ÇƏKƏNƏ QƏm dünya çƏKMƏYƏNƏ DƏm dünya baki-2008
Yüklə 4.44 Mb.
səhifə43/47
tarix27.02.2016
ölçüsü4.44 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

Sultan


(qəzəbli)
Şərabın çox düşdü deysən, Nazan,

Yenə kəllə-çarxa vurdu başda qan.

Eyvah, istəyinə hazır pul-para,

Çox da çərənləmə, bəsdir, avara!

Sənin dilin ki var, başa dərd açar,

İçki məclisindən sevgilər qaçar.

Səni arvadımdan artıq tutmuşam,

Ona istəyimi tam unutmuşam.

Atımmı deyirsən evimi daha?

Son qoy göz yaşına, son qoy bu aha!Nazan

(qəhqəhələrlə)
Səni çox sevirəm canımdan öncə,

Könül qapısında hər gündüz-gecə,

Xəyallar əl açır dilənçi kimi.

Kimi fəryadıma çağırım, kimi?

İndi gedəcəksən evim bir məzar,

Tənha həyatıma qəm quyu qazar.

Yatağım, otağım boş qalacaq, boş,

Taleyim mənimlə baş-başa sərxoş.Altunşah

(amiranə)
Yenə tüğyan etdi eşq nağılları,

Qopartdı başlardan saf ağılları.

Nazan qısqanclığa başladı yenə,

Gərək ki, İnci də qoşulsun sənə.

Süsənlə toyumuz tezliklə olar,

İnci də səninlə bir hava çalar.


İnci
Mənmi, ah, mənimçin kişilər birdir

Sevgi təbiətdə açılmaz sirrdir.

Nə qədər könlümü salsa min hala,

Qəlbim sevgiləri buraxmaz qala.

Nazan, qurtar canım cəfəngiyyatı,

Sevgiyə qul etmə azad həyatı.

Bu kef masasında dadlı yeməklər,

İştahı ovlayan ləziz xörəklər.

Çeşmə tək qədəhə süzülən şərab,

Həm bir səadətdi, həm də iztirab.

Budur, əzizlərim, nəş’əli həyat.

Mən buna deyirəm ən şirin busat,

Ailə də, uşaq da iyrənc bir röya,

Ömrümü ram edər bu qorxunc xülya.Sultan

Ha, ha, İnci, səndə bu sözlər hardan?

Ağıllı xəlq edib səni Yaradan!
Nazan

(son dərəcə sərxoş)


Ah, Sultan ömürlük mənim olmalı,

Mənimlə bir evdə hər dəm qalmalı.

Ya sona yetirmək bu qeylü-qalı,

Tükənib canımın qüssədən halı.


(şərabla dolu qədəhi Sultanın ayaqları altına atır…)
Sultan

(qəzəblə ayağa qalxır)


Sərvətim, dövlətim bəs etmir sənə,

Əvəzində budur yaxşılıq mənə?

Nə sevgi, məhəbbət ağılsız qadın?

Soyumda çatmayır o pozğun adın?

Qadınlar heç zaman bilməz yaxşılıq,

Bircə anlıq kefi, ya bir xoş qılıq…

Sevginin adına yazar o saat,

Budur, aman Allah, qadınlı həyat!..


pərdə örtülür.
4-cü şəkil
Xeyli zamandır Süsən Altunşaha nişanlanıb. Bir azdan Altunşahla Süsənin restoranda toyu gözlənilir. Toydan qabaq Süsənə qardaşı Sultanın evində oğlan evindən gələn qadınlar gətirdikləri gəlinlik paltarını geyindirməklə və bəzək-düzəklə məşğuldurlar. Süsən qadınlardan icazə alıb kədərli halda ayrı otağa keçir.

Süsən


( son dərəcə kədərli)
Allah, çəkdiklərim nədir dünyada?

Öz doğma qardaşım çevrilib yada.

Gözüm görə-görə könlə dağ çəkir,

Qəlbində hardandır bu hiylə, məkir?

Məni sevmədiyim adama verir,

Könlümü əzabla, ağrıyla gərir.

Bu dərdin çarəsi yalnız intihar,

Qardaşım Sultana qoy bu olsun ar.

Bilirəm özünə qəsd etmək günah,

Fəqət Altunşahla günüm olar ah.

Ahlarla çarpışan ömür vay keçər,

Bəbəyin yaşları qəlbdən su içər.

Bu çayda boğular bütün diləklər,

Bir-birin sevmirsə, əgər ürəklər.

Sinəmdə bir başqa məhəbbətim var,

Bir başqa biriylə can ülfətim var.

Ərqayanın eşqi könlümə yardır,

Onsuz dünyam mənə büsbütün dardır.


Bu zaman Sultanın arvadı Aypara otağa daxil olur.
Aypara

(acıqlı)
Ay qız, niyə belə aha batmısan?

Özünü dərd, qəmə, vaya atmısan.

Səni bəzəndirir oğlan adamı,

Qoyma sinələrdə, sən Allah kamı.

Analar bəsləyir eşqlə balanı,

Bir düşün, ay balam, Narınc xalanı.

O da Altunşahı kamla saxlayıb,

Xalqdan, caamatdan ayıbdır, ayıb.

Söylə nə edirsən bu tək otaqda,

Dərdə salıb canı qoyma yataqda.
Süsən

(əsəbi)
Sən məni güdürsən, vallah, ay gəlin,

Mənimçin hər zaman zəhərdir dilin.

Az qalıb arzuya yetərsiz daha,

Siz məni batırdız büsbütün aha.

İndisə izləmə məni hər addım,

Mən sənə bu evdə həmişə yaddım.

Qardaşın arvadı baldızı sevməz,

Baldız da heç zaman yad qızı sevməz!

Bunu eşitməkçin gəldin sən bura,

Bəsdir, ürəyimi etdiyin yara.

Keçdim bu otağa bir az dincəlim,

Gəlmədim dilinlə solum, incəlim.

Aypara


(məyus)
Nə dedim dilindən töküldü zəhər,

Zəhər danışana bəxt verməz bəhər.

Ağlını başına yığ, ay biçarə,

Bir azdan toyundur arama çarə.

Üzünün gülüşün qaçırtma belə,

Salma öz adını ağıza, dilə.

Mənim deycəyim sözlərim budu,

Evimizi yıxar bu dedi-qodu.

Qadınlar oturan otaqda otur,

Elin söz-söhbəti aləmi qatır.

Gedirəm, sən də gəl tez yanımıza,

Salma ağrı-acı bu canımıza.


Aypara son dərəcə hirsli otağı tərk edir.
Süsən

(həyacanlı)

Allahım bu dərdin əlacı dərman,

Doldursam mədəmə el eyləməz man.

Onsuz da bir azdan gedirik toya,

Mənim əzablarım qoy dönsün vaya.

Başağrı dərmanı çatar dadıma,

Yetişər əzablı can fəryadıma.


Bir ovuc dərmanı qoynuna qoyub qadınların yanına keçir.Pərdə enir.

III PƏRDƏ

5-ci şəkil
Gəlini aparmağa gələn maşın həyətdə gözləyir. Qadınlar Süsənin üst-başına və üz gözünə axırıncı dəfə fikir verirlər.
Qadınlar

(bir səslə)


Qızlar, gözünüz aydın,

Deyin Süsənin adın.

Bəxtiniz qoy açılsın,

Qüssə, qəmdən qaçılsın,

Qızın bəxti ər evi,

Qadın edər zər evi.

Gəlin evə din-iman,

Onsuz ev boş dəyirman.

Ay qızlar, xoşbaxt olun,

Baxın, səadət yolun-

Açarı Süsəndədir,

O hamıdan öndədir.


Aypara

(üzünə təbəssüm verərək)


Ay qadınlar, sağ olun,

Daima xoşçağ olun.

Toy hər qıza büsatdı,

Bu bir xoşbaxt saatdı.


Qadınlar

(yenidən bir səslə)


Ay Aypara, mübarək,

Coşub-daşsın qoy dilək.

Sən qardaş arvadısan,

Süsənin imdadısan.

Sən ona ana oldun,

Çox məğrur sona oldun.

Hər subaya bu gündən,

Bu toydan, bu düyündən,

Qismət olsun inşallah,

Hər işdə böyük Allah,

Qoy bizlərə yar olsun,

Millətimiz var olsun.

Toy evlər yaraşığı,

Hər evin gur işığı

O, hər qapını açar,

Heç kim olmasın naçar.


Lamiyə

(dolmuş halda bibisi Süsənə yaxınlaşır)


Bibi, gözüm işığı,

Evimiz yaraşığı.

Mən sənsiz nə edəcəm?

Vallah, gəlib-gedəcəm,

Unutmaram mən səni,

Ayrılıq, həsrət çəni

Gözlərinə dolmasın,

Gözəl üzün solmasın.

Sənin qardaşın qızı,

Salar könlünə yazı.

Bibi, qadanı alım,

Səni qəlbimə salım,

Orda könlümü bəzə,

Gəlməyəsən heç gözə.

Süsəni qucaqlayır.
Süsən

(pıçıldayır)

Bu evdə tək sevincim,

Mənim dürdanəm, incim.

Sən əzizdən əzizsən,

Çeşmələr tək təmizsən.

Candan sevirəm səni,

Səndə unutma məni!

Mənə su gətirsənə…
Lamiyə bibisinə su gətirir.
Lamiyə

(həyacanlı)


Al iç, bibi, bu suyu,

Fikir dərin bir quyu.

Kim düşsə heç çıxmayır,

De o kimi yıxmayır?

Sevin, şadlan, ay bibi,

Ahdır həyatın dibi.

Hamıya quyu qazır,

Kitablar belə yazır…


Süsən

(qürurlu)

Kədərlərin yuxlasın,

Allah səni saxlasın.

Ata evinə işıq,

Bəxtimizə yaraşıq.


Lamiyəni öpüb su ilə dolu stəkanı ondan alır.Bu vaxt həyətdən gəlin üçün gələn maşınların səsi eşidilir.Baş qarışır, Süsən qarşıqlıqdan istifadə edib qoynunda gizlətdiyi

başağrısında işlədilən analgin dərmanından bir xeyli qəbul edir. Lamiyənin gətirdiyi suyu içir. Süsəni gəlinlik paltarında otağdan çıxarıb maşina aparırlar. Hamı evi tərk edir, yaxınlıqda toy olacaq restorana tələsir. Pərdə örtülür.

6-cı şəkil
Toy keçiriləcək restoran. Bəylə gəlin başda əyləşib. İçdiyi dərmandan Süsənin əhvalı pisdir.Toy qələbəlikdi. Toya yalnız amerka pulu dollar salınır. Süsən son dərəcə ağır psixoloji durumda…
Altunşah

(fərəhlə)


Ay ana, toy gərək Böyükadada,

Çatsın ən şərəfli, böyük bir ada.

Yeməklər, şərablar bir çeşmə olsun,

Durub, dayanmadan süfrəyə dolsun.

Narınc

(sevincdən titrək halda)


Allah, bu gün necə mən bəxtiyaram,

Ürəyim, könlüm tapmayır aram.


pıçıltıyla
Süsəndən nigaran yalnız ürəyim,

Rəbbim, qoyma qalsın qəlbdə diləyim,

Toyu təmtaraqla bir başa vuraq,

Biz dostdan, tanışdan ucada duraq.

Heç bir arzu deyil daha gərəyim.
Süsən

(halı son dərəcə qarışıq halda öz-özünə pıçıltılarla)


Aman, ya Rəbbim, imdad fələyim,

Qızıllar, altunlar barmaqlar bəzər,

Ürək Ərqayanın sevgisin gəzər.

Sevgilim yəqin ki, indi qüssəli,

Eyvah, əllərimə yetməyir əli.

Bu mənim toyumdur, bu şan, bu şöhrət,

Qara taleyimi alıb fəlakət.

Bu gecə özgəyə yar olmalıyam,

Saralıb çiçək tək mən solmalıyam.

Altunşah bilmir ki, içdiyim dərman,

Bu gün ölümümə verəcək fərman.

Artıq ürəyimdə bulanmalar var,

Başıma olubdu dünya tamam dar.
Altunşah
Ah, Süsən, sevgilim, bu təmtəraqlar,

Xoşbəxt səadəti sevgi varaqlar.

Mən səni qızıla tutacam, yarım,

Ömürlük sənindir sərvətim, varım.Süsən

(xəstəhal)
Ah, yenə var-dövlət, yenə pul-para,

Min il, milyon ildi bəşər avara!

Bu zaman Altunşah Süsənin əlindən tutub ortaya çəkir.

Süsən qol götürüb oynayanda Ərqayanın xəyalı gözləri

önündə canlanır və bayılır. Ara qarışır, toyda cəh-cəlal

pozulur…Narınıc xala

(ağlar)
Məni eşitmədi Altunşah, Allah,

Qız ölsə nə deyər xalq mənə sabah?

Gəlin başqasının eşqiylə yanır,

Mənim harın oğlum sevgi nə qanır?!

Qızlar tükənibmi bu məmləkətdən?

Mən necə qurtulum bu fəlakətdən?


Süsən camaatın gözü qarşısında axır anlarını yaşayır. Acqarına içdiyi dərmanlar artıq qanına zəhərlənmə vermişdi.

Süsən

(can üstə)
Aman, ulu Tanrım, axır ki ölüm,

Bitdi bu əzablar, bitdi bu zülüm.

Yetiş imdadıma, yetiş Ərqaya,

Allah, özü məni tuş etdi vaya,

Mənim səadətim məzarda başlar,

Boğmasın Lamiyə gözünü yaşlar…


Lamiyə

(hönkürtüylə)


Bibi, yazıq bibi yumma gözünü,

Qoy bircə anlıq da görüm üzünü.

Aypara

(çaşqın)
Yox, yox, ola bilməz bu bir yuxudur,Qalx, Süsən, şaşqınlıq, bəlkə qorxudur.

Altunşah

(diz çökür)
Aman, ay Allahım, səbr ver mənə,

Əzəlki həyata qayıdım yenə.

Bəlkə zəhərlədin sən öz-özünü,

Mən aça bilmədim o kor gözünü.

Süsən, ölmə, Süsən, gözlərini aç!

Ölümün əzazil pəncəsindən qaç.

Mən ki, heç vüsala yetişmədim ah,

Daha açılmasın bu gündən sabah…


Süsən

(bənizi saralmış)

Altunşah eyləmə cəfanı cana,

Məni Allah özü salıb divana.

Dərdimə dərmanı eyləmək becə,

Bir azdan həyatım olacaq gecə…


Altunşah

(çaşmış halda)


Bəlkə dərman içib hamıdan gizli,

İlahi, bu dünya, cahan min üzlü.

Elədim bir qızı zorla nişanlı,

Adım el ağzında qalacaq qanlı.

Əlimlə məhv etdim, Rəbbim, Süsəni,

Daha cəhənnəm də götürməz məni!

Aman, ah, İlahi, neyləyim indi?

Toyum vaya döndü, bu necə gündü?


Sultan

(qəzəbli)


Axmaq qız, qalx daha bu oyun yetər,

Bitər bu çaşqınlıq, çılğınlıq yetər.

Süsən

(son nəfəsdə)


Son vida, son nəfəs bir quru səsdir,

Onsuz da bu dünya mənə qəfəsdir.

Ruhum Ərqayaya qovuşacaqdır,

Bu həsrət, bu hicran sovuşacaqdır.

Ah, əziz qardaşım, daha əlvida,

Gəl, öp alınımdan bu ki, son vida.


ölür…

Yeganə bacısının ölümündən dəhşətə gələn

Sultan nalə çəkir. Toy yasa çevrilir.
Sultan

(sarsılmış)


Ya Rəbb, bu nə sitəm, bu nə fəlakət?

Bugündən qoy gülsün mənə məmləkət.

Məhv etdim bacımı öz əllərimlə,

O rəzil, o çirkin əməllərimlə.

Qoy Tanrı, qoy Allah qəhr etsin məni,

Qaytarmaq çətindir, ey Süsən, səni.

Gəlinlik paltarı, qızıl, pul-para,

Çəkdi ürəyini min yerdən dara.

Bacımın bəxtinə yazıldı qara.
Başını əlləri ilə tutur və Süsənin meydinin üstünə yıxılır.

Toyu gizli seyr edən Ərqaya Süsənin onun üçün naməlum olan ölümündən dəhşətə gəlir. O dəli qəhqəhələrlə sevgilisinin meydi üstündə fəryad edir…


Ərqaya

(dəhşət içində hönkürür)


Dünya ağlar ölümlərdən, ey Allahım, imdad vaxtı,

Cana gəldim zülümlərdən, zəmanədən min dad vaxtı.

Çəkilibdi qəlb içinə dağ-düyünün hesabı yox,

Bu naqəfil sitəmlərdən ürəklərin heç tabı yox.

Sevgim, hissim, eşqim öldu zalımların sitəmindən,

Uçub könül sarayım da bəd dillərin pis təmindən.

Yandım, külə döndüm, Allah, can bədənin dustağıdır,

Bu cahillik ilan təki zəhərləyən qəm tağıdır.

Ey insanlar, gülmün eşqə, ürəklərin sultanı o,

Suçu məndə aramayın bəxtimin ən xoş anı o.

Bir deyən yox, ey Ərqaya, niyə gəldin bu cahana?

Süsən düşüb torpaqlara nə qəsd etdi şirin cana…?


(cibində gizlətdiyi bıçağı öz ürəyinə yeridir. Ərqaya alqana

bürünür, o qan içində Süsənin meydini qucaqlayır və ölür... Bu mənzərədən dəhşətə gələn camaat kimi meyidlərin üstünə qaçır, kimi isə restoranı tərk etməyə başlayır.


IV PƏRDƏ

7-ci şəkil


Süsənlə Ərqaya neçə gündür məzarlıqda uyuyur. Sultan üzütüklü Nazanın evində. Altunşah da onunla bir yerdədir. Sultan son dərəcə kefli…
Sultan
Ah, Nazan, bilirsən yaslı da olsam,

Tufan buludu tək boşalıb dolsam,

Səninlə təsəlli tapıram, ancaq,

Bu mənzil ömrümə son dayanacaq.


Nazan

(siqarı siqara calayır)


Bilsəydin nə qədər sevirəm səni?

Heç kişi ovutmaz dünyada məni.

Səni qısqanıram günə, aya da,

Naləmdən fəqanə gəlir qaya da.


İnci

Yenə də başladı qızda dəlilik,

Min yol söyləmisən bunu bilirik.
Altunşah

( kədərli)


Bəlkə doğrudan da sevir Sultanı,

Onun da cismindən çıxacaq canı.

Daha anlamayır sevgi ölümdür,

Ürəklər bu hissdən bölüm-bölümdü.

Ərqayayla Süsən görün ki, necə?

Ölümə tuş oldu özləri becə!


Sultan

(həyacanlı)

Sus, dostum, Süsəni gətirmə dilə,

Məhv etdim bacımı mən bilə-bilə.

Demə, pak sevgilər varmış həyatda,

Təmiz ürəklərdə ən dərin qatda.

Onun taleyinə mən qara yaxdım…

Nazan

(kefli)
Sultan, mən də sənə bu eşqlə baxdım,

Ya mən, ya arvadın birimizi seç,

Sevginin yolunda balandan da keç.
(bu zaman Sultan qəzəblə sillələrə Nazanın üzünü

qərq edir …)


Sultan

(nifrətlə bağırır)


Ah, pozğun, ifritə, küçə qadını,

Mənimlə bir yerdə çəkmə adını.

Hərzə danışma gəl eşqidən mənə,

Bunu milyon kərə söylədim sənə!


(Nazan ağlaya-ağlaya mətbəxə qaçır…)

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə