Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə9/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

527) Yenidoğulmuşların sinir sisteminə hansı xüsusiyyət xas deyil?
A) Baş beyin qabığı hüceyrələrinin embrional xüsusiyyəti

B) Cavab reaksiyasının dəqiq differensiasiyası

C) Sinir uclarının nisbətən az miqdarda olması

D) Cavab reaksiyalarının generalizasiyaya meylliyi

E) Sinir liflərində mielin qişanın olmaması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
528) Sürətlənmiş inkişaf fonunda (akselerasiyanın) çox vaxt nə müşahidə edilir?
A) Çəngələbənzər vəzin funksiyasının zəifləməsi

B) Fizioloji funksiyaların dissosasiyası

C) Adrenal sistemin androgen fəallığının artması, qlükokortikoid fəallığının azalması

D) Böyrəküstü vəzilərin androgen fəallığının azalması, qlükokortikoid fəallığının artması

E) Qalxanvari vəzin fəallığının enməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
529) Uşaqlara südəmər dövrdə nə tətbiq edilmir?
A) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

B) Ultrasəs

C) Ozokeri aplikasiyaları

D) Ultrabənövşəyi şüalanma

E) Elektroforez
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
530) Uşaqlara elektroforez tətbiq edilən zaman maddə deposunu artırmaq üçün nə etmək lazımdır?
A) Prosedurun müddətini artırmaq, cərəyan şiddətini azaltmaq

B) Prosedurun müddətini azaltmaq

C) Cərəyan şiddətini artırmaq

D) Cərəyan şiddətini və prosedurun müdətini artırmaq

E) Dərmanın miqdarını artırmaq
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
531) Ultrasəsin uşaqlara tətbiqinin ən tez yaş həddi hansıdır?
A) 2 aylıqdan

B) Həyatının ilk həftəsindən

C) 3 yaşdan

D) Həyatının ilk günündən

E) Bir yaşından
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
532) Pediatriyada prosedurlar aparılan zaman təhlükəsizlik texnikasına nə daxil deyil?
A) Pasientin özünün proseduru aparması

B) Cərəyan şiddətinin elektrodların sahəsinə və yaş həddinə görə hesablanması

C) Güc axınının şüalandırıcının sahəsinə görə hesablanması

D) Elektrodlar və kondensator lövhəciklərin fiksasiyası

E) Prosedur müddətində tibb personalının dainmi nəzarəti
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
533) Uşaqların müalicəsi üçün bir gündə hansı prosedurları təyin etmək olmaz?
A) UYT elektrik sahəsi və lokal UBŞ

B) İnduktotermiya və mineral vannalar

C) İnqalyasiya və İYT elektromaqnit sahəsi

D) Fonoforez və elektroforez

E) Diadinamik və interferens cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
534) Uşaqlara sanator kurort müalicəsi hansı xəstəliklərdə və onların hansı dövründə göstərişdir?
A) Bütün xəstəliklərin kəskin dövrü

B) Xəstəliklərin klinik-laborator remissiya mərhələsi

C) Zehni yorğunluq

D) İnfeksion xəstəliklər ( təcrid müddətinin sonuna qədər)

E) Qan xəstəlikləri
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
535) Ürək-damar sistemi xəstəliklərində uşaqlara reabilitasiya məqsədilə nə tətbiq edilir?
A) Köpüklü vannalar

B) Palçıq vannaları

C) Natrium xlorid vannaları

D) Sulfid vannaları

E) Radon vannaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
536) Revmatizmin kəskinləşməsinin profilaktikası üçün uşaqlara nə təyin edilir?
A) Ürək nahiyyəsinin darsonvalizasiyası

B) Əl və ayaqlara su tökmələr (T0-u tədricən azaltmaqla)

C) Desimetrdalğalı terapiya

D) Radon vannaları

E) Kalsium və fosfor elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
537) Pubertat dövrdə və yeniyetmələrdə hansı əlamətlər az-az müşahidə edilir?
A) Arterial hipertenziya

B) Neyrosirkulyator distoniyalar

C) Arterial təzyiqin enməsi

D) Ürəyin işemik xəstəliyi

E) Boyun və inkişafın uyğunsuzluğu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
538) Arterial təzyiqi yüksək olan uşaqlara endokrin qarşılıqlı münasibətləri requlyasiyası üçün hansı prosedur tətbiq edilir?
A) Radon vannaları

B) Tuman nahiyyəsinin qalvanizasiyası

C) Endonazal dimedrol elektroforezi

D) Yaxalıq nahiyyəsinin eufillin elektroforezi

E) Endonazal mezaton elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
539) Uşaqlarda hipertoniya xəstəliyinin hiperkinetik formasında nə təyin edilir?
A) Hiderokortizon fonoforezi

B) Yaxalıq nahiyyəsinə İYT elektromaqnit sahəsi ilə təsir (460 MHs)

C) Ayaqaltının UBŞ

D) Yaxalıq nahiyyəsinin kalsium elektroforezi

E) Radon vannaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
540) Hipokinetik tipli neyrosirkulyator distoniya zamanı uşaqlara nə tətbiq edilir?
A) Ümumi naftalan vannaları

B) Qalxan duş

C) Yaxalıq nahiyyəsinin kalsium elektroforezi

D) Vermel üsulu ilə brom elektroforezi

E) Yaxalıq nahiyyəsinin maqnezium elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
541) Travmatik pleksit zamanı («akuşer» iflici) uşaqlara hansı prosedur təyin edilmir?
A) Boylama üsulla zədələnmiş əlin prozerin, vitamin B elektroforezi

B) İYT elektromaqnit sahəsi (2375 MHs)

C) Zədələnmiş ətrafın əzələlərinin elektrostimulyasiyası

D) Ələ UYT elektrik sahəsi ilə təsir

E) Seqmentin ozokerit aplikasiyası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
542) Uşaqlarda bronxit zamanı hansı amil daha güclü iltihab əleyhinə təsir göstərir?
A) Yaxalıq nahiyyəsinin enlizolaqlı İQ şüalanması

B) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasına UYT elektrik sahəsi ilə təsir

C) Üzün darsonvalizasiyası

D) Döş qəfəsinin qalvanizasiyası

E) Döş qəfəsinə UYT elektrik sahəsi ilə təsir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
543) Ağ ciyərlərdə iltihab prosesi ilə müşaiyət olunan bronxial astma zamanı uşaqlara müalicə məqsədilə nə təyin edilmir?
A) Euspiran və novodrin inqalyasiyası

B) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasına İYT elektrik sahəsi ilə təsir

C) Kellat üsulu ilə qalvanizasiya

D) Döş qəfəsinə sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlarla təsir

E) Paravertebral ultrasəs
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
544) Uşaqlarda funksional pozğunluqlara hansılar aiddir?
A) Xora xəstəliyi

B) Bağırsaq diskineziyası

C) Pankreatit

D) Kron xəstəliyi

E) Qastrit
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
545) Spastik qəbizlik olan uşaqlara hansı prosedur tətbiq edilmir?
A) Boşaldıcı üslubla sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlar

B) Ön qarın divarının papaverin elektroforezi

C) Qarnın induktotermiyası

D) Düz bağırsağın darsonvalizasiyası

E) Qarnın ozokerit aplikasiyası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
546) Atonik qəbzliyi olan uşaqlara reabilitasiya məqsədilə hansı müalicə növü tətbiq edilir?
A) Orta minerallaşma dərəcəli mineral suların soyuq şəkildə içilməsi

B) Vermel üsulu ilə brom elektroforez

C) Mineral suların ilıq şəkildə içilməsi

D) Bağırsaq proyeksiyasına UYT induktotermiya

E) Orta minerallaşma dərəcəli mineral suların isti şəkildə içilməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
547) Qastroduodenit zamanı mədə sekresiyasının bərpası üçün hansı prosedur təyin edilmir?
A) Mineral su qəbulu

B) Qarınüstü nahiyyənin UBŞ

C) Vitamin B1 elektroforezi (endonazal)

D) Ön qarın divarının kalsium DDC-forezi

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
548) Qastroduodenitlərdə davamlı ağrı sindromu zamanı uşaqlara nə tətbiq edilir?
A) Epiqastral nahiyyəyə lidaza elektroforezi

B) Epiqastral nahiyyəyə lidaza fonoforezi

C) Yaxalıq nahiyyəsinin darsonvalizasiyası

D) Ultrabənövşəyi şüalanma ( yaxalıq nahiyyəyə)

E) Epiqastral nahiyyəyə dəyişən maqnit sahəsi ilə təsir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
549) Pankreatitin kəskinləşməsinin profilaktikası üçün uşaqlara mədəaltı vəzi proyeksiyasına hansı müalicə tətbiq edilir?
A) Krioterapiya

B) Pelloidin, qumizol elektroforezi

C) Ozokerit aplikasiyası maqnit müalicəsi

D) Dimedrol elektroforezi

E) İnduktotermiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
550) Pankreatit zamanı müalicə məqsədilə uşaqlara hansı prosedur təyin edilmir?
A) Diadinamik cərəyanlar (paravertebral)

B) Epiqastral nahiyyəyə və seqmentə ultrasəs

C) Yaxalıq nahiyyəsinin ultrabənövşəyi şüalanması

D) Mədəaltı vəzi proyeksiyasına köndələn üslubla novokain elektroforezi

E) Epiqastral nahiyyəyə İYT elektromaqnit sahəsi ( 460 MHs)
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
551) Raxit xəstəliyi zamanı uşaqlara müalicə məqsədilə nə tətbiq edilir?
A) Ümumi ultrabənövşəyi şüalanma

B) TTC- müalicəsi

C) Ozokerit aplikasiyaları

D) Novokain elektroforezi

E) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasının induktotermiyası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
552) Pielonefritin kəskinləşməsi zamanı müalicə məqsədilə hansı amillərin tətbiqi məqsədəuyğun deyil?
A) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

B) Tonüstü tezlikli cərəyan

C) Kalsium elektroforezi

D) Böyrək proyeksiyasına İYT elektromaqnit sahəsi ilə təsir (2375 MHs)

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
553) Vazomotor rinit zamanı uşaqlara nə tətbiq edilmir?
A) Aeroion müalicəsi

B) Dimedrol, efedrin inqalyasiyası

C) Krioterapiya

D) Endonazal kalsium elektroforezi

E) Burnun darsonvalizasiyası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
554) Yenidoğulmuşlarda travmatik əzələ əyriboyunluluq zamanı nə təyin edilir?
A) Lazer şüalanması

B) UYT elektrik sahəsi

C) Dəyişən maqnit sahəsi

D) Brom elektroforezi

E) Qısadalğalı ultrabənövşəyi şüalanma
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
555) Yenidoğulmuşlarda kefalohematoma zamanı hansı prosedur tətbiq edilir?
A) Darsonvalizasiya

B) Ultrasəs

C) Boylama üslubla qalvanizasiya

D) Franklinizasiya

E) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
556) Uşaqlarda skoliozun müalicəsi üçün hansı amillər istifadəsi önəmli deyil?
A) Onurğa boyunun palçıq aplikasiyaları

B) Franklinizasiya

C) Maqnit sahəsi

D) Ultrabənövşəyi şüalanma

E) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Bölmə 15. Cərrahi profilli xəstələrin fizioterapiya və kurort müalicəsi.
557) Ginekoloji xəstələrin fizioterapevtik müalicəsinin optimal təyinat müddəti nə vaxt olur?
A) Menstrual tsiklin başlamasından əvvəl

B) Tsiklin I-II günü

C) Tsikl bitdikdən iki həftə sonra

D) Tsikl bitdikdən bir həftə sonra

E) Tsiklin V-VII günü
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
558) Xarici cinsi orqanların qaşınması zamanı hansı prosedur təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) UB şüalanma

B) İnduktotermiya

C) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

D) Amplipuls müalicəsi

E) Qalvanizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
559) İltihab nəticəsində xroniki salpinqooforitin kəskinləşməsi zamanı hansı dərman elektroforezi göstərişdir?
A) Mis

B) Lidaza

C) Kalsium

D) Maqnezium

E) Yod
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
560) Xroniki salpinqooforitin kəskinləşməsi zamanı ekssudasiya olduqda hansı fizioterapiya üsulu daha məqsədəuyğundur?
A) İnduktotermiya

B) İYT desimetrdalğalı müalicə

C) Dərman elektroforezi

D) Ultrasəs müalicəsi

E) Darsonvalizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
561) Xroniki salpinqooforit zamanı kəskin ağrı sindromu ilə hansı prosedur təyin edilməlidir?
A) Diadinamik və sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

B) Aeroion müalicəsi

C) Oksigen vannaları

D) Kontrast vannalar

E) Franklinizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
562) Kiçik çanaqda bitişmə dəyişiklikləri ilə gedən xroniki salpinqooforit zamanı hansı prosedur daha effektlidir?
A) Ultrasəs müalicəsi

B) Mirvari vannaları

C) Elektroyuxu

D) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

E) Maqnit müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
563) Kiçik çanaqda xroniki salpinqooforit zamanı remissiya dövründə bitişmə proseslərində funksional boru sonsuzluqda hansı prosedur təyin edilməlidir?
A) UYT elektrik sahəsi

B) Franklinizasiya

C) Qalvanizasiya

D) Darsonvalizasiya

E) Az enerjili lazer şüalanması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
564) Miomanın cərrahi yolla götürülməsi zamanı hormonal pozğunluğun profilaktikası məqsədilə hansı fizioterapiya üsulu daha göstərişlidir?
A) Palçıq aplikasiyaları

B) Natrium xlorid vannaları

C) İnduktotermiya

D) Maqnit müalicəsi

E) Yod elektroforez
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
565) Kiçik çanaqda ağrı sindromu və bitişmə prosesi olan xəstələrə hansı dərman elektroforezi təyin edilir?
A) Maqnezium

B) Yod


C) Kalsium

D) Lidaza

E) Mis;
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
566) Hiperestrogeniya zamanı hansı fiziki amillər təyin edilmir?
A) Ultrasəs

B) Yod-brom vannaları

C) Sink elektroforezi

D) Yod-brom elektroforezi

E) Radon vannaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
567) Uşaqlıq mioması və mastopatiya xəstələrində döş qəfəsinin hansı masajı göstərişdir?
A) Klassik masaj

B) Müalicəvi masaj

C) Əks göstərişdir

D) Məhduddur

E) Nöqtəvi masaj
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
568) Enmiş hormonal fəallıq fonunda yuvenil qanaxma zamanı hansı proseduru təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) İnduktotermiya

B) Darsonvalizasiya

C) Franklinizasiya

D) Endonazal 2%-li kalsium elektroforezi

E) Elektroaeroion müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
569) II dərəli sonsuzluqla gedən xroniki salpinqooforit zamanı kurort şəraitində hansı prosedurlar daha məqsədəuyğundur?
A) Paçlıq müalicəsi

B) İqlim müalicəsi

C) Radon vannaları

D) Qalxan duş

E) Sirkulyar duş
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
570) Sadə və ya xoralı blefaritin kəskin mərhələsində hansı prosedurlar daha göstərişlidir?
A) Amplipulsterapiya

B) Sink və antibioti klektroforezi

C) İnduktotermiya

D) Ultrasəs

E) Flüktuorizəedici cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
571) Göz yaşı kisəsinin kəskin irinli iltihabı zamanı (dakriosistit) infiltrasiya mərhələsində hansı prosedurlar təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Mikrodalğalı terapiya

B) UYT elektrik sahəsi

C) Aeroion müalicəsi

D) Darsonvalizasiya

E) Maqnit müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
572) Gözün ön kamerasının qansızması zamanı (qifema) ilkin dövrdə sorucu təsir göstərmək üçün nə təyin edirlər?
A) Franklinizasiya

B) Maqnit müalicəsi

C) Ultrabənövşəyi şüalanma

D) İnduktotermiya

E) Amplipulsterapiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
573) Residivləşən qansızma zamanı yaşlı insanlara gözün ön kamerasına hansı prosedur təyin edilir?
A) Darsonvalizasiya

B) İnterferens cərəyanlar

C) Ximotripsin və ya fibrinolizin eelektroforezi

D) UYT elektrik sahəsi

E) Elektrostimulyasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
574) Qalxanavari vəzin disfunksiyası nəticəsində ödemli ekzoftalm zamanı göz simptomlarının ilk mərhələlərində nə təyin edilir?
A) Darsonvalizasiya

B) UYT elektrik sahəsi

C) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi

D) İduktotermiya

E) İYT elektromaqnit sahəsi (2374 MHs)
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
575) Kompensə olunan qlaukoma ilə müşaiyət olunan göz qapağının abssesi zamanı hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

B) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

C) UYT elektrik sahəsi

D) İYT elektromaqnit sahəsi (460 MHs)

E) Parafin aplikasiyaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
576) Göz qapağı dərisinin yanıqdansonrakı çapıqları zamanı göz ətrafı nahiyyəyə nə təyin edilir?
A) İnterferensterapiya

B) Elektroyuxu

C) Pilokarpin elektroforezi

D) Sinusoidal modulə olunmuş cərəyanlar

E) İlk vaxtlarda maqnit müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
577) Kataraktanın ekstraksiyası əməliyyəatından sonra hansı prosedurlar təyin edilir?
A) Palçıq aplikasiyaları

B) Əməliyyatdan sonrakı ilk günlərdə aşağı tezlikli maqnit sahəsi

C) Elektroyuxu

D) Ultrasəs müalicəsi

E) Əməliyyatdan sonrakı ilk günlərdə sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
578) Konyuktivit zamanı xəstəliyin müxtəlif mərhələləri və formalarında hansı prosedurlar təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Kəskin –ultrasəs

B) Yarımkəskin dövrdə- elektroyuxu

C) Xəstəliyin profilaktikası üçün diadinamoterapiya

D) Allergik - askorbin turşusu, vitamin B1 elektroforezi

E) Kəskin- Burqinyon üsulu ilə penisilin və ya albusid lektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
579) Yüksək dərəcəli miopiyanın müalicəsi üçün hansı prosedurlar təyin edilir?
A) Elektroyuxu

B) Aşağıtezlikli dəyişən maqnit sahəsi

C) İYT desimetrdalğalı müalicə

D) Pilokarpin elektroforezi

E) Ultrasəs müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
580) Xolyazion zamanı infiltrasiya mərhələsində, itdirsəyi zamanı hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Ultrasəs

B) UYT elektrik sahəsi

C) Darsonvalizasiya

D) Franklinizasiya

E) Elektroyuxu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
581) Oftalmoloji aparatda az energetik lazer şüalanması ilə müalicə hansı xəstəliklərdə məqsədəuyğun deyil?
A) Anadangəlmə yüksək yaxındangörmə

B) Akkomodasiya spazmı

C) Torlu qişanın soyulması

D) Buynuz qişanın ödemi və infiltrasiyası

E) Şüşəvari cismin bulanması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
582) Göz dibinin qansızması zamanı hansı amillər göstərişdir?
A) Franklinizasiya

B) Bir həftə sonra- diadinamoterapiya

C) 5 həftə sonra - ultrasəs

D) 6 həftə sonra ultrabənövşəyi şüalanma

E) Maksimum ilkin vaxtlarda- fibrinolizin, aloe elektroforezi (endonazal üslubla)
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
583) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi zamanı hansı prosedur göstərişdir?
A) Xəstə diş nahiyyəsinin qalvanizasiyası

B) Xəstə diş nahiyyəsinin darsonvalizasiyası

C) Xəstə diş nahiyyəsində alveolyar çıxıntının flüktuorizasiyası

D) Xəstə diş nahiyyəsinin alveolyar çıxıntının yod-elektroforezi

E) Xəstə diş nahiyyəsinin alveolyar çıxıntının kalsium xlorid elektoforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
584) Damaqda qanaxmaya meyllilik zamanı hansı prosedurları tətbiq etdikdə müsbət nəticə verər?
A) UYT elektrik sahəsi ilə təsir

B) Qalvanizasiya

C) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlarla təsir

D) Damaq nahiyyəsinə lidaza elektoforezi

E) Damaq nahiyyəsinə epsilon-aminokapron turşusunun elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
585) Parodontoz zamanı ağrıkəsici təsir məqsədilə hansı prosedurları təyin etmək olar?
A) Damağın flüktuorizasiyası

B) Elektroyuxu

C) Damağın infraqırmızı şüalanması

D) Qalvanizasiya

E) Darsonvalizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
586) Xroniki periodontit zamanı pis keçirən və ya keçirməyən kanalları olan dişlərə hansı prosedurları tətbiq etmək vacibdir?
A) Diş nahiyyəsinin darsonvalizasiyası

B) Periodontitin kanaldaxili elektroforezi

C) UYT elektrik sahəsi ilə kanaldaxili təsir

D) Dişin flüktuorizasiyası

E) Kanalların diatermokoaqulyasiyası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə