Dərslik "Çaşıoğlu", Bakı 2002, 912 s. E.Ə. Məsimov, İ.İ. Hüseynov, T. M. Mürsəlov. «Maddənin quruluşu», «Təfəkkür» k/m, 1997. 325 s
Yüklə 23.83 Kb.
tarix26.02.2016
ölçüsü23.83 Kb.
«Maddə quruluşu» kafedrasında keçirilən fənlər üzrə dərsliklər


 1. E.Ə.Məsimov, T.M.Mürsəlov. «Atom fizikası», dərslik "Çaşıoğlu", Bakı 2002, 912 s.

 2. E.Ə.Məsimov, İ.İ.Hüseynov, T.M.Mürsəlov. «Maddənin quruluşu», «Təfəkkür» k/m, 1997. 325 s.

2. E.Ə.Məsimov, Həsənov H.Ş., Həsənova N.H. Biosistemlərin ultrasəs metodu ilə tədqiqi. Bakı Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, 2005, 156 s.

 1. E.Ə.Məsimov, Mürsəlov T.M. Nüvə maqnit rezonansı spektroskopiyası. Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2006, 347 s.

 2. Э.А. Масимов. «Вода и живой организм». Бакы, «Ляман Няшриййат Полиграфийа» ММЪ, 2007, 116 s.

 3. E.Ə.Məsimov, V.V.Prudko, R.H.Mahmudov. «Makromolekul məhlullarında işığın səpilməsi». Bakı, «Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya» MMC, 2007, 100 s.

 4. E.Ə.Məsimov, M.Ş.Məmmədov, R.M.Bağırov «Atom fizikasından məsələlər» Dərs vəsaiti, Bakı, «MBM» mətbəəsi, 2007, 223 səh.

 5. E.Ə.Məsimov, H.Ş.Həsənov. «Bioloji sistemlərin termodinamikası». Dərs vəsaiti, Bakı, «Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya», 2007, 411 s.

 6. M.Ş.Məmmədov, N.Ə.İbrahimov. Nüvə fizikasından laboratoriya işləri. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı. Elm nəşriyyatı, 2009, 178 səh. (latın qrafikası ilə).

 7. X.Ş.Abdullayev. «Nüvə fizikasından laboratoriya işləri». Dərs vəsaiti, Bakı, İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2003, 184 s.

 8. X.Ş.Abdullayev. «Nüvə fizikası». Dərslik, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006, 310s., təkrər nəşr 2010.

 9. T.O.Bağırov. «İkifazalı sulu polimer sistemləri və onların əsas xarakteristikaları». Metodik vəsait, Bakı, «Nicat-H» nəşriyyat-poliqrafiya birliyi. 2005, 55s.

 10. E.Ə.Məsimov. «Məhlulların fiziki-kimyəvi xassələri», (ali məktəblər üçün dərslik) Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, Bakı, 2008, 152 səh.

 11. E.Ə.Məsimov, N.F.Əhmədov. «Biosistemlərin quruluşu və xassələri» Magistrlər üçün dərs vəsaiti. «Bakı Universiteti» Nəşriyyatı, 2008, 132 səh.

 12. E.Ə.Məsimov. «Bioloji sistemlərdə suyun rolu. Hidrofobluq» monoqrafiya, Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, 2008, 328 səh.

 13. E.Ə.Məsimov, A.Ə.Həsənov, X.T.Həsənova «Suyun strukturu və onun struktur temperaturu metodu ilə tədqiqi» metodik vəsait, «Ləman NP» MMC, Bakı, 2008, 84 səh.

 14. E.Ə.Məsimov, R.Ş.Əhmədova «Atomun quruluşu. Elementlərin dövrü sistemi», kitab, Bakı, «Təhsil» NPM, 2008, 96 səh.

 15. E.Ə.Məsimov. «Aşağı temperaturlar. Kvant mayeləri» dərs vəsaiti, Bakı-Şirvannəşr-2008, 144 səh.

 16. X.Ş.Abdullayev. «Nüvə fizikasından məsələlər» dərs vəsaiti, Bakı universiteti nəşriyatı, 2008, 122 səh.

 17. M.Ş.Məmmədov, N.Ə.İbrahimov «Atom fizikasından laboratoriya işləri». Dərs vəsaiti. Bakı-NPM «Təhsil» 2008, 148 s.

 18. E.Ə.Məsimov. «Polimerlərin fiziki-kimyası». Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010, 416 s.

 19. E.Ə.Məsimov. «Ümumi fizika kursu. V cild. Atom fizikası». Ali məktəblər üçün dərslik. AzTU-nun mətbəəsi. 2010, 661 s.

 20. E.Ə.Məsimov. Maddənin quruluşu. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. AzTU-nun mətbəəsi. Bakı,2011, 408 s.

 21. E.Ə.Məsimov, H.Ş.Həsənov, B.G.Paşayev. Maye məhlulların elektrik keçiriciliyi. Monoqrafiya. Az.TU-nun mətbəəsi H.Cavid pr.25, Bakı, 2011, s.84.

 22. Масимов Э.А., Прудько В.В. «Растворы» (monoqrafiya). «Elm», Bakı, 2011, 367 s.

 23. E.Ə.Məsimov, M.Ş.Məmmədov, R.M.Bağırov «Atom fizikasından məsələlər» Dərs vəsaiti, Bakı, «MBM» mətbəəsi, 2011, 226 səh.(təkrar əlavələr edilmiş nəşr) .


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə