Ek–2 tohumluk beyannamesiYüklə 227.02 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü227.02 Kb.
Ek–2

TOHUMLUK BEYANNAMESİ

(Hibrit çeşitler için )
Beyannamenin (1)

Tarihi: Numarası:

Üreticinin adı soyadı, Kurumu veya ticari unvanı (2)
Üreticinin açık adresi
Tohumluğun tür ve çeşidiBotanik adıAna Tohumluğun

Adı veya numarası
Alındığı yerin adı ve adresiAlınan tohumluk miktarı (kg) (3)Sertifikayı düzenleyen kurum (4)Sertifikasının tarih ve numarasıEkilen tohumluk miktarı (kg)Tohumluğun ekildiği tarih (5)Baba Tohumluğun

Adı veya numarası

Alındığı yerin adı ve adresiAlınan tohumluk miktarı (kg) (3)Sertifikayı düzenleyen kurum (4)Sertifikasının tarih ve numarasıEkilen tohumluk miktarı (kg)Tohumluğun ekildiği tarih (5)Tohumluğun ekildiği tarla veya parselin yeri adı veya numarası (6)


Tarla veya parselin alanı (da)Yukarıdaki beyanımın doğru olduğunu bildirir 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu Kanuna ilişkin Yönetmeliklere uymayı taahhüt eder gereğinin yapılmasını arz ederim.


Tohum Yetiştiricisi

Tohum Üreticisi

Kabul eden

Onaylayan

Adı, Soyadı, Tarih, İmza

Adı, Soyadı, Ticari Ünvanı, Tarih, İmza

Adı, Soyadı, Tarih, İmza

Adı, Soyadı,

Unvan, Tarih, İmzaT.C.Kimlik Numarası (7):

Önemlidir:

 1. Beyannamenin tarih ve numarası beyannameyi veren tarafından yazılacaktır.

 2. Sözleşmeli tohumluk yetiştiriliyorsa, Sözleşme yapan firmanın adı yazılacaktır.

 3. Sertifikaya ait tohumluk partisinden satın alınan miktar belirtilir.

 4. Sertifikayı veren tohumluk sertifikasyon kuruluşudur.

 5. Ekilen tohumluğun kışlık-yazlık veya ana ürün- II. ürün ve örtü altı olduğu belirtilecektir.

 6. Tohumlukların ekildiği köy, ilçe, il adı da yazılacaktır.

 7. Yetiştirici gerçek kişi değil ise doldurulmaz.

Ek–3
TOHUMLUK BEYANNAMESİ

(Hibrit olmayan çeşitler için )
Beyannamenin (1)

Tarih:

Numarası :

Üreticinin adı, soyadı (varsa),

Kurumu veya ticari unvanı (2)

Üreticinin açık adresiTohumluğun tür ve çeşidiBotanik adıEkilen tohumluğun sınıf ve döl kademesiTohumluğun alındığı yerin adı ve adresiAlınan tohumluğun miktarı (kg) (3)Sertifikayı düzenleyen kuruluş (4)Tohumluk sertifika veya raporunun tarih ve numarasıTohumluğun ekildiği tarla veya parselin yeri, adı veya numarası (5)Tarla veya parselin alanı (da)Bu tarlaya ekilen tohumluk miktarı (kg)Tohumluğun ekildiği tarih (6)Yukarıdaki beyanımın doğru olduğunu bildirir 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu Kanuna ilişkin Yönetmeliklere uymayı taahhüt eder gereğinin yapılmasını arz ederim.


Tohum Yetiştiricisi

Tohum Üreticisi

Kabul eden

Onaylayan

Adı, Soyadı, Tarih, İmza

Adı, Soyadı, Ticari Ünvanı, Tarih, İmza

Adı, Soyadı, Tarih, İmza

Adı, Soyadı,

Unvan, Tarih, İmzaT.C.Kimlik Numarası (7):
Önemlidir:

(1) Beyannamenin tarih ve numarası beyannameyi veren tarafından yazılacaktır.

(2) Sözleşmeli tohumluk yetiştiriliyorsa, Sözleşme yapan firmanın adı yazılacaktır.

(3) Sertifikaya ait tohumluk partisinden satın alınan miktar belirtilir.

(4) Sertifikayı veren tohumluk sertifikasyon kuruluşudur.

(5) Tohumlukların ekildiği köy, ilçe, il adı da yazılacaktır.

(6) Ekilen tohumluğun kışlık-yazlık veya ana ürün- II. ürün ve örtü altı olduğu belirtilecektir.

(7) Yetiştirici gerçek kişi değil ise doldurulmaz.
Ek–4

SON BEYANNAME VERME TARİHLERİ

Ek- 4

SON BEYANNAME VERME TARİHLERİ

Tür Adı

Bölgesi

Beyannamelerin İlgili Müdürlüklerde bulunması Gerektiği Son Tarih

Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Tritikale

Akdeniz

01 Mart

Ege

01 Nisan

Güney Doğu Anadolu

01 Nisan

Doğu Anadolu

15 Mayıs

İç Anadolu

15 Nisan

Karadeniz

15 Nisan

Trakya ve Marmara

01 Nisan

Diğer Bitki Türleri

Tüm Bölgelerde

Ekim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ilgili kuruluşta olmalıdır.


Ek–5

T A R L A K O N T R O L İ H B A R N A M E S İ

Beyanname Tarih/ No:

Üreticinin adı, soyadı ve adresiÜreticinin Adı ve Soyadı Üreticinin Adı ve Soyadı

Tohumluğun tür ve çeşidi

Ekilen tohumluğu sınıf ve kademesi

Ön bitki

Tarlanın alanı (da)

Tarlanın parsel numarası veya adı

Yetiştiricinin adı soyadı

Düzenleme tarihi

Yapılan tarla kontrolünde tohumluğun aranılan sınıfa girmesini engelleyen hususlar:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Yukarıda belirtilen hususlardan dolayı tohumluğunuz tarla muayenesi yönünden herhangi bir sertifikalı tohumluk sınıfına girmemektedir. Ancak teknik olarak bu engellerin tarafınızdan giderilmesi mümkündür. ...../...../...…… tarihinde kesin rapor verilmek üzere yeniden gelineceğinin bilinmesi ve gereğinin ona göre yapılması rica olunur.


İhbarnameyi düzenleyenlerin

İhbarnameyi alan üretici

Adı, Soyadı, Açık Görev Adresleri ve İmzaları

Adı, Soyadı, Ticari Unvanı, İmza


Ek–6

TARLA KONTROL STANDARTLARI

 1. Tohumluklara ait sınıf ve döl kademeleri aşağıdaki gibidir.Türler


Elit

Orijinal

Sertifikalı

Buğday, arpa, yulaf

1

2

3

Çavdar, tritikale

-

2

2

Çeltik

-

2

2

Kuşyemi

-

1

2

Sorgum, sudan otu, sorgum x sudan otu melezi

-

1

1

Mısır

-

1

1

b) Tarla kontrolleri aşağıdaki dönemlerde yapılır. Belirtilen dönemler ve sayılar, yapılması gereken asgari kontrollerdir. Kontrolör gerekli gördüğünde, farklı dönemlerde ve sayılarda kontroller yapabilir.


Türler

Tarla kontrol dönemleri

Buğday, yulaf, tritikale, çavdar

Sarı olum devresinde bir defa

Arpa

Süt olum devresinde en az bir defa

Çeltik

Hasattan bir hafta önce balmumu olum zamanında en az bir defa kontrol edilir. Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi) için kontrol yapılarak numune alınır ve ilgili zirai mücadele kuruluşuna gönderilir.

Sorgum, sudan otu ve

sorgum x sudan otu meleziTam çiçeklenme zamanında bir, tane olgunluk döneminde bir defa olmak üzere iki defa

Mısır

Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme ve hasat öncesi olmak üzere üç defa

Kuşyemi

Tam çiçeklenme zamanında bir defa

c) Tohumluk üretilen bir tarlaya çeşit safiyetini korumak şartıyla aynı çeşidin sınıf ve döl kademesi birbirini izleyen tohumluğu arka arkaya ekilebilir. Türlere göre ön bitki şartları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Türler

Ön bitki şartı

Buğday, arpa, yulaf, tritikale

Bu gruba ait bitki türleri veya bu türlere ait çeşitler değiştirilecekse en az iki yıl bu türlerin ekilmemiş olması gerekir.

Çeltik, çavdar, sorgum, kuşyemi

Aynı türe ait farklı çeşit ekilecekse en az iki yıl aynı türe ait ürün ekilmez.

Sudan otu ve

sorgum x sudan otu melezi, mısırÖn bitki şartı yoktur

ç) Tohumluk üretiminde türlere göre izolasyon mesafeleri aşağıdaki gibidir.Zaman izolasyonu başarı ile uygulanmışsa bu değerler dikkate alınmaz.

Türler

Tohumluk sınıfı

Elit

Orijinal

Sertifikalı

Buğday, arpa, yulaf,

2 m

2 m

2 m

Tritikale

-

50 m

20 m

Çavdar, kuşyemi

-

300 m

250 m

Melez çavdar

-

1000 m

500 m

Çeltik

-

2 m

2 m

Sorgum, sudan otu ve sorgum x sudanotu melezi

-

300 m

300 m

Mısır

-

300 m

200 m

d) Türlere göre tarla kontrolünde dikkat edilecek standartları aşağıdaki gibidir.


1) Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale türlerinde tarla kontrolüne esas olacak birim saha büyüklüğü 20 m2 ’dir. Birim saha üzerinden yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlama sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıda belirlenmiştir.

0 – 100 dekara kadar en az 5,

101 – 1000 dekar arası en az 10,

1001 dekardan fazla en az 15 birim saha.
Faktörler ( % )

Elit

Orijinal

Sertifikalı I

Sertifikalı II-III

Diğer tür ve çeşitler en çok başak

0,05

0,1

0,2

0,5

Diğer Cins hububat en çok başak

0,1

0,2

0,4

1,0

Zararlı yabancı otlar en çok bitki
Delice (Lolium temulentum) ve
Pelemir (Cephalaria cyriaca)

0

0

0,05

0,1

Tohumla geçen hastalıklar

Sürme (Tilletia caries, T. foetida)

0,1

0,1

0,1

0,5

Rastık (Ustilago tritici, U.hordei)

0,1

0,1

0,5

1,0

2) Çeltik türünde tarla kontrolüne esas olacak birim saha büyüklüğü 20 m2 ‘dir. Birim saha üzerinden yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlama sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

0 - 100 dekara kadar en az 5,

101 – 1000 dekar arası en az 10,

1001 dekardan fazla en az 15 birim saha.
Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi) için örnek alınacak bitki sayısı;

0-5 dekara kadar 50 salkım,

6-10 dekar arası 100 salkım,

11-50 dekar arası 150 salkım olmalıdır.

50 dekardan büyük alanlarda her 50 dekar için 150 salkım kesilerek paçal yapılır ve bunların arasından 1/5 i alınarak örnekleme ünitesi oluşturulur. Bu örnekler ilgili mücadele enstitüsüne gönderilir. Gelen sonuçlara göre tohumluk üretimleri partilendirilir.

Faktörler ( % )


Orijinal

Sertifikalı I

Sertifikalı II

Diğer çeşitler salkım en çok

0,001

0,05

0,2

Kırmızı çeltik salkım en çok

0,001

0,05

0,1
Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) en çok

0,2

0,5

1,0
Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie) en çok başak

0,0

0,0

0,0

3) Hibrit mısır, melez sorgum, sorgum x sudanotu melezi türlerinde tarla kontrolüne esas olacak birim 100 ana ve 100 baba bitkidir. birim saha üzerinde yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlama sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

0 - 50 dekara kadar en az 5,

51 – 100 dekar arası en az 10,

101 dekardan fazla en az 15 birim saha.


Faktörler (en çok %)

Orijinal

Sertifikalı

Çiçek tozu döken ana bitkiler

1

1

Çiçek tozu döken tip dışı baba bitkiler

0,1

0,1
Tip dışı ana bitkiler ve çiçek tozu dökmeyen tip dışı baba bitkiler

1

2

4) Açık tozlanan mısır, sorgum, sudan otu, kuşyemi türlerinde ve kendilenmiş hatlarda tarla kontrolüne esas olacak birim 100 bitkidir. Birim saha üzerinde yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlama sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

0 - 50 dekara kadar en az 5,

51 – 100 dekar arası en az 10,

101 dekardan fazla en az 15 birim saha.


Faktörler (en çok %)

Orijinal

Sertifikalı

Tip dışı bitkiler

1

2

MADDE 18: Aynı yönetmeliğin AMBALAJLAMA başlığı altındaki EK–7 si değiştirilmiştirMADDE 18: Aynı yönetmeliğin AMBALAJLAMA başlığı altındaki EK–7 si değiştirilmiştir


Ek - 7
AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

A) AMBALAJLAMA

1) Ambalaj üzerinde aşağıdaki minimum bilgiler bulunur.


  1. Üretici ve/veya tedarikçinin adı ve adresi

  2. Tür adı

  3. Ambalajın net veya brüt ağırlığı

ç) Tohumluğun ilaçlı ise “Dikkat ilaçlıdır. Yem ve gıda amaçlı kullanılamaz.” ibaresi
2) Tohumluklar çuval, torba, paket veya kutu ambalajlar içinde satılır.

3) Tohumluk ambalaj bilgileri silinmeyecek ve kazınmayacak şekilde olmalıdır.


B) ETİKETLEME

1) Tohumluk etiketlerinde aşağıdaki minimum bilgiler bulunur.
 1. Etiketi düzenleyen sertifikasyon kuruluşunun adı ve logosu

 2. Tohumluk partisinin numarası

 3. Ay ve yıl olarak, numunenin alındığı veya mühürlemenin yapıldığı tarih

ç) Tür adı

 1. Çeşit adı

 2. Tohumluk sınıfı ve döl kademesi

 3. Tohumluk ambalajının beyan edilen net veya brüt ağırlığı veya tohum sayısı

 4. Tohum ilaçlanmışsa ilacın adı

ğ) Hibrit çeşitlerde hibrit kelimesi

 1. Üretici ve/veya tedarikçinin adı ve adresi

2) Tohumluk sınıflarına göre etiketler aşağıdaki renklere uygun olarak düzenlenir.
Tohumluk sınıfları

Etiket renkleri


Elit

Beyaz zemin üzerine mor kuşak

Orijinal

Beyaz

Sertifikalı I

Mavi

Sertifikalı II-III

Kırmızı

Ham tohumluk

Gri

3) Tohumluk etiketlerinin asgari boyutları 67x 110 mm boyutlarında olmalıdır.

4) Etiketler dikme veya yapıştırma olarak hazırlanır.

Ek–8

TOHUMLUK PARTİLERİNE AİT ASGARİ NUMUNE MİKTARI,

AZAMİ AMBALAJ VE PARTİ BÜYÜKLÜKLERİ


Tür

Azami Parti Büyüklüğü (*)

Ton


Azami Ambalaj Ağırlığı(**)

kg


Asgari Numune Miktarı

g


Arpa, yulaf, buğday, tritikale, çavdar

30

50

1000

Çeltik

30

50

700

Kuşyemi

10

50

400

Sorgum, sudan otu sorgum x sudan otu melezi

10

50

1000

Mısır (kendilenmiş hat- orijinal tohumlar)

40

50

1000

Mısır (kendilenmiş hat dışında orijinal ve sertifikalı tohumlar)

40

50

1000

(*) Azami parti büyüklüğü % 5'ten fazla aşılmayacaktır.

(**) Adet olarak ambalajlanan tohumluklarda ağırlık bu miktarların üzerinde olamaz. Ham tohumluk sertifikası ile belgelendirilen tohumluklarda ambalaj büyüklüğü sınırlaması uygulanmaz.

Ek–9

LABORATUVAR STANDARTLARI

a) Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar ve Tritikale
Faktörler

Elit*

Orijinal

Sertifikalı I

Sertifikalı

II-III

Saf tohum (en az %)

-

98

97

97

Cansız yabancı madde (en çok %)

-

2

3

3

Diğer mahsul tohumları (en çok adet/kg)

2

2

6

40

Diğer tür ve çeşitler (en çok adet/kg)

2

4

20

100

Ot tohumları (en çok adet/kg)

4

8

16

50

Zararlı ot tohumları (en çok adet/kg)

Delice (Lolium temulentum),

Pelemir (Cephalaria cyriaca),

Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana,


0

0

0

0

Çavdarmahmuzu (en çok %)

(Claviceps purpurea)0

0,1

0,1

0,2

Tohumla Geçen Hastalıklar (en çok adet/kg)

Buğday sürmesi (Tilletia caries, Tilletia foetida)

Arpa kapalı rastığı (Ustilago hordei)

Yarı açık arpa rastığı (Ustilago nigra)

Yulaf kapalı rastığı (Ustilago kollei)

Yulaf açık rastığı (Ustilago avenae)

0

2

4

10

Çimlenme (en az %)

-

85

85

85

* Buğday, Arpa ve Yulaf için geçerlidir.

b) ÇeltikFaktörler

Orijinal

Sertifikalı I

Sertifikalı II

Saf tohum (en az %)

98

97

97

Cansız Yabancı Madde (en çok %)

2

3

3

Diğer Mahsul Tohumları (en çok %)

0

0,1

0,1

Ot tohumları (en çok adet/kg)

5

10

20

Kırmızı Çeltik (en çok adet/kg)

5

10

20

Çeltik Beyaz Uç Nematodu

(Aphelenchoides besseyi)0

0

0

Çimlenme (en az %)

85

85

85

c) Hibrit mısır, açıkta tozlanan mısır ve kendilenmiş hat

Faktörler

Orijinal

Sertifikalı I

Saf tohum (en az %)

98

98

Cansız Yabancı Madde (en az %)

2

2

Diğer Mahsul Tohumları (en çok %)

0

0

Diğer Tür ve Çeşitler (en çok adet/kg)

4

6

Ot tohumları (en çok adet/kg)

0

0

Çimlenme (en az %)

90

90

ç) Sorgum, Sudan otu, Melez Sorgum, Sorgum x Sudan otu Melezi ve KuşyemiFaktörler

Orijinal

Sertifikalı

Saf tohum (en az %)

98

97

Cansız Yabancı Madde (en az %)

2

3

Diğer Mahsul Tohumları (en çok %)

0

0

Diğer Tür ve Çeşitler (en çok adet/kg)

10

20

Ot tohumları (en çok adet/kg)

0

0

Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, Lolium temulenttan (*)

0

0

Çimlenme (en az %)

85

85

(*) Bu standart sadece kuşyemi için geçerlidir.

Ek–10

ANALİZ TEKRAR FORMU

Üreticinin Adı, Soyadı Kurumu veya Ticari Unvanı

Üreticinin Adresi

Tohumluğun tür ve çeşidi


İlk Tohumluk Numunesi

1.Alındığı yerin adı ve adresi
2.Tohumluk Kontrolörünün adı ve soyadı
3.Tohumluk Kontrolörünün bağlı olduğu kuruluş
4.Sertifika veya raporu veren

Sertifikasyon Kuruluşu


5.Alınan sertifika veya raporun

Tarih ve numarası


6.Tarla kontrol raporun sonucu tohumluk sınıfı ve döl kademesi
İkinci Tohumluk Numunesi

7.Alınacağı yerin adı ve adresi
8.Tohumluğun miktarı (kg)
9.Tohumluk ambalaj adedi
10.Tohumluğun parti numarası
11.Selektörlemenin yapılacağı tarih
12.Selektörlemenin kaç gün süreceğiÜreticinin

Adı, Soyadı

İmzası, Kaşe ve Tarih
Ek–11
A N A L İ Z İ T İ R A Z F O R M U

Üreticinin Adı, Soyadı Kurumu

veya Ticari Unvanı

Üreticinin Adresi

Tohumluğun tür ve çeşidi


Şahit Numunenin

1.Alındığı yerin adı ve adresi

2.Tohumluk Kontrolörün bağlı olduğu kuruluş
3.Sertifika veya raporu veren

Sertifikasyon Kuruluşu


4.Alınan sertifika veya raporun

Tarih ve numarası

5.Ekilen tohumluğun sınıfı ve döl kademesi6. Tarla kontrol raporunda belirlenen tohumluk sınıfı ve kademesiÜreticinin

Adı, Soyadı

İmzası, Kaşe ve Tarih
Laboratuvar analizlerine yapılan itirazlarda bu form ekinde bulunması gereken belgeler:

(1) Tarla kontrol raporları,

(2) İtiraz edilen sertifika veya raporun aslı.Ek-12

TOHUMLUK STOK BİLDİRİM FORMU

Bildirim Tarihi
Üretici Kod Numarası

Kayıt listesinden çıkarılan tohumluğun

Türü
Çeşidi
Kayıttan çıkarılış tarihi
Tohumların bulunduğu adres

Stokta bulunan tohumluğun

S.

No

Parti No

Miktarı

( kg )


Ambalaj adedi

Sınıfı / Kademesi

Sertifikayı düzenleyen kuruluş

Sertifikanın Tarih ve Numarası

1234
Ekilen tohumluğun

S.

No

Beyanname No

Kullanılan Tohum Miktarı

( kg )


Ekilen Alan

(da)

Sınıfı / Kademesi

Kuruluşun Tahmini Üretim Miktarı

Sertifikanın Tarih ve Numarası

1234


Yukarıdaki beyanımın doğru olduğunu bildirir, söz konusu tohumlukları yasal süre olan üç yıl içerisinde pazarlayamadığım takdirde tohumluk olarak kullanmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Bildirim Sahibi

Adı, Soyadı, Ticari Ünvanı,Kaşe, Tarih ve İmza

Yüklə 227.02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin