Fizioterapiya və tibbi bərpa ixtisası üzrə nümunəvi test sualları
Yüklə 1.47 Mb.
səhifə10/15
tarix23.02.2016
ölçüsü1.47 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

613) Miomanın cərrahi yolla götürülməsi zamanı hormonal pozğunluğun profilaktikası məqsədilə hansı fizioterapiya üsulu daha göstərişlidir?
A) Yod elektroforez

B) İnduktotermiya

C) Palçıq aplikasiyaları

D) Maqnit müalicəsi

E) Natrium xlorid vannaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
614) Kiçik çanaqda ağrı sindromu və bitişmə prosesi olan xəstələrə hansı dərman elektroforezi təyin edilir?
A) Kalsium

B) Maqnezium

C) Yod

D) Mis;


E) Lidaza
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
615) Hiperestrogeniya zamanı hansı fiziki amillər təyin edilmir?
A) Yod-brom elektroforezi

B) Sink elektroforezi

C) Radon vannaları

D) Ultrasəs

E) Yod-brom vannaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
616) Enmiş hormonal fəallıq fonunda yuvenil qanaxma zamanı hansı proseduru təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Elektroaeroion müalicəsi

B) Darsonvalizasiya

C) Franklinizasiya

D) Endonazal 2%-li kalsium elektroforezi

E) İnduktotermiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
617) II dərəli sonsuzluqla gedən xroniki salpinqooforit zamanı kurort şəraitində hansı prosedurlar daha məqsədəuyğundur?
A) İqlim müalicəsi

B) Paçlıq müalicəsi

C) Qalxan duş

D) Radon vannaları

E) Sirkulyar duş
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
618) Sadə və ya xoralı blefaritin kəskin mərhələsində hansı prosedurlar daha göstərişlidir?
A) Flüktuorizəedici cərəyanlar

B) İnduktotermiya

C) Ultrasəs

D) Sink və antibioti klektroforezi

E) Amplipulsterapiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
619) Göz yaşı kisəsinin kəskin irinli iltihabı zamanı (dakriosistit) infiltrasiya mərhələsində hansı prosedurlar təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Mikrodalğalı terapiya

B) Darsonvalizasiya

C) UYT elektrik sahəsi

D) Maqnit müalicəsi

E) Aeroion müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
620) Gözün ön kamerasının qansızması zamanı (qifema) ilkin dövrdə sorucu təsir göstərmək üçün nə təyin edirlər?
A) Ultrabənövşəyi şüalanma

B) Amplipulsterapiya

C) İnduktotermiya

D) Franklinizasiya

E) Maqnit müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
621) Residivləşən qansızma zamanı yaşlı insanlara gözün ön kamerasına hansı prosedur təyin edilir?
A) İnterferens cərəyanlar

B) Elektrostimulyasiya

C) UYT elektrik sahəsi

D) Darsonvalizasiya

E) Ximotripsin və ya fibrinolizin eelektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
622) Qalxanavari vəzin disfunksiyası nəticəsində ödemli ekzoftalm zamanı göz simptomlarının ilk mərhələlərində nə təyin edilir?
A) Darsonvalizasiya

B) İduktotermiya

C) UYT elektrik sahəsi

D) İYT elektromaqnit sahəsi (2374 MHs)

E) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
623) Kompensə olunan qlaukoma ilə müşaiyət olunan göz qapağının abssesi zamanı hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

B) UYT elektrik sahəsi

C) İYT elektromaqnit sahəsi (460 MHs)

D) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

E) Parafin aplikasiyaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
624) Göz qapağı dərisinin yanıqdansonrakı çapıqları zamanı göz ətrafı nahiyyəyə nə təyin edilir?
A) İlk vaxtlarda maqnit müalicəsi

B) Elektroyuxu

C) Sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlar

D) İnterferensterapiya

E) Pilokarpin elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
625) Kataraktanın ekstraksiyası əməliyyəatından sonra hansı prosedurlar təyin edilir?
A) Əməliyyatdan sonrakı ilk günlərdə aşağı tezlikli maqnit sahəsi

B) Ultrasəs müalicəsi

C) Əməliyyatdan sonrakı ilk günlərdə sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

D) Palçıq aplikasiyaları

E) Elektroyuxu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
626) Konyuktivit zamanı xəstəliyin müxtəlif mərhələləri və formalarında hansı prosedurlar təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Kəskin- Burqinyon üsulu ilə penisilin və ya albusid lektroforezi

B) Kəskin –ultrasəs

C) Yarımkəskin dövrdə- elektroyuxu

D) Allergik - askorbin turşusu, vitamin B1 elektroforezi

E) Xəstəliyin profilaktikası üçün diadinamoterapiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
627) Yüksək dərəcəli miopiyanın müalicəsi üçün hansı prosedurlar təyin edilir?
A) Elektroyuxu

B) İYT desimetrdalğalı müalicə

C) Pilokarpin elektroforezi

D) Aşağıtezlikli dəyişən maqnit sahəsi

E) Ultrasəs müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
628) Xolyazion zamanı infiltrasiya mərhələsində, itdirsəyi zamanı hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Ultrasəs

B) Elektroyuxu

C) UYT elektrik sahəsi

D) Darsonvalizasiya

E) Franklinizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
629) Oftalmoloji aparatda az energetik lazer şüalanması ilə müalicə hansı xəstəliklərdə məqsədəuyğun deyil?
A) Anadangəlmə yüksək yaxındangörmə

B) Torlu qişanın soyulması

C) Şüşəvari cismin bulanması

D) Akkomodasiya spazmı

E) Buynuz qişanın ödemi və infiltrasiyası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
630) Göz dibinin qansızması zamanı hansı amillər göstərişdir?
A) 5 həftə sonra - ultrasəs

B) Maksimum ilkin vaxtlarda- fibrinolizin, aloe elektroforezi (endonazal üslubla)

C) Bir həftə sonra- diadinamoterapiya

D) Franklinizasiya

E) 6 həftə sonra ultrabənövşəyi şüalanma
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
631) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi zamanı hansı prosedur göstərişdir?
A) Xəstə diş nahiyyəsinin qalvanizasiyası

B) Xəstə diş nahiyyəsinin alveolyar çıxıntının kalsium xlorid elektoforezi

C) Xəstə diş nahiyyəsinin darsonvalizasiyası

D) Xəstə diş nahiyyəsinin alveolyar çıxıntının yod-elektroforezi

E) Xəstə diş nahiyyəsində alveolyar çıxıntının flüktuorizasiyası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
632) Damaqda qanaxmaya meyllilik zamanı hansı prosedurları tətbiq etdikdə müsbət nəticə verər?
A) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlarla təsir

B) UYT elektrik sahəsi ilə təsir

C) Damaq nahiyyəsinə lidaza elektoforezi

D) Damaq nahiyyəsinə epsilon-aminokapron turşusunun elektroforezi

E) Qalvanizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
633) Parodontoz zamanı ağrıkəsici təsir məqsədilə hansı prosedurları təyin etmək olar?
A) Damağın infraqırmızı şüalanması

B) Damağın flüktuorizasiyası

C) Qalvanizasiya

D) Elektroyuxu

E) Darsonvalizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
634) Xroniki periodontit zamanı pis keçirən və ya keçirməyən kanalları olan dişlərə hansı prosedurları tətbiq etmək vacibdir?
A) Diş nahiyyəsinin darsonvalizasiyası

B) Periodontitin kanaldaxili elektroforezi

C) Dişin flüktuorizasiyası

D) Kanalların diatermokoaqulyasiyası

E) UYT elektrik sahəsi ilə kanaldaxili təsir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
635) Xroniki subatrofik rinit zamanı hansı prosedurlar əks göstərişdir?
A) İnqalyasiya müalicəsi

B) Burnun selikli qişasının qısadalğalı ultrabənövşəyi şüalanması

C) Burun nahiyyəsinin palçıq aplikasiyaları

D) UYT elektrik sahəsi

E) UYT-induktotermiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
636) İkitərəfli kəskin haymoritin eksudasiya mərhələsində (axıntı pozğunluğu olmadıqda) hansı prosedurları tətbiq etmək məqsədəuyğundur?
A) İnduktotermiya

B) Dərman elektroforezi

C) Maqnit müalicəsi

D) Mikrodalğalı terapiya

E) İşıq müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
637) Xroniki hipertrofik rinitdə kəskinləşmə olmadıqda hansı prosedurlar göstərişdir?
A) Duz- qələvi isti- nəm inqalyasiya

B) Yaxalıq nahiyyəsinin qalvanizasiyası

C) UYT elektrik sahəsi

D) Ayaq vannaları

E) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
638) Xroniki haymoritdə (divarönü hiperplastik forması) hansı təyinatlar məqsədəuyğundur?
A) Vitamin B12 elektroforezi

B) UYT induktotermiya

C) Heparin fonoforezi

D) Splenin fonoforezi

E) Mikrodalğalı müalicə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
639) Vazomotor rinitin infeksion-allergik formasında hansı müalicə tətbiq edilir?
A) Qalvanizasiya

B) Elektroyuxu

C) Endonazal intal-elektroforezi

D) İnduktotermiya

E) Diadinamik cərəyanlarla müalicə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
640) Xroniki haymoritdə (kəskinləşmə olmadıqda) hansı proseduru təyin etmək olar?
A) Mkrodalğalı terapiya

B) Darsonvalizasiya

C) İnduktotermiya

D) Burun divarının və haymor ciblərinin palçıq aplikasiyası

E) Buruna UYT elektrik sahəsi ilə təsir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
641) Atrofik faringit zamanı (proqressivləşən atrofiya) hansı prosedurlar təyin edilir?
A) Qalvanizasiya

B) Biostimulyatorların inqalyasiyası (kolanxoe, üzüm şirəsi)

C) Lazer şüalanması

D) İnduktotermiya

E) Maqnit müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
642) Səs funksiyasının pozulması ilə gedən xroniki laringit zamanı (peşə xəstəliyi) hansı prosedur göstərişdir?
A) İntreferensterapiya

B) Qırtlağa köndələn üslubla UYT elektrik sahəsi ilə təsir

C) Maqnit müalicəsi

D) Elektrostimulyasiya

E) İsti-nəm yağ inqalyasiyaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
643) Xroniki tonzillitin kəskinləşdiyi dövrdə iltihab əleyhinə hansı prosedurlar tətbiq edilir?
A) Ümumi UB şüalanma

B) İnduktotermiya

C) Badamcıqların selikli qişasının qısadalğalı UB şüalanması

D) Elektrostimulyasiya

E) Plaçıq müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
644) Xroniki adgeziv otit zamanı (otoskleroz) hansı prosedurlar təyin edilir?
A) İnduktotermiya

B) Endoaural diadinamik cərəyanlar

C) Palçıq müalicəsi

D) Darsonvalizasiya

E) Ümumi UBŞ
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
645) Topuq oynağının bağ aparatının dartılması zamanı ikinci həftədən nə təyin edilir?
A) Diadinamik və interferens cərəyanlar

B) Qalvanizasiya

C) Eritemoterapiya

D) Parafin aplikasiyaları

E) Elektroyuxu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
646) Sümük sınıqlarında ilk 2-3 gün ödem əleyhinə hansı prosedurlar təyin edilir?
A) Elektrostimulyasiya

B) Qalvanizasiya

C) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

D) Maqnit müalicəsi

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
647) Ətrafların sınıqlarında İlizarov aparatı qoyulduqda osteoreparasiyanı sürətləndirmək üçün ilk günlərdə nə təyin edilir?
A) UBŞ (sahələrlə)

B) Palçıq müalicəsi

C) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasına US müalicəsi

D) Elektrostimulyasiya

E) Vibroterapiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
648) Ətrafların sınıqlarından 1,5-2 ay sonra hərəkəti bərpa etmək məqsədilə hansı prosedurlar təyin edilir?
A) Ultrasəs

B) Şerbak üslubu ilə qalvanik yaxalıq

C) Diadinamik cərəyanlarla müalicə

D) UYT elektrik sahəsi

E) Hovuzda üzmə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
649) Qarın divarının əzilmələrində hematoma əmələ gəlibsə (travmadan 2-3 həftə sonra) nə təyin edilməlidir?
A) Ultrabənövşəyi şüalanma

B) İnduktotrmiya

C) UYT elektrik sahəsi

D) Ultrasəs

E) Yod elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
650) Sağ diz oynağına kəskin posravmatik bursitində travmadan 3 gün sonra nə təyin etmək olar?
A) Sualtı duş masaj

B) UYT elektrik sahəsi

C) Maqnit müalicəsi

D) Ultrasəs

E) Qalvanizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
651) Bud sümüyü başının aseptik nekrozunun proliferasiya mərhələsində nə təyin edilir?
A) Kalsium və fosfor elektroforezi sahələrlə UB şüalanmadan sonra

B) Ultrasəs

C) Diadinamik cərəyanlar

D) Şarko duşu

E) İnduktotermiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
652) Appendikulyar infiltrat zamanı hansı vəziyyətlərdə fiziki amillər təyin edilir?
A) Vitamin müalicəsindən sonra

B) Ağrıkəsici terapiyadan sonra

C) Əməliyyat zamanı

D) Əməliyytdan sonra ilk birinci-ikinci gündə

E) Əməliyyatdan iki ay sonra
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
653) Sümük panarisiyası zamanı cərrahi müdaxilədən 1 gün sonra hansı fizioterapiya üsulu daha effektlidir?
A) Tonüstü tezlikli cərəyan

B) Qalvanizasiya

C) Ultrasəs

D) UYT elektrik sahəsi

E) İYT elektromaqnit sahəsi (2375 MHs)
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
654) Appendektomiyadan 2-3 gün sonra drenaj varsa , itihab əleyhinə təsir göstərmək üçün hansı təyinat məqsədəuyğundur?
A) UYT elektrik sahəsi boylama üslub

B) Əməliyyat olmuş yaraya təmas üslubu ilə İYT elektromaqnit sahəsi ilə təsir ( 460 MHs)

C) Novokain elektroforezi

D) UYT elektrik sahəsi, köndələn üslub

E) İnnervasiyanın seqmentar zonasına UYT elektrik sahəsi ilə təsir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
655) Laktasion mastitdə infiltrasiya mərhələsində hansı prosedur təyin edilir?
A) UYT elektrik sahəsi

B) Desimetrdalğalı mikrodalğalarla müalicə

C) Limfodrenaj

D) Ultrasəs

E) Seqmentar zonanın UB şüalanması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
656) Kəskinləşməyən babasilin müalicəsində nə tətbiq edilir?
A) Elektrostimulyasiya

B) Ultrasəs

C) Ümumi radon vannalar

D) Naftalan müalicəsi

E) Yerli darsonvalizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
657) Paraproktitdə infiltrasiya mərhələsində hansı təyinat göstərişdir?
A) SMC

B) İnduktotermiya

C) İraq YT müalicə

D) Ultrasəs

E) UYT elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
658) Termiki yanıqdan 6 ay sonra kelloid çapığına hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) UYT elektrik sahəsi

B) Eritemoterapiya

C) Maqnit müalicəsi

D) Terrilitin fonoforezi

E) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
659) Qızıl yel eksudasiya mərhələsində hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Franklinizasiya

B) UYT elktrik sahəsi

C) İnduktotermiya

D) Vermel üsulu ilə brom elektroforezi

E) İYT elektromaqnit sahəsi (460MHs)
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
660) Magistral damarların rekonstuktiv əməliyyatından sonrakı ilk vaxtlarda balneomüalicə hansı vannalar şəklində təyin edilir?
A) Quru karbon

B) Oksigen

C) Sulfid

D) Mirvari

E) Azot
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
661) Səthi damarların tromboflebitinin kəskin imərhələsində hansı fiziki amillər tətbiq edilir?
A) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

B) Ultrasəs

C) UYT elektrik sahəsi

D) Desimetr diapazonlu elektromaqnit sahəsi

E) İnduktotermiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
662) Postrombotik xəstəlik zamanı hansı dərmanların elektroforezi təyin edilir?
A) Noşpa

B) Maqnezium sulfat

C) Qanqleron

D) Baralgin

E) Heparin
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
663) Ətrafların xroniki arterial çatışmamazlığı zamanı arterial qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün hansı amillər təyin edilir?
A) UYT induktotermiya

B) Flüktuorizasiya

C) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

D) Lazer şüalanması

E) İnduktotermiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
664) Periferik arteriaların obliterəedici xəstəliklərində ağrı sindromunu azaltmaq məqsədilə hansı fiziki amillər təyin edilir?
A) Ultrasəs

B) Ultrabənövşəyi şüalanma

C) Qısa impulslu elektroanalgeziya

D) Desimetrdalğalı müalicə

E) Amplipuls müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
665) Xroniki venoz çatışmamazlığı zamanı hidro-balneoterapiyanın hansı növləri effektlidir?
A) Sulfid vannaları

B) Natrium- xlorid vannaları

C) Sualtı duş- masaj

D) Mirvari vannaları

E) Kontrast vannalar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
666) İdmançılara və bədən tərbiyyəsi ilə məşqul olan insanlara nəzarətinə dair həkimin yüklənmə norması nə qədər təşkil olunur?
A) Həkim müayinəsi – 35-40 dəqiqə

B) Ətraflı dispanser müayyinəsi – 15-20 dəqiqə

C) Ətraflı dispanser müayinəsi – 30-50 dəqiqə, həkim müayinəsi – 15-20 dəqiqə

D) Həkim müayinəsi – 65 dəqiqə

E) İdmançıların digər müraciətlərinə dair – 30 dəqiqə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
667) İdman və bədən tərbiyəsi ilə məşğul olanlara dair həkim nəzarəti hansı məsələləri daxil edir?
A) İdmançılarda müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi

B) İdman qurğularına dair sanitar nəzarətində iştirak etmə

C) İdman və bədən tərbiyyəsi məsələlərinə dair idmançılara və əhaliyə konsultativ həkim köməyi

D) İdmançılarda xəstəlik və travmaların qarşısını almaq məqsədi ilə profilaktik tətbirlərin aparılması

E) Bədən tərbiyyəsi ilə məşqul olan idmançılarda fiziki inkişafın tədqiqi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
668) Bədən tərbiyəsi ilə məşqul olan şagirdlər üçün hansı tibb qrupları mövcuddur?
A) Əsas, hazırlıq, xüsusi

B) Fiziki deffektləri olan şəxslər üçün

C) Müxtəlif travma almış şəxslər üçün

D) Zəif fiziki hazırlıqlı şəxslər üçün

E) Fiziki inkişafın çatışmazlığı ilə şəxslər üçün
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
669) Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olan orta və ahıl yaşlı şəxslər üçün hansı tibbi qruplar mövcuddur?
A) Korreqəedici gimnastika qrupu

B) Əsas, hazırlıq, xüsusi

C) Hazırlıq, əsas, MBT üzrə

D) MBT üzrə

E) Qoruyucu, qoruyucu- məşqedici, məşqedici rejim qrupları
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004
670) Tibbi deontologiya nə deməkdir?
A) Həkim fəaliyyətində ümumi etikanın xüsusi təzahürü

B) Həkim və orta tibb personalının qarşılıqlı əlaqə sistemi

C) Tibb işcilərinin həkimlik humanizmi, vəzifə borcu, şərəfi, vicdanı, ləyaqəti məsələlərinə dair elm

D) Həkimdən yüksək sosial, mənəvi- işgüzar keyfiyyət tələb edən elm və həkimdə mürəkkəb situasiyalarda əxlaqi oriyentasiya qabiliyyətini yaratmağına dair elm

E) Tibb işcilərinin vəzifə borcuna dair sərbəst elm, xəstə ilə düzgün davranış üslublar sistemi
Ədəbiyyat: Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
671) Tibbi sığorta nə deməkdir?
A) Əhaliyə tibbi köməyin təşkili

B) Sığorta kompaniyalar tərəfindən tibbi qulluğun ödənişi

C) Sağlamlığın qorunması sahəsində əhalinin maraqlarının sosial qorunma formaları

D) Sığorta təşkilatı hesabına əhaliyə tibbi qulluq

E) Yığılan vəsaitlər hesabına müalicə və dərmanların ödənişi
Ədəbiyyat: Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
672) Uşaq müəssisələrində məktəbəqədər yaşında uşaqlarla məşqlər zamanı həkim MBT instruktorunun yükləmə normasını nə qədər təşkil edir?
A) 50-55 dəqiqə

B) 60- 90 dəqiqə

C) 40-45 dəqiqə

D) 2 saat

E) 30-35 dəqiqə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина» Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
673) Ürəyin genişlənməsi nə ilə nəticələnir?
A) Taxikardiya ilə, ürək ötürmələrinin artması ilə

B) Bradikardiya ilə

C) Ürək ötürmələrinin zəyifləməsi ilə

D) Aritmiya ilə

E) Ekstrasistoliya ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
674) Hipertrofiya zamanı, ürək mədəciyinin kütləsinin artması nə ilə əlaqəlidir?
A) Əzələ birləşdirici toxumanın artması ilə

B) Ürəyin dilatasiyası ilə

C) Hər lif ölçüsünün artması ilə

D) Piy toplanmalarının artması ilə

E) Əzələ liflərinin miqdarının artması ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə