Değişik: rg-28/8/2015-29459 Mükerrer)(1) ek–1 5 İNCİ maddede beliRTİlen veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve üRÜnlerin listesi
Yüklə 426.52 Kb.
səhifə1/5
tarix30.04.2016
ölçüsü426.52 Kb.
  1   2   3   4   5
(Değişik:RG-28/8/2015-29459 3.Mükerrer)(1) EK–1

5 İNCİ MADDEDE BELİRTİLEN VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN

HAYVAN VE ÜRÜNLERİN LİSTESİ
Bu liste, veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine sunulması gereken sevkiyatların seçimini belirlemek amacıyla, ürün sınıflandırmasına göre hayvanları ve ürünleri düzenler.
Liste Notları:

1. Genel Açıklamalar

Genel açıklamalar, ilgili fasıllar ile kapsanan hayvanları ve ürünleri netleştirmek için bazı fasıllara eklenmiştir.


2. Fasıl Notları

Fasıl notları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin farklı fasıllarına ilişkin notlarından gerekli olduğunda alınmış açıklamalardır.


3. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Açıklayıcı Notlarından Alıntı

Farklı fasılların ilave bilgileri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi açıklayıcı notlarından gerekli olduğunda alınmıştır.


4. Sütun 1 (Tarife Pozisyonu):

Bu sütun tarife pozisyonunu gösterir. Tarife pozisyonu, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde belirlenmiştir.


Dört rakamlı bir tarife pozisyonu kullanıldığında, aksi belirtilmedikçe bu dört rakamlı tarife pozisyonu ile başlayan veya kapsanan bütün ürünler veteriner kontrolleri için veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sunulmalıdır.
Herhangi dört, altı veya sekiz rakamlı bir tarife pozisyonu altında sadece bazı belirli ürünlerin veteriner kontrolleri için sunulması gerekiyorsa ve Türk Gümrük Cetveli’nde var olan bu tarife pozisyonu altında özel alt pozisyonlar yoksa bu tarife pozisyonu Ex olarak işaretlenir (örneğin Ex 3002: tüm tarife pozisyonu veya alt pozisyonu için değil, saman ve sap dâhil sadece hayvan türevli materyal için veteriner kontrolleri gerekmektedir).
5. Sütun 2 (Tanımı):

Ürünlerin tanımı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin tanım sütununda belirtildiği gibidir.
Gümrük Tarifesinin tam kapsamının daha ileri açıklaması için Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin en son değişikliğine bakınız.
6. Sütun 3 (Niteliği ve Açıklama):

Bu sütun, veteriner kontrollerine tabi olması gereken sevkiyatların seçimi için hayvanların ve ürünlerin kapsamının detaylarını verir. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin farklı fasıllarında kapsanan hayvanlar ve ürünler hakkında daha ileri bilgiler, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin açıklayıcı notlarında ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nde bulunabilir. Güncel bilgiler için bu açıklayıcı notların en son değişikliğine bakınız.


Veteriner kontrolleri, kısmen işlenmiş ancak varış yerindeki onaylı veya kayıtlı bir işletmede daha ileri işlenmek için ham ürün olarak kalan hayvansal yan ürün türevli ürünlerde yürütülmelidir.

Veteriner sınır kontrol noktalarındaki resmi veteriner hekimler, bir türev ürünün mevzuatta belirtilen daha ileri veteriner kontrollerini gerektirmeyecek kadar yeterli şekilde işlenmiş olduğunu gerekli olduğunda değerlendirmeli ve belirtmelidir.


LİSTE
Tarife pozisyonu önünde “Ex” ibaresi olduğunda, bu Yönetmelik ile kapsanan hayvanlar ve ürünler, sütun 2’deki tanımına ve sütun 3’teki nitelik ve açıklamasına göre ve tarife pozisyonu kapsamına göre belirlenir.

FASIL 1

Canlı Hayvanlar

Fasıl 1 Notları

 1. Bu fasıl, aşağıdakiler hariç tüm canlı hayvanları kapsar:

 1. 0301, 0306, 0307 veya 0308 tarife pozisyonlarında yer alan balık ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları

 2. 3002 tarife pozisyonunda yer alan mikroorganizma kültürleri ve diğer ürünler

 3. 9508 tarife pozisyonunda yer alan hayvanlar


Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Açıklayıcı Notlarından Alıntı

1. 0106 tarife pozisyonu, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki evcil veya yabani hayvanları içerir:

(A) Memeliler


 1. Maymunlar (Primatlar),

 2. Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları (Cetacea sınıfındaki memeliler), manati-deniz güzeli ve denizinekleri (Sirenia sınıfındaki memeliler), ayıbalıkları, denizaslanları ve denizaygırları (Pinnipedia alttakımındaki memeliler),

 3. Diğerleri (ren geyikleri, kediler, köpekler, aslanlar, kaplanlar, ayılar, filler, develer, zebralar, tavşanlar, yabani tavşanlar, geyikler, antiloplar, dağ keçileri, tilkiler, vizonlar ve kürk çiftlikleri için diğer hayvanlar gibi).

(B) Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dâhil)

(C) Kuşlar 1. Yırtıcı kuşlar,

 2. Papağanımsılar (papağanlar, muhabbet kuşları, makaolar ve kakadular dâhil),

 3. Diğer (keklikler, sülünler, bıldırcınlar, çulluklar, batak çullukları, güvercinler, ormantavukları, kiraz kuşları, yaban ördekleri, yaban kazları, ardıç kuşları, karatavuklar, çayır kuşları, sakalar, baştankaralar, sinek kuşları, tavus kuşları, kuğular ve 0105 tarife pozisyonunda yer almayan diğer kuşlar gibi).

(Ç) Diğer, arılar (kutu, kafes veya kovan içinde taşınsın veya taşınmasın), diğer böcekler, kurbağalar gibi.Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0101

Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar

Hepsi

0102

Canlı sığırlar

Hepsi

0103

Canlı domuzlar

Hepsi

0104 10

Canlı koyunlar

Hepsi

0104 20

Canlı keçiler

Hepsi

0105

Canlı kanatlı hayvanlar (kümes hayvanları) [tavuklar, horozlar (Gallus Domesticus türü), ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]

Hepsi

0106

Diğer canlı hayvanlar

Hepsi, aşağıdaki alt pozisyonlardaki tüm hayvanları kapsar:
0106 11 00 Maymunlar (Primatlar)
0106 12 00 Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları (Cetacea sınıfındaki memeliler), manati-deniz güzeli ve denizinekleri (Sirenia sınıfındaki memeliler), ayıbalıkları, denizaslanları ve denizaygırları (Pinnipedia alttakımındaki memeliler)

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)0106 13 00 Develer ve devegiller (Camelidae)
0106 14 10 Evcil tavşanlar
0106 14 90 Evcil tavşanlar dışındaki yabani tavşanlar ve diğer tavşanlar
0106 19 00 Diğer: 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 ve 0106 14 tarife pozisyonlarında yer alanlar dışında kalan memeliler (köpekleri ve kedileri kapsar)
0106 20 00 Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dâhil)
0106 31 00 Kuşlar: Yırtıcı kuşlar
0106 32 00 Kuşlar: Papağanımsılar (papağanlar, muhabbet kuşları, makaolar ve kakadular dâhil)
0106 33 00 Devekuşları, koşucu devekuşları (Dromaius novaehollandiae)
0106 39 Diğer: 0105, 0106 31, 0106 32 ve 0106 33 tarife pozisyonlarında yer alanlar dışında kalan kuşları kapsar (güvercinler dâhil)
0106 41 00 Arılar
0106 49 00 Arılar dışındaki diğer böcekler
0106 90 00 Diğer: Memeliler, kuşlar ve sürüngenler dışında kalan ve başka yerde kapsanmayan diğer tüm canlı hayvanlar. Vivaryum için canlı tutulacak veya insan tüketimi için öldürülecek canlı kurbağalar bu tarife pozisyonunda yer alır.


FASIL 2

Et ve Yenilebilir Sakatat

Fasıl 2 Notları

1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

(a) 0201’den 0208’e kadar olan veya 0210 tarife pozisyonlarında tanımlanan türdeki ürünlerden insan tüketimi için uygun olmayan veya elverişli olmayan ürünler.

(b) Hayvanların bağırsakları, mesaneleri ya da mideleri (0504 tarife pozisyonu) veya hayvan kanı (0511 veya 3002 tarife pozisyonları),(c) 0209 tarife pozisyonunda yer alan ürünler dışında kalan hayvansal yağlar (Fasıl 15).

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0201

Sığır eti [çiğ (taze) veya soğutulmuş]

Hepsi

0202

Sığır eti (dondurulmuş)

Hepsi

0203

Domuz eti [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

Hepsi

0204

Koyun veya keçi etleri [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

Hepsi

0205 00

At, eşek, katır veya bardo etleri [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

Hepsi

0206

Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilebilir sakatatı [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

Hepsi

0207

0105 tarife pozisyonunda yer alan kanatlı hayvanların (kümes hayvanlarının) etleri ve yenilebilir sakatatı [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

Hepsi


0208


Diğer etler ve yenilebilir sakatat [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

Hepsi, insan tüketimi için amaçlanmayan veya elverişli olmayan ham materyal hariçtir.
İnsan tüketimi için jelâtin veya kolajen üretimi için diğer ham materyali kapsar.
Aşağıdaki alt pozisyonlarda yer alan tüm et ve yenilebilir sakatatı kapsar:
0208 10 Tavşanların veya yabani tavşanların
0208 30 00 Maymunların (Primatların)
0208 40 Balinaların, yunusların ve domuz balıklarının (Cetacea sınıfındaki memeliler), manati-deniz güzelinin ve denizineklerinin (Sirenia sınıfındaki memeliler), ayıbalıklarının, denizaslanlarının ve denizaygırlarının (Pinnipedia alttakımındaki memeliler)
0208 50 00 Sürüngenlerin (yılanlar ve kaplumbağalar dâhil)
0208 60 00 Develerin ve devegillerin (Camelidae)
0208 90 Diğer: Evcil güvercinlerin, tavşanlar veya yabani tavşanlar dışında kalan av hayvanlarının. Bıldırcınların, ren geyiklerinin veya diğer memeli türlerinin etlerini kapsar. 0208 90 70 tarife pozisyonunda yer alan kurbağa bacaklarını kapsar.

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0209

Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kanatlı hayvanların (kümes hayvanlarının) yağı (eritilmemiş veya başka şekilde çıkarılmamış) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

Hepsi, sütun 2’de tanımlandığı gibi hem yağ hem de işlenmiş yağı kapsar.

0210

Et ve yenilebilir sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş), et veya sakatatın yenilebilir unları ve kaba unları

Hepsi, et, et ürünleri ve diğer hayvansal ürünleri kapsar.
İnsan tüketimi için işlenmiş hayvansal proteini ve kurutulmuş domuz kulaklarını kapsar.
İnsan tüketimi için kemikler 0506 tarife pozisyonunda yer alır.
Sosisler ve benzeri ürünler 1601 tarife pozisyonunda yer alır.
Donyağı tortuları 2301 tarife pozisyonunda yer alır.


FASIL 3

Balık ve Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Diğer Su Omurgasızları

Genel açıklamalar

 1. Bu fasıl, damızlık ve üretim için canlı balık, canlı süs balığı ve canlı olarak nakledilen ancak insan tüketimi için ithal edilen canlı balık veya canlı kabuklu hayvanları kapsar.

 2. Bu fasılda yer alan tüm ürünler veteriner kontrollerine tabidir.


Fasıl 3 Notları

1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

(a) 0106 tarife pozisyonunda yer alan memeliler,

(b) 0106 tarife pozisyonunda yer alan memelilerin eti (0208 veya 0210 tarife pozisyonları),

(c) Ölü ve türleri ya da durumları nedeniyle insan tüketimi için uygun olmayan veya elverişli olmayan balıklar (karaciğerleri ve yumurtaları dâhil) veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları (Fasıl 5), balıkların veya kabuklu hayvanların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun olmayan unları, kaba unları veya pelletleri (2301 tarife pozisyonu),

(ç) Havyar veya balık yumurtalarından hazırlanmış havyar yerine kullanılan ürünler (1604 tarife pozisyonu).
Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0301

Canlı balıklar

Hepsi: Alabalık, yılanbalığı, sazan balığı veya diğer türler ya da damızlık veya üretim için ithal edilen herhangi bir balığı kapsar.


Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)İnsanlar tarafından hemen tüketilmek üzere ithal edilen canlı balıklar, yapılacak veteriner kontrollerinde ürün gibi işlem görür.
0301 11 ve 0301 19 alt pozisyonlarında yer alan süs balıklarını kapsar.

0302

Balıklar (taze veya soğutulmuş), 0304 tarife pozisyonunda yer alan balık filetoları ve diğer balıketleri hariç

Hepsi; 0302 90 00 tarife pozisyonunda yer alan taze veya soğutulmuş karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri kapsar.

0303

Balıklar (dondurulmuş) 0304 tarife pozisyonunda yer alan balık filetoları ve diğer balıketleri hariç

Hepsi; 0303 90 alt pozisyonunda yer alan dondurulmuş karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri kapsar.

0304

Balık filetoları ve diğer balıketleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

Hepsi

0305

Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), tütsülenmiş balıklar (tütsüleme işlemi sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın), insan tüketimi için uygun balık unları, kaba unları ve pelletleri

Hepsi, balıktan yapılan insan tüketimi için uygun unlar, kaba unlar ve pelletler gibi diğer balıkçılık ürünlerini kapsar, balık kafalarını, kuyruklarını, midelerini ve diğer balıkçılık ürünlerini kapsar.


0306

Kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) (tütsüleme işlemi sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın), kabuklu hayvanlar (kabuklu) (buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş) (soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın), kabuklu hayvanların insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri

Hepsi: İnsanlar tarafından hemen tüketilmek üzere ithal edilen canlı kabuklu hayvanlar, yapılacak veteriner kontrollerinde ürün gibi değerlendirilir ve işlem görür.
Ev ve süs hayvanları olarak kullanım için süs denizmaymunlarını ve yumurtalarını ve tüm canlı süs kabuklu hayvanlarını kapsar.


0307

Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsüleme işlemi sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın), yumuşakçaların insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri

Pişirilmiş ve daha sonra tütsülenmiş yumuşakçaları kapsar. Diğer pişirilmiş yumuşakçalar 1605 tarife pozisyonunda yer alır.
Canlı süs yumuşakçalarını kapsar.
İnsanlar tarafından hemen tüketilmek üzere ithal edilen canlı yumuşakçalar, yapılacak veteriner kontrollerinde ürün gibi değerlendirilir ve işlem görür.Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)Aşağıdaki örnekler gibi 0307 11’den 0307 99’a kadar olan alt pozisyonların tümünü kapsar:
0307 60 Deniz salyangozları dışında kalan salyangozlar: Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum türlerinin karada yaşayan karından bacaklılarını ve Achatinidae ailesinin türlerini kapsar. Hemen insan tüketimi için canlı salyangozları (tatlı su salyangozları dâhil) ve aynı zamanda insan tüketimi için salyangoz etini kapsar. Hafifçe ön pişirilmiş veya ön işlenmiş salyangozları kapsar. Daha ileri işlenmiş ürünler 1605 tarife pozisyonunda yer alır.
0307 91 00 (canlı, taze veya soğutulmuş) istiridyeler, deniztarakları, midyeler, mürekkep balığı, ahtapot, deniz salyangozları dışında kalan salyangozlar, kum midyeleri, akivadesler, kırmızı kum midyeleri (ark shells), denizkulakları dışındaki diğer yumuşakçalar (bunların insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri dâhil). Deniz salyangozu türlerinin (kabuklu olsun olmasın) etlerini kapsar.
0307 99 (canlı, taze veya soğutulmuş dışında kalan) istiridyeler, deniztarakları, midyeler, mürekkep balığı, ahtapot, deniz salyangozları dışında kalan salyangozlar, kum midyeleri, akivadesler, kırmızı kum midyeleri (ark shells), denizkulakları dışındaki diğer yumuşakçalar (bunların insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri dâhil).

0308

Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan su omurgasızları (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan tütsülenmiş su omurgasızları (tütsüleme işlemi sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın), kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri


Hepsi
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə