Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə6/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

339) Ümumi balneoreaksiyanın əsas klinik sindromlarına hansı əlamətlər aiddir?
A) Vegetativ- nevrastenik

B) Qanaxma riski

C) Əsas proseslərin xroniki hala keçməsinə görə

D) Dispeptik

E) Ümumi reaksiyanın növünə görə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Bölmə 13. Terapevtik profili xəstələrin fizioterapiya ıə kurort müalicəsi.

340) Arterial hipertoniyası olan xəstələrdə ürək-damar fəsadlarının artması hansı risk amillərindən asılıdır?
A) Autoimmun proseslərin inkişafı

B) Keçirilmiş infeksion xəstəlik

C) Tromboflebit

D) Siqaret çəkmə, dislipedemiya

E) Mədə-bağırsaq pozğunluğu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
341) Arterial hipertoniya zamanı hansı hədəf orqanları zədələnir?
A) Ürək və baş beyin damarları

B) Ağ ciyərlər

C) Qara ciyər

D) Mədə


E) Dalaq
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
342) Arterial hipertoniyanın fəsadlaşmamış formalarından hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Radon vannaları

B) Heç bir cavab doğru deyil

C) Hidroqalvanik vannalar

D) Desimetrdalğalarla müalicə

E) Santimetrdalğalarla müalicə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
343) «Quru» karbon vannaları arterial hipertoniya xəstəliyinin hansı fəsadlarında göstərişdir?
A) Tireotoksikoz (oyaniqliqla müşaiyyət olunan)

B) Kəskin venoz çatışmazlığı

C) Əsas mübadilə proseslərinin yürsək göstəricisi

D) Stabil stenokardiyanın III funksional sinfi

E) Ürək qüsurlarının dekompensasiya forması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
344) Sauna arterial hipertoniyanın hansı vəziyyətlərində göstərişdir?
A) Ürək qüsurlarının dekompensasiya forması

B) II mərhələ, aortanın qalxan şöbəsinin anevrizmi

C) I və II mərhələ

D) Tireotoksikoz (oyaniqliqla müşaiyyət olunan)

E) III mərhələ, qan dövranı pozğunluğu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
345) Arterial hipertoniya zamanı mərkəzi sinir sistemində neyro və hemodinamik proseslərə birbaşa təsir göstərmək üçün hansı cərəyan növündən istifadə edilir?
A) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

B) Dəyişən maqnit sahəsi və qalvanik cərəyan

C) Desimetr diapazonlu elektromaqnit cərəyanları

D) Diadinamik cərəyanlar

E) İmpuls cərəyanları ilə transserebral təsir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
346) Periferiik vazodepressiv mexanizmlərin stimulyasiyası üçün hansı amildən istifadə edilir?
A) Ultrasəs

B) Dəyişən maqnit sahəsi

C) Sinusoidal moduləolunmuş və diadinamik cərəyanlar

D) Balneomüalicə

E) Qalvanik cərəyan
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
347) Hipertoniya xəstəliyində böyrək hemodinamikasına təsir etmək üçün hansı amildən istifadə edilir?
A) Aeroion

B) Aerozol

C) Aromatik vannalar

D) Elektroyuxu

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
348) Qan dövranının hipokinetik variantında sulfid vannalarının hansı konsentrasiyası tətbiq edilir?
A) 100-150 mq/l

B) 200-250 mq/l

C) 25-50 mq/l

D) 200 mq/l

E) 10-20 mq/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
349) Katexolaminlərin ekskresiyasını azaltmaq üçün radon hansı konsentrasiyada istifadə edilir?
A) 20 nKi/l-ə qədər

B) 80-100 nKi/l

C) 100-250 nKi/l

D) 20-40 nKi/l

E) 40-80 nKi/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
350) Arterial hipertoniyanın III mərhələsi və stabil stenokardiyanın III funksional sinfi zamanı sadalanan amillərdən hansılar tətbiq edilir?
A) Elektroyuxu

B) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

C) Qalvanik cərəyan

D) Ultrasəs

E) Dəyişən maqnit sahəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
351) Sistemli sklerodermiya nədir?
A) Həm bu, həm də digəri

B) Birləşdirici toxumanın proqressivləşən xəstəliyi

C) Fibroz, əzələ və birləşdirici toxuma xəstəliyi

D) Əzələ toxuması xəstəliyi

E) Fibroz toxumanın proqressivləşən xəstəliyi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
352) Sistemli sklerodermiya xəstəliyində periartikulyar toxumalarda aydın proliferativ əlamətlər olduqda nə təyin edilir?
A) İnduktotermiya

B) Mikrodalğalıterapiya

C) UYT elektrik sahəsi

D) Hialuronidaza elektroforezi

E) Ultrabənövşəyi şüalanma
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
353) Sistemli sklerodermiya zamanı böyrəküstü vəziyə və oynaqlara induktotermiya hansı məqsədlə tətbiq edilir?
A) Ağrıkəsici təsir

B) Oynaqların stimulyasiyası

C) İmmunosupressiv təsir

D) Orqanizmin qlükokortikoid fəallığının artması, iltihab əleyhinə təsir

E) Dehidratasiyaedici
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
354) Sklerodermiya zamanı balneomüalicə hansı zədələnmə zamanı təyin edilir?
A) Dayaq-hərəkət aparatının zədələnməsi

B) Dayaq-hərəkət aparatının və daxili orqanların zədələnməsi

C) Dərinin zədələnməsi

D) Daxili orqanların zədələnməsi

E) Dayaq-hərəkət aparatının və dərinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
355) Peşə xəstəliklərinə hansılar aiddir?
A) Pielonefrit

B) Pnevmokonioz, Kesson xəstəliyi

C) Sinuit

D) Serebral araxnoidit

E) Əyripəncəlik
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
356) Vibrasion xəstəliklər zamanı fiziki amillər hansı məqsədlə təyin edilir?
A) Qeyri spesifik immuniteti artırmaq

B) Vibrasion həssaslığı artırmaq

C) Ağrıkəsici, trofikanı yaxşılaşdırmaq

D) Sorucu təsir

E) Stimuləedici
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
357) Vibrasion xəstəliyin ilkin əlamətləri hansılardır?
A) Həssaslığın aydın pozuntuları

B) Barmaq uclarının paresteziyası

C) Vibrasion həssaslığın artması

D) Ətraflarda kəskin ağrılar

E) Angiospastik krizlər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
358) Vibrasion xəstəliyin ikinci mərhələsinə xas olan əlamətlər hansılardır?
A) Ətrafların paresteziyası

B) Dəri və hərarət həssaslığının enməsi

C) Kapilyarların genişlənməsi

D) MSS-də aydın dəyişikliklər

E) Kəskin ağrı sindromu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
359) Vibrasion xəstəliyin birinci mərhələsində hansı təyinatlar göstərişdir?
A) Sollüks

B) UYT elektrik sahəsi

C) Ultrasəs

D) Ağ skipidar vannaları

E) Parafin aplikasiyaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
360) Vibrasion xəstəliyin ikinci mərhələsində hansı amillər əks göstərişdir?
A) Ultrasəs

B) İnduktotermiya

C) Elektroyuxu

D) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi

E) Dərman elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
361) Ağciyər peşə xəstəliklərinə hansılar aiddir?
A) Bronxoektaz xəstəliyi

B) Pnevmoniya

C) Quru plevrit

D) Bronxial astma

E) Pnevmokonioz
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
362) Ağciyərlərin peşə xəstəliyində hansı inqalyasiya növləri göstərişdir?
A) Dərman tozu

B) Qələvi, mineral sular

C) Buxar

D) Duz-qələvi

E) Yağ
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
363) Dəri xəstəlikləri zamanı dərman elektroforezinin əsas parametrləri hansılardır?
A) Yüksək olmayan konsentrasiya

B) Davamiyyətli təsir müddəti

C) Təsir intensivliyi

D) Cərəyanın yüksək sıxlığı

E) Dərman maddəsinin yüksək konsentrasiyası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
364) Dəri xəstəlikləri zamanı ultrabənövşəyi şüalanmanın əsas xüsusiyyətləri hansılardır?
A) UBŞ kiçik biodozada tətbiqi

B) 10-12 xəstədə müəyyən edilmiş orta biodozanın istifadə edilməsi

C) Ümumi UBŞ sürətlənmiş sxem üzrə tətbiqi

D) Fərdi biodozanın müəyyən edilməsi, UBŞ fotosensibilizatorlarla uyğunlaşması

E) UBŞ uzunmüddətli tətbiqi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
365) Dəri xəstəliyinin kəskin dövründə qaşınmanı aradan götürmək üçün hansı vannaları tətbiq etmək məqəsədəuyğundur?
A) Yod-brom vannaları

B) Nişasta vannaları

C) Karbon vannaları

D) Natrium xlorid vannaları

E) Radon vannaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
366) Psoriaz zamanı xəstəliyin proqressivləşən mərhələsində hansı amilləri təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Darsonvalizasiya

B) Ultrasəs

C) Fotokimyəvi müalicələr

D) UBŞ çöhrə dozaları

E) Çobanyastığı vannaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
367) Psoriatik artropatiya zamanı hansı amillər göstərişdir?
A) Sauna

B) Şarko duşu

C) Masaj

D) Radon vannaları, elektroyuxu

E) Kontrast vanalar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
368) Ümumi UBŞ hansı xəstəliklər göstərişdir?
A) Fotodermatoz

B) Qırmızı qurdeşənəyi

C) Neyrodermit (yayılmış formanın remissiya məhələsi)

D) Günəş qaşınması

E) Psoriazın yay forması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
369) Ekzema zamanı xəstəliyin kəskin mərhələsində hansı amillər göstərişdir?
A) Endonazal dimedrol elektroforezi

B) Ultrabənövşəyi şüalanma

C) Sulfid vannaları

D) Darsonvalizasiya

E) Sollüks
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
370) Xroniki ekzema zamanı zədə ocağına təsir etmək üçün hansı amilləri təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Sollüks

B) UBŞ


C) UYT elektrik sahəsi

D) Ozokerit

E) Fonoforez
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
371) Ocaqlı sklerodermiya zamanı hansı təyinat məqsədəuyğundur?
A) Elektroforez və UYT tezlikli elektrik sahəsi

B) Franklinizasiya

C) Elektroyuxu

D) Ultrasəs və ya fonoforez və palçıq aplikasiyaları

E) Vermel üslubu ilə ümumi elektroforez
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
372) UBŞ–ya qəti əks göstəriş hansıdır?
A) Psoriaz

B) Vitiliqo

C) Ekzema

D) Qırmızı qurd eşənəyi

E) Alopesiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
373) Ekzemanın mikrob və dihidrotik formalarında hansı prosedurları təyin etmək daha məqsədəuyğundur?
A) Qırmızı diapazonlu ultrabənövşəyi şüalanma

B) Diadinamik cərəyanlar, sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

C) Ultrabənöşşəyi şüalanma

D) Darsonvalizasiya

E) İnduktotermiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
374) Diffuz neyrodermit zamanı hansı prosedurları təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) İnduktotermiya

B) Palçıq müalicəsi

C) Darsonvalizasiya

D) Maqnit müalicəsi

E) Endonazal kalsium (dimedrol) elektroforezi və elektroyuxu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
375) Dirsək və diz oynaqlarının məhdudlaşmış neyrodermiti zamanı hansı müalicə növünü təyin etmək daha effektlidir?
A) Elektroyuxu

B) Böyrəküstü vəzi nahiyyəsinə DMD müalicə

C) Ləngidilmiş sxemlə ümumi UBŞ

D) Bitemporal UYT elektrik sahəsi

E) Zədə ocaqlarının fonoforezi və palçıq aplikasiyaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
376) Diffuz neyrodermitin diffuz mərhələsində balneomüalicənin hansı növü daha effektlidir?
A) Sulfidli vannalar

B) Nişasta vannaları

C) Oksigen vannaları

D) Şam ekstraktlı vannalar

E) Dəniz çimmələri
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
377) Vitiliqo xəstəliyi zamanı hansı amillər daha effektlidir?
A) Fotoximioterapiya və sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

B) DMD müalicə

C) Zədə ocaqlarının fonoforezi

D) Mikroelementlərin elektroforezi

E) Bitemporal UYT elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
378) Xroniki örə xəstəliyinin kəskin mərhələsində fizioterapiyanın hansı üsulları daha məqsədəuyğundur?
A) Darsonvalizasiya

B) Şarko duşu

C) Radon vannalar

D) Aeroionoterapiya

E) Endonazal dimedrol elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
379) Ocaqlı keçəlləşmə (diffuz forma) zamanı hansı fizioterapiya üsulları daha effkektivdir?
A) Darsonvalizasiya

B) Başın və yaxalıq nahiyyəsinin darsonvalizasiyası və zədə ocağının ultrasəsi

C) Fotokimyəvi terapiya

D) Yaxalıq nahiyyəsinin UBŞ

E) Endonazal dimedrol elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
380) 60 yaşlı xəstələrdə ÜİX, II funksional sinif gərginlikli stenokardiya, hipertoniyanın II mərhələsi zamanı hansı proseduru təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) İnduktotermiya

B) Ultrasəs

C) Elektroyuxu

D) Ultrabənövşəyi şüalanma

E) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
381) ÜİX, II funksional sinif gərginlikli stenokardiya , hipotoniya zamanı hansı amillər təyin edilir?
A) Aşağı tezlikli maqnit sahəsi ilə onurğanın boyun-döş şöbəsinə təsir

B) Onurğanın döş şöbəsinin diadinamoterapiyası

C) Ürək nahiyyəsinin interferensterapiyası

D) Ümumi təsir üslubu ilə nikotin turşusu elektroforezi

E) Onurğanın döş şöbəsinə UYT elektrik sahəsi ilə təsir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
382) ÜİX, I- II funksional sinif gərginlikli stenokardiya zamanı hansı amillər təyin edilir?
A) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

B) UYT elektrik sahəsi

C) Ultrasəs

D) Franklinizasiya

E) Heparin elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
383) ÜİX zamanı tətbiq edilən fiziobalneoamillər hansı təsir göstərir?
A) Ürəyin ötürücü sisteminə

B) Hiperkoaquləedici

C) Damardaraldıcı

D) Damargenişləndirici

E) Qıcıqlandırıcı
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
384) Stenokardiyanın müalicəsi zamanı dərman elektroforezi hansı üslublarla aparmaq olar?
A) Boyun fəqərələrinə

B) Göz-ənsə üslubu ilə

C) Reflektor-seqmentar (onurğanın yuxarı döş və bel-oma şöbəsinə elektrodların yerləşdirilməsi)

D) Endonazal

E) Epiqastral nahiyyəyə köndələn üslubla
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
385) 55 yaşlı xəstələrə ÜİX, infarktdansonrakı kardioskleroz zamanı, miokard infarktından 40 gün sonra, II funksional sinif gərginlikli stenokardiyada, hipertoniyanın II mərhələsində reabilitasiya şöbəsində hansı müalicə təyin edilə bilər?
A) İnterferensterapiya

B) Onurğanın Th10-L1 şöbəsinin maqnit müalicəsi

C) Ultrasəs

D) Onurğanın C4-Th5 boyun-döş şöbəsinə İYT elektromaqnit sahəsi (460 MHs)

E) İnduktotermiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
386) Kiçikocaqlı miokard infarktının kəskin fazasında 10-12 gün sonra hansı müalicəni təyin etmək olar?
A) Sedativ üslubla elektroyuxu

B) Tonüstü tezlikli cərəyan

C) Transkardial üslubla maqnezium elektroforezi;

D) Amplipulsterapiya

E) Ümumi masaj
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
387) Miokard infarktı kecirən xəstələrində reabilitasiyanın ikinci mərhələsində yerli kardioloji sanatoriyalarda, xəstəxana və poliklinikalarda reabilitasiya şöbələrində nə təyin etmək olar?
A) Dozalaşmış gəzinti, «quru» karbon vannaları

B) Ürək nahiyyəsinin induktotermiyası

C) Sauna

D) Vibromasaj

E) Ürək nahiyyəsinin ultrasəs müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
388) Ürəyin işemik xəstəliyində, stenokardiyada gərginliyin I-II funksional sinfində sanatoriyalarda hansı müalicə kompleksləri göstərişdir?
A) Elektroyuxu, sulfid vannaları, müalicəvi bədən tərbiyəsi, masaj

B) Dozalaşmış gəzinti, Şerbak üsulu ilə qalvanik yaxalıq, natrium-xlorid vannaları

C) Karbon vannaları, müalicəvi bədən tərbiyəsi, masaj

D) Elektroyuxu, nitroqliserin elektroforezi

E) Elektroyuxu, radon vannaları, yaxalıq nahiyyəsinə brom elektroforez
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
389) Ürəyin işemik xəstəliyində, stenokardiyada gərginliyin IV funksional sinfində hansı müalicə tətbiq etmək məqsədəuyğundur?
A) Ürək nahiyyəsinə İYT elektromaqnit sahəsi (460 MHs) ilə təsir

B) İnduktotermiya

C) Lazer müalicəsi, venadaxili və ya venaüstü şüalanma

D) Diadinamoterapiya

E) Franklinizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
390) ÜİX , infarktdan sonrakı kardioskleroz zamanı, miokard infarktından bir il sonra, ürək ritminin pozulması olmadan, funksional sinifdən asılı olaraq xəstələrə hansı kurortlar göstərişdir?
A) I- II funksional, 0-I çatışmazlıq- qışda və yayda Kislovodsk

B) III funksional sinif, I çatışmazlıq- yerli kardioloci sanatoriyalar Kislovodsk

C) III- IV funksional sinif, I-II çatışmazlıq-adət edilmiş iqlimi olan yerli kardioloji sanatoriyalar

D) II funksional sinif, 0-I çatışmazlıq- dənizkənarı və adət edilmiş iqlim kurortları

E) I funksional sinif, 0-I çatışmazlıq- dənizkənarı alçaq dağlıq iqlim kurortları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
391) Revmatizmin etiologiyasında nə əhəmiyyət kəsb edir?
A) A qrup streptokokk

B) Virus intoksikasiyası

C) Hiperestrogeniya

D) İmmunitetin pozulması

E) İnfeksion- allergik genez
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
392) Revmatik prosesin kəskin mərhələsində dərman müalicəsi ilə yanaşı nə tətbiq edilir?
A) Ultrasəs müalicəsi

B) Sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

C) Desimetr diapazonlu İYT- müalicə

D) Elektroyuxu

E) Vermel üslubu ilə kalsium elektroforez
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
393) Revmatizmin kəskin mərhələsində ultrabənövşəyi şüalanmaya hansı xəstəliklər əks göstərişdir?
A) Diz oynaqlarının revmatik artriti

B) Kaxeksiya

C) Biləklərin revmatik artriti

D) Ağır böyrək zədələnmələri

E) I- II mərhələli qan dövranı pozulması olan ağır ürək zədələnməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
394) Balneomüalicəvi prosedurların aparılması üçün hansı metodik şərtləri yerinə yetirmək vacibdir?
A) Radonun konsentrasiyası 40 nKi/l

B) Hidrogen sulfidin konsentrasiyası 100 mq/l

C) Vannaların günaşırı qəbulu

D) Suyun hərarəti 36- 370C

E) Karbonun konsentrasiyası 1,4 q/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
395) Revmatizm zamanı balneo müalicənin tətbiqinə hansı xəstəliklər əks göstərişdir?
A) II A mərhələsindən yuxarı qan dövranı çatışmazlığı

B) Ürək ritminin pozulması, seyrək ekstrasistoliya

C) Xroniki tonzillit

D) Mitral qapaq stenozu üstünlük təşkil edən ürəyin kombinəolunmuş qüsuru

E) Mitral qapaq çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
396) Revmatik prosesin bütün mərhələlərində infeksiya ocağının (xroniki tonzillit) sanasiyası məqsədilə nə tətbiq edilir?
A) Elektrostumulyasiya

B) Badamcıqlara ultrasəslə təsir

C) Böyrəküstü vəzi nahiyyəsinə induktotermiya ilə təsir

D) Elektroyuxu

E) Darsonvalizasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
397) Bronxitin hansı formalarında fiziki amillərlə müalicə göstərişdir?
A) Bronxlarda dərhal əməliyyatdan sonrakı vəziyyət(qanaxma təhlükəsi olduqda)

B) Tez-tez qanhayxırma ilə müşaiyət olunan bronxoektazla fəsadlaşmış xroniki bronxit

C) Xroniki irinli bronxitin qeyri tam remissiya dövrü

D) Kəskin obstruktiv bronxit

E) Xroniki bronxit kəskin ürək çatışmazlığı ilə müşaiyyət olunduqda
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
398) Kəskin kataral bronxit zamanı ambulator müalicə şəraitində hansı prosedurlar aparmaq məqsədəuyğundur?
A) Palçıq müalicəsi

B) Natrium – xlorid vannaları

C) Dioksidinlə aerozol müalicə

D) Diadinamoterapiya

E) Sirkulyar duş
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
399) İrinli bronxitin kəskinləşmə mərhələsində fizioterapiyanın sadalanan üsullarından daha patogenetik əsaslananlar hansılardır?
A) İnduktotermiya

B) İstilik müalicəsi

C) Flüktuorizasiya

D) Ultayüksək tezlikli elektrik sahəsi

E) Darsonvalizasiyatimulyasiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə