Fizioterapiya və tibbi bərpa ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
Yüklə 1.47 Mb.
səhifə6/15
tarix23.02.2016
ölçüsü1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

351) «УЗТ- 31» aparatında ultrasəs rəqslərinin tezliyi nə qədərdir?
A) 1600 kHs

B) 1000 kHs

C) 3000 kHs

D) 880 kHs

E) 2640 kHs
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
352) Ultrasəslə bir neçə sahəyə təsir zamanı maksimal icazə verilən müddət nə qədərdir?
A) 10 dəqiqə

B) 5 dəqiqə

C) 30 dəqiqə

D) 15 dəqiqə

E) 20 dəqiqə
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
353) Bir ultrasəs prosedurunda səsləndirilmiş sahələrin maksimal sayı nə qədərdir?
A) Dörd

B) İki


C) Bir

D) Üç


E) Beş
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
354) Ultrasəs aparatının işinin dəqiqliyini yoxlamaq üçün hansı ölçü cihazı istifadə edilir?
A) «УЗИ- 1»

B) «АСМ- 2»

C) «АСБ-2»

D) «УЗТ- 305»

E) «ИМУ- 3»
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
355) Ultrasəsin təsiri nə vasitəsilə həyata keçirilir?
A) Kondensator lövhəciklər

B) Şüalandırıcı

C) Elektrod

D) Reflektor

E) İnduktor
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
356) «Qeyri düz pyezoelektrik effekt» anlayışı nəyi göstərir?
A) Elektromaqnit rəqslərinin mühitdə yayılmasını

B) Mexaniki deformasiya zamanı bəzi maddələrin səthində elektrik yüklərinin yaranmsını

C) Elektrik cərəyanının təsiri altında bəzi maddələrdə mexaniki deformasiyasının əmələ gəlməsini

D) Cismin bərk vəziyyətdə maye vəziyyətinə keçməsini

E) Cərəyanın təsiri altında toxumaların ion strukturunun dəyişilməsini
Ədəbiyyat: Улащик В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
357) Ultrasəs müalicəsi üçün hansı aparatlar tətbiq edilir?
A) «УТП- 1М»

B) «АСБ-2»

C) «СНИМ-1»

D) «Стимул»

E) «БОП»
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
358) Ultasəs bir gündə eyni nahiyyəyə hansı fiziki amillərlə müştərək təyin edilə bilər?
A) Palçıq aplikasiyaları

B) UYT müalicə

C) UBŞ çöhrə dozasında

D) Yerli darsonvalizasiya

E) Dərman elektroforezi
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
359) Ultrasəsin təyinatı üçün hansı xəstəliklər göstərişdir?
A) Mərkəzi sinir sisteminin üzvi zədələnmələri

B) Ürəyin işemik xəstəliyi

C) Vegetodamar disfunksiyaları

D) Revmatoid artrit (fəal faza)

E) İlkin kontraktura əlamətləri olan üz sinirinin nevritindən 1,5 ay sonra
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
360) Ultrasəs müalicəsi üçün hansı xəstəliklər əks göstərişdir?
A) Revmatoid artrit (fəal faza)

B) Düpüitren kontrakturası

C) Kiçik çanaq nahiyyəsində bitişmə prosesi

D) Sağ dirsək sinirinin travmatik nevritində travmadan 15 gün sonra

E) Əməliyyatdan sonrakı sistit
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
361) Ultrasəsin təsiri zamanı intensivliyin seçimi hansı parametrlərdən asılıdır?
A) Yaş, prosesin kəskinliyi

B) Udan mühitin optik xüsusiyyətlərindən

C) Dərinin piqmentasiya dərəcəsindən

D) Xəstənin hissiyatından

E) Araqatların sahəsindən
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
362) Ölçüsü 4 mkm olan aerozol hissəcikləri hansı aerozollara aiddir?
A) İridamcılı aerozollara

B) Yüksək dispersli aerozollara

C) Kiçik damcılı aerozollara

D) Aşağı damcılı aerozollara

E) Orta dispersli aerozollara
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
363) Ölçüsü 30 mkm olan aerozol hissəciklər hansılara aiddir?
A) Kiçikdamcılı

B) İridamcılı aerozollara

C) Yüksəkdispersli

D) Aşağı damcılı

E) Ortadispersli
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
364) Ölçüsü 150 mkm olan aerozollar hansılara aiddir?
A) Kiçikdispersli

B) Ortadispersli

C) Kiçikdamcılı

D) Yüksəkdispersli

E) İridamcılı aerozollara
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
365) Hissəciklərinin ölçüsü 2-5 mkm olan aerozollar hansı səviyyəyə qədər daxil olur?
A) Burun-udlağa qədər

B) Traxeyalara

C) Qırtlağa

D) Alveollar və bronxlara qədər

E) Birinci sıra bronxlara
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
366) Ölçüsü 25-30 mkm olan aerozol hissəciklər hansı səviyyəyə qədər daxil olurlar?
A) Alveollar

B) Burun-udlaq

C) Qırtlaq və traxeya

D) Birinci sıra bronxlar

E) Bronxiollar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
367) Birinci sıra bronxlara hansı hissəcikli aerozollar çatır?
A) 100 mkm

B) 150 mkm

C) 2-5 mkm

D) 25-30 mkm

E) 10 mkm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
368) İridamcılı aerozollar hansı səthdə çökür?
A) Alveollar

B) Bronxiollar

C) Birinci və ikinci sıra bronxlar

D) Qırtlaq və traxeya

E) Burun-udlaq
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
369) Müalicə məqsədilə hansı elektroaerozollar tətbiq olunur?
A) Aeroionlar

B) Müsbət yüklənmiş

C) Hidroaeroionlar

D) Mənfi yüklənmiş

E) Neytral
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
370) Xarici təsir üçün mineral suların minimal minerallaşma göstəriciləri hansı miqdarda olan qeyri- üzvi duzlardır?
A) 1 q/l

B) 10 q/l

C) 5 q/l

D) 15 q/l

E) 2 q/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
371) «Qatı məhlul» adlanan sularda mineral duzların minimal miqdarı nə qədərdir?
A) 10 q/l

B) 35 q/l

C) 100 q/l

D) 25 q/l

E) 50 q/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
372) Soyuq su müalicəsi zamanı ümumi vannada suyun temperaturu nə qədər olmalıdır?
A) 280C

B) 240C


C) 260C

D) 220C


E) 200C
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
373) Müalicə süfrə sularında üzvi maddələrin miqdarı hansı rəqəmdən çox olmamalıdır?
A) 25 mq/l

B) 5 mq/l

C) 20 mq/l

D) 15 mq/l

E) 10 mq/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
374) İçməli müalicəvi mineral suların ümumi minerallaşma miqdarı nə qədərdir?
A) 15- 18 q/l

B) 8- 12 q/l

C) 3- 5 q/l

D) 12- 15 q/l

E) 5- 8 q/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
375) Mədə sekresiyası aşağı olduqda mineral su yeməkdən nə qədər əvvəl içilməlidir?
A) 15 dəqiqə

B) 1 saat 30 dəqiqə

C) 2 saat

D) 45 dəqiqə

E) 1 saat
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
376) Mineral suyun duodenal təsiri nədir?
A) Mədə bağırsaq traktının motor funksiyasının stimulyasiyası

B) Mədə ifraziyyatının dəf edilməsi

C) Mədə divarlarına boşaldıcı təsir

D) Mədə keçəcəyinin açılması

E) Mədə ifraziyyatına stimuləedici təsir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
377) Mineral suyun pilorik təsiri nədir?
A) Mədə ifraziyyatının dəf edilməsi

B) Mədə çıxacağinin açılması

C) Mədə ifraziyyatına stimuləedici təsir

D) Mədə bağırsaq traktının motor funksiyasının stimulyasiyası

E) Mədə divarına boşaldıcı təsir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
378) Skipidar vannalarının hazırlanması üçün istifadə olunan «skipidarın sarı məhlulu»- nun tərkibinə nə daxildir?
A) Gənəgərçək yağı, olein turşusu, distillə suyu

B) Arsen


C) Kalium permanqanat

D) Sulfidlər

E) Yod
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
379) Hərəkətsiz duşlara hansılar aiddir?
A) Qalxan duş

B) Şarko duşu

C) Yelpikvari duş

D) Sualtı duş-masaj

E) Şotland duşu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
380) Süni yod-brom vannalarının hazırlanması üçün hansı kimyəvi maddələr lazımdır?
A) Distillə suyu

B) Arsen


C) Natrium yodid, kalium bromid

D) Hidrogen xlorid turşusu

E) Kalsium xlorid
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
381) Süni hidrogen sulfid vannalarının hazırlanması üçün hansı inqredientlər olmalıdır?
A) Arsen

B) Hidrogen peroksid

C) Natrium sulfid, natrium hidrokarbonat

D) Distillə suyu

E) Kalium permanqanat
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
382) Hidrogen sulfid vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Qeyri vərəm mənşəli poliartrit

B) Ürəyin işemik xəstəliyi

C) Baş beyin damarlarının kəskin aterosklerozu

D) Xroniki qaraciyər xəstəlikləri

E) Vegetodamar disfunksiyaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
383) Radon vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Kəskin iltihabi xəstəliklər

B) Epilepsiya

C) Onurğaarası osteoxondroz , polinevritin yarımkəskin dövrü

D) Müxtəlif mənşəli leykopeniya

E) Hipertireoz
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
384) Karbon vannalarının təsiri hansı amillərdən asılıdır?
A) Otaqdakı havanın hərarətindən

B) Otaqdakı havanın nəmlik göstəricisindən

C) Karbon qazının tərkibindən

D) Vannadakı suyun miqdarından

E) Otağın işıqlanma dərəcəsindən
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
385) Natrium xlorid vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Tromboflebitin başlanğıc mərhələsi

B) Ürəyin 3-cü sinif xroniki işemik xəstəliyi

C) Osteoartroz, xroniki salpinqooforit

D) Hipertireoz

E) Vegetativ polineyropatiyalar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
386) Yod-brom vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Tromboflebitin kəskin mərhələsi

B) Piylənmənin hipofizar forması

C) Stenokardiya, ürək ritminin və keçiriciliyinin pozulması olmayan aterosklerotik kardioskleroz

D) I-II dərəcəli tireotoksikoz

E) Podaqra
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
387) Minerallaşması 1,5-3 q/l olan mineral suyun 40-45°S temperaturda, gündə 3-4 dəfə yeməkdən 40 dəqiqə əvvəl, kiçik qurtumlarla yavaş-yavaş içilməsi hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Xroniki pankreatit

B) Xroniki pielonefrit

C) Yüksək hərəki fəallığa malik xroniki kolit

D) Normal sekresiyalı xroniki qastrit

E) Bütün həzm sistemi xəstəlikləri
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
388) İçməli mineral sular hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Kəskinləşmə fazasında olmayan mədə və onikibarmaq bağırsaq xorası

B) Qeyri spesifik xoralı kolit

C) Virus hepatiti

D) Kəckin böyrək çatışmazlığı

E) Qida borusu və mədə çıxacağının daralması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
389) Hansı təsir növləri natrium xlorid vannaları ilə uyğun gəlir?
A) Hidroqalvanik kameraların tətbiqi

B) Elektroyuxu

C) Oynaqlara UYT elektrik sahəsi

D) Sualtı duş-masaj

E) «Şalvar» palçıq aplikasiyaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
390) Bağırsaq yuyulmasına hansı xəstəliklər göstərişdir?
A) Xroniki appendisit

B) Xroniki kolitlər

C) Qasıq yırtıqları

D) Xroniki proktit

E) Qeyri spesifik xoralı kolit
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
391) İstilik daşıyıcılarının fiziki xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsində hansı xüsusiyyətlər vacibdir?
A) İstilik keçiriciliyinin oemaması

B) İstilik tutumu

C) Toxumaların sıxlığı

D) Konveksiyanın olması

E) Elektrik keçiriciliyi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
392) Parafin-ozokerit müalicəsi zamanı hansı təhlükəsizlik texnikalarına əməl edilməlidir?
A) Xəstənin üzərindən metallik əşyalar götürülməlidir

B) Mikronaqilli pərdə ilə təcrid olunmalıdır

C) Qoruyucu şirma istifadə edilməlidir

D) Qoruyucu eynəklər istifadə edilməlidir

E) İstilik daşıyıcı qızdırıcıları sorucu şkafda quraşdırılmalıdır
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
393) Palçıq müalicəsinə hansı xəstəliklər göstərişdir?
A) Revmatizmin fəal mərhələsi

B) Kəskin iltihabi xəstəlıklər

C) Sklerodermiya,

D) Qaraciyər sirrozu

E) Müxtəlif lokalizasiyalı vərəm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
394) Palçıq müalicəsi hansı əsas müalicəvi effektlərə malikdir?
A) İltihab əleyhinə

B) Keratolitik təsir göstərir

C) Lifayırıcı

D) Hipokoaquləedici

E) Analgetik təsir göstərir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
395) Naftalan müalicəsi bir gündə hansı üsullarla aparıla bilər?
A) Masaj

B) Mineral vannalar

C) Qum müalicə

D) İnduktotermiya

E) Palçıq müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
396) Naftalan nefti hansı təsirlərə malikdir?
A) Lifayırıcı

B) Tonuslaşdırıcı

C) Ağrıkəsici, iltihab əleyhinə

D) Hipokoaquləedici

E) Trofikanı zəiflədir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
397) Naftalan nefti ilə müalicəyə hansı xəstəlik göstərişdir?
A) Kəskin iltihabi proseslər

B) Dayaq hərəkət aparatı xəstəlikləri

C) Xoşxassəli törəmələr

D) Fəal vərəm

E) Qan xəctəlikləri
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
398) Palçıq müalicəsinə hansı xəstəlıklər əks göstərişdir?
A) Oynaq kontrakturası

B) Kəskinləşmə dövründə olan salpinqooforit

C) Mədə xorasının remissiya mərhələsi

D) Travmatik nevrit travmadan 10 gün sonra

E) Topuq oynağının vətərlərinin gərilməsi (5gün ərzində)
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
399) Yerli istilik prosedurları (palçıq müalicəsi, parafin müalicəsi və s.) hansı xəstəliklərdə təyin edilir?
A) Üz sinir nevritinin yarımkəskin mərhələsi

B) Fəal vərəm

C) Xroniki adneksit

D) Hepatitin kəskin mərhələsi

E) Mastopatiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
400) Sapropel palçıq hansı rəngdə olur?
A) Boz

B) Ağ


C) Qara

D) Qəhvəyi

E) Boz-qəhvəyi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
401) Yanıqlarda parafin müalicəsini hansı üsulla aparmaq məqsədəuyğundur?
A) Salfet - aplikasion

B) Parafin - yağ qarışığı səpələməsi

C) Qat - qat

D) Küvet - aplikasion

E) Vanna
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
402) Parafinlə (ozokeritlə) bilək və pəncəyə təsir göstərmək üçün prosedur hansı üsulla aparılmalıdır?
A) Vanna

B) Qat - qat

C) Parafin - yağ qarışığı səpələməsi

D) Küvet - aplikasion

E) Salfet - aplikasion
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
403) Vaginal tamponlar üçün istifadə edilən kükürd- lilin maksimal hərarəti nə qədərdir?
A) 480C

B) 460C


C) 500C

D) 520C


E) 540С
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
404) «Punktur fizioterapiya» müalicə üsulunda bioloji fəal maddələrə nə ilə təsir göstərilmir?
A) Dərman maddəsi inyeksiyası

B) Elektrik, işıq, mexaniki və s. enerji növləri

C) Yandırma üçün siqar

D) İynə


E) Parafin aplikasiyaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
405) Elektrik cərəyanı ilə bioloji fəal nöqtələrə təsir necə adlanır?
A) Fotopunktura

B) Akupunktur

C) Vakuumpunktura

D) Elektropunktura

E) Fonopunktura
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
406) Akupunktur nöqtələrinə elektrik cərəyanı ilə təsir üçün nə tətbiq edilir?
A) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi

B) Yüksək gərginlikli elektrik sahəsi

C) İkitaktlı fasiləsiz cərəyan

D) Sabit elektrik cərəyanı

E) Elektromaqnit şüalanması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
407) Bioloji fəal maddələrə işıq şüalanması ilə təsir necə adlanır?
A) Elektropunktura

B) Kriopunktura

C) Fotopunktura

D) Aurikulopunktura

E) Akupunktura
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
408) Fotopunktura üsulunda hansı təsir daha əsaslanmış hesab edilir?
A) UBŞ

B) Radioşüa

C) Görünən şüalanma

D) Lazer İQŞ

E) İQŞ
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
409) Bioloji fəal nöqtələrə soyuq agentlərinin istifadəsi necə adlanır?
A) Kriopunktura

B) Elektropunktura

C) Termopunktura

D) Fonopunktura

E) Lazeropunktura
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
410) «Sirab» mineral suyu təsnifata görə hansı mineral sulara aiddir?
A) Dəmir tərkibli

B) Yod-brom tərkibli

C) Arsen tərkibli

D) Kükürd tərkibli

E) Karbon qazlı
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
411) «İstisu» mineral suyu hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Vərəm

B) Beyin qan dövranı pozğunluqları

C) Təkrar qanaxmalarla müşaiyət olunan mədə və onikibaraq bağırsaq xorası

D) Şəkərli diabet

E) Qara ciyər, öd kisəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
412) Təsnifata görə hansı mineral sular süfrə mineral sulara aiddir?
A) Badamlı

B) Şirlan

C) Qalaaltı

D) İstisu

E) Tutqun
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
413) Zəif soyuqluq yükünə malik hava vannaları hansı xəstəliklərə göstərişdir?
A) Mədə xorasının kəskinləşmə dövrü

B) Kəskin ilnihabi proseslər

C) Refmatizmin fəal fazası

D) Hipertoniyanın II mərhələsi

E) Revmatoid artritin fəal fazası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
414) Balneoloji kurortlar hansı şəkildə bölünür?
A) İqlim kurortları

B) Dəniz-iqlim

C) İqlim-balneoloji, balneopalçıq

D) Palçıq müalicəsi

E) Dağlıq ərazi kurortlari
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
415) Mineral su kurortlarının xarakteristikasında hansı əsas balneoloji kurortlar ayırd edilir?
A) Arsen mineral sularla

B) Dəmir tərkibli

C) Karbon sularla

D) Yod-brom sularla

E) Oksigenli
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
416) Palçıq kurortlarında müalicəyə hansı xəstəlik göstərişdir?
A) Arterial hipertenziya

B) Ürək qüsurlarının dekompensasiya mərhələsi

C) Osteoartroz

D) Hipertireoz

E) Kəskin iltihabi proseslər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
417) Balneoloji kurortlarda sulfid sularla müalicəyə hansı xəstəliklər göstərişdir?
A) Obliterəedici endarteriit

B) Qanaxma

C) Vegetodamar disfunksiyaları

D) Kəskin böyrək çatışmazlığı

E) Xroniki qaraciyər çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
418) Arterial hipertoniyası olan xəstələrdə ürək-damar fəsadlarının artması hansı risk amillərindən asılıdır?
A) Siqaret çəkmə, dislipedemiya

B) Autoimmun proseslərin inkişafı

C) Mədə-bağırsaq pozğunluğu

D) Tromboflebit

E) Keçirilmiş infeksion xəstəlik
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
419) Arterial hipertoniya zamanı hansı hədəf orqanları zədələnir?
A) Dalaq

B) Qara ciyər

C) Ürək və baş beyin damarları

D) Ağ ciyərlər

E) Mədə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
420) «Quru» karbon vannaları arterial hipertoniya xəstəliyinin hansı fəsadlarında göstərişdir?
A) Ürək qüsurlarının dekompensasiya forması

B) Stabil stenokardiyanın III funksional sinfi

C) Tireotoksikoz (oyaniqliqla müşaiyyət olunan)

D) Əsas mübadilə proseslərinin yürsək göstəricisi

E) Kəskin venoz çatışmazlıq
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
421) Sauna arterial hipertoniyanın hansı vəziyyətlərində göstərişdir?
A) II mərhələ, aortanın qalxan şöbəsinin anevrizmi

B) Ürək qüsurlarının dekompensasiya forması

C) III mərhələ, qan dövranı pozğunluğu

D) I və II mərhələ

E) Tireotoksikoz (oyaniqliqla müşaiyyət olunan)
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
422) Arterial hipertoniya zamanı mərkəzi sinir sistemində neyro və hemodinamik proseslərə birbaşa təsir göstərmək üçün hansı cərəyan növündən istifadə edilir?
A) İmpuls cərəyanları ilə transserebral təsir

B) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

C) Dəyişən maqnit sahəsi və qalvanik cərəyan

D) Desimetr diapazonlu elektromaqnit cərəyanları

E) Diadinamik cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə