Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları
Yüklə 64.82 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü64.82 Kb.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCANMEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri: Professor Nağiyev N.H.

23 yanvar ” 2015 il


Fənn proqramı(sillabusu)

Kafedra:Memarlığın əsasları

Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu _İPF-B17-a___________

Tədris ili _2014-1015____________ semestr _____II________

Fakültə __Memarlıq________________________________

Qrup ­­­­___114 a5_________________________________

Tədris yükü: mühazirə _-___ saat, seminar (məşğələ) __75___ saat,

laboratoriya __-___ saat. Cəmi _75____ saat.

Kredit: _4_____________

Auditoriya:№ _311______

Saat: 0900-12202. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi:baş müəllim Quliyeva Təranə Əli-Abbas qızı

Kafedranın ünvanı: Bakı ş. Ayna Sultanova 5, korpus 3, mərtəbə.3, otaq309

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: _________________________________

İş telefonu: ____539-38-88_(1-84)_______________________________3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:


 1. Усейнов М.А. Памятники Азербайджанского зодчества. М., 1951.

 2. Михаловский И.Б. Теория классической архитектурной форм. М., 1937.

 3. Палладио А. Четыре книги об архитектуре. М., 1936.

 4. Виньола. Правило пяти ордеров архитектуры. М., 1939.

 5. Всеобщая история архитектуры Т. Л. Учебной пособие М., 1958.

 6. Бартенев И.А. Зодчие итальянского ренессанса. Л., 1936.

 7. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 1936.

 8. Буров А.К. Об архитектуре. М., 1960.

 9. Кринский В.Ф., Ламцов И.В. Туркусма. «Введение в арх. проектирование». – 1976 г.

 10. Кринский В.Ф., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно – пространственной композиции. М.. 1934.

 11. Тиц А.А.«Основы архитектурного проектирования и композиции»-1976 г.

 12. Френсис Д. К. Чинь – «Архитектурная графика» - 2006 г.


4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)

Memarlıq layihələndirməsin əsasları” fənni, tələbəni seçdiyi ixtisasın spesifikasını (özəlliyini) öyrədir. Kompozisiya təcrübəsini inkişaf etdirməyə, çertyoj və maketlərdə öz ideyalarını savadlı realizə etməyə kömək edir. Bu kursa qədim memarlıqabidələrinin analizi və formalarınöyrənilməsii daxildir. Beləliklə, “Memarlıq layihələndirməsinin əsasları” fənniI kursun II-ci semestrində tələbənin sulu boya üsulunu və onların çertyojlarda əks edilməsinin öyrədir.

5. Fənnin təqvim planı:

5.2. Məşğələ dərslərinin və kurs işi mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1.“Sulu boya üsulu” tapşırığın verilməsi
 1. Fənn haqqında qısa məlumat

 2. Sulu boya üsulu ilə işlənmə haqqında məlumat


4

26.01.15.

2

Mövzu№2. “Sulu boya üsulu” tapşırığın işlənmə qaydası

a. Tapşırığın planşetdə qurulma qaydalarının izaxı

b. Tapşırığın planşetdə komponovkası

4

02.02.15.

3

Mövzu№ 3. “Sulu boya üsulu” tapşırığın karandaşda qəbulu.

a. İşin karandaşda sona yetirilməsi

b. İşin karandaşda qəbulu və qiymətləndirilməsi


2

05.02.15.

4

Mövzu№ 4.“Sulu boya” texnikasının işlənmə qaydaları

a. Texnikanın mənimsənilməsi

b.Detalların mərhələlərlə suıu boya ilə işlənməsi


4

09.02.15.

5


Mövzu№ 5. “Sulu boya üsulu” tapşırığın davamı

a.Tapşırığın planşetuin üzərində işlənməsi


4

16.02.15.

6


Mövzu№№ 6.“Sulu boya üsulu” tapşırığın yazılarının yazılması

a. İşin adlarının yazılması sulu boya ilə işlənməsi


2

19.02.15.

7


Mövzu№ 7. “Sulu boya üsulu” tapşırığın davamı

a. İşin sona yetirilməsi

4

23.02.15.

8

Mövzu№İ 8. “Sulu boya üsulu” tapşırığın qəbulu.

a. İşin qəbulu və qiymətləndirilməsi4

02.03.15.

9

Mövzu№ 9.“Parka giriş” və ya “Avtobus dayanacağı” kurs işi tapşırığın verilməsi

a. Tapşırıq haqqında məlumat

b. İş prossesinin izaxı

2

05.03.15.

10

Mövzu№ 10. Eskizlərin və materialların toplanması.

a. Eskiz variantların tamamlanması


4

09.03.15.

11

Mövzu№ 11. Eskizlərin və materialların son variantları.

a. Tapşirığa aid eskizlərin sona yetirilməsi və qəbulu

4

16.03.15.

12

Mövzu№ 12. Memarlıq çertyojların planşet üzərində qurulma qaydalarının izaxı.

a. Miqyasın tapılması

b. Planşetdə komponovka


2

19.03.15.

13

Mövzu№ 13. Memarlıq çertyojların planşet üzərində işlənməsinin davamı

a. Çertyojun fasadın planşet üzərində cizilməsi.


4

23.03.15.

14

Mövzu№ 14. Memarlıq çertyojların planşet üzərində işlənməsinin davamı

a. Çertyojun planın planşet üzərində cizilməsi


4

30.03.15.

15

Mövzu№ 15. Memarlıq çertyojların planşet üzərində işlənməsinin davamı
a. Çertyojun kəsiyin planşet üzərində cizilməsi.

2

02.04.15.

16


Mövzu№ 16. Memarlıq çertyojların planşet üzərində işlənməsinin davamı

a. Çertyojun başplanın planşet üzərində cizilməsi


4

06.04.15.

17


Mövzu№ 17. Memarlıq çertyojların planşet üzərində işlənməsinin davamı

a. Çertyojun perspektivasının planşet üzərində cizilməsi.


4

13.04.15.

18


Mövzu№ 18. Memarlıq çertyojların planşet üzərində işlənməsinin davamı

a. Çertyojun yazılarının planşet üzərində cizilməsi

2

16.04.15.

19


Mövzu№ 19. Memarlıq çertyojların və yazıların planşet üzərində işlənməsi karandaşda qəbulu.

a. İşin karandaşda sona yetirilməsi


4

20.04.15.

20


Mövzu№ 20. Memarlıq çertyojların və yazıların planşet üzərində karandaşda qəbulu.

a. İşin karandaşda qəbulu


4

27.04.15.

21


Mövzu№. 14. Memarlıq çertyojların sulu boya üsulu ilə işlənmə qaydası

a.. Memarlıq ortoqonal proeksiyaların planşet üzərində sulu boya ilə işlənmə qaydalarının izaxı

b. İşin çertyojlarının və adlarının sulu boya ilə işlənməsi

2

30.04.15.

22


Mövzu№15. “Parka giriş” və ya “Avtobus dayanacağı” tapşırığın təfili.

a. İşin sona yetirilməsi

b. İşin qəbulu və qiymətləndirilməsi


5

04.05.15.

5.5.Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1.

Dorik orderi detalları

2.

İonik orderi detalları

3.

Toskan orderi detalları

4.

Korinf orderi detalları

5.

Miqyaslar

6.

Memarlıq çertyoju

7.

Plan vəbaş planın çertyoju

8.

Fasad çertyoju

9.

Kəsiyin çertyoju

10.

Perspektiva çertyoju


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: Quliyeva T.Ə. qızı ( )

23yanvar ”2015 il.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə