Dostan Janoš
Yüklə 114.47 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü114.47 Kb.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dostan JanošK A T A L O G – C E N O V N I K

Š A H O V S K E
L I T E R A T U R E

Br. 65

J a n u a r 2013
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
doo D O S T A N

Preduzeće za trgovinu, posredovanje i usluge

DOSTAN JANOŠ dipl.ing.

šahovski majstor – vlasnik
21480 Srbobran

List Ferenca 11


tel: 021-731-435

mobil: 063-80-980-12

e-mail: dostan@eunet.rs

Skype: dosztan.csalad

www.chess-arbiter.net

U o k v i r e n i s u

NOVI NASLOVIu odnosu na prethodni Katalog
U S L O V I P R O D A J E :


  • cene su navedene u EURO

  • plaćanje isključivo dinarski, po zvaničnom dnevnom kursu Narodne banke Srbije

  • isporuka poštom-pouzećem, lična dostava ili preuzimanje na adresi

  • za naručenu vrednost preko 50,00 Euro, isporuka je bez dodatnih

poštanskih troškova – fco kupac

  • pri kupovini preko 100,00 Euro – popust 10%

  • beneficije ne važe za slanje u inostranstvo i za specijalne narudžbe (za knjige sa sajtova i za sve one, koje se ne nalaze u katalogu)

  • cenovnik važi od 10.01. 2013.S R E D I Š N J I C A
1. V.Vámos: Chess tactics for beginners (1-3)

Šahovska taktika za početnike – komplet u tri knji-ge, sa po 480 pozicija za rešavanje za igrače nižih ka-tegorija. Rešenja su navedena na kraju. Izdanje 2004 (prvi deo), dok su se ostala dva pojavila 2010. godi-ne. Po 127 strana u svakoj, uz isti format 20x14,5. Cena 8,00/kom ili 20,00 za komplet.


2. Vámos:Chess tactics for advanced players(1-2)

Zbirka za naprednije igrače u dva toma – po 960 pozicija za rešavanje, isti format 20x14.Cena 12,00/kom ili 20,00 za komplet.

- I.tom: izdanje 2004, strana 288

- II. tom: izdanje 2011, strana 318.

P R O B L E M S K I Š A H
1. H.Kasparjan: Šahmatnije etjudi – Dominacija

U dve knjige sa ukupno 2.545 studija. Tvrde korice, izdanje 1972 i 1974, ukupno 608 strana, isti format 20,5x13. Cena kompleta 16,00.


2. J.Vladimirov: 1.000 šahmatnih zadač

Sistematizacija problema po temama, rešenja na kra-ju knjige. Tvrde korice, izdanje 2002, strana 492, format 20,5x14. Cena 15,00.


3. G.M.Kasparian: 888 Miniature Studies

Ogromna zbirka studija-minijatura (do 7 figura na tabli) od najeminentnijih autora. Rešenja odmah is-pod dijagrama, na engleskom. Tvrde korice, luksuz-no izdanje 2010,strana 384,format 21x15.Cena 30,00(A U T O) B I O G R A F I J E
Serija »Izabrane partije atraktivnih igrača«

Zbirke partija igrača raznih epoha, čije se izabrane partije u obliku knjige nikad nisu pojavile ili su ba-rem za nas, ostale nedostupne. Akcenat je naravno, na dobijenim partijama. Skripte su formata A4, raz-ličiti broj partija i cene.


1. Howard Staunton

305 partija za period 1840-1866. Cena 5,00.

2. Adolph Anderssen

451 partija za period 1846-1878. Cena 6,00.

3. Paul Morphy

334 partije za period 1848-1872. Cena 5,00.

4. Henry Bird

262 partije za period 1849-1899. Cena 5,00.

5. Louis Paulsen

191 partija za period 1857-1887. Cena 4,00.

6. Joseph Blackburne

439 partija za period 1861-1916. Cena 6,00.

7. George Mackenzie

231 partija za period 1862-1888. Cena 5,00.

8. Samuel Rosenthal

200 partija za period 1863-1883. Cena 4,00.

9. Emanuel Schiffers

183 partije za period 1872-1904. Cena 4,00.

10. Mihail Čigorin

500 partija za period 1874-1907. Cena 8,00.

11. Simon Alapin

230 partija za period 1878-1914. Cena 5,00.

12. Isidor Gunsberg

152 partije za period 1879-1914. Cena 4,00.

13. Jacques Mieses

182 partije za period 1890-1928. Cena 4,00.

14. Geza Maroczy

255 partija za period 1894-1936. Cena 5,00.

15. Henry Atkins

143 partije za period 1895-1937. Cena 4,00.

16. Akiba Rubinstein

490 partija za period 1897-1931. Cena 6,00.

17. Rudolf Spielmann

357 partija za period 1900-1940. Cena 6,00.

18. dr.Milan Vidmar

270 partija za period 1901-1952. Cena 5,00.

19. Jose Raoul Capablanca

745 partija za period 1901-1941. Cena10,00.

20. Paul Leonhardt

334 partije za period 1903-1933. Cena 6,00.

21. Saviely Tartakower

272 partije za period 1907-1951. Cena 5,00.

22. Frederick Yates

376 partija za period 1909-1932. Cena 6,00.

23. Grigorij Levenfisch

101 partija za period 1910-1953. Cena 3,00.

24. Ernst Grünfeld

239 partija za period 1913-1961. Cena 5,00.

25. Esteban Canal

247 partija za period 1916-1973. Cena 5,00.

26. Samuel Reshevsky

473 partije za period 1921-1991. Cena 6,00.

27. Carlos Torre

75 partija za period 1924-1928. Cena 3,00.

28. Vjačeslav Ragozin

284 partije za period 1926-1959. Cena 5,00.

29. Gideon Stahlberg

519 partija za period 1927-1966. Cena 8,00.

30. Nicolas Rossolimo

477 partija za period 1927-1975. Cena 6,00.

31. Erich Eliskases

436 partija za period 1928-1970. Cena 6,00.

32. Vladimir Petrovs

202 partije za period 1928-1942. Cena 4,00.

33. Gedeon Barcza

541 partija za period 1929-1977. Cena 8,00.

34. Vasja Pirc

304 partije za period 1929-1968. Cena 5,00.

35. Aleksandr Konstantinopoljski

335 partija za period 1931-1995. Cena 6,00.

36. Igor Bondarevski

422 partije za period 1936-1965. Cena 6,00.

37. Wolfgang Unzicker

556 partija za period 1937-2001. Cena 8,00.

38. David Bronstein

955 partija za period 1938-1999. Cena 12,00.

39. Jakov Estrin

533 partije za period 1941-1996. Cena 8,00.

40. Arturo Pomar

314 partija za period 1943-1992. Cena 5,00.

41. Paul Benkő

584 partije za period 1943-1995. Cena 8,00.

42. Tigran Petrosjan

1.038 partija za period 1945-1983. Cena 14,00.

43. Leonid Šamkovič

482 partije za period 1945-1998. Cena 6,00.

44. Robert Byrne

409 partija za period 1945-2000. Cena 6,00.

45. Aleksej Suetin

755 partija za period 1945-2001. Cena 10,00.

46. Larry Evans

549 partija za period 1946-1996. Cena 8,00.

47. Viktor Korčnoj

2.086 partija za period 1946-2006. Cena 30,00.

a) partije 1 - 823

b) partije 824 – 1.622

c) partije 1.623 – 2.086

48. Jonathan Penrose

535 partija za period 1947-1993. Cena 8,00.

49. Miroslav Filip

385 partija za period 1949-1981. Cena 6,00.

50. Jan Hein Donner

549 partija za period 1950-1982. Cena 8,00.

51. Fridrik Olafsson

587 partija za period 1950-2003. Cena 8,00.

52. Milko Bobocov

228 partija za period 1950-1991. Cena 4,00.

53. Victor Ciocaltea

479 partija za period 1951-1983. Cena 6,00.

54. Oscar Panno

925 partija za period 1952-2005. Cena 12,00.

55. Borislav Ivkov

304 partija za period 1954-1996. Cena 6,00.

56. Buhuti Gurgenidze

554 partije za period 1955-2002. Cena 8,00.

57. Nona Gaprindašvili

582 partije za period 1956-2006. Cena 8,00.

58. Lubomir Kavalek

526 partija za period 1957-1998. Cena 8,00.

59. Heikki Westerinen

1.093 partije za period 1957-2006. Cena 12,00.

60. Jurij Balašov

712 partija za period 1959-2006. Cena 10,00.

61. Bruno Parma

274 partije za period 1960-1985. Cena 5,00.

62. Vlastimil Hort

879 partija za period 1960-1994. Cena 10,00.

63. Florin Gheorghiu

910 partija za period 1960-2005. Cena 12,00.

64. Vladimir Tukmakov

1.017 partija za period 1962-2006. Cena 14,00.

65. Jan Smejkal

721 partija za period 1963-1999. Cena 10,00.

66. Viktor Kuprejčik

951 partija za period 1963-2006. Cena 12,00.

67. Mark Dvorecki

558 partija za period 1963-2000. Cena 8,00.

68. Aleksandr Beljavski

978 partija za period 1964-2006. Cena 12,00.

69. Walter Browne

842 partije za period 1964-2006. Cena 10,00.

70. Boris Guljko

519 partija za period 1965-1999. Cena 6,00.

71. Lev Aljburt

655 partija za period 1965-2004. Cena 8,00.

72. Andras Adorjan

395 partija za period 1967-1996. Cena 6,00.

73. Ulf Andersson

414 partija za period 1967-1997. Cena 6,00.

74. Eugenio Torre

475 partija za period 1968-2006. Cena 6,00.

75. Anthony Miles

977 partija za period 1969-2001. Cena 12,00.

76. John Nunn

787 partija za period 1969-2006. Cena 10,00.

77. Sergio Mariotti

258 partija za period 1969-2005. Cena 5,00.

78. Rafael Vaganjan

441 partija za period 1970-1997. Cena 6,00.

79. Jon Speelman

739 partija za period 1971-2006. Cena 12,00.

80. Gari Kasparov

1.603 partije za period 1973-2006. Cena 30,00

a) partije 1 – 713

b) partije 714 – 1.280

c) partije 1.281 – 1.603

81. Nigel Short

862 partije za period 1974-2006. Cena 10,00.

82. Kiril Georgiev

681 partija za period 1974-2006. Cena 8,00.

83. Jan Ehlvest

926 partija za period 1976-2007. Cena 14,00.

a) partije 1 – 485

b) partije 486 – 926

84. Artur Jusupov

452 partije za period 1976-2000. Cena 8,00.

85. Zsuzsa Polgar

596 partija za period 1977-2004. Cena 8,00.

86. Lev Psahis

657 partija za period 1978-2000. Cena 8,00.

87. Johann Hjartarson

559 partija za period 1979-2006. Cena 8,00.

88. Aleksandr Halifman

566 partija za period 1982-2006. Cena 8,00.

89. Vasilij Ivančuk

772 partije za period 1983-2006. Cena 10,00.

90. Judit Polgar

604 partije za period 1984-2006. Cena 8,00.

91. Evgenij Barejev

372 partije za period 1984-2000. Cena 6,00.

92. Boris Geljfand

361 partija za period 1985-2000. Cena 6,00.

93. Ivan Sokolov

803 partije za period 1986-2006. Cena 10,00.

94. Rustam Kasimdžanov

383 partije za period 1993-2006. Cena 6,00.Serija »The Chess Greats of the World«

Knjižice ove nove serije od 2006 su džepnog forma-ta 15,5x11,5 i donose 50-tak najlepših kombinacija određenog igrača. Uvod englesko-mađarski, partije figurnom notacijom i uz dijagram kritične pozicije, broj strana 110-150. Cena 4,00/kom.

95. Paul Morphy

96. Jose Raoul Capablanca

97. Alekhine

98. Victor Korchnoi

99. Mikhail Tal

100. Bobby Fischer

101. Anatoli Karpov

102. Garri Kasparov

104. Vassily Ivanchuk

105. Judit Polgar

106. Vladimir Kramnik

107. Veselin Topalov

108. Peter Leko

109. Vishy Anand

110. Magnus Carlsen

111. V.Henkin-V.Barski: Fransua Andre Filidor

Detaljni prikaz »dvojnog« života velikog Francuza – kao šahiste i muzičara... Pored 78 sačuvanih i proko-mentarisanih partija, knjiga sadrži i prevod njegovog čuvenog dela »Analiza šahovske partije«, prikaz »Ka-fe Režans«, opis Kempelenove mašine protiv kojeg je igrao i on sam itd. Tvrde korice, izdanje 2006, strana 376, format 22x14,5. Cena 25,00.
112. M.Sokolov:

Aleksandr Aljehin – Polnoje sobranije partij s av-torskim kommentarijami, tom 2. : 1921 – 1925

Drugi deo, sa novih 130 partija za dati period (nu-meracija 148-277), sa detaljnim komentarima. Tvrde korice, izdanje 2012, strana 360, format 22x15.Cena 25,00.
113. I.Linder-V.Linder: Maks Ejve – žiznj i igra

Biografija uz mnoštvo fotografija i statistike, kao i 90 partija. Tvrde korice, izdanje 2006, strana 256, format 20,5x13. Cena 10,00.


114. J.Averbah: Šahmaty – na scene i za kulisami

(otkrovenije šahmatista, politika, istorika)

U prvom delu knjige je autor prokomentarisao svoje 64 najbolje partije – drugi deo predstavljaju uspo-mene, originalni i unikalni događaji iz istorije sovjet-skog šaha. Tvrde korice, izdanje 2003, strana 320, format 21,5x14,5. Cena 20,00.

115. V.Barski-S.Janovski: Šahm. semja Belavenec

Detaljna biografija oca i kćeri Belavenec... Sergej – jedan od najjačih predratnih sovjetskih majstora, teoretičar i novinar. Uz partije, dati su i odlomci iz njegovog udžbenika... Ljudmila – šampionka Mosk-ve i SSSR, prvakinja sveta u dopisnom šahu. Ona je ujedno i komentator navedenih partija (svojih i oče-vih – ukupno 53). U prilogu set fotografija, inter-vjui... Tvrde korice, izdanje 2012, strana 288, format 22x15. Cena 20,00.


T U R N I R S K E K N J I G Ea) p o j e d i n a č n i t u r n i r i

Serija »Prvenstva SSSR«


U skriptama su sistematski navedene sve (sačuvane) partije određenog šampionata sa pripadajućom tur-nirskom tabelom, bez teksta i sistemom Informato-ra. Isti format A4 i cena: 5,00/kom.

1. XV – Lenjingrad 1947

1.Keres 2.Boleslavski 3-4.Bondarevski i Smislov 5. Toluš 6.Bronstein itd. Igrača 20, partija 190.

2. XVI – Moskva 1948

1-2.Bronstein i Kotov 3.Furman 4.Flohr 5.Toluš itd. Igrača 19, partija 171.

3. XVII – Moskva 1949

1-2.Bronstein i Smislov 3-4.Geller i Tajmanov itd. Igrača 20, partija 190.

4. XX – Moskva 1952

1-2.Botvinnik i Tajmanov 3.Geller 4-5.Boleslavski i Toluš 6.Korčnoj itd. Igrača 20, partija 195.

5. XXI – Kijev 1954

1.Averbah 2-3.Korčnoj i Tajmanov 4-5.Lisicin i Pet-rosjan itd. Igrača 20, partija 190.

6. XXIV – Moskva 1957

1.Talj 2-3.Bronstein i Keres 4-5.Spaski i Toluš itd. Igrača 22, partija 231.

7. XXV – Riga 1958

1.Talj 2.Petrosjan 3.Bronstein 4.Averbah 5-6.Polu-gajevski i Spaski itd. Igrača 19, partija 162.

8. XXVI – Tbilisi 1959

1.Petrosjan 2-3.Spaski i Talj 4-5.Tajmanov i Holmov itd. Igrača 20, partija 190.

9. XXVII – Lenjingrad 1960

1.Korčnoj 2-3.Geller i Petrosjan 4.Bagirov 5.Poluga-jevski itd. Igrača 20, partija 189.

10. XXVIII – Moskva 1961

1.Petrosjan 2.Korčnoj 3-4.Geller i Stein 5-6.Smislov i Spaski itd. Igrača 20, partija 190.

11. XLI – Moskva 1973

1.Spaski 2-6.Karpov, Korčnoj, Kuzmin, Petrosjan i Polugajevski itd. Igrača 18, partija 153.

12. Meždunarodnij šahm. turnir – Groningen 1946

Prvi superturnir posle rata, koji je trebao rešiti pita-nje odnosa snaga nakon iznenadne smrti Aljehina, protekao je u žestokom dvoboju između Botvinnika i Euwe-a. Konačan plasman: 1.Botvinnik 2.Euwe 3. Smislov 4-5.Najdorf i Szabo itd. (20 učesnika). Tvrde korice, izdanje (prvi put na ruskom jeziku!) 2008, strana 448, format 21,5x15. Cena 28,00.

b) m e č e v i
13. Tri matča Botvinnik – Smislov

Sve partije su detaljno prokomentarisane od strane samih aktera. Tvrde korice, izdanje 2004, strana 336, format 21,5x15. Cena 20,00.


14. Matč Botvinnik – Petrosjan (Moskva 1963)

Sve partije (22) sa komentarima, većina od strane sa-mih aktera. Tvrde korice, izdanje 2005, strana 152, format 21,5x15. Cena 14,00.


N A S L O V I

NA SRPSKOM JEZIKU

Serija »Mala šahovska biblioteka«
a) za 3,00/kom
1. V.Panov: Šah – zanimljiva igra

- izdanje 2002, strana 72.

2. A.Koblenc: Čudesni svet kombinacija

- izdanje 2004, strana 105.

3. J.Averbah: Šta treba da znate o završnici

- izdanje 2003, strana 96.

4. Fridel-King-Švarcman: Čovek protiv mašine

(Revanš meč Gari Kasparov – IBM Deep Blue)

- izdanje 2005, strana 76.

5. A.Macukevič: Princip ograničenja

- izdanje 2005, strana 108.

6. J.Razuvajev-G.Nesis: Prelaz u završnicu

- izdanje 1997, strana 75.

7. V.Vajnštejn:Kombinacije i zamke u otvara-nju - izdanje 2002, strana 80.

8. A.Kočijev-N.Jakovljev: Preimućstvo lovač-kog para – izdanje 2005, strana 88.

9. B.Baranov: Napad na kraljevu tvrđavu

- izdanje 2005, strana 78.

10. M.Judovič: Plan u šahovskoj partiji

- izdanje 2004, strana 102.

11. B.Persic: Uloga centra u šahovskoj partiji

- izdanje 2004, strana 111.

12. N.Krogijus: Zakoni završnice

- izdanje 2004, strana 59.

13. G.Nesis: Veština izmene

- izdanje 2004, strana 88.

14. E.Gufeljd: Minimalno preimućstvo

- izdanje 2004, strana 86.

15. L.Verhovski: Cugcwang

- izdanje 2004, strana 114.

16. B.Šašin: Pešaci – duša šaha

- izdanje 2004, strana 92.

17. A.Suetin: Kako igrati otvaranje

- izdanje 2004, strana 106.

18. L.Verhovski: Remi!

- izdanje 2005, strana 92.

19. B.Šašin: Napad na daminom krilu

- izdanje 2005, strana 88.

20. N.Krogijus: O psihologiji šahovskog stvaralaštva - izdanje 2005, strana 96.

21. I.Gornjak: Veština odbrane

- izdanje 2005, strana 107.

22. G.Nesis-L.Šulman: Neekvivalentne izmene

- izdanje 2005, strana 83.

23. M.Judovič: Gambit

- izdanje 2005, strana 95.

24. G.Nesis: Razmena u završnici

- izdanje 2005, strana 83.

25. A.Suetin: Laboratorija šahiste

- izdanje 2005, strana 80.

26. P.Kondratjev: Poziciona žrtva

- izdanje 2005, strana 108.

27. A.Lisenko: Ocena pozicije

- izdanje 2005, strana 88.

28. M.Arhangelski: Igrajte dopisni šah

- izdanje 2006, strana 91.

29. J.Damski: Kontranapad

- izdanje 2006, strana 67.

30. S.Volčok: Metodi šahovske borbe

- izdanje 2006, strana 108.

b) za 4,00/kom
31. B.Zlotnik: Tipske pozicije središnjice

- izdanje 2004, strane 149.

32. T.Petrosjan: Šahovske lekcije

- izdanje 2005, strana 146.

33. A.Suetin: Put ka majstorstvu

- izdanje 2004, strana 171.

34. B.Zlotnik: Šah kao nauka, stvaralaštvo i

majstorstvo – izdanje 2005, strana 95.

35. A.Koblenc: Šahovska strategija

- izdanje 2005, strana 147.

36. J.Estrin: Teorija i praksa šahovske igre

- izdanje 2005, strana 184.

37. J.Damski: Sadejstvo teških figura

- izdanje 2005, strana 154.
c) za 5,00/kom
38. A.Rojzman: Šahovske minijature (400 kom-

binacionih partija) – izdanje 2006, strana 300.

39. A.Suetin: Otvaranje i središnjica

- izdanje 2006, strana 240.

40. J.Nejštadt: Žrtva dame

- izdanje 2006, strana 208.Serija »Naučno popularna biblioteka«

Knjige su sa tvrdim koricama formata 24,5x17. Sva-ka obrađuje zasebnu temu, različit broj strana i cene.


41. M.Šereševski: Strategija završnice – izdanje Beograd 2005, strana 248. Cena 12,00.
42. G.Zak: Putevi usavršavanja - izdanje Beograd 2006, strana 172. Cena 10,00.
43. A.Aljehin: Međunarodni šahovski turniri u Njujorku 1924. i 1927. – izdanje Beograd 2009, strana 366. Cena 16,00.
44. A.Nimcovič: Moj sistem

(Blokada, Moj sistem, Moj sistem u praksi, Prilozi)

Izdanje Beograd 2007, strana 510. Cena 20,00.
45. Romanovski: Središnjica (Plan-Kombinacija)

Oba glavna rada autora u jednoj knjizi! Izdanje Beo-grad 2007, strana 328. Cena 14,00.Serija »Veliki majstori šaha«

Tvrde, lakirane korice u boji, format 24,5x17.


46. J.Nejštadt: Nekrunisani šampioni

(Filidor, Laburdone, Staunton, Andersen, Morfi

- izdanje 2006, strana 204. Cena 12,00.
47. J.Nejštadt: Viljem Štajnic (Prvi šampion sveta)

- izdanje 2006, strana 198. Cena 10,00.


48. B.Vajnštajn: Emanuel Lasker (Mislilac)

- izdanje 2006, strana 199. Cena 10,00.


49. V.Panov: Hose Raul Kapablanka

- izdanje 2006, strana 172. Cena 10,00.


50. Vasjukov-Narkevič-Nikitin: Mihail Čigorin

- izdanje 2007, strana 213. Cena 12,00.


51. S.Voronkov-D.Plisecki: David Janovski

- izdanje 2007, strana 321. Cena 14,00.


52. V.Nejštad: Zigbert Taraš

- izdanje 2008, strana 200. Cena 12,00.

53. L.Verhovski: Karl Šlehter

- izdanje 2008, strana 192. Cena 10,00.


54. J.Razuvajev-V.Murahveri: Akiba Rubinštajn

- izdanje 2007, strana 161. Cena 10,00.


55. F.Maršal: Pedeset godina za šahovskom

tablom – izdanje 2008, strana 220. Cena 12,00.
56. A.Kotov: Šahovsko nasleđe Aljehina - tom 1.

- izdanje 2009, strana 300. Cena 14,00.


57. A.Kotov: Šahovsko nasleđe Aljehina - tom 2.

- izdanje 2009, strana 327. Cena 14,00.I Z D A N J A

Šahovske naklade“


Knjige su nove, nekorišćene. Isti format 20,5x14.
58. D.Andrić: Zabavna šahovska škola

Izdanje 1990, strana 130. Cena 6,00.


59. D.Andrić: Matni udar

Izdanje (drugo) 1989, strana 134. Cena 8,00.


60. D.Marović: Temelji strategije i taktike

Tvrde korice, izdanje (drugo, prerađeno) 1988,

strana 239. Cena 12,00.
61. G.Lisicin: Strategija i taktika (1-3)

Tvrde korice, cena 12,00/kom ili komplet 30,00.I. tom: izdanje 1986, strana 167

II. tom: izdanje 1987, strana 175

III. tom: izdanje 1987, strana 174
62. A.Kotov: Kako razmišlja velemajstor

Izdanje 1989, strana 207. Cena 12,00.

63. B.Tot: Naši majstori

Originalna knjiga je izdata 1936 godine u Beogradu i odavno predstavlja raritet – ovo je preštampana ver-zija, a donosi biografije i najbolje partije igrača, koji su bili aktuelni u godinama pre rata: od Vidmara i Kostića, preko Vukovića i Šrajbera, do jakih lokal-nih amatera – ukupno 16 istaknutih imena.Partije su prokomentarisane uz dijagrame, fotografije . Izdanje 2005, strana 112, format 24x17. Cena 8,00.


64. B.Ivkov: Mojih šesdeset godina u šahu – 1.

(Oda umetničkom šahu)

Autobiografija i najbolje partije našeg proslavljenog velemajstora. Tvrde korice, izdanje 2007, pisano ći-rilicom, strana 320, format 23,5x17. Cena 15,00.
65. B.Ivkov:

Opčinjeni šahom (Neznani šahovski junaci) – 2.

Nastavak prethodne knjige, sa puno partija i foto-grafija. Izdanje 2012, tvrde korice, strana 362, for-mat 24x17. Cena 15,00.


66. A.Matanović: 64 – Šah kao sudbina

Autobiografija sa puno partija i fotografija. Izdanje 2012, strana 164, format 20x12. Cena 6,00.


67.Trifunović-Bjelica: Bobi Fišer – ante portas

Izdanje 1966, strana 125, format 20x14. Cena 6,00.


68. M.Nešić: Pričao mi Gliga

Tvrde korice, izdanje Beograd 2012, strana 255, for-mat 24x17. Cena 15,00.N A S L O V I

NA MAĐARSKOM JEZIKU
Serija „Magyar sakkvilág füzetei”

Nova serija za najinteresantnije teme iz šahovskog života. Upravo se pojavio i zadnji 30-ti broj, čime se serija zatvara. Isti format 21x14,5 i cena 2,50/kom.


1. Négyesi Gy.: Barcza nagymester tanít

(Lekcije velemajstora Barce) – strana 24.

2. S.Zweig: Sakknovella (Novela o šahu)-strana 40.

3. A szultán kacagánya – szakállas sakkhumor


(Humor u šahu: vicevi, anekdote ...) – strana 48.

4. G.Kaszparov: Játszd így a szicíliait!

(Ovako se igra Sicilijanka!) – strana 64.

5. Philidor: A gyalog a sakkjáték lelke

(Pešaci su duša šaha) – strana 72.

6. Mészáros A.: Hogyan támadjunk izolált gya-


loggal?
– (Izolovani pešak u napadu) – strana 44.

7. Pálkövi J.: Sakkovi – 64 Mező Országának me-


séi
- (Šahovsko zabavište) – strana 36.

8. Végh E.: A figurák korlátozása

(Ograničenje figura) – strana 76.

9. Balogh Cs.: 60 tanulságos bástyavégjáték

(60 poučnih topovskih završnica) – strana 36.

10. Mészáros A.: Vezéráldozatok

(Žrtve dame)- strana 64.

11. Pintér J.: 300 fejtörő

(300 pozicija za rešavanje)- strana 64.

12. Németh M.: Fischer indul és nyer

(Fišer igra i dobija) – strana 48.

13. Horváth J.: A katalán futó tűzereje

(Dalekometni katalonski lovac) – strana 48.

14. Birkás Gy.: Sakk-világ-rekordok

(Svetski rekordi u šahu) – strana 48.

15. Horváth J.: A sündisznó tüskéi

(Ježeve bodlje) – strana 48.

16. Tompa J.: Minőség minden változatban

(Žrtva kvaliteta) – strana 48.

17. Horváth J.: Olimpia testközelből

(Olimpijada izbliza) – strana 48.

18. Mihók L.: Az állásértékelés és elmei

(Ocena pozicije i elementi) – strana 48.

19. Fogarasi T.: Nagy mesterek, nagy elnézések

(Veliki previdi velikih majstora) – strana 40.

20. Papp M.: Egyszerre két este van

(Poučni primeri iz šahovske prakse) – strana 48.

21. Mészáros A.: Pattok – 50 feladattal

(Patovi – sa 50 zadataka) – strana 52.

22. Szabolcsi J.: Szabó nagymester elemez

(Komentariše velemajstor Sabo) – strana 48.

23. Varnusz E.: Könnyűtisztek harca a végjáték-ban (Borba lakih figura u završnici) – strana 48.

24. Máthé G.: Az anyag, a tér és az idő a sakk-játékban (Odnos materijala, vremena i prosto-

ra u šahu) – strana 47.

25. Fogarasi T.: Félszáz kedvenc játszmám (Mo-

jih 50 najdražih partija) – strana 48.

26. Mészáros A.: Mese a b2 gyalogról (Priča o pe-

šaku b2) – strana 48.

27. Máthé G.-Pór A.: The best Combinations of

First Saturday (1992-2007) – strana 64.

28. Rajcsányi Z.: Az Ivancsuk-bolygó (Planeta

Ivančuk) – strana 48.

29. Máthé G.: A bajnoknevelés titkai (Tajne stva-

ranja šampiona) – strana 48.

30. Németh Z.: Sakkozzatok! (Igrajte šah!) – str. 52
Komplett Mirkovics Sz.: Sakkiskola (1-3)

Sve tri knjige u prevodu na mađarski. Isti format 24x17 i cena: 8,00/kom ili komplet 20,00.


31. I.tom: izdanje 2010, strana 172.

32. II.tom: izdanje 2011, strana 192.

33. III.tom: izdanje 2011, strana 180.

34. Serija: Mészáros András tankönyvei (1-3)


Udžbenici IM A.Mesaroša, isti format 28,5x20 i cena: 6,00/kom.
- SAKK-matt I., drugo, prerađeno izdanje 2007,

strana 108

- SAKK-matt II. (Végjáték alapok) – Osnovi završ-

nice, izdanje 2010, strana 94

- SAKK-matt III.(Taktika)-izdanje 2012, strana 160

- Sakkpéldatár I. (Sakkfejlesztő tankönyv) – Udž-

benik za usavršavanje,drugo, pre-

rađeno izdanje 2007, strana 104

- Sakkpéldatár III.(Taktika)-izdanje 2012, str. 132

35. R.Miranović: Gyalogszerkezetek a középjá-tékban (Pešačke strukture u središnjici) – izdanje 2006, strana 232, format 20x14. Cena 10,00.


36. V.Vámos: Sakktaktika kezdőknek (1-3)

Šahovska taktika za početnike – komplet u tri knji-ge, sa po 480 pozicija za rešavanje za igrače nižih ka-tegorija. Rešenja su navedena na kraju. Izdanje 2004 (prvi deo), dok su se ostala dva pojavila 2010. godi-ne. Po 127 strana u svakoj, uz isti format 20x14,5. Cena 8,00/kom ili 20,00 za komplet.


37. Vámos V.: Sakktaktika haladóknak (1-2) (Ša-hovska taktika za naprednije) – u dva toma po 960 pozicija za rešavanje, isti format 20x14.

Cena 12,00/kom ili 20,00 za komplet.

- I.tom: izdanje 2004, strana 288

- II.tom: izdanje 2011, strana 318.
38. Poór A.: Mattmánia – Példatár kezdő sakko-zóknak (Praktikum za početnike) – izdanje 2011, strana 108, format 20,5x14,5. Cena 8,00.
39. Pál I.: Nyerni vezéráldozattal! – 200 csodála-tos játszma (Pobediti uz žrtvu dame! – 200 partija) – izdanje 2006, strana 119, format 20x14. Cena 8,00.
40. Gelencsér Cs.: Tízezer lépés Morphyval (De-set hiljada poteza sa Morfijem) – 303 tekstualno prokomentarisane partije. Luksuzno izdanje 1995, strana 259, poseban format 28,5x20. Cena 15,00.
41. G.Kaszparov: Nagy elődeim (1) – Steinitztől Aljechinig (Miji veliki prethodnici br.1 – od Štajni-ca do Aljehina) – izdanje 2005, tvrde korice, strana 510, format 22x15. Cena 20,00. D e f i c i t a r n o !
42. G.Kaszparov: Nagy elődeim (2) – Euwe-től

Tálig (Moji veliki prethodnici br.2 – od Eve-a do Talja) – izdanje 2006, tvrde korice, strana 520, for-mat 22x15. Cena 20,00.
43. G.Kaszparov: Nagy elődeim (3) – Tigran Pet-roszján (Moji veliki prethodnici br.3 – Petrosjan) – izdanje 2007, tvrde korice, strana 228, format 22x15. Cena 15,00.

44. G.Kaszparov: Nagy elődeim (4) – BoriszSzpasszkij (Moji veliki prethodnici br.4 – Spaski) – izdanje 2007, tvrde korice, strana 196, format 22x15. Cena 15,00.
45. Németh Z.: Kaszparov legszebb győzelmei-

nek titkai – a sakk alapelvei

(Tajne najlepših pobeda Kasparova – osnovni prin-cipi šaha) – 170 detaljno prokomentarisanih partija. Tvrde korice,izdanje 2010,strana 392,format 24x17. Cena 20,00.


46. Kádas mester csodálatos világa (biografija i najbolje partije mađarskog „majstora poteza 1.h4“ – Gabora Kadaša – Kadas-Opening!) – 170 partija, tvrde korice, izdanje 2013, strana 254, format 21x15. Cena 12,00.
47. Kállai G.: Sakksztorik (Šahovske dogodovštine) – tvrde korice, izdanje 2012, strana 213, format 22x15. Cena 8,00.
48. Asztalos L.-Bán J.: A sakkjáték elemei (Osnovi šaha) – tvrde korice, izdanje 9.(!!) 2011, strana 321, format 20x14,5. Cena 12,00.
49. dr. Lovas D.: Magyar sakklexikon (Mađarski šahovski leksikon) – izdanje 2009,strana 320, format 24x17. Cena za tvrdi povez 20,00 a za meki 16,00.
50.. Szekeres S.: A szivárványsakk alapjai – izda-nje 2002, strana 48, format 29,5x21. Cena 4,00.
51. Kovács I.: Egy emberformáló játék – Szülők-nek, nevelőknek, sakkedzőknek ... (Igra za formira-nje ličnosti – za roditelje, vaspitače i trenere). Izda-nje(drugo) 2009,strana 142,format 21x14. Cena 5,00.

KNJIGE O POKERU

na mađarskom jeziku
1. D.Sklansky: A póker elmélete – egy hivatásos pókerjátékos megtanítja a profik gondolkodásmód-ját (Teorija pokera od profesionalca) – izdanje 2007, strana 290, format 21,5x14. Cena 16,00.
2. M.Lessinger: Blöfföljünk bátran! – hogyan blöf-följünk és nyerjünk a pókerban?(Blefirajmo hrabro!) -izdanje 2007,strana 262,format 21,5x14.Cena 14,00.

R A S P R O D A J A

s t a r e l i t e r a t u r e
Naslovi su razvrstani po jeziku, a cena je za sve ista i više nego simbolična: svega 1,00 €/kom!
na ruskom jeziku
1. Reti: Sovremennij učebnik šahmatnoj igry

2. Turov: Žemčužini šahmatnogo tvorčestva

3. Koblenz: Vospominanija šahmatista

4. Turov: 5 šahmatnih Olimpiad

5. Umnov: Putjami šahmatnogo tvorčestva

6. Novoteljnov: Znakomtes šahmaty

7. Gik: Ljudi i figury

8. Grodzenski-Romanov: Hod v konverte

9. Meljničenko: Šahmaty: dve storoni tvorčestva

10. Sokoljski: Vaš pervij hod

11. Ivančuk: Superturnir v Linarese

12. Parkov: Na šahmatnih poljah

13. Černjak: My igrajem v šahmaty

14. Šaburov-Macukevič:Moskviči za šahm. doskoj

15. Karpov-Gik: Šahmatnij kalejdoskop

16. Koblenz: Uroki šahmatnoj strategiji

17. Šackes: Anglijskoje načalo

18. Grodzenski: Šahmaty v žiznji učjonih

19. Bondar: Strategija, taktika, stilj

20. Suetin: Putj k masterstvu

21. Vatnikov: Šahmatnoje Podmoskovje

22. Kofman: Šahm. kompozicija 1974 – 1976

23. Mučnik: Rasskazy o kombinacijah

na šahmatnoj doske

24. Suetin: Laboratorija šahmatista

25. Baranov: Šturm korolevskoj kreposti

26. Zlotnik: Tipovije poziciji mitteljšpilja

27. Panov: Osnovy debjuta

28. Savin: Kombinaciji v tvorčestvečempionov mira v šahmatah

29. Nikitin: Sicilijanskaja zaščita

30. Bloh: Pomoščnik šahmatista

31. Macukevič: Princip ograničenija

32. Voronkov-Persic: Tipičnije ošibki

33. Bondarevski: Kombinaciji v mitteljšpilje

34. Persic: Rolj centra v šahmatnoj partiji

35. Abramov: Hod za hodom

36. Gik: Šahmatnije dosugi

37. Judovič: Gambit

38. Šašin: Peški – duša šahmat

39. Kapablanka: Poslednije šahmatnije lekciji

40. Razuvajev-Nesis: Perehod v endšpilj

41. Kondratjev: Pozicionnaja žertva

42. Katalonskoje načalo

43. Volžskij gambit

44. Zaščita Karo-kann

45. Šašin: 555 miniatjury

46. Škola šahmatnogo masterstva

47. Plisecki: Tehnika zaščity

48. Baturinski: Mežzon. turnir – Brazilija 1973

49. Macukevič: Sicilijanskaja zaščita

50. Šahmaty v SSSR – 1989/2

51. Šahmaty v SSSR – 1990/5

52. Šahmaty v SSSR – 1990/6
na engleskom jeziku
1. Budapest Gambit

2. Black is Good: 1.e4 c5

3. Orlov: The Mexican Defence

4. Schiller: Sicilian – Classical Richter-Rauzer

5. Adorjan: Black is OK!

6. Schiller: The Spanish Inquisition

7. Queens Gambit with Bf4

8. Harding: Vienna Opening

9. The Chess Player 1976/II
10. Dunne: Correspondence Chess

11. Reinfeld: The Queen Pawn Openings

12. Modern Chess Theory 1981/82

13. Drasko: French Defence

14. Hodgson: Trends in the Budapest

15. Latvian Gambit


na nemačkom jeziku
1. Open Luxembourg 1996

2. Walton: Königsindisch

3. Warzecha: Damen Indisch

4. Heiling: Die Philidor Verteidigung

5. Interzonenturnier – Biel 1993
na srpskom jeziku
1. Rakić: Ahil i Hektor

2. Zonski turnir – Haag 1966

3. Petronić: Havana 1964

na rumunskom jeziku
1. Polihroniade: Sahul pentru toti
na bugarskom jeziku
1. Popov: Zaščita Nimcovič

I dalje se mogu naručivati engleska

izdanja (knjige i DVD), koja se reklamiraju

na sledećim sajtovima:
www.batsford.com
www.newinchess.com
www.chesscenter.com
www.gambitbooks.com
www.everymanchess.com
www.chessbookshop.com
www.qualitychessbooks.com

Rok isporuke do mesec dana,

po izdavačkim cenama !!


Č A S O P I S IMala slova ispred godišta znače:

a) ukoričeno, kompletno godište sa cenom

b) neukoričeno, ali kompletno godište sa cenom

c) nekompletna godišta (solo brojevi) – cena pojedi-


načnih brojeva svih časopisa je: 0,10/kom.
1. ŠAHOVSKI GLASNIK
b) 1975,1976,1980,1981,1982,1983

1986.1987.1988,1989......................... 5,00


c) 1970 – 6

1971 – 3,4,5,6,7,9,10

1973 – 1,2,3,4,5,7,11,12

1975 – 4,9,12

1977 – 6,7

1978 – 1,3,6,7,8,9

1979 – 1,2,3,4,5,6,7,10,12

1980 – 2,3,5,6,9,10,12

1981 – 1,2,3,4,6,8,9,10,12

1982 – 2,3,5,6,7,9,1ö

1983 – 2,6,8

1984 – 2,5

1985 – 4,5

1986 – 5,11

1987 – 1,2,3,5,8,9,10,11,12

1988 – 2,7,9,10,12

1989 – 1,2

1990 – 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12

1991 – 1,2,3,4,5,6,7,8,9

2001 – 83. MAGYAR SAKKÉLET
a) 1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957

1958,1959,1965,1966,1967,1968,1969

1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976

1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983

1984,1985.................................................... 10,00

4. SAKKÉLET
b) 1992,1993,2001................................... 2,00

5. MAGYAR SAKKVILÁG
b) 2003.......................................... 2,00

6. SAKKFUTÁR
b) 2001.......................................................... 2,00

7. ŠAHMATNIJ BJULLETEN
b) 1967,1974,1975,1976,1977,1979,1980

1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987

1988................................................... 3,00
c) 1964 – 5,6

1966 – 1,3-12

1967 – 2-12

1968 – 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1969 – 2,5,8

1971 – 1

1973 – 3,6-12

1974 – 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12

1975 – 4-12

1976 – 4-12

1977 – 1,2,5,6,9,10,11,12

1978 – 3-12

1979 – 3,4,8,12

1980 – 1,2,4,8,9,10,11,12

1981 – 2-12

1982 – 1,2,5-12

1983 – 1-5,7,8,9,11,12

1984 – 1-6,8-12

1985 – 1,2,4,7-12

1986 – 1,3-12

1987 – 1-9,11,12

1988 – 1,2,3,5,6,8,9,11

1989 – 1,4-8,10,12

1990 – 1-9,11,128. ŠAHMATY V SSSR
b) 1975,1980,1981,1983..................... 3,00

c) 1965 – 4

1967 – 5,6,9,10,11,12

1968 – 1

1971 – 1,2,8,10,12

1972 – 1-6,8-11

1973 – 1,2,3,5,6,8-11

1976 – 5,6,7,8,10,12

1977 – 11

1978 – 3,7-12

1979 – 1-4,6-12

1980 – 2-7,9-12

1981 – 2-8,10,12

1982 – 1,2,4-12

1983 – 1-4,6-12

1984 – 1-9,12

1985 – 1,3-7,9-12

1986 – 4-12

1987 – 3-9,11,12

1988 – 1,49. 64 – ŠAHMATNOJE OBOZRENIJE
b) 1981,1983......................................... 4,00
c) 1980 – 1-20,22,23,24

1981 – 1,5-8,12-14,17,18,20-22

1982 – 1,3-24

1983 – 21

1984 – 2,3,5,6,7,18,20,21

1985 – 2,4-10,13-22

1986 – 1-9,11,13-19,22-24

1987 – 1-11,13,15,17,18,20

1988 – 21

1989 – 21,22

1990 – 18,20,23

1991 – 3,4,7,9,10,11,14,15,1610. ŠAHMATY _ RIGA
b) 1980, 1983............................................... 4,00
c) 1969 – 1-10,12-15,17-20,22-24

1973 – 16,17,20,21,23

1974 – 19

1975 – 3,14,15,16,18,19,22,23,24

1976 – 3,5,7,8,9,10,11,18,19,20,22,23

1977 – 1,3-7,9,11,14-19,21

1978 – 10,11,15,17,18,20

1979 – 2-17,19-21,23,24

1980 – 1,3,4,6-10,12-19,21-24

1981 – 1,2,6-12,14,17,18,20-24

1982 – 8,9,10,13,20,23

1983 – 1-5,7,10,11,15-24

1985 – 1-22

1986 – 11-15,17,18,21

1987 – 3,5

1988 – 1-6,9-241989 – 20,23

11. ŠAHMATNIJ VESTNIK
c) 1992 – 7,8,9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə