Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə8/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

463) Tireotoksikoz zamanı fizioterapiya hansı vəziyyətlərdə təyin edilir?
A) Taxikardiya zamanı (dəqiqədə 90 vurğu hüdudunda)

B) Funksional pozğunluqlarda

C) Taxikardiya zamanı (dəqiqədə 110 – 120 vurğu hüdudunda)

D) Xəstəliyin yüngül formasında

E) Effektli dərman müalicəsi aparıldıqdan sonra remissiya fazasında
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
464) Zəif ağırlıq dərəcəli ilkin hipertireoz, onurğanın bel-oma şöbəsinin osteoxondrozu diaqnozlu xəstələrdə hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Azot vannaları

B) Radon vannaları

C) Kontrast vannalar

D) Şam ağacı ekstraklı vannalar

E) «Ağ emulsiyalı» skipidar vannaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
465) Qalxanavari vəzi əməliyyatından sonra hipotireozla, rtropatiya ilə əziyyət çəkən 38 yaşlı xəstəyə hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasının ultrabənövşəyi şüalanması

B) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasına İYT elektomaqnit sahəsi ilə təsir (460MHs)

C) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasının ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi

D) Elektroyuxu

E) Böyrəküstü vəzi proyeksiyasının darsonvalizasiyası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
466) Şəkərli diabet və kəskin mübadilə pozğunluğu zamanı (ketasidoz, aydın hiperqlikemiya, qlükozuriya) nə təyin edilir?
A) İçməli mineral suların qəbulu

B) Amplipuls müalicəsi

C) Parafin aplikasiyaları

D) Ultrasəs

E) Hidrogen sulfid vannaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
467) Orta ağırlıqlı şəkərli diabet zamanı Langerhans adacıqlarının funksional vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Franklinizasiya

B) Darsonvalizasiya

C) Mədəaltı vəzi proyeksiyasının amplipuls müalicəsi

D) Radon vannaları

E) UYT müalicə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
468) Orta ağırlıqlı şəkərli diabet zamanı və mikroangiopatiyalarda hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Baldır nahiyyəsinin çöhrə dozalarda ultrabənövşəyi şüalanması

B) Natrium xlorid vannaları

C) Baldır nahiyyəsinə ultrasəslə təsir

D) Baldır nahiyyəsinə aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi ilə təsir

E) Sirkulyar duş
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
469) Şəkərli diabet zamanı bel nahiyyəsinə hansı istilik amilləri təyin etmək olar?
A) İYT elektromaqnit sahəsi (460 MHs)

B) İnduktotermiya

C) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi

D) Palçıq aplikasiyaları

E) Ultrbənövşəyi şüalanma
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
470) 45 yaşlı xəstədə zəif ağırlıq dərəcəli II-ci növ şəkərli diabet zamanı mədəaltı vəzi proyeksiyasına hansı proseduru təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Ultrasəs

B) İYT elektromaqnit sahəsi (460 MHs)

C) Franklinizasiya

D) Berqonye üsulu ilə qalvanizasiya

E) Darsonvalizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
471) Hipotireoz xəstəliyi zamanı hansı klinik əlamətlər xarakterikdir?
A) Taxikardiya (dəqiqədə 110- 120 vurğu)

B) Tez yorulma, bədən çəkisinin artması

C) Bədən çəkisinin azalması

D) Dərinin qızarması

E) Hərarətin artması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
472) I- II dərəcəli piylənmə zamanı hidrobalneomüalicənin hansı növləri göstərişdir?
A) Qalxan duş

B) Şarko duşu

C) Radon vannaları

D) Qaufe vannaları

E) Yağışvari duş
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
473) Piylənmə zamanı oksidləşmə-bərpa proseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə hansı müalicə üsullarının təyini məqsədəuyğundur?
A) 45- 60 dəqiqə müddətində ümumi nəm bürüləmələr

B) Naftalan müalicəsi

C) Elektroyuxu

D) Baroterapiya

E) Darsonvalizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
474) Podaqranın xroniki mərhələsində sanatoriyalarda hansı prosedurlar təyin edilir?
A) Mineral suların daxilə qəbulu («Боржоми»; Ессентуки № 4 və 7)

B) Franklinizasiya

C) Silisium vannaları

D) Darsonvalizasiya

E) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
475) Serebral ateroskleroz xəstəliyində beyin qan dövranının keçici pozulmasından sonra xəstələr neçə müddət sonra kurortlara göndərilə bilərlər?
A) 9-12 ay sonra

B) 5-6 ay sonra

C) 1-2 ay sonra

D) 7-8 ay sonra

E) 3-4 ay sonra
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
476) Beyin insultu keçirmiş xəstələrə iflic olmuş əzələlərin stimulyasiyasını hansı müddətdən gec olmayaraq təyin etmək vacibdir?
A) 9-12 ay

B) 1-2 həftə

C) 3-4 həftə

D) 5-6 həftə

E) 7-8 ay
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
477) İnsultdan sonra xəstələr hansı müddətdən tez olmayaraq yerli sanatoriyalara göndərilə bilər?
A) 15 ay

B) 7-9 ay

C) 4-6 ay

D) 10-12 ay

E) 1-2 ay
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
478) Polimielit zamanı əzələlərin stimulyasiyasını neçə müddətdən sonra aparmaq lazımdır?
A) 6 ay

B) 2 ay


C) 3 ay

D) 1 ay


E) 4 ay
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
479) Üz sinirinin nevriti zamanı ilkin kontraktura əlamətləri olduqda sabit cərəyanın optimal təsir üslubu hansıdır?
A) Şerbak üsulu ilə qalvanik yaxalıq

B) Endonazal qalvanizasiya

C) Onurğanın boyun şöbəsinin qalvanizasiyası

D) Berqonye yarımmaskası

E) Ümumi qaevanizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
480) Pəncənin parezi ilə müşaiyət olunan incik sinirinin nevriti zamanı hansı müalicə üsulu daha yüksək effekt verir?
A) Elektroyuxu

B) Dəyişən maqnit sahəsi

C) Desimetr dalğalar

D) Elektrostimulyasiya

E) Radon vannaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
481) Periferik sinirlərin qapalı travmasında fiziki amillərlə müalicə nə zaman təyin edilir?
A) İlk gündən

B) 3 ay sonra

C) 5-6 gün sonra

D) 2 ay sonra

E) 1 ay sonra
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
482) Nevrasteniyanın hipostenik formasında hansı dərman elektroforezi daha effektlidir?
A) Yod

B) Lidaza

C) Kofein

D) Brom


E) Kalsium
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
483) Baş beyin damarlarının aterosklerozunun başlanğıc mərhələsmində hansı fizioterapevtik prosedurlar daha çox təyin edilir?
A) Ultrasəs

B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi

C) Tonüstü cərəyanlar

D) Dərman elektroforezi

E) Induktotermiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
484) Hipertoniya ilə müşaiyət olunan beyin qan dövranının keçici pozulmasından sonra xəstələrə hansı dərman elektroforezi təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Vtamin B12

B) Kalsium

C) Novokain

D) Adrenalin

E) Maqnezium
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
485) Beyin qan pozulmasından sonra xəstələrə balneomüalicə hansı vannalar şəklində göstərişdir?
A) Silisium

B) Skipidar

C) Oksigen

D) Azot


E) Radon
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
486) Serebral araxnoidit xəstələrində baş ağrıları və angiospazm zamanı hansı elektroforez məsləhət görülür?
A) Novokainamid elektroforez

B) Onurğanın boyun şöbəsinə lidaza

C) Endonazal üslubla novokain

D) Yaxalıq üslubla seduksen

E) Ümumi təsirlə yod
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
487) Postensefalitik parkinsonizm xəstələrində qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə nə təyin edilir?
A) UYT müalicəsi

B) Desimetrdalğalar

C) Elektoyuxu

D) Ultrabənövşəyi şüalanma

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
488) Keçirilmiş qrip ensefalitinin qalıq əlamətləri olan xəstələrə kurortlarda hansı vannalar təyin edilir?
A) Radon

B) Skipidar

C) Dəmir tərkibli

D) Natrum xlorid

E) Silisium
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
489) Dağınıq skleroz zamanı simptomatik və patogenetik fizioterapiyaya hansı fiziki amillər aiddir?
A) Qalvanizasiya

B) İnterferensterapiya

C) Franklinizasiya

D) Elektroyuxu

E) Darsonvalizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
490) Dağınıq skleroz zamanı spastik əlamətləri azaltmaq üçün hansı dərman elektroforezi istifadə edilir?
A) Lidaza

B) Vitamin B6

C) Antibiotiklər

D) Novokain

E) Prozerin
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
491) Parkinsonizm zamanı qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə hansı fiziki amillər tətbiq edilir?
A) Ultrasəs

B) UYT müalicəsi

C) İntreferensterapiya

D) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

E) Desimetr dalğalar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
492) Parkinsonizm xəstəliyində stereotaksik əməliyyatdan sonra reabilitasiya məqsədilə hansı fizioterapevtik amillər təyin edilir?
A) İntreferensterapiya

B) Ultrabənövşəyi şüalanma

C) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

D) Ultrasəs

E) L-Dop elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
493) Mielit zamanı yataq yarasının müalicəsi və profilaktiksı məqsədilə hansı prosedur tətbiq edilir?
A) Ultrasəs

B) Nikotin turşusu elektroforezi

C) Ümumi UB şüalanma

D) İnduktotermiya

E) Diadinamik cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
494) Mielit nəticəsində əmələ gələn spastik kisə zamanı hansı müalicə üsullarını tətbiq etmək məqsədəuyğundur?
A) Ultrasəs

B) Dəyişən maqnit sahəsi

C) Darsonvalizasiya

D) Maqnezium sulfat elektroforezi

E) Dmedrol elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
495) Onurğa beynin qapalı travmalarında 1-1,5 ay sonra hansı fizioterapevtik amillər təyin edilir?
A) Elektrostimulyasiya

B) Ultrasəs

C) Naftalan müalicəsi

D) Dərman maddəsi elektroforezi

E) Palçıq müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
496) Çanaq orqanlarının keçirici tipli funksiya pozğunluqları zamanı (hipertonik vəziyyət) hansı fiziki amillər məsləhət görülür?
A) UYT elektrik sahəsi

B) İnterferensterapiya

C) Atropin elektroforezi

D) Ultrasəs

E) İnduktotermiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
497) Çanaq orqanlarının seqmentar tipli funksiya pozğunluqları zamanı (hipotonik vəziyyət) hansı fiziki amilləri tətbiq etmək mümkündür?
A) Dəyişən maqnit sahəsi

B) Ultrasəs

C) İnduktotermiya

D) Papaverin elektroforez

E) Elektrostimulyasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
498) Xroniki işemiya zamanı (mielopatiya) qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün hansı fiziki amillər tətbiq edilir?
A) İYT santimetr dalğalı terapiya

B) Ultrabənövşəyi şüalanma

C) UYT elektrik sahəsi

D) Eufillin elektroforezi

E) Palçıq müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
499) Sirinqomieliya zamanı hansı fizioterapevtik prosedurlar təyin edilir?
A) Dibazol elektroforezi

B) Ultrabənövşəyi şüalanma

C) Franklinizasiya

D) UYT elektrik sahəsi

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
500) Üçlü sinirin nevralgiyası zamanı kəskinləşmə mərhələsində hansı fizioterapevtik amillər tətbiq edilir?
A) Ultrasəs

B) Prozerin elektroforez

C) Maqnit müalicəsi

D) UYT elektrik sahəsi

E) Sinüsoidal moduləolunmuş cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
501) Üz sinirinin damar mənşəli nevriti zamanı hansı fizioterapevtik amillər təyin edilir?
A) UYT elektrik sahəsi

B) Elektrostimulyasiya

C) Ultrabənövşəyi şüalanma

D) Maqnezium sulfat elektroforezi

E) İntreferensterapiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
502) Dirsək sinirinin travmatik nevritində xəstəliyin ilk günlərindən hansı fizioterapevtik müalicə üsulları tətbiq edilir?
A) Palçıq aplikasiyaları

B) Lazer şüalanması

C) Franklinizasiya

D) Elektrostimulyasiya

E) UYT elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
503) Bud nahiyyəsinin lateral dəri sinirinin nevritinin müalicəsi zamanı (Rotta-Bernqard xəstəliyi) hansı fizioterapevtik müalicə üsulları tətbiq edilir?
A) Maqnit müalicəsi Darsonvalizasiya

B) Baroterapiya

C) İon müalicəsi

D) Yelpikvari duş

E) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
504) Periferik sinirlərin travmatik nevriti zamanı sinir liflərinin keçiriciliyini bərpa etmək üçün hansı fizioterapevtik müalicə üsulları tətbiq edilir?
A) Dəyişən maqnit sahəsi

B) Qalvanizasiya

C) Desimetr dalğalar

D) Ultrasəs

E) Antibiotik elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
505) Simpatoqanqlionitlərdə simpatomatik və patogenetik müalicə hansı fizioterapevtik amillər hesab edilir?
A) Desimetr dalğalar

B) Dəyişən maqnit sahəsi

C) Ultrasəs

D) Elektrostimulyasiya

E) Vibroterapiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
506) Polinevritlərdə pozulmuş hərəki funksiyanı bərpa etmək üçün hansı amillər göstərişdir?
A) Elektrostimulyasiya

B) Dimedrol elektroforezi

C) Elektroyuxu

D) Ultrasəs

E) UYT elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
507) Miqren zamanı ( vazospastik forma) hansı fiziki müalicə üsullarını təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Ultrasəs

B) UYT elektrik sahəsi

C) Maqnit müalicəsi

D) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

E) Maqnezium, seduksen elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
508) Uzunmüddətli ağrı sindromu ilə müşaiyət olunan lümbomialgiya zamanı hansı fizioterapevtik amillər tətbiq edilir?
A) Elektrostimulyasiya

B) Parafin aplikasiyaları

C) Vannalar

D) Eufillin elektroforezi

E) Palçıq müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
509) Çiyin-kürək periartrozunun kəskin dövründə nə təyin edilir?
A) Aerozol terapiya

B) UYT elektrik sahəsi

C) Maqnit müalicəsi

D) Parafin müalicəsi

E) Baroterapiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
510) Nevrasteniya zamanı (hiperstenik forma) sedativ üçün hansı prosedurlar tətbiq edilir?
A) Elektroyuxu

B) Ultrasəs

C) Şarko duşu

D) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

E) Elektrostimulyasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
511) Proqressivləşən əzələ distrofiyaları zamanı mübadilə prosesləri trofikasının yaxşılaşdırılması məqsədilə hansı fizioterapevtik amillər təyin edilir?
A) Elektrostimulyasiya

B) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

C) Frasnklinizasiya

D) Papaverin elektroforez

E) Hidrokortizon fonoforez
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
512) Yuxarı yaş həddi pasientlərin müalicəsi üçün hansı qaydalara əməl etmək lazımdır?
A) Yuxarı yaş həddi pasientlərdə onkoloji vəziyyəti nəzərə almaq

B) Bir gündə 2-3 saat intervalla üç fiziki amillərdən artıq təyin etməmək

C) Ürək-damar və tənəffüs sisteminə mənfi təsir göstərməyən «yükləməyən» fiziki amillərə üstünlük vermək

D) Yerli təsir üslublarını tətbiq etmək

E) Fiziki təsirin dozasını 30-50% azaltmaq (cərəyan şiddəti, gücü, intensivliyi)
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
513) Ahıl yaşlı xəstələrə hansı fiziki amillər daha göstərişdir?
A) Naftalan vannaları

B) Lazer müalicəsi

C) Aeroion müalicəsi

D) Santimetrdalğalı müalicə

E) UBŞ eritem dozalarda
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
514) Yuxarı yaş həddi olan xəstələrə hansı masaj daha göstərişdir?
A) Yumşaq üslubla

B) İdman masajı

C) Seqmentar

D) Klassik

E) Ümumi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
515) Yuxarı yaş həddi olan xəstələrə ultrabənöşəyi şüalanma nə zaman təyin edilir?
A) Qalxanvari vəzin düyünlü zobu

B) Tireotoksikozda

C) Dayaq-hərəkət aparatı xəstəliklərində

D) Yaşlılıq kaxeksiyasında

E) Ürəyin işemik xəstəliyində
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
516) Herontologiyada sümük sınıqları zamanı nə tətbiq edilir?
A) Ultrasəs müalicəsi

B) Franklinizasiya

C) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi

D) UYT


E) SMD
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
517) Podaqralı artrit zamanı tətbiq edilən optimal müalicəvi effekt hansıdır?
A) Birinci ayaq darağı falanqanın və topuq oynaqlarının ultrabənövşəyi şüalanması

B) Aeroionoterapiya

C) Sirkulyar duş

D) Darsonvalizasiya

E) Tonüstü tezlikli cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
518) Hormonal spondilopatiya zamanı hansı üsullar daha göstərişdir?
A) Aeroion müalicəsi

B) Palçıq aplikasiyaları

C) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

D) İnduktotermiya

E) Natrium fosfat və kalsium elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
519) İlkin xroniki pielonefrit zamanı kəskinləşmənin sakitləşdiyi mərhələdə hansı müalicə tətbiq edilir?
A) Böyrək proyeksiyasına UYT- müalicə

B) Böyrək proyeksiyasına DMD-müalicə

C) Sulfid vannaları

D) Furadonin və antibiotik elektroforezi

E) Lazer müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
520) Xroniki pielonefritin remissiya və minimal fəallıq mərhələsində kəskinləşmənin profilaktikası məqsədilə nə tətbiq edilir?
A) Lazer şüalanması

B) Sahələrlə UBŞ

C) Ultrasəs

D) Böyrək proyeksiyasına kalsium, mis, maqnezium, pelloidin elektroforezi

E) Böyrək proyeksiyasına İYT-müalicə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
521) Qlomerulonefritin qeyri fəal mərhələsində mikrohematuriyanı azaltmaq məqsədilə nə tətbiq edilir?
A) Paravertebral UYT elektrik sahəsi

B) Böyrək nahiyyəsinin UB şüalanması

C) Böyrək proyeksiyasına induktotermiya

D) Ultrasəs

E) Endonazal kalsium elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Bölmə 14. Uşaq və yeniyetmələrin fiziki amillərlə müalicəsi.
522) Yarımçıq doğulmuş və südəmər uşaqlara tətbiq edilən elektrik sahəsinin maksimal gücü nə qədərdir?
A) 20 V

B) 10 Vt


C) 15 Vt

D) 30 Vt


E) 40 Vt
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
523) Pediatriyada ultrasəsin gücünün maksimal sıxlığı nə qədərdir?
A) 0,3 Vt/sm2

B) 0,6 Vt/sm2

C) 0,5Vt/sm2

D) 0,05 Vt/sm2

E) 0,1 Vt/sm2
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
524) Südəmər uşaqlar üçün hansı əlamət xarakterik deyil?
A) Sinir liflərinin demielinizasiyası

B) Cavab reaksiyalarının generalizasiyaya meylliyi zamanı onların tez zəifləməsi

C) İmmunoloji reaktivliyin yüksək olması

D) Sinir sisteminin morfoloji və funksional yetişkənliyi

E) Termorequlyasiyanın natamamlığı
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
525) 4-6 yaşlı uşaqlara fizioterapiya təyin edən zaman nəyi nəzərə almaq lazımdır?
A) Böyrəküstü vəzilərin funksiyasının enməsini

B) Böyrəküstü vəzilərin funksiyasının artmasını

C) Limfa toxumalarının inkişafının ləngiməsini

D) Sümük-əzələ sisteminin fəal inkişafını

E) Çəngələbənzər vəzin funksiyasının artmasını
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
526) Südəmər və kiçik yaşlı uşaqlara fizioterapiya təyin edən zaman onların dərisinin hansı xüsusyyiətini nəzərə almaq lazımdır?
A) Aşağı hidrofilliyini

B) Yüksək hidrofilliyini, qan damarları ilə yaxşı təchiz olunmasını

C) Zəif absorbsiya xüsusiyyətini

D) Qan damarları ilə zəif təchiz olunmasını

E) Quru və kövrək olmasını
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə