sınıf (GS) Bay Douau, ilk okul 1.nci sınıf (CP) Bayan Cavdar, ilk okul 4.ncü sınıf (CM1) Bayan Erten ve Türkçe öğretmenleri Bayan Balma ile Bayan Demir.


6 Türkçe öğretmenimiz mevcut : anaokulunda Bayan Mme Demir ile Bayan Karahan à la maternelle, İncek yerleşkesinde Bayan Sibel Kizilaslan, Bayan Bodur, Bayan Balma ve Bayan Dramagil.
İki yeni öğretmen, Bayan Şükriye Çıldır ile Bayan Camille Amiot, bir taraftan İngilizce dersleri verip, diğer taraftan göreve çağrılmış öğretmenlerin yerine bakıyor.

Lisenin müzik Öğretmeni, Bayan Vera Erdinç, PS sınıfından CM2 sınıfına kadar tüm öğrencilere müzik dersi veriyor.

Bayan Raphaneau, Bayan Erisen, Bayan Karaagac, Bayan Braud, Bayan Cavdar, Bayan Amiot ve Bayan Çıldır, CE2, CM1 ve CM2 öğrencilerine İngilizce dersleri vermektedir.
Bu ders yılı için büyük bir yenilik yapıldı. Öyle ki, anaokul 3.ncü sınıf (GS) öğrencileri, İncek yerleşkesine çıkarıldı.

Okulda geçirilen iki ayın sonunda, her şeyin yolunda gittiği tespit edildi. GS öğrencileri, bina içerisinde, sınıflarında ve yemekhanede, kendilerini çok güzel konumlandırdılar.Bayan Jourdan, Güney-doğu Avrupa Eğitim Müfettişliği tarafından hazırlanan ve Güney-doğu Avrupa Bölgesiyle özelliklerini tanıtan bir film gösterdi. (öğrenci sayısı gelişimi, sınıf sayıları, ülkelere göre öğrenci uyrukları, vs...)
 • İlk okul iç tüzük yönetmeliğinin oylanması

İç tüzük metni, toplantı davetiyesiyle birlikte üyelere gönderildi.

Bayan Jourdan, iç tüzük yönetmeliğini madde madde sundu. Müdüre Hanım, öneri, açıklama, ekleme olup olmadığını sordu.

Yönetmeliğin okunması esnasında, bir öğrenci velisinin sorguladığı konu üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

1. « Bir çocuk, boğazı ağrıdığı için okula atkısıyla geldi. Öğretmenine göre, bu çok tehlikeliymiş. Hatta, öğrencinin annesini bile aramış. Böyle bir durumda, başka ne yapılabilirdi, anne anlayamamış. Atkıların okulda yasak olup olmadığını sordu... »

Atkılar okulda yasak değil. Bununla birlikte, Müdüre Hanım, bu giysinin doğru kullanılmadığı taktirde çok tehlikeli olabileceğini vurguladı.

Kış başında ailelere gönderilecek e-postada çocukların daha sıkı giydirilmesi gerektiği hatırlatılacak. Bu vesileyle, atkı konusu yeniden görüşülecek. Ayrıca, öğretmenler, atkı uçlarının sallanmasını engellemek amacıyla, bunların mantoların içerisine konulması için çocukları ikaz edecek.

By vesileyle, Bayan Jourdan, kayıp eşya ve giysilerden söz etti. Çok fazla giysi, gelinip alınmıyor. Son çare olarak da, yardım derneklerine veriliyor. Bu nedenle, çocukların eşya ve giysilerine isimlerinin yazılması çok önemli.

Okulda revir konusu gündeme geldi. Bayan Joubert, bir hemşirenin görevinin neler olup olmadığını anlattı. Bu arada, hemşirenin de öğrencilere ilaç verme hakkının olmadığını söyledi. Bununla birlikte, öğrencileri dinleyerek, sağlık konusunda onları bilgilendirip bilinçlendirerek daha önemli bir görev üstlenmiş olduğunu ekledi.

Eğer İncek yerleşkesi büyütülürse, daha geniş bir revir yapımı söz konusudur.


Yönetmelik, istisnasız herkes tarafından kabul edildi. 13 Kasım 2012 Salı günü, Lise Kuruluna sunulacak.


 • Sınıflarda çeşitli projeler

Öngörülen projeler listesi, toplantı davetiyesiyle birlikte üyelere gönderildi.


Bayan Jourdan, 1.nci kademe eğitim projelerini anlattı. Bunların, bitirilmek üzere olan Lise projesinde belirlenen eksenler çerçevesine dahil olduklarını söyledi.

Çok yakında, ilk okul projesini tamamlamak amacıyla, bir öğretmenler toplantısı düzenlencektir.


Ortak projeler :

Müdüre Hanım, kimi projelerin oluşum aşamasında olduğunu, kimilerinin de tamamlanmış olup, çocukların veya öğretmenlerin ilgi alanlarına göre uygulanacağını söyledi :

- Bu ders yılında da, ki bu etkinlik ikinci deha yapılıyor, tüm sınıflar ulusal bir edebiyat projesi olan “Les Incorruptibles” edebiyat ödülüne katılacak. Her sınıfa, kendi düzeyine uygun bir dizi kitap verilir. Bu kitaplar, öğrencilerle birlikte okunup, çalışılır. Daha sonra, çocuklar en çok sevdikleri kitap için oy kullanır. Son olarak, tüm oylar ulusal düzeyde toplanır ve en çok oy alan kitaplar listesi oluşturulur.

- Frankofoni Haftası. Geçen yılki projeler gibi etkinlikler uygulanacak.

- “La Grande Lessive” : sanatsal proje.

Bu faaliyetin sergi şekli, bir çamaşır asma eylemini hatırlatıyor. Bu sayede, isteyen tüm çocukların veya yetişkinlerin yaptıkları eserler aynı sergi alanında yer buluyor. O gün, okul servisiyle gidip gelen anaokul öğrencilerinin velilerine, bir ileti gönderilip, sergiden haberdar olmaları sağlanacak. İncek öğrenci velileri de davet edilecek. • Sürdürülebilir kalkınma Haftası

- Tat Haftası, Ekim ayında düzenlendi. Çok sayıda eylem gerçekleştirildi : yemeklerin hazırlanması, az bilinen yiyeceklerin tadılması, yiyeceklerin tadılması ve tanınması, yiyeceklerin sınıflandırılması …

Öğretmenler, tatma duyusuna özgü kelimelerle çalıştı : tatmak, tadına bakmak, nefes almak, koklamak, koku, aroma, güzel koku, ekşi, tatlı, tuzlu… “Dengeli beslenme” konulu afişler yapıldı, yakında asılacaklar.

Yemekhane konusunda, bir veli çocuklara verilen yemeklerin, menülerde belirtilenler olup olmadığıyla ilgili bir denetim talep etti.

- Açlığa karşı koşu, veliler de katılabilir.

- Bayan Jourdan, yıl boyunca, bayramlar ile çeşitli olaylar (karnaval, Noël, vs...) etrafında bir takım faaliyetler düzenleneceğini hatırlattı.


 • 3.ncü devre (CE2, CM1 ile CM2 sınıfları) : öğrenci kurulu.

 • Büyükelçiliğin polis ve jandarma ekiplerinin de katkılarıyla, CE2’ler için yaya ehliyeti.


Başka sınıf projeleri :

Anaokul 1.nci sınıf (PS) : ziyaretler : itfaiye, ekmek fırını, Fransız Kültür Merkezi kütüphanesi, havacılık müzesi.

Anaokul 2.nci sınıf (MS) : Sirk etrafında proje, Afrika. Pilot pedagojik etkinlik “Lale”.

İlk okul 2.nci sınıf (CE1) : Hattuşaş gezisi.

İlk okul 3.ncü sınıf (CE2) : neolitik dönem çerçevesinde bir proje, Ankara bölgesinde Roma çağı, Anadolu Medeniyetler müzesi ziyareti, Çatalhöyük gezisi.

İlk okul 3.ncü / 4.ncü sınıflar (CE2/CM1) : Gordion gezisi, Anadolu Medeniyetler müzesi, Ankara Kalesi, Roma hamamı ve Kocatepe Camii ziyareti, rasathane gezisi.

İlk okul 4.ncü sınıf (CM1) : Rasathane, Cer Modern müzesi gezisi, bir koronun oluşturulması.

İlk okul 5.nci sınıf (CM2) : Kapadokya’ya okul gezisi, mektup arkadaşlığı, tarih ile sanat tarihi dersleri çerçevesinde Ankara’da çeşitli geziler, Cer Modern müzesi, pilot pedagojik eylem, APP Monde “rakamlar koşusu” gibi projeler mevcut.
Yine bu sene, GS (anaokul 3.ncü sınıf) öğrencilerinin sağlık taraması zorunludur. CM2 (ilk okul 5.nci sınıf) öğrencilerinin sağlık taraması ise isteğe bağlıdır.
Müdüre Hanım, geçen yıllarda olduğu gibi, bu sene de öğretmenlerin hizmet içi eğitim çerçevesinde çeşitli stajlar yapabileceğini hatırlattı. Bu ders yılında, ilk okul için 25 kişilik yer ayrılmış (geçen sene sadece 18 kişilik yer vardı). Ayrıca, yeni bir ilk yardım stajı düzenlendi. Personelden 12 yeni kişi eğitildi.

Diğer taraftan, 2 öğretmen de Kültür servisinin düzenlediği staja katılacak.
 • Okul sonrası faaliyetler

Bu dönem için, 89 çocuk kayıt yaptırdı. Öğrencilere 11 farklı faaliyet önerilmektedir : bunlar plastik sanatlar, müzik, elişi, dans, tiyatro, spor oyunları, boncuk, artı bu dönem için stilistik, İngilizce, satranç, basın klübü gibi yeni faaliyetler.

Müdüre Hanım, okul sonrası faaliyetleri, hemen Eylül ayında başlatabilme zorluğundan bahsetti. Ders yılıyla birlikte, faaliyetleri başlatmak çok karmaşık bir süreç olduğunu vurguladı. Okul sonrası faaliyetler başlayana kadar, öğrenciler için bir etüd mekanizması yürürlüğe konulacak. Bu sistem, yılı daha erken başlatma olanağı sağlayacak.

2.nci dönem kayıtları, Ocak 2013 başından itibaren başlatılacak.
 • Çeşitli sorular

2. « Geçen sene olduğu gibi, bu ders yılında da, çocukları iki seviyeli sınıflarda ve üst seviyede okuyan ailelerle görüştüm. Biraz akılları karışmış, bir hayli de endişeliydiler. Durumu sorguluyorlar : neden benim çocuğum ? Çocuğum için iyi mi ? Alt seviyedeki sınıf onu engeller mi ?... Yazılı bir bilgilendirme metninin hazırlanmasını öneriyorum. Çocuk ve aileleri için iki seviyeli eğitimin yararlarını vurgulayabilirim. Bir öğretmen, bu sınıflarda uygulanan pedagojik yöntemi anlatabilir. »

Okulda, bu sınıf sistemini anlatan belgeler mevcut. Ders yılına hazırlık olarak, bütün velilere gönderilecektir. Başka bir veli, çocukları iki seviyeli sınıflarda olan aileler, öğretmenler ve yeni gelen ailelerle bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesini öneriyor.Okulun ilk günü, çocukları iki seviyeli sınıflarda olan aileler için özel bir karşılama ayarlanabilir.
Oturum bitiş saati : 19.40

Yüklə 110.43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin