Fizioterapiya və tibbi bərpa ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) Şəkərli diabet xəstəliyində MBT məqsədlərinə hansılar aid deyil?Yüklə 1.47 Mb.
səhifə13/15
tarix23.02.2016
ölçüsü1.47 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

793) Şəkərli diabet xəstəliyində MBT məqsədlərinə hansılar aid deyil?
A) Toxumalarla şəkərin istifadəsinin stimullaşması

B) İnsulin preparatlarının dozasının azalması

C) Həzm proseslərinin requlyasiyası

D) Mədəaltı vəzinin insulyar fəallığının artması

E) Qanda şəkərin miqdarının azalması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова. «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
794) Müalicəvi gimnastika şəkərli diabet xəstələrinə nə zaman göstərişlidir?
A) Kliniki axarın yüngül dərəcəsində

B) Kliniki axarın ağır formasında

C) Diabetin ağır formasında

D) Diabetik komada

E) Komadanöncəki vəziyyətdə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
795) Orta ağırlıqlı şəkərli diabet xəstələrdə tətbiq olunan müalicəvi gimnastikada hansı məşqlər istifadə olunur?
A) İri əzələ qrupları üçün yükləmə məşqləri

B) Qaçış


C) Ayaqüstə və oturaq dinamik məşqlər

D) Sürətli yerimə

E) Ayaqüstə məşqlərin yerinə yetirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
796) Ağır formalı şəkərli diabet xəstələrində müalicəvi gimnastikanın təyininə əks göstərişlər hansılardır?
A) Qanda xolesterinin miqdarının azalması

B) Hiperqlikemiyanın azalması

C) Ketonemiyanın normallaşması

D) Hiperqlikemiya

E) Qanın rezerv qələviliyinin artması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
797) Böyrək və sidik axarı yolları xəstəliklərində hansı vəziyyətlərdə MBT tətbiqi göstərişdir?
A) Kəskin qlomerulonefrit

B) Böyrək şişi

C) Kəskin pielonefrit

D) Makrohematuriya

E) Xroniki sistit (kəskinləşmədən kənar)
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
798) Böyrəklərin və sidik axarı yollarının xroniki xəstəliklərində MBT tətbiqinin effektliyinə hansılar aid deyil?
A) Sidik axarından orta hərəkətli daşların xaric edilməsi

B) Su – duz mübadiləsinin requlyasiyası

C) Böyrək hemodinamikasının yaxşılaşması

D) Kiçik çanaqda qan dövranını yaxşılaşması

E) Xəstənin funksional vəziyyətinin yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
799) Sidik daşı xəstəliklərində intensiv məşqlərin tətbiqinə dair əks göstərişlər hansılardır?
A) Sidik axarı yolunun ölçüsündən kiçik daşların mövcudluğu

B) Artıq dərəcədə böyrək çatışmazlığı

C) Xroniki sistit (kəskinləşmədən kənar)

D) Xroniki nefritlə müşaiyət olan ürəyin işemik xəstəliyi

E) Kəskinləşmədən kənar pielosistit
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
800) Xroniki qlomerulonefrit xəstələrinə MBT formaları nəylə birgə tətbiq olunur?
A) Yüngül atletika və idman oyunları

B) Ağır atletika

C) Qaçış (yükləmə ilə)

D) Bədii gimnastika

E) Hovuzda üzmə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
801) Nefrit və nefroz xəstələrinə hansı müalicəvi gimnastika növləri tətbiq olunur?
A) Ümumi inkişaf edici (əsasən də bədən üçün)

B) Qarın presi əzələlərinin statik gərginliyi

C) Qarın presi əzələlərinin fəal məşqləri

D) Ümumi inkişaf edici (əsasən ətraflar və tənəffüs üçün)

E) Elastikliyə yönəlmiş məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
802) Oynaq xəstəliklərində MBT məsələlərinə hansılar aid deyil?
A) Ürək-damar sisteminin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması

B) Oynaqlarda hərəkət məhdudiyyətin inkşafına əks təsir

C) Xəstənin iş qabiliyyətinin artırılması

D) Oynaqlarda qan dövranının və qidalanmanın yaxşılaşması

E) Oynağı əhatə edən əzələlərin güclənməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
803) Artritin yarımkəskin dövründə hansı məşqlər məsləhət deyil?
A) Oynaqların mürəkkəblik məşqləri

B) Sağlam oynaqlarda sadə, dinamik məşqlər

C) Sağlam ətrafların əzələlərinin statik gərginliyi

D) Tənəffüs məşqləri

E) Əzələlərin boşalmasına və vəziyyətlə müalicə məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
804) Artrit və artroz xəstəliklləri olan xəstələrdə reabilitasiyanın sanator mərhələsində hansı müalicəvi bədən tərbiyəsi tətbiq edilir?
A) Qaçış

B) Basketbol

C) Mexanoaparatların və trenajor qurğuların istifadəsi ilə müalicəvi gimnastika

D) Voleybol

E) Hərəkətli oyunlar
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
805) Travmaların müalicəsi zamanı immobilizasiya dövründə hansı MBT formaları tətbiq olunur?
A) Fiziki yükləmələrlə məşqlər

B) Fəal kinezoterapiya

C) Suda müalicəvi gimnastika

D) Müalicəvi gimnastika

E) Trenajorda məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
806) Travmaların müalicəsi zamanı immobilizasiya dövründə hansı MBT formaları məqsədəuyğun deyil?
A) Müalicəvi gimnastika

B) Əmək terapiyası

C) Mexanoterapiya

D) Suda müalicəvi gimnastika

E) Dozalaşmış fiziki yükləmələr
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
807) Kəskin travmalarda fiziki məşqlər nələrin qarşısını alır?
A) Orqanizmin qocalmasının

B) Tənəffüs pozulmalarının

C) Fiziki iş qabiliyyətinin artıq dərəcədə artmasını

D) Əzələ atrofiyalarının və hərəkət məhdudiyyəti inkşafının

E) Tromboembolik fəsadların
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
808) Borulu sümüklərin sınıqları zamanı MBT məsələləri nədən ibarətdir?
A) Koordinasiyanın yaxşılaşmasından

B) Sümük döyənəyinin inkşafının stimulyasiyasından

C) Tənəffüs funksiyasının yaxşılaşmasından

D) Sinir sisteminin gücləndirilməsindən

E) Ürək- damar sisteminin gücləndirilməsindən
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
809) Çanaq sümüklərinin sınıqları zamanı MBT erkən tətbiqinə göstərişlər hansılardır?
A) Çanaq sümüklərinin fraqmentlərinin az yerdəyişməsi ilə müşahidə olunan sınıqlar

B) Çanaq sümüklərinin çıxıntılı sınıqları

C) Qasıq, oma- qalça birləşməsi sınıqları, sümüklərin yerdəyişməsi müşahidə olunan

D) Çanaq sümüklərinin açıq sınıqları sınıqları

E) Çanaq halqasının pozulması ilə müşaiyyət olunan sınıqlar
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
810) Onurğa osteoxondrozunda reabilitasiya tədbirlərinə hansılar daxil deyil?
A) Fiziki yükləmələrlə məşqdər

B) Balneofizioterapiya

C) Onurğa üçün yüngülləşmə vəziyyəti və dartılma

D) Müalicəvi gimnastika

E) Belin masajı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
811) Vertebrobazilyar arteriya sindromu ilə müşaiyyət olan boyun osteoxondroz xəstələrdə tətbiq olunan xüsusi məşqlər hansılardır?
A) Çiyin qurşağı və əl əzələlərinin gərilməsinə yönəlmiş məşqlər

B) Onurğanın boyun şöbəsində maksimal amplitudalı məşqlər

C) Avarlı trenajorda məşqlər

D) Boyun və baş əzələlərinin statik gərginliyi

E) Ətraf oynaqlarının funksiyasının yaxşılaşmasına yönəlmiş məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
812) Çiyin-kürək periartriti ilə müşaiyyət olunan boyun osteoxondrozu xəstələrində tətbiq olunan xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?
A) Avarlı trenajorda məşqlər

B) Çiyin qurşağı əzələlərinin gərginləşməsinə yönəlmiş məşqlər

C) Çəkisi 3-5 kq olan qantellərlə məşqlər

D) Çiyin qurşağında fəal məşqlər

E) Çiyin qurşağı əzələlərinin boşalmasına yönəlmiş məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
813) Skolioza hansılar aid deyil?
A) Frontal müstəvidə onurğanın əyilməsi

B) Onurğanın şaquli oxu ətrafında rotasiya

C) Sagital müstəvidə onurğanın əyilməsi

D) Onurğanın döş şöbəsində əyilməsi, torsiyanın olmaması şərti ilə

E) Boyun əyriliyi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина»,Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
814) Skolioz zamanı MBT – nin məqsəd və məsələlərinə hansılar aid deyil?
A) Onurğanı gərginləşdirici təsir

B) Onurğa deformasiyasına korriqəedici təsir

C) Əzələ korsetinin əmələ gəlməsi

D) Düzgün qamətin tərbiyyəsi

E) Döş qəfəsinə korriqəedici təsir
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская,Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
815) Onurğanın korriqəedici məşqlərinə hansılar aid deyil?
A) Onurğanın passiv korreksiyası

B) Detorsiyon məşqlər

C) Əyilməyə əks məşqlər

D) Balanslaşma məşqləri

E) Tarazlıq məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
816) Qamətin pozulması zamanı xüsusi müalicəvi gimnastika məşqlərinə hansılar aid deyil?
A) Qarın əzələlərinin, kürək və bel əzələlərinin bərkidilməsinə yönəlmiş məşqlər

B) Tonuslaşdırısı məşqlər

C) Tənəffüs məşqləri

D) Korriqəedici məşqlər

E) Üzmə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
817) Xolesistektomiyadan sonra xəstəyə durmaq və oturmaq nə vaxt icazə verilir?
A) 5-7- ci gün durmağa icazə verilir

B) 1 gün sonra oturmağa icazə verilir

C) 10-12- ci gün oturmağa icazə verilir

D) 6-8- ci gün durmağa icazə verilir

E) 6-8-ci gün oturmağa icazə verilir
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
818) Yırtıq əməliyyatından sonra 1-2-ci gündən icazə verilən MBT üslubları hansılardır?
A) İdman vasitələri ilə məşqlər

B) Bədən və ayaqlar üçün məşqlər

C) Tənəffüs məşqləri və ətrafların kiçik və orta əzələ qruplarına aid məşqlər

D) Qarın əzələlərinin gərginliyinə aid məşqlər

E) Fəal hərəkətlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
819) Qarın boşluğu əməliyyatlarından sonra xəstələrə MBT təyininə əks göstərişlərə hansılar aiddir?
A) Bədənin subfebril hərarəti ilə müşaiyyət olunan durğunluq pnevmoniyası

B) Erkən əməliyyatdan sonrakı dövr

C) Əməliyyatdan sonrakı fəsadlarla əlaqəli olan, xəstənin ağır vəziyyəti

D) Əməliyyat zonasında hərəkətlər zamanı ağrılar

E) Tənəffüs məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
820) Qarın boşluğu əməliyyatlarından sonrakı reabilitasiyanın ilkin mərhələsinə hansı məşqlər daxil deyil?
A) Tarazlıq məşqləri

B) Diafraqmal tənəffüs məşqləri

C) Boyun və çiyin qurşağı əzələləri üçün məşqlər

D) Statik və dinamik tənəffüs məşqləri

E) Ətrafların distal və proksimal əzələ qrupları üçün məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
821) Ağ ciyərlər əməliyyatından sonrakı mərhələdə, müalicəvi gimnastikaya hansılar əks göstərişdir?
A) Yüksək hərarətlə müşaid olunan (38-390), bəlğəmin xaric olması ilə əlaqəli olmayan ağciyərin kəskin infarktı

B) Bəlğəmdə qan izləri

C) Pnevmoniya təhlükəsi

D) 2-ci dərəcəli ürək-damar çatışmazlığı

E) Bağırsağın parezi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
822) Ürəkdə əməliyyatdan sonrakı dövrdə MBT məşqləri nə zaman göstərişdir?
A) Kəskin ürək-damar çatışmazlığı

B) Şok


C) Qanaxma

D) Pnevmoniya təhlükəsi

E) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə hərəkətlər zamanı ağrılar
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
823) Ağ ciyərlər əməliyyatından sonrakı erkən mərhələdə müalicəvi gimnastika üslublarına hansılar aid deyil?
A) Drenaj məşqləri

B) Sadə ümumi inkişafedici məşqlər

C) Boşalma məşqləri

D) Gərginləşdirici məşqlər

E) Tənəffüs məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
824) Ağ ciyərlər əməliyyatından sonrakı erkən mərhələdə müalicəvi gimnastika məsələlərinə hansılar aiddir?
A) Ağciyər və ürək- damar çatışmazlığının profilaktikası

B) Kürək, bel, qarın əzələlərinin bərkidilməsi.

C) Hipostatik pnevmoniyanın profilaktikası

D) Bağırsaq funksiyasının pozulmalarının profilaktikası

E) Əməliyyat aparılmış tərəfdə çiyin oynağının hərəkət məhdudiyyətinin profilaktikası
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
825) İnsultdan sonrakı reabilitasiya mərhələləri hansılardır?
A) Sanator-kurort

B) Erkən ( 2 aya qədər), hospital

C) Gecikmiş ( 2 aydan artıq)

D) Poliklinik

E) Profilaktoriya
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
826) Onurğa beynin travması və ya insult zamanı əzələlərin spastikasını aradan götürmək məqsədi ilə reabilitasiya kompleksinə hansılar daxil edilir?
A) İzometrik rejimdə məşqlərin yerinə yetirilməsi

B) Vibrasion masaj

C) Bədən əzələlərinin intensiv masajı

D) Sinkineziyalara üstün gələn məşqlər, passiv hərəkətləri istisna etməklə MBT-nin xüsusi məşqləri

E) Klassik masaj
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
827) Mil sinirinin nevriti zamanı əllər üçün xüsusi fiziki məşqlərə hansılar aid deyil?
A) Çiyin oynaqlarında passiv hərəkətlər

B) İnstruktor vasitəsilə aparılan məşqlər və ya əl əzələlərinə müqavimətlə məşqlər

C) Fəal- yuxarı ətiraf oynaqlarında hərəkətlər

D) Əl oynaqlarında passiv hərəkətlər

E) İdeomotor hərəkətlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
828) Ətrafların periferik sinirlərinin nevritlərində nə tətbiq olunmur?
A) Tənəffüs məşqləri

B) Ətrafların «vəziyyəti» ilə müalicə

C) Statik məşqlər

D) Əzələlərin boşalmasına yönəlmiş məşqlər

E) Alətlərlə məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
829) Mil sinirinin nevriti zamanı daha effektiv məşqlər növü hansılardır?
A) Hoppanmalar

B) Suda məşqlər

C) Qaçış

D) Tənəffüs məşqləri

E) Sürətli templə yerimə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
830) Dirsək sinirinin nevriti zamanı hərəki pozulmalara hansılar aid deyil?
A) Əldə ağrılar

B) Said əzələlərində sinir boyu ağrılar

C) «Quşayağı» tipli əlin vəziyyəti

D) 3-5 əl barmaqlarının əzələ gücünün enməsi

E) «Sallanan əl»
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
831) Üz sinirinin nevriti zamanı hansı prosedurlar təbiq olunmur?
A) Passiv üz əzələləri məşqləri

B) Mimik əzələlərin «vəziyyətlə» müalicəsi, leykoplastr maskası

C) Mimik əzələlər üçün fəal məşqlər

D) Krioterapiya

E) Üz əzələlərinin boşalması üçün məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
832) Üz sinirinin nevriti zamanı hansı masaj növü aparılır?
A) Zədələnmiş tərəfin yüngül masajı

B) Yaxalıq nahiyyəsinə, üzün sağlam tərəfinə, zədələnmiş tərəfdən yüngül masaj

C) Zədələnmiş tərəfdən dərin masaj

D) Yaxalıq nahiyyəsinin dərin masajı

E) Zədələnmiş tərəfin dartıcı masajı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
833) Nevrozlarda xüsusi məşqlər nəyə yönəlir?
A) Əzələ tonusunun yüksəlməsinə

B) Bədənin açıcı əzələlərinin gücləndirilməsinə

C) Tənəffüsün yaxşılaşmasına

D) Ürək damar funksiyasının yaxşılaşmasına

E) Beyin hemodinamikasının yaxşılaşmasına
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
834) Nevrozlarda, autogen məşqlərin müalicəvi gimnastika prosedurlarına qoşulma məqsədinə hansı aid deyil?
A) Əzələ tonusunun özünü requlyasiya vərdişlərinin məşqi

B) Artmış sinir – əzələ tonusunun enməsi

C) Xəstənin diqqətinin fəallaşması

D) Fiziki yükləmənin intensivliyinin requlyasiyası

E) Sinir-əzələ tonusunun artması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
835) Mərkəzi sinir sisteminin oyanıqlığı ilə müşaiyyət olunan nevrozlarda xəstələrə tətbiq olunan müalicəvi gimnastikanın xüsusiyyətlərinə hansılar aiddir?
A) Ritmik gimnastika elementlərinin daxil edilməsi

B) Kompyuter oyunlarının tətbiqi

C) Bədii gimnastika məşqlərinin daxil edilməsi

D) Sinir proseslərinin oyanıqlığını artıran məşqlər

E) Sinir sisteminə sakitləşdirici təsir göstərən məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
836) Kəllə – beyin travması olan xəstələrin bərpa müalicəsində məsləhət görülməyən vasitələr hansılardır?
A) Fizioterapevtik müalicə

B) Müalicəvi gimnastika

C) Ritmik gimnastika

D) Əmək terapiyası

E) Masaj
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
837) Kəllə–beyin travması olan xəstələrdə MBT-nin hansı məşqləri məqsədəuyğun deyil?
A) Tarazlığa yönəlmiş

B) Tənəffüs məşqləri

C) Koordinasiyaya yönəlmiş

D) Fəal


E) Boşalmaya yönəlmiş
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
838) Spastik ifliclərdə əzələ tonusunun endirilməsi məqsədi ilə hansı masaj üsulları tətbiq olunmur?
A) Sürtmə

B) Ovxalama

C) Dərin sığallama

D) Nöqtəvi masaj

E) Səthi sığallama və vibrasiya
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
839) Aşağı tonuslu əzələlərin gücləndiriməsi məqsədi ilə hansı masaj üsulları tətbiq olunmur?
A) Səthi və dərin sığallama

B) Çimdikləmə

C) Vibrasiya

D) Sürtmə

E) Ovxalama
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
840) Mərkəzi sinir sistemi zədələnmələri olan xəstələrdə vestibulyar davamlığın artırılması məqsədi ilə tətbiq olunan xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?
A) Tarazlığa yönəlmiş məşqlər

B) Hədəfəatma məşqləri

C) Dayaq sahəsinin artırılması

D) Hərəkətlərin koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər

E) Korriqəedici məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
841) Vestibulyar məşqlər zamanı tətbiq olunmayan məşqlər hansılardır?
A) Passiv məşqlər elementləri

B) Fəal məşqlər elementləri

C) Koordinasiyaya yönələn

D) Tarazlığa yönələn

E) Yarımdairəvi kanalların və otolit cihazına məşqedici təsir göstərən
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004
842) Koordinasiya məşqləri hansılardır?
A) Boşalmaya yönəlmiş məşqlər

B) Avar çəkmə

C) Balanslaşmaya yönəlmiş məşqlər

D) Tonuslaşdırıcı məşqlər

E) Tənəffüs məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
843) Miasteniya zamanı müalicəvi gimnastikanın məsələlərinə hansılar daxildir?
A) Ayaq əzələlərinin boşalmasına dair məşqlərin öyrənilməsi

B) Ürək-dəmar sistemi funksiyasının yaxşılaşdırılması

C) Mədəaltı vəzinin funksiyasının normalaşması

D) Ağciyər fəsadlarının profilaktikası

E) Hormonal sistemin tarazlaşdırılması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
844) Miasteniya xəstələrində tətbiq olunan müalicəvi gimnastikaya hansılar aid deyil?
A) Tənəffüs, statik və dinamik məşqlər

B) Diafraqmal tənəffüs

C) Bədənin vəziyyətinin dəyişilməsi ilə məşqlər

D) Bədən, göz, boyun əzələləri üçün məşqlər

E) Mimiki əzələlərin məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
845) Hamilə qadınlara aparılan fiziki məşqlərin məqsədi hansılardır?
A) Koordinasiyanın bərpası

B) Hərəkətlərin tarazlığının yaxşılaşması

C) Deviasiya, retrofleksiya və uşaqlığın sallanması zamanı koordinasiya

D) Dayaq-hərəkət aparatının funksiyasının yaxşılaşması

E) Qadın orqanizminə ümumi sağlamlaşdırıcı təsir göstərmək
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
846) Hamilə qadınlara fiziki məşqlərin aparılmasının göstərişləri hansılardır?
A) Uşaqsalma riski

B) Normal hamiləlik

C) Preeklampsiya

D) Uşaqlıq qanaxması

E) Kəskin hərarətli xəstəliklər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
847) Ginekoloji xəstəliklərdə MBT-nin tətbiqinə göstərişlər hansılardır?
A) Uşaqlıq qanaxması

B) Uşaqlığın mioması

C) Ayaqlı kista

D) Qadın cinsi orqanlarının kəskin iltihabi prosesləri

E) Xroniki adneksit
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004
848) Hamiləliyin 3-cü trimestrində tətbiq edilən xüsusi məşqlərə hansı aid deyil?
A) Aralıq əzələlərinin güclənməsi

B) Tənəffüs məşqləri

C) Bel əzələlərinin güclənməsi

D) Çiyin qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi

E) Onurğa, oma-qalça birləşmələrinin hərəkətliliyinin artırılması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004


Kataloq: snsk -> file
file -> Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
file -> Əczaçılıq (ali) ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Səhiyyə təşkilinin əsasları. 1) Təsərrüfat uçotunun hansı növləri mövcuddur?
file -> Ölümün səbəbi kimi ölüm haqqında tibbi şəhadətnaməyə nə daxil edilməli deyil?
file -> Cü il tarixində əlavə edilmişdir. Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Qastroentrologiya 1 Yaşlı insanlarda qida borusunun uzunluğu təqribən nə qədərdir?
file -> Sanitar-feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Epidemiologiya
file -> Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Fizioloji, patoloji və operativ mamalıq

Yüklə 1.47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin