Darvin dnt-ni BİLSƏYDİ CƏhalət müHİTİNDƏ İNKİŞaf edəN darviNİzm harun yəhya
Yüklə 0.98 Mb.
səhifə10/15
tarix27.02.2016
ölçüsü0.98 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Mitoxondrial həvva tezisinin əsassızlığı

Hüceyrənin içində zülallardan ibarət olan mitoxondri eyni bir elektrik stansiyası kimi işləyir və hüceyrənin ehtiyacı olan enerjini istehsal edər. Bu stansiyalarda qidalardan əldə edilən kimyəvi enerjilər, hüceyrənin istifadə edə biləcəyi ATF deyilən enerji paketlərinə çevrilir. Hüceyrə içində həyatı təmin edən bütün hadisələr mitoxondrilərdən istehsal edilən, istifadəyə hazır bu enerji paketləri sayəsində reallaşır. DNT, hüceyrə nüvəsində olduğu kimi, enerji istehsal mərkəzləri olan bu mitoxondrilərdə də olur.

Mitoxondrilərin mitoxondrial DNT (mtDNT) tapılır. Təkamülçülər mitoxondrial DNT-lərin irsi olaraq növlərə ayırılmasını bir "təkamül" olaraq şərh edər və bu fərziyyəni "molekulyar saat" adını verdikləri bir başqa fərziyyə ilə birləşdirirlər. 1965-ci ildə ortaya atılan molekulyar saat fərziyyəsi nukleotid və proteinlərdəki düzülüşü zaman içində sabit aralıqlarla dəyişmələrin yaşanacağını irəli sürmüşdür. Bu tezisə söykənərək mtDNT dəyişmələri analiz edilən canlıların ortaq bir atadan nə vaxt ayrıldıqlarının tapıla biləcəyi düşünülmüşdür.

Ancaq burada mtDNT-da olan və canlıları sabit zaman aralıqlarında dəyişikliyə məruz qoyan bir növ saat mexanizminin olduğu başa düşülməməlidir. Bir canlının fosilləşən sümükləri çox tez degenerasiya olan DNT molekullarını saxlamaz. Bu səbəbdən, DNT molekuluna əsaslanaraq təbiət tarixinin araşdırılması mümkün deyildir. Bu analizlər təkamülçülərin canlıların tarixini öz fərziyyələrinə zorla uyğunlaşdırma səyləridir.

Təkamülçülər bu ön mühakiməyə əsasən mövcud təkamül soy ağacının hansı tarixdə harada başladığını təyin etməyə çalışmışlar. Mitoxondrial DNT-dəki müxtəliflik ən çox afrikalılarda görüldüyü üçün, onların nəslinin ən qədim olduğuna qərar vermişlər. Bunun nəticəsində, hal-hazırda yaşayan bütün insan irqlərinin 130.000 il əvvəl Afrikada yaşamış bir qadından törədiyi, bu qadının da guya təkamüllə ortaya çıxmış, Homo sapiensin ilk nümayəndəsi olduğu iddia edilmişdir.

Həmin qadınla əlaqədar təxminlər mitoxondrial DNT analizlərinə əsaslandırıldığı üçün, bu xəyali qadına "mitoxondrial Həvva" adı verilir. Halbuki, bu işdə istifadə olunan metod bitərəf elmi gözlə araşdırıldıqda, ilk insanlara aid tarixi və ya coğrafi yer təyin etməkdə istifadə edilməyəcəyi asanca görüləcək. Təkamülçülərin əsaslandıqları fərziyyələr varlığı sübut edilməyən, təcrübə və müşahidə ilə nümunələndirilməmiş iddialardır. Necə ki, bu tezisin elmi bir dəyər daşımadığı bu gün təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən bir çox elm adamı tərəfindən də qəbul edilir.

Məşhur Nature jurnalının redaktor heyətindən Henry Gee "Afrika cənnəti üzərindəki statistik bulud" adlı yazısında mitoxondrial DNT (mtDNT) işinin nəticələrini "axmaqlıq, mənasız məlumat" olaraq dəyərləndirdi. (161) Geenin yazısında mövcud 136 mtDNT ardıcıllığına baxılanda çəkilən soy ağaclarının sayının 1 milyardı keçdiyi bildirilirdi. Yəni edilən bu işdə 1 milyard sayda təsadüfi soy ağacı görməzlikdən gəlinmiş, ancaq şimpanze və insanın guya ortaq təkamül keçmişi olduğu fərziyyəsinə uyğun olan tək soy ağacı seçilmişdi.

Hər şeydən əvvəl bütün bu fərziyyələr təkamül nəzəriyyəsinə heç bir elmi dəlil meydana gətirmir. Məsələn, molekulyar saat analizinə görə, insanla şimpanzenin 10 milyon il əvvəl bir-birindən ayrılmış olması lazım olduğunu iddia edən bir təkamülçü onsuz da bu işinə iki canlının təkamüllə qohum olduğu inancına kor-koranə bir bağlılıqla başlamışdır. Burada sonsuz dövr içində düşünürlər və fərziyyələr üzərinə inşa edilən bu tip işlər vaxt itkisindən başqa bir şey deyil.

Vaşinqton Universitetindən genetik Alan Templeton da DNT silsilələrindən yola çıxaraq insanın mənşəyi üçün bir tarix təyin etmənin qeyri-mümkün olduğunu ifadə etmişdir. Çünki DNT-lər insan birlikləri arasında olduqca çox qarışmışdır. (162) Bu vəziyyətə riyazi tərəfdən baxıldıqda soy ağacında tək bir insana aid mtDNT-ni ayırd etməyin qeyri-mümkün olduğu mənasını verir. Ən təəccüblü etiraf isə, bu tezisin sahiblərinə aiddir. 1992-ci ildə işi təkrarlayan qrupdan Mark Stoneking (Pennsylvania Əyalət Universiteti) Science jurnalına yazdığı bir məktubda "Afrikalı Həvva" iddiasının əsassız olduğunu qəbul etmişdir. (163)

Ayrıca, mitoxondrial DNT analizi mitoxondrilərin yalnız ana tərəfindən köçürüldüyü, beləliklə, mitoxondrial DNT hissələrindəki dəyişmələrin ana, nənə, böyük nənə və s. kanalıyla ən ulu ataya qədər izlənilməsi qəbul edilərək həyata keçirilir. Halbuki, mitoxondrilərin yalnız ana yoluyla köçürüldüyü fikri artıq bir əfsanədən ibarətdir. Çünki mitoxondrilərin atadan da keçə biləcəyini göstərən elmi tapıntılar ortaya çıxmışdır. Məşhur New Scientist jurnalında "Mitoxondri həm anadan, həm də atadan köçürülə bilər" başlığıyla verilən xəbərdə, danimarkalı bir xəstənin mitoxondrilərini 90% nisbətində atasından aldığının məlum olduğu deyilir. Bu vəziyyətdə, təkamül ssenarilərinə dəstək olaraq göstərilən bütün mtDNT araşdırmalarının həqiqətdə bir məna ifadə etmədiyi ortaya çıxır. New Scientist jurnalında bu vəziyyət belə çatdırılır:

"Təkamül bioloqları növlərin bir-birindən ayrılmasını mitoxondrial DNT düzülüşündəki fərqliliklərə əsaslanaraq tarixini müəyyənləşdirirdilər. Mitoxondrial DNT-nin çox nadir olaraq da olsa atadan köçürülməsi, işlərinin çoxunu etibarsız etməyə kafi olacaqdır. (164)

Məşhur Nature jurnalı təkamülçü bir nəşr orqanı olmasına qarşı bu tapıntıların "mitoxondrial DNT fərziyyələrini haqsız çıxardığını" etiraf etmişdir:"Mitoxondri axtarışında atadan keçən DNT ehtimalı tarixdən əvvəlki hadisələri zamanlandırmada insanın mitoxondrial DNT-dən istifadə olunan bir çox təkamül və molekulyar antropologiya işinin yenidən qiymətləndirilməsi mənasına gələ bilər." (165)

Son olaraq, Annals of Human Genetics jurnalında çıxan bir yazıda bu günə qədər çap olunan bütün mitoxondrial DNT analizlərinin yarısından çoxunun səhv olduğu bildirilmişdir. (166) Xəbərə görə, təkamülçülərin müraciət etdiyi mitoxondrial DNT məlumat bankları səhv işlənmiş məlumatlara əsaslanırdı. Peter Forster adlı araşdırmaçının ortaya çıxardığı bu vəziyyəti Nature jurnalı belə xəbər verirdi:

"Səhvlər o qədər məşhurdur ki, genetiklər insan populyasiyaları və təkamül işlərində səhv nəticələrə gəlirlər ... təkamül ağaclarına istiqamətli səhv-tədqiqat üsulu, bu səhvlərin təxmin ediləndən daha çox olduğunu ortaya qoyur." (167)

Beləcə, Forsterin bu təsbitiylə birlikdə təkamülçülərin işlərində istifadə etdiyi statistik məlumatların güvənilməzliyi daha da irəliləmişdi. Göründüyü kimi, indiki vaxtda yaşayan insanların genlərinə baxıb tamamilə səhv bir üsulla davam etdirilən və yalnız təkamülçü ön fikirlərlə izah olunan genetik analizlər təkamülə dəlil deyil. Mitoxondrial DNT analizlərinin əsassızlığını isbat edən konkret elmi dəlillər bu sahədəki təkamülçü iddiaları boşa çıxarır. Həqiqətən, yaşanmış bir təkamül müddəti olmadığı üçün hər kəs özünə görə ayrı bir ssenari qurur. Mitoxondrial Həvva tezisi də ağır zərbələr alaraq elm tarixinə basdırılmaq üzrə olan təkamül nəzəriyyəsini zorla ayaqda tutma səylərindən biridir.Eqoist gen, şüurlu gen iddialarının əsassızlığı

Darvinistlərin xəyali iddialarından, digəri də eqoist gen nəzəriyyəsi (gen seleksiya nəzəriyyəsi)dir. Həmin nəzəriyyəyə görə, müəyyən gen növləri həyatda qala bilmə və törəməyə daha yaxşı olan canlılar yaradaraq ya da inkişaf etdirərək öz həyatda qala bilmə imkanlarını artırırlar. Buna görə öz genlərini sonrakı nəsillərə keçirməkdə daha yaxşı olan bitki və heyvan çıxara bilən gen növlərinin dünyaya hakim olacağı iddia edilir. (168)

Nəzəriyyənin etibarsızlığına toxunmadan əvvəl nəzəriyyənin ortaya atılma şəklini də ifadə etməkdə fayda var. Gen seleksiyaçılığı filosofların reduksionizm (reductionism) olaraq adlandırdıqları məntiq yürütməyə bir nümunədir. Reduksionizmçilər insan ağlı da daxil olmaq üzrə hər şeyin maddə əsasına reduksionizm ola biləcəyini iddia edirlər. Ancaq əvvəlki hissədə ətraflı açıqladığımız kimi, həyatın yalnız maddədən ibarət olduğu iddiası açıq-aşkar bir yanılmadır. Bu səbəbdən, bu fəlsəfəni insana tətbiq edən və təkamül nəzəriyyəsinin qatı bir müdafiəçisi olan Riçard Doukinsin iddiaları da səhv, hətta axmaqdır. Doukinsə görə: "Biz həyatda qalma maşınlarıq, genlər kimi bilinən eqoist molekulları qoruya bilmək üçün kor olaraq proqramlaşdırılmış robot vasitələriyik." (169) Richard Doukins, "The Selfish Gene" (Eqoist Gen) adlı kitabında bütün canlıların əslində, "eqoist, mənfəətçi və yalnız özünü çoxaldaraq varlığını qorumağa çalışan genlərdən ibarət olduğunu və həyatın tək məqsədinin DNT-nin həyatda qalması olduğunu" irəli sürür. Halbuki, bu iddia əsassız və son dərəcə ağıldankənar bir fərziyyəyə-genlərin bir ağlı, şüuru və hətta "xarakteri" olduğu fərziyyəsinə-əsaslanır. Bu günümüzdəki materialist reduksionizminin nə cür səhv nəticələrə gələ biləcəyinin bir göstəricisidir.

Bu fərziyyənin axmaqlığını görmək üçün isə, genlərin nə olduğunu xatırlamaq kifayətdir: Genlər bir-birinə calanmış və xüsusi bir "qatlama və qablaşdırma" üsulu ilə sıxışdırılmış DNT hissələridir. DNT isə, təfərrüatlarına əvvəlki hissələrdə toxunduğumuz kimi müəyyən bir şifrəni ehtiva edəcək şəkildə bir-birinə calanmış uzun nəhəng bir molekuldur. Əlbəttə ki, kor və şüursuz atomların bir yerə gəlməsiylə yaranan bir molekulun "eqoist" olması, "özünü artırma yolu ilə çoxalmağı hədəfləməsi" və ya başqa bir şəkildə şüurlu bir məqsədə sahib olması mümkün deyil. DNT-nin təməlində atomlar zənciridir və heç bir atom ağıl və şüura, xüsusilə də "eqoizmə" sahib deyil. Bu səbəbdən, Doukinsin ortaya atdığı "eqoist gen" tezisi ağıl və elmdən kənar bir nağıldan ibarətdir.

Avstraliyalı elm adamı Lucy G. Sullivan, Doukinsi "yazdıqlarının saxta-elmi nəzəriyyələrin yayılmasına yol açdığı və daha çox ədəbiyyatın mövzusu ola biləcək maraq sahələrinin elmə daxil olmasına səbəb olduğu" üçün tənqid etmişdir. (170) Harvard Universitetindən təkamülçü genetik Richard Lewontin Doukinsi "bazarda satılan hekayələrində təsdiqlənməmiş və ya həqiqətə zidd iddialara yer verən" yazarlar arasında saymışdır:

"Kafi dəlilə əsaslanmayan iddialar elm ədəbiyyatının, xüsusilə məşhur elm yazıçılığı ədəbiyyatını doldurur. Carl Saganın "elmin məşhurlaşmasında yer alan ən yaxşı müasir yazıçılar siyahısı E.O Wilson, Lewis Tomas və Riçard Doukinsdən ibarətdir ki, bunların hər biri bazarda satdıqları hekayələrinin içində təsdiqlənməmiş və ya həqiqətə zidd iddialara yer vermişlər." (171)

Şəxsən Doukinsin özü etdiyinin bir tərəfdarlıq olduğunu, tezisinin elmi bir tezis olmadığını etiraf etməklə, bütün bunları təbliğat məqsədli olaraq davam etdirdiyini də gözlər önünə sərir. The Extended Phenotype (Genişləndirilmiş Fenotip) adlı kitabının birinci səhifəsində bunları yazır:"Bu iş utanmaz bir tərəfdarlıqdır. Heyvan və bitkilərə baxmaq və bunları nəyə görə etdiklərini maraqlanmaq üçün müəyyən bir üsulu müdafiə etmək istəyirəm. Tərəfdarlığını etdiyim şey yeni bir nəzəriyyədir, təsdiqlənə və ya səhv sayıla bilər, yeni bir fərziyyə və ya proqnozlaşdırılması qiymətləndirilə bilən bir model də deyil." (172)

Təkamülçülər insanın ruhunun varlığını qəbul etmək istəmədikləri üçün insanı bir maddə yığınından ibarət olaraq görür, bu səbəbdən bu maddə yığınının bir yerinə bir şəkildə şüur isnad etməyə çalışırlar. Genlərə şüur isnad edəcək qədər əsassız bir iddia irəli sürmələri isə nə qədər çətin vəziyyətdə qaldıqlarının bir göstəricisidir. Qədimdən taxtadan və ya daşdan düzəlmiş bütlərdə ağıl və şüur olduğunu zənn edən bütpərəstlərin yerini hal-hazırda molekullarda, bu molekulları meydana gətirən cansız atomlarda ağıl və şüur olduğunu zənn edən təkamülçülər almışdır.

Bu batil inancın nəticəsi olaraq şiddət, cinsi təcavüz, zorakılıq, təcavüzkarlıq, qısqanclıq kimi xüsusiyyətlərin insanlara guya heyvan atalarından miras qaldığı və bu davranışların təkamülün təbii bir nəticəsi olduğu iddia edilir. Bu iddianın əsasında isə, insanın genlərdən ibarət bir maşın olduğu, genlərin isə sanki şüurlu bir varlıq kimi davamlı olaraq təkmilləşmə və həyatda qalma məqsədində olduğu şəklindəki təkamülçü bir batil inanc yatır.

Necə ki, bir kitabın “eqoist” olması, “özünü artırma yolu ilə çoxalmağı hədəfləməsi” və ya hər hansı bir şəkildə şüura sahib olması mümkün deyilsə, eyni vəziyyət DNT üçün də məqbuldur. Çünki, DNT şüursuz və cansız atomlardan ibarət olan bir molekul zənciridir və heç bir molekul ağıl və şüura sahib deyil. Ayrıca, israilli elm adamı Gerald L. Schroeder hüceyrənin bölünərək DNT-ni köçürməsi iddialarının əksinə eqoistcə deyil, fədakarca bir davranış olduğuna diqqət çəkir:"Meyoz bölünmənin həll edilməyən istiqamətlərindən biri də hüceyrənin fədakar təbiətidir. Bir hüceyrənin niyə xromosomal məlumatının yarısından imtina edib istehsal olunacaq hüceyrənin özünün surəti ola bilməyəcəyinə təminat verən bir razılaşmaya öz istəyiylə qatılsın ki? Mən bu fədakarlığın özünü məhvə işarə etdiyini düşünürəm. Çünki bir valideynin xromosomlarının bir digərinin xromosomları ilə qarışdırması, valideyn uşaqda yenidən tam olaraq həyat tapa bilməyəcəyi üçün bir mənada özünün məhvdir. Tamamilə, eqoist olan bir hüceyrənin bu mövzuda da eqoist davranması heç də təəccüblü bir şey olmazdı ... Fərdin meyoz bölünmədən heç bir qazancı yoxdur." (173)

Bu səbəbdən, eqoist gen iddiasının həqiqətlərlə bir əlaqəsi yoxdur və iddia xəyaldan başqa bir şey deyil. İnsanları heyvan olaraq xarakterizə edən, bir insanı yalnız genlərini daşımaqla və bir sonrakı nəslə köçürməklə məsul bir robot kimi görən darvinist düşüncə, XX əsrdə böyük bir artım göstərən şiddət hadisələrinin, soyqırımların, zalımlıqları, əxlaqi degenerasiyanın da ən böyük məsulu olmuşdur. Çünki bu cür dünyagörüşü bütün zalımlıqları, təcavüzkarlıqlara, əxlaqsızlığa guya elmi bir qanunilik qazandırmışdır. XX əsrin ən böyük qırğınlarını reallaşdıran Hitler belə, özünə darvinizmi dəstək kimi göstərmişdir. Saxta "üstün irq"dən başqa digər irqlərin yaşamalarına ehtiyac görməyən, onları öldürməyi heyvanları öldürməklə bir tutan Hitlerə zalımlığı və təcavüzkarlığı mövzusunda dəstək verən yenə darvinizm olmuşdur.

İnsanların genetik olaraq təcavüzkar, mərhəmətsiz, rəqabətçi, eqoist, qatil ola biləcəyini müdafiə edən darvinizm bütün cinayətləri qanuni göstərmək üçün istifadə edilən cəfəngiyatdır. Hər insan Allahın özünə bəxş etdiyi ruhu daşıyar və özünü yoxdan var edən Rəbbimizə qarşı məsuldur. Allah Quranda özünü özbaşına zənn edənlərə yaradılışlarını və ölümdən sonra təkrar diriləcəklərini belə bildirir:

İnsan öz başına və məsuliyyətsiz buraxılacağınımı güman edir? Məgər o, tökülən bir qətrə nütfə deyildimi? Sonra laxtalanmış (embrion) oldu və (Allah) onu yaratdı və bir surət verdi. "Beləcə ondan, erkək və dişi olmaqla iki cüt yaratdı. (Elə isə o Allah) ölüləri diriltməyə qadir deyildirmi? (Qiyamət surəsi, 36-40)

Nəticə

İdeoloji qayğılardan sıyrılıb təkamülçülərin tərəfli şərhlərindən müstəqil çalışan bir elm şübhəsiz sürətlə inkişafa başlayacaq. Məntiqin, ağlın və elmin göstərdiyi istiqamətdə həqiqətlər nəzərə alınmış olsa, canlılığın mənşəyi, "təsadüf" cəfəngiyatına yönəlmədən araşdırılsa, kainatın və canlılığın necə var olduğu sualına ən dəqiq və sürətli cavabın alınması da mümkün olacaq. Beləcə, həqiqi elmin önü açılacaq, elmi inkişaflar sürət qazanacaq, saxta dəlillər təqdim etmək üçün əmək, vaxt və pul xərclənməyəcək və elm, təsadüf kimi məntiqsiz, ziddiyyət dolu anlayışları, cəfəngiyatları müdafiə etmək kimi faydasız məqsədlərdən xilas olacaq. Bir ayədə Rəbbimiz belə buyurur:

"Və əlbəttə bizdən müsəlman olanlar da var, zülm edən də. (Allaha) təslim olanlar, artıq onlar həqiqəti və doğrunu araşdırıb-qovuşanlardır." (Cin surəsi, 14)

 

12-Cİ HİSSƏDNT MÖCÜZƏSİ TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİ NECƏ ETİBARSIZ EDİR?

Təkamül nəzəriyyəsi molekulyar səviyyədə əsas çıxılmaz vəziyyətdədir. Canlıların mənşəyi mövzusu təkamül nəzəriyyəsi baxımından paleontologiya, geologiya, antropologiya kimi elm sahələrində olduğu kimi çox böyük bir problemdir. Həmçinin, təkamülçülərin problemi yalnız amin turşusu, zülal kimi canlılığın quruluş daşları ilə məhdud deyil. Bunlardan da əlavə, əsl çıxılmaz vəziyyət canlı hüceyrəsinin fövqəladə kompleks quruluşundadır. Çünki hüceyrə amin turşusu quruluşlu zülallardan meydana gəlmiş bir yığın deyil, insanoğlunun indiyə qədər qarşılaşdığı ən kompleks sistemlərdən biridir.

Darvinistlərin içindən çıxa bilmədikləri şey, təkamül nəzəriyyəsini aktual saxlamaq üçün arxasında dayandıqları fərziyyələrdən qaynaqlanır. Darvinistlərə görə ilk canlı mütləq primitiv olmaq məcburiyyətindədir və doğru kimyəvi maddələr bir yerə gətirildikdə həyat təsadüfən özbaşına ortaya çıxa bilməlidir. Məhz bu batil inanclar darvinistləri, "vulkanik qazlar və şimşəklər DNT-ni və sonra da həyatı meydana gətirdi!" kimi bir nağıla inanmaq məcburiyyətində qoymuşdur. Darvinistlərə görə ən qabaqcıl texnologiya, ən inkişaf etmiş laboratoriya və əsrlərin elmi təcrübəsi ilə belə bir bənzəri yaradıla bilməmiş canlı hüceyrələrin milyonlarla sayda təsadüf əsəri bir yerə gələrək son dərəcə həyati məsuliyyətlər daşıyan orqanları inşa etmişlər. Üstəlik, bu orqanlar da qüsursuz bir koordinasiya içində işləyərək insan bədənini meydana gətirmiş və öz-özlərinə onu canlı saxlama məsuliyyəti qazanmışlar. Bu darvinist hekayələrin elmi bir dəstəyi olmadığı kimi, ağıl və məntiqlə da açıq-aşkar ziddiyyət təşkil edir. Özü də təkamülçü olan fransız elm adamı Pierre Paul Grasse içində olduqları çətinliyə belə diqqət çəkir:

"... bəzi insanlar tərəfli olduqları üçün qəsdən həqiqətləri görməməzlikdən gələrlər və öz inanclarının yetərsizliklərini və səhv olduğunu inkar edərlər." (174)

İngiltərə Salford Universitetinin Dos. L. R. Croft How Life Began (Həyat necə başladı) adlı kitabında təkamülçülərin nəzəriyyənin içində olduğu çıxılmaz vəziyyətə necə əhəmiyyət vermədiklərinə belə toxunmuşdur:"Ən əsas suallardan biri olan həyatın mənşəyi təkamülçü sorğulamaların əsl çıxış nöqtəsidir. Lakin yenə də təkamülçülər bu suala kifayət qədər əhəmiyyət verməzlər ... həyatın mənşəyi mövzusu üzərində elə də dayanılmamışdır. Darvinin özü də bu mövzunu diqqətə almamışdır... " (175)

Darvinistlər molekulyar səviyyədə reallaşdığı iddia edilən guya təkamüllə meydana gələnlərdən heç birisini sübut etməmişlər. Elmin inkişaf etməsi isə bu suallara cavab tapmaq bir yana, sualları təkamülçülər baxımından daha da kompleks və içindən çıxılmaz hala gətirmişdir. Quruluş və xüsusiyyətləriylə DNT kimi bir molekulun təkamülçülərin irəli sürdüyü kimi təsadüflər nəticəsində meydana gəlməsinin nə dərəcə məntiqdən kənar olduğunu sonrakı sətirlərdə elm adamlarının şərhlərində və şəxsən təkamülçülərin etiraflarında görəcəyik.Genetik məlumatın mənşəyi elm adamları üçün hələ naməlumdur

Hüceyrənin kompleks quruluşunun ən əhatəli hissəsini genetik quruluşunu müəyyən edən DNT meydana gətirir. Elm adamları DNT-nin quruluşu, şifrələnməsi haqda etdikləri uzun illəri əhatə edən araşdırmalara xərclədikləri böyük sərvətlərə qarşı daha yeni qeydə dəyər məlumatları əldə edir. Ancaq hüceyrənin genetik quruluşundakı mükəmməllik hələ də böyük bir sirr olma xüsusiyyətini qoruyur. DNT-nin kompleks quruluşu ehtiva etdiyi həyati və yüksək imkanlardakı məlumat, həyatın meydana gəlməsini təsadüflərlə açıqlamaq istəyənləri çarəsizliyə aparan mövzuların başında gəlir. Tanınmış təkamülçü biokimyaçı Leslie Orgel bu mövzudakı düşüncələrini belə ifadə edir:"Genetik şifrənin mənşəyinin ümumi xüsusiyyətlərini belə hələ anlaya bilməmişik ... Genetik şifrənin mənşəyi həyatın mənşəyi probleminin ən təəccüblü tərəfidir." (176)

Nuklear fizik prof. Gerald Schroeder DNT-dəki kodlamanın necə reallaşdığı mövzusundakı məlumatın qeyri-kafiliyinə belə toxunmuşdur:"... Və əgər fosillər bizə doğrunu söyləyirsə, DNT-dəki məlumata dünyadakı həyatın ən ilk mərhələlərində belə rast gəlinir. Bütün həyatın ortaya çıxmasına səbəb olan kodlamanın necə reallaşdığı isə hələ məlum deyil. Ortaya çıxardığı məhsulun kompleksliyini düşünəndə bu müəmmanın ölçüləri daha yaxşı anlaşılır." (177)

Məşhur elm jurnallarından Science-da yazar olan Jon Cohen isə nəşr olunan bir məqaləsində DNT-dəki nizamlı quruluşun mükəmməlliyinə belə toxunur:"Niyə DNT və RNT-dəki şəkər molekulları məlum olan bütün canlılarda sağa doğru sarılır? Bənzər bir şəkildə zülalları meydana gətirən bütün amin turşuları da sola doğru əyilmiş olaraq nizamlanıb. Bu molekulların niyə belə müntəzəm bir nizama sahib olduğu məlum deyil, amma mövzu üzərində yazılan nəzəriyyələr az deyil. Mövzu Los Ancelesdəki bir yığıncaqda müzakirə olunanda mövzunun açıqlığa qovuşması üçün göstərilən həvəs və istək heç də az deyildi. Bu aydın bir duyğu idi, çünki bu sual bütün elmi sirlərin təməlindən bəhs edirdi; həyatın mənşəyi." (178)

Almanyadaki Johannes Gutenberg Universiteti Biokimya İnstitutunun rektoru prof. Klaus Dose "Həyatın mənşəyi: cavabdan çox sual var" adlı məqaləsində təkamülçülərin içində olduğu çarəsizliyi etiraf edənlərdən sadəcə biridir:"... hüceyrənin genetik məlumatının mənşəyinin haradan qaynaqlandığını bilmirik, ilk özünü köçürə bilən nuklein turşuları necə təkamül tapdı, ya da günümüzün hüceyrələrindəki son dərəcə kompleks quruluş-funksiya əlaqəsi necə var oldu?" (179)

Təkamülçü nəşrlərdən Nature jurnalının köhnə redaktorlarından John Maddox da "Genetik şifrənin mənşəyinin həyatın mənşəyi kimi hələ qaranlıqda qaldığını görmək kədər vericidir." (180) deyir. Ancaq həqiqətdə genetik kodun mənşəyi naməlum deyil, əksinə çox açıqdır. Genetik kod, Allahın yaratmasındakı mükəmməlliyi sərgiləyən nümunələrdən yalnız biridir. Quranda Allahın yaratması belə bildirilir:... Allahın yaratdığında qətiyyən bir uyğunsuzluq tapmazsan. Bir başını qaldırıb göyə diqqət yetir, heç onda bir çat görürsənmi? Sonra göz gəzdirib təkrar bax. Göz zəlil və yorğun halda özünə tərəf dönəcəkdir. (Mülk surəsi,3- 4)

Genetik məlumatın mənşəyi təsadüflərlə açıqlana bilməz

Təkamülçülərin izahlarına baxdıqda qarşılaşdığımız hər mükəmməlliyi "təsadüflərin məhsulu" olaraq izah etməyə çalışdıqlarını görürük. Hüceyrənin kompleks quruluşu da təkamülçülər üçün təsadüflərin üstün bir müvəffəqiyyəti (!), məqsədəuyğun seçkilərinin (!) bir nəticəsidir. Darvinistlər hər şeyin yaradıcısı qəbul etdikləri təsadüfün nə olduğunu düşünmədən bu inamsızlığın ilk hüceyrəni meydana gətirdiyini hesab edərlər və bütün nəzəriyyələrini bu hüceyrə üzərində qurarlar. Ancaq nəinki hüceyrə, ən sadə orqanizm belə təkamülçülərin fərz etdiyi kimi təsadüfən ola bilməz. London Universitetindən hüceyrə bioloqu Dr. Ambrose bu qeyri-mümkünlüyü belə ifadə edir:"Ən sadə tək hüceyrəli kompleks orqanizm belə, o qədər kompleks DNT zəncirlərini malikdir ki, bu tənzimləmənin ehtimalı 102.000.000 (birin arxasında 2 milyon sıfırla ifadə edilər) da bir kimi xəyal edilə bilməyəcək bir ehtimala sahibdir." (181)

Riyaziyyat elmi bu gün DNT-də yazılı məlumatların meydana gəlməsində təsadüfə yer olmadığını sübut edir. Nəinki milyonlarla pillədən ibarət DNT molekulunun, həmçinin, DNT-ni meydana gətirən 30.000 gendən tək birinin belə təsadüfən yaranmaq ehtimalı, qeyri-mümkün tərifinin belə zəif qaldığı bir vəziyyətdir. Təkamülçü bioloq olan Frank B. Salisbury bu mümkünsüzlüklə əlaqədar olaraq bunları söyləyir:"Orta ölçüdəki bir zülal molekulu təxminən 300 amin turşusu ehtiva edir. Buna nəzarət edən DNT zəncirində isə təxminən 1.000 nukleotid olacaqdır. Bir DNT zəncirində dörd növ nukleotid olduğu, 1.000 nukleotidlik bir sıra, 4 üzəri 1000 fərqli şəkildə ola biləcək. Kiçik bir loqarifm hesabı ilə olan bu rəqəm isə, ağlın qavrama sərhəddindən çox uzaqdır. 1/41000 kiçik bir loqarifm hesabı nəticəsində 1/10600 mənasını verər. Bu rəqəm 10-un yanına 600 sıfır əlavə olunmasıyla əldə edilir. 10-un yanında 12 dənə sıfır 1 trilyonu ifadə edərkən, 600 dənə sıfırlı bir rəqəmin həqiqətən də qavranması mümkün deyildir." (182)

Bu səbəbdən, mühitdə bütün lazımlı nukleotidlərin olduğunu, bunların aralarında bağlanması üçün lazım olan bütün kompleks molekulların və məcburi fermentlərin hamısının hazır olduğunu fərz etsək belə, bu nukleotidlərin istənilən sırada düzülməsi ehtimalı 101\600 ehtimal deməkdir. Qısacası, insan bədənindəki təxminən, bir zülalın DNT-dəki şifrəsinin təsadüf əsəri öz-özünə meydana gəlmə ehtimalı, 10-un yanında 600 dənə sıfır olan sayda 1-dir. Bu astronomikdən kənar say isə praktik olaraq 0 ehtimal mənasını verər. Darvin Was Wrong: A Study in Probabilities (Darvin səhv idi: ehtimalları içində bir araşdırma) adlı kitabın yazıçısı I. L. Cohen də genetik məlumatın təsadüf əsəri kimi ortaya çıxa bilməyəcəyini belə açıqlayır:"Riyaziyyatçılar 1050-nin kənarında hər hansı bir rəqəmin statistik olaraq meydana gəlmə ehtimalını sıfır olaraq qəbul edirlər. Ən kiçik tək hüceyrəli bakteriya da daxil olmaqla bildiyimiz hər hansı bir növ 100 və ya 1000-dən daha çox nukleotidə sahibdir. Əslində tək hüceyrəli bakteriyanın müəyyən bir düzülüşü sahib olduğu 3.000.000-ə qədər nukleotidi var. Bu da bilinən hər hansı növdə bir canlının təsadüflər və ya təsadüfi mutasiyalar (təkamülçülərin ən sevdiyi ifadə) nəticəsində meydana gəlmə ehtimalı olmadığını göstərir." (183)

Nukleotidlərin təsadüfən bir yerə gələrək RNT və DNT-ni meydana gətirmələrinin qeyri-mümkünlüyünü təkamülçü fransız elm adamı Paul Auger də belə ifadə edir:"Təsadüfi kimyəvi hadisələr sayəsində, nukleotidlər kimi kompleks molekulların ortaya çıxışı mövzusunda məncə iki mərhələni dəqiq bir şəkildə bir-birindən ayırmaq lazımdır; tək-tək nükleotidlərin istehsal edilməsi ... və bunların çox xüsusi ardıcıl halda bir-birinə bağlanması. Elə bu ikincisi mümkünsüzdür." (184)

Bu qeyri-mümkünlüyü çox sadələşdirilmiş belə bir nümunə üzərində düşünə bilərik. Otaqdakı bir partlayış nəticəsində ortaya ədəbi bir əsərin, üstəlik də səhifələri cildlənmiş olaraq çıxmayacağı açıqdır. Bunun təsadüfən özbaşına meydana gəldiyini iddia edən biri ilə də qarşılaşsanız, ilk olaraq bu adamın ağlına şübhə edərsiniz. Ancaq təkamülçülərin təsadüflərin bacardığını iddia etdikləri şey bu nümunədəki imkansızlıqdan daha böyükdür. Ancaq təsadüf iddialarının hər cür məntiqsizliyinə və imkansızlığına baxmayaraq, Darvinin mirasına kor-koranə bir sədaqət içində olanlar "təsadüflər yenə də bunu bacarar" deyirlər. Təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığını izah edən Evolution: A Theory in Crisis (Təkamül: böhran içində bir nəzəriyyə) adlı kitabın yazıçısı məşhur molekulyar bioloq professor Michael Denton elə bu bənzərsiz mükəmməlliyi təsadüflərə əsaslandırmaq istəyənlərə qarşı duyduğu heyrəti belə ifadə edir:"Ümumi təkamül üçün lazım olan təsadüfi struktur nizamlamalar, məntiqi fəlakətlərdir. Yalnız bir neçə yüz sözdən ibarət olan bir mətni təsadüfən qrammatika qaydalarına uyğun olaraq istehsal etmək ehtimalının yox deyiləcək qədər kiçik olduğunu söyləmək hadisənin əhəmiyyətini olduğundan daha aşağı göstərir. Bu cür hər hansı bir quruluş ağlın varlığını göstərir ... Təsadüfi proseslərin həqiqiliyinə, ya da təsadüflərin insan ağlının məhulu olan hər hansı bir şeydən daha kompleks olan funksional bir zülal, ya da genin ən kiçik hissəsini meydana gətirə bilməsinə həqiqətən inanıla bilərmi?" (185)

Prof. Michael Denton darvinistlərin bu ağıldankənar inancını bir başqa sözündə isə belə izah edir:"Yüksək orqanizmlərin genetik proqramlarının quruluşu milyardlarla bit (kompyuter vahidi) məlumata, ya da min cildlik kiçik bir kitabxananın içindəki bütün hərflərin düzülməsinə bərabərdir. Bu cür kompleks orqanizmləri meydana gətirən trilyonlarca hüceyrənin inkişafını təyin edən, əmr edən və nəzarət edən saysız kompleks funksiyanın tamamilə təsadüfə əsaslanan bir müddət nəticəsində meydana gəldiyini iddia etmək isə insan ağlına yönəlmiş bir hücumdur. Amma bir darvinist bu düşüncəni ən kiçik bir şübhə əlaməti belə göstərmədən qəbul edər!" (186)

Kembric Universitetindən filosof Dr. Stephen C. Meyer də həyatın mənşəyi ilə əlaqədar təsadüfə əsaslanan şərhlərin etibar ediləcək növdən olmadıqlarını belə ifadə edir:"Həyatın mənşəyi xaricindəki biologiya sahələrində hələ bioloji məlumatın mənşəyi üçün təsadüf, səbəbsiz bir şərh olaraq qəbul edilə bilər, lakin bunu bir neçə tədqiqatçıdan başqa heç kim ciddi şəkildə dəstəkləmir. 1950-ci və 1960-cı illərdə molekulyar bioloqlar zülalların və nuklein turşularının düzülüşündəki özünə xas xüsusiyyəti təqdir etməyə başladıqdan bəri funksional zülalları və nuklein turşuları təsadüfi olaraq meydana gətirmə ehtimalı ilə hesablanmışdır. Primitiv şərtlərin üstün olduğu fərz edilsə belə (həqiqətən və ya deyil) ... bioloji makromolekulların faydalı düzülüşə təsadüfən sahib olma ehtimalı Ilya Prigoginenin sözləri ilə "yox deyiləcək qədər az ... hətta ... milyardlarla illik zaman ölçüsündə belə." (187)

Bu ehtimalların qeyri-mümkünlüyünü təkamülçülər də bilmələrinə baxmayaraq, həqiqətlər qarşısında müqavimət göstərirlər. Bu həqiqət, DNT-nin quruluşundakı komplekslik və mükəmməlliyin ancaq üstün bilik və ağıl sahibi bir Yaradıcının-Uca Rəbbimizin-varlığıyla açıqlana biləcəyidir. Bir ayədə belə bildirilir:


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə