ÇƏKƏNƏ QƏm dünya çƏKMƏYƏNƏ DƏm dünya baki-2008
Yüklə 4.44 Mb.
səhifə41/47
tarix27.02.2016
ölçüsü4.44 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   47

Suzanna


(ağır yaralı)

Ah, canım, üz-gözün yəqin ki, yandı,

Sən ki, can üstəsən qana boyandın!

Türklərin qorxusu yoxdu dünyada,

Doğra diri-diri, at yanan oda…

Baş zabit

(iniltiylə)
Suzanna, kor oldum, yandı gözlərim,

Yanıb tuluq olub büs-bütün dərim.

Bu türklər puç etdi hər diləyimi,

Qızıl qan aparır bu ürəyimi…

Qırılsın qalmasın qoy müsəlmanlar,

Dənizlərə dönsün bu axan qanlar…

(ölür..)
(erməni əskərləri və Suzanna artıq ölmüşdür.

Qorqudun anası, atası və bacıları da şəhid düşmüşlər, qumbaradan ağır yaralanmış Qorqud can üstə pıçıltılarla…)

Qorqud
İlahi, son nəfəs, son an, son zaman,

Qəlpə ürəyimdə ölürəm aman.

Əzizlər şəhidsə gözüm önündə,

Köksüm qan içində bu qara gündə!

Rəbbim, qisas aldım, qazidir adım,

Hənuz Allahıma çatdı fəryadım!

Aldın ürəyincə kamını Qorqud,

Qayıt öz soyuna, ey qurd oğlu, qurd!..

Yatın atam, anam, mərd bacılarım,

Fəqət ləkəsizdir namusum, arım…

Qızqardaşım Günay, Azərtac uyu,

Bizi yad edəcək bu yurdun soyu!

Sabah Milli Ordu zəfər çalacaq,

Qarabağ bizimdir, bizim olacaq…

Qarabağ bizimdir…

(qana bulaşmış sinəsiylə torpağı qucaqlayır, şəhid olur.

Kaha yanır və yana-yana bir-birinin ölümünə fərman

verən adəm övladlarına ilahi səs gülür…ha, ha, ha…İlahi səs

(kahanın içində gurlayır)
Qırın, bir-birini vəhşi insanlar,

Yandırın, dağıdın qoy axsın qanlar…

Torpağı, ey bəşər, mən verdim sizə,

Mən həyat verirəm gecə-gündüzə.

Sonunuz ölümdür, dilsiz məzarlar,

Qalanlar ölənə məzar qazarlar.

Sizi yaradanı unudub nədən?

Məmləkət cızırsız dağdan, dərədən.

Qoymaram çoxalsın acgöz əsliniz,

Min il, milyon ildi qandı nəsliniz.

İnsan sümüyündən daşlar yarandı,

O adəm kökünüz hey pozdu andı.

Cəbrayıl, əzrayıl mənə müntəzir,

Ölüm ucuzlaşıb əllərdə gəzir.

Sizi qırdırıram bir-birinə mən,

Məzarlar içində çürüyəcək tən…

İblis içinizdən verəcəm ehsan,

Ruhunuz deyəcək bu işə əhsən…

Uçan boşqabları, səma daşları,

Dəmir canlıları, dəmir başları,

Göndərdim neçə yol yerin tərkinə,

İnsanlıq bürünsün həya kürkünə.

Xeyri yox qorxusu yoxdur bəşərin,

Kesib caynağına adəmlər şərin…

Dünya başdan-başa batıb günaha,

Dönün iblislikdən, yetin Allaha!..

3-7.01.1994/ /Pirallahı-Neft Daşları

SEVGİ VARA SATILMAZ

4 pərdəli, 8 şəkilli mənzum dram)
İştirak edirlər:
Ərqaya-25 yaşında mühəndis

Altunşah-30 yaşında xüsusi dükan sahibi

Narınc xala-Altunşahın anası 60 yaşında

Süsən-18 yaşında gənc bir qız

Süsənin xəyalı-göy libasda

Nazan-22 yaşında pozğun qadın

İnci-17 yaşında pozulmuş qız

Sultan-40 yaşında heç yerdə işləməyən

balıq alveri ilə varlanmış şəxs

Aypara-Sultanın həyat yoldaşı 35 yaşında

Lamiyə-qızı12 yaşında

Qadınlar


Həkimlər

Şəfqət bacıları


I PƏRDƏ

(1-ci şəkil)


Hadisələr Bakıdan bir xeyli kənarda şəhər tipli böyükada

qəsəbəsində cəryan edir. Səhərdir. Ərqaya bir gözdən ibarət

mənzilində çay tədarükü görür. Elə bu zaman yayından çıxmış ox təki telefonun cingiltisi otağa yayılır.

Ərqaya


(həyacanlı)
Alo, alo, Süsən, danış yandı ürək,

Nə taledir yazdın mənə aman, fələk?

Ah, Allahım, böylə sükut, böylə təlaş,

Sinəm üstdən asılıbdı qara bir daş.

Bilirəm ki, sonu yoxdur bu sevdanın,

Kasıb evin oğulusan çıxsın canın.

Hardan mənim pulum-param cehiz alım?

Ürəyimcə başa varsın qoy vüsalım.

Doğub məni cocuqluqdan atdın, ana,

O gündən də, hənuz suça batdın, ana.

Uşaq evi qucağına aldı məni,

Yad əllərlə, yad dillərlə çaldı məni.

Məşəqqətlə ali məktəb bitirmişəm,

Neft üzrə mühəndisdi indi peşəm.

Bir tərəfdən bahalığın üzü dönük,

Səadətim, sevgim, eşqim, bəxtim tünük.

Sevdiyimi kimdi mənə verən ucuz?

Köksüm yara, yara üstdən tökülür duz.

Yazılıbsa taleyimə bu qızcağaz,

Bir gün mənim ömrümə də gələcək yaz.


O telfonun dəstəyini yerinə qoyur. Dilindən tökülən ah, fəqanlarla Süsənin xəyalı gözünə görünür. Onun canı atəşlərə bürünür.

Süsənin xəyalı

Uyğularda gördüm gecə bir qatarda,

Sənin ilə oturmuşam ağ paltarda.

Sevgimizin zirvəsinə biz yüksəlib,

Əzabların, zülümlərin bağrın dəlib,

Yol gedirik paralardan qurtulmaqçın,

Pak ayrı bir səyyarəyə atılmaqçın.

Nə qardaşım Sultan vardı yanımızda,

Altun duyğu, bəxtəvərlik qanımızda.

Ac-yalavac adətləri qoyub burda,

Həsrət ilə qərib-qərib baxır yurda,

Hey qaçırdıq bu dünyadan, vurhavurdan,

Bir-birilə didişmədən qırhaqırdan…

Ərqaya


(çaşqın)
Ah, sevgilim, yenə gəldin səhər-səhər,

Ah, sevgilim, yenə gəldin sən bir təhər.

Xəyalların qəlbə sitəm, ələm, qəhər,

Zəhər oldu bu məhəbbət mənə, zəhər!

Telefonda pak səsin də xəyalmıdır?

Kölgələrin taleyimə vusalmıdır?

Hünərim yox qapınızı açmağa da,

Alıb səni qərib yerə qaçmağa da.

Xülyalarla sevgimizi böləsiyik,

İkimiz də bu eşq ilə öləsiyik.

Ah, Allahım, al kölgəni apar məndən,

Parçalandı köksüm nar tək oldu dən-dən.


Süsənin xəyalı yox olur. Ərqaya, əsəbi, mühəndis işlədiyi

neftçıxarma idarəsinə gedir.


2-ci şəkil
Dolu öynə, Sultanın qırmızı kərpicdən yapılmış qəsrəbənzər

dəbdəbəli evi. Süsən və Ərqayanın eşqindən xəbər tutan

Sultan bacısını evdə əsir edib heç yerə buraxmır. O Süsəni

özü kimi pullu-paralı adama ərə vermək istəyir. Vaxtsız

ata-anasını itirmiş, Sultan balıq alveri ilə varlanmışdır. Dörd

divar arasında dustaq edilmiş Süsən qardaşı arvadı Aypara

və qızı Lamiyə ilə evdədir.


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   47


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə