Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə5/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

268) Skipidar vannalarının hazırlanması üçün istifadə olunan «skipidarın sarı məhlulu»- nun tərkibinə nə daxildir?
A) Arsen

B) Sulfidlər

C) Kalium permanqanat

D) Yod


E) Gənəgərçək yağı, olein turşusu, distillə suyu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
269) Zədələnməmiş dəridən vannalar zamanı orqanizmə nə daxil olur?
A) Hormonlar

B) Arsen


C) Natrium, sulfidlər

D) Karbon turşusu

E) Üzvi maddələr
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
270) Hərəkətsiz duşlara hansılar aiddir?
A) Yelpikvari duş

B) Qalxan duş

C) Sualtı duş-masaj

D) Şotland duşu

E) Şarko duşu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
271) Süni yod-brom vannalarının hazırlanması üçün hansı kimyəvi maddələr lazımdır?
A) Distillə suyu

B) Hidrogen xlorid turşusu

C) Natrium yodid, kalium bromid

D) Arsen


E) Kalsium xlorid
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
272) Süni hidrogen sulfid vannalarının hazırlanması üçün hansı inqredientlər olmalıdır?
A) Arsen

B) Natrium sulfid, natrium hidrokarbonat

C) Distillə suyu

D) Hidrogen peroksid

E) Kalium permanqanat
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
273) Hidrogen sulfid vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Baş beyin damarlarının kəskin aterosklerozu

B) Xroniki qaraciyər xəstəlikləri

C) Ürəyin işemik xəstəliyi

D) Vegetodamar disfunksiyaları

E) Qeyri vərəm mənşəli poliartrit
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
274) Süni oksigen vannalarının hazırlanması üçün hansı inqredientlər olmalıdır?
A) Hidrogen xlorid turşusu

B) Xörək duzu

C) Natrium hidrokarbonat

D) Kalium permanqanat

E) Arsen
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
275) Radon vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Hipertireoz

B) Müxtəlif mənşəli leykopeniya

C) Epilepsiya

D) Onurğaarası osteoxondroz , polinevritin yarımkəskin dövrü

E) Kəskin iltihabi xəstəliklər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
276) Karbon vannalarının təsiri hansı amillərdən asılıdır?
A) Karbon qazının tərkibindən

B) Otağın işıqlanma dərəcəsindən

C) Vannadakı suyun miqdarından

D) Otaqdakı havanın nəmlik göstəricisindən

E) Otaqdakı havanın hərarətindən
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
277) Karbon vannaları tənəffüs siteminə hansı təsiri göstərir?
A) Analgetik təsir göstərir

B) Tənnəfüsün tezliyini artırır

C) Tənəffüsün bir dəqiqədə olan həcmini artırır

D) Tənəffüsün həcmini azaldır

E) Tənəffüs sisteminin fəallığını artırır
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
278) Karbon vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) II mərhələdən yuxarı serebral ateroskleroz

B) Polioielit

C) Hipertireoz

D) Mitral qapağın çatışmazlığı, hipertoniyanın I-II А mərhələsi

E) Osteoartroz
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
279) Natrium xlorid vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Ürəyin 3-cü sinif xroniki işemik xəstəliyi

B) Osteoartroz, xroniki salpinqooforit

C) Tromboflebitin başlanğıc mərhələsi

D) Vegetativ polineyropatiyalar

E) Hipertireoz
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
280) Yod-brom vannaları hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Stenokardiya, ürək ritminin və keçiriciliyinin pozulması olmayan aterosklerotik kardioskleroz

B) Piylənmənin hipofizar forması

C) I-II dərəcəli tireotoksikoz

D) Podaqra

E) Tromboflebitin kəskin mərhələsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
281) Minerallaşması 1,5-3 q/l olan mineral suyun 40-45°S temperaturda, gündə 3-4 dəfə yeməkdən 40 dəqiqə əvvəl, kiçik qurtumlarla yavaş-yavaş içilməsi hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Xroniki pielonefrit

B) Yüksək hərəki fəallığa malik xroniki kolit

C) Bütün həzm sistemi xəstəlikləri

D) Xroniki pankreatit

E) Normal sekresiyalı xroniki qastrit
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
282) İçməli mineral sular hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Virus hepatiti

B) Kəckin böyrək çatışmazlığı

C) Qida borusu və mədə çıxacağının daralması

D) Kəskinləşmə fazasında olmayan mədə və onikibarmaq bağırsaq xorası

E) Qeyri spesifik xoralı kolit
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
283) Hansı təsir növləri natrium xlorid vannaları ilə uyğun gəlir?
A) Oynaqlara UYT elektrik sahəsi

B) «Şalvar» palçıq aplikasiyaları

C) Sualtı duş-masaj

D) Elektroyuxu

E) Hidroqalvanik kameraların tətbiqi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
284) Bağırsaq yuyulmasına hansı xəstəliklər göstərişdir?
A) Qasıq yırtıqları

B) Qeyri spesifik xoralı kolit

C) Xroniki appendisit

D) Xroniki proktit

E) Xroniki kolitlər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Bölmə 10. Soyuq və isti ilə müalicə. Palçıq müalicəsi.
285) İstilik daşıyıcılarının fiziki xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsində hansı xüsusiyyətlər vacibdir?
A) Elektrik keçiriciliyi

B) İstilik keçiriciliyinin oemaması

C) Konveksiyanın olması

D) Toxumaların sıxlığı

E) İstilik tutumu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
286) Parafin-ozokerit müalicəsi zamanı hansı təhlükəsizlik texnikalarına əməl edilməlidir?
A) Qoruyucu eynəklər istifadə edilməlidir

B) İstilik daşıyıcı qızdırıcıları sorucu şkafda quraşdırılmalıdır

C) Qoruyucu şirma istifadə edilməlidir

D) Xəstənin üzərindən metallik əşyalar götürülməlidir

E) Mikronaqilli pərdə ilə təcrid olunmalıdır
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
287) Müalicəvi palçıq növündən olan kükürdlü lil harada əmələ gəlir?
A) Meşə sahələrində

B) Vulkanlarda

C) Şirin su göllərində

D) Çay axarlarında

E) Duzlu göllərdə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
288) Palçıq müalicəsinə hansı xəstəliklər göstərişdir?
A) Qaraciyər sirrozu

B) Kəskin iltihabi xəstəlıklər

C) Sklerodermiya,

D) Müxtəlif lokalizasiyalı vərəm

E) Revmatizmin fəal mərhələsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
289) Palçıq müalicəsi hansı əsas müalicəvi effektlərə malikdir?
A) Lifayırıcı

B) Hipokoaquləedici

C) İltihab əleyhinə

D) Analgetik təsir göstərir

E) Keratolitik təsir göstərir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
290) Naftalan müalicəsi bir gündə hansı üsullarla aparıla bilər?
A) Palçıq müalicəsi

B) İnduktotermiya

C) Qum müalicə

D) Mineral vannalar

E) Masaj
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
291) Krioterapiyanın aparılması üçün hansı aparatlardan istifadə edilir?
A) «Медивент- 4У»

B) «УЗТ»


C) «АГН-8»

D) «Гермес»

E) «АСБ-2»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
292) Krioterapiyanın müalicəvi effektində hansı amillər rol oynayır?
A) Biokimyəvi

B) Hipokoaquləedici

C) Metabolik

D) Desensibilizəedici

E) Təzyiq
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
293) Naftalan nefti hansı təsirlərə malikdir?
A) Ağrıkəsici, iltihab əleyhinə

B) Tonuslaşdırıcı

C) Lifayırıcı

D) Trofikanı zəiflədir

E) Hipokoaquləedici
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
294) Naftalan nefti ilə müalicəyə hansı xəstəlik göstərişdir?
A) Dayaq hərəkət aparatı xəstəlikləri

B) Qan xəctəlikləri

C) Kəskin iltihabi proseslər

D) Fəal vərəm

E) Xoşxassəli törəmələr
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
295) Müalicəvi palçıqların tərkibindəki qeyri üzvi birləşmələr harda üstünlük təşkil edir?
A) Sapropellərdə

B) Torflarda

C) Naftalanda

D) Vulkan palçıqlarında

E) Sulfid lillərdə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
296) Torf aplikasiyalarında icazə verilən maksimal hərarət nə qədərdir?
A) 460C

B) 520C


C) 440C

D) 500C


E) 480C
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
297) Kükürdlü lilin regenerasiyası hansı müddətə baş verir?
A) 3- 6 ay

B) 6- 12 ay

C) 1- 1.5 ay

D) 12 aydan çox

E) 2- 2.5 ay
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
298) Sapropel palçıqlar nəyin dibində əmələ gəlir?
A) Vulkan kraterləri

B) Şirin su gölləri

C) Müxtəlif göllər

D) Duzlu göllər

E) Limanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
299) Palçıq müalicəsinə hansı xəstəlıklər əks göstərişdir?
A) Travmatik nevrit travmadan 10 gün sonra

B) Oynaq kontrakturası

C) Kəskinləşmə dövründə olan salpinqooforit

D) Topuq oynağının vətərlərinin gərilməsi (5gün ərzində)

E) Mədə xorasının remissiya mərhələsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
300) Yerli istilik prosedurları (palçıq müalicəsi, parafin müalicəsi və s.) hansı xəstəliklərdə təyin edilir?
A) Üz sinir nevritinin yarımkəskin mərhələsi

B) Fəal vərəm

C) Mastopatiya

D) Hepatitin kəskin mərhələsi

E) Xroniki adneksit
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
301) Sapropel palçıq hansı rəngdə olur?
A) Boz

B) Qəhvəyi

C) Boz-qəhvəyi

D) Qara


E) Ağ
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
302) Yanıqlarda parafin müalicəsini hansı üsulla aparmaq məqsədəuyğundur?
A) Qat - qat

B) Salfet - aplikasion

C) Küvet - aplikasion

D) Parafin - yağ qarışığı səpələməsi

E) Vanna
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
303) Parafinlə (ozokeritlə) bilək və pəncəyə təsir göstərmək üçün prosedur hansı üsulla aparılmalıdır?
A) Parafin - yağ qarışığı səpələməsi

B) Salfet - aplikasion

C) Küvet - aplikasion

D) Vanna


E) Qat - qat
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
304) Vaginal tamponlar üçün istifadə edilən kükürd- lilin maksimal hərarəti nə qədərdir?
A) 540С

B) 520C


C) 480C

D) 460C


E) 500C
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Bölmə 11. Punktur fizioterapiya.
305) Refleksoterapiyanın təsiri nəticəsində dəridə olan bioloji nöqtələrin fəallaşdırılmasından sonra yaranan dəyişikliklər hansı nahiyyələrdə baş verir?
A) Mərkəzi sinir sistemi şöbəsi

B) İynəbatırma nöqtəsindən uzaqda yerləşən hüceyrə membranı

C) Onurğa beyni seqmenti

D) Bioloji nöqtənin lokal zonası

E) Sinir lifi, akson
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
306) «Punktur fizioterapiya» müalicə üsulunda bioloji fəal maddələrə nə ilə təsir göstərilmir?
A) Dərman maddəsi inyeksiyası

B) İynə


C) Elektrik, işıq, mexaniki və s. enerji növləri

D) Parafin aplikasiyaları

E) Yandırma üçün siqar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
307) Refleksoterapiyanın mürəkkəb məsələlərindən biri akupunktur nöqtələrini seçmə prinsipidir və bu zaman əsas kriteri kimi hansı məsləhət görülür?
A) Xəstəliyin simptom və sindromlarının patogenetik əsaslarının azalması

B) Metodiki tövsiyələrdən istifadə

C) Nöqtələrin seçilməsi ( funksional xüsusiyyətləri nəzərə almaqla)

D) Orqanın funksional vəziyyətindən asılı olaraq nöqtələrin seçilməsi

E) Nöqtələrin və inervasion bağların patoloji ocaqla anatomik- topoqrafik yerləşməsinin istifadəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
308) Elektrik cərəyanı ilə bioloji fəal nöqtələrə təsir necə adlanır?
A) Akupunktur

B) Fonopunktura

C) Elektropunktura

D) Fotopunktura

E) Vakuumpunktura
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
309) Akupunktur nöqtələrinə elektrik cərəyanı ilə təsir üçün nə tətbiq edilir?
A) Elektromaqnit şüalanması

B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi

C) Sabit elektrik cərəyanı

D) İkitaktlı fasiləsiz cərəyan

E) Yüksək gərginlikli elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
310) Bioloji fəal maddələrə işıq şüalanması ilə təsir necə adlanır?
A) Elektropunktura

B) Akupunktura

C) Aurikulopunktura

D) Kriopunktura

E) Fotopunktura
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
311) Fotopunktura üsulunda hansı təsir daha əsaslanmış hesab edilir?
A) Görünən şüalanma

B) İQŞ


C) Lazer İQŞ

D) Radioşüa

E) UBŞ
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
312) Bioloji fəal nöqtələrə təsir necə adlanır?
A) Fonopunktura

B) Kriopunktura

C) Lazerpunktura

D) Elektropunktura

E) Fotopunktura
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
313) Bioloji fəal nöqtələrə soyuq agentlərinin istifadəsi necə adlanır?
A) Fonopunktura

B) Lazeropunktura

C) Elektropunktura

D) Kriopunktura

E) Termopunktura
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
314) Elektropunktur təsir üsulu fizioterapiyanın hansı üsulları ilə müştərək aparıla bilir?
A) Dərman elektroforezi

B) Diadinamoterapiya

C) Su müalicəsi

D) TTC- müalicə

E) Amplipulsterapiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Bölmə 12. Kurortologiya.
315) «Sirab» mineral suyu təsnifata görə hansı mineral sulara aiddir?
A) Karbon qazlı

B) Yod-brom tərkibli

C) Kükürd tərkibli

D) Dəmir tərkibli

E) Arsen tərkibli
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
316) Günəş vannaları tətbiq edildikdə bir müalicəvi dozaya düşən qiyməti neçədir?
A) 15 kal

B) 20 kal

C) 10 kal

D) 5 kal


E) 25 kal
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
317) Çılpaq bədən üçün ekvivalent-effektiv hərarətin komfort həddi neçədir?
A) 17-22° C

B) 9-16°C

C) 23-26° C

D) 1-8° C

E) 26° C-dən yuxarı
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
318) Ekvivalent –effektiv hərarəti (EEH) 17-20° C olan hava vannaları necə adlanır?
A) Sərin

B) Orta soyuq

C) İlıq

D) İndifferentE) Soyuq
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
319) Hava vannalarında zəif rejimdə maksimal soyuqluq yükü nə qədərdir?
A) 100 kC/m2

B) 60 kC/m2

C) 160 kC/m2

D) 120 kC/m2

E) 140 kC/m2
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
320) Hava vannalarında orta rejimdə maksimal soyuqluq yükü nə qədərdir?
A) 60 kC/m2

B) 180 kC/m2

C) 100 kC/m2

D) 140 kC/m2

E) 160 kC/m2
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
321) «İstisu» mineral suyu hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Beyin qan dövranı pozğunluqları

B) Təkrar qanaxmalarla müşaiyət olunan mədə və onikibaraq bağırsaq xorası

C) Qara ciyər, öd kisəsi

D) Şəkərli diabet

E) Vərəm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
322) Təsnifata görə hansı mineral sular süfrə mineral sulara aiddir?
A) Tutqun

B) İstisu

C) Badamlı

D) Şirlan

E) Qalaaltı
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
323) Zəif rejimdə dənizdə çimməyə hansı soyuqluq yükü uyğundur?
A) 160-200 kC/m2

B) 60-100 kC/m2

C) 100-140 kC/m2

D) 20-60 kC/m2

E) 140-160 kC/m2
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
324) Orta rejimdə dəniz çimmələri zamanı uyğun gələn soyuqluq yükü nə qədərdir?
A) 60-100 kC/m2

B) 160-200 kC/m2

C) 100-140 kC/m2

D) 20-60 kC/m2

E) 140-160 kC/m2
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
325) Zəif soyuqluq yükünə malik hava vannaları hansı xəstəliklərə göstərişdir?
A) Hipertoniyanın II mərhələsi

B) Mədə xorasının kəskinləşmə dövrü

C) Refmatizmin fəal fazası

D) Kəskin ilnihabi proseslər

E) Revmatoid artritin fəal fazası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
326) Hipertoniyanın II mərhələsində kompleks kurort müalicəyə hansı üsullar daxil edilə bilər?
A) II rejim üzrə hemoterapiya

B) Krioterapiya

C) Natrium xlorid vannaları

D) Ümumi naftalan vannaları

E) Karbon vannaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
327) Onurğa beyin xəstəlikləri və travmaları zamanı xəstələr hansı xüsusiləşmiş kurortlara göndərilirlər?
A) Sadqorod, Serqiyev mineral suları

B) Yessentuki

C) Tişkovo

D) Soçi


E) Kislovodsk
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
328) Fedorov-Çubukov təsnifatına görə hansı hava növləri ayırd edilir?
A) Hipoksik hava

B) Mənfi hava şəraiti

C) Mülayim hava

D) Şaxtasız hava, şaxtalı hava

E) İsti hava
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
329) İqlim müalicəsinə hansı təsirlər aiddir?
A) Tallasoterapiya

B) Helioterapiya

C) Aromaterapiya

D) Fitoterapiya

E) Aeroterapiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
330) Balneoloji kurortlar hansı şəkildə bölünür?
A) Dəniz-iqlim

B) İqlim-balneoloji, balneopalçıq

C) Palçıq müalicəsi

D) İqlim kurortları

E) Dağlıq ərazi kurortlari
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
331) Ekvivalent-effektiv hərarət (EEH) anlayışına hansı göstəricilər daxildir?
A) Radiasiya göstəricisi

B) Havanın hərarəti

C) Atmosfer təzyiqi, havanın rütubəti

D) Barometrik təzyiq

E) Atmosfer təzyiqi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
332) Kurortlar əsas təbii müalicə amillərinə görə necə təsnif olunur?
A) Balneoloji

B) İqlim-balneoloji

C) Balneopalçıq

D) Mineral suların daxilə qəbulu

E) Dağlıq
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
333) Mineral su kurortlarının xarakteristikasında hansı əsas balneoloji kurortlar ayırd edilir?
A) Dəmir tərkibli

B) Arsen mineral sularla

C) Oksigenli

D) Yod-brom sularla

E) Karbon sularla
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
334) İqlim kurortları hansı şəkildə təsnif olunur?
A) Balneoiqlim

B) Dənizkənarı

C) Xüsusi amillərlə

D) Balneopalçıq

E) İqlim-palçıq
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
335) Dəniz çimmələrinə qarşı fizioloji reaksiya (kompensə olunan) hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?
A) Maksimal arterial təzyiqin azalması

B) Nədzin səngiməsi

C) Arterial təzyiqin dəyişməməsi

D) Minimal arterial təzyiqin artması

E) Nəbzin dəqiqədə 6-15 vurğu tezləşməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
336) Palçıq kurortlarında müalicəyə hansı xəstəliklər göstərişdir?
A) 2 B hipertoniya xəstəliyi

B) Hipertireoz

C) Osteoartroz

D) Ürək qüsurlarının dekompensasiya mərhələsi

E) Kəckin iltihabi proseslər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
337) Onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin natamam remissiya fazasında hansı kurortlar göstərişdir?
A) Qelenjik

B) Jeleznovodsk

C) Nalçik Krainka

D) Sadqorod

E) Serqiyev mineral suları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
338) Balneoloji kurortlarda sulfid sularla müalicəyə hansı xəstəliklər göstərişdir?
A) Xroniki qaraciyər çatışmazlığı

B) Kəskin böyrək çatışmazlığı

C) Vegetodamar disfunksiyaları

D) Obliterəedici endarteriit

E) Qanaxma
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə