Fizioterapiya və tibbi bərpa ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
Yüklə 1.47 Mb.
səhifə11/15
tarix23.02.2016
ölçüsü1.47 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

675) Starling qanunu nəyi əks etdirir?
A) Sağ qulaqcıq həcminin və ritmin tezliyinin nisbəti

B) Yerinə yetirilən işə dair oksigenin istifadə edilməsi

C) Sol qulaqcıq həcminin və ritmin tezliyinin nisbəti

D) Ürək ötürməsinin və periferik müqavimətin nisbəti

E) Ürək kameralarının qanla dolması zamanı, ürəyin yığılma gücünü artırmaq qabilliyəti
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
676) Sol mədəciyin vurma həcmi orta hesabla nə qədər təşkil edir?
A) 100 ml

B) 150 ml

C) 50 ml

D) 40 ml


E) 70 ml
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
677) İdmançılarda məşqləndirilmiş ürəyin böyük ölçülərində vurma həcmi nə qədər ola bilər?
A) 250 ml

B) 100 ml

C) 200 ml

D) 70 ml


E) 150 ml
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
678) Horizontal vəziyyətdən şaquli vəziyətə keçid zamanı baş arteriyalarında hidrostatik təzyiq nəcə dəyişir?
A) Əvvəlcə artır, sonra kəskin azalır

B) Artır


C) Azalır

D) Dəyişmir

E) Artır və ya dəyişmir
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
679) Ürəyin yığılma qabiliyyətini nə xarakterizə edir?
A) Periferik müqavimət

B) Periferik müqavimətin və diastolik təzyiq nisbəti

C) Ortaq təzyiq

D) Sistolik təzyiq

E) Diastolik təzyiq
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
680) Qan təzyiqinin göstəricisinin artıq dərəcədə oynaması harada müşahidə olunur?
A) Kollaterallarda

B) Aortada

C) Kapilyarlarda

D) Venalarda

E) Arteriollarda
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
681) Horizontal vəziyyətdən şaquli vəziyətə keçid zamanı aşagı ətraflarda hidrostatik təzyiq nəcə dəyişir?
A) Enir

B) Öncə artır, sonra enir

C) Öncə enir, sonra artır

D) Dəyişmir

E) Artır
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
682) Orqanizmə fiziki məşqlərin təsiri mexanizmi nədən ibarətdir?
A) Sinir- reflektor

B) Tonuslaşdırıcı

C) Spesifik

D) Korriqəedici

E) Stimuləedici
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
683) Daxili orqanların və hərəkətdə olan skelet əzələlərinin qarşılıqlı əlaqəsini nə yerinə yetirir?
A) Əzələ – oynaq refleksləri

B) Dəri – əzələ refleksləri

C) Vegetativ reflekslər

D) Sinir – əzələ refleksləri

E) Motor- visseral refleksləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
684) İdmanın tsiklik növləri əsasən hansı növ fiziki keyfiyyətləri inkşaf etdirir?
A) Güc

B) Dözümlük

C) Sürət

D) Hərəkətlərin koordinasiyası

E) İş qabiliyyəti
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
685) İdmanın sürət-güc növləri əsasən hansı fiziki keyfiyyətlərini formalaşdırır?
A) Mənimsəmə qabiliyyəti

B) Güc, sürət

C) Hərəkətlərin koordinasiyası

D) Dözümlük

E) İş qabiliyyəti
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
686) Uşaqlarda cəldlik keyfiyyətini müəyyən etmək məqsədi ilə hansı kontrol test tətbiq olunur?
A) «Dairəvi» qaçış

B) İdeomotor məşqlər

C) 100 m qaçış, hündürlüyə hoppanma, uzağa hoppanma

D) 100 m üzmə

E) Oynaqlar üçün dinamik məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
687) Fiziki yükləmə zamanı qara ciyərdə nə baş vermir?
A) Lipoidlərin mübadiləsi

B) Piy toplanması

C) Karbohidratların toplanması

D) Zülal toplanması

E) Sidik cövhərinin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
688) Fiziki yükləmə zamanı qanda xolesterinin miqdarı necə dəyişir?
A) Dəyişməz qalır

B) Artır


C) Xolesterinin utilizasiyası artır

D) Enir


E) Xolesterinin mobilizasiyası utilizasiyasına üstün gəlir
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
689) Uzun müddətli fiziki yükləmə zamanı qanda qlükozanın miqdarı necə dəyişir?
A) Enir

B) Dəyişməz qalır

C) Qlükozanın utilizasiyası yüksəlir

D) Artır


E) Qlükozanın bərpası utilizasiyaya üstün gəlir
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
690) İntensiv fiziki yükləmələr zamanı sidik cövhərinin qanda miqdarı necə dəyişir?
A) Artır

B) Dəyişməz qalır

C) Öncə enir, sonra artır

D) Enir


E) Artır və ya enir
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
691) İntensiv fiziki yükləmələr zamanı sidikdə kreatin necə dəyişir?
A) Artır

B) Dəyişməz qalır

C) Artır və ya enir

D) Öncə artır, sonra enir

E) Enir
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
692) İkioxlu oynaqlara hansılar aiddir?
A) Diz oynağı

B) Bilək


C) Dirsək oynağı

D) Topuq oynağı

E) Əldə baş barmaq oynağı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
693) Bədənin şaqulu vəziyyətində ümumi ağırlıq mərkəzi proeksiyası onurğanın hansı hissəsinə düşür?
A) 3-4 -cü döş fəqərələri

B) Boyun fəqərələri

C) 11-12 döş fəqərələri, 1-2 bel fəqərələri

D) 9-10-cu döş fəqərələri

E) 5-8 -ci döş fəqərələri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
694) Əzələlərin qaldırıcı gücü nədən aslıdır?
A) Uyğun oynaqlardan

B) Uyğun nahiyyədən

C) Sümüklərin quruluşundan

D) Əzələlərin bərkidilmə nöqtəsindən

E) Çiyin linginin uzunluğundan, əzələlərin forma və uzunluğundan
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
695) İdman məşqlərinin əsas məqamlarına hansı aid deyil?
A) Psixi məşqlər

B) Xüsusi məşqlər

C) Texniki məşqlər

D) Fiziki məşqlər

E) Taktiki məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
696) Termorequlyasiyanın əsas növlərinə hansılar aiddir?
A) Elektrik

B) Biokimyəvi

C) Bioloji

D) Fiziki, kimyəvi

E) Bioelektrik
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
697) Fiziki termorequlyasiyanın yerinə yetirilmə yolları hansılardır?
A) İstilikkeçirmə və istilikvermə

B) Oksidləşmə

C) Oksidləşmə-reduksiya

D) Mübadilə prosesləri

E) Reduksiya
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
698) İndifferent temperaturlu sayılan bədən nahiyəsi hansıdır?
A) Ciyərlərin yuxarı hissəsi

B) Sidik kisəsi

C) Qaraciyər nahiyyəsi

D) Böyrəklər nahiyyəsi

E) Ürək
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
699) Uzunmüddətli və ya intensiv soyuq təsirə insan orqanizsinin xoşagəlməz reaksiyalarına hansı aid deyil?
A) Malpiqi yumaqcıqlarının funsiyasının pozulması

B) Damar divarlarının keçiriciliyinin pozulması

C) Koronar və periferik damarların uzunmüddətli spazmı

D) Tənəffüs sistemi funksiyasının pozulması

E) Bronxların saya əzələlərinin spazmı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
700) Soyuq qıcığa orqanizmin qoruyucu reaksiyasına hansı aid deyil?
A) Skelet əzələlərinin xaotik yığılması nəticəsində üşümə

B) Mərkəzi sinir sisteminin mobilizasiyası

C) Periferik damarların genişlənməsi

D) Periferik damarlarının qısa müddətli spazmı, vazomotorların oyunu

E) Daxili sekresiya vəzilərinin funksiyasının fəallığı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва.2004.
701) Yuxarı tənəffüs yollarının möhkəmləndiricı prosedurlarına hansılar aid deyil?
A) Boğaz yaxalamaları

B) Mülayim temperaturlu su ilə üzyumalar

C) Aayaqyalın gəzmələr, ayağa su tökmələr.

D) Döş qəfəsinin yuxarı yarımhissəsinin, boynun, üzün silinmələri

E) Hava vannaları
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
702) Kontrast duş təyini üçün nə göstərişdir?
A) Ürək, baş- beyin damarlarının artıq dərəcədə arterosklerozu

B) Tromboflebit və qan laxtalanmasının artması

C) İnsultdan sonrakı vəziyyət

D) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi

E) Tez-tez krizlərlə müşahidə olunan hipertoniya xəstəliyi, 2-ci mərhələ
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
703) Kontrast duş və yerli ayaq vannalarının təyinatına nə əks göstərişdir?
A) Tromboflebit və qan laxtalanmasının artması

B) Neyrosirkulyator distoniya

C) Nevrozlar

D) Bağırsaq, öd-kisə yollarının diskineziyası

E) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
704) Fiziki inkşafın əsas əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Bədənin uzunluğu

B) Döş qəfəsinin ölçüsü

C) Dəri büküşünün qalınlığı

D) Bədənin kütləsi

E) Qanın tərkibi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва.2004.
705) İdmançıların konstitusiyasının qiymətləndirilməsinin geniş yayılmış bal üslubu hansıdır?
A) Novikova görə

B) Şeldona görə

C) Bunaka görə

D) Çernorudskiyə görə

E) Konrada görə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
706) Fiziki inkşafın qiymətləndirilmə üslubuna hansı aiddir?
A) Döş qəfəsi həcmi

B) Antropometrik standartlar, korrelyasiya

C) Qan tərkibi göstəricisi

D) Ağ ciyərlərin tutum həcmi

E) Somatovegetativ
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
707) Ketle indeksi nəyi nəzərə alır?
A) Boyu, çəkini

B) Boyunun əhatə ölçüsünü

C) Döş qəfəsi həcmini

D) Budun əhatə ölçüsünü

E) Ağ ciyərlərin tutum həcmini
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
708) Həyat indeksi nəyi nəzərə alır?
A) Boy göstəricisni

B) Budun əhatə ölçüsünü

C) Döş qəfəsinin əhatə göstəricisini

D) Çəkini, ağ ciyərlərin həyat tutumunu

E) Boyunun əhatə ölçüsünü
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
709) Bioloji yaşı müəyyən edən göstəricilərə hansılar aid deyil?
A) Döş gilələrinin şişməsi

B) Qoltuqaltı çökəkdə tüklərin çıxması

C) Çəki, ağ ciyərlərin tutum həcmi

D) Səsin dəyişilməsi

E) Döş qəfəsinin çevrəsinin ölçüsü
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
710) Bədən səthinin sahəsinin təyini zamanı nə nəzərə alınır?
A) Əlin dinamometriyası

B) Ağ ciyərlərin tutum həcmi

C) Ətraflarda piy büküşlərin qalınlığı

D) Döş qəfəsinin çevrəsinin ölçüsü

E) Boy ölçüsü, çəki
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
711) Orqanizmdə dərialtı piy qatının təyini üçün ( Mateykoya görə) nə nəzərə alınır?
A) Aşağı ətraflaın əhatə ölçüsünün cəmi

B) Əlin dinamometriyası

C) Dəri büküşlərinin orta qalınlığı, çəki, boy ölçüsü göstəricisi

D) Döş qəfəsinin həcmi

E) Boyunun əhatə ölçüsü
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова. «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
712) Mütləq əzələ toxumasının təyini üçün nə nəzərə alınır?
A) Boyunun əhatə ölçüsü

B) Bədənin çəkisi

C) Döş qəfəsinin çevrəsinin ölçüsü

D) Bədənin uzunluğu, aşağı ətraflaın əhatə ölçüsünün cəmi

E) Əlin dinamometriyası
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
713) Qızlarda bioloji yaşın təyini üslubunda nə nəzərə alınır?
A) Qasıq nahiyyəsində tüklərin çıxması, süd vəzilərinin inkşafı

B) Bədənin çəkisi

C) Boyunun əhatə ölçüsü

D) Əllərin dinamometriyası

E) Bədənin uzunluğu
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
714) Ətrafların bükülmə bucağının təyini üçün nə tətbiq olunur?
A) Dinamometr

B) Kaliper

C) Ling

D) Santimetr lenti, bucaq ölçən cihazE) Billi – Kerxqover cihazı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
715) Funksional sınaqlar nəyi qiymətləndirməyə imkan yaradır?
A) Psixoloji durumu

B) Fiziki imkanları

C) Sağlamlığın vəziyyətini, funksional imkanların səviyyəsini

D) Fiziki inkşafı və psixoemosional vəziyyəti

E) Adaptasiya imkanlarını
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
716) Fiziki yüklənmə sınağının dayandırılmasının kliniki kriterisinə hansı aid deyil?
A) Stenokardiya tutması

B) Ürək yığılmalarının tezliyinin maksimal mümkün olan həddə çatması

C) Sistolik arterial təzyiqin enməsi və ya arterial təzyiqin artması ( 200-100 mm c.s.)

D) Artıq dərəcədə tənginəfəslik

E) Bir qədər yorğunluq əlamətləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
717) Fiziki yüklənmə sınağının dayandırılmasının elektrokardioqrafik kriteriləri hansılardır?
A) Nəbzin səngiməsi

B) Tənəffüs aritmiyası

C) Tezləşmiş ekstrasistoliya, paroksizmal taxikardiya, səyirici aritmiya

D) ST seqmentinin enməsi, atrioventrikulyar və ya mədəcik daxili blokada

E) Nəbzin artıq dərəcədə tezləşməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
718) Fiziki yükləməni dayandırmaq üçün optimal nəbz rejimi nə qədərdir?
A) Dəqiqədə 120 vurğu

B) Dəqiqədə 170 vurğu

C) Dəqiqədə 160 vurğu

D) Dəqiqədə 200 vurğu

E) Dəqiqədə 140 vurğu
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
719) Xəstələrə veloerqometriya tətbiqinə dair məsləhət görülən ilkin yükləmə gücü 1 kq çəkiyə vatla nə qədər təşkil edir?
A) 0.85 vt/ kq

B) 0.5 vt/kq

C) 0.3 vt/ kq

D) 0,6 vt/kq

E) 1,0 vt/ kq
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
720) Sağlam insanlarda yükləmədən sonra Letunov sınağının qiymətləndirilməsi necə vaxtdan sonra aparılır?
A) 15 san sonra

B) 10 san sonra

C) 35 san sonra

D) 20 san sonra

E) 40 san sonra
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
721) Xarici tənəffüs funksiyasını xarakterizə edən funksional sınaqlara hansı aiddir?
A) Ştange sınağı

B) Romberq sınağı

C) Letunov sınağı

D) Genç sınağı

E) Tiffno-Votçal sınağı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
722) Tənəffüs- yükləmə sınağı zamanı, normaya görə mümkün olan tənəffüsün saxlama müddətinin enməsi nə qədər təşkil edir?
A) 75%

B) 80 %


C) 40 %

D) 60 %


E) 90 %
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
723) Qadınlarda, ürək-damar sistemi xəstəliklərində tətbiq olunan veloerqometriyada ilkin yükləmənin gücü nə qədər təşkil etməlidir?
A) 700 kq/m dəq

B) 650 kq/m dəq

C) 300 - 400 kq/m dəq

D) 100 kq/m dəq

E) 800 kq/m dəq
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
724) Əzələlərin elektrik fəallığının təyini üslublarına hansı aiddir?
A) Veloerqometriya

B) Miotonusometriya

C) Audiometriya

D) Mioqrafiya

E) Elektrokardioqrafiya
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
725) İdman təbabəti praktikasında ürək–damar sisteminin müayyinəsi zamanı nə istifadə olunur?
A) Farmakoloji sınaqlar

B) Romberq sınağı

C) Fiziki yükləmələrlə sınaq

D) Fəzada bədənin vəziyyətini dəyişməklə sınaq

E) Tənəffüsün saxlanılması ilə sınaq
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
726) İdmançının bədəninin kütləsinin sürətlə azalması zamanı, qanda xolesterinin göstəricisi necə olur?
A) Artır

B) Enir


C) Davamlı artır

D) Artıb və enə bilər

E) Dəyişməz qalır
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
727) İntensiv yükləmələr zamanı daxili mühitin dəyişilməsinin mümkün xarakteri nədən ibarətdir?
A) Dəyişməz qalır

B) Metabolik asidoz, tənəffüs asidozu

C) Tənəffüs asidozu

D) Metabolik alkaloz, tənəffüs alkalozu

E) Metabolik asidoz
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
728) Arterial qanın pH göstəricisi nə qədər təşkil edir?
A) 7,45-7,35

B) 7,6-7,5

C) 7,3-7,4

D) 7,5-7,4

E) 7,2-7,1
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
729) Metabolik asidozla müşaiyət olan orqanizmin vəziyyətlərinə və xəstəliklərinə hansılar aiddir?
A) Kəskin ürək çatışmazlığı

B) Xroniki pielonefrit

C) Xroniki fiziki yükləmələr nəticəsində miokardın distrofiyası

D) Xroniki qlomerulonefrit (böyrək çatışmazlığı olmadan)

E) Kəskin pielonefrit
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова«Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
730) İdmançıların artıq dərəcədə yükləmələrinin əlamətlərinə biokimyəvi göstəricilər pozisiyasından hansı aid deyil?
A) Qanda qlükozanın və pH göstəricisinin kəskin artması

B) Sidikdə zülal və turş mukopolisaxaridlərin olmaması

C) Hiperkaliemiya

D) Hipokaliyemiya

E) Təbii immunitetin enməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
731) Müalicəvi bədən tərbiyəsi anlayışına nə aid deyil?
A) İdman ixtisası

B) Reabilitasiya prosesinin tərkib hissəsi

C) Elmi fənn

D) Müalicə üsulu

E) Tibbi ixtisas
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
732) Müalicəvi bədən tərbiyəsi təyini zamanı həkimin vəzifəsi nədən ibarətdir?
A) Əlavə müayinələrin aparılması

B) Xəstənin fiziki hazırlığının və funksional vəziyyətinin müayinəsinin aparılması

C) Dərman müalicəsinin vasitələrinin seçimi

D) Diaqnozu müəyyən etmək

E) Müalicə məsələlərinin dəqiqləşdirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
733) Daxili xəstəliklər klinikasında tətbiq olunan müalicəvi bədən tərbiyəsi üsullarına hansı aid deyil?
A) İdman məşqlərinin elementləri, oyunlar

B) Müalicəvi bədən tərbiyəsi

C) Masaj

D) Səhər gimnastikası

E) Müalicəvi gimnastika
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
734) Fiziki reabilitasiyaya hansı aid deyil?
A) Psixofiziki məşqlər elementləri

B) Müalicəvi gimnastika məşqləri

C) Bədii gimnastika

D) Səhər gigiyenik gimnastikası

E) Fiziki məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
735) Hansı hərəkət rejimləri mövcuddur?
A) Fəal hərəkət rejimi

B) Qoruyucu hərəkət rejimi

C) İntensiv hərəkət rejimi

D) Yataq hərəkət rejimi, palatada hərəkət rejimi

E) Keçid hərəkət rejimi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
736) Anatomik əlamətlərə görə fiziki məşqlərin xassəsinə nə daxildir ?
A) Tarazlıq funksiyası üçün məşqlər

B) Koordinasiya üçün məşqlər

C) Qarın presi əzələləri üçün məşqlər

D) İri, orta, kiçik əzələlər qrupu üçün məşqlər

E) Bel əzələləri qrupu üçün məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
737) Kiçik əzələlər qrupu üçün məşqlərə hansılar aiddir?
A) Baldır əzələləri üçün məşqlər

B) Çanaq boşluğu əzələləri üçün məşqlər

C) Qarın presi əzələləri üçün məşqlər

D) Üz əzələləri üçün məşqlər, ayaq və əllər üçün məşqlər

E) Çiyin qurşağı əzələləri üçün məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
738) Orta əzələlər qrupu üçün məşqlərə hansılar aiddir?
A) Qarın presi əzələləri üçün məşqlər

B) Boyun,çiyin əzələləri üçün məşqlər

C) Sağrı əzələləri üçün məşqlər

D) Bel əzələləri üçün məşqlər

E) Bud əzələləri üçün məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə