Fizioterapiya və tibbi bərpa ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
Yüklə 1.47 Mb.
səhifə14/15
tarix23.02.2016
ölçüsü1.47 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

849) Hamiləliyin 1-ci fazasında hansı məşqlər tətbiq olunmur?
A) Oma-qalça birləşmələrinin hərəkətliliyinin artırılması

B) Tənəffüs məşqləri

C) Çiyin qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi

D) Onurğanın hərəkətliliyinin artırılması

E) Aralıq əzələlərinin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
850) Üz- çənə nahiyyəsinin travmalarında MBT-nin məqsədinə hansılar aid deyil?
A) Bel əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

B) Xarici tənəffüs funksiyasının pozulmalarının profilaktikası

C) Ağız boşluğu və burun – udlaq toxumalarının dəyişiklərinin profilaktikası

D) Nitq, çeynəmə, udma aktlarını yerinə yetirən əzələlərinin koordinasiyalı hərəkətinin bərpası

E) Mimiki əzələlərin, yumşaq damağ xəstəliklərinin, aşağı çənə kontrakturalarının müalicə və əmələ gəlməsinin qarşısını almaq
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
851) Üz-çənə nahiyyəsinin travmalarında və xəstəliklərində MBT əsas məsələləri hansılardır?
A) Qarın əzələlərinin gücləndirilməsi

B) Çiyin qurşağı əzələlərinin bərkidilməsi

C) Zədələnmiş orqan və toxumaların funksiyasının bərpası

D) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi

E) Bel əzələlərinin bərkidilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004
852) Yuxarı, aşağı dodaq nahiyyəsində əməliyyatlar zamanı hansı məşqlər tətbiq edilmir?
A) Ağızın dairəvi əzələləri üçün məşqlər

B) Çeynəmə hərəkəti imitasiyası

C) Koordinasiya məşqləri

D) Aşağı çənə üçün məşqlər ( ağızın açılması, yan tərəflərə hərəkəti)

E) Damaq, diş ətinin masajı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
853) Anadangəlmə damaq bölünməsi zamanı müalicəvi gimnastikanın məsələləri hansılardır?
A) Sinir sistemi funksiyasının yaxşılaşdırılması

B) Düzgün nitqin bərpası

C) Koordinasiyanın yaxşılaşdırılması

D) Bağırsaq funksiyasının yaxşılaşması

E) Ürək – damar sistemi funksiyasının yaxşlaşması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
854) Miopiya zamanı müalicəvi gimnastikanın tətbiqinə göstərişlər hansılardır?
A) Müxtəlif dərəcəli miopiya

B) Boyun əyriliyi

C) Gözə qansızma

D) Yastıayaqlıq

E) Torlu qişanın soyulması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
855) Miopiya zamanı müalicəvi gimnastikanın tətbiqinə əks göstərişlər hansılardır?
A) Splanxnoptoz

B) Xarici tənəffüs funksiyasının yüngül pozulması

C) Torlu qişanın soyulması

D) Çəpgözlük

E) Skolioz
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
856) Miopiya zamanı müalicəvi gimnastika və özünəmasajın məsələləri hansılardır?
A) Bədənin açıcı əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

B) Qarın əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

C) Orqanizmin ümumi möhkəmləndirilməsi

D) Mimik əzələlərin möhkəmləndirilməsi

E) Göz toxumalarının qan təchizatının yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
857) Miopiya zamanı tətbiq olunan xüsusi məşqlərə hansılar aid deyil?
A) Müxtəlif güclü gözün qıyılmasına səbəb olan məşqlər

B) Göz səviyyəsindən 25 sm məsafədə yerləşən hədəfdən ,uzaqda yerləşən fiksasiya nöqtəsinə və geriyə, gözün keçirilməsinə səbəb olan məşqlər

C) Üzün özünəmasaj elementləri

D) Ümumi möhkəmləndirici

E) Müxtəlif tezlikli göz qırpamalarına səbəb olan məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
858) Vestibulyar pozulmalar zamanı müalicəvi gimnastika təyininə əks göstərişlər hansılardır?
A) Başın vəziyyətinin dəyişilməsi zamanı başgicəllənmələr

B) Bədənin vəziyyətinin dəyişilməsi zamanı başgicəllənmələr

C) Romberq pozasında bədənin vəziyyətinin qeyri sabitliyi

D) Düzxətli hərəkətlərin yerinə yetirilməsi zamanı vegetativ pozhulmalar

E) Xəstənin ümumi ağır vəziyyəti
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
859) Uşaq orqanizminin möhkəmləndirilməsinin ümumi prinsiplərinə hansılar aid deyil?
A) Möhkəmləndirici prosedurların mütəmadi, fasiləsiz aparılması

B) Möhkəmləndirici amilin gücünün tədricən artırılması

C) Möhkəmləndirici prosedurların fasilələrlə aparılması

D) Möhkəmləndirici prosedurların aşağı temperaturdan başlanması

E) Möhkəmləndirici prosedurların orqanizmin müxtəlif, istilik əmələgətirmə səviyyəsində aparılması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
860) Uşaqlarda hipertoniya xəstəliyi zamanı tətbiq olunan müalicəvi gimnastikanın hansı məşqləri tətbiq edilmir?
A) Koordinasiyaya yönəlmiş məşqlər

B) Əzələlərin boşalmasına yönəlmiş məşqlər

C) Balanslaşdırma məşqləri

D) Kiçik əzələ qrupları üçün məşqlər

E) Vestibulyar məşqetmə məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
861) Uşaqlarda hipertoniya xəstəliyi zamanı müalicəvi bədən tərbiyyəsinin kliniki -fizioloji əsaslandırılması nəyi nəzərdə tutur?
A) Oyanma və tormozlama proseslərinin tarazlığını

B) Damarların tonusunun artırılmasını

C) Qanın laxtalanma sisteminin fəallığını

D) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsini

E) Həzm funksiyasının koordinasiyasını
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
862) Uşaqlarda revmatizm xəstəliyi zamanı tətbiq edilən müalicəvi gimnastika məsələlərinə hansılar aid deyil?
A) Diqqətə yönəlmiş məşqlər

B) Xarici tənəffüs funksiyasının yaxşılaşmması

C) Ürək fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması

D) Fəsadların profilaktikası

E) Tədricən artan fiziki yükləmələrə dair ürək- damar sisteminə tədricən məşqedici təsir
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
863) Xoreya xəstəliyi zamanı müalicəvi gimnastikanın xüsusi məşqlərinə hansılar daxil deyil?
A) Döş qəfəsi və diafraqma əzələlərinin funksiyasının koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər

B) Düzgün yeriş təliminə yönəlmiş məşqlər

C) Mimik və skelet əzələlərinin boşalmasına yönəlmiş məşqlər

D) Hərəkətlərin koordinasiyasına və diqqətə yönəlmiş məşqlər

E) Xarici tənəffüs funksiyasının yaxşılaşmamasına yönəlmiş məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
864) Artıq dərəcədə qan dövranı dekompensasiyası ilə anadangəlmə ürək qüsurları olan xəstələrə əməliyyatdan öncə aparılan müalicəvi gimnastikanın məqsədləri hansılardır?
A) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə tətbiq olunan hərəkətlərlə müştərək xüsusi tənəffüs məşqlərinin təlimi

B) Qanın oksigenlə zənginləşməsinin azalması

C) Miokardın yığılma funksiyasına məşqedici təsir

D) Döş qəfəsi əzələlərinin bərkidilməsi

E) Orqanizmdə oksidləşmə- mübadilə proseslərinin güclənməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова. «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
865) Xroniki pnevmoniya zamanı tətbiq olunan müalicəvi gimnastikanın məsələlərinə hansılar daxil deyil?
A) Tənəffüs sisteminin rezerv imkanlarının artırılması

B) Atelektazların əmələ gəlməsinin profilaktikası

C) Orqanizmdə oksidləşmə- mübadilə proseslərinin zəiflədilməsi

D) Bronxların drenaj funksiyasının güsləndirilməsi

E) Bitişmə proseslərinin və atelektazın profilaktikası
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
866) Tənəffüs əzələ sisteminin güclənməsi necə əldə edilir?
A) Döş qəfəsinin və onurğanın hərəkətliyinin artırılması ilə

B) Ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi ilə

C) Ön qarın divarı əzələlərinin boşalması ilə

D) Boyun əzələlərinin gücləndirilməsi ilə

E) Sağrı əzələlərinin gücləndirilməsi ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
867) Piylənmə zamanı məşqlərə hansılar aid deyil?
A) Qarın əzələlərinin gücləndirilməsi

B) Kiçik əzələ qrupları üçün gimnastik məşqlər

C) Trenajorlarda məşqlər

D) Qaçış


E) Orta və tez temptdə yerimə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
868) Uşaqlarda şəkərli diabet xəstəliyində MBT hansı məqsədlə tətbiq olunur?
A) İnsulyar aparatlarının dozalarının artırılması

B) Qanda şəkərin endirilməsi məqsədi ilə

C) Diafraqmal funksiyasının məşq edilməsi

D) Əzələ korsetinin yaranması

E) Tənəffüs funksiyasının məşq edilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
869) Uşaqlarda həzm sistemi orqanları xəstəliklərində MBT- nin tətbiqinə göstərişlər hansılardır?
A) Xroninki qasritlər, mədə xorası, xroniki kolitlər

B) Öd axarı yollarının kəskin iltihabı

C) Kəskin xolesistit

D) Kəskin kolitlər

E) Hepatitlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
870) Uşaqlarda spastik qəbzlik zamanı hansı prosedurlar göstərişlidir?
A) Qarının ön divarı əzələlərinin boşalmasına yönəlmiş məşqlər

B) Yuxarı ətraf əzələləri üçün məşqlər

C) Ətraf əzələlərinin boşalmasına dair məşqlər

D) Qarın presinin gücləndirilməsi

E) Çiyin qurşağı əzələləri üçün məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова«Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
871) Uşaqlarda sidik saxlamamazlığı zamanı müalicəvi gimnastikanın əsas məsələləri hansılardır?
A) Qarın qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi

B) Tənəffüs əzələlərinin gücləndirilməsi

C) Uşaq orqanizminə ümumi möhkəmləndirici təsir, çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi

D) Yuxarı ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi

E) Aşağı ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
872) Uşaqlarda borulu sümüklərinin sınıqları zamanı MBT məsələlərinə hansılar aiddir?
A) Zədələnmiş ətraf əzələlərinin trofikasının yaxşılaşması, sümük döyənəyinin əmələ gəlməsi

B) Bagırsaq funksiyasının yaxşılaşması

C) Ətrafların funksiyasının yaxşılaşması

D) Tənəffüsün yaxşılaşması

E) Ürək – damar sisteminin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
873) Uşaqlarda kəskin travma zamanı immobilizasiya dövründə hansı məşqlər aparılır?
A) Onurğa əzələlərinin gücləndirilməsi

B) Qarın presinin gücləndirilməsi

C) Travmalı zonanın əzələlərinin izometrik gərginiliyi, sağlam oynaqların dinamik məşqləri

D) Xəstə ətrafların intensiv masajı

E) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004
874) Qamətin pozulmalırı zamanı MBT məsələlərinə hansılar daxildir?
A) Onurğanın bükücü əzələlərinin gücləndirilməsi

B) Qarın presi əzələlərinin gücləndirilməsi

C) Ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi

D) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi

E) Onurğanın açıcı əzələlərinin və qarın əzələlərinin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
875) Gənclik kifozu zamanı əzələlərin gücləndirilməsi məqsədi ilə müalicəvi gimnasttika məşqlərinə hansılar aiddir?
A) Onurğanın bükücü əzələləri üçün

B) Çanaq boşluğu əzələləri üçün

C) Onurğanın açıcı əzələləri üçün

D) Pəncə əzələləri üçün

E) Sağrı əzələləri üçün
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004
876) Anadangəlmə əyriboyunluqda konservativ müalicə məsələlərinə hansılar aiddir?
A) Ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi

B) Zədələnmiş əzələnin trofikasının yaxşılaşması

C) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi

D) Pəncəni saxlayan əzələlərin gücləndirilməsi

E) Onurğanın açıcı əzələlərinin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москваş 2004
877) Yastı pəncəlikdə xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?
A) Çiyin qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi

B) Sağrı əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

C) Bud, baldır, pəncəni saxlayan əzələlərin gücləndirilməsi

D) Onurğa bükücü əzələlərinin gücləndirilməsi

E) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
878) Lokalizasiyasına görə hansı növ skoliozlar mövcuddur7
A) Boyun

B) Oma


C) Yuxarı döş, döş, bel, kombinəolunmuş

D) Bel-oma

E) Boyun – döş
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
879) Skolioz xəstəliyi olan uşaqlar üçün xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?
A) Korrigəedici, bel, qarın əzələlərini möhkəmləndirən

B) Onurğanın mobilliyini təmin edən

C) Bel açıcı əzələlərinin gərilməsi

D) Qarın presinin əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

E) Çanaq boşluğu əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
880) Skolioz xəstəliyi olan uşaqlara hansılar əks göstərişdir?
A) Bədii və idman gimnastikası

B) Qaçış


C) Hədəfə atma

D) Üzmə


E) Ox atma
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
881) Yanıq xəstəliyi zamanı müalicəvi gimnastikanın məsələlərinə hansılar aid deyil?
A) Zədələnmiş toxumalarda qan və limfa axarının yaxşılaşması

B) Pnevmoniyanın profilaktikası

C) Tənəffüs funksiyasının yaxşılışması

D) Mübadilə proseslərinin yaxşılaşması

E) Əzələ atrofiyalarının qarşısının alınması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
882) Uşaqlarda miasteniya zamanı müalicəvi gimnastikanın məsələləri hansılardır?
A) Uzunmüddətli əzələlərin boşalması məşqləri

B) Ətraflar üçün məşqlər

C) Diqqətə dair məşqlər

D) Qarın əzələləri üçün məşqlər

E) Tənəffüs, statik, dinamik məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
883) Uşaqlarda nevroz və psixopatiya xəstəlikləri zamanı, mərkəzi sinir sisteminin oyanıqlıq proseslərinin üstünlüyü təşkil etdikdə, uşaqlara tövsiyyə olunan fiziki fəallıq növləri nədən ibarətdir?
A) Bədii gimnastika

B) Ritmik gimnastika

C) Kompyuter oyunları

D) Qaçış


E) Üzgüçülük, çin plastik gimnastikası, atletik gimnastika, yoq gimnastikası
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
884) Uşaqlarda vestibulyar pozulmalar zamanı xüsusi fiziki məşqlərə hansılar aiddir?
A) Qaçış

B) Hoppanmalar

C) Fəal məşqlər

D) Mimik əzələlərin passiv məşqləri

E) Tarazlığa, koordinasiyaya dair məşqlər, passiv məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
885) Sağlam yarımçıq doğulmuşlara tətbiq olunan müalicəvi gimnastika üslubları hansılardır?
A) Sağrı əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

B) Kosmetik masaj

C) “Vəziyyətlə” müalicə, nöqtəvi masaj, anadangəlmə reflekslərə əsaslanan məşqlər

D) Periostal masaj

E) Qarın əzələlərinini möhkəmləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
886) Uşaqlarda miopiya xəstəliyində xüsusi məşqlər hansılardır?
A) Çiyin qurşağı əzələlərinin gərginləşməsi

B) Üzün mimik əzələlərinin gücləndirilməsi

C) Ənsə əzələlərinin özünə masajı

D) Gözün xarici əzələlərinin, siliar (daxili) əzələnin məşqləri

E) Üzün mimik əzələlərinin boşalması
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
887) Uşaqlarda uzaqgörmə zamanı xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?
A) Başın, boyunun yan tərəflərə əyməsi məşqləri

B) Üzün mimik əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

C) Yuxarı ətrafların masajı

D) Nəzərin yaxın məsafədəki aydın görmə nöqtəsindən, uzaq nöqtəyə və əksinə keçirilməsi, başın, çiyin qurşağının masajı

E) Döş qəfəsi əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
888) Xüsusi qruplarda məşqul olan şagirdlərin fiziki tərbiyyəsinin əsas məsələsi hansılardır?
A) Tənəffüs funksiyasının yaxşılaşması

B) Düzgün fiziki inkşafa və qamətin korreksiyasına təkan vermək

C) Sağlamlığın möhkəmlənməsi üçün və orqanizmin orqanlarının və sistemlərinin fizioloji aktivliyinin yüksəldilməsi

D) Fiziki və zehni işgüzarlığın artırılması

E) Əsas hərəki bacarıqların mənimsənilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
889) Xüsusi qruplarda bədən tərbiyəsi ilə məşqul olan məktəblilərin düzgün qamətinin formalaşmasını təmin edən amillərə hansılar aid deyil?
A) Dayaq- hərəkət aparatının funsiyasının artırılması

B) İşgüzarlığın artırılması

C) Daxili orqanların normal fəaliyyəti

D) Fiziki yükləmələr zamanı enerji sərfinə qənaət

E) Diqqətin yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
890) Xüsusi qruplarda idman dərsinin yekun hissəsinin xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Tənəffüs hərəkətinin əlavəsi

B) Bütün yaş qruplarına zəif temptə yerimənin əlavəsi

C) 10 dəqiqəyə qədər müddət

D) Bütün yaş qruplarına az hərəkətli oyunların əlavəsi

E) 3-5 dəqiqə müddəti
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
891) Xüsusi qruplardakı şagirdlərin fiziki tərbiyəsinin əlavə forma və vasitələrinə hansılar daxil deyil?
A) Qaçış

B) Səhər gigiyenik gimnastikası

C) İdman dərsindən əvvəl gimnastika, tənəffüsdə hərəkətli oyunlar

D) Yeriş və piyada turizmi

E) Orqanizmin möhkəmlənməsi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
892) Məktəblilərin dərs zamanı həkim- pedaqoji nəzarətinə hansılar daxil deyil?
A) Məktəblilərin orqanizminə fiziki məşqlərin təsirinin öyrənilməsi

B) Fiziki hərəkətlərinin şagirdlərin orqanizminə təsirin öyrənilməsi

C) Qida rejiminin öyrənilməsi

D) Dərslərin gigiyenik şəraitinin qiymətləndirilməsi

E) Məktəblilərin düzgün tibbi qruplara bölünməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И. Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
893) Bədən tərbiyəsi məşqlərindən sonra az dərəcədə yorğunluğun vizual kriteriləri nə ilə təzahür edir?
A) Az tərləmə

B) Hiss olunan təngnəfəslik

C) Dərinin bir qədər çox qızarması

D) Komandanın düzgün yerinə yetirilməsi

E) Birqədər tənəffüsün tezləşməsi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
894) İkinci sağlamlıq qrupuna hansı uşaqlar daxildir?
A) Xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi olduqda

B) Ağır anamnezi olan

C) Qamətin pozulması olan

D) Əyripəncəlik olduqda

E) Səhətində mühüm dəyişiklikləri olan
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
895) Düzgün qamətin formalaşmasına yonəlmiş məşqlərdə hansı əzələlərə təsir olunur?
A) Baldır əzələlərinə

B) Sağrı əzələlərinə

C) Budun dördbaşlı əzələlərinə

D) Bazu əzələlərinə

E) Belin enli əzələlərinə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
896) 3-7 yaşlarında uşaqlara öyrədilən hərəkət vərdişlərinə hansılar aid deyil?
A) Hündürlüyə hoppanma (qaçan vəziyyətdən)

B) Kiçik topların atılması

C) Yerdə qaçış

D) Hündürlüyə hoppanma (yerdə duran vəziyyətdən)

E) Gimnastik pillələrə çıxma
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
897) Əhalinin kütləvi idman növlərinə hansılar aid deyil?
A) Bədii gimnastika

B) Gimnastika

C) İstehsalat gimnastikası

D) Ritmik gimnastika

E) Sağlamlıq qrupları
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
898) Fiziki hazırlıq etaplarında idman seçimi məsələlərinə hansılar aiddir?
A) İdman növünə uyğun daha da perspektivli uşaqların seçimi

B) Yaş həddinə görə seçim

C) Ölçü göstəricilərinə görə seçim

D) Aerob və anaerob məhsuldarlığına dair yüksək göstərici ilə idmançıların seçimi

E) İdman nailiyyətlərinə görə seçim
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
899) Gənc idmançıların ilkin idman hazırlığı etaplarında seçiminə dair əsas kriterilərə hansılar aiddir?
A) Aerob məhsuldarlıq

B) Anaerob məhsuldarlıq

C) Səhhətin vəziyyəti

D) Bioloji yaş

E) Fiziki inkişaf göstəriciləri
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
900) Uşaqlarda ağ ciyərlərin həyat tutumunu artıran idman ixtisaslaşması hansıdır?
A) Ağır atletika

B) Bədii gimnastika

C) Stolüstü tennis

D) Yüngül atletika

E) Üzgüçülük
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
901) Gənc idmançılarda fiziki yükləmələr zamanı qanda xoşagəlməz dəyişikliklərə hansılar aiddir?
A) Qan laxtalanması göstəricisinin enməsi

B) Leykositlərin yüksəlməsi

C) Hemoqlobinin enməsi, retikulositlərin yüksəlməsi

D) Eozinofillərin yüksəlməsi

E) Eritrositlərin çökmə surətinin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə