Fizioterapiya və tibbi bərpa ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
Yüklə 1.47 Mb.
səhifə2/15
tarix23.02.2016
ölçüsü1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

70) Elektrostimulyasiya nə məqsədlə aparılır?
A) Qan dövran pozğunluqlarında

B) Sümük sınıqlarında

C) Raxit xəstəliyində

D) Hipotoniya xəstəliyində

E) Saya və eninə zolaqlı əzələləri parez və iflicində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
71) Göstərilənlərdən hansı elektrostimulyasiyanın aparılmasına göstərişdir?
A) Kalkulyoz xolesistit

B) Ankilozlar

C) Qanaxma

D) Spastik iflic və parezlər

E) Enurez
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
72) Göstərilənlərdən hansı elektrostimulyasiyanın aparılmasına əks göstərişdir?
A) Uşaq serebral iflici

B) Sümük sınıqları

C) Enurez

D) Atoniya

E) Hipotrofiyalar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
73) Dadinamoterapiya nədir?
A) Sinusoidal modullaşmış cərəyanla müalicədir

B) İki sabit alçaq tezlikli impuls cərəyani ilə müalicədir

C) Düzbucaq formalı impuls cərəyanı ilə müalicədir

D) Yüksək gərğinlikli cərəyanla müalicədir

E) Alçaq gərginlikli sabit cərəyanla müalicədir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”Bakı. 2010.
74) Diadinamoterapiya ilə stimulyasiya apararkən hansı nəticə alınmalıdır?
A) “İynə batması” hissi

B) Aydın hiss olunan vibrasiya hissi

C) Stimulyasiya olunan əzələnin yığılması

D) Zəif ağrı hissi

E) Zəif vibrasiya hissi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
75) Göstərilənlən xəstəliklərdən hansı diadinamoterapiyaya göstərişdir?
A) Sümük sınıqları

B) Spastik kolit

C) Qanaxma

D) Psixozlar

E) Kalkulyoz xolesistit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
76) Göstərilən xəstəliklərdən hansı diadinamoterapiyaya əks göstərişdir?
A) Nevrit

B) Enurez

C) Osteoartroz

D) Reyno xəstəliyi

E) Miokard infartı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
77) Amplipulsterapiyada hansı cərəyandan istifadə olunur?
A) Zəif gücə malik dəyişən sinusoidal modullaşmış cərəyan

B) Eksponensial formalı cərəyan

C) Yüksək tezlikli dəyişən cərəyan

D) Yarımsinusoidal formalı cərəyan

E) Sabit cərəyan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
78) Göstərilənlərdən hansı amplipulsterapiya üçün xarakterik deyildir?
A) Sedativ

B) Analgetik

C) Trofiki

D) Stimylyasiya edici

E) Spazmolitik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. , Пономаренко Г. Н. »Общая физиотерапия» М. 1999.
79) Göstərilən xəstəliklərin hansı amplipulsterapiyaya əks göstərişdir?
A) Periferik ifliclər

B) Öd kisəsinin diskineziyası

C) Enurez

D) Tromboflebit

E) Bronxial astma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
80) Göstərilən xəstəliklərdən hansı amplipulsterapiyaya göstərişdir?
A) Təzə hemartroz

B) Urolitiaz

C) Kəskin anemiya

D) Epilepsiya

E) Nevralgiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V. , Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya” Bakı. 2010
81) Fluktuorizasiya nədir?
A) Alçaq gərginlikli, tezliyini xaotik dəyişən fasiləli sinusoidal cərəyan

B) Düzbucaq formalı impuls cərəyanı

C) Alçaq gərginlikli, alçaq tezlikli dəyişən cərəyan

D) Alçaq tezlikli dəyişən cərəyan

E) Yüksək tezlikli, yüksək gərginlikli cərəyan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı 2010.
82) Fluktuorizasiya üçün hansı müalicəvi effekt xarakterikdir?
A) Simpatolitik

B) Spazmolitik

C) Sedativ

D) Trofiki

E) Miostimulyasiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
83) Fluktuorizəedici cərəyan nəyə təsir edir?
A) Mikroorqanizmləri destruksiya edir

B) Toxumalarda qranulyasiyanın yaranmasının qarşısını alır

C) Hemostazı gücləndirir

D) Toxumalarda qranulyasiya prosesini sürətləndirir

E) Qanın laxtalanmasını azaldır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
84) Fluktuorizasiya proseduraları necə dozalaşdırılır?
A) Elektrodların qoyulduğu nahiyədə “sancma” hissi ilə

B) İstilik hiss etməklə

C) Anesteziya hissi ilə

D) Ağrısız vibrasiya hissi ilə

E) Milliampermetrin göstəricisinə əsasən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
85) Fluktuorizasiyaedici cərəyanla müalicəyə hansı xəstəlik göstərişdir?
A) İrinli yaralar

B) Kəskin tromboflebit

C) Hipertonik kriz

D) Paradontoz

E) Vibrasiya xəstəliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
86) İnterferensterapiyada hansı cərəyandan istifadə edilir?
A) Aşağı gərginlikli zəif gücə malik sabit cərəyandan

B) Yüksək gərginlikli zəif gücə malik sinusoidal cərəyandan

C) 5000 Hs tezlikdən yuxarı fasiləli sinusoidal cərəyandan

D) İki alçaq tezlikli daimi impuls cərəyanından

E) Eyni vaxtda iki və daha çox orta tezlikli fasiləli cərəyandan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010
87) Göstərilənlərdən hansı interferensterapiyanın müalicəvi təsirinə daxil deyildir?
A) Analgetik

B) Spazmolitik

C) Sedatif

D) Venoz qan axınını yaxşılaşdırmaq

E) Limfa axınını yaxşılaşdırmaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
88) Göstərilən xəstəliklərdən hansı interferensterapiyaya əks göstərişdir?
A) Reyno xəstəliyi

B) Enurez

C) Fantom ağrılar

D) Nevralgiya

E) Parkinson xəstəliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
89) Göstərilənlərdən hansı interferensterapiyaya göstərişdir?
A) İmplantasiya olunmuş kardiostimulyator

B) Hamiləlik

C) Venaların varikoz genişlənməsi

D) Tromboflebit

E) Öd daşı xəstəliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
90) Darsonvalizasiyada təsiredici amil nədir?
A) Santimetr diapazonlu elektromaqnit şüaları

B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi

C) Yüksək tezlikli maqnit sahəsi

D) Səs diapazonlu mexaniki rəqslər

E) Orta tezlikli yüksək gərginlikli dəyişən cərəyan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S., ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
91) Darsonvalizasiyanın bakterisid effekti nə ilə əlaqədardır?
A) İonlaşdırıcı şüaların təsiri ilə

B) Mikroorqanizmlərin hüceyrə qişasının destruksiya etməklə

C) Təsir olunan nahiyyədə faqositozu gücləndirməklə

D) Mikroorqanizmlərdə maddələr mübadiləsini pozmaqla

E) Elektroliz məhsullarının əmələ gəlməsi sayəsində hüceyrə lizisi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev P. S., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
92) Darsonvalizasiyan müalicəvi təsiri özünü necə təzahür etdirir?
A) Dəri qaşınmasının azalması ilə

B) Əzələlərin yığılması ilə

C) Arteriolların spazmı ilə

D) Antifobiyanın yaranması ilə

E) Dəri temperaturunun kəskin yüksəlməsi ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterpiya”. Bakı. 2010.
93) Darsonvalizasiyaya hansı xəstəlik göstərişdir?
A) Periferik iflic zamanı əzələ atrofiyası

B) Mədənin xora xəstəliyinin kəskin dövrü

C) Gərginlik stenokardiyası IV FS

D) Kəskin radikulit

E) Gec sağalan trofiki xoralar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
94) Göstərilənlərdən hansı darsonvalızasiyaya əks göstərişdir?
A) Gicişən dermatozlar

B) Qanayan yaralar

C) Kardionevroz

D) Bronxial astma

E) Hemorroy
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010
95) UYT - terapiya zamanı əsas təsiredici fiziki amil nədir?
A) Yüksək gərginlikli daimi elektrik sahəsi

B) 460 MHs tezlikli elektromaqnit şüalanması

C) Alçaq gərginlikli dəyişən elektrik sahəsi

D) 2375 MHs tezlikli elektromaqnit şüalanması

E) Ultrayüksək tezlikli dəyişən elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumu fizioterapiya”. Bakı. 2010.
96) UYT - terapiya hansı müalicəvi xüsusiyyətə malikdir?
A) Damargenişləndirici

B) Tonuslandırıcı

C) Hemolitik

D) Sedativ

E) Miostimulyasiya edici
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S., ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
97) İmmunosupressiv effekt almaq üçün UYT - sahə ilə haraya təsir etmək lazımdır?
A) Mədəaltı vəzə

B) Qalxanabənzər vəzə

C) Dalağa

D) Cinsi vəzlərə

E) Böyrəküstü vəzlərə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Физиотерапия и курортология». М. в 3 - х томах. 2008.
98) UYT - terapiya proseduralarında nədən istifadə olunur?
A) Vakumlu şüşə elektrodlardan

B) Maqnitoforlardan

C) Rezonanslı induktor disklərdən

D) Şüalandırıcılardan

E) Kondensator lövhələrdən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
99) UYT - terpiya proseduraları necə dozalaşdırılır?
A) Cərəyanın gücünə görə

B) Udulan enerjinin həddinə görə

C) Gərginliyin hüduduna görə

D) Cərəyanın sıölığına görə

E) Aparatın buraxılış gücü və təsir etmə müddətinə görə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
100) UYT – terapiyanı eyni gündə hansı prosedura ilə vermək olmaz?
A) Masajla

B) İfratyüksək tezlikli terapiya ilə

C) Balneoterapiya ilə

D) Dərman elektroforezi ilə

E) Peloidoterapiya ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
101) Göstərilənlərdən hansı UYT - terapiya əks göstərişdir?
A) Bronxial astma

B) Donvurma II dərəcə

C) Punksiyaya qədərki irinli haymorit

D) Hidradenit

E) Hipertoniya xəstəliyi II mərhələ
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
102) UYT - terapiyanı hansı xəstəlikdə təyin etmək olmaz?
A) İmpotensiyada

B) Kəskin otitdə

C) Sonsuzluqda

D) Çapıq xəstəliyində

E) Yataq yaralarında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
103) İnduktotermiya müalicə üsulunda hansi cərəyandan istifadə olunur.
A) Yüksək tezlili dəyişən cərəyandan

B) İfratyüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmasından

C) Ultryüksək tezlikli elektrik sahəsindən

D) Yüksək tezlikli dəyişən elektromaqnit sahəsindən

E) Yüksək gərginlikli daimi elektrik sahəsindən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S., ”Ümumi fizioterapiya”, Bakı. 2010.
104) İnduktotermiya təsirindən canlı toxumalarda nə baş verir?
A) Elektrik yüklənmiş hissəciklərin rəqsi hərəkəti

B) İonların bir istiqamətli yerdəyişməsi

C) Statik elektrik sahəsinin yaranması

D) Kavitasiya prosesləri

E) Elektrik yüklənmiş hissəciklərin qütbləşməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”, Bakı. 2010.
105) İnduktotermiya hansı müalicəvi təsirə malikdir?
A) Damargenəldici

B) Venotonik

C) Miostimulyasiya edici

D) Kardiotonik

E) Bakterisid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
106) Hansı nahiyəyə induktotermiya ilə təsir edərkən immunodepressiv müalicəvi effect almaq olar?
A) Qalxanabənzər vəzlər

B) Limfa düyünləri

C) Baş beyin

D) Cinsi vəzlər

E) Böyrəküstü vəzlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». М. в 3 –х томах. 2008.
107) İnduktotermiyanın müalicəvi təsiri özünü nədə göstərir?
A) Əzələ tonusunun azalması

B) Ürəyin yığılma qabiliyyətinin güclənməsi

C) Böyrək daşlarının lizisi

D) Ağrı reseptorlarının (nosiseptorların) blokadası

E) Sinir keçiriciliyinin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
108) Hansı xəstəlikdə induktotermiya əks göstərişdir?
A) Sklerodermiya

B) Osteoartroz

C) Xroniki daşsız xolesistit

D) Xora xəstəliyinin yarıkəskin dövrü

E) Müalicə verilən hahiyyədə metallosintezin olması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
109) İnduktotermiya təsiri zamanı enerji ən çox harada udulur?
A) Dəridə

B) Dərialtı piy qatında

C) Vətərlərdə

D) Sümüklərdə

E) Əzələ və parenximatoz üzvlərdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
110) Göstərilən xəstəliklərdən hansında induktotermiya təyin oluna bilər?
A) Hemorragik insult

B) Kəskin bronxit

C) Hamiləlik

D) Reyno xəstəliyi

E) İrinli sinusit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
111) İnduktotermiyanı hansı müalicə üsulu ilə eyni gündə təyin etmək olmaz?
A) Ultrayüksək tezlikli terapiya ilə

B) Qalvanik cərayanla

C) Amplipulsterapiya ilə

D) Diadinamoterapiya ilə

E) Peloidoterapiya ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». М., в 3 - х томах. 2008.
112) Mikrodalğalarla terapiya zamanı hansı fiziki amildən istifadə olunur?
A) Yüksək gərginlikli daimi elektrik sahəsi

B) Alçaq gərginlikli sabit cərəyan

C) Yüksək gərginlikli dəyişən cərəyan

D) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi

E) İfratyüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
113) Desimetrli dalğaların müalicəvi təsiri hansı biofiziki mexanizmlərlə baş verir?
A) Membran polyarizasiyası ilə

B) Bioradikalların yaranması ilə

C) Su iə bağlı olan dipolların osilyator rəqsi ilə

D) Elektrolizlə

E) Cərəyan keçiriciliyi ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». М. в 3 - томах. 2008
114) Desimetrli dalğalar hansı müalicəvi təsirə malikdir?
A) İltihab əleyhinə

B) Defibrozlaşdırıcı

C) Sedativ

D) Anabolik

E) Venotonik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М., Пономоренко Г. Н. »Общая физиотерапия». М. 1999.
115) Elektromaqnit dalğaları ilə müalicə necə dozalaşdırılır?
A) İntensivliyə görə

B) Cərəyanın gücünə görə

C) Sahənin gərginliyinə görə

D) Maqnit induksiyasının həcminə görə

E) Elektromaqnit şüalandırıcının buraxılış gücü ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
116) Mikrodalğalarla müalicə nə zaman əks göstərişdir?
A) Öd yollarının hipermotor tipli diskineziyasında

B) Kəskin qızılyel xəstəliyində

C) Xroniki iltihabi xəstəlikərin proliferasiya mərhələsində

D) Deformasiya edici osteoartrozda

E) Revmatoidli artritdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
117) Desimetrli dalğalarla müalicə hansı halda təyin oluna bilər?
A) Yarımkəskin iltihabi xəstəliklər zamanı

B) İrinli iltihabi proseslər zamanı

C) Kəskin iltihabi proseslər zamanı

D) Hemorragik qastrit zamanı

E) Diensefal sindrom zamanı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
118) Santimetrli dalğalarla terapiyanı hansı fiziki amillərlə müştərək vermək olmaz?
A) Ultrasəs terapiyası ilə

B) Diadinamoterapiya ilə

C) Lazerterapiyası iə

D) Peloidoterapiya ilə

E) Dərman elektroforezi ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». М. в 3 - х томах. 2008.
119) Hansı xəstəlikdə santimetr dalğalı elektromaqnit dalğalar təyin etmək olmaz?
A) Xroniki iltihabi xəstəliklər

B) Daxili üzvlərin yarımkəskin iltihabi xəstəlikləri

C) Daban mahmızı

D) Müalicə verilən nahiyyədə metal qəlpənin olması

E) Bronxial astma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Musayev Ə. V., Mehdiyeb P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
120) Maqnitoterapiya zamanı təsir edici amil nədir?
A) İfrat yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanması

B) Yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi

C) Daimi yaxud dəyişən alçaq tezlikli maqnit sahəsi

D) Dəyişən elektrik cərəyanı

E) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. “Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
121) Alçaq tezlikli maqnit sahəsinin orqanizmə hansı müalicəvi təsiri vardır ?
A) Əzələlərdə təqəllüs baş verir

B) Qanın laxtalanmasını azaldır

C) Güclü antibakterial effekt törədir

D) Spazmolitik effekt törədir

E) Qanın laxtalanmasını artırır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
122) Alçaq tezlikli maqnitoterapiya necə dozalaşdırılır?
A) Verilən cərəyanın gərginliyinə görə

B) Maqnit induksiyasına görə

C) Elektrik sahəsinin gərginliyinə görə

D) Cərəyanın sıxlığına görə

E) Enerji axınının sıxlığına görə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
123) Alçaq tezlikli maqnitoterapiya proseduraları nə ilə icra olunur?
A) Anten tipli şüalandırıcılarla

B) İnduktor - solenoidlərlə

C) Kondensator lövhələr – elektrodlarla

D) Qurğuşun elektrodlarla

E) Maqnitoforlarla
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
124) Göstərilənlərdən hansı alçaq tezlikli maqnitoterapiyaya göstərşdir?
A) Kalkulyoz xolesistit

B) Hipertoniya xəstəliyi III mərhələ

C) Oblitersiya edici endoartrit

D) Hemorragik insult

E) Kəskin rinit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
125) Alçaq tezlikli maqnitoterapiya hansı halda təyin oluna bilməz?
A) Reyno xəstəliyində

B) İnfarktdan sonrakı kardiosklerozda

C) Hamiləlikdə

D) Kelloid çapıqlarda

E) Prostatitdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
126) Optik diapazonlu elektromaqnit dalğalarının canlı toxumalara keçmə dərinliyi nədən asılıdır?
A) Şüalandırıcının növündən

B) Şüalanma müddətindən

C) Dərinin rəngindən

D) İşıq selinin gücündən

E) Dalğa uzunluğundan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
127) Infraqırmızı şüaların müalicəvi təsiri canlı toxumalarda nə ilə xarakterizə olunur?
A) Fotosintezlə

B) Şüalanan nahiyyədə temperaturun yüksəlməsi ilə

C) Fotobiosintez ilə

D) Müalicə verilən nahiyyədə desensibilizasiya edici təsirlə

E) Fiziki - kimyəvi proseslərin zəifləməsi ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterpiya”. Bakı. 2010.
128) İnfraqırmızı şüalarla müalicə nə zaman təyin oluna bilər?
A) Hamiləlikdə

B) Simpatalgiyada

C) Ensefalitdə

D) Vegetativ distoniyada

E) Piylənmədə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010
129) Göstərilən xəstəliklərdən hansında infraqırmızı şüalar təyin oluna bilməz?
A) Miozitdə

B) Araxnoiditdə

C) Artrozda

D) Trofiki xoralarda

E) Donvurmada
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
130) Görünən işıq şüalarının orqanizmə təsiri hansıdır?
A) Analgetik

B) Dehidratasiya törədir

C) Hipotenziv

D) İmmunstimulyasiya edici

E) Psixoemosional
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
131) Yenidoğulmuşlarda fizioloji sarılığın müalicəsində hansı dalğa uzunluqlu şüalar fotobiloji təsir göstərir?
A) 180 nm və daha qısa

B) 750 – 400 nm

C) 275 – 180 nm

D) 320 - 275 nm

E) 450 - 460 nm
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
132) Görünən şüalarla müalicəni hansı xəstəlikdə vermək olmaz?
A) Yorğunluq

B) Nevroz

C) Mövsümü emosional depressiya

D) Yuxu pozğunluğu

E) Fotooftalmiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapya”. Bakı. 2010.
133) Ultrabənövşəyi şüaların təsirindən dəridə bu proseslərdən hansı baş vermir?
A) Fotoizomerləşmə

B) Fotosintez

C) Fotobiosintez

D) Bioaktiv radikalların yaranması

E) Fotoliz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
134) Göstərilənlərdən hansı ultrabənövşəyi eritemanın əlamətidir?
A) Təsirdən həmən sonar əmələ gəlir

B) 3 - 12 saatdan sonar əmələ gəlir

C) Aydın sərhədi yoxdur

D) Şüalanma kəsildikdən 20 – 30 dəqiqə sonar izsiz itir

E) Dəridə qırmızı ləkədir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Боголюбов В. М. »Курортология и физиотерапия». М., в 3 - х том. 2008 .
135) Göstərilənlərdən hansı ultrabənövşəyi şüaların təsirinə daxil deyildir?
A) Hipotenziv təsir

B) Melanin əmələ gətirmə

C) Analgetik

D) Vitamin əmələ gətirmə

E) İmmunstimulə edici
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. . ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
136) Xəstəliklərdən hansı eritem dozada ultrabənövşəyi şüalarla müalicəyə əks göstərişdir?
A) Hipertireoz

B) Kəskin qızılyel iltihabı

C) Artrit

D) Psoriaz

E) Yaralar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
137) Göstərilənlərdən hansı suberitem dozada ultrabənövşəyi şüalarla müalicəyə əks göstərişdir?
A) Astenik sindrom

B) Sistem qırmızı qurd eşənəyi

C) Hemorragik vaskulit

D) Kəskin iltihabi xəstəliklər

E) Podaqra
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musyev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
138) Qısadalğalı ultrabənövşəyi şüaların selikli qişalara təsir effekti hansıdır?
A) Damargenişləndirici

B) Trofik

C) Spazmolitik

D) Dezintoksikasiya

E) Bakterisid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
139) Lazer şüalarının təsirindən nə baş verir?
A) Qanın laxtalanması yüksəlir

B) Regionar qan dövranı yaxşılaşır

C) Əzələ təqəllüsü baş verir

D) Spazmolitik effekt yaranır

E) Venoz damar divarının tonusu yüksəlir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.
140) Lazer şüaları ilə müalicəyə hansı xəstəlik göstərişdir?
A) Ürəyin işemik xəstəliyi

B) Kəskin bronxit

C) Mədə qanaxması

D) Tireotoksikoz

E) Lazer şüalarını fərdi olaraq pis keçirmə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Musayev Ə. V., Mehdiyev P. S. ”Ümumi fizioterapiya”. Bakı. 2010.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə