Əsasnamə (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24 aprel 2007-ci IL tarixli, 356 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir)
Yüklə 417.14 Kb.
səhifə6/6
tarix27.02.2016
ölçüsü417.14 Kb.
1   2   3   4   5   6

Sosial-siyasi elmlər bölməsi


1.

Əliyev Məmməd

Arif oğlu

(sədr)


Bakı Slavyan Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, fəl.e.d., professor

2.

Cəfərzadə İmran

Bayram oğlu

(sədr müavini)


Azərbaycan Dövlət Neft Aka­de­mi­yasının tərbiyə işləri üzrə pro­rek­toru, fəl.e.d., professor

3.

Abdiyeva Ədalət

Murad qızı

(elmi katib)


Azərbaycan Dillər Univer­si­te­ti­nin Fəlsəfə kafed­ra­sının müdiri, fəl.e.n., dosent

4.

Vahidov Fazil

Qulammirzə oğluBakı Dövlət Universitetinin So­sio­logiya kafed­ra­sının dosenti, fəl.e.n.

5.

Məmmədov Əziz

Bəşir oğluBakı Dövlət Universitetinin Fəl­sə­fə kafedrasının professoru, fəl.e.d.

6.

Balayev Məmməd

Alı oğlu


Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­­­ver­sitetinin Fəlsəfə kafed­ra­sı­nın müdiri, fəl.e.d., professor

7.

Cəlilov Maqsud

Fərhad oğluAzərbaycan Dövlət İqtisad Uni­ver­sitetinin Fəlsəfə kafed­ra­sının mü­diri, fəl.e.d., professor

8.

Əliyev Qoşqar

Cəlal oğluAzərbaycan Texniki Univer­site­ti­nin kafedra müdiri, fəl.e.d., professor

10.

Mikayılov Nurqələm

Mikayıl oğluAzərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin ka­fedra müdiri, fəl.e.d., professor

11.

Məmmədov Cahangir Rza oğlu

Bakı Slavyan Universitetinin Fəl­səfə kafedrasının professoru, fəl.e.d.


Şərq dilləri və ədəbiyyatı bölməsi


1.

Məmmədəliyev Vasim

Məmmədəli oğlu

(sədr)


Bakı Dövlət Universitetinin Ərəb filologiyası ka­fedrasının müdiri, ilahiyyat fakültəsinin dekanı, AMEA-nın həqiqi üzvü, f.e.d., professor

2.

Kazımov Mehdi

Davud oğlu

(sədr müavini)


Bakı Dövlət Universitetinin İran filologiyası ka­fedrasının müdiri, f.e.d., professor

3.

Məmmədov Nəsrulla

Naib oğlu (elmi katib)Bakı Dövlət Universitetinin Ərəb filologiyası ka­fed­rasının dosenti, f.e.n.

4.


Cəfərov Vilayət

Abbasqulu oğluAMEA-nın Z. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnsti­tunun şöbə mü­diri, f.e.d.

5.

Cəlilbəyli Oktay

Babalı oğluBakı Dövlət Universitetinin Uzaq Şərq dilləri kafedrasının müdiri, f.e.n.

6.

Cəlilova Nailə

Cəfər qızıBakı şəhəri 267 № li orta mək­təb­də ərəb dili müəllimi

7.


Əzizov Elxan

Zəkəriyyə oğluBakı Dövlət Universitetinin Şərq­­şü­naslıq fakül­tə­sinin dekanı, f.e.n.

8.


Əbdürrəhmanova Nisə

Dərdayıl qızıS.C.Pişəvari adına humanitar fən­lər gimna­zi­ya­sının fars dili müəl­limi

9.


Məmmədova Əsmədxanım Bəyəhməd qızı

Bakı Dövlət Universitetinin İran filologiyası ka­fedrasının dosenti, f.e.n.

10.


Rüstəmov Hafiz

Əşrəf oğlu“Təhsil” nəşriyyatının Xarici dil dərslikləri şöbə­sinin müdiri

11.

Rüstəmov Rüfət

Əşrəf oğluBakı Dövlət Universitetinin Türk filologiyası ka­fed­rasının müdiri, f.e.d., professor

12.


Rüstəmova Təhminə

Zəkəriyyə qızıBakı Dövlət Universitetinin İran filologiyası ka­fedrasının pro­fes­soru, f.e.d.

13.

Sultanlı Nərmin

Əli qızı


Bakı Dövlət Universitetinin Ərəb filologiyası ka­fedrasının dosenti, f.e.n.


Tarix bölməsi


1.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu

(sədr)


AMEA-nın Tarix İnstitutunun direk­toru, Əməkdar elm xadimi, t.e.d., professor

2.

Sultanov Oqtay

Balaqədeş oğlu

(sədr müavini)


Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­ver­sitetinin Tarix fakültəsinin de­ka­nı, kafedra müdiri, t.e.d., professor

3.

Əlişova Həcər

Kamal qızı

(elmi katib)


Xətai rayonu 171 nömrəli məktəbin ali kateqoriyalı metodist müəllimi, “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qalibi

4.


Abdullayev Mehman

Qəhrəman oğluBakı Dövlət Universitetinin (Təbiət fak.üzrə) Azər­baycan tarixi kafedrasının müdiri, professor, t.e.d.

5.

Ağayev Sabir

Abduləziz oğluBakı Pedaqoji Kadrların İxtisasar­tır­ması və Yenidən Hazırlanması İnsti­tu­­tunun kabinet müdiri

6.


Bəhramov Cəbi

Əmirvai oğluAMEA-nın Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini,

t.e.üzrə f.d.7.

Bəşirov Qabil

İmamxan oğluAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­ver­sitetinin Qafqaz və türk xalq­la­rı­nın tarixi kafedrasının baş müəllimi

8.

Cəfərov Hidayət

Fərrux oğluAzər­baycan Dövlət İqtisad Univer­si­te­­tinin Azər­baycan tarixi kafed­ra­sı­nın müdiri, professor, t.e.d.

9.


Əhmədova Firdovsiyyə

Firdovsi qızıAR Prezidenti yanında Dövlət İda­rə­çilik Akade­miyasının dosenti, t.e.üzrə f.d.

10.

Əlibəyli Həsən

Cahangir oğluAMEA-nın Tarix İnstitutunun şöbə müdiri, t.e.d., professor

11.

Əliyev Qabil

Əli oğlu


Bakı Dövlət Universitetinin Türk və Qafqaz tarixi kafedrasının profes­so­ru, t.e.d.

12.


Əmirov Mübariz

Mirəziz oğluAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­ver­sitetinin baş müəllimi, metodist

13.

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu

Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedra­sının mü­diri, t.e.d. professor

14.

Gözəlova Yeganə

Hafiz qızıBakı Dövlət Universitetinin dosenti, t.e.üzrə f.d.

15.


Həsənov Hacı

Nuru oğluAMEA-nın Tarix İnstitutunun Azər­bay­canın yeni tarixi şöbəsinin mü­diri, t.e.üzrə f.d.

16.

Heydərov Nizami

Heydər oğluXətai rayonu 245 nömrəli məktəbin müəllimi

17.

Hüseynov Ağası

Abdüləli oğluSuraxanı rayonu 196 nömrəli mək­tə­­bin direktoru

18.

Hüseynov Ramiz Əlihüseyn oğlu

Azərbaycan Respublikası Təhsil Prob­­lemləri İnstitutunun böyük elmi işçisi

19.


Hüseynova Leyla Əhliman qızı

Müasir Təhsil Kompleksinin Tarix kafedrasının müəllimi

20.


Xubyarov Babək

Ələkbər oğluYasamal rayonu 158 saylı məktəbin müəllimi

21.


İbrahimli Fəzail

Feyruz oğluBakı Dövlət Universitetinin (huma­nitar fakültələr üzrə) Azərbaycan tarixi kafedrasının professoru, t.e.d

22.

Məmmədova Nərgiz Şəmsəddin qızı

Binəqədi rayon 248 nömrəli məktəbin müəllimi

23.


Məmmədov Kərəm Hətəm oğlu

Bakı Dövlət Universitetinin Etnoq­rafiya kafedrası, t.e.üzrə f.d., dosent

24.


Məmmədov Süleyman

Abbas oğluAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­ver­sitetinin Azər­baycan tarixi kafedrasının müdiri, t.e.d., professor

25.


Mustafayev Camal

Mehdi oğluAzərbaycan Dövlət Neft Akade­miyasının müəllimi, t.e.n., dosent

26.


Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu

AMEA-nın Tarix İnstitunun şöbə müdiri, t.e.d., professor

27.


Nəcəfli Tofiq

Hümbət oğluAMEA-nın Tarix İnstitutunun Azər­bay­canın orta əsrlər tarixi şö­bə­si­nin aparıcı elmi işçisi, t.e.n.

28.

Səidə Əli qızı

Bakı Dövlət Universitetinin Mən­bəşünaslıq, tarix­şünaslıq və me­todika kafedrasının dosenti

29.

Şükürov Kərim

Kərəm oğluAMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Ta­­rix İnstitunun aparıcı elmi işçisi. t.e.d.


Tibb və əczaçılıq elmləri bölməsi
Əliyev Sabir

Cahan oğlu

(sədr)


Azərbaycan Tibb Universitetinin Pa­to­loji fiziologiya kafedrasının pro­fes­­soru, t.e.d.Musayev Surxay

Novruz oğlu

(sədr müavini)


Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq xəstəlikləri kafedrasının pro­fes­soru, t.e.d.Balayeva Şəhla

Murad qızı

(elmi katib)


Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası ka­fed­rası­nın professoru, t.f.dAğayev İbadulla

Əliağa oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Epi­de­miologiya kafedrasının professoru, t.e.d.Çobanov Rafiq

Ənvər oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin icti­mai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili ka­fed­rasının professoru, t.e.d.Əfəndiyev Arif

Mustafa oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin bio­lo­ji kimya kafedrasının pro­fessoru, t.e.d.Əliyev Hafiz Məmmədrəhim oğlu

Azərbaycan Tibb Universitetinin Əc­za­­çılıq kimyası kafedrasının profes­soru, t.e.d.Əliyev Namiq

Nəriman oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Yo­lu­xucu xəstə­liklər kafedrası­nın pro­fessoru, AMEA müx. üzvü, t.e.d.Əliyeva Elmira

Mikayıl oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Ma­ma-ginekologiya kafedrasının profes­so­ru, t.e.d.Fərəcov Zülfüqar

Həsən oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Dəri-zöhrəvi xəstəliklər kafedrasının pro­fes­­­soru, t.e.d.İskəndərov Qaibverdi Bəşir oğlu

Azərbaycan Tibb Universitetinin Ümu­­mi və toksikoloji kimya kafedrasının pro­fes­soru, t.e.d.Kazımov Mirzə

Ağababa oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Ümu­mi gigiyene və ekologiya kafedrasının pro­fes­soru, t.e.d.Kərimov Elxan

Emin oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Orto­pedik stomatologiya kafedrasının pro­fes­­soru, t.e.d.Kərimov Yusif Balakərim oğlu

Azərbaycan Tibb Universitetinin Far­ma­koqnoziya və botanika kafedrasının pro­fessoru, t.e.d.Mahalov Şərif

İslam oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Nev­rologiya və tibbi genetika kafedrasının professoru, t.e.d.Məmmədov Arif Məmməd oğlu

Azərbaycan Tibb Universitetinin Nor­mal fiziologiya kafedrasının profes­soru, t.e.d.Məmmədov Cəbrayıl Teymur oğlu

Azərbaycan Tibb Universitetinin Da­xi­li xəstəliklər propedevtikası kafed­rasının professoru, t.e.d.Məmmədov Əlikram

Mustafa oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Cər­ra­hi xəstəliklər kafedrasının pro­fes­soru, t.e.d.Musayev Paşa

İsmayıl oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Göz xəstəlikləri kafedrasının pro­fessoru, t.e.d.Qarayev Zakir

Ömər oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Mik­ro­­biologiya və immuno­lo­gi­ya ka­fed­ra­sının professoru, t.e.d.Qasımov Eldar

Köçəri oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Sito­lo­giya, embriologiya və his­to­lo­gi­ya ka­fe­d­rasının profes­soru, t.e.d.Qazıyev Abuzər

Yusif oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin On­ko­loji xəstəliklər ka­fed­rasının profes­soru, t.e.d.Qəniyev Musa

Mehdi oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Far­ma­­kologiya kafedrasının pro­­fes­­soru, t.e.d.Şadlinski Vaqif

Bilas oğluAzərbaycan Tibb Universitetinin Insan anatomiyası kafedrasının professoru, t.e.d.Vəliyeva Məhbubə

Nəbi qızıAzərbaycan Tibb Universitetinin Əc­za­çılıq texnologiyası və təş­ki­li kafed­ra­sının professoru, t.e.d.

1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə