Dahil: bulaşıcı veya taşınabilir olarak kabul edilen hastalıklar cildiyeYüklə 4.19 Mb.
səhifə20/71
tarix29.04.2016
ölçüsü4.19 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   71

G53.8* Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

G54 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları

Hariç: travmatik sinir kökü ve pleksus bozuklukları-vücut bölgelerine

göre sinir yaralanmasına bakınız

intervertebral disk bozuklukları (M50-M51)

nevralji veya nevrit BŞT (M79.2)

nevrit veya radikülit:

· brakial BŞT, (M54.1)

· lumbar BŞT, (M54.1)

· lumbosakral BŞT, (M54.1)

· torasik BŞT, (M54.1)

radikülit BŞT, (M54.1)

radikülopati BŞT, (M54.1)

spondilozis (M47.-)

G54.0 Brakiyal pleksus bozuklukları

Torasik kaçak sendromu

G54.1 Lumbosakral pleksus bozuklukları

G54.2 Servikal kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış

G54.3 Torasik kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış

G54.4 Lumbosakral kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış

G54.5 Nevraljik amyotrofi

Parsonage-Aldren-Turner sendromu

Omuz-kemer nevriti

G54.6 Ağrılı fantom ekstremite sendromu

G54.7 Ağrısız fantom ekstremite sendromu

Fantom ekstremite sendromu BŞT

G54.8 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları, diğer

G54.9 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları, tanımlanmamış

G55* Sinir kökü ve pleksus basıları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

G55.0* Sinir kökü ve pleksus basısı, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)

G55.1* Sinir kökü ve pleksus basısı, intervertebral disk bozukluklarında (M50- M51†)

G55.2* Sinir kökü ve pleksus basısı, spondilozda (M47.-†)

G55.3* Sinir kökü ve pleksus basısı, diğer dorsopatilerde (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)

G55.8* Sinir kökü ve pleksus basısı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

G56 Üst ekstremite mononöropatileri

Hariç: travmatik sinir bozuklukları-vücut bölgelerine göre sinir yaralanmasına bakınız

G56.0 Karpal tünel sendromu

G56.1 Median sinirin diğer lezyonları

G56.2 Ulnar sinir lezyonu

Gecikmiş ulnar sinir felci

G56.3 Radial sinir lezyonu

G56.4 Kozalji

G56.8 Üst ekstremitenin diğer mononöropatileri

Üst ekstremitenin interdijital nöroması

G56.9 Üst ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış

G57 Alt ekstremite mononöropatileri

Hariç: travmatik sinir bozuklukları-vücut bölgelerine göre sinir yaralanmasına bakınız

G57.0 Siyatik sinir lezyonu

Hariç: siyatik:

· BŞT (M54.3)

· intervertebral disk bozukluğuna bağlı (M51.1)

G57.1 Meralgia paraestetika

Uyluğun lateral kütanöz sinir sendromu

G57.2 Femoral sinir lezyonu

G57.3 Lateral popliteal sinir lezyonu

Peroneal sinir felci

G57.4 Medial popliteal sinir lezyonu

G57.5 Tarsal tünel sendromu

G57.6 Plantar sinir lezyonu

Morton metatarsaljisi

G57.8 Alt ekstremitenin diğer mononöropatileri

Alt ekstremitenin interdijital nöroması

G57.9 Alt ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış

G58 Mononöropatiler, diğer

G58.0 İnterkostal nöropati

G58.7 Mononöritis multipleks

G58.8 Mononöropatiler diğer, tanımlanmış

G58.9 Mononöropati, tanımlanmamış

G59* Mononöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

G59.0* Diyabetik mononöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakterle .4 birlikte)

G59.8* Mononöropatiler diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

Polinöropatiler ve periferik sinir sisteminin diğer bozuklukları

(G60-G64)

Hariç: nevralji BŞT (M79.2)

nevrit BŞT (M79.2)

periferik nevrit, gebelikte (O26.8)

radikülit BŞT (M54.1)

G60 Kalıtsal ve idiopatik nöropati

G60.0 Kalıtsal motor ve sensoriyal nöropati

Charcot-Marie-Tooth Hastalığı

Dejerine-Sottas Hastalığı

Kalıtsal motor ve sensoriyal nöropati, tip I-IV

İnfantlarda hipertfopik nöropati

Peroneal musküler atrofi (aksonal tip) (hipertrofik tip)

Roussy-Lévy sendromu

G60.1 Refsum hastalığı

G60.2 Nöropati, kalıtsal ataksi ile birlikte

G60.3 İdiopatik ilerleyici nöropati

G60.8 Kalıtsal ve idiopatik nöropatiler, diğer

Morvan hastalığı

Nelaton sendromu

Sensoryal nöropati, dominant geçişli

Sensoryal nöropati, resesif geçişli

G60.9 Kalıtsal ve idiopatik nöropati, tanımlanmamış

G61 Enflamatuvar polinöropati

G61.0 Guillain-Barre sendromu

Akut (post-) enfektif polinörit

G61.1 Serum nöropatisi

İstendiğinde nedeni tanımlamak için ek olarak dış etken kodu (Bölüm XX) kullanınız.

G61.8 Enflamatuvar polinöropatiler, diğer

G61.9 Enflamatuvar polinöropati, tanımlanmamış

G62 Polinöropatiler, diğer

G62.0 Polinöropati ilaca bağlı

İstendiğinde ilacı tanımlamak için ek olarak dış etken kodu (Bölüm XX) kullanınız.

G62.1 Alkolik polinöropati

G62.2 Polinöropatiler, diğer toksik ajanlara bağlı

İstendiğinde toksik ajanı tanımlamak için ek olarak dış etken kodu (Bölüm XX) kullanınız.

G62.8 Polinöropatiler tanımlanmış, diğer

Radyasyona bağlı polinöropati

İstendiğinde nedeni tanımlamak için ek olarak dış etken kodu (Bölüm XX) kullanınız.

G62.9 Polinöropati, tanımlanmamış

Nöropati BŞT

G63* Polinöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

G63.0* Polinöropati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda

Polinöropati, difteri (A36.8.3†)

Polinöropati, enfeksiyöz mononükleoz (B27.- †)

Polinöropati, lepra (A30.- †)

Polinöropati, lyme hastalığı (A69.2†)

Polinöropati, kabakulak (B26.8†)

Polinöropati, postherpetik (B02.2.2†)

Polinöropati, sifiliz, geç (A52.1.6†)

Polinöropati, sifiliz,konjenital (A50.4.7†)

Polinöropati, tüberküloz (A17.8.6†)

G63.1* Polinöropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)

G63.2* Diyabetik polinöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakter .4 ile)

G63.3* Polinöropati, diğer endokrin ve metabolik hastalıklarda

(E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)

G63.4* Polinöropati, nütrisyonel yetmezlikte (E40-E64†)

G63.5* Polinöropati, sistemik bağ dokusu bozukluklarında (M30-M35†)

G63.6* Polinöropati, diğer musküloskeletal bozukluklarda (M00-M25†, M40-M96†)

G63.8* Polinöropati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

Üremik nöropati (N18.8†)

G64 Periferik sinir sisteminin diğer bozuklukları

Periferik sinir sistemi bozukluğu BŞT

Miyonöral kavşak ve kas hastalıkları (G70-G73)

G70 Miyastenia gravis ve diğer miyonöral bozukluklar

Hariç: botulizm (A05.1)

geçici neonatal miyastenia gravis (P 94.0)

G70.0 Miyastenia gravis

İstendiğinde ilaca bağlı ise ilacı tanımlamak için ek olarak dış etken kodu

(Bölüm XX) kullanınız.

G70.1 Toksik miyonöral bozukluklar

İstendiğinde toksik ajanı tanımlamak için ek olarak dış etken kodu (Bölüm XX) kullanınız.

G70.2 Konjenital ve gelişimsel miyastenia

G70.8 Miyonöral bozukluklar tanımlanmış, diğer

G70.9 Miyonöral bozukluklar, tanımlanmamış

G71 Primer kas hastalıkları

Hariç: arthrogryposis multipleks congenita (Q74.3)

metabolik bozukluklar (E70-E90)

miyozit (M60.-)

G71.0 Musküler distrofi

Musküler distrofi,otozomal resesif, çocukluk çağı tipi, Duchenne veya Becker’i andıran

Musküler distrofi, benign [Becker]

Musküler distrofi, benign skapuloperoneal, erken kontraktürlü [Emery-Dreifuss]

Musküler distrofi, distal

Musküler distrofi, fasioskapulohumeral

Musküler distrofi, limp-girdle

Musküler distrofi, oküler

Musküler distrofi, okülofaringeal

Musküler distrofi, skapuloperoneal

G71.0.10.e Musküler distrofi, şiddetli [Duchenne]

Hariç: konjenital musküler distrofi:

· BŞT (G71.2)

· kas lifinin özel morfolojik anomalileri ile birlikte (G71.2)

G71.1 Miyotonik bozukluklar

Miyotonik distrofi [Steinert]

Miyotoni, kondrodistrofik

Miyotoni, ilaca bağlı

Miyotoni, semptomatik

Konjenital miyotoni , BŞT

Konjenital miyotoni , dominant [Thomsen]

Konjenital miyotoni , resesif [Becker]

Nöromiyotoni [Isaacs]

Paramiyotoni konjenita

Psödomiyotoni

İstendiğinde ilaca bağlı ise ilacı tanımlamak için ek olarak dış etken kodu

(Bölüm XX) kullanınız.

G71.2 Konjenital miyopatiler

Konjenital musküler distrofi,BŞT

Konjenital musküler distrofi, kas liflerinin özel morfolojik anormallikleriyle

Hastalık:

· merkezi kor

· minikor

· multikor

Lif-tipi oransızlığı

Miyotübuler (sentronükleer) miyopati

Nemaline miyopati

G71.3 Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamış

G71.8 Primer kas bozuklukları, diğer

G71.9 Primer kas bozukluluğu, tanımlanmamış

Kalıtsal miyopati BŞT

G72 Miyopatiler, diğer

Hariç: arthrogryposis multipleks congenita (Q74.3)

dermatopolimiyozit (M33.-)

iskemik kas enfarktı (M62.2)

miyozit (M60.-)

polimiyozit (M33.2)

G72.0 Miyopati ilaca bağlı

İstendiğinde ilacı tanımlamak için ek olarak dış etken kodu (Bölüm XX) kullanınız.

G72.1 Alkolik miyopati

G72.2 Miyopati toksik ajanlara bağlı, diğer

İstenirse toksik ajanı tanımlamak için ilave dış etken kodu (Bölüm XX) kullanınız.

G72.3 Periyodik paralizi

Periyodik paralizi (ailesel), hiperkalemik

Periyodik paralizi (ailesel), hipokalemik

Periyodik paralizi (ailesel), miyotonik

Periyodik paralizi (ailesel), normokalemik

G72.4 Enflamatuvar miyopati, başka yerde sınıflanmamış

G72.8 Miyopatiler diğer, tanımlanmış

G72.9 Miyopati, tanımlanmamış

G73* Miyonöral kavşak ve kas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

G73.0* Miyastenik sendromlar, endokrin hastalıklarda

Miyastenik sendromlar, Diyabetik amyotrofi (E10-E14† genel dördüncü

karakter.4 ile beraber)

Miyastenik sendromlar,Tirotoksikozis [hipertiroidizm] (E05.-†)

G73.1* Eaton-Lambert sendromu (C80†)

G73.2* Miyastenik sendromlar, diğer neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)

G73.3* Miyastenik sendromlar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

G73.4* Miyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda

G73.5* Miyopati, endokrin hastalıklarda

Miyopati, hiperparatiroidizm (E21.0-E21.3†)

Miyopati, hipoparatiroidizm (E20.-†)

Tirotoksik miyopati (E05.-†)

G73.6* Miyopati, metabolik hastalıklarda

Miyopati, glikojen depo hastalığı (E74.0†)

Miyopati, lipid depo hastalıkları (E75.-†)

G73.7* Miyopati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

Miyopati, romatoid artrit (M05-M06†)

Miyopati, skleroderma (M34.8.2†)

Miyopati, sicca sendromu [Sjögren] (M35.0†)

Miyopati, sistemik lupus eritematozus (M32.1†)

Serebral felç ve diğer paralitik sendromlar (G80-G83)

G80 İnfantil serebral palsi

Dahil: Little hastalığı

Hariç: herediter spastik parapleji (G11.4)

G80.0 Spastik serebral palsi

Konjenital spastik paralizi (serebral)

G80.1 Spastik dipleji

G80.2 İnfantil hemipleji

G80.3 Diskinetik serebral palsi

Atetoid serebral palsi

G80.4 Ataksik serebral palsi

G80.8 İnfantil serebral palsiler, diğer

Karma serebral palsi sendromları

G80.9 İnfantil serebral palsi, tanımlanmamış

Serebral palsi BŞT

G81 Hemipleji

Not: Bu kategori, detaylı tanımlaması yapılmamış veya eski ya da uzun

süreli olduğu ifade edilmiş ancak nedeni belirtilmemiş hemiplejiler

(tam) (kısmi) için primer kod olarak kullanılabilir. Bu kategori, aynı

zamanda, herhangi bir nedene bağlı olarak oluşan hemiplejilerde

ikinci kod olarak da kullanılabilir.

Hariç: konjenital ve infantil serebral palsi (G80.-)

G81.0 Flaksid hemipleji

G81.1 Spastik hemipleji

G81.9 Hemipleji, tanımlanmamış

G82 Parapleji ve tetrapleji

Not: Bu kategori, aşağıda verilen durumların detaylı tanımlamasının

olmayışı yada nedeninin belirtilmemiş olması halinde primer kod

olarak kullanılabilir. Bu kategori, aynı zamanda, herhangi bir nedene bağlı

olarak oluşan parapleji ve tetraplejilerde ikinci kod olarak da kullanılabilir.

Hariç: konjenital ve infantil serebral palsi (G80.-)

G82.0 Flaksid parapleji

G82.1 Spastik parapleji

G82.2 Parapleji, tanımlanmamış

Her iki alt ekstremitenin paralizisi BŞT

Parapleji (alt) BŞT

G82.3 Flaksid tetrapleji

G82.4 Spastik tetrapleji

G82.5 Tetrapleji, tanımlanmamış

Kuadripleji BŞT

G83 Paralitik sendromlar, diğer

Not: Bu kategori, aşağıda verilen durumların detaylı tanımlamasının

olmayışı yada nedeninin belirtilmemiş olması halinde primer kod

olarak kullanılabilir. Bu kategori, aynı zamanda, herhangi bir nedene

bağlı olarak oluşan aşağıdaki durumlarda ikinci kod olarak da kullanılabilir.

Dahil: paralizi (tam) (kısmi), hariç G80-G82’dekiler

G83.0 Üst ekstremite diplejisi

Dipleji (üst)

Her iki üst ekstremite paralizisi

G83.1 Alt ekstremite monoplejisi

Alt ekstremitenin paralizisi

G83.2 Üst ekstremite monoplejisi

Üst ekstremite paralizisi

G83.3 Monopleji, tanımlanmamış

G83.4 Kauda equina sendromu

Cauda equina sendromuna bağlı nörojenik mesane

Hariç: kord mesane BŞT (G95.8)

G83.8 Paralitik sendromlar diğer, tanımlanmış

Todd paralizisi (postepileptik)

G83.9 Paralitik sendrom, tanımlanmamış

Sinir sisteminin diğer bozuklukları (G90-G99)

G90 Otonom sinir sistemi bozuklukları

Hariç: alkole bağlı otonom sinir sistemi disfonksiyonu (G31.2)

G90.0 İdiopatik periferik otonom nöropati

Karotid sinus senkopu

G90.1 Ailesel disotonomi [Riley-Day]

G90.2 Horner sendromu

Bernard (-Horner) sendromu

G90.3 Multi-sistem dejenerasyon

Nörojenik ortostatik hipotansiyon [Shy-Drager]

Hariç: ortostatik hipotansiyon BŞT (I95.1)

G90.8 Otonom sinir sisteminin diğer bozuklukları

G90.9 Otonom sinir sistemi bozukluğu, tanımlanmamış

G91 Hidrosefali

Dahil: kazanılmış hidrosefali

Hariç: hidrosefali:

· konjenital (Q03.-)

· konjenital toksoplazmozise bağlı (P37.1)

G91.0 Komunikan hidrosefali

G91.1 Obstrüktif hidrosefali

G91.2 Normal-basınçlı hidrosefali

G91.3 Post-travmatik hidrosefali, tanımlanmamış

G91.8 Hidrosefaliler, diğer

G91.9 Hidrosefali, tanımlanmamış

G92 Toksik ensefalopati

İstendiğinde toksik ajanı tanımlamak için ek olarak dış etken kodu (Bölüm XX) kullanınız.

G93 Beynin diğer bozuklukları

G93.0 Serebral kist

Araknoid kist

Porensefalik kist, kazanılmış

Hariç: yeni doğanın kazanılmış periventrikuler kistleri (P91.1)

konjenital serebral kist (Q04.6)

G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış

Hariç: komplikasyon:

· düşük veya ektopik veya molar gebelik (O00-O07, O08.8)

· gebelik, veya doğum (O29.2, O74.3, O89.2)

· cerrahi ve tıbbi tedavi (T80-T88)

neonatal anoksi (P21.9)

G93.2 Benign kafa içi hipertansiyonu

Hariç: hipertansif ensefalopati (I67.4)

G93.3 Postviral bitkinlik sendromu

Benign myaljik ensefalomiyelit

G93.4 Ensefalopati, tanımlanmamış

Hariç: ensefalopati:

· alkolik (G31.2)

· toksik (G92)

G93.5 Beyin kompresyonu

beyin (sapı)’nın kompresyonu

beyin (sapı)’nın herniasyonu

Hariç: beynin (diffüz) travmatik basısı (S06.2)

· fokal (S06.3)

G93.6 Beyin ödemi

Hariç: beyin ödemi:

· doğum yaralanmasına bağlı (P11.0)

· travmatik (S06.1)

G93.7 Reye sendromu

İstendiğinde nedeni tanımlamak için ek olarak dış etken kodu (Bölüm XX) kullanınız.

G93.8 Beynin diğer tanımlanmış bozuklukları

Radyasyon sonrası ensefalopati

İstendiğinde nedeni tanımlamak için ek olarak dış etken kodu (Bölüm XX) kullanınız.

G93.9 Beyin bozuklukları, tanımlanmamış

G94* Beynin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

G94.0* Hidrosefali, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda (A00-B99†)

G94.1* Hidrosefali, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)

G94.2* Hidrosefali, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

G94.8* Beynin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarında

G95 Spinal kordun diğer hastalıkları

Hariç: myelit (G04.-)

G95.0 Syringomyeli ve syringobulbi

G95.1 Vasküler miyelopatiler

Spinal kordun (embolik) (embolik olmayan) akut enfarktüsü

Spinal kordun arteriyel trombozu

Hematomiyeli

Piyojenik olmayan intraspinal flebit ve tromboflebit

Spinal kord ödemi

Subakut nekrotik miyelopati

Hariç: intraspinal flebit ve tromboflebit, pyojenik olmayan hariç (G08)

G95.2 Kord basısı, tanımlanmamış

G95.8 Spinal kord hastalıkları diğer, tanımlanmış

Kord mesane BŞT

Miyelopati, ilaca bağlı

Miyelopati, radyasyona bağlı

İstendiğinde eksternal ajanı tanımlamak için ek olarak dış etken kodu

(Bölüm XX) kullanınız.

Hariç: nörojenik mesane:

· BŞT (N31.9)

· cauda equina sendromuna bağlı (G83.4)

spinal kord lezyonu olmadan mesanenin nöromusküler disfonksiyonu (N31.-)

G95.9 Spinal kord hastalıkları, tanımlanmamış

Miyelopati BŞT

G96 Merkezi sinir sisteminin diğer bozuklukları

G96.0 Serebrospinal sıvı kaçağı

Hariç: spinal ponksiyondan (G97.0)

G96.1 Meninks bozuklukları, başka yerde sınıflandırılmamış

Meninks yapışıklıkları (serebral) (spinal)

G96.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış bozuklukları

G96.9 Merkezi sinir sisteminin bozuklukları, tanımlanmamış

G97 Sinir sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış

G97.0 Spinal ponksiyondan dolayı serebrospinal sıvı kaçağı

G97.1 Spinal ve lomber ponksiyona bağlı diğer reaksiyonlar

G97.2 Ventriküler şantı takip eden kafa içi hipotansiyon

G97.8 Sinir sisteminin girişim sonrası diğer bozuklukları

G97.9 Sinir sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış

G98 Sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış

Sinir sistemi bozuklukları BŞT

G99* Sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

G99.0* Otonom nöropati, endokrin ve metabolik hastalıklarda

Amiloid otonom nöropati (E85.-†)

Diyabetik otonom nöropati (E10-E14† genel dördüncü karakter. 4 ile)

G99.1* Otonom sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

G99.2* miyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

Anterior spinal ve vertebral arter basısı sendromları (M47.0†)

Myelopati, intervertebral disk bozuklukları (M50.0†, M51.0†)

Myelopati, neoplastik hastalık (C00-D48†)

Myelopati, spondiloz (M47.-†)

G99.8* Sinir sisteminin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

BÖLÜM 7

Göz ve adnekslerinin hastalıkları

(H00-H59)

Hariç: perinatal dönemden kaynaklanan bazı durumlar (P00-P96)

bazı enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar (A00-B99)

gebelik, doğum ve lohusalık komplikasyonları (O00-O99)

konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anomalileri

(Q00-Q99)

endokrin, beslenme ve metabolizma hastalıkları (E00-E90)

yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98)

neoplazmlar (C00-D48)

semptomlar, belirtiler ve anormal klinik ve labratuvar bulguları, başka

yerde sınıflanmamış(R00-R99)

Bu bölüm aşağıdaki bloklardan oluşmaktadır:

H00-H06 Göz kapağı, lakrimal sistem ve orbita bozuklukları

H10-H13 Konjonktiva bozuklukları

H15-H22 Sklera, kornea, iris ve siliyer cisim bozuklukları

H25-H28 Lens bozuklukları

H30-H36 Koroid ve retina bozuklukları

H40-H42 Glokom

H43-H45 Vitreus ve göz küresi bozuklukları

H46-H48 Optik sinir ve görme yolları bozuklukları

H49-H52 Göz kasları, binoküler hareket, akomodasyon ve refraksiyon bozuklukları

H53-H54 Görme bozuklukları ve körlük

H55-H59 Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları

Bu bölümdeki asterisk kategorileri şunlardır:

H03* Göz kapağı bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H06* Lakrimal sistem ve orbita bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H13* Konjonktiva bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H19* Sklera ve kornea bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H22* İris ve siliyer cisim bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H28* Katarakt ve lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H32* Korioretinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H36* Retinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H42* Glokom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H45* Vitreus ve göz küresinin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H48* Optik [2.] sinir ve görme yolları bozuklukları, başka yerde sınıflanmış

hastalıklarda

H58* Göz ve adnekslerinin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

Göz kapağı, lakrimal sistem ve orbita bozuklukları

(H00-H06)

H00 Arpacık ve şalazyon

H00.0 Arpacık ve göz kapağının diğer derin enflamasyonu

Göz kapağında apse

Göz kapağında fronkül

Göz kapağında arpacık

H00.1 Şalazyon

H01 Göz kapağının diğer enflamasyonu

H01.0 Blefarit

Hariç: blefarokonjonktivit (H10.5)

H01.1 Göz kapağının enfeksiyöz olmayan dermatozları

Göz kapağında allerjik dermatit

Göz kapağında kontakt dermatit

Göz kapağında ekzematöz dermatit

Göz kapağında diskoid lupus eritematozus

Göz kapağında kseroderma

H01.8 Göz kapağının diğer tanımlanmış enflamasyonu

H01.9 Göz kapağının enflamasyonu, tanımlanmamış

H02 Göz kapağının diğer bozuklukları

Hariç: göz kapağının konjenital malformasyonları (Q10.0-Q10.3)

H02.0 Göz kapağının entropiyon ve trikiazisi

Skatrisyel entropiyon

Mekanik entropiyon

Senil entropiyon

Spastik entropiyon

Trikiyazis, entropiyon yok

H02.1 Göz kapağının ektropiyonu

H02.2 Lagoftalmi

Skatrisyel lagoftalmi

Mekanik lagoftalmi

Paralitik lagoftalmi

H02.3 Blefaroşalazis

H02.4 Göz kapağında ptozis

H02.5 Göz kapağı fonksiyonlarını etkileyen diğer bozukluklar

Ankiloblefaron

Blefarofimozis

Göz kapağı retraksiyonu

Hariç: blefarospazm (G24.5)

tik (psikojenik) (F95.-)

· organik (G25.6)

H02.6 Göz kapağının ksantalezması

H02.7 Göz kapağı ve perioküler bölgenin diğer dejeneratif bozuklukları

Göz kapağında Kloazma

Göz kapağında Madarozis

Göz kapağında Vitiligo

H02.8 Göz kapağının diğer tanımlanmış bozuklukları

Göz kapağında hipertrikozis

Göz kapağında yabancı cisim

H02.9 Göz kapağı bozukluğu, tanımlanmamış

H03* Göz kapağı bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda


Kataloq: dosyalar
dosyalar -> Bunlari biLİyor musunuz?
dosyalar -> İLİ : ankara ay-yil : AĞustos 2009 tariH : 07/08/2009 KÖTÜLÜĞÜ İYİLİkle gidermek muhterem Müslümanlar
dosyalar -> Eylemler cümlede iş, oluş, kılış, hareket durura bildiren sözcüklerdir. Eylemler tek başlarına kullanılamazlar; bu nedenle eylem kök ya da gövdesi, zaman ve kişi kavramı kazanarak anlam ve anlatım sağlanır
dosyalar -> 30 aylik akp iktidari döneminde gerçeklestirilen, 60 ak yolsuzluk dosyasi
dosyalar -> Kamil ocak spor kompleksi alani plan değİŞİKLİĞİne iLİŞKİn kent konseyi raporu
dosyalar -> Sivi öLÇÜleri-1 ÇEVİreliM ÖĞreneliM
dosyalar -> Uzunluk öLÇÜleri -1
dosyalar -> Zaman öLÇÜleri 1 Aşağıdaki alıştırmaları yapınız
dosyalar -> 1 Günde ortalama 500 mL süt için bebek bir haftada kal L süt içer
dosyalar -> T. C. Sosyal güvenlik kurumu başkanliği adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine adana

Yüklə 4.19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   71
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin