Fizioterapiya və tibbi bərpa ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
Yüklə 1.47 Mb.
səhifə5/15
tarix23.02.2016
ölçüsü1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

282) İYT şüalanmanın aparılması üçün insan bədəninə nə ilə təsir edirlər?
A) Şüalandırıcı reflektorlar

B) İşıq ötürücü

C) Kondensator lövhəciklər

D) İnduktorlar

E) Qurğuşun elektrodlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
283) İYT elektromaqnit şüalanması zamanı toxumalarda baş verən əsas biofiziki proses hansıdır?
A) Piqment əmələ gəlmə

B) İstilik, ossilyator

C) Mexaniki

D) Fotoelektrik

E) Hidrodinamik
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
284) Desimetrdalğalı müalicə aparatlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) «Явь-1»

B) «Искра»

C) «Волна-2»

D) «Стимул-1»

E) «Луч-11»
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
285) İltihab və distrofik xarakterli ifratyüksək tezlikli terapiyanın müalicəvi effekti hansı təsirdən asılıdır?
A) Şiş əleyhinə

B) Antiallergik

C) Damardaraldıcı

D) Hipokoaqulyasion

E) İltihab əleyhinə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
286) Tənəffüs orqanı xəstəlikləri zamanı ifratyüksəktezlikli müalicənin terapevtik effekti özünü necə göstərir?
A) Bronxospazmın artması ilə

B) Sağ mədədciyə düşən yükün artması ilə

C) Qanın oksigen nəqli funksiyasının pisləşməsi ilə

D) Xarici tənəffüs funksiyasının yaxşılaşması ilə

E) Qanın laxtalanma xüsusiyyətinin artması ilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
287) Kişilərdə və qadınlarda ifratyüksəktezlikli terapiya kiçik çanaq orqanları proyeksiyasına nə zaman tətbiq edilir?
A) Prostatitdə, salpinqooforitdə

B) Hamiləlikdə

C) Prostatitin adenomasında

D) Uşaqlığın fibromasında

E) Klimakterik sindromda
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
288) İraq-ifrat yüksəktezlikli müalicə üsullarına hansı aiddir?
A) Haloterapiya

B) Desimetr terapiya

C) Millimetrdalğalı müalicə

D) İmpuls cərəyanları ilə müalicə

E) Santimetr terapiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
289) İraq-ifrat yüksəktezlikli müalicə zamanı hansı nahiyyəyə təsir göstərilir?
A) Ağrı nöqtəsinə

B) Əzələnin sümüyə birləşən nahiyyəsinə

C) Qığırdaq toxumasına

D) Əzələnin vətərə keçən nahiyyəsinə

E) Ürək nahiyyəsinə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
290) Maqnit müalicəsi zamanı təsiredici amil hansıdır?
A) Dəyişən elektrik cərəyanı

B) Ultrayüksəktezlikli elektrik sahəsi

C) İfratyüksək tezlikli elektromaqnit şüalanması

D) Orta tezlikli elektromaqnit sahəsi

E) Daimi və ya dəyişən aşağı tezlikli maqnit sahəsi
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
291) Aşağı intensivlikli maqnit sahəsinin müalicəvi effektlərində hansı xüsusiyyətlər çatışmır?
A) Damargenişləndirici

B) Eninəzolaqlı əzələlərin tonusunu artıran

C) Hipotenziv

D) Ödem əleyhinə

E) Hipokoaqulyasiyaedici
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
292) Maqnit sahəsin intensivliyini ölçən vahidi hansıdır?
A) Millitesla

B) Millivolt

C) Milliamper

D) Millivatt

E) Volt
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
293) Maqnitoterapiya cihazlarına hansı daxildir?
A) « АСБ »

B) « Поток »

C) « Мустанг »

D) « Полюс-2 »

E) « Элион 132 »
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
294) Havanın ionlaşma dərəcəsi nə ilə qiymətləndirilir?
A) Havada yüngül aeroionların miqdarı ilə

B) 1 sm²-də müsbət ionların mənfi ionlara nisbəti ilə

C) Hava mühitində aeroionların hərəkətliliyi ilə

D) Ağır aeroionların miqdarına görə

E) Mənfi yüklənmiş aeroionların sayına görə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
295) Müalicə məqsədilə havanın ionlaşmasında hansı unipolyarlıq koefisientinə malik mənfi yüklü aeroionlardan istifadə edilir?
A) 0,5-0,6

B) 0,1-0,4

C) 1,2-1,3

D) 0,9-1,0

E) 0,7-0,8
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
296) Bir prosedur ərzində tənəffüslə daxil olan aeroionların müalicəvi-profilaktik dozası nə qədərdir?
A) 50-150 mlrd aeroion

B) 10-40 mlrd aeroion

C) 205-300 mlrd aeroion

D) 155-200 mlrd aeroion

E) 305-400 mlrd aeroion
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
297) Aeroion müalicəsi aparatları sırasına hansı daxildir?
A) «Искра-1»

B) «Узор 2-К»

C) «Поток-1»

D) «Элион-132»

E) «Амплипулс-5»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
298) Franklinizasiya üsulunda hansı amil təsir göstərir?
A) Az şiddətli, yüksək gərginlikli dəyişən impuls cərəyanı

B) Yüksək gərginlikli daimi elektrik sahəsi

C) İmpuls maqnit sahəsi

D) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi

E) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
299) Franklinizasiya zamanı pasientə daimi maqnit sahəsi ilə yanaşı nə təsir göstərir?
A) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi

B) Mənfi qütblü aeroionlar

C) Sabit elektrik cərəyanı

D) Yüksək fəallığa malik kimyəvi maddələr

E) Hava mühitində mexaniki rəqslər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
300) Bir-biri ilə ziddiyyə təşkil edən fiziki amillərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Elektrik cərəyanı ilə müalicə və istilik müalicəsi

B) Masaj və müalicəvi bədən tərbiyəsi

C) Desimetr və santimetrdalğalı mikrodalğalı müalicə və induktotermiya

D) Qalvanik cərəyanlarla müalicə və inhalyasiyalar

E) Naftalan sürtmələri və işıq müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
301) Bir gündə eyni nahiyyəyə hansı prosedurların təyini uyğun deyil?
A) Eritem dozada ultrabənövşəyi şüalanma və dərman elektroforezi

B) Palçıq aplikasiyaları və ultrasəs

C) Naftalan aplikasiyaları və işıq müalicəsi

D) Dərman elektroforezi və mikrodalğalar

E) İnduktotermiya və sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
302) Eyni gündə hansı refleksogen zonalara prosedurların təyini uyğun gəlmir?
A) Epiqastral

B) Yaxalıq, sino-karotid

C) Bel-oma

D) Onurğa sütunu

E) Boyun-döş
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
303) Eyni gündə hansı fiziobalneo amilləri tətbiq etmək olmaz?
A) İnduktotermiya və sinusoidal modulyasiya olunmuş cərəyanlar

B) Dərman elektroforezi və mikrodalğalar

C) Yerli qalvanik cərəyanı ilə müalicə və ümumi vanna

D) İki ümumi vannalar

E) Qalvnik cərəyanla və palçıq müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
304) Fiziki amillər bir gündə hansı diaqnostik müayinələrlə aparılmır?
A) İmmunoloji analiz

B) Qanın klinik müayinəsi

C) Rentgen, qastroskopiya

D) Sidiyin müayinəsi

E) Qanın biokimyəvi müayinəsi
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
305) İki fiziki amillərin optimal uyğunluğunu hansıdır?
A) Ultrasəs-30 dəqiqə, sonra dərman elektroforezi

B) Diadinamik və sinusoidal modulyasiya olunmuş cərəyanlar

C) İstilik prosedurları və soyuq suda yuyunma

D) Sedativ preparatların elektroforezi və Şarko duşu

E) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi və ifrat yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
306) Sürücülərə işdən sonra hansı fiziki amillər təyin edilə bilər?
A) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

B) Ultrasəs

C) İnduktotermiya

D) Ultrabənövşəyi şüalarla müalicə

E) Elektroyuxu, sedativ preparatların dərman elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
307) Lazer müalicəsi bir gundə hansı prosedurlarla aparıla bilər?
A) Görünən işıqla şüalanma

B) Dərman elektroforezi

C) UYT müalıcəsi

D) Ultrabənövşəyi şüalanma

E) İYT müalicə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
308) Flüktuorizasiyaedici cərəyanların təsiri üçün hansı cihaz istifadə olunur?

A) « АЛИМП »

B) « Поток-1 »

C) « АСБ »

D) « Ягода »

E) « Ултратон-2 »


Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
309) İşığın əsas mahiyyəti nədir?
A) 1 m-1mm uzunluqlu elektromaqnit dalğaları

B) Elektrik yüklənmiş hissəciklərin istiqamətlənmiş hərəkəti

C) Mühitin hissəciklərinin mexaniki rəqsləri

D) İonların istiqamətlənmiş axını

E) 0,4-0,002 mkm dalğa uzunluqlu elektromaqnit dalğaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
310) Kvant enerjisi ilə dalğa uzunluğu arasında asılılıq necədir?
A) Düz proporsional

B) Eksponensial

C) Xətti

D) Kvadratik

E) Əks proporsional
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
311) Optik diapazonlu elektromaqnit dalğalarının toxumalara keçmə dərinliyi nədən asılıdır?
A) Udma mühitinin optik xüsusiyyətindən

B) Şüalandırıcının növündən

C) İşıq axınının gücündən

D) Şüalanma müddətindən

E) Dalğa uzunluğundan
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
312) İnfraqırmızı şüalanmanın dalğa uzunluğu diapazonu nə qədərdir?
A) 0,76 mkm - 400 mkm

B) 0,28 mkm - 0,02 mkm

C) 0,4 mkm - 0,18 mkm

D) 0,9 mkm - 0,76 mkm

E) 0,76 mkm - 0,4 mkm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
313) Görünən şüanın dalğa uzunluğu diapazonu nə qədərdir?
A) 140 mkm-0,7mkm

B) 0,76 mkm -0,4 mkm

C) 140 mkm- 0,76 mkm

D) 0,4 mkm-0,18mkm

E) 0,28 mkm -0,18 mkm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
314) İnfraqırmızı şüalanmanın temperatur generasiyası diapazonu nə qədərdir?
A) 10 000-10500°C

B) 200-400°C

C) 500-1000°C

D) 100-400°C

E) 100-200°C
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
315) İnfraqırmızı diapazonlu elektromaqnit dalğalarının qeyri koherent axınının toxumalara keçmə dərinliyi nə qədərdir?
A) 1-2 mm

B) 2-3 sm

C) 1-2 sm

D) 6-8 sm

E) 1 sm-ə qədər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
316) Lokal nahiyyələrin şüalanması zamanı “ЛИК” aparatı necə yerləşdirilir?
A) Xəstənin yan tərəfindən 50-75 sm məsafədə

B) Bədənə təmasla

C) Xəstənin üzərindən 25-30 sm məsafədə

D) Xəstənin üzərindən 100 sm məsafədə

E) Xəstədən 5-10 sm iəsafədə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
317) Eyni gündə müxtəlif nahiyyələrə infraqırmızı şüalarla təsir hansı prosedurlarla uyğun gəlmir?
A) Ultrasəslə

B) İstilikli işıq vannası ilə

C) Dərman elektroforezi ilə

D) UYT elektrik sahəsi ilə

E) Sinusoidal moduoəolunmuş cərəyanlarla
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
318) Ultrabənövşəyi şüalanma optik spektrda hansı diapazona malikdir?
A) 0,28-0,18 mkm

B) 0,5-0,45 mkm

C) 0,76-0,4 mkm

D) 140-0,76 mkm

E) 0,4-0,002 mkm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
319) Ultrabənövşəyi şüalanmanın toxumalara keçmə dərinliyi nə qədərdir?
A) 1 sm-ə qədər

B) 1 mm-ə qədər

C) 10 sm-ə qədər

D) 0,5 mm-ə qədər

E) 2-6 sm-ə qədər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
320) Dəyişilmiş ultrabənövşəyi spektrin qısadalğalı sahəsi hansı diapazonda yerləşir?
A) 140-0,9 mkm

B) 0,4-0,002 mkm

C) 0,28-0,18 mkm

D) 0,4-0,76 mkm

E) 0,34-0,76 mkm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
321) Hansı proses ultrabənövşəyi eritema üçün xarakter deyil?
A) Dəqiq sərhəddin olması

B) Prosedur zamanı yaranması

C) UB şüalanmanın dalğa uzunluğundan asılılığı

D) Şüalanmadan 3-8 saat sonra yaranması

E) Şüalanma sahəsinin piqmentasiyası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
322) Orta biodozanın təyini zamanı ultrabənövşəyi şüa lampası ilə dəri səthi arasında məsafə nə qədər olmalıdır?
A) 10 sm

B) 50 sm


C) 75 sm

D) 25 sm


E) 1 m
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
323) Lampa ilə bədən arasında məsafə dəyişdikdə biodoza necə dəyişir?
A) Məsafənin kvadratına düz proporsional

B) Məsafəyə proporsional

C) Məsafəyə əks proporsional

D) Məsafənin kvadratına əks proporsional

E) Dəyişməz qalır
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
324) Ultrabənövşəyi şüalanmanın orta biodozasının müəyyənləşdirilməsi nə zaman aparılmalıdır?
A) Ayda bir dəfə

B) Yarım ildə bir dəfə

C) İki ayda bir dəfə

D) Ayda iki dəfə

E) Üç ayda bir dəfə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
325) Eyni nahiyyəyə yerli eritemoterapiyanın təyini hansı prosedurla uyğunlaşa bilər?
A) Elektroforezlə

B) Ultrasəslə

C) Palçıq müalicəsi ilə

D) UYT müalicə ilə

E) İstilikli işıq vannası ilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
326) İşıq axınına xas olan əlamətlər hansılardır?
A) Kavitasiya

B) Difraksiya, interferensiya

C) İonlaşma

D) Elektromaqnit induksiyası

E) Elektrik qütbləşməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
327) İnfraqırmızı şüalanma mənbəyinə hansı aparatlar aiddir?
A) «Stasionar civə-kvars lampası»

B) «БОП-4»

C) «ЛИК-5»

D) «Amplipuls-5»

E) «Искра-1»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
328) Yüksək gücə malik infraqırmızı şüalanmanın təsiri altında toxumalarda baş verən reaksiya nə ilə xarakterizə olunur?
A) Molekulların broun hərəkətinin ləngiməsi ilə

B) Fotosintezlə

C) Toxumalarda bioloji fəal maddələrin əmələ gəlməsinin zəifləməsi ilə

D) Şüalanan nahiyyədə temperaturun artması ilə

E) Fiziki-kimyəvi proseslərin enməsi ilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
329) Şüa enerjisinin görünən spektrinin orqanizmə təsiri hansılardır?
A) Hipotenziv

B) Dehidratasiyaedici

C) Stimuləedici

D) Hipertenziv

E) İstilik, psixoemosional
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
330) Enlizolaqlı infraqırımızı şüalanma hansı xəstəliklərin müalicəsində müsbət təsir göstərir?
A) Kəskin irinli proses

B) Vegetativ disfunksiyalar

C) Qızıl yel

D) Ləng qranuləedici yaralar

E) Kəskin apendisit
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
331) Ultrabənövşəyi şüalanma zamanı çöhrənin formalaşmasını müşaiyət edən bioloji effektlərə hansılar daxildir?
A) D vitamininin yaranması

B) Fosfor- kalsium mübadiləsinin zəifləməsi

C) Toxumalarda turşu-qələvi mütənasibliyinin saxlanılması

D) Piqmentasiyanın dəyişməməsi

E) Leykositlərin faqositar fəallığının azalması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
332) Ultrabənövşəyi şüalanmanın selektiv mənbəyinə nə aiddir?
A) Divardan asılı bakterisid şüalandırıcı - «ОБН»

B) Stasionar civə-kvars şüalandırıcısı - «ОРК-21»

C) Qrup şəkilli quraşdırıcı- «Малый маяк- УУД-2»

D) Mayak tipli - «Большой маяк – УГД»

E) Burun- udlağın qrup şəkilli şüalandırıcısı - «УГН»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
333) Ultrabənövşəyi şüalandırıcıların inteqral mənbələri hansılardır?
A) Daşınan bakterisid- «БОП-4»

B) Hərəkətli eritem- «ЭГД»

C) Divardan asılı bakterisid şüalandırıcı - «ОБН»

D) Stasionar civə-kvars - «ОРК-21»

E) Uzundalğalı çöhrə şüalandırıcısı - «ЭОД»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
334) Ultrabənövşəyi şüalanma aparatları ilə iş zamanı riayət olunan təhlükəsizlik texnikalarına aid olanlar hansılardır?
A) Kabinənin ekranlaşması

B) Küydən təcrid vasitəsi

C) Önlük

D) Rezin əlcəklər

E) İşıqdan qoruyan eynəklər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
335) Ultrabənövşəyi şüalanma hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Ateroskleroz

B) Melanomatoz

C) Adenomioz

D) Kəskin irinli iltihabi proses

E) Tireotoksikoz
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
336) Lazer şüalanması orqanizmə necə təsir göstərir?
A) Psixoemosional

B) Sinir- əzələ fəallığını stimuləedici

C) İmmunodepressiv

D) Piqment əmələgətirici

E) İltihab əleyhinə, dehidratasiyaedici
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
337) Lazerlə iş zamanı hansı təhlükəsizlik texnikalarının riayət edilməlidir?
A) Sorucu ventilyasiyanın quraşdırılması

B) Sterilizasiya otağı

C) Personal üçün qoruyucu eynəklər

D) Kabinəyə mikrokeçirici parçanın çəkilməsi

E) Ayrıca kabinet
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
338) Barokameranın təsir mexanizminin əsasında olan təzyiqin dövri dəyişilməsi və buna olan orqanizmin cavab reaksiyası nəyə əsaslanır?
A) Toxumalara qanın axarının yaxşılaşması

B) Limfanın əks istiqamətdə hərəkətinin dəyişməməsi

C) Toxumalarda metabolizmin dəyişməməsi

D) Toxumaların reparativ fəallığının enməsi

E) Trans kapilyar mübadiləsinin sahəsinin azalması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
339) Yerli baroterapiya üçün hansı aparatlar istifadə edilir?
A) «Тонус-2»

B) «Ягода»

C) «Гермес»

D) «Терма»

E) «ГР-2»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
340) Yerli barokamera hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Fil xəstəliyi

B) Damarlarda rekonstruktiv əməliyyatlar

C) Endarteriitin I və II mərhələsi

D) Stenokardiyanın II və III funksional sinfi

E) Damarların kəskin iltihabi xəstəlikləri (tromboflebit)
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
341) «Кравченко» barokamerası hansı xəstəliklərdə əks göstərişdir?
A) Endarteriit

B) Endarteriitin I və II mərhələsi

C) Reyno xəstəliyi

D) Prostatit

E) Damar genişlənməsi və trofiki xoralar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
342) «Кравченко» barokamerasında prosedurların təyinatını qeyd etdikdə nəyi göstərmək lazımdır?
A) Biodozanı

B) Təsir nahiyyəsini, müalicənin əvvəlində və sonunda boşalma dərəcəsini

C) Təsir gücünü

D) Cərəyan şiddətini

E) İntensivliyi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
343) Vibrasion vannalar istifadə edilən zaman insan orqanizminə eyni zamanda hansı amillər təsir göstərir?
A) Hidroelektrik

B) Farmakoloji

C) Kimyəvi

D) Aromatik

E) Mexaniki (su dalğalarının vibrasiyası)
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
344) Vibrasion vannaların tətbiqi zamanı müalicəvi təsir nə vasitəsilə həyata keçirilir?
A) Hipotalamo-hipofizar-böyrəküstü vəzi sisteminin iştirakı ilə gedən neyrohumoral reaksiyalar vasitəsilə

B) İstilik tənzimlənməsi

C) Antioksidant sistem vasitəsilə

D) Tənnəffüs sisteminin kompensator reaksiyasının yenidən qurulması vasitəsilə

E) Soyuq reaksiyası vasitəsilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
345) Vibrasion vannalar hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Tronboflebit

B) Nevrozun kəskin formaları

C) Ostexondroz

D) Hipertoniya xəstəliyinin II B mərhələsi

E) Onurğa beynin kəskin sıxılması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
346) Vibromasaj üçün hansı aparatlar tətbiq edilir?
A) «ВМП-1»

B) «Тонус-2»

C) «Ягода»

D) «ФТ-30- 05»

E) «Поток»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
347) Ultrasəsdə təsir edən amil hansılardır?
A) Sabit cərəyan

B) İmpuls cərəyanı

C) Elektromaqnit sahəsi

D) Mexaniki enerji

E) Elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
348) Ultrasəs enerjisini ölçən fiziki vahid hansıdır?
A) Amper

B) Tesla


C) Vatt

D) Mikron

E) Volt
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
349) Ultrasəsin fiziki əsası nədən ibarətdir?
A) Yüksək tezlikli cərəyan

B) Elektromaqnit dalğaları

C) Sabit cərəyan

D) Kvant axını

E) Mexaniki rəqslər
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
350) «УЗТ- 101» aparatında ultrasəs rəqslərinin tezliyi nə qədərdir?
A) 880 kHs

B) 1600 kHs

C) 2640 kHs

D) 3000 kHs

E) 1000 kHs
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə