ƏLİ HÜseyn oğlu şAMİLİN (ŞAMİlovun) Çap olunmuş Kİtablari, MƏqaləLƏRİ, TƏRTİb etdiYİ Kİtablar və İŞTİrak etdiYİ Sİmpoziumlar kitabları
Yüklə 446.65 Kb.
səhifə2/5
tarix23.02.2016
ölçüsü446.65 Kb.
1   2   3   4   5

Azərbaycanda rus dilində

 1. Предания перекликаетсия с произведениями Н.Гянд­же­ви. “Советская Нахичевань” 1984, 11 марта, номер, 61 (611).

 2. Азербайджанские ашуги и народные поэты. “Советская Нахичевань” 1984, 14 марта, номер, 63 (613).

 3. Исторические памятники: Шахтахтинская баня. “Со­ветская Нахичевань”, 1984, 18 апреля, номер, 91 (641).

 4. Жизнь, ставшая легендой. “Советская Нахичевань”, 1984, 18 мая, номер, 116 (666).

 5. Верный сын партии. “Советская Нахичевань”, 1984, 8 июля, номер, 159 (709).

 6. Крепость Алинджа. “Советская Нахичевань”, 1984, 2 август, номер, 178 (729).

 7. Мастер документальных и художественных фильмов. “Советская Нахичевань”, 1985, 27 апрель, номер, 98 (945).

 8. Поиски продолжается (Интервю с археологом Вели Алийевом “Култепе”), “Советская Нахичевань”, 1985, 13 октября, номер, 239 (1086).

 9. Ашуг Джалил. “Советская Нахичевань”, 1985, 4 де­кабря, номер, 297 (1144).

 10. Славный путь. (Н.Рзайев hаггында). “Советская На­хичевань”, 29 октября, 1986, номер, 251 (1400).

 11. 33 года тюрьмы за флаг Азербайджана (из серии «безымянные герои»)

Автор: Али Шамиль оглы, журналист-исследователь 26 Февраля 2014, 16:13 http://haqqin.az/news/17761

 1. 33 года тюрьмы за флаг Азербайджана. Неизвестные герои Азербайджана http://azeri-bozqurd.livejournal.com/Xaricdə çap olunmuş məqalə və tezisləri

Albaniyada

 1. Historia e rralle, diplomati shqiptar qe u internua nga KGB-ja si Azerbajxhanas (Acı taleli insan). “Standart”(Albaniya) qəzeti, 24 may 2009-cu il, səh. 19, 25 may 2009-cu il, səh. 19.

 2. Shqirtarje qe u perndoq nga KGB-ja e Stalinit.(Ablan kızı Nafienin ömür yolu). “Standart”(Albaniya) qəzeti, 22 oktyabr 2010-cu il, səh. 14.


Xorvatiya

 1. Rusiyanin Balkan ve Kafkas siyasetinde ortak noktalar. IV. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu. (Sempozyumun özeti, 2007, 1-5 Aralik), Zagreb, 2007.


Gürcüstanda
Abxaziyada


 1. Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Apısnı kapış” qəzeti, (Abxaziya MSSR), 1986, 12 sentyabr.

 2. Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Sovetskaə Abxaziə” qəzeti, rusca, (Abxazia MSSR), 1987, 27 may.

 3. O, Abxaziyanı sevirdi. (Heydər Vəzirov haqqında). “Apısnı Kapış” qəzeti, 1987, 1 avqust, sayı 144 (1597).

 4. Naxçıvan MSSR - 60. (səhifə) “Apısnı Kapış” qəzeti, (Abxaziya MSSR), 1987, 30 oktyabr.

 5. Naxçıvan radiosunun dostluq çələngi. “Sovetskaə Abxaziə” qəzeti, rusca. (Abxaziya MSSR), 1987, 9 oktyabr.

 6. Mübarizənizi alqışlayırıq. “Narodı edinstva” (Abxaziya MSSR) qəzeti, 1988, sayı 1.


Acariya


 1. Sovet Naxçıvanı Acariya haqqında. “Sovetskaə Adjariə” qəzeti, (Acarıstan MSSR), 1988, yanvar.


Azərbaycan türkcəsində


 1. Xəstə Həsən və müasirləri, “Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 1986, 1 iyul, sayı 79 (9162).

 2. Əli Kamali və folklor, “Çənlibel” (Tbilisi) qəzeti, 1997, 22 oktyabr

 3. Əmin Abid Yunus İmrə haqqında, “Yazı” jurnalı, 2008-ci il, sayı 3, səh.34-44

 4. Üzünü görmədiyim dost-Şakir Səlim, “Yazı” jurnalı, 2008-ci il, sayı 3, səh.104-105

 5. “Konqres” qəzetinin baş redaktoruna. “Konqres” qəzeti iyun 2011-ci il, sayı 03(03), səh. 3

 6. Xəstə Hasanın özkeçmişinin və yaradıcılığının öyrənilməsində Valeh Hacılarnın rolu, “Qafqaz xalqlarının folkloru və linqivokulturologiyası”.(2012-ci il 17-18 sempozyumunun tezisləri), 2012, Tbilisi, səh. 139.


İrak


 1. Milli şüur oyadan insan-Qəzənfər Paşayev və Şakir Sabir Zabit haqqında xatirələrim. “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 273-27 4 Temmuz-Ağustos/ 2012, səh. 18-23.

 2. Diktatörden Kurtulup Demokrasi Terörünün Kurbanı Olan Mehmet Mehdi Bayat, “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 289-290 Kasım-Aralık/ 2013, səh. 14-21.


İranda


 1. Ağ Aşıq təxəllüslü Allahverdi Sulduzludurmu? “Varlıq”, jurnalı, 1998 (1376), 105-2, 106-3, səh.44.

 2. Əmin Abid və onun “Ədəbiyyat tarixi”nin taleyi. “Varlıq” (Tehran) jurnlalı, 1999 (1377), sayı 109-2, 110-3. səh.81-88.

 3. Bir Qaqauz şairi (Tudora Arnaut). “Varlıq”(Tehran) jurnalı, 2000 (1378), sayı 112-1,

 4. Professor Həmid Nütqi ilə söhbətlər. “Varlıq” (Tehran) jur­nalı, 2000 (1378) sayı, 113-2 səh. 41-51 (birləşmiş nömrə), (ap­rel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr).

 5. Əmin Abid Ə.Firdovsinin “Şahnamə” əsəri haqqında (tezis) İnternational seminar on “The İranian World and, Turan”. Tehran Februaru 13-14, 2001 (Farsca və ingiliscə) Center for Documents and Diplomatic History Tehran, səh.20, səh.92.

 6. Şeir Həmid Nitqinin nəzərində. (Əli Şamil) “Tanıdığım in­san­lar” kitabından. “Körpü” (Təbriz) jurnalı, 2002, May, 34, səh.16-17

 7. Buzlu cəhənnəm, və ya uzaqlığı doğuran misralar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” şeir kitabına yazılmış ön söz. “Mehri Azadi” qəzet, (Təbriz), I hissə, 2002, 7 avqust (1381, 18 fərrərdin - 1423, 23 Məhərrəm), sayı 2635, səh. 4. II his­sə, 2002, 8 avqust (1381, 19 fərrərdin - 1423, 24 məhərrəm), sayı 2636, səh.4, III hissə, 2002, 9 avqust (1381, 20 fərrərdin - 1423, 25 məhərrəm), sayı 2638, səh.4, IV hissə 2002, 10 avqust (1831, 21 fərrərdin - 1423, 26 məhərrəm), sayı 2638, səh.4. V hissə, 2002, 11 avqust (1381, 22 fərrvərdin - 1423, 27 məhərrəm), sayı 2640, səh.4, VI hissə 2002, 14 avqust (1381, 25 fərrvərdin - 1423, 1 səfər), sayı 2641, səh. 4, VII hissə, 2002, 15 avqust (1381, 26 fərrvərdin - 1423, 2 səfər), sayı 2642, səh. 4, VIII hissə, 2002, 16 avqust (1381, 27 fərrvərdin - 1423, 3 səfər), sayı 2643, səh. 4.

 8. Əli Kəmalı ve nəqş vey dər folklore şenası ye İran. علي كمالي و نقش وي در فولكلور شناسي ايران خلاصه “Bayram” jurnalı(Zəncan), 1388-ci Gunəş ili, Mordad ayı,(2009-cu il, Avqust), 20- ci sayı, 3 cü il, Aslan ayı, sayfa 13.

 9. Karslı Aşıq İslam ملاسا قيشآ يلسراق “Bayram” jurnalı (Zəncan), 1389-ci Günəş ili, Azər ayı,(2010-cu il, noyabr), 29- cu sayı, 4- cü il, səhfə 26.

 10. Bir qaqauz şairi, Mişov kültür dərnəyi, sayı 10, 2013-cü il, səh. 38-47.


İsvecdə

 1. Həmid Nütki ilə müsahibə. “Tribun” (Solna İsveç) dergisi, 2001, Qış, sayı 6, səh.141-150.

 2. Azərbaycan problemi, “Dünya Azərbaycanlıları” (İsveç) jurnalı, 2002-ci il, sayı 1, səh.52-58


Qazaxıstanda

 1. Araştırıcı Ali Kamali. Abay türkoloji yıllığı, Almatı, 2005, səh.15-25.

 2. Kumuk Edebiyatının düneni ve bu günü. Abay türkoloji yıllığı,(Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Almatı, 2006, sayı, 1, səh. 24-40.

 3. Nogay edebiyatı eskiden ve şimdi. Abay türkoloji yıllığı, (Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Almatı, 2006, sayı, 2, səh. 44-61.

 4. Hasta Hasanın şiirleri Kazahıstanda. Kazahıstan ve Türki­yenin ortak kültürel degerleri sempozyumu, 21-23 Mayıs 2007, Almatı, 2007, səh. 260-272.

 5. Bekir Sıtkı Çobanzade’nın Türk Halklarının Kültürel Etkileşim ve Degişiminde Rolu. V Uluslararası Etkileşim ve Medeniyetler Kongresı, “Kültirel Etkileşim ve Medeniyetler İttifakı”, 19-20 Səyıp-Nisan-Апрель-April 2013, Баяндамалар жинаğы, Türküstan, səh. 267-276.

 6. “Ahıska” qəzeti 2013-cü ilin 04.01, 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 22.02, 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 03.05, 10.05 10.05,05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.011, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12 tarixlərində Axısqalı Xəstə Hasan kitabından hər dəfə bir səhifə çap etmişdir.

 7. Şamil Əli. Xəstə Hasanın izi ilə Almatıda, “Ahıska” qəzeti, 2013-cü il, 28 Haziran, sayı 26(48), səh.8, 9, 10.Kırımda

 1. Abunə yazılmaq istəyirik. “Dostluq” (“Krımskaya pravda” qəzetinin krım-tatar dilində həftəlik nəşri). 1990, 10 noyabr, sayı 19.

 2. Ne için Ali Senqerli tanılmay?! “Kırım” qezeti, 2010-cu, 9 iyun, sayı 44(1412), seh. 7.

 3. Türk xalqlarının ədəbiyatı büyük kayıpka oqradı, Sevdiqim Yalta, KDİ “Kırımdevokubnedneşiryatı”, Simferopol, 2012, səh. 93-103.

 4. Azerbaycan sahnasinin Cülletdası-Fatima Qadri, “Nenkecan” Qadınların edebi-bediiy, ilmiy popular mecmuası, 2012-ci il, aprel-may-iyun, sayı 6, səh.10-15.

 5. Birleşik Türk-tatar devleti yaratmak uğrunda şehit olan Bekir Sıtkı Çobanzade. Ученые записки (Таврического Национального Университета им. В.И.Вернадского, том 25 (64) № 3, ч 1 филология социальные коммуникации, Симферопол, 2012). http://repository.crimea.edu/jspui/handle/123456789/5643


KKTC

 1. Kıbrıs Azerbaycan mediasında. İkinci uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. 24-27 Kasım 1998. Türkce bildiriler. Halkbilimi - Çeşitli konular. Gazımağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 1999, IV cilt, səh. 423-430.

 2. “Ayna” gazetesinin Kıbrıs hakkında yazdıkları. Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 13-17 Kasım 2000, Kıbrıs sorunu, Turizm. Gazimağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2000, 3 cilt, səh. 355-361.

 3. Kıbrıs “Azadlık” gazetesi sahifalarında (Şimali Kipr - Tarix və müasirlik mövzusunda 1999, 21-24 mayda Bakıda Ali Dip­lomatiya Kollecinin Doğu Akdeniz Universiteti ilə birgə keçirdiyi Ulusla­rarası konfransın məruzəsi) Quzey Kıbrıs. Bakı, 2001, səh. 133-141.

 4. Araştırmacı-gazeteçi İsmail Umutlu ve Kıbrıs konusu. 4 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (Program ve özetler. 28-29 Kasım 2002) Gazimağosa-KKTC, 2002, səh 17.

 5. Araştırmacı-gazeteçi İsmail Umutlu ve Kıbrıs konusu. 4 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi bildireleri (28-29 Ka­sım 2002) Gazimağosa-KKTC, 2002, səh. 347-353.

 6. Azerbaycan'da Kıbrıs Türk Milli Mücadele Konusu. “Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” Uluslararası Sempozyum, 2008, 19-25 Ekim, Kıbrıs, səh. 19.


KOSOVADA

1. Huseyinoğlu Ali Şamil. (2013). İlim Yolunda Şehit Olan Özbek Folklorcusu ve Edebiyatçısı Prof. Dr. Jumalay Yusupov. Bal-Tam Türklük Bilgisi sayı 17, səh 443-447. Prizren (Kosova) http://tdkkitaplik.org.tr/kutup/bal-tam17.html

Moldovada

 1. Qardaş xalqımıza böyük maraqlıq. “Ana sözü” (Moldaviya SSR) qəzeti, qaqauzca, 1989, 2 iyul, sayı 14 (24), səh.3.

 2. Azerbaycanda Gagauzlarla ilgili qaynaqlar. KBATEK-in XIV Uluslararası Edebiyat Sempozyumunun (6-10 Ekim 2007) bildirileri. Kişinyov, 2007, səh. 327-334.Özbəkistanda

 1. Redaksiyaya məktub (Ü.Hacıbəyovun operettalarının təhrif edilməsiylə əlaqədar.) “Yıldız” jurnalı (Daşkənd), (Özbəkistan SSR Yazıçılar Birliyinin orqanı, krım tatarca), 1988, sayı 6, səh. 143.

 2. Katağon kurboni. “Jahon Adabiyoti” jurnali (Taşkent), 2008, sayı, 1(128) yanvar, seh. 111-118


Rusiya Federasiyasında
Altayda


 1. Naxçıvanlılar altaylıları alqışlayır. “Altaydın çolmianı” (Altay vilayəti) qəzeti, 1989, 12 iyul.


Başqırdıstanda
1.Möcüzəli “büllur saray”. “Sovet Başqırdıstanı” qəzeti, (Baş­qırdıstan MSSR), 1987, 28 yanvar, sayı 23 (19620).

 1. Möcüzəli “büllur saray”. “Sovet Başqırdıstanı” qəzeti, (Baş­qırdıstan MSSR), 1987, 19 aprel, sayı 90 (19687).

 2. Dilçi araştırıcı Abdulla Şərifovun mübariz ömrü. Ural-Altay: bıuattar aşa kiləsəkkə-Ural-Altay: çerez veka v budeşşee, (Bötə Rəsəy fənni konferentsiya materialları, Öfö kalahı, 1-5 iyun, 2005- Materialı Vserossiyskoy nauçnoy konferentsii, q. Ufa, 1-5 iyunya 2005 qoda) «Qilem» nəşriyyatı, Ufa, 2005, səh. 460-464.

 3. Abdulkadir İnan və mühacir Azərbaycan qəzeti “Bildiriş” (1930-1931) Рәсәй һәм Башkортостан: мөнәсәбәттәр тарихы, бөгөнгөһө һәм киләсәге” Башkортостандың үz ирке менән Рәсәй дәүләтенә kушылыуының 450 йыллығына арналған халыk-ара фәнни-ғәмәли конференция materialdarı, 2007, 5 – 6 iyun, Өфө, səh. 23-25.

 4. Türk halklarının istiklal savaşçısı Halid Seidin iki yönü. (2009) Проблемы лингвистики в роли культурной среды: ис­тория и современность. (Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию кафед­ры башкирского языка и 75-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Р.Х.Халиковой. Федераль­ное Агентство по Образованию Государственное Образова­тельное учреждение Высшего Профессонального Образова­ния Башкирский Государственный Педагогический Универ­ситет им.М.Акмуллы), Уфа, Издаельство БГПУ, cəh.84-100.


Dağıstanda
1. Azerbaycan ve Kirim besteçisi Asan Refatovun Kültürü­müzde yeri. “Вестник тюркского мира” (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала),. 2009-ci il, sayı 1, səh.95-101.

2. Türk halklarinin istiklal savaşçisi Halid Seid’in iki yönü. Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала), 2010-cu il, sayı 1(2), səh.96-109

3. Qaquzskiye sledı na Kafkaze i nekotorıye rassujdeniya na temu reliqioznıx verovaniy narodov reqiona." Naucno-prakticeskaya konferensiya s mejdunarodnım ucastiem "Sovremennıye texnoloqii obuceniya inostrannım yazıkam v usloviyax modernizasii pedaqoqiceskoqo obrazovaniya" Sbornik naucnıx trudov Maxacqala DQPU (Daqestanskiy Qosudarstvennıy Pedaqoqiceskiy Universitet), 2013, str.33-45.

4.Tataro-Başkirskiy poet Şeyxzade Babiç, zverski ubitıy bolşevikami. Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации Дагестанский Государственный Педагогический Университет, Международный научно-практический журнал, Материалы (заочной) Международной тюркологической научно-практический конференции «Международный на Евразийском пространство. (Ма­хач­кала), 2013-cu il, sayı 2(5), səh.75-79
Rusiyada


 1. Azərbaycan ziyalılarının XIX əsrdə mətbuat yaratmaq uğ­runda mübarizəsi. “Jurnalist”, xüsusi buraxılış. Jdanov adına Leninqrad Dövlət Universiteti Jurnalistika fakültəsinin nəşri, 1972-ci il.

 2. Əmin Abidin Sovet dövrü yaradıcılığında türkoloji məsə­lələr. Novosibirsk Universiteti tələbələrinin elmi konfransının tezisləri (filologiya seriyası). Novosibirsk Universiteti nəşriyyatı, 1973-cü il.

 3. Günəşli respublikanın mirvarisi. “Амурская правда” qə­zeti, (Amur vilayəti), 1986, 30 dekabr.

 4. Amurluların bayram süfrəsinə. “Амурская правда” qəzeti, 1987, 8 noyabr, sayı 259 (20326).

 5. Vətənin hər guşəsi doğmadır. ““Амурская правда” qəzeti, 1987, 16 aprel, sayı 90 (20157).

 6. Günəşli respublikanın nemətləri - Amurluların süfrəsinə. ““Амурская правда” qəzeti, 1987, 19 avqust.

 7. Saratova Naxçıvan üzümü. “Kommunist” qəzeti, (Saratov vilayəti), 1987, 27 sentyabr, sayı 222 (20539).

 8. Bəs mərkəz hara baxırdı? “Литературная газета”, 1988, 18 sentyabr.

 9. Исследователь по фольклору Али Кямали. Культурное наследии Туркменистана. “Европейский дом”, Ашкабат - Санкт-Петербург, 2000, ст. 193-194.Rusiya Federasiyasında yaşayan xalqların dillərdə


 1. Mədəndə xəstəxana? “Советская Удмуртия” qəzeti. (Ud­mur­tiya MSSR), 1986, 24 sentyabr, sayı 221 (19605).

 2. Astma xəstəliyi müalicə olunur. “Kıım”, (Yakutiya), 1986, 30 noyabr, sayı 175 (19223).

 3. İynəsiz, dərmansız müalicə. “Erzyan pravda” qəzeti, (Mor­dva MSSR), 1987, 24 yanvar, sayı 11 (11436).

 4. Şuxluq bizə güc verir (Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş sə­hifə). “Kommunizm jol” qəzeti, (Kabarda Balkar MSSR), 1987, 22 aprel, sayı 80 (12312).

 5. Duz müalicə edir. “Şın” qəzeti, (Tuva MSSR), 1987, 29 iyun, sayı 150 (13450).

 6. “Sovet Naxçıvanı” Yakutiya haqqında. “Социалистическая Якутия” qəzeti, rusca, (Yakutiya MSSR), 1987, 28 iyun.

 7. Naxçıvan MSSR - 60. (yarım səhifə) “Ленинская правда” qəzeti, (Kareliya MSSR), 1987, 19 sentyabr, sayı 218 (20289).

 8. Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Mokşan pravda” qəzeti, 1987, 23 oktyabr.

 9. Naxıçvana həsr edilmiş səhifə. “Ratsdizdat” qəzeti, (Osetiya MSSR), 1987, 28 oktyabr və 6 dekabr.

 10. Naxçıvan radiosu Yakutiya haqqında. “Kıım” qəzeti, (Yakutiya MSSR), 1987, 14 noyabr.

 11. Sovet Naxçıvanı Kabarda Balkar haqqında. “Kommu­niz­mi jol” qəzeti, (Kabarda Balkar MSSR), 1987, noyabr

 12. Xoşbəxtliyini Tuvada tapdı. “Şın” (Tuva MSSR) qəzeti, 1987, 28 noyabr, sayı 271 (13571).

 13. Naxçıvana MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Başarab bay­rax” qəzeti, avarca. (Dağıstan MSSR), 1987, 24 dekabr.

 14. Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Leninan nek” qəzeti, çeçencə, (Çeçen-İnquş MSSR), 1987, 25 dekabr.

 15. Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Mariyskя Komunna” qəzeti, (Mari MSSR), 1988, 12 yanvar.


Tatarıstanda
1.İki xalqın oğlu (Bakıda yaşamış Azərbaycan pedaqoqu A.Şərifov haqqında). “Tatarıstan pedaqoqu” jurnalı, 1989.

Türkiyədə


 1. Emin Abid “Kitabi-Dede Gorgud” hakkında. “Milli folk­lor” (Ankara) dergisi, 1997, sayı 38, seh. 46-51.

 2. Ali Kamaliyle üç görüş. “Bilge” (Ankara) dergisi, 1997, sayı 13, seh.16-19.

 3. Sattarxan: hayatı, mezarı ve ona ilgimiz. Türk dünyası “Ta­rih” (İstanbul) dergisi, 1998, Kasım, sayı 143, seh.40-46.

 4. Emin Abidin hayat hikayesi ile ilgili kesin cizgiler. “Bilge” (Ankara) dergisi, 1999, sayı 21, seh.23-26.

 5. Gültekin Emin Abiddirmi? «Erciyes»(Kayseri)dergisi, 1999, Temmuz, sayı 259, seh.16-19.

 6. Folklorçu Emin Abid. “Milli folklor” dergisi (Anka­ra,)1999, sayı 42, seh.75-82, sayı 43, seh.70-77.

 7. Milli şüur oyatan insanlar. “Kardeşlık” (İstanbul)dergisi, 2000, Ocak-Mart, sayı 5, seh.28-30.

 8. Novruz bayramında “Han” bezeme. Türk Dünyasında Nov­ruz. (Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni 18-20 mart 1999, Elazıg) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara,2000, seh. 161-167.

 9. Emin Âbid'in Ahmed Yesevî hakkındaki makalesine dair. Aylık Sevgi Dergisi “Yesevi”, 2002, sayı 100,(9 yıl), Nisan, seh. 40

 10. Ümumtürk edebiyatı araşdırıcı: Emin Abid. “Bilig” (Ankara) dergisi, 2002, yaz, sayı 22, seh. 169-184.

 11. Türk edebiyatı araştırmaçısı Emin Abid. “Türk dünyası” (Dil ve edebiyyat dergisi)(Ankara), 2002, güz, sayı 14, seh.253-265.

 12. Azerbaycan və Azerbaycanlılar meselesi. “Yüz yılda türk dünyası jeopolitiyi” toplusu, (Müzeffer Özdağa ermağan. Der­leyen Prof.Dr. Ü.Özdağ, Dr. Y.Kalafat, M.SƏH.Erol). Avrasiya strateji araştırmalar yayınları. Ankara, 2003, sayı 21, cild IV, seh.139-146

 13. Colan Türklerinin kaderi. «Yüz yılda türk dünyası jeo­politiyi» toplusu, (Müzeffer Özdağa ermağan. Derleyen Prof.Dr. Ü.Özdağ, Dr. Y.Kalafat, M.SƏH.Erol). Avrasiya strateji araşdır­malar yayınları, Ankara, 2003, sayı 21, cild IV, seh.183-192.

 14. Karabaşlardan (Sumer) Karapapaklara (Türk) kadar yılba­şı bayramı. «Bilge» (Ankara) dergisi, 2004 Nevruz (Bahar), 40, seh.29-37.

 15. Oğuz-Türkmən ədəbiyyatı. I Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır sempoz­yumu (2004, 20-22 Mayıs), Bildiriler. Diyarbakır, 2004, seh.61-68.

 16. Milli mücadile kahramanlarını konu alan halk şiiri(özet). T.C. Erzurum valiligi. Türk halk kültüründe milli mücadile. I Ulus­lararası halk kültürü simpozyumu.Özetler (2005, 19-22 Tem­muz). Erzurum, 2005, seh.37

 17. Milli mücadile kahramanlarini konu alan halk şiirleri. Türk Halk Kültüründe Milli mücadile.( T.C. Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1 Uluslararası halk kültürü sem­poz­yumunun bildirileri 19-22 Temmuz 2005), Erzurum, 2005, seh. 214-222

 18. Maraqlı bir əsər. Azərbaycan türkcəsi deyimlər sözlüyü. Ankara, 2005, seh. 12-16

 19. Koroğlu dastanında (Tebriz nüshasi) Diyarbekir və yöresi. Osmanlıdan Cumhuriyete 2. Uluslararası Diyarbekir simpozyu­mu. Bildiri özetleri. Diyarbekir, 2006, 15-17 Kasım

 20. Karapapaklarda Nevruz şöleni. “Bilge”(Ankara) dergisi, 2007, mart, sayı 50, seh. 84-89.

 21. Sallı Aşıq Celil. Folklor-Edebiyat(Naxçıvan özel sayısı) Ankara, 2007, sayı 3(51), seh.179-184.

 22. Ömrünü ortak türk kültürüne adayan Halit Sait. 38. İCANAS Yürütme Kurulu Ankara, 2007, seh. 3

 23. Koroğlunun Urfa safari ve destanda Alevi-Bektaşi gele­negi. GAP bölgesinde Alevi-Bektaşi yerleşimleri ve Şanlıurfa kül­tür mozayığında Kısas. (Sempozyum bildirileri), 2007, İstanbul, seh. 216-222.

 24. Çifte sözlerin yaranmasında Oğuz, Kıpçak ve Karluk ağızlarının rolü. Türkiye Türkcesi Ağız Arastırmaları Çalıstayı, Türk Dil Kurumu ve Harran Üniversitesi (Program ve bildiri özetleri, 25-30 Mart 2008), Sanlıurfa, 2008, seh.49.

 25. Efzeleddin Hakaninin eserlerinde Kafieddin Ömer ibn Osmanın Darüşşefası ve oradakı müaliceler. (Hospital of Kafied­din Ömer ibn osman in Efzeleddin Hakanis Manuscripts and Drugs), 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri kitabı(1st İnternational Congress on the Turkish history of medicine, 10th National Congress on the Turkish history of medicine proceedings book), 2008, 20-24 Mayıs, Konya, cilt 1(vol.1) seh. 296-301.

 26. Rusiyanın ermeni aydınları sırasından Türk aleyhtarı kad­ro­larının hazırlanması(Traınıng of anti-Turk personnel among Ar­menıan intellectuals in Russia), XIX yüzyılda Ermeni Milli­yet­çiliyinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları program kitab­çası, II Uluslararası Sosyalaraştirmalar Sempozyumu (EUSAS-II) 2008, 22-24 Mayıs, Kayseri, seh. 42-43.

 27. Kaşgarlı Mahmudun “Divan-i lüğat-it Türk” eserini Türk­çeye ilk çeviren tercüman (The first translator of Mahmud Qashqaris “Divan lughat at Turk”into turkish language), Kaşgarlı Mahmud ve dönəmi (Mahmud Kashgari and his period, Махмут Кашгари и его период), Bildiri özetleri(Abstrscts), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, II Türkiyat araştır­maları sempozyumu(2nd Turkish studes sympozium, 2-ой сем­по­зиум Тюркологических исследований), 2008, 28-30 Mayıs, Ankara, seh.28-29.

 28. Asan Refatov Besteçiler İttifagımızın ilk sedri. Avrasya Krumu sempozyum bildiriler. (Hazırlayan Hayrrettin İvgin) 2008, Ankara, seh. 185-190.

 29. Tebriz’de Mevlana Derneği. Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu (26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa): Bildiriler I, Şanlıurfa, 2008. [PDF, 22,5 MB]

 30. Koroğlu dastanında (Tebriz nüshası) Diyarbakır ve yöresi. Osmanlıdan Cumhureyete Diyarbekir.(Editorler Bahaddin Yeddi­yıl­dız, Kerstin Tomenendal). 3-cü cild, 2008, Ankara, seh. 811-820.

 31. Emin Abid Yunus Emre hakkında(özet). I. Ulusal Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”, Aksaray Üni­ver­sitesi, 2008, 8-10 Ekim, Aksaray, seh.3.

 32. Azerbaycan'da Yunus ve Tapdık Emre mezarlarının ki­tabeleri ve Bölgede mevlit törenlerinde okunan şiirler. (özet) (Zümrüd Semedova ilə qoşa imzayla ). I. Ulusal Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”Aksaray Üniversitesi, 2008, 8-10 Ekim, Aksaray, seh.5.

 33. İstanbul’dan (Üsküdara) Sibiryaya keçen yol. Uluslararası V Üsküdar sempozyumu. (İstanbul, 2007, 3-5 Kasım). İstanbul, 2008, seh.

 34. Azerbaycan’ın istiklalı uğrunda şehit olan Çorumlular, Ulus­lar arası Osmanlıdan Cumhuruyete Çorum sorunu, (sempoz­yumu 23-25 Kasım 2007), Lider matbaaçılık A. Ş. Çorum, II cilt, seh. 777-786.

 35. Fıkra kahramanından mizah dergisine çevrilen “Molla Nes­reddin”. “Türk yurdu” dergısı, 2008, Kasım, sayı 255, seh. 47-50

 36. Azerbaycan'da Divan-i Lüğet it-Türk ve Emin Abid. “Türk yurdu” dergısı, 2008, Aralık, sayı 256, seh. 58-59.

 37. Azerbaycan’da “Divan-i Luğat it-Türk”ün İlk Öğrenilmesi ve Çevrilmesi. Doğumunun 1000 Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı Mahmud sempozyumu (17-19.10.2008, Rize) Bildiri metnleri, Rize Ünversitesi Yayınları 1, Rize, 2008, seh.79-86.

 38. Azerbaycan ve Kırım besteçisi Asan Refatovun Kültürü­muzde yeri. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, ZfWT Vol 1, No 1 (2009) seh. 83-92

 39. Türk Halklarının Birliği İçin Savaşan Bir Bilim Adamı veya Dilci Abdulla Şerifov. Turkish Studies Türkoloji Araştır­maları. seh. 2009-cu il, Volume 4/3 Spring 2009 seh.1160-1173

 40. Hüseyn Cavid’in “Uçurum” faciasında İstanbul gerçekle­rinin sembolu.(Aida Paşayeva ile birlikde). I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul sempozyumunun bildirileri. T.C. Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Beşir Kitabevi, İstanbul,2009, seh. 511-522.

 41. Ermeni aydınları sırasından Türk aleyhine kadroların ha­zır­lanması. Hoşgorüden Yol Ayrımına Ermeniler. Erciyez Ünver­sitesi yayınları-163, 2009, 4 cildde 1 cild. seh. 221-233

 42. İkili standartların Azerbaycan’a etkisi. “Türk Yurdu” der­gisi, 2009, sayı 265, seh. 62-66.

 43. Yüzünü görmediğim dost Şakir Selim. “Emel” (üç aylık fikir-kültür dergisi), 2009, Temmuz-Ağustos-Eylül, sayı 228, seh.19-23.

 44. “Divan-i Lüğet it-Türk”ün ilk çevirmeni. 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri(28-30 Mayıs 2008) Kaşgarlı Mahmud ve dönemi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, seh. 391-406.

 45. Azerbaycan’da Kıbrıs Türk Milli Mücadile Konusu. Kıbrıs Türk Milli Mücadilesi ve bu mücadilede TMT-nin yeri (Uluslararası sempozyum 19-25 Ekim 2008, Lefkoşa, Gazi­mo­ğosa, Girne-KKTC), 2 ciltdə, I cilt, Çağlaş və oğulları LTD neş­riyatı, Lefkoşa KKTC, 2009. seh 1-12.

 46. Emin Abid Yunus Emre hakkında. I Uluslararası Yunus Emre sempozyumu bildiri kitabı (8-10 Ekim 2008), Aksaray Üniversitesi Yayınları No:1, Aksara, 2009, seh. 12-17.

 47. Açık Veysel’in Azerbaycan’daki yankıları. Cumhuriyet döne­minde Sivas (Sempozyum bildirileri 23-30 Ekim 2008, Sivas 1000 temel eser No 12), Sivas, 2009, II cıldde, I cild, seh.353-366.

 48. Ortak Türkçe’mizde İkilemelerin Yeri, Türkiye Türkcesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 25-30 Mart 2008, Türk Dil Kurumu ve Harran Üniversitesi Rektörlüğü. Ankara, 2009, seh. 307-314

 49. Molla Nasreddin Mizah Dergisinin Yaranmasının Neden­leri ve Degide Latifelerden istifade. 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak Uluslararsı Sempozyum, (Akşehir, 8-9 Mayıs 2008 Bildiriler), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2009, seh. 357-367.

 50. Azerbaycan’da Selçuklarla ilgili bir kitab ve onun yazarı hakkında. I Uluslararası Selçuklu sempozyumu (27-30 Eylul 2010) (Bildiri özetleri), Kayseri, 2010, seh. 16.

 51. İstanbul'un Tıp Profesörü Azerbaycan’li Ali Bey Hüseyin­zade Turan. Geçmişden Günümüze İstanbulda Sağlık (2010). (Kon­gre bildiri kitabı, editörler Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Er­demir, Prof. Dr. İbrahim Başağoğlu, Prof. Dr.Öztan Öncel, Dr. Sezer Erer), she.74-80, Nobel yayın No1605, İstanbul.

 52. Nâmık Kemalı Tanıtan Azerbaycan’lı Emin Abid Neden Kurşuna Dizilmiş? Doğumunun 170 yılında Uluslararası Namık Kamal sempozyumu (20-22 Aralik 2010). 2010, Te­kirdağ, Bildiriler 2 ciltde, I cilt, seh.587-596.

 53. Kafkasiya’da hiristiyanTürkleri ve Gagauvuz İzleri. Gaga­vuz Türkcesi Araştırmaları (Bilgi şöleni) 27-29 Aralik 2007, Türk Dil KurumuYayınları, 2010, Ankara.

 54. İçimdeki ağrı, yahut Ali Sengerli neden gereğince tanıtıl­mıyor?! “Bahçasaray” dergisi(Kırım Türkleri Kültür ve Yardım­laşma Derneği İstanbul Şübesi), 2010, Ekim-Aralık, sayı, 65, seh. 11-13.

 55. Aşık Alı ve Ağrı dağı.(2011). Nail Tana armağan (Bas­kı­ya hazırlayanla prof.Dr.Tuncer Gülensoy-Hayrettin İvgin) (Mə­qalə Elmira Memmedova ilə birlikdə hazırlanmışdı), Ankara, seh.287-292.

 56. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU. (1911) Ahıskalı Hasta Hasan ve Onun Yarattığı Âşık Mektebi (Ahiskian Hasta Hasan and His Ashik School) Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyum Bildirileri, Ankara, seh. 305-328.

 57. Emin Abid'in Ortak Türkçenin Gelişmesinde Rolü. III . Uluslar arası Dünya Dili Türkçe 1. sempozyumu, (Bıldırı kıtabı 16-18 Aralık 2010), İzmır, 2011, seh. 498-502.

 58. Harf inkilabının salnamecisi Halid Said Hocayev. I.Uluslararası Kitle iletişim Araşlarında Türkçenin kullanımı bilgi şöleninin bildirileri(Yayına hazırlayan Doç.Dr. Bilgehan A.Gökdağ), Kırıkkale, 2011, seh. 675-686

 59. Köroğlu destanında aşık serbestliyi. 21. Yüzyılda Köroğlu ve Bolu Araştırmaları. I. Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarih ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER),Azerbaycan Respub­likası Milli Elimlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Özbəkistan Respublikası Fənlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Bolu, 17-18 Ekim 2009, Bolu Dörtdivan, Türkiyə. Bolu, 2011.

 60. Çocuk yazarı-Emin Abid. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralik/December, 2011, cilt11, sayı 2, səh. 65-78.

 61. M. E. Resulzade'nin İstanbul'da Yayımlattığı Bildiriş Gazetesi ve Onun Bilinmeyen İmzaları, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi - Bildiriler III, (5-10 Ekim 2009), 2011. seh.

 62. Ahıskalı Hasta Hasan ve onun yaratdığı aşık mektebi, “Motif” Akademi Halk Bilim dergisi (Azerbaycan özel sayı), 2012, sayı 2. seh.267-290.

 63. Azerbaycan Edebiyatı Tarihinin Yeni Metotla Yazılmasında Emin Abid’in Rolü, Bilig dergisi, 2012, sayı 60, Kış, 169-191. səh.http://yayinlar.yesevi.edu.tr/index.php?action=show_article&bilig_id=49&article_id=663 https://www.yumpu.com/tr/document/view/5972543/azerbaycan-edebiyat-tarihinin-yeni-metotla-yazlmasnda-emin-

 64. Ebul Hasan Harakani dıneminde Azerbaycanda sufilik ve Şirvandaki Melhem “Darül Şefa”sı. (Sufism during Ebul-Hasan Harakani’s times Ointment "Darul Shefa" in Shirvan). Kafkas Üniversitesi, Ebul Hasan Harakani Uyğulama ve Araştırma Merkezi, Seyid Ebul Hasan Harakani vekfinin düzenlediyi I Uluslararası Harkani semopzyumunun özətləri, Kars, 2012-ci il, səh. 94-95.

 65. İrtica kurbanı dilci Abdulla Şerifov. VI Uluslararası Türk dili kurultayı. (20-25 Ekim 2008), 4 cillidde, Ankara, 2012, seh.

 66. Aşik Şenlik’e etkisi olan Hasta Hasan`in sürgündeki akrabalarından derlenmiş melzemeler. Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezı Uluslararasi Aşık Şenlik sempozyumu. (26-27 mart 2012, Kars) Bildiri metinleri. Editörler Yrd.doç.dr.Kürşat Öncül.Eylem Orbay. Kafkas Üniversitesi-Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aşık Şenlik sempozyumu. Kars, səh. 99-107.

 67. Birleşik Türk-Tatar devleti yaratmak uğrunda şehit olan Bekir Çobanzade, Türk Dünyasından-“Halil Açıkgöze armağan”, (Uluslararası hakemli kitap, Hazırlayan Hayrı Ateş), Doğu kitapevi, 2013, seh. 407-421.

 68. Hocali faciasi ve onun etkisi, “Türk yurdu” dergisi, 2014, Şubat, sayş 318, sah.41-46.Türkmənistanda


 1. Drujina onun adının daşıyır. (Salman Əlişov haqqında). “Pio­ner” jurnalı, (Türkmənistan). 1982, sayı 3 və ya 4.

 2. Türkmən Tilimxanın təcnisləri. «Adebiyyat və sanat» (Aş­kabad) qəzeti, 2000, 17 oktyabr.

 3. Türkmen şairi Tilimhan.Türkmenistanın Medeni Mirası: Gadumu çeşmeler ve hazirki zaman Mümkünçülükleri Halkara Konfransıyası. Türkme­nistanın Daşaru İşler Ministirligi, Türkmenistanun Ministrler Ka­bineti yanındakı Tarih İnstitutu, Rusiyanun Türkmenistan bilen Medeni Araqatnaşuklar Jemiyyetinin yardam etmiginadı. Aşğabat, 2000, 10-13 oktyabr.

 4. Müqəddəs Ruhnamədə Koroğlu. Müqəddəs «Ruhnamə» və dünyanın ruhu genişliyi. (Halklara ılml maslahatın nutuklarının qısqaca beyanı, Ruhname -2006-ncı yılın sentyabr ayının 12-13-i), Aşgabat, 2006, səh. 174 (Türkməncə), səh.449(İngiliscə), səh.681(Rusca).

 5. Mahmit Zamanşarı ve Azerbaycanın ılmı-edebi ümmanı. Mahmit Zamanşarı ve gündoğarın ılmı-edebi galkınışı. Halklara ılmı maslahatın gısgaça beyanı. 2007-ncı yılın Magtumgulu(may) ayının 23-25. Aşgabat-Daşauz, 2007, seh.106(Türkməncə), səh. 310(İngilisce), səh.471.(Rusca)

 6. Müqəddəs Ruhnamə türk halklarının ümumi mədəniy­yə­tinin yolgöstericisi hökmündə. “Müqəddəs Ruhnamə taze mün­yilliyin pelsefesi. Halklara ılmı maslahatın nutuklarının qısqaça beyanı”, (H.İsmayılovla birlikdə) Aşkabat, 2007, 12-13 sentyabr, səh.260(türkməncə), 448(ingilisce), 680(rusca)

 7. Abulsait Abulhayri və onun ideyalarının Mir Hamza Seyid Nigari tərəfindən davam etdirilməsi. Abulsait Abulhayrı Gün­do­ğarın böyük ağıldarı.Uluslararası elmi konfransın özetləri, Aş­xabat, 2007, 13-15 Noyabır, səh. 148(türkməncə), ingiliscə(338), rusca (515)

 8. Salman Mümtaz və Əmin Abid Maxtımqulu haqqında (1920-ci illər) “Mahtumkuli and Spiritual-Cultural Values of the World will be jointly held in Ashgabat, by the National Cultural Centre of Turkmenistan “Miras”, the Ministry of Culture and Broadcasting, Supreme Council of Turkmenistan on Science and Technology under the President of Turkmenistan and Balkan Velayat Hyakimlik. (12-14 May 2008) Aşxabad, 2008.

 9. “Şerhü’s-sünne ve’l-mesalih” eserinin yazıldığı ortam-Tebriz mühiti.Nedjemeddin Kubra and spiritual-cultural world of Orient” National Cultural Centre of Turkmenistan “Miras”, the Ministry of Culture and Broadcasting, Supreme Council of Turkmenistan on Science and Technology under the President of Turkmenistan and Dashoguz Velayat Hyakimlik (4-6 Sentyabr 2008-ci il), Aşxabad, 2008.

 10. Kafiyeddin Omar ibn Osmanın sağlık öyi ve Abusagit Abul­hayrı, seh. 83. Health house(Darushshupa) of Qafi Ed-Din Omar ibn Osman and Abu Seyit Abulhayyri, seh.2006., Дом зда­ровья(Дарушшафа) Кафиеддин Омар ибн Османа и Абу Сейит Абулхайыр, стр. 345, Selcuklar Dövrünin Edebiyati ve medeniyeti atlı halkalar maslahati 11-13 mart 2009 (Leterature and culture of the Seljuk epoch international scientific conference 11-13 mart 2009), Aşgabat, 2009.

 11. Koroğlunun Türkmən torpağına getməyi (“Koroğlu” das­tanının xələc nüsxəsi əsasında), səh.148-149 (türməncə), Ko­roghlus Turkmen visit in Halec version, 259-261(İngiliscə), Tyrk­menckiy poxod Koroqlu v xaladjskiy versii. (rusca)səh.274-275. Koroğlu yordumu ve gündoğar ədəbiyatı (halkların yılmı nu­tuklarının qısqaca beyanı), Plot of Gorogly and the oriental li­terature, 2009-ncı yılın 23-25-nji sentyabr. Daşoğuz, 2009.

 12. Mollanepesin “Zöhre-Tahir” dessanı barada (səh.106), About the “Zokhre and Takhyr” destan bu Mollanepes (230), O destane Mollanepese “Zoxre i Taxir” (355), Mollanepes ve XIX asyr Türkmen durmuşy (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 8-10 njy aprel), Marıy, 2010.

 13. XX asırırn yıgriminci yillarında Azerbaycanda “Oğuz­na­ma” bağışlanan ılmı iş. (səh.86-87), İnvestigation on the “Oguz­nama” prindend in 1927 in Azerbaycan. (səh. 181-182), Исс­ледо­вание под названием «Огузнаме», завершенное в 1927-ом году в Азербайджане. (стр.279). “Oğuznama” yordu­mu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde. (Halklara ylmy masla­hatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 14-15- njy oktybry), Aşgabat, 2010.

 14. Azerbaycandakı “Türkmenler” diyilep atlandırılyan etnik topar hakda(səh.75), About ethnic group called Turkmans in Azerbayijan (səh.190) Об этнической группе, называемой туркманами в Азербайджане(стр. 310)Taze galkynyş ve beyik özgertmeler eyyamında Türkmenistanın arheologiya ve etnogra­fiya ylmy: yetilen sergiler ve önde duran vezifeler (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 10-11-njy noyabry), Aşgabat, 2010.

 15. Dövletmammet Azadi-pelsepesçi sopı (səh.72), Dovletmammet Azadi as a sufi-philosopher (210), Довлетмаммед Азади как философ-суфист (стр. 341), Dövletmammet Azadi XVIII asır Türkmen durmuşı-Dovletmammet Azady and Turkmen lıfe ın the XVIII century- Довлетмаммед Азади и жизнь Туркмен XVIII века. (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2012-nji yylyn 14-15-nji maıy), Aşgabat, 2012.)


Ukraynada


 1. Azerbaycanla sık bağlantısı ilan Asan(Hasan) Sebri Ayvazov. III Uluslararası Ukraynada Türkcə konuşan halklar sempozyumu(18-22 sentyabr 2012-ci il), Kiyev, 2012, səh.22.

 2. Ali Şamil. Azerbaycanla siki bağlantisi olan Asan (Hasan) Sabri Ayvazov. Матеріали III-го Mіжнародного Cимпозіуму "Tюркомовні народи України" 18-21 вересня 2012 року," III.Uluslararasi Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar sempozyumu" 18-21 Eylül 2012, Bildiriler (Відповідальні за випуск / kitabi hazirlayanlar:Ірфан Юнвер Насраттиноглу, (проф.) /prof. Dr. Irfan Ünver Nasrattinoğlu, Ф.İ. Арнаут, канд. філол. наук, доцент / doç. Dr. Fedora Arnaut, Київ, 2012, seh. 258-265Müsahibələrim


 1. Qland, Yuri. Qorəçaə toçka koqda mertvıe derjat jivıx. “Dialoq” ictimai-siyasi jurnal, (Moskva), 1991, iyul, sayı 11, səh.10-17.

 2. Ermənistan dəmiryolunu kapatdı. Naxçıvan aclığa məhkummu? (üz qabığında və səh. 4-də şəkillə) “Komu çalışanlar” dərgisi, Ankara, 1991, 15 kasım (noyabr), sayı 11, səh.45.

 3. Tatar, Əli. Əliyev ruslarla bərabər çalışır. (üz qabığında və səh. 35-də şəkillə). “Komu çalışanlar” dərgisi (Ankara), 1992, 15 ekim (oktyabr), sayı 22, səh.35-40.

 4. Arslan, Əhməd. Hüseynovla Əliyev yaxında kapışacaqlar. “Yeni hafta” qəzeti, (Ankara), 1993, 9-15 avqust, sayı 54, səh.7.

 5. ………………. “Bayrak” qəzeti, (Kırıkkala). 1995, 20 haziran (iyun), sayı 7.

 6. Yanğın, İlhami. Türk dünyasına kültür körpüsü. “Yeni Saufa” qəzeti, (Ankara), 1995, 21 haziran (iyun).

 7. Aqil. Məni Naxçıvanda xalq düşməni elan etmişdilər. “Reytinq” qəzeti, 2001, 23 dekabr, 12 (143), səh.3.

 8. Mehrəli, Sevda. Türk dünyasında Kıbrısın öz yeri var. “Azərbaycan XXI əsr” qəzeti, 2002, 15-21 may, sayı 14 (115), səh.8.

 9. Umudlu, İsmayıl. Paris prinsipləri və Elçibəy. “Ayna” qəzeti, 2002, iyun,…….

 10. “Fecri Azerbaycan”(Tebriz) qezeti

 11. Savalan Fərəcov. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının ilk sədri - Asan Rifatov.   “Mədəniyyət” qəzeti, 2010-ci il, 11 iyun. Səh. 10.

 12. Uğur. Teatr İnstitutunun tələbəsinin azadlıq mübarizəsi. Cahid Hilaloğlu Azərbaycanın iki yerə bölünməsi ilə barışmırdı... “Xalq Cəbhəsi” qəzeti, 2011-ci il, 3 fevral, səh.14.


İştirak etdiyi elmi simpoziumlar


 1. S.M.Kirov adına ADU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi konfransı, Bakı, 1970, mart, , mövzu: N.Nərimanov və «Tərcü­man» qəzeti.

 2. S.M.Kirov adına ADU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi konfransı, Bakı, 1971, 10-13 may, mövzu: M.Şahtaxtlının pub­lisistikası

 3. Gənc Tədqiqaiçıların Elmi Konfransı. M.Kirov adına ADU, Bakı, 1972, 12-15 may, mövzu: Mətbuat tariximizin tədqiqat­çılarından biri Əmin Abid.

 4. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi konfransı. M.Kirov adına ADU, Bakı, 1972, 1-3 dekabr, mövzu: Əmin Abidin publisis­tikasında ədəbiyyat məsələsi.

 5. Студенческая научная конференция. Ленинградский Государственный университет им. А.Жданова, Ленинград, 1972, 12-15 декабря, тема: Борьба за национальную печать в Азербайджане.

 6. XI Научная Студенческая конференция. Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, 1973, 12-15 апреля, тема: Əmin Abid yaradıcılığında Orxon-Yenisey abidələri.

 7. Azərbaycan Tələbələrinin I Respublika Elmi Konfransı. Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan LKGİ MK TETİ Respublika Şurası, Bakı, 1973, 23-25 aprel, möv­zu: Ə.Abidin Sovet dövrü publisistikasında ədəbiyyat məsələsi.

 8. Aşıq Alının anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi konfarans. Y.Məmmədəliyev adına NDPİ, Nax­çıvan, 1981,..oktyabr, mövzu: Aşıq Alının şerlərində yaşadığı mühitin təsviri.

 9. A.Şadlınskinin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiya, Azərbaycan EA Naxçıvan Elm Mərkəzi və Y.Məm­mədəliyev adına NDPİ, Naxçıvan, 1986, 26 noyabr, mövzu: Xalq yaradıcılığında A.Şadlınskinin tərənnümü.

 10. Şərur qədim diyardır-Elmi Nəzəri Konfrans, İliç rayon Mədəniyyət Şöbəsi, İliç rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, İliç, 1988, 18 sentyabr, mövzu: Qəhrəmanlar xalq yaradıcılığında.

 11. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İş­birliyi Kurultayı, Antalya, 1993, 20-24 mart.

 12. Bağımsız Azerbaycanla Dostluk və Dayanışma Konseyi. Ankara, 1993, 7 avqust, mövzu: Azerbaycanda Milli Azadlıq mü­barizəsində parçalanma.

 13. “1995 Dünya-Hoşgörü-Manas-Abay yılı” VII Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri ve I Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı. Kırıkale valiligi - KİKTAV ve Folklor Araş­tırmaları Kurumu, Kırıkale, 1995, 9-11 Haziran, mövzu: Des­tanlarımızın kuruluşu.

 14. Ə.M.Topçubaşovun anadan olmasının 135 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfran, Azərbaycan Respublikası Ali Diplolmatiya Kolleci, Bakı, 1997, 29 aprel, mövzu: Ə.M.Top­çubaşov və mətbuat.

 15. III Karşılaşdırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu. Çanakkala On Sekkiz Mart Üniversitesi, Çanakkala, 1997, 30 Mayıs - 1 Haziran. mövzu: XVIII-XIX yüzillikde Save-Göyçe-Ahska bölgesindeki aşıkların üslubundakı birlik.

 16. Azərbaycan Folklorunun toplanması, nəşri və tədqiqi problemləri. Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı, 1996, 3 noyabr, mövzu: Əli Kamali folklor toplayıcısı kimi.

 17. Əli Kamalinin ildönümünün və Almas İldırımın 90 illi­yinə həsr olunmuş seminar. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Azər­baycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Güney Azərbay­canlıların Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi. Bakı, 1997, 14-22 oktyabr, mövzu: Əli Kamalinin Tilimxa Divanini hazırlıq vəziyyəti.

 18. VI Beynəlxalq Simpozium. (Kitabi-Dədə Qorqud-1300 həsr olunub). Albert Beyts adına Beynəlxalq Konfransın Təşkilat Komitəsi, Azərbaycan EA Nizami adına Beynəlxalq Konfransın Təşkilat Komitəsi, Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İns­titutu, Xətai rayon İcra Hakimiyyəti. Zuğulba-Bakı, 1997, 1-5 dekabr, mövzu: Əmin Abid “Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında.

 19. III Halklararası Gagauz Kültür Sempozyumu. Komrat Dev­let Üniversitesi ve Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu. Komrat, 1998, 6-7 Kasım, mövzu: Azerbaycan’da Gagaular.

 20. II Uluslararsı Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Doğu Akde­niz Üniversitesi, Gazımağosa, KKTC, 1998, 24-27 Kasım, möv­zu: Kıbrıs Azerbaycan Mediyasında.

 21. Türk dünyasında Nevruz. Üçüncü Uluslararası bilgi şö­leni. Firat Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Elazık, 1999, 18-20 mart, mövzu: Novruz bayramında hanbezeme.

 22. Şimali Kipr-Tarix və Müasirlik Uluslararası Konfrans. Ali Diplomatiya Kolleci (Bakı), Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağosa), Bakı, 1999, 21-24 may, mövzu: Kıbrıs “Azadlıq” gazetesı sahifelerinde.

 23. Türkmenistanın Medeni Mirası: Gadumu çeşmeler ve hazirki zaman Mümkünçülükleri Halkara Konfransıyası. Türkme­nistanın Daşaru İşler Ministirligi, Türkmenistanun Ministrler Ka­bineti yanındakı Tarih İnstitutu, Rusiyanun Türkmenistan bilen Medeni Araqatnaşuklar Jemiyyetinin yardam etmiginadı. Aşğabat, 2000, 10-13 oktyabr, mövzu: Türkmen şairi Tilimhan.

 24. Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağosa, KKTC, 2000, 13-17 Kasım, mövzu: “Ayna” gazetesının Kıbrıs hakkında yazdıkları.

 25. İran və Turan dünyası mövzusunda Uluslararası seminar. Xarici İşlər Nazirliyinin Tarixi Diplomatik Mərkəzi, Tehran, 2001, 13-14 fevral, mövzu: Əmin Abid “Şahnamə” haqqında.

 26. Uluslararası Sivilizasiyalararası Dialoq seminarı. İİR Prezidenti yanında Uluslararası Sivilizasiyalararası Dialoq Mər­kəzi, Kiş, İİR, 2002, 2-7 mart, mövzu: Ədəbiyyatın sivilizasiyalararası mədəniyyətdə rolu.

 27. KBATEK (Kıbrıs-Balkan Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı) açılış şöleni. Gazimağosa, KBATEK, 2002, 18-20 Nisan, mövzu: Ortaq Türk Edebiyatının formalaşdırılmasında kaynak­ların rolu.

 28. IV Uluslararası Kıbrıs Araşdırmaları Kongresi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaqosa, KKTC, 2002, 28-29 Kasım, mövzu: Kıbrıs uzmanı İsmayıl Umud.

 29. Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. Uluslararası folklor konfransı. AMEA Follkor Mərkəzi və AM Ensiklo­pedi­yası, Bakı, 2003, 9-11 yanvar, mövzu: Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” dastanında Eyvaz obrazı.

 30. Azərbaycan və Tatarıstan Mədəniyyətinin Tarixi Əlaqəsi Seminarı. Azərbaycan Milli Qeyri Hökumət Təşkilatları Forumu. Bakı, Biznes Mərkəzi, Bakı, mövzu: Abdulla Şərifovun həyatı, yaradıcılığı və ictimai həyatı.

 31. VII KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasiya Türk Ədəbi­yatı Vaqfş), Asiya Universiteti, Azərbaycan Atatürk Mərkəzi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Bakı, 2003, 16-22 Mart, mövzu: Doğu Türkistanda bu günün dramaturgiyası.

 32. Uluslararası Novruz Kongresi. Mersin Valiligi ve Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Atatürk Kültür Merkezi, Mersın, 2003, 20 Mart, mövzu: Karabaşlardan Karapapaklara Novruz şöleni.

 33. Kırım Türklərinin Sürgünü. Seminar. AMQHF, Biznes Mərkəzi, Bakı, 2003, 19 may, mövzu: Rusiyanın Şərqə yürüşünün əngəlləməsində Kırım türklərinin rolu.

 34. Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. II Ulus­lararası Folklor Konfransı. AMEA Follkor Mərkəzi, Bakı, 2004, 18-21 mart, mövzu: Xəstə Həsənin ömür yoluna dair bir dəqiqləşdirmə.

 35. Türk destanları tarihimizin edebi salnamesidir. Beynəlxalq Folklor Konfransı. Qafqaz Universiteti, Bakı, 2004, 6-7 may, mövzu: Deyimlərimizdə Oğuz dastanlarının izləri

 36. “Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbekir” Diyarbekir Valiliyi. Uluslararası Simpoziyum,Dıyarbekir, 2004, 20-22 May, mövzu: Oğuz-Türk­men edebiyatı.

 37. Ural-Altay: buyattar aşa kiləsəkk. Ufa, 2005, 1-5 iyun. mövzu: Dilçi araştırıcı Abdulla Şərifovun mübariz ömrü.

 38. T.C. Erzurum valiligi. Türk Halk Kültüründe Milli Müca­dile. I Uluslararası Halk Kültürü Simpozyumu. Erzurum, 2005, 19-22 Tem­muz, mövzu: Milli mücadile kahramanlarını konu alan halk şiiri.

 39. ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. III Ulus­lararası Folklor Konfransı. AMEA Follkor İnsti­tutu, Bakı, 2005, 13-16 noyabr, mövzu: Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” eposunun variantlarında mətinşünaslık məsələləri.

 40. VI Uluslararası Türk Kültür Kongresi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Ankara, 2005, 21-26 Kasim, mövzu: Alince’de kalekurma, şehersalma,suvarma ve ciftcilik kültürü.

 41. Noqay ədəbiyyatı ümümtürk ədəbiyyatının tərkib hissəsi kimi. XII Uluslararası KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasiya Türk Edebiyatı Vakfı) Edebiyat Şöleni, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi, Bakı Asiya Universiteti, Bakı Diplomatiya Univer­siteti, Bakı, 2006, 9-16 Mayıs, mövzu: Noqay ədədiyyatının ümumtürk ədəbiyyatında yeri.

 42. GAP bölgesində Alevi-Bektaşı yerleşimleri ve Şanlıurfa kültür mozaginde Kisas. Uluslararası simpozyum. Urfa, 2006, 25-27 Mayıs, mövzu: Koroğlunun Urfa seferi ve dastanda Alevi-Bektaşı geleneği.

 43. Müqəddəs “Ruhnamə” və dünyanın ruhu genişliyi. Aşxa­bad Halklara ılml maslahatın maslahatnaması, Aşxabad, 2006, 12-13- Ruh­name-sentyabr, mövzu: Müqəddəs Ruhnamədə Koroğlu.

 44. Osmanlıdan Cumhuriyete 2. Uluslararası Diyarbekir sem­pozyumu. Diyarbekir, 2006, 15-17 Kasım, mövzu: Koroğlu destanında (Tebriz nüshası) Diyarbekir ve yöresi.

 45. Birinci Uluslararası Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Değerleri Sempozyumu. Almatı, 2007, 16-20 Mayıs, mövzu: Ahıskalı Hasta Hasanin seirləri Kazakıstan’da.

 46. KBATEK-in XIV Uluslararası edebiyat sempoz­yu­mu, Kişin­yov, 2007, 6-10 Ekim, mövzu: Azerbaycan’da Gagauzlarla ilgili kay­nak­lar

 47. Uluslararası Celalettin Mövlane Sempozyumu. 2007, 26-28 Ekım, Şanlıurfa, Türkiyə, mövzu: Tebrizde Mövlane dernek­leri.

 48. Uluslararası V Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, 2007, 3-5 Kasım, mövzu: İstan­bul’­dan (Üsküdar) Sibirya’ya keçen yol.

 49. Abulsait Abulhayrı Gündoğarın böyük ağıldarı. Uluslara­rası Ilmi Konfransı, Aşxabat, 2007, 13-15 Noyabır, mövzu: Abulsait Abulhayri və onun ideya­larının Mir Hamza Seyid Nigari tarafindan davam etdirilməsi.

 50. Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum sempoz­yumu, Çorum, 2007, 23-25 Kasım, mövzu: Azerbaycan’ın istiklalı uğrunda şehit olan Çorum­lular.

 51. Somut olmayan kültürel miras. Yaşayan aşık sanati, Ankara, 2007, 29-30 Kasım, möv­zu: Ahıskalı Hasta Hasan ve onun yarattığı aşık mektebi.

 52. Gagauz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni, Ankara, 2007, 27-29 Aralık, mövzu: Kaf­kas­ya’da hiristiyan Türkleri ve Gagaz izleri.

 53. Türkiye Türkcesi Ağız Arastırmaları Çalıstayı. Türk Dil Kurumu ve Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Sanlıurfa, 2008, 25-30 Mart, mövzu: Çifte söz­lerin yaranmasında Oğuz, Kıpçak ve Karluk ağızlarının rolü.

 54. I Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul. Birkent Üniversitesi, İstanbul, 2008, 3-5 Nisan, mövzu: Hüseyin Cavidin “Uçurum” faciəsindı İstan­bul-gerçekliklerin sembulikasi.

 55. 21 yüzyılı Nasrettin Hoca ile anlamak(Understanding The 21 st Centuray With Nasrettin Hoca), Atatürk Kültür Merkezi, Akşehir kaymakanlığı, TİKA, Akşehir, 2008, 8-9 Mayıs, mövzu: “Molla Nesreddin” Mizah Dergisinin Yaranmasının Nedenleri ve Dergide Latifelerden İstifade,

 56. 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmalar Merkezi,Türk Tıp Tarih Kurumu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, (1st İnternational Congress on the Turkish history of medicine, 10th National Congress on the Turkish history of medicine), Konya, 2008, 20-24 Mayıs, mövzu: Efzeleddin hakaninin eserlerinde Kafieddin Ömer ibn Osmanın Darüşşefası ve oradakı müaliceler.(Hospital of Kafieddin Ömer ibn osman in Efzeleddin Hakanis Manuscripts and Drugs).

 57. II Uluslararası Sosyalaraştirmalar Sempozyumu (EUSAS-II). XIX yüzyılda ermeni milliyetçiliyinin doğuşu ve büyük devletlerin politikaları. Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi, Kayseri, 2008, 22-24 Mayıs, mövzu: Rusyanın ermeni aydınları sırasından Türk aleyhtarı kadrolarının hazırlan­ması (Traınıng of anti-Turk personnel among Armenıan intellec­tuals in Russia),

 58. Kaşgarlı Mahmud ve dönemi (Mahmud Kashgari and his period, Махмут Кашгари и его период), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, II Türkiyat Araştırmaları Sem­poz­yumu (2nd Turkish studes sympozium, 2-ой семпозиум Тюр­кологических исследований), Ankara, 2008, 28-30 Mayıs, mövzu: Kaşgarlı Mahmudun Divanü lüğat-it Türk eserini Türkçeye ilk çeviren tercüman(The first translator of Mahmud Qashqaris “Divan lughat at Turk”into turkish language).

 59. I Uluslararası Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”, Aksaray, 2008, 8-10 Ekim, mövzu: Emin Abid Yunus Emre hakkında.

 60. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud sempozyumu-doğumunun 1000. Yılı dolayısıyla. Rize, 2008, 17–19 Ekim, mövzu: Azerbaycan'da “Divan-i lugat it-türk”ün ilk öğrenilme ve çevrilmesi.

 61. “Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi Ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” Uluslararasi Sempozyum. Lefkoşa-KKTC, 2008, 19-25 Ekim, mövzu: Azerbaycan'da Kıbrıs Türk Milli Mücadele Konusu.

 62. VI Uluslararası Türk dili kurultayı. Ankara, 2008, 20-25 Ekim, mövzu: İrtica kurbanı dilci Abdulla Şerifov.

 63. Cumhuriyet döneminde Sivas sempozyumu. Sivas, 2008, 27-31 Ekim, mövzu: Aşık Veysel'in Azerbaycan'daki yankıları.

 64. Türk xalqlqrı ədəbiyyatı(II). Beynəlxalq uşaq ədəbiyyatı Kongresi. Bakı, 2008, 13-15 noyabr, mövzu: Uşaq yazıcısı Əmin Abid.

 65. Muqayisəli ədəbiyyat.(Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə sterotipler) III Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, 21-21 noyabr 2008, mövzu: Noqay türklə­rinin ədəbiyyatında modernləşmə.

 66. Selşuklar Devrünin Edebiyati ve medeniyeti atlı halkalar maslahati 11-13 mart 2009 (Leterature and culture of the Seljuk epoch international scientific conference 11-13 mart 2009), Aşgabat, mövzu: Kafiyeddin Omar ibn Osmanın sağlık öyi ve Abusagit Abulhayrı.

 67. I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kul­lanımı Sempozyumu . Türkçenin Yazımı ve Alfabe, Kırıkkale, 2009, 16-17 Nisan,mövzu: Harf İnkılâbının Salnamecisi - Halid Said Hocayev.

 68. Koroğlu yordumu ve gündoğar ədəbiyatı (halkların yılmı nutuklarının qısqaca beyanı), Plot of Gorogly and the oriental li­terature, Syujet Qyoroqlı i literatura vostoka. Material mejdu­na­rodnoy naucnoy konferentsii, Daşoğuz-Türkmənistan, 2009-ncı yılın 23-25-nji sentyabr.

 69. Türk və dünya kültüründə İstanbul mövzusunda 7 Ulus­lararası Türk Kültür Kongresi, Ankara, 2009, 5-10 Ekim, mövzu: M.E.Resulzadenin İstanbul”da yayımlatdığı “Bil­diriş” gazetesi ve onun bilinmeyen imzaları.

 70. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER),Azerbaycan Respub­likası Milli Elimlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Özbəkistan Respublikası Fənlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, I. Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarih və Kültürü Sempozyumu,Bolu, 2009, 17-18 Ekim, mövzu: Köroğlu destanında aşık serbestliyi.

 71. Molla Nepes və XIX əsir Türkmən durmuşu. Beynəlxalq elmi konfrans, Mərv-Türkmənistan, 2010, 8-10 aprel, mövzu: Molla Nepəsin “Zöhrə-Tahir”inde xalq dastanindan istifadə

 72. 9 Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşam­ları, Tarsus-Türkiyə, 2010, 21-24 Eylül, mövzu: Emin Abid Karacaoğ­lan hakkında.

 73. I Uluslararası Selçuklu Sempozyumu. Kayseri, 2010, 27-30 Eylul, mövzu: Azerbaycanda Sel­çuk­larla ilgili bir kitab ve onun yazarı hakkında.

 74. Uluslararası Zeki Valid Toğan ve Türk Kültürü Bilgi Şoleni, Afyonkarahisar, 2010, 13-15 Ekim, mövzu: Zeki Valid Toğan ve dava arkadaşı Abdülkadir İnanın mühacir Azerbaycan matbuatı ile ilgisi

 75. Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər, IV Beynəlxalq elmi konfransın, Slavyan Unver­siteti, Bakı, 2010, 22-23 oktyabr, mövzu: Şumer mətinlərinin Azərbaycan və qumuq ədə­biyyatında izləri.

 76. Alanyada (Kilim, Cicim, Sumak) Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Belediyesi, Alanya Tica­ret Odası Başkanlığı, Alanya, 2010, 1-4 Kasım, mövzu: Türk Halı ve Düz Doku­malarındaki Ornamentler Mitoloji Düşüncenin Yazıtları Gibi.

 77. Avrupa Kültür Başkenti - İstanbul 2010, “Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık” Uluslararası Kongresi, Türk Tıp Tarihi Kurumu, İstanbul, 2010, 3-6 Kasım, mövzu: İstanbul'un Tip Profesörü Azerbaycanli Ali Bey Hüseyinzade Turan.

 78. Taze Galkynyş ve Beyik Özgertmeler Eyyamında Türkmenistanın Arheologiya ve Etnografiya Ylmy: yetilen sergiler ve önde duran vezifeler (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı. Aşxabad, 2010, 10-11 noyabr, mövzu: “Azerbaycandakı “Türkmenler” diyilep atlandırılyan etnik topar hakda.

 79. III Uluslararasi Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniver­sitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Fakültesi, İzmir, 2010, 16-18 Aralık, möv­zu: Emin Abid’in Ortak Türkçenin Gelişmesinde Rolü.

 80. Doğumunun 170 yılında Namık Kamal Sempozyumu. Namık Kamal Üniversitesi, Tekirdağ-Türkiyə, 2010, 20-22 Aralık, mövzu: Nâmık Kemali Tanıtan Azerbaycanlı Emin Abid Neden Kur­şuna Dizilmiş?

 81. “Azərbaycan Dünya Ədəbiyyatında” Beynəlxalq simpozium.Xəzər Universitəsi, Bakı, 2011, 27-28 may, mövzu: Yaqub Nasirin yaradıcılığında Azərbaycan sevgisi.

 82. Dövletmammet Azadi XVIII asır Türkmen durmuşı.- Dovletmammet Azady and Turkmen lıfe ın the XVIII century- Довлетмаммед Азади и жизнь Туркмен XVIII века. ((Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2012-nji yylyn 14-15-nji maıy), Aşgabat, 2012.) Mövzu: Dövletmammet Azadi-pelsepesçi sopı,(Dovletmammet Azadi as a sufi-philosopher, Довлетмаммед Азади как философ-суфист.

 83. III Uluslararası Ukraynada Türkcə konuşan halklar sempozyumu, Kiyev, 18-22 sentyabr 2012-ci il. Mövzu: Azerbaycanla sık bağlantısı ilan Asan(Hasan) Sebri Ayvazov.

 84. Vefatının 1. yıl dönümünde Uluslararası Cengiz Dağcı sempozyumu, Simfropol (Akmescit), 18-22 Eylül 2012-ci il. Mövzu: Cengiz Dağcı romanlarında Azərbaycanlı surəti.

 85. I Uluslararası Harkani semopzyumu, Kars, 11-13 Ekim 2012-ci il. Mövzu: Ebul Hasan Harakani dıneminde Azerbaycanda sufilik ve Şirvandaki Melhem “Darül Şefa”sı.

 86. V Uluslararası Etkileşim ve Medeniyetler Kongresı, “Kültirel Etkileşim ve Medeniyetler İttifakı”, Türküstan (Qazaxıstan), 19-20 Səyıp-Nisan-Апрель-April 2013-cü il. Mövzu: Bekir Sıtkı Çobanzade’nın Türk Halklarının Kültürel Etkileşim ve Degişiminde Rolu, səh. 267-276.


Əli Şamil və kitabları haqqında


 1. İnqilabçının xatirəsi. (A.Şadlinskiyə həsr edilmiş elmi konfrans). “Kommunist” qəzeti, 1986, 29 noyabr

 2. Ölkə qəzetlərinin səhifələrində: Günəşli respublikanın mirvarisi. “Kommunist” qəzeti, 1987, 15 yanvar.

 3. “Priamur-Azərbaycan” (İki regionun jurnalistlərinin yaradıcılıq əlaqələri möhkəmlənir). “Amurskaya pravda” qəzeti, (Sov. İKP Amur Vilayət Komitəsi və Xalq Deputatlar Sovetinin orqanı). 1987, 8 fevral, N 33 (20100)

 4. “Möcüzəli qəlsər haray” sərlövhəli bildirişdə mənim ünvanımı verib və oxuculara mənə müraciət etməyi məsləhət görüblər. “Sovet Başkirdistanı” 1987, mart.

 5. “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, Qəzet və jurnal səhifələrində. “Dostluq əlaqələri möhkəmlənir”. 1987, 12 sentyabr.

 6. ………………………………. “Narodnu obrazavaniya” qəzeti, (Gürcüstan), 1989.

 7. ………………………………….. “Oqonyok” jurnalı, 1990, N 4.

 8. …………………………………..“Şit i meç” qəzeti, 1990.

 9. Osman Əhmədoğlu “Göycə, səndə nəyim qaldı?” “Sovet Gürcüstanı” qəzeti. 1990, 21 aprel, N 46 (9742).

 10. Gündüz Varol “Şəhidlər diyarı Azərbaycan”. Nürenqberqdəki Azərbaycan Kultur Dərnəgi Yayını. Nürenberq, 1991, səh. 13-16.

 11. “Kamu çalışanlar” jurnalı, 1992, 15 eylul (sentyabr), sayı 21, səh. 36-da Arif Rəhimovun şəkili və Türkmiyəyə gedişimiz haqqda məqalə.

 12. “Nizam-i alem ocaqları” jurnalı. 1993, Mayıs, sayı 8, səh. 33-də Şəhidlər Xiyabanında, Türkiyədən gələn Böyük Birlik parityası gənəl başqanı M.Yazıçıoğlu və b. ilə birlikdə şəkilimiz.

 13. “Bayrak” qəzeti. (Türkiyə Kırıqqala ili.) 1995, 13 Haziran (iyun), sayı 6 (1-ci və 4-cü səhifələrdə şəkillərim də verilib)

 14. “İl qəzeti” (Türkiyə Kırıqqala ili.) 1995, 10 Haziran (iyun), sayı 2791 (səhifə 3-də şəkilim 2-ci cərgədə).

 15. “Türk dünyasına kultur körpüsü” (mənimlə miüsahibə və Tudora Arnautun şəkli).“Yeni Saufa” qəzeti. (Ankara). 1995, 21 Haziran,

 16. Kurtbilalova N. Azərbaycan dostlarımıza təşəkkür. “Yeni dünya” (millətlərin işləri boyunca Kırım dövlət Komitəsinin qəzeti. 1995, 3 noyabr, sayı 44 (261), səh. 5.

 17. Ə.Yusifoğlu “Güney Azərbaycan folkloru müzakirə olunur. “Xalq” qəzeti, 1996, 8 noyabr, cümə.

 18. Vəliyev, İsmayıl. Qara gündəlik. “Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB. Bakı, 1997, səh.47.

 19. Həbibbəyli İ., Cəlil Məmmədquluzadə mühiti və müasirləri. «Azərbaysan Dövlət Nəşriyyatı», Bakı, 1997, səh.234.

 20. Altay. Əli Kəmali türklüyün ipək yoludur. (Bakıda Ə.Kəmaliyə həsr edilmiş konfrans). “De fakto” qəzeti, 1997, 17 oktyabr, səh. 5.

 21. Əzizə. “Bu da bir zarafat.” (Əlli yaşımla bağlı təbrik). “Tanıtım” qəzeti, 1998, 31 dekabr, sayı 7, səh. 8.

 22. Tamilla Əliyeva. “Kıbrısda günəş Ağ dənizdən doğur”. “Azərbaycan” qəzeti, 1998, 17 dekabr, sayı 292 (210).

 23. Tamella Əliyeva “Gənclərimiz Kıbrısda təhsil alır”. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1998, 31 dekabr. Gündüz. Buzlu cəhənnəm. 525-ci qəzet. 1999, 22 dekabr, sayı 244 (588), səh. 7.

 24. Gündüz. Buzlu cəhənnəm. 525-ci qəzet. 1999, 22 dekabr, sayı 244 (588), səh. 7.

 25. Xəyal, Sona. Unudulmuş şair (Ə.Abidin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə), “Çıraq” jurnalı 1999, sayı 7, səh.51-55).

 26. Kəngərli (Əliyeva), Aybəniz. Yaşa ey Türk, ey hilal… (Əmin Abidin poeziyasının tədqiqi). “Respublika” qəzeti, 1999, 15 dekabr, sayı 260 (724), səh.6.

 27. Dr. Kalafat, Yaşar. Bakı - Ceyhan Kültür hatlı (sosyal antropoloji araştırmaları). ASAM yayınları. Ankara, 2000.

 28. Dr. Kalafat, Yaşar. Güney Kafkasiya. (sosyal antropoloji araştırmaları) Kuzey Azerbaycan-Gürcüstan-Nahçıvan gəzi notları və Türk halk inancları. ASAM yayınları. Ankara, 2000.

 29. Aydınoğlu, Tahir. Jurnalist Türk dünyasına pəncərə açır. (“Tanıdığım insanlar” kitabı haqqında) “Xalq qəzeti”, 2000, 19 iyul, sayı 160 (23525), səh.3.

 30. Jurnalist Türk dünyasına pəncərə açır. (“Tanıdığım insanlar” kitabı haqqında) “Jurnalist” bülleteni, 2000, iyun-iyul, sayı 4-5, səh.6.

 31. Şamilov Əli Hüseyin oğlu. “Kitabi-Dədə Dorqud” ensiklopediyası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh.210

 32. İmani, Behruz. Buzlu cehennem. (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” kitabı haqqında) Təbriz “Fəcr Azərbaycan” qəzeti, 2000, 1aprel, (1379, 29 fərvərdin) 1421, 12 məhərrəm sayı 2082, səh.3.

 33. İmani, Behruz. Buzlu cehennem (Ə.Abidin eyniadlı şerlər kitabı haqqında) ardı. Təbriz “Fəcr Azərbaycan” qəzeti, 2000, 18 aprel (1379, 30 fərvərdin, 1421, 13 məhərrəm) sayı 2083, səh.3.

 34. Qasımlı, İlhamə. Azərbaycanda hizbulla təhlükəsi reallaşa bilər. “Tanıdığım insanlar” kitabındakı Z.Bünyadov məqaləsindən istifadə edilib). “525-ci qəzet”, 2000, 25-26 dekabr, səh.8.

 35. Yunis qızı, Ofeliya. Azadlığın alovlu təbliğatçısı (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” şeir kitabı haqqında) “Günaydın” qəzeti, 2000, 8-10 aprel, sayı 9 (242), səh.11.

 36. Əhmədov, Bədirxan. İstiqlalçı şairin “Buzlu cehennem”, “Ekspres” qəzeti, 2000, 27 aprel, sayı 77 (508), səh.7.

 37. Yağmur, Zümrüd. “Buzlu cehennem”dən əsən soyuq külək. “Hürriyyət” qəzeti, 2000, 25 mart, sayı 34 (585), səh.15.

 38. İmani, Behruz Azərbaycan yazıçıları: Əli Şamil “Fəcr Azərbaycan” qəzeti, 2001 (şənbə, 1380, 16 tir. 1422, 25 rəbiəlsani), sayı 2418, səh.3.

 39. Hüseyn M. Güneyli. “Buzlu Cehennem”, “Varlıq” jurnalı (Tehran). 1380-ci il, sayı 122-4, səh. 81-8314 (23979), səh.5.

 40. Quzey Kıbrıs Ağ dənizdə ada. “Azadlıq” qəzeti, 2001, 6 dekabr.

 41. İsmayılova, Vüsalə Şamil. “Buzlu cehennem” (kitab haqqında) “Bilge” dergisi (Ankara) 2001, Bahar, sayı 28, səh.119-120.

 42. Azərbaycan yazıçıları. Əli Şamil (məqalənini müəllifi Behruz İmani olsa da imzası getməyib). “Fəcr Azərbaycan” qəzeti Təbriz. 2001, səh.

 43. Vəliyev, İsmayıl. Kiş adasının işıqları. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 2002, 30 mart, sayı 57 (1285).

 44. R. Tahir. Ağdənizdə yaşıl türk adası. “Xalq” qəzeti 2002, 18 yanvar. sayı 14 (23979), səh.5.

 45. Vəliyev, Məhəmməd. Qaçqınların probleminə həsr olunmuşdur. “Vətənin səsi” qəzeti, 2002, 1 oktyabr.

 46. Fikrət qızı, Elmira. Kipr yoxsa Kıbrıs? “525-ci qəzet”, 2002-ci il, 11 iyul, səh.6.

 47. Əli Şamil. Quzey Kıbrısəh. “Azərbaycan” jurnalı, 2002-ci il, sayı 5, səh. 189.

 48. Raqif. Vaqif Sultanlı İrandan qayıdıb. “Yeni Musavat” qəheti, 2002-ci il, 10 mart.

 49. Pilavoğlu M.K. Müsəlman qızının din kitabı. (Azərbaycan türkçəsində nəşrə hazırlayan Vüsalə Raufqızı), Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, Bakı, 2002, səh.4

 50. Hüseyn M. Güneyli. “Buzlu Cehennem”, “Varlıq” jurnalı (Tehran). 1370-ci il, sayı 122-4, səh. 81-83.

 51. Vəliyev, İsmayıl. Kipr həyəcanı. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 2003-cü il, 3 yanvar, sayı 01 (1481), səh.8.

 52. Həsənli Elbəyi. Fərəməzlə çörək kəsdiyimə peşimanam. (Səbuhi Məmmədli ilə müsahibə). “Yeni müsavat” qəzeti, 2003, 24 aprel, sayı 107(2034), səh.14.

 53. Mehdizadə İntiqam. Maralı qoca dağlar. (Ağ Aşıqdan bir bilgi). «Ozan”» nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.180-184.

 54. Quzey Kıprıs, «Türksoy» (Türk dünyası, kültür, sənət, bilim, haber ve araşdırma dergisi). Ankara, 2003, Mais, say 9, səh.64.

 55. Pilavoğlu M.K. Vahabilərin yanlış yolları. (Azərbaycan türkçəsində nəşrə hazırlayan Vüsalə Raufqızı), Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, Bakı, 2003, səh.6

 56. Heydər Əliyev: «Qorbaçov mənim gücümdən ehtyat edir»”. Dövlət müstəqilliyimizdə Heydər Əliyev amili. «Oşcar”» nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.72.

 57. Əhmədov Bədirxan. Bir istiqlal yolçusu (Əmin Abid: həyatı. Mühiti və yaradıcılığı), «Udğ» nəşriyyatı, Bakı, 2003

 58. Həsənli Cavanşir. Tənzilə Əliyeva kimdir? və ya Əli Mursəloğlunun zəmanəti ona nesiyə başa gəlib? “ Xalq cəbhəsi” qəzeti, 2004, 9 yanvar, səh.7

 59. Şimşir Sebaheddin. Taşların oynadığı bir devirde. Azerbaycan kamuoyunda Kıbrıs. (Ə. Şamilin «Quzey Kıprıs» kitabı haqqda. «Orhun» dergisi (İstanbul), 2004, şubat, sayı 72, səh.43-44

 60. B.E. Ağa oğlu. B.E. Ağa oğlu. Solovkidə gördüklərim. «Yeni nəşirlər» jurnalı, 2004, sayı 7-8, səh.16.

 61. Mülkədar Nadirin “Dünya ilə bir canıq” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. [16 Avqust 2006]........ www.express.com.az/second.asp?id=71564 -

 62. Ulu türk yurdu Borçalı, borchali.net:8080/index.php?cat=xeberler&sehife...

 63. Təkləli Minaxanım. “Yom”un yay buraxılışı. “Kredo” qəzeti, 2007-ci il 11 avqust, sayı 39(454), səh.7.

 64. Güllü Ənsərli. Ortaq türk kecmişindən ortaq türk gələcəyinə. Folklor konfransı, “Elm” qəzeti, 2007, 30 oktyabr, səh.8.

 65. Elmira Məmmədova. Azərbaycan-Qaqauz əlaqələrinin yeni mərhələsi. “Elm” qəzeti, 2007, 30 oktyabr, səh.14.

 66. Erkin Tarim. Ezerbeyjanda uyghur dramichiliqi.(şəklimlə birlikdə) 22.07.2008. http://www.rfa.org/uyghur

 67. Türkiyədə Mahmud Kaşqarlının 1000 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium keçirilir. 30.05.2008. insan.azeriblog.com

 68. Elçin Qaliboğlu."Türk dünyasında Türkiyəyə ən yaxın olan Azərbaycandır", Seyfəddin Altaylı: "Azərbaycan mədəniyyətinin Türkiyədə daha geniş səviyyədə tanıdılmasına ehtiyac var" http://www Xalq Cibhisi.az

 69. Elçin Qaliboğlu. Mirzəbala Məmmədzadənin əsərləri işıq üzü görüb. http://www Xalq Cibhisi.az
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə