BÖLÜM 155 ceza muhakemeleri usul yasasiYüklə 495.89 Kb.
səhifə1/9
tarix16.04.2016
ölçüsü495.89 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
BÖLÜM 155
CEZA MUHAKEMELERİ USUL YASASI
( 33/1982, 27/1992; 20/1998 ve 68/2007 sayılı yasalar ile değiştirilmiş şekli ile )CEZA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL YASALARINI DEĞİŞTİREN VE

BİRLEŞTİREN YASA
MADDE DİZİNİ
Madde 1

Kısa İsimBİRİNCİ KISIM


Başlangıç


Madde 2

Yorum

Madde 3

İngiliz Yasalarının Ne Zaman Uygulanacağı
İKİNCİ KISIM

Suçların Soruşturulması ve Kovuşturma Öncesi İşlemler
Birinci Bölüm

Suçların Soruşturulması
Madde 4

Soruşturma Memurları

Madde 5

Suçların Soruşturulması

Madde 6

Belgeleri İbraz Emri

Madde 7

Bakanlar Kurulunun Telgrafların İbrazını İsteyebilmesi

Madde 8

Yargıç Kurallarının Uygulanması

Madde 9

Tutuklama

Madde 10

Tutuklanan Kişinin Aranması

Madde 11

Tutuklanmaktan Kaçan Kişinin Saklandığı Yerin Aranması

Madde 12

Kurtulma Amacıyla Herhangi Bir Evden Kırarak Çıkma Yetkisi

Madde 13

Tutuklanan Kişilerin Karakol veya Tutuklu Kabul Etme Yerine Götürülmesi

Madde 14

Belirli Hallerde Polis Memurunun Müzekkeresiz Tutuklama Yapması

Madde 15

Özel Bir Kişi ve Mal Sahibi Tarafından Müzekkeresiz Tutuklama

Madde 16

Yargıç Tarafından veya Direktifi İle Tutuklama

Madde 17

Müzekkeresiz Olarak Tutuklanan Kişilerin Serbest Bırakılması

Madde 18

Tutuklama Müzekkeresi Isdar Etme

Madde 19

Tutuklama Müzekkeresinin Şekli, İçeriği ve Süresi

Madde 20

Müzekkerede Usulsüzlükler

Madde 21

Müzekkerenin İcra Edilmesi ve İzlenecek Usul

Madde 22

Kişilerin Bölgesel Yargı Yetkisi Dışında Tutuklanması Usulü

Madde 23

Tutuklanan Kişiyi Kefaletle Serbest Bırakma Yetkisi


Madde 23A

Soruşturması veya Kovuşturması Başlatılan veya Devam Eden Zanlının veya Sanığın Yargılanmaktan Kaçınmasının Önlenmesi

Madde 24

Polis Nezaretinde Tutukluluğun Uzatılması

Madde 25

Kişilerin Üzerinin ve Yerlerin Müzekkeresiz Aranması

Madde 26

Taşıt Araçlarında Arama Yapma Yetkisi

Madde 27

Arama Müzekkeresi

Madde 28

Arama Müzekkeresinin Şekli ve Süresi

Madde 29

Arama Müzekkeresinin İcra Edilmesi

Madde 30

Kapalı Bir Yere Giriş

Madde 31

Şüpheli Zilyedin veya Öteki Kişilerin Serbest Bırakılması

Madde 32

Arama Müzekkeresi Gereğince Zapt olunan Eşyanın Alı konması veya Elden Çıkarılması

Madde 33

Müzekkerede Belirtilmeyen Eşyanın Zaptı

Madde 34

Tasarrufu Yasa Dışı Olan Belgeler ve Eşyalar İle İlgili Olarak Yargının Yetkileri


ÜÇÜNCÜ KISIM


Kovuşturma İşlemleri
Birinci Bölüm

Başlangıç
Madde 35

Mahkum Olan veya Beraat Eden Kişilerin Ayni Suç İçin Tekrar Yargılanamaması

Madde 36

Hukuki Çarenin Askıda Kalmaması


İkinci Bölüm


Cezai İşlemlerin Başlaması ve Isbatı Vucuda Zorlama Usulü


Madde 37

İthamla Başlangıç

Madde 38

İthamnamenin Şekli

Madde 39

İthamnamenin Hazırlanması İle İlgili Kurallar

Madde 40

İthamnamedeki Davaların Birleştirilmesi ve Mahkemenin Yetkileri

Madde 41

Davaların Birleştirilmesi ve Kişilerin Birlikte Yargılanması

Madde 42

Suça İştirak Edenlerin İtham Şekli

Madde 43

İthamnamenin Yargıca Sunulması ve Dosyalanması

Madde 44

Isbatı Vücuda Zorlama İçin Celpname veya Müzekkere Isdarı

Madde 45

Celpnamelerin Şekli ve İçeriği

Madde 46

Celpnamenin Tebliği


Üçüncü Bölüm


Seri ve İkamename İle Yargılama Dahil Genel Olarak Tüm Yargılamalara ve İlk Soruşturmaya İlişkin Kurallar


Madde 47

Yargılama Sonunda Mahkemenin Beraat veya Mahkumiyet Kararı Vermesi

Madde 48

Erteleme ve TutuklulukDördüncü Bölüm


Tanıkları Hazır Bulunmaya ve Sorgulanmalarına Zorlama


Madde 49

Tanıklara Celpname Isdarı

Madde 50

Tanık İçin Müzekkere Isdarı

Madde 51

Tanıkların Ertelenen Duruşmada Hazır Bulunmaları

Madde 52

Hazır Bulunmayı Reddeden Tanığın Cezalandırılması

Madde 53

Mahpusların v.s Tanık Olarak Çağrılması

Madde 54

Tanık Çağırma, Tanığı Tekrar Çağırma Yetkisi

Madde 55

Tanığın Şahadetinin Yemin Altında veya Doğrulayıcı Beyan Şeklinde Olması

Madde 56

Tanıkları Sorgulama Düzeni

Madde 57

Tanıkların Suç Ortağı Tarafından Çapraz Sorgulanması

Madde 58

İtaatsız Tanıklar

Madde 59

Dilsiz Tanıklar

Madde 60

Mahkemenin Tanık Masraflarının Ödenmesini Emredebilmesi

Madde 61

Görevlendirme Suretiyle Şahadet Alınması


Beşinci Bölüm


Seri ve İkamename Dahil Tüm Yargılamalarda Yanıtlar ve Usule İlişkin Genel Kurallar


Madde 62

İthamname veya İkamenameye Yanıt

Madde 63

Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması

Madde 64

Mahkemenin Avukat Ataması

Madde 65

Şahadetin Sanığa Tercüme Edilmesi

Madde 66

İthamname veya İkamenameye İtiraz

Madde 67

Sanığın Yanıtları

Madde 68

Suçu Kabul Etme veya Etmeme Yanıtı

Madde 69

Özel Yanıtlar

Madde 70

Sanığın Akıl Hastası Olması

Madde 71

Sabıka İthamına Yanıt

Madde 72

Tüzel Kişinin Isbatı Vücut Yapması ve Yanıtı

Madde 73

Tanıkların Duruşma Sırasında Mahkeme Salonunu Terk Etmeleri Gerektiği

Madde 74

Davanın Dinlenmesi

Madde 75

Birden Fazla Kişinin Birlikte Yargılanma Usulü

Madde 76

Suç Ortağı Tarafından Çapraz Sorgulama

Madde 77

Beraat veya Mahkumiyet

Madde 78

Sanığa Mahkumiyet Sonrası ve Ceza Kesilmeden Önce Söz Verilmesi

Madde 79

Kararı Erteleme İstemi

Madde 80

Karar

Madde 81

Karara Bağlanmamış Suçların Dikkate Alınabilmesi

Madde 82

Çelişkiler

Madde 83

Kusurlu İthamname veya İkamenamenin Değiştirilmesi

Madde 84

İthamname veya İkamenamede Değişiklik Yapılmasından Sonra Usul


Madde 85

İthamnamenin veya İkamenamenin Kısmen veya İçeriğinde Bulunmayan Bir Suçun Kanıtlanması

Madde 86

İthamname veya İkamenamenin İptali

Madde 87

Keşif Yapılması


Beşinci Bölüm


Seri Yargılamalarda Özel Kurallar


Madde 88

Belirli Hallerde Seri Yargılamalarda İtham İçin Zamanaşımı

Madde 89

Sanık veya İddia Makamının Hazır Bulunmadığı Hallerde İşlemler

Madde 90

Seri Yargılamaya Uygun Olmayan Suçlar

Madde 91

Davanın Geri Çekilmesi


Altıncı Bölüm


İlk Soruşturma


Madde 92

Seri Yargılanamayan Suçlar İçin İlk Soruşturma Yapılması

Madde 93

İlk Soruşturmalarda İzlenecek Usul

Madde 94

Şahadette Çelişki

Madde 95

Tüzel Kişinin Yargılanmak Üzere Ağır Ceza Mahkemesine Havale Edilmesi

Madde 96

İlk Soruşturmada Yeminli Şahadetin Nasıl Alınacağı

Madde 97

Hasta v.s Olan Tanığın Yeminli Şahadetinin Alınması

Madde 98

Yeminli Şahadetin Belirli Meselelerde Şahadet Olarak Okunabilmesi

Madde 99

Tanıkların Kefalete Bağlanması

Madde 100

Tanıkların Koşullu Olarak Kefalete Bağlanması

Madde 101

İlk Soruşturma Tutanaklarının İletilmesi

Madde 102

Yeminli Şahadetin v.s Ücret Karşılığı Sanığa Ödeme Yapması Üzerine Verilmesi

Madde 103

İlk Soruşturma Sırasında Seri Yargılama Yetkisi

Madde 104

İlk Soruşturmanın Başka Bir Yargıç Tarafından Devam Ettirilebilmesi

Madde 105

Yargı Yetkisi Dışında İşlenen Suçların Nakli

Madde 106

İlk Soruşturma Yapılmadan Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılama

Madde 106A

Bazı Hallerde İlk Soruşturma Yapılmaksızın Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılama


Yedinci Bölüm


İkamename İle Yargılamalarda Özel Kurallar


Madde 107

Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılamanın İkamename İle Yapılması

Madde 108

İkamenamenin Sanığı Yeminli Şahadetten Ortaya Çıkan Herhangi Bir Suçla İtham Edebilmesi

Madde 109

İkamenamenin Şekli

Madde 110

40, 41 ve 42.maddelerin İkamenamelere de Uygulanması

Madde 111

Ek Tanıklar

Sekizinci Bölüm


Mahkeme Kararları


Madde 112

Kararı Açıklama Şekli

Madde 113

Kararın İçeriği

Madde 114

Belirli Hallerde Kararın Başka Yargıç Tarafından Okunması

Madde 115

Karar Suretinin Sanığa Verilmesi

Madde 116

Belirli Hallerde Şahadet Tutanaklarının ve Raporun Bakanlar Kuruluna Gönderilmesi

Madde 117

Hapis Cezasının Başlaması


DÖRDÜNCÜ KISIM


İcralar ve Para Cezalarının Tahsili


Madde 118

Para Cezasının Ödenmesi

Madde 119

Bir Kişinin Mali Durumu İle İlgili Olarak Sorgulanması

Madde 120

Para Cezası İcra Müzekkeresi

Madde 121

Müzekkerelerin İcra Şekli

Madde 122

Haczedilen Mal Üzerinde Hak Talebi

Madde 123

Hapse Mahkum Etme

Madde 124

İcra Müzekkeresi Isdar Etme Yerine Hapse Gönderme

Madde 125

Hapse Gönderilmeden Sonra Ödeme

Madde 126

İcra Müzekkeresi İle Tahsil Edilen Paranın Kullanılması

Madde 127

Para Cezasının Kısmen Ödenmesi İle Hapislik Süresinin Kısaltılması

Madde 128

Hapse Mahkumiyet Halinde Hapis Süresi

Madde 129

İcra Emri İle Tutuklama

Madde 130

Ağır Ceza Mahkemesi İcra Müzekkereleri


BEŞİNCİ KISIM


İstinaflar ve Uyuşmazlık Konusu Olan Hukuksal Konular v.s


Madde 131

Ceza Davalarında Öngörülen Şekil Dışında İstinaf Edilemeyeceği

Madde 132

Ağır Ceza Mahkemesi Mahkumiyeti Aleyhine İstinaf

Madde 133

Kaza Mahkemesi Mahkumiyeti Aleyhine İstinaf

Madde 134

İstinaf Dosyalayabilme v.s Süresinin Uzatılması

Madde 135

Suçu Kabulden Sonra İstinaf

Madde 136

Belirli Hallerde Hapis Cezası Aleyhine İstinaf Edilemeyeceği

Madde 137

Başsavcı Tarafından İstinaf

Madde 138

İstinaf İhbarnamesi ve İstinaf İçin İzin İstidasının Şekli

Madde 139

İstinaf İhbarnamesi ve İstinaf İçin İzin İstidasının Alınması Üzerine İzlenecek Usul

Madde 140

İşlem Dosyasının Alınması Üzerine İzlenecek Usul

Madde 141

İstinaf Duruşma Tarihinin Saptanması ve Bildirimi

Madde 142

İstinafın ve İstinaf İzin İstidasının Geri Çekilmesi

Madde 143

İstinafı Dinleme Usulü


Madde 144

Yargıtay Olarak Yüksek Mahkemenin Tarafları Sadece İstinaf Sebepleri Üzerinde Dinlemesi

Madde 145

Yargıtay Olarak Yüksek Mahkemenin İstinafı Karara Bağlamadaki Yetkileri

Madde 146

Yargıtay Olarak Yüksek Mahkemenin İstinafın Duruşmasında Ek Yetkileri

Madde 147

Yargıtay Olarak Yüksek Mahkemenin Cezanın Başlaması veya Ertelenmesi v.s. İle İlgili Yetkileri


Birinci Bölüm


Uyuşmazlık Konusu Olan Hukuksal Konuların ve Olguların ve Kararın Dayandığı Nedenleri İçeren Bir Beyannamenin Görüş İçin Yargıtay Olarak Yüksek Mahkemeye HavalesiYüklə 495.89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin