Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə17/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

972) Miokardın distrofik pozulması və hiperkalsiemiya ilə idmançılara nə təyin oluna bilər?
A) Natrium brom

B) İnderal

C) Maqnezium

D) Kalium orotat

E) İzoptin, kalium xlorid
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
973) “Qaraciyər - ağrı” sindromu idmançılarda hansı əlamətlərlə təzahür edir?
A) “Ac” ağrılarla, artıq dərəcədə iştaha ilə

B) Biokimyəvi müayinənin nəticələrinin dəyişilməsi ilə

C) Qaraciyərin ölçülərini azalması ilə

D) Qaraciyərin ölçüsünün artması ilə, mədə şirəsinin turşuluğunun artması ilə

E) İntensiv yükləmələr zamanı sağ qabırğaaltı nahiyyədə ağrılarla, iş qabiliyyətinin enməsi ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

Bölmə 33. İdman iş qabiliyyətinin artması və bərpası sistemi.

974) İntensiv əzələ işi zamanı idmançının yorğunluğunun obyektiv əlamətlərinə hansılar aiddir?
A) Görülən işin davam edilməsi

B) Periferik və mərkəzi hemodinamikanın dəyişməməsi

C) Hərəkət koordinasiyasının dəyişilməsi, hərəkət cəldliyinin və gücünün enməsi

D) Hərəkət gücünün saxlanılması

E) Koordinasıyanın dəyişilməməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
975) Əzələ fəaliyyəti zamanı idmançıların orqanizminin yorulma mexanizminin pozulması əlamətləri hansılardır?
A) Tənəffüs sisteminin funksiyasının pozulması

B) Mərkəzi sinir və humoral mexanizmlərində

C) Əzələ sistemində yerli dəyişikliklərin mövcudluğu

D) Əzələ fəaliyyətinin mərkəzi requlyasiyası

E) Ürək – damar sisteminin artıq dərəcədə gərginliyi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
976) Intensiv əzələ fəaliyyəti zamanı yorğunluğun inkişaf fazaları hansılardır?
A) Kompensasiya, super kompensasiya

B) Ürək çatışmazlığı

C) Dekompensasiya

D) Tənəffüs çatışmazlığı

E) Qanda dəyişikliklər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
977) Tsiklik idman növlərində idmançının iş qabiliyyətini limitləşdirən orqanizmin sistemləri hansıdır?
A) Mərkəzi sinir sistemi

B) Ürək-damar sistemi

C) Maddələr mübadiləsi

D) Tənəffüs sistemi

E) Əzələ sistemi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
978) Sürət-güc idman növlərində idmançının iş qabiliyyətini limitləşdirən orqanizmin sistemləri hansıdır?
A) Maddələr mübadiləsi sistemi

B) Mərkəzi sinir sistemi

C) Sinir-əzələ sistemi

D) Ürək-damar sistemi

E) Əzələ sistemi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
979) İntensiv iş zamanı baş beyində artıq dərəcədə gərginlikdən bioloji məfətli proses hansıdır?
A) Tormozlama

B) Azan sinirin tonusunun artması

C) Simpatik sinir sistemi tonusunun artması

D) Retikulyar formasiyanın fəallığının artması

E) Oyanma
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
980) Əzələdə yorğunluq hansı biokimyəvi və neyrofizioloji proseslərlə əlaqəlidir?
A) Bilirubinemiya ilə

B) Natrium iolarının balansı ilə

C) Mikrosirkulyasiya ilə

D) Katexolaminlərin toplanması ilə

E) Kalsium və kalium ionlarının balansı ilə, əzələ liflərinin fəallığının enməsi ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
981) Intensiv əzələ fəaliyyəti zamanı iş qabiliyyətinin bərpası prosesi nə vaxt baş verir?
A) Bir ay keçdikdən sonra

B) 3 gün keçdikdən sonra

C) İkinci gün ərzində

D) İş zamanı və dərhal işdən sonra

E) Bir həftə keçdikdən sonra
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
982) İdmançının iş qabiliyyətinin bərpası sistemi hansıdır?
A) Sosial

B) Bədii


C) Pedaqoji, tibbi-bioloji, psixoloji

D) İntelektual

E) İctimai
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

Bölmə 34. Masaj
983) Masajın aparılması üçün xüsusi ayrılmış otaqda bir yerə düşən sahə nə qədərdir?
A) 18 m2

B) 15 m2


C) 8 m2

D) 16 m2


E) 10 m2
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
984) Tavanın hündürlüyü nə qədər olmalıdır?
A) 2 m

B) 3 m


C) 2,5 m

D) 1,8 m


E) 1,7 m
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
985) Masaj kabinasının eni və uzunluğu nə qədər olmalıdır?
A) 3,0-2,0 m

B) 2,0-1,5 m

C) 2,5-2,0 m

D) 3,4 -2,0 m

E) 3,5-4,0 m
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
986) Masaj kabinasında sorucu–təmiz hava ilə təmin edən ventilyasiya qurğusu vasitəsi ilə havanın dəyişilməsi neçə dəfə olmalıdır (1 saat ərzində)?
A) 2

B) 3


C) 1

D) 6


E) 5
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
987) Masaj otağının temperaturu nə qədər olmalıdır?
A) 250 C

B) 200 C


C) 180 C

D) 280 C


E) 220 C
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
988) Prosedur çarpayısı massaj üçün nə ölçüdə olmalıdır?
A) 180-50-703 sm

B) 230-110-125 sm

C) 210-90-100 sm

D) 200-80-100 sm

E) 220-100-120 sm
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
989) Sürtücü vasitələr hansı masaj zamanı tətbiq olunmur?
A) Seqmentar – reflektor masaj

B) Belin masajı

C) Ətrafların masajı

D) Əl, ayaqların masajı

E) Üz nahiyyəsinin masajı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
990) Masaj zamanı talkın istifadəsi nə hallarda göstərişli deyil?
A) Bədənin çəkisindən asılı olaraq

B) Piyləmə səbəbindən

C) Çox tərləmə halında

D) Astenik vəziyyətdə

E) Ahıl yaşlı xəstələrə
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
991) Masajistə olan əsas tələblər hansılardır?
A) Əlcəklərin istifadəsi

B) Masajı oturaq vəziyyətdə aparılması

C) Əllərə ciddi qulluq

D) Xüsusi geyim

E) Masajı ayaq üstə duran vəziyyətdə aparılması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
992) Masaja əks göstərişlərə hansılar aid deyil?
A) Damarların trombozu

B) Skolioz

C) Dərinin irinli prosesləri

D) Dəri tamlığının geniş sahəli pozulmaları

E) Qanaxmaya meyillik
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
993) Klassik massaj üslublarına hansılar aid deyil?
A) Vibrasiya

B) Sığallama

C) Qabırğaarası əzələlərin masajı

D) Ovxalama

E) Sürtmə
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
994) Sığallama üslubuna hansı aid deyil?
A) Silkələmə

B) Daraqvari

C) Səthi

D) Xaçşəkilli

E) Spiralşəkilli
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
995) Sürtmə üslublarına hansılar aid deyil?
A) Yonma

B) Səthi


C) Ştrixləmə

D) Çimdikləmə

E) Silkələmə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
996) Vibrasiya üslublarına hansılar aid deyil?
A) Dartılma

B) Yonma


C) Səthi vibrasiya

D) Çubuqla döymə

E) Döyülmə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
997) Başın gigiyenik masajına hansılar aid deyil?
A) Başın tük nahiyyəsinin sığallanması

B) Başın dərisinin döyülməsi

C) Əl barmaqları ilə başın daraqvari sürtmələri

D) Yumşaq toxumaların ardıcıl sıxılmalırı və yerdəyişməsi

E) Alın ənsə istiqamətində başın sığallanması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
998) Boyunun gigiyenik masajına hansılar aid deyil??
A) Məməyəbənzər – döş -körpücük əzələnin ovxalanması

B) Paravertebral nahiyyələrin vibrasiyası

C) Məməyəbənzər çıxıntı, ənsə nahiyyələrinin sürtmələri

D) Müstəvili sığallama

E) Boyunun arxa səthinin köndələn ovxalanması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
999) Əllərin gigiyenik masajının əsas üslublarına hansılar aid deyil?
A) Çiyin, çiyinüstü və saitin sərələnmə üslubu ilə masajı

B) Çiyinin ikibaşlı əzələsinin fasiləsis vibrasiyası

C) Dirsək oynağının tutma ilə sığallanması

D) Əldən çiyin oynağı istiqamətində sığallamasıE) Əllərin çimdikləmə ilə ovxalanması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə