Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə16/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

919) Uşaqların fiziki tərbiyyəsinə dair həkim nəzarətinə nə daxildir?
A) Müalicəvi gimnastika və MBT məşqləri zamanı, uşaqlarda böyrək və sidik ifraziyyat sisteminin funksional müayyinə üslubları

B) Müalicəvi gimnastika və MBT məşqləri zamanı, uşaqlarda qan dövranı sisteminin funksional müayyinə üslubları

C) Müalicəvi gimnastika və MBT məşqləri zamanı, uşaqlarda həzm sisteminin funksional müayyinə üslubları

D) Heç bir cavab düzgün deyil

E) Müalicəvi gimnastika və MBT məşqləri zamanı, uşaqlarda endokrin sisteminin funksional müayyinə üslubları
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

Bölmə 30. Bədən tərbiyəsi ilə məşqul olanlara fiziki nəzarət

920) Xüsusi qruplarda məşqul olan şagirdlərin fiziki tərbiyyəsinin əsas məsələsi hansılardır?
A) Sağlamlığın möhkəmlənməsi üçün və orqanizmin orqanlarının və sistemlərinin fizioloji aktivliyinin yüksəldilməsi

B) Tənəffüs funksiyasının yaxşılaşması

C) Düzgün fiziki inkşafa və qamətin korreksiyasına təkan vermək

D) Fiziki və zehni işgüzarlığın artırılması

E) Əsas hərəki bacarıqların mənimsənilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
921) Xüsusi qruplarda bədən tərbiyəsi ilə məşqul olan məktəblilərin düzgün qamətinin formalaşmasını təmin edən amillərə hansılar aid deyil?
A) Daxili orqanların normal fəaliyyəti

B) Diqqətin yaxşılaşması

C) İşgüzarlığın artırılması

D) Fiziki yükləmələr zamanı enerji sərfinə qənaət

E) Dayaq- hərəkət aparatının funsiyasının artırılması
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
922) Xüsusi qruplarda idman dərsinin əsas hissəsinə hansılar daxildir?
A) Əsas hərəkətlərdən yalnız birinin öyrədilməsi

B) Aşağı və yuxarı yaşlı məktəb qruplarına idman oyunlarının əlavə edilməsi

C) Aşağı yaşlı qrupların məktəblilərin oyunlarına orta hərəkətlərin daxil edilməsi

D) Korreksiyaedici hərəkətlərin əlavə edilməsi

E) Bir neçə hərəkətin öyrədilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
923) Xüsusi qruplarda idman dərsinin yekun hissəsinin xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Bütün yaş qruplarına zəif temptə yerimənin əlavəsi

B) 3-5 dəqiqə müddəti

C) Tənəffüs hərəkətinin əlavəsi

D) 10 dəqiqəyə qədər müddət

E) Bütün yaş qruplarına az hərəkətli oyunların əlavəsi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
924) Xüsusi qruplardakı şagirdlərin fiziki tərbiyəsinin əlavə forma və vasitələrinə hansılar daxil deyil?
A) Orqanizmin möhkəmlənməsi

B) Yeriş və piyada turizmi

C) Səhər gigiyenik gimnastikası

D) Qaçış


E) İdman dərsindən əvvəl gimnastika, tənəffüsdə hərəkətli oyunlar
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
925) Məktəblilərin dərs zamanı həkim- pedaqoji nəzarətinə hansılar daxil deyil?
A) Fiziki hərəkətlərinin şagirdlərin orqanizminə təsirin öyrənilməsi

B) Məktəblilərin düzgün tibbi qruplara bölünməsi

C) Məktəblilərin orqanizminə fiziki məşqlərin təsirinin öyrənilməsi

D) Dərslərin gigiyenik şəraitinin qiymətləndirilməsi

E) Qida rejiminin öyrənilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И. Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
926) Bədən tərbiyəsi məşqlərindən sonra az dərəcədə yorğunluğun vizual kriteriləri nə ilə təzahür edir?
A) Komandanın düzgün yerinə yetirilməsi

B) Hiss olunan təngnəfəslik

C) Birqədər tənəffüsün tezləşməsi

D) Az tərləmə

E) Dərinin bir qədər çox qızarması
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
927) Uşaqların sağlamlığının kompleks qiymətləndirmə kriteriyalarına hansılar aiddir?
A) Döş qəfəsinin çevrəsi

B) Uşaqların fiziki inkişafının dərəcəsi

C) Hərəkət vərdişlərinə yiyələnmə dərəcəsi

D) Bədənin çəki göstəricisi

E) Orqanizmin rezistentlik dərəcəsi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
928) Kütləvi yoxlamalar zamanı uşaqlarda rezistentlik dərəcəsinin təyinin əsas üsulu hansılardır?
A) Dərinin termometriyası

B) Əlin dinamometriyası

C) Qanın immunoloji göstəricilərinin qiymətləndirilməsi

D) Qanda lizosim fəallığının təyini

E) Qanın kliniki analizində leykositar düsturun qiyməti
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
929) İkinci sağlamlıq qrupuna hansı uşaqlar daxildir?
A) Səhətində mühüm dəyişiklikləri olan

B) Əyripəncəlik olduqda

C) Qamətin pozulması olan

D) Ağır anamnezi olan

E) Xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi olduqda
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
930) Üçüncü sağlamlıq qrupuna hansı uşaqlar aiddir?
A) Xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi olduqda

B) Əyripəncəlik olduqda

C) Səhhətində mühüm dəyişiklikləri olan

D) Ağır anamnezi olan

E) Sağlamlıqda qüsur olmadıqda
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
931) Düzgün qamətin formalaşmasına yonəlmiş məşqlərdə hansı əzələlərə təsir olunur?
A) Bazu əzələlərinə

B) Sağrı əzələlərinə

C) Baldır əzələlərinə

D) Budun dördbaşlı əzələlərinə

E) Belin enli əzələlərinə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
932) 3-7 yaşlarında uşaqlara öyrədilən hərəkət vərdişlərinə hansılar aid deyil?
A) Hündürlüyə hoppanma (qaçan vəziyyətdən)

B) Gimnastik pillələrə çıxma

C) Hündürlüyə hoppanma (yerdə duran vəziyyətdən)

D) Yerdə qaçış

E) Kiçik topların atılması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
933) Əhalinin kütləvi idman növlərinə hansılar aid deyil?
A) Ritmik gimnastika

B) Bədii gimnastika

C) İstehsalat gimnastikası

D) Sağlamlıq qrupları

E) Gimnastika
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

Bölmə 31. Tibbi idman
934) Fiziki hazırlıq etaplarında idman seçimi məsələlərinə hansılar aiddir?
A) İdman nailiyyətlərinə görə seçim

B) Ölçü göstəricilərinə görə seçim

C) Aerob və anaerob məhsuldarlığına dair yüksək göstərici ilə idmançıların seçimi

D) Yaş həddinə görə seçim

E) İdman növünə uyğun daha da perspektivli uşaqların seçimi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
935) Gənc idmançıların ilkin idman hazırlığı etaplarında seçiminə dair əsas kriterilərə hansılar aiddir?
A) Anaerob məhsuldarlıq

B) Fiziki inkişaf göstəriciləri

C) Səhhətin vəziyyəti

D) Bioloji yaş

E) Aerob məhsuldarlıq
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
936) Gənc idmançıların xüsusi seçim etaplarında seçim kriterilərə hansılar aiddir?
A) İdman texniki nəticələrinin qeyri stabilliyi

B) Bioloji yaş dövrü

C) Emosional gərginlik vəziyyəti

D) Bədən quruluşu tipi, fiziki iş qabiliyyəti

E) Sağlamlığın vəziyyəti
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
937) Gənc idmançılarda arterial hipertenziyanın inkişaf səbəbləri hansılardır?
A) Bioloji yaş dövrü

B) İnfeksion xəstəliklər

C) Ürək həcminin və ürəyin sistolik qan atımının yüksəlməsi

D) Böyüyən orqanizmə qeyri adekvat fiziki yüklər, xroniki infekrsiya ocaqları, mərkəzi sinir sisteminin emosional labilliyi

E) Dayaq- hərəki sistemi xəstəlikləri
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
938) Uşaqlarda ağ ciyərlərin həyat tutumunu artıran idman ixtisaslaşması hansıdır?
A) Ağır atletika

B) Yüngül atletika

C) Üzgüçülük

D) Stolüstü tennis

E) Bədii gimnastika
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
939) Gənc idmançılarda fiziki yükləmələr zamanı qanda xoşagəlməz dəyişikliklərə hansılar aiddir?
A) Leykositlərin yüksəlməsi

B) Eozinofillərin yüksəlməsi

C) Eritrositlərin çökmə surətinin yüksəlməsi

D) Qan laxtalanması göstəricisinin enməsi

E) Hemoqlobinin enməsi, retikulositlərin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
940) Gimnastların fiziki yükləmələrinin qiymətləndirilməsin daha informativ fizioloji göstəricilərinə hansılar aiddir?
A) Arterial təzyiqinin artması

B) İşıq və səs qıcığına reaksiyanın surəti

C) Nəbz təzyiqinin artması

D) Arterial təzyiqin kəskin enməsi

E) Ürək yığılmalarının tezliyi və ağ ciyərlərin həyat tutumu, əzələ gücü
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
941) İdmançıların orqanizminin fiziki yükləməyə adekvat reaksiya göstəricilərinə hansılar aiddir?
A) Nəbzin və arterial təzyiqin yükləmədən 5 dəqiqə sonra bərpası

B) Nəbzi təzyiqin artması

C) Sistolik arterial təzyiqin enməsi

D) Ağ ciyərlərin həyatı həcminin azalması

E) Arterial təzyiqin artması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
942) Gənc idmançılarda, fiziki yükləmə zamanı arterial təzyiqin reaksiyasına təsir göstərən amıllərə hansı aid deyil?
A) Yaş dövrü

B) Yetişkənliyin dərəcəsi

C) Məşq prosesinin istiqamətliyi

D) Məşqliyin dərəcəsi

E) Cins
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
943) Marafon qaçışı ilə məşğul olan idmançıda sabit vəziyyətdə başlanğıc göstəriciləri normadadır. Yarış yükləməsindən sonra Hb-nin az miqdarda enməsi, qlükozanın 10% enməsi, laktatın 50% artması, sidik cövhərinin 40% artması müşahidə olunur. İdmançının məşqliyinin səviyyəsi necə qiymətləndirilir?
A) Yüksək

B) Aşağı


C) Orta

D) Qeyri- kafi

E) Kafi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская,Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
944) İdmançıların qidalanması üçün artıq dərəcədə enerjili hesab olunan qida komponenti hansıdır?
A) Üzvi maddələr

B) Mineral maddələr

C) Karbohidratlar

D) Zülallar

E) Yağlar
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская,Т.И.Долматова,«Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
945) Fiziki yükləmələr üçün optimal hesab olunan idmançının qidasının zülal faizi hansıdır?
A) 10- 14%

B) 25- 30%

C) 80- 90%

D) 50- 60%

E) 65- 70%
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
946) Müxtəlif idman növləri ilə məşğul olan idmançıların enerji sərf etmə göstəricisinin gün ərzində dəyişilməsi (kkal) nə qədər təşkil edir?
A) 8000- 9000

B) 1800- 5000

C) 1400- 4500

D) 2800- 8000

E) 2000- 7000
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
947) Böyüklərdə zülal hesabına enerji göstəricisi 1 kq çəkidə nə qədər təşkil edir?
A) 38 k / kal

B) 27 k / kal

C) 30 k / kal

D) 50 k / kal

E) 42 k / kal
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
948) İdmançıların energetik imkanlarını artırmaq məqsədi ilə qaraciyərdə qlikogenoliz prosesini fiziki yükləmələr zamanı artırmaq üçün orqanizmə əlavə nə daxil ola bilər?
A) Fosfatlar

B) Yağlar

C) Kalsium

D) Zülallar

E) Karbohidratlar
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
949) Orqanizmdə neytral yağların parçalanmasının stimulyasiyasını təmin edən maddə hansıdır?
A) Fosfatlar

B) Efirlə birləşmiş yağ turşusu

C) β- lipoproteidlər

D) Xolesterin

E) Xolin
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
950) Hipoksiya şəraitində idmançının fiziki iş qabiliyyətini artıran maddələr hansılardır?
A) Keton cisimlər

B) Xolesterin

C) Zülallar

D) Fosfatlar

E) Vitamin B15 (kalium panqamat)
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
951) Sürətlə bədənin çəkisinin enməsi zamanı idmançılar tərəfindən maddələr mübadiləsi pozulmalarının qarşısını almaq məqsədilə nə tətbiq olunur?
A) Xüsusi fiziki məşqlərin tətbiqi

B) Orqanizmin qələviləşdirilməsi, aerob fiziki yükləmələrin tətbiqi

C) Dərman maddələrinin qəbulu

D) Anaerob fiziki yükləmələrin tətbiqi

E) İntensiv fiziki məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
952) 2 aydan yuxarı uşaqlarda hansı məşqlər tətbiq oluna bilər?
A) Əzələlərin izometrik gərginlik məşqləri

B) Passiv, fəal, reflektor

C) İntensiv

D) Oynaqlar üçün dinamik məşqlər

E) İdeomotor
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
953) Erkən yaş dövründə uşaqlara tətbiq olunmayan fəal fiziki məşqlər hansılardır?
A) Pəncəyə təzyiq zamanı ayaqların reflektor yığılması

B) Əllərin oyuncaqların arxasınca qaldırılması

C) Pəncənin baldır istiqamətində bükülməsi zamanı başın qaldırılması

D) Ayaqla “qılıncın” itələnməsi

E) Beldən qarın üzərinə çönmələr
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
954) Bir yaşa qədər uşaqlarda tətbiq olunan reflektor fiziki məşqlər hansılardır?
A) Qoltuqlar altında saxlama zamanı şaquli vəziyyətdə ayaqların düz açılışı

B) İdeomotor məşqlərin tətbiqi

C) Pəncənin altını qıcıqlandırdıqda ayaq barmaqlarının bükülüb açılması

D) Yan tərəfə uzanan vəziyyətdə onurğanın açılması

E) Horizontal vəziyyətdə əllər dayaqda, ayaqların açılması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
955) Uşaqlarda erkən yaşlarında koordinasiyanın inkişafına yönəlmiş fiziki məşqlər hansılardır?
A) Dayaqdan yapışaraq ayağa qalxmaq

B) Bədənin qabağa əyilməsi və dikəlməsi

C) Qoltuqlar altında saxlama zamanı şaquli vəziyyətdə ayaqların düz açılışı

D) Yan tərəfə uzanan vəziyyətdə bədənin açılması

E) İməkləmə
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
956) Erkən yaşında uşaqlara suda üzmələr üçün əks göstərişlər hansılardır?
A) Travmadan sonrakı vəziyyətlər

B) Dayaq – hərəki aparatının xəstəlikləri

C) Dərinin irinli prosesləri

D) Əzələ – bağ aparatı xəstəlikləri

E) Həzm sistemi xəstəlikləri
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

Bölmə 32. İdmançılarda xəstəlik və travmalar
957) İdman travmalarının xarici səbəbi hansılardır?
A) Yorğunluq

B) Təlim- məşqedici məşqlərin və yarışların qeyri- düzgün təşkili və üslubları

C) Hərəkət strukturunun biomexaniki pozulması

D) İdmançının orqanizminin funksional vəziyyətinin dəyişilməsi

E) İdmançının fiziki hazırlığının lazımı dərəcədə olmaması
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
958) İdman travmatizminin profilaktikası məqsədi ilə hansı tədbirləri görmək məsləhət deyil?
A) İdmançıların fiziki və texniki hazırlığının təkmilləşdirilməsi

B) Mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətini stimulə edən dərman preparatlarını qəbul etmək

C) İdmançılarla sanitar- maarifləndirmə işlərinin aparılması

D) Fiziki məşqlərin və məşq yerlərinin gigiyenasına riayət etmək

E) İdmançıların fiziki hazırlığının və səhətinin vəziyyətinə həikim və həkim- pedaqoji nəzarətinin vaxtında aparılması
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
959) Skelet əzələlərinin hissəvi qırılması zamanı ilkin yardım tədbirlərinə nə daxildir?
A) Ətrafların əzələlərinin funksiyasının gücləndirilməsi

B) Ritmik gimnastika

C) Ətrafın gips langeti vasitəsi ilə və ya kip bint sarığı ilə immobilizasiyası

D) Fəal fiziki məşqlər

E) İzometrik gimnastika və mülayim hərarətli vannaların tətbiqi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
960) Burun sümüklərinin sınığı simptomları hansılardır?
A) Heç bir dəyişiklik müşahidə olunmur

B) Burun tənəffüsü dəyişilməz qalır

C) Sümük birləşmələri hərəkətliliyi müşahidə olunmur

D) Konyuktivanın irinli prosesi

E) Burun nahiyyəsində deformasiya və ağrıları çətinləşmiş burun tənəffüsü
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
961) Diz oynağının travmatik hemartrozunun əlamətlərinə hansılar aid deyil?
A) Ətrafın məcburi yarımbükülü vəziyyəti

B) Diz oynağının tam hərəkətliliyinin saxlanılması

C) Oynaqda kəskin ağrılar

D) Oynağın konturlarının dəyişilməsi və ətraf ölçüsünün böyüməsi

E) Diz oynağında hərəkət məhdudiyyəti
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
962) Diz oynağının daxili meniskinin zədələnməsinin ən xarakterik simptomatikasına hansı aid deyil?
A) Oynaqda hərəkət məhdudiyyəti

B) Oynağın iç tərəfi nahiyyəsində kəskin ağrılar

C) Oynağın xaricə rotasiyası zamanı ağrıların zəifləməsi

D) Diz oynağının blokadası

E) Baldırın “açılışı” simptomu
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
963) Diz oynağının xarici meniskinin zədələnməsinin ən xarakterik simptomatikasına hansı aid deyil?
A) Ətraf yarımbüküş vəziyyəti

B) Diz oynağının blokadası

C) Baldırın xarici rotasiyası zamanı ağrılar

D) Diz oynağının arxa nahiyyəsində kəskin ağrılar

E) Diz oynağında blokadanın olmaması
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
964) İdmançıların travma ilə reabilitasiyası zamanı nə tətbiq olunur?
A) Fiziki yükləmələrlə müalicəvi gimnastika məşqləri

B) Hərəkətsiz yataq rejimi

C) Lidaza, ximotripsin elektroforezi

D) Gips sarğısı

E) Qaçış
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
965) Budun arxa əzələlərinin natamam açılışı zamanı xarakterik simptomlara hansılar aiddir?
A) Diz oynağının ödemi

B) Budun arxa nahiyyəsində, ətrafların əzələlərinin gərginliyi zamanı kəskin ağrılar

C) Diz oynağında hərəkətsizlik

D) Diz oynağının deformasiyası

E) Budun arxa nahiyyəsində, diz büküşündə arxadan hematoma
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
966) Çiyinin ikibaşlı əzələ vətərinin zədələnməsi (qırılması) xarakterik simptomlarına hansılar aid deyil?
A) Zədə nahiyyəsində şişkinliyin əmələ gəlməsi

B) Kəskin ağrı və çat səsi vətər qırılan nahiyyədə

C) Vətər qırılan nahiyyədə çökəkliyin əmələ gəlməsi

D) Travmadan sonra hematomanın əmələ gəlməsi

E) Əl əzələlərinin gücünün kəskin enməsi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
967) Axil vətərinin qırılmasının simptomları hansılardır?
A) Barmaqlar üstə duruş dəyişilməz qalır

B) Zədə nahiyyəsində əzələ gücünün saxlanılması

C) Travma nahiyyəsində heç bir ağrı müşahidə olunmur

D) Yerimə zamanı hərəkətlər ağrısız, sərbəst

E) Zədə nahiyyəsində ağrılar, baldır əzələlərinin zəifliyi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
968) Axil vətərinin zədələnməsi zamanı, əməliyyatdan sonra məşqedici yükləmələrin aparılması hansı dövrdə icazə verilir?
A) 10 – 12 ay

B) 6 – 8 ay

C) 1 – 2 ay

D) 3 – 4 ay

E) 5 ay
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
969) Posttravmatik bel – oma radikuliti müşahidə olunan idmançıların fiziki reabilitasiyası erkən mərhələdə hansı məşqləri daxil edir?
A) Dinamik məşqlər və yuxarı ətraf, bədənin korpusunun və aşağı ətrafların distal şöbələrinin əzələlərin boşalması məşqləri

B) Aşağı ətraf əzələlərinin müqavimət məşqləri

C) Uzanan vəziyyətdə bel və bud – çanaq oynaqları üçün məşqlər

D) Oturaq vəziyyətdə periferik qan dövranının yaxşılaşdırılması

E) Baldır əzələlərinin yükləmə məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
970) İdmançıların artıq dərəcədə xroniki fiziki gərginliyinin klinik formaları hansılardır?
A) Sinir - əzələ aparatının qeyri – gərgin vəziyyəti

B) Ürək – damar sisteminin vəziyyətinin sabitliyi

C) Qaraciyər ağrı sindromunun olmaması

D) Mərkəzi sinir sisteminin vəziyyətinin dəyişilməsi

E) Mərkəzi sinir sisteminin, ürək – damar sisteminin gərginliyi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004
971) Miokardın distrofik proseslərini xarakterizə edən farmakoloji sınaqlar hansılardır?
A) Adrenergik reseptorların blokadası ilə

B) Fiziki yükləmələrlə

C) Kalsium ionları blokadası ilə

D) Süni hipokaliemiya ilə

E) Nitroqliserin tətbiqi ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва 2004

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə