ƏLİ HÜseyn oğlu şAMİLİN (ŞAMİlovun) Çap olunmuş Kİtablari, MƏqaləLƏRİ, TƏRTİb etdiYİ Kİtablar və İŞTİrak etdiYİ Sİmpoziumlar kitabları
Yüklə 234.32 Kb.
səhifə2/2
tarix23.02.2016
ölçüsü234.32 Kb.
1   2

Hər kəsin insan haqları qorunmalıdır! : Arif Rəhimoğlu : ELÇİBƏYÇİ ...


30 Noy 2008 ... Əli Şamil. Bu yazının ilk qısa variantı 2001-ci ilin avqustunda hazırlanmış və «Yeni Müsavat» qəzetində çap edilmişdir. ...
insan.azeriblog.com/.../arif-rehimoghlu-elchibeychi-dushunce-sistemi-ve-onun-butovleshme-milletleshme-dovletleshme-devizi

 1. “Molla Nəfəs və XIX əsr türkmən həyatı”(Azərbaycan alimləri beynəlxalq konfransda iştirak etmişlər)., “Türküstan” qəzeti, 18-24 aprel 2010-cu il, səh. 13.

İştirak etdiyi elmi konfranslar

 1. S.M.Kirov adına ADU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi konfransı, Bakı, 1970, mart, , mövzu: N.Nərimanov və «Tərcü­man» qəzeti.

 2. S.M.Kirov adına ADU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi konfransı, Bakı, 1971, 10-13 may, mövzu: M.Şahtaxtlının pub­lisistikası

 3. Gənc Tədqiqaiçıların Elmi Konfransı. M.Kirov adına ADU, Bakı, 1972, 12-15 may, mövzu: Mətbuat tariximizin tədqiqat­çılarından biri Əmin Abid.

 4. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi konfransı. M.Kirov adına ADU, Bakı, 1972, 1-3 dekabr, mövzu: Əmin Abidin publisis­tikasında ədəbiyyat məsələsi.

 5. Студенческая научная конференция. Ленинградский Государственный университет им. А.Жданова, Ленинград, 1972, 12-15 декабря, тема: Борьба за национальную печать в Азербайджане.

 6. XI Научная Студенческая конференция. Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, 1973, 12-15 апреля, тема: Əmin Abid yaradıcılığında Orxon-Yenisey abidələri.

 7. Azərbaycan Tələbələrinin I Respublika Elmi Konfransı. Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan LKGİ MK TETİ Respublika Şurası, Bakı, 1973, 23-25 aprel, möv­zu: Ə.Abidin Sovet dövrü publisistikasında ədəbiyyat məsələsi.

 8. Aşıq Alının anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi konfarans. Y.Məmmədəliyev adına NDPİ, Nax­çıvan, 1981,..oktyabr, mövzu: Aşıq Alının şerlərində yaşadığı mühitin təsviri.

 9. A.Şadlınskinin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiya, Azərbaycan EA Naxçıvan Elm Mərkəzi və Y.Məm­mədəliyev adına NDPİ, Naxçıvan, 1986, 26 noyabr, mövzu: Xalq yaradıcılığında A.Şadlınskinin tərənnümü.

 10. Şərur qədim diyardır-Elmi Nəzəri Konfrans, İliç rayon Mədəniyyət Şöbəsi, İliç rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, İliç, 1988, 18 sentyabr, mövzu: Qəhrəmanlar xalq yaradıcılığında.

 11. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İş­birliyi Kurultayı, Antalya, 1993, 20-24 mart.

 12. Bağımsız Azerbaycanla Dostluk və Dayanışma Konseyi. Ankara, 1993, 7 avqust, mövzu: Azerbaycanda Milli Azadlıq mü­barizəsində parçalanma.

 13. “1995 Dünya-Hoşgörü-Manas-Abay yılı” VII Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri ve I Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı. Kırıkale valiligi - KİKTAV ve Folklor Araş­tırmaları Kurumu, Kırıkale, 1995, 9-11 Haziran, mövzu: Des­tanlarımızın kuruluşu.

 14. Ə.M.Topçubaşovun anadan olmasının 135 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfran, Azərbaycan Respublikası Ali Diplolmatiya Kolleci, Bakı, 1997, 29 aprel, mövzu: Ə.M.Top­çubaşov və mətbuat.

 15. III Karşılaşdırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu. Çanakkala On Sekkiz Mart Üniversitesi, Çanakkala, 1997, 30 Mayıs - 1 Haziran. mövzu: XVIII-XIX yüzillikde Save-Göyçe-Ahska bölgesindeki aşıkların üslubundakı birlik.

 16. Azərbaycan Folklorunun toplanması, nəşri və tədqiqi problemləri. Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı, 1996, 3 noyabr, mövzu: Əli Kamali folklor toplayıcısı kimi.

 17. Əli Kamalinin ildönümünün və Almas İldırımın 90 illi­yinə həsr olunmuş seminar. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Azər­baycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Güney Azərbay­canlıların Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi. Bakı, 1997, 14-22 oktyabr, mövzu: Əli Kamalinin Tilimxa Divanini hazırlıq vəziyyəti.

 18. VI Beynəlxalq Simpozium. (Kitabi-Dədə Qorqud-1300 həsr olunub). Albert Beyts adına Beynəlxalq Konfransın Təşkilat Komitəsi, Azərbaycan EA Nizami adına Beynəlxalq Konfransın Təşkilat Komitəsi, Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İns­titutu, Xətai rayon İcra Hakimiyyəti. Zuğulba-Bakı, 1997, 1-5 dekabr, mövzu: Əmin Abid “Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında.

 19. III Halklararası Gagauz Kültür Sempozyumu. Komrat Dev­let Üniversitesi ve Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu. Komrat, 1998, 6-7 Kasım, mövzu: Azerbaycan’da Gagaular.

 20. II Uluslararsı Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Doğu Akde­niz Üniversitesi, Gazımağosa, KKTC, 1998, 24-27 Kasım, möv­zu: Kıbrıs Azerbaycan Mediyasında.

 21. Türk dünyasında Nevruz. Üçüncü Uluslararası bilgi şö­leni. Firat Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Elazık, 1999, 18-20 mart, mövzu: Novruz bayramında hanbezeme.

 22. Şimali Kipr-Tarix və Müasirlik Uluslararası Konfrans. Ali Diplomatiya Kolleci (Bakı), Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağosa), Bakı, 1999, 21-24 may, mövzu: Kıbrıs “Azadlıq” gazetesı sahifelerinde.

 23. Türkmenistanın Medeni Mirası: Gadumu çeşmeler ve hazirki zaman Mümkünçülükleri Halkara Konfransıyası. Türkme­nistanın Daşaru İşler Ministirligi, Türkmenistanun Ministrler Ka­bineti yanındakı Tarih İnstitutu, Rusiyanun Türkmenistan bilen Medeni Araqatnaşuklar Jemiyyetinin yardam etmiginadı. Aşğabat, 2000, 10-13 oktyabr, mövzu: Türkmen şairi Tilimhan.

 24. Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağosa, KKTC, 2000, 13-17 Kasım, mövzu: “Ayna” gazetesının Kıbrıs hakkında yazdıkları.

 25. İran və Turan dünyası mövzusunda Uluslararası seminar. Xarici İşlər Nazirliyinin Tarixi Diplomatik Mərkəzi, Tehran, 2001, 13-14 fevral, mövzu: Əmin Abid “Şahnamə” haqqında.

 26. Uluslararası Sivilizasiyalararası Dialoq seminarı. İİR Prezidenti yanında Uluslararası Sivilizasiyalararası Dialoq Mər­kəzi, Kiş, İİR, 2002, 2-7 mart, mövzu: Ədəbiyyatın sivilizasiyalararası mədəniyyətdə rolu.

 27. KBATEK (Kıbrıs-Balkan Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı) açılış şöleni. Gazimağosa, KBATEK, 2002, 18-20 Nisan, mövzu: Ortaq Türk Edebiyatının formalaşdırılmasında kaynak­ların rolu.

 28. IV Uluslararası Kıbrıs Araşdırmaları Kongresi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaqosa, KKTC, 2002, 28-29 Kasım, mövzu: Kıbrıs uzmanı İsmayıl Umud.

 29. Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. Uluslararası folklor konfransı. AMEA Follkor Mərkəzi və AM Ensiklo­pedi­yası, Bakı, 2003, 9-11 yanvar, mövzu: Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” dastanında Eyvaz obrazı.

 30. Azərbaycan və Tatarıstan Mədəniyyətinin Tarixi Əlaqəsi Seminarı. Azərbaycan Milli Qeyri Hökumət Təşkilatları Forumu. Bakı, Biznes Mərkəzi, Bakı, mövzu: Abdulla Şərifovun həyatı, yaradıcılığı və ictimai həyatı.

 31. VII KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasiya Türk Ədəbi­yatı Vaqfş), Asiya Universiteti, Azərbaycan Atatürk Mərkəzi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Bakı, 2003, 16-22 Mart, mövzu: Doğu Türkistanda bu günün dramaturgiyası.

 32. Uluslararası Novruz Kongresi. Mersin Valiligi ve Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Atatürk Kültür Merkezi, Mersın, 2003, 20 Mart, mövzu: Karabaşlardan Karapapaklara Novruz şöleni.

 33. Kırım Türklərinin Sürgünü. Seminar. AMQHF, Biznes Mərkəzi, Bakı, 2003, 19 may, mövzu: Rusiyanın Şərqə yürüşünün əngəlləməsində Kırım türklərinin rolu.

 34. Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. II Ulus­lararası Folklor Konfransı. AMEA Follkor Mərkəzi, Bakı, 2004, 18-21 mart, mövzu: Xəstə Həsənin ömür yoluna dair bir dəqiqləşdirmə.

 35. Türk destanları tarihimizin edebi salnamesidir. Beynəlxalq Folklor Konfransı. Qafqaz Universiteti, Bakı, 2004, 6-7 may, mövzu: Deyimlərimizdə Oğuz dastanlarının izləri

 36. “Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbekir” Diyarbekir Valiliyi. Uluslararası Simpoziyum,Dıyarbekir, 2004, 20-22 May, mövzu: Oğuz-Türk­men edebiyatı.

 37. Ural-Altay: buyattar aşa kiləsəkk. Ufa, 2005, 1-5 iyun. mövzu: Dilçi araştırıcı Abdulla Şərifovun mübariz ömrü.

 38. T.C. Erzurum valiligi. Türk Halk Kültüründe Milli Müca­dile. I Uluslararası Halk Kültürü Simpozyumu. Erzurum, 2005, 19-22 Tem­muz, mövzu: Milli mücadile kahramanlarını konu alan halk şiiri.

 39. ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. III Ulus­lararası Folklor Konfransı. AMEA Follkor İnsti­tutu, Bakı, 2005, 13-16 noyabr, mövzu: Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” eposunun variantlarında mətinşünaslık məsələləri.

 40. VI Uluslararası Türk Kültür Kongresi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Ankara, 2005, 21-26 Kasim, mövzu: Alince’de kalekurma, şehersalma,suvarma ve ciftcilik kültürü.

 41. Noqay ədəbiyyatı ümümtürk ədəbiyyatının tərkib hissəsi kimi. XII Uluslararası KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasiya Türk Edebiyatı Vakfı) Edebiyat Şöleni, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi, Bakı Asiya Universiteti, Bakı Diplomatiya Univer­siteti, Bakı, 2006, 9-16 Mayıs, mövzu: Noqay ədədiyyatının ümumtürk ədəbiyyatında yeri.

 42. GAP bölgesində Alevi-Bektaşı yerleşimleri ve Şanlıurfa kültür mozaginde Kisas. Uluslararası simpozyum. Urfa, 2006, 25-27 Mayıs, mövzu: Koroğlunun Urfa seferi ve dastanda Alevi-Bektaşı geleneği.

 43. Müqəddəs “Ruhnamə” və dünyanın ruhu genişliyi. Aşxa­bad Halklara ılml maslahatın maslahatnaması, Aşxabad, 2006, 12-13- Ruh­name-sentyabr, mövzu: Müqəddəs Ruhnamədə Koroğlu.

 44. Osmanlıdan Cumhuriyete 2. Uluslararası Diyarbekir sem­pozyumu. Diyarbekir, 2006, 15-17 Kasım, mövzu: Koroğlu destanında (Tebriz nüshası) Diyarbekir ve yöresi.

 45. Birinci Uluslararası Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Değerleri Sempozyumu. Almatı, 2007, 16-20 Mayıs, mövzu: Ahıskalı Hasta Hasanin seirləri Kazakıstan’da.

 46. KBATEK-in XIV Uluslararası edebiyat sempoz­yu­mu­num, Kişin­yov, 2007, 6-10 Ekim, mövzu: Azerbaycan’da Gagauzlarla ilgili kay­nak­lar

 47. Uluslararası Celalettin Mövlane Sempozyumu. 2007, 26-28 Ekım, Şanlıurfa, Türkiyə, mövzu: Tebrizde Mövlane dernek­leri.

 48. Uluslararası V Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, 2007, 3-5 Kasım, mövzu: İstan­bul’­dan (Üsküdar) Sibirya’ya keçen yol.

 49. Abulsait Abulhayrı Gündoğarın böyük ağıldarı. Uluslara­rası Ilmi Konfransı, Aşxabat, 2007, 13-15 Noyabır, mövzu: Abulsait Abulhayri və onun ideya­larının Mir Hamza Seyid Nigari tarafindan davam etdirilməsi.

 50. Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum sempoz­yumu, Çorum, 2007, 23-25 Kasım, mövzu: Azerbaycan’ın istiklalı uğrunda şehit olan Çorum­lular.

 51. Somut olmayan kültürel miras. Yaşayan aşık sanati, Ankara, 2007, 29-30 Kasım, möv­zu: Ahıskalı Hasta Hasan ve onun yarattığı aşık mektebi.

 52. Gagauz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni, Ankara, 2007, 27-29 Aralık, mövzu: Kaf­kas­ya’da hiristiyan Türkleri ve Gagaz izleri.

 53. Türkiye Türkcesi Ağız Arastırmaları Çalıstayı. Türk Dil Kurumu ve Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Sanlıurfa, 2008, 25-30 Mart, mövzu: Çifte söz­lerin yaranmasında Oğuz, Kıpçak ve Karluk ağızlarının rolü.

 54. I Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul. Birkent Üniversitesi, İstanbul, 2008, 3-5 Nisan, mövzu: Hüseyin Cavidin “Uçurum” faciəsindı İstan­bul-gerçekliklerin sembulikasi.

 55. 21 yüzyılı Nasrettin Hoca ile anlamak(Understanding The 21 st Centuray With Nasrettin Hoca), Atatürk Kültür Merkezi, Akşehir kaymakanlığı, TİKA, Akşehir, 2008, 8-9 Mayıs, mövzu: “Molla Nesreddin” Mizah Dergisinin Yaranmasının Nedenleri ve Dergide Latifelerden İstifade,

 56. 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmalar Merkezi,Türk Tıp Tarih Kurumu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, (1st İnternational Congress on the Turkish history of medicine, 10th National Congress on the Turkish history of medicine), Konya, 2008, 20-24 Mayıs, mövzu: Efzeleddin hakaninin eserlerinde Kafieddin Ömer ibn Osmanın Darüşşefası ve oradakı müaliceler.(Hospital of Kafieddin Ömer ibn osman in Efzeleddin Hakanis Manuscripts and Drugs).

 57. II Uluslararası Sosyalaraştirmalar Sempozyumu (EUSAS-II). Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi, Kayseri, 2008, 22-24 Mayıs, mövzu: Rusyanın ermeni aydınları sırasından Türk aleyhtarı kadrolarının hazırlan­ması (Traınıng of anti-Turk personnel among Armenıan intellec­tuals in Russia), XIX yüzyılda ermeni milliyetçiliyinin doğuşu ve büyük devletlerin politikaları.

 58. Kaşgarlı Mahmud ve dönemi (Mahmud Kashgari and his period, Махмут Кашгари и его период), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, II Türkiyat Araştırmaları Sem­poz­yumu (2nd Turkish studes sympozium, 2-ой семпозиум Тюр­кологических исследований), Ankara, 2008, 28-30 Mayıs, mövzu: Kaşgarlı Mahmudun Divanü lüğat-it Türk eserini Türkçeye ilk çeviren tercüman(The first translator of Mahmud Qashqaris “Divan lughat at Turk”into turkish language).

 59. I Uluslararası Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”, Aksaray, 2008, 8-10 Ekim, mövzu: Emin Abid Yunus Emre hakkında.

 60. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud sempozyumu-doğumunun 1000. Yılı dolayısıyla. Rize, 2008, 17–19 Ekim, mövzu: Azerbaycan'da “Divan-i lugat it-türk”ün ilk öğrenilme ve çevrilmesi.

 61. “Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi Ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” Uluslararasi Sempozyum. Lefkoşa-KKTC, 2008, 19-25 Ekim, mövzu: Azerbaycan'da Kıbrıs Türk Milli Mücadele Konusu.

 62. VI Uluslararası Türk dili kurultayı. Ankara, 2008, 20-25 Ekim, mövzu: İrtica kurbanı dilci Abdulla Şerifov.

 63. Cumhuriyet döneminde Sivas sempozyumu. Sivas, 2008, 27-31 Ekim, mövzu: Aşık Veysel'in Azerbaycan'daki yankıları.

 64. Türk xalqlqrı ədəbiyyatı(II). Beynəlxalq uşaq ədəbiyyatı Kongresi. Bakı, 2008, 13-15 noyabr, mövzu: Uşaq yazıcısı Əmin Abid.

 65. Muqayisəli ədəbiyyat.(Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə sterotipler) III Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, 21-21 noyabr 2008, mövzu: Noqay türklə­rinin ədəbiyyatında modernləşmə.

 66. Selşuklar Devrünin Edebiyati ve medeniyeti atlı halkalar maslahati 11-13 mart 2009(Leterature and culture of the Seljuk epoch international scientific conference 11-13 mart 2009), Aşgabat, mövzu: Kafiyeddin Omar ibn Osmanın sağlık öyi ve Abusagit Abulhayrı.

 67. I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kul­lanımı Sempozyumu . Türkçenin Yazımı ve Alfabe, Kırıkkale, 2009, 16-17 Nisan,mövzu: Harf İnkılâbının Salnamecisi - Halid Said Hocayev.

 68. Koroğlu yordumu ve gündoğar ədəbiyatı (halkların yılmı nutuklarının qısqaca beyanı), Plot of Gorogly and the oriental li­terature, Syujet Qyoroqlı i literatura vostoka. Material mejdu­na­rodnoy naucnoy konferentsii, Daşoğuz-Türkmənistan, 2009-ncı yılın 23-25-nji sentyabr.

 69. Türk və dünya kültüründə İstanbul mövzusunda 7 Ulus­lararası Türk Kültür Kongresi, Ankara, 2009, 5-10 Ekim, mövzu: M.E.Resulzadenin İstanbul”da yayımlatdığı “Bil­diriş” gazetesi ve onun bilinmeyen imzaları.

 70. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER),Azerbaycan Respub­likası Milli Elimlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Özbəkistan Respublikası Fənlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, I. Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarih və Kültürü Sempozyumu,Bolu, 2009, 17-18 Ekim, mövzu: Köroğlu destanında aşık serbestliyi.

 71. Molla Nepes və XIX əsir Türkmən durmuşu. Beynəlxalq elmi konfrans, Mərv-Türkmənistan, 2010, 8-10 aprel, mövzu: Molla Nepəsin “Zöhrə-Tahir”inde xalq dastanindan istifadə

 72. 9 Geleneksel Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşam­ları, Tarsus-Türkiyə, 2010, 21-24 Eylül, mövzu: Emin Abid Karacaoğ­lan hakkında.

 73. I Uluslararası Selçuklu Sempozyumu. Kayseri, 2010, 27-30 Eylul, mövzu: Azerbaycanda Sel­çuk­larla ilgili bir kitab ve onun yazarı hakkında.

 74. Uluslararası Zeki Valid Toğan veTtürk Kültürü Bilgi Şoleni, Afyonkarahisar, 2010, 13-15 Ekim, mövzu: Zeki Valid Toğan ve dava arkadaşı Abdülkadir İnanın mühacir Azerbaycan matbuatı ile ilgisi

 75. Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər, IV Beynəlxalq elmi konfransın, Slavyan Unver­siteti, Bakı, 2010, 22-23 oktyabr, mövzu: Şumer mətinlərinin Azərbaycan və qumuq ədə­biyyatında izləri.

 76. Alanyada (Kilim, Cicim, Sumak) Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Belediyesi, Alanya Tica­ret Odası Başkanlığı, Alanya, 2010, 1-4 Kasım, mövzu: Türk Halı ve Düz Doku­malarındaki Ornamentler Mitoloji Düşüncenin Yazıtları Gibi.

 77. Avrupa Kültür Başkenti - İstanbul 2010, “Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık” Uluslararası Kongresi, Türk Tıp Tarihi Kurumu, İstanbul, 2010, 3-6 Kasım, mövzu: İstanbul'un Tip Profesörü Azerbaycanli Ali Bey Hüseyinzade Turan.

 78. Taze Galkynyş ve Beyik Özgertmeler Eyyamında Türkmenistanın Arheologiya ve Etnografiya Ylmy: yetilen sergiler ve önde duran vezifeler (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı. Aşxabad, 2010, 10-11 noyabr, mövzu: “Azerbaycandakı “Türkmenler” diyilep atlandırılyan etnik topar hakda.

 79. III Uluslararasi Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniver­sitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Fakültesi, İzmir, 2010, 16-18 Aralık, möv­zu: Emin Abid’in Ortak Türkçenin Gelişmesinde Rolü.

 80. Doğumunun 170 yılında Namık Kamal Sempozyumu. Namık Kamal Üniversitesi, Tekirdağ-Türkiyə, 2010, 20-22 Aralık, mövzu: Nâmık Kemali Tanıtan Azerbaycanlı Emin Abid Neden Kur­şuna Dizilmiş?

 81. “Azərbaycan Dünya Ədəbiyyatında” Beynəlxalq simpozium.Xəzər Universitəsi, Bakı, 2011, 27-28 may, mövzu: Yaqub Nasirin yaradıcılığında Azərbaycan sevgisi.
1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə