Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə3/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

129) İnduktotermiya zamanı enerjinin daha fəal udulması harada baş verir?
A) Əzələlərdə və parenximatoz orqanlarda

B) Dəridə

C) Birləşdirici toxumada

D) Piy toxumasında

E) Sümüklərdə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
130) İnduktotermiya hansı xəstəliklərdə əks göstərişdir?
A) Xroniki salpinqooforitin infiltrativ dəyişikliklər mərhələsində

B) Ləngimiş pnevmoniyada

C) Ürəyin işemik xəstəliyinin III-IV funksional sinfində

D) Diz oynağının artrozunda

E) Xroniki hepatitdə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
131) İnduktotermiya hansı aparat vasitəsilə həyata keçirilir?
A) «ИКВ-4»

B) «Узор-2К»

C) «Поток-1»

D) «Искра-1»

E) «Амплипулс-4»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
132) UYT-terapiya zamanı təsir edən fiziki amil hansıdır?
A) Aşağı tezlikli dəyişən elektrik sahəsi

B) Ultrayüksək tezlikli dəyişən elektrik sahəsi

C) İmpuls cərəyanı

D) Yüksək gərginlikli daimi sahə

E) Sabit cərəyan
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
133) Ultrayüksəktezlikli elektrik sahəsi toxumalarda hansı dərinliyə keçir?
A) 1 sm-ə qədər

B) 13-15 sm

C) 2-3 sm

D) Birbaşa keçmə

E) 9-13 sm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
134) UYT-terapiya aparatları hansı tezlikdə işləyirlər?
A) 100 kHs

B) 460 mHs

C) 27,12 mHs və 40,68 mHs

D) 110 kHs

E) 440 kHs
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
135) UYT-terapiya aparatlarının siyahısına hansılar daxil deyil?
A) «Ундатерм-80»

B) «Импулс-3»

C) «АСБ-2»

D) «Минитерм-5»

E) «Экран-2»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
136) Ultrayüksəktezlikli elektrik sahəsi ilə təsir üçün nə istifadə edilir?
A) Kondensator lövhəciklər

B) Elektrod

C) İşıqlandırıcı

D) İnduktor-kabel

E) Şüalandırıcı
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
137) UYT elektrik sahəsinin gücünün ölçmə vahidi hansıdır?
A) Kilovatt

B) Milliamper

C) Vatt

D) Volt


E) Millitesla
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
138) Mikrodalğalı terapiya müalicə üsulu kimi nəyin istifadəsi ilə xarakterizə olunur?
A) Elektrik sahəsinin

B) Elektrik cərəyanının

C) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsinin

D) YT (yüksək tezlikli) diapazonlu elektromaqnit sahəsinin

E) İYT (ifrat yüksək tezlikli) diapazonlu elektromaqnit sahəsinin
Ədəbiyyat: Улащик В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003
139) Desimetr dalğalı terapiya aparatlarında elektromaqnit rəqslərinin tezliyi nə qədərdir?
A) 30 000 QHs

B) 2375 mHs

C) 460 mHs

D) 22 kHs

E) 880 kHs
Ədəbiyyat: Улащик В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
140) İYT şüalanmanın təsirinin 2375 mHs diapazon üçün keçmə dərinliyi nə qədər olmalıdır?
A) 10 sm

B) 3-5 sm

C) 1 mm

D) 3-5 mmE) 10-12 sm
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
141) 460 Hs tezlikli elektromaqnit şüalanmanın keçmə dərinliyi nə qədər olmalıdır?
A) 5-9 sm

B) 1-2 sm

C) Birbaşa keçmə

D) 15 sm


E) 5-9 mm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
142) Santimetrdalğalı terapiya aparatlarında elektromaqnit rəqslərinin tezliyi nə qədər olmalıdır?
A) 40,68 MHs

B) 110 kHs

C) 2375 MHs

D) 2500 Hs

E) 5000 Hs
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
143) İYT şüalanmanın aparılması üçün insan bədəninə nə ilə təsir edirlər?
A) İnduktorlar

B) İşıq ötürücü

C) Qurğuşun elektrodlar

D) Kondensator lövhəciklər

E) Şüalandırıcı reflektorlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
144) İYT elektromaqnit şüalanması zamanı toxumalarda baş verən əsas biofiziki proseslər hansılardır?
A) Mexaniki

B) Hidrodinamik

C) İstilik, ossilyator

D) Piqment əmələ gəlmə

E) Fotoelektrik
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
145) Santimetrdalğalı müalicə aparatlarına hansılar aiddir?
A) «Луч-2»

B) «Искра»

C) «Поток-1»

D) «Ультратон»

E) «Луч-11»
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
146) Desimetrdalğalı müalicə aparatlarına hansılar aiddir?
A) «Явь-1»

B) «Волна-2»

C) «Луч-11»

D) «Стимул-1»

E) «Искра»
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
147) İltihab və distrofik xarakterli ifratyüksək tezlikli terapiyanın müalicəvi effekti hansı təsirdən asılıdır?
A) İltihab əleyhinə

B) Şiş əleyhinə

C) Damardaraldıcı

D) Antiallergik

E) Hipokoaqulyasion
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
148) Tənəffüs orqanı xəstəlikləri zamanı ifratyüksəktezlikli müalicənin terapevtik effekti nədə özünü göstərir?
A) Sağ mədədciyə düşən yükün artmasında

B) Bronxospazmın artmasında

C) Xarici tənəffüsün funksiyasının yaxşılaşmasında

D) Qanın laxtalanma xüsusiyyətinin artmasında

E) Qanın oksigen nəqli funksiyasının pisləşməsində
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
149) İfratyüksəktezlikli terapiya qadın və kişi kiçik çanaq orqanları proyeksiyasına nə zaman tətbiq edilir?
A) Prostatitin adenomasında

B) Klimakterik sindromda

C) Prostatitdə, salpinqooforitdə

D) Uşaqlığın fibromasında

E) Hamiləlikdə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
150) İraq-ifrat YT müalicə üsullarına hansılar aiddir?
A) İmpuls cərəyanları ilə müalicə

B) Santimetr terapiya

C) Haloterapiya

D) Millimetrdalğalı müalicə

E) Desimetr terapiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
151) İraq-ifrat YT müalicənin aparılması zamanı elektromaqnit dalğalarının tezliyi nə qədər təşkil edilir?
A) 300 MHs-dən yuxarı

B) 5000 Hs

C) 13.56 MHs

D) 10-100 Hs

E) 30-300MHs
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
152) İraq-ifrat YT müalicənin aparılması üçün hansı aparatlardan istifadə edilir?
A) «Электроника»

B) «Явь»


C) «АМФИТ»

D) «Шлем»

E) «Стелла»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
153) İraq-ifrat YT müalicə zamanı hansı nahiyyəyə təsir göstərilir?
A) Əzələnin sümüyə birləşən nahiyyəsinə

B) Ağrı nöqtəsinə

C) Əzələnin vətərə keçən nahiyyəsinə

D) Ürək nahiyyəsinə

E) Qığırdaq toxumasına
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
154) Maqnit müalicəsi zamanı təsiredici amil hansıdır?
A) Daimi və ya dəyişən aşağı tezlikli maqnit sahəsi

B) İfratyüksək tezlikli elektromaqnit şüalanması

C) Orta tezlikli elektromaqnit sahəsi

D) Ultrayüksəktezlikli elektrik sahəsi

E) Dəyişən elektrik cərəyanı
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
155) Aşağı intensivlikli maqnit sahəsinin müalicəvi effektlərində hansı xüsusiyyətlər çatışmır?
A) Ödem əleyhinə

B) Damargenişləndirici

C) Eninəzolaqlı əzələlərin tonusunu artıran

D) Hipokoaqulyasiyaedici

E) Hipotenziv
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
156) Maqnit sahəsin intensivliyini ölçən vahidi hansıdır?
A) Volt

B) Millivatt

C) Millitesla

D) Millivolt

E) Milliamper
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
157) Maqnitoterapiya aparatlarına hansılar daxildir?
A) «Поток»

B) «Мустанг»

C) «АСБ»

D) «Полюс-2»

E) «Элион 132»
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
158) Aeroion müalicəsi üsulunda təsiredici amil hansıdır?
A) Dərman maddəsi aerozolları

B) Elektrik yüklənmiş toz hissəcikləri

C) Tozlandırılmış dərman maddəsi inqalyasiyası

D) Elektrik yüklənmiş ozon hissəcikləri

E) Elektrik yüklənmiş qaz və su molekulları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
159) Havanın ionlaşma dərəcəsi nə ilə qiymətləndirilir?
A) Ağır aeroionların miqdarına görə

B) Mənfi yüklənmiş aeroionların sayına görə

C) 1 sm2-də müsbət ionların mənfi ionlara nisbəti ilə

D) Hava mühitində aeroionların hərəkətliliyi ilə

E) Havada yüngül aeroionların miqdarı ilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
160) Müalicə məqsədilə havanın ionlaşmasında hansı unipolyarlıq koefisientinə malik mənfi yüklü aeroionlardan istifadə edilir?
A) 0,9-1,0

B) 1,2-1,3

C) 0,7-0,8

D) 0,1-0,4

E) 0,5-0,6
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
161) Bir prosedur ərzində tənəffüslə daxil olan aeroionların müalicəvi-profilaktik dozası nə qədərdir?
A) 205-300 mlrd aeroion

B) 155-200 mlrd aeroion

C) 10-40 mlrd aeroion

D) 305-400 mlrd aeroion

E) 50-150 mlrd aeroion
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
162) Aeroion müalicəsi aparatları sırasına hansılar daxildir?
A) «Искра-1»

B) «Узор 2-К»

C) «Элион-132»

D) «Амплипулс-5»

E) «Поток-1»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
163) Franklinizasiya üsulunda hansı amil təsir göstərir?
A) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi

B) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi

C) Yüksək gərginlikli daimi elektrik sahəsi

D) İmpuls maqnit sahəsi

E) Az şiddətli, yüksək gərginlikli dəyişən impuls cərəyanı
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
164) Franklinizasiya zamanı pasientə daimi maqnit sahəsi ilə yanaşı nə təsir göstərir?
A) Hava mühitində mexaniki rəqslər

B) Aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsi

C) Mənfi qütblü aeroionlar

D) Sabit elektrik cərəyanı

E) Yüksək fəallığa malik kimyəvi maddələr
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
165) Bir-birinə ziddiyyətli fiziki amillər hansılardır?
A) Desimetr və santimetrdalğalı mikrodalğalı müalicə və induktotermiya

B) Naftalan sürtmələri və işıq müalicəsi

C) Qalvanik cərəyanlarla müalicə və inqalyasiyalar

D) Elektrik cərəyanı ilə müalicə və istilik müalicəsi

E) Masaj və müalicəvi bədən tərbiyəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
166) Bir gündə eyni nahiyyəyə hansı prosedurların təyini uyğun deyil?
A) Naftalan aplikasiyaları və işıq müalicəsi

B) Palçıq aplikasiyaları və ultrasəs

C) Eritem dozada ultrabənövşəyi şüalanma və dərman elektroforezi

D) İnduktotermiya və sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

E) Dərman elektroforezi və mikrodalğalar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
167) Eyni gündə hansı refleksogen zonalara prosedurların təyini uyğun gəlmir?
A) Bel-oma

B) Epiqastral

C) Yaxalıq, sino-karotid

D) Onurğa sütunu

E) Boyun-döş
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
168) Eyni gündə hansı fiziobalneo amilləri tətbiq etmək olmaz?
A) Qalvnik cərəyanla və palçıq müalicəsi

B) İki ümumi vannalar

C) İnduktotermiya və sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar

D) Dərman elektroforezi və mikrodalğalar

E) Yerli qalvanik cərəyanı ilə müalicə və ümumi vanna
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
169) Fiziki amillər bir gündə hansı diaqnostik müayinələrlə aparılmır?
A) Sidik analizi

B) İmmunoloji analiz

C) Rentgen, qastroskopiya

D) Biokimyəvi analiz

E) Qanın klinik analizi
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
170) İki fiziki amillərin optimal uyğunluğunu hansıdır?
A) Ultrasəs-30 dəqiqə, sonra dərman elektroforezi

B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi və ifrat yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsi

C) Sedativ preparatların elektroforezi və Şarko duşu

D) İstilik prosedurları və soyuq suda yuyunma

E) Diadinamik və sinusoidal moduləolunmuş cərəyanlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
171) Sürücülərə işdən sonra təyin edilə biləcək fiziki amilləri hansılardır?
A) Ultrasəs

B) Elektroyuxu, sedativ preparatların dərman elektroforezi

C) Ultrabənövşəyi şüalarla müalicə

D) Tonüstü tezlikli cərəyanlar

E) İnduktotermiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
172) Lazer müalicəsi bir gundə hansı prosedurlarla aparıla bilər?
A) Ultrabənövşəyi şüalanma

B) İYT müalicə

C) UYT müalıcəsi

D) Görünən işıqla şüalanma

E) Dərman elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
173) Fiziki amilləri hansı variantlarda tətbiq etmək olar?
A) Kompleks

B) Müştərək

C) Kombinəolunmuş

D) Mərhələli

E) Ardıcıl
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
174) Flüktuorizəedici cərəyanların təsiri üçün hansı aparatlar istifadə olunur?

A) «АЛИМП»

B) «Ултратон-2»

C) «АСБ»


D) «Поток-1»

E) «Ягода»


Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Bölmə 6. İşıq müalicəsi.
175) İşığın əsas mahiyyəti nədir?
A) 1 m-1mm uzunluqlu elektromaqnit dalğaları

B) Elektrik yüklənmiş hissəciklərin istiqamətlənmiş hərəkəti

C) 0,4-0,002 mkm dalğa uzunluqlu elektromaqnit dalğaları

D) Mühitin hissəciklərinin mexaniki rəqsləri

E) İonların istiqamətlənmiş axını
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
176) Kvant enerjisi ilə dalğa uzunluğu arasında asılılıq necədir?
A) Düz proporsional

B) Eksponensial

C) Xətti

D) Kvadratik

E) Əks proporsional
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
177) Optik diapazonlu elektromaqnit dalğalarının toxumalara keçmə dərinliyi nədən asılıdır?
A) Şüalanma müddətindən

B) Dalğa uzunluğundan

C) İşıq axınının gücündən

D) Udma mühitinin optik xüsusiyyətindən

E) Şüalandırıcının növündən
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
178) İnfraqırmızı şüalanmanın dalğa uzunluğu diapazonu nə qədərdir?
A) 0,9 mkm - 0,76 mkm

B) 0,4 mkm - 0,18 mkm

C) 0,76 mkm - 400 mkm

D) 0,76 mkm - 0,4 mkm

E) 0,28 mkm - 0,02 mkm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
179) Görünən şüanın dalğa uzunluğu diapazonu nə qədərdir?
A) 140 mkm-0,7mkm

B) 0,76 mkm -0,4 mkm

C) 0,4 mkm-0,18mkm

D) 140 mkm- 0,76 mkm

E) 0,28 mkm -0,18 mkm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
180) İnfraqırmızı şüalanmanın temperatur generasiyası diapazonu nə qədərdir?
A) 100-400°C

B) 10 000-10500°C

C) 100-200°C

D) 200-400°C

E) 500-1000°C
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
181) İnfraqırmızı diapazonlu elektromaqnit dalğalarının qeyri koherent axınının toxumalara keçmə dərinliyi nə qədərdir?
A) 1-2 sm

B) 2-3 sm

C) 1-2 mm

D) 1 sm-ə qədər

E) 6-8 sm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
182) Yenidoğulmuşlarda sarılığın müalicəsi üçün hansı diapazonda göy işıq istifadə edilir?
A) 0,7-0,42 mkm

B) 0,45-0,5 mkm

C) 0,4-0,18 mkm

D) 0,4-0,37 mkm

E) 0,4-0,3 mkm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
183) Lokal nahiyyələrin şüalanması zamanı “ЛИК” aparatı necə yerləşdirilir?
A) Bədənə təmasla

B) Xəstədən 5-10 sm iəsafədə

C) Xəstənin üzərindən 100 sm məsafədə

D) Xəstənin üzərindən 25-30 sm məsafədə

E) Xəstənin yan tərəfindən 50-75 sm məsafədə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
184) Eyni gündə müxtəlif nahiyyələrə infraqırmızı şüalarla təsir hansı prosedurlarla uyğun gəlmir?
A) İstilikli işıq vannası ilə

B) Ultrasəslə

C) Dərman elektroforezi ilə

D) Sinusoidal moduoəolunmuş cərəyanlarla

E) UYT elektrik sahəsi ilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
185) Ultrabənövşəyi şüalanma optik spektrda hansı diapazona malikdir?
A) 0,76-0,4 mkm

B) 140-0,76 mkm

C) 0,28-0,18 mkm

D) 0,4-0,002 mkm

E) 0,5-0,45 mkm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
186) Ultrabənövşəyi şüalanmanın toxumalara keçmə dərinliyi nə qədərdir?
A) 1 sm-ə qədər

B) 2-6 sm-ə qədər

C) 10 sm-ə qədər

D) 0,5 mm-ə qədər

E) 1 mm-ə qədər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
187) Hüceyrənin hansı hissəsi ultrabənövşəyi spektrin uzundalğalı hissəsini udur?
A) Hüceyrə protoplazması

B) Hüceyrə qişası

C) Mitoxondri

D) Bütün strukturlar eyni dərəcədə

E) Nüvə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
188) Dəyişilmiş ultrabənövşəyi spektrin qısadalğalı sahəsi hansı diapazonda yerləşir?
A) 0,34-0,76 mkm

B) 0,4-0,76 mkm

C) 0,4-0,002 mkm

D) 140-0,9 mkm

E) 0,28-0,18 mkm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
189) Hansı proses ultrabənövşəyi eritema üçün xarakter deyil?
A) UB şüalanmanın dalğa uzunluğundan asılılığı

B) Şüalanmadan 3-8 saat sonra yaranması

C) Prosedur zamanı yaranması

D) Dəqiq sərhəddin olması

E) Şüalanma sahəsinin piqmentasiyası
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
190) Ultrabənövşəyi şüalanma hansı dalğa uzunluğunda daha uzunmüddətli eritema saxlayır?
A) 0,3-0,32 mkm

B) 0,28-0,293 mkm

C) 0,18-0,279 mkm

D) 0,46-0,76 mkm

E) 0,14-0,26 mkm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
191) Orta biodozanın təyini zamanı ultrabənövşəyi şüa lampası ilə dəri səthi arasında məsafə nə qədər olmalıdır?
A) 10 sm

B) 50 sm


C) 75 sm

D) 25 sm


E) 1 m
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
192) Lampa ilə bədən arasında məsafə dəyişdikdə biodoza necə dəyişir?
A) Məsafənin kvadratına əks proporsional

B) Məsafəyə proporsional

C) Məsafəyə əks proporsional

D) Dəyişməz qalır

E) Məsafənin kvadratına düz proporsional
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
193) Ultrabənövşəyi şüalanmanın orta biodozasının müəyyənləşdirilməsi nə zaman aparılmalıdır?
A) Yarım ildə bir dəfə

B) İki ayda bir dəfə

C) Üç ayda bir dəfə

D) Ayda bir dəfə

E) Ayda iki dəfə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
194) Böyüklər üçün ultrabənövşəyi şüalanmanın birdəfəlik sahəsi nə qədər təşkil edir?
A) 200-250 sm2

B) 60-80 sm2

C) 80-100 sm2

D) 600 sm2

E) 800-1000 sm2
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
195) Eyni nahiyyəyə yerli eritemoterapiyanın təyini hansı prosedurla uyğunlaşa bilər?
A) Palçıq müalicəsi ilə

B) Elektroforezlə

C) Ultrasəslə

D) İstilikli işıq vannası ilə

E) UYT müalicə ilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
196) Lazer şüalanmasının gücünün ölçmə vahidi nədir?
A) Volt

B) Coul/sm2

C) nKi

D) Vatt/sm, mVt/sm2E) Amper
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
197) L-0,63 mkm qırmızı spektrdə lazer şüalanmasının dəriyə keçmə dərinliyi nə qədərdir?
A) 10 sm-1 m

B) 1-10 sm

C) 1-3 sm

D) 1 mm-1sm

E) 2-4 sm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
198) Lazer şüalanmasının başlanğıc müalicəvi dozası nə qədərdir?
A) 2-4 C

B) 4-5 C


C) 6-8 C

D) 0,05-0,5 C

E) 1-2 C
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
199) İşıq axınına xas olan əlamətlər hansılardır?
A) Elektromaqnit induksiyası

B) Elektrik qütbləşməsi

C) Kavitasiya

D) İonlaşma

E) Difraksiya, interferensiya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə