Ek-1: yapi malzemeleri YÖnetmeliĞİ kapsaminda uygulanacak uyumlaştirilmiş standartlar1
Yüklə 1.24 Mb.
səhifə1/11
tarix10.04.2016
ölçüsü1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ek-1:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR1

YÜRÜRLÜKTE OLAN

TS

REFERANS NUMARASI

TS ADI

TS

Yürürlük

TARİHİ

hEN

STANDART NUMARASI

hEN

STANDART ADI

EŞ VARLIK DÖNEMİ BAŞ.

TARİHİ2

EŞ VARLIK DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ3

TS EN 1

Sobalar (Kat Kaloriferi) - Bacalı - Sıvı yakıtlı - Buharlaştırma brülörlü

06.12.2007

EN 1:1998

Flued oil stoves with vaporizing burners

01.01.2008

01.01.2009

TS EN 1/A1

17.04.2008

EN 1:1998/ A1:2007

TS EN 40-4

Aydınlatma Direkleri-Bölüm 4- Betonarme ve öngermeli beton aydınlatma direkleri- Gerekler

20.07.2006

EN 40-4: 2005

Lighting columns — Part 4: Requirements for reinforced and

prestressed concrete lighting columns01.10.2006

01.10.2007

TS EN 40-4/AC

27.03.2007

EN 40-4:2005 /AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

TS EN 40-5

Aydınlatma direkleri - Bölüm 5: Çelik aydınlatma direkleri için gerekli şartlar 

05.04.2005

EN 40-5:2002

Lighting columns — Part 5: Requirements for steel lighting columns

01.02.2003

01.02.2005

TS EN 40-6

Aydınlatma direkleri – Bölüm 6: Alüminyum aydınlatma direkleri için gerekli şartlar

05.04.2005

EN 40-6:2002

Lighting columns — Part 6: Requirements for aluminium lighting columns

01.02.2003

01.02.2005

TS EN 40-7

Aydınlatma direkleri – Bölüm 7: Elyaf takviyeli polimer kompozit aydınlatma direkleri için gerekli şartlar 

08.11.2005

EN 40-7:2002

Lighting columns — Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns

01.10.2003

01.10.2004

TS EN 54-2

Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı  

01.12.1998

EN 54-2:1997

Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment

01.01.2008

01.08.2009

TS EN 54-2/T1

12.06.2007

TS EN 54-2/A1

17.04.2007

EN 54-2:1997/ A1:2006

TS EN 54-2/AC

03.04.2007

EN 54-2:1997/ AC:1999

01.01.2008

01.01.2008

TS EN 54-3

Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 3 : Yangın alârm cihazları – Ses cihazları 

22.04.2004

EN 54-3:2001

Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders

01.04.2003

01.06.2009


EN 54-3:2001

/A1:2002


01.04.2003

30.06.2005

TS EN 54-3/A2

20.02.2007

EN 54-3:2001 /A2:2006

01.03.2007

01.06.2009

TS EN 54-4

Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

19.06.2007


EN 54-4:1997

Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

01.10.2003

01.08.2009

EN 54-4:1997

/AC:1999


01.06.2005

01.06.2005

TS EN 54-4 / A1

EN 54-4:1997

/A1:2002


01.10.2003

01.08.2009

TS EN 54-4/A2

EN 54-4:1997 /A2:2006

01.06.2007


01.08.2009

TS EN 54-5

Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 5: Isı dedektörleri – Nokta dedektörler 

02.12.2004

EN 54-5:2000

Fire detection and fire alarm systems — Part 5: Heat detectors — Point detectors

01.04.2003

30.06.2005

EN 54-5:2000

/A1:2002


TS EN 54-7

Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler 

19.04.2004

EN 54-7:2000

Fire detection and fire alarm systems — Part 7: Smoke detectors —Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization

01.04.2003

01.08.2009

EN 54-7:2000

/A1:2002


01.04.2003

30.06.2005

TS EN 54-7/A2

24.06.2010

EN 54-7:2000 /A2:2006

01.05.2007

01.08.2009

TS EN 54-10

Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 10: Alev dedektörleri – Nokta dedektörler 

22.04.2004

EN 54-10:2002

Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors

01.09.2006

01.09.2008


TS EN 54-10/A1

07.12.2006

EN 54-10:2002 /A1:2005

TS EN 54-11

Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 11: Elle çalıştırılan alârm cihazları

22.04.2004

EN 54-11:2001

Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points

01.09.2006


01.09.2008


TS EN 54-11/A1

30.11.2006

EN 54-11:2001 /A1:2005

TS EN 54-12

Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 12: Duman dedektörleri – Optik ışın demetiyle çalışan hat dedektörleri 

17.01.2005

EN 54-12:2002

Fire detection and fire alarm systems — Part 12: Smoke detectors —Line detectors using an optical light beam

01.10.2003

31.12.2005

TS EN 54-16

Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 16 : Ses alarm kontrolü ve gösterim donanımı

12.02.2009

EN 54-16:2008

Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and indicating equipment

01.01.2009

01.04.2011

TS EN 54-17

Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri

20.07.2006

EN 54-17:2005


Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators

01.10.2006

01.12.2008

TS EN 54-17/AC

22.05.2008

EN 54-17:2005 /AC:2007

01.01.2009

01.01.2009

TS EN 54-18

Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları

20.07.2006

EN 54-18:2005


Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices

01.10.2006

01.12.2008

TS EN 54-18/AC

03.07.2007

EN 54-18:2005/

AC:2007


01.01.2008

01.01.2008

TS EN 54-20

Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 20: Duman çekmeli dedektörler

21.12.2006

EN 54-20:2006

Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors

01.04.2007

01.07.2009

TS EN 54-20/AC

19.01.2010

EN 54-20:2006/

AC:2008


01.08.2009

01.08.2009

TS EN 54-21

Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 21: Alarm iletim ve hata uyarısı yönlendirme donanımı

12.10.2006

EN 54-21:2006

Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment

01.03.2007

01.06.2009

TS EN 54-23

Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 23:Yangın alarm cihazları- Görüntülü alarm cihazları

09.11.2010

EN 54-23 :2010


Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire

alarm devices - Visual alarm devices01.12.2010

01.03.2013


TS EN 54-24

Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 24 : Ses alarm sistemi bileşenleri - Hoparlörler

12.02.2009

EN 54-24:2008

Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers

01.01.2009

01.04.2011

TS EN 54-25

Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 25 : Radyolink kullanan bileşenler

12.02.2009

EN 54-25:2008

Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links

01.01.2009

01.04.2011

-

-

EN 54-25:2008 /AC:2010

01.01.2011

01.01.2011

TS EN 179

Bina donanımları – Açma kolu veya itme plâkasıyla çalışan acil çıkış tertibatları – Kurallar ve deney metotları 

12.02.2009

EN 179:2008

Building hardware — Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad — Requirements and test methods

01.01.2009

01.01.2010

TS EN 197-1

Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri 

11.03.2002

EN 197-1:2000

Cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

01.04.2001

01.04.2002

TS EN 197-1 /A1

24.03.2005

EN 197-1:2000

/A1:2004


01.02.2005

01.02.2006

TS EN 197-1/A3

04.02.2010

EN 197-1:2000 /A3:2007

01.04.2008

01.04.2009

TS EN 197-4

Çimento - Yüksek fırın cürufu katkılı - Düşük erken dayanımlı - Bölüm 4: Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri 

19.01.2010

EN 197-4:2004

Cement — Part 4: Composition, specifications and conformity criteria for low early strength blastfurnace cements

01.02.2005

01.02.2006

TS EN 295-10

Vitrifiye borular, bağlantı parçaları ve birleştirme elemanları- Kilden- Drenaj ve kanalizasyon için- Bölüm 10: Performans gerekleri

20.02.2007

EN 295-10:2005

Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers — Part 10: Performance requirements

01.01.2006

01.01.2007

TS EN 413-1

Çimento- Harç çimentosu- Bölüm 1: Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri

13.04.2010

EN 413-1:2004

Masonry cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria

01.12.2004

01.12.2005

TS EN 416-1

Isıtıcılar - Gaz yakan - Radyant borulu- Konut dışı kullanımlar için - Tek brülörlü - Tavana asılan - Bölüm 1: Emniyet

13.07.2010

EN 416-1:2009


Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic use - Part 1: Safety

01.12.2009

01.12.2010

TS EN 438-7

Dekoratif Lamine Levhalar- (HPL)- Yüksek Basınçta Sıkıştırılmış- Termoset Reçine Esaslı Bölüm 7: İç ve dış duvarlarla tavanın son işlemleri için kullanılan kompozit paneller (HPL) ve sıkıştırılmış laminatlar

24.12.2007

EN 438-7:2005

High-pressure decorative laminates (HPL) — Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) — Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes

01.11.2005

01.11.2006

TS EN 442-1

Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar 

23.03.1998

EN 442-1:1995

Radiators and convectors — Part 1: Technical specifications and requirements

01.12.2004

01.12.2005

TS EN 442-1 /A1

25.04.2006

EN 442-1:1995 /A1:2003

TS EN 450-1+A1

Uçucu kül – Betonda kullanılan– Bölüm 1: Tarif, özellikler ve uygunluk kriteri  

31.01.2008

EN 450-1:2005

+A1:2007


Fly ash for concrete — Part 1: Definition, specifications and conformity criteria

01.01.2009

01.01.2010

TS EN 459-1

Yapı kireci - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri 

19.04.2005

EN 459-1:2010

Building lime — Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

EN 459-1:20014

01.06.2011

01.06.2012

TS EN 490

Beton çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları - Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için - Mamul özellikleri  

05.06.2007

EN 490:2004

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding — Product specifications

01.09.2005

01.06.2007

TS EN 490/A1

EN 490:2004

/A1:2006


01.01.2009

01.01.2009

TS EN 492

Düz levhalar (sleytler) ve bağlantı parçaları - Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş - Mamul özellikleri ve deney metotları

13.03.2007

EN 492:2004

Fibre-cement slates and fittings — Product specification and test methods


01.01.2006


01.01.2007


TS EN 492/A1

EN 492:2004

/A1:2005


TS EN 492/A2

EN 492:2004 /A2:2006

01.07.2007

01.07.2008
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə