Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə15/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

868) Miasteniya xəstələrində tətbiq olunan müalicəvi gimnastikaya hansılar aid deyil?
A) Bədənin vəziyyətinin dəyişilməsi ilə məşqlər

B) Mimiki əzələlərin məşqləri

C) Tənəffüs, statik və dinamik məşqlər

D) Diafraqmal tənəffüs

E) Bədən, göz, boyun əzələləri üçün məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
Bölmə 27. Mamalıq və ginekologiyada xəstələrin fiziki reabilitasiyası
869) Hamilə qadınlara aparılan fiziki məşqlərin məqsədi hansılardır?
A) Koordinasiyanın bərpası

B) Deviasiya, retrofleksiya və uşaqlığın sallanması zamanı koordinasiya

C) Hərəkətlərin tarazlığının yaxşılaşması

D) Qadın orqanizminə ümumi sağlamlaşdırıcı təsir göstərmək

E) Dayaq-hərəkət aparatının funksiyasının yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
870) Hamilə qadınlara fiziki məşqlərin aparılmasının göstərişləri hansılardır?
A) Uşaqlıq qanaxması

B) Uşaqsalma riski

C) Kəskin hərarətli xəstəliklər

D) Preeklampsiya

E) Normal hamiləlik
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
871) Ginekoloji xəstəliklərdə MBT-nin tətbiqinə göstərişlər hansılardır?
A) Uşaqlıq qanaxması

B) Uşaqlığın mioması

C) Xroniki adneksit

D) Ayaqlı kista

E) Qadın cinsi orqanlarının kəskin iltihabi prosesləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004
872) Hamiləliyin 3-cü fazasında tətbiq olunan xüsusi məşqlərə hansılar aid deyil?
A) Onurğa, oma-qalça birləşmələrinin hərəkətliliyinin artırılması

B) Aralıq əzələlərinin güclənməsi

C) Çiyin qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi

D) Tənəffüs məşqləri

E) Bel əzələlərinin güclənməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
873) Hamiləliyin 1-ci fazasında hansı məşqlər tətbiq olunmur?
A) Tənəffüs məşqləri

B) Oma-qalça birləşmələrinin hərəkətliliyinin artırılması

C) Çiyin qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi

D) Onurğanın hərəkətliliyinin artırılması

E) Aralıq əzələlərinin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

Bölmə 28. Otorinolarinqologiya, oftalmologiya, stomatologiyada xəstələrin fiziki reabilitasiyası.
874) Üz- çənə nahiyyəsinin travmalarında MBT-nin məqsədinə hansılar aid deyil?
A) Xarici tənəffüs funksiyasının pozulmalarının profilaktikası

B) Mimiki əzələlərin, yumşaq damağ xəstəliklərinin, aşağı çənə kontrakturalarının müalicə və əmələ gəlməsinin qarşısını almaq

C) Ağız boşluğu və burun – udlaq toxumalarının dəyişiklərinin profilaktikası

D) Bel əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

E) Nitq, çeynəmə, udma aktlarını yerinə yetirən əzələlərinin koordinasiyalı hərəkətinin bərpası
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
875) Üz-çənə nahiyyəsinin travmalarında və xəstəliklərində MBT əsas məsələləri hansılardır?
A) Bel əzələlərinin bərkidilməsi

B) Zədələnmiş orqan və toxumaların funksiyasının bərpası

C) Çiyin qurşağı əzələlərinin bərkidilməsi

D) Qarın əzələlərinin gücləndirilməsi

E) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004
876) Yuxarı, aşağı dodaq nahiyyəsində əməliyyatlar zamanı hansı məşqlər tətbiq edilmir?
A) Damaq, diş ətinin masajı

B) Ağızın dairəvi əzələləri üçün məşqlər

C) Çeynəmə hərəkəti imitasiyası

D) Koordinasiya məşqləri

E) Aşağı çənə üçün məşqlər ( ağızın açılması, yan tərəflərə hərəkəti)
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
877) Anadangəlmə damaq bölünməsi zamanı müalicəvi gimnastikanın məsələləri hansılardır?
A) Sinir sistemi funksiyasının yaxşılaşdırılması

B) Ürək – damar sistemi funksiyasının yaxşlaşması

C) Bağırsaq funksiyasının yaxşılaşması

D) Koordinasiyanın yaxşılaşdırılması

E) Düzgün nitqin bərpası
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
878) Miopiya zamanı müalicəvi gimnastikanın tətbiqinə göstərişlər hansılardır?
A) Boyun əyriliyi

B) Müxtəlif dərəcəli miopiya

C) Torlu qişanın soyulması

D) Yastıayaqlıq

E) Gözə qansızma
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
879) Miopiya zamanı müalicəvi gimnastikanın tətbiqinə əks göstərişlər hansılardır?
A) Torlu qişanın soyulması

B) Xarici tənəffüs funksiyasının yüngül pozulması

C) Skolioz

D) Splanxnoptoz

E) Çəpgözlük
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
880) Miopiya zamanı müalicəvi gimnastika və özünəmasajın məsələləri hansılardır?
A) Bədənin açıcı əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

B) Orqanizmin ümumi möhkəmləndirilməsi

C) Qarın əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

D) Mimik əzələlərin möhkəmləndirilməsi

E) Göz toxumalarının qan təchizatının yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
881) Miopiya zamanı tətbiq olunan xüsusi məşqlərə hansılar aid deyil?
A) Müxtəlif tezlikli göz qırpamalarına səbəb olan məşqlər

B) Müxtəlif güclü gözün qıyılmasına səbəb olan məşqlər

C) Ümumi möhkəmləndirici

D) Göz səviyyəsindən 25 sm məsafədə yerləşən hədəfdən ,uzaqda yerləşən fiksasiya nöqtəsinə və geriyə, gözün keçirilməsinə səbəb olan məşqlər

E) Üzün özünəmasaj elementləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
882) Vestibulyar pozulmalar zamanı müalicəvi gimnastika təyininə əks göstərişlər hansılardır?
A) Bədənin vəziyyətinin dəyişilməsi zamanı başgicəllənmələr

B) Düzxətli hərəkətlərin yerinə yetirilməsi zamanı vegetativ pozhulmalar

C) Romberq pozasında bədənin vəziyyətinin qeyri sabitliyi

D) Xəstənin ümumi ağır vəziyyəti

E) Başın vəziyyətinin dəyişilməsi zamanı başgicəllənmələr
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
883) Vestibulyar pozulmalar zamanı müalicəvi gimnastika məsələlərinə hansılar aiddir?
A) Qanda şəkərin miqdarının dəyişməsi

B) Baş beyin damarlarında qan və limfa axarlarının yaxşılaşması

C) Qarın əzələlərinin bərkidilməsi

D) Koordinator funksiyanın yaxşılaşması

E) Həzm sistemi funksiyasının yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004

Bölmə 29. Pediatriyada fiziki reabilitasiy
884) Uşaq orqanizminin möhkəmləndirilməsinin ümumi prinsiplərinə hansılar aid deyil?
A) Möhkəmləndirici amilin gücünün tədricən artırılması

B) Möhkəmləndirici prosedurların aşağı temperaturdan başlanması

C) Möhkəmləndirici prosedurların orqanizmin müxtəlif, istilik əmələgətirmə səviyyəsində aparılması

D) Möhkəmləndirici prosedurların mütəmadi, fasiləsiz aparılması

E) Möhkəmləndirici prosedurların fasilələrlə aparılması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
885) Uşaqlarda hipertoniya xəstəliyi zamanı tətbiq olunan müalicəvi gimnastikanın hansı məşqləri tətbiq edilmir?
A) Kiçik əzələ qrupları üçün məşqlər

B) Balanslaşdırma məşqləri

C) Əzələlərin boşalmasına yönəlmiş məşqlər

D) Koordinasiyaya yönəlmiş məşqlər

E) Vestibulyar məşqetmə məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
886) Uşaqlarda hipertoniya xəstəliyi zamanı müalicəvi bədən tərbiyyəsinin kliniki -fizioloji əsaslandırılması nəyi nəzərdə tutur?
A) Qanın laxtalanma sisteminin fəallığını

B) Oyanma və tormozlama proseslərinin tarazlığını

C) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsini

D) Damarların tonusunun artırılmasını

E) Həzm funksiyasının koordinasiyasını
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
887) Uşaqlarda revmatizm xəstəliyi zamanı tətbiq edilən müalicəvi gimnastika məsələlərinə hansılar aid deyil?
A) Tədricən artan fiziki yükləmələrə dair ürək- damar sisteminə tədricən məşqedici təsir

B) Fəsadların profilaktikası

C) Ürək fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması

D) Diqqətə yönəlmiş məşqlər

E) Xarici tənəffüs funksiyasının yaxşılaşmması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
888) Xoreya xəstəliyi zamanı müalicəvi gimnastikanın xüsusi məşqlərinə hansılar daxil deyil?
A) Döş qəfəsi və diafraqma əzələlərinin funksiyasının koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər

B) Düzgün yeriş təliminə yönəlmiş məşqlər

C) Mimik və skelet əzələlərinin boşalmasına yönəlmiş məşqlər

D) Hərəkətlərin koordinasiyasına və diqqətə yönəlmiş məşqlər

E) Xarici tənəffüs funksiyasının yaxşılaşmamasına yönəlmiş məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
889) Artıq dərəcədə qan dövranı dekompensasiyası ilə anadangəlmə ürək qüsurları olan xəstələrə əməliyyatdan öncə aparılan müalicəvi gimnastikanın məqsədləri hansılardır?
A) Miokardın yığılma funksiyasına məşqedici təsir

B) Qanın oksigenlə zənginləşməsinin azalması

C) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə tətbiq olunan hərəkətlərlə müştərək xüsusi tənəffüs məşqlərinin təlimi

D) Orqanizmdə oksidləşmə- mübadilə proseslərinin güclənməsi

E) Döş qəfəsi əzələlərinin bərkidilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова. «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
890) Xroniki pnevmoniya zamanı tətbiq olunan müalicəvi gimnastikanın məsələlərinə hansılar daxil deyil?
A) Bitişmə proseslərinin və atelektazın profilaktikası

B) Atelektazların əmələ gəlməsinin profilaktikası

C) Tənəffüs sisteminin rezerv imkanlarının artırılması

D) Bronxların drenaj funksiyasının güsləndirilməsi

E) Orqanizmdə oksidləşmə- mübadilə proseslərinin zəiflədilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
891) Tənəffüs əzələ sisteminin güclənməsi necə əldə edilir?
A) Döş qəfəsinin və onurğanın hərəkətliyinin artırılması ilə

B) Boyun əzələlərinin gücləndirilməsi ilə

C) Ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi ilə

D) Ön qarın divarı əzələlərinin boşalması ilə

E) Sağrı əzələlərinin gücləndirilməsi ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
892) Piylənmə zamanı məşqlərə hansılar aid deyil?
A) Kiçik əzələ qrupları üçün gimnastik məşqlər

B) Trenajorlarda məşqlər

C) Qarın əzələlərinin gücləndirilməsi

D) Orta və tez temptdə yerimə

E) Qaçış
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
893) Uşaqlarda şəkərli diabet xəstəliyində MBT hansı məqsədlə tətbiq olunur?
A) İnsulyar aparatlarının dozalarının artırılması

B) Əzələ korsetinin yaranması

C) Diafraqmal funksiyasının məşq edilməsi

D) Tənəffüs funksiyasının məşq edilməsi

E) Qanda şəkərin endirilməsi məqsədi ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
894) Uşaqlarda həzm sistemi orqanları xəstəliklərində MBT- nin tətbiqinə göstərişlər hansılardır?
A) Kəskin kolitlər

B) Hepatitlər

C) Kəskin xolesistit

D) Xroninki qasritlər, mədə xorası, xroniki kolitlər

E) Öd axarı yollarının kəskin iltihabı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
895) Uşaqlarda spastik qəbzlik zamanı hansı prosedurlar göstərişlidir?
A) Yuxarı ətraf əzələləri üçün məşqlər

B) Ətraf əzələlərinin boşalmasına dair məşqlər

C) Qarın presinin gücləndirilməsi

D) Çiyin qurşağı əzələləri üçün məşqlər

E) Qarının ön divarı əzələlərinin boşalmasına yönəlmiş məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова«Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
896) Uşaqlarda sidik saxlamamazlığı zamanı müalicəvi gimnastikanın əsas məsələləri hansılardır?
A) Uşaq orqanizminə ümumi möhkəmləndirici təsir, çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi

B) Qarın qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi

C) Yuxarı ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi

D) Tənəffüs əzələlərinin gücləndirilməsi

E) Aşağı ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
897) Uşaqlarda borulu sümüklərinin sınıqları zamanı MBT məsələlərinə hansılar aiddir?
A) Ətrafların funksiyasının yaxşılaşması

B) Bagırsaq funksiyasının yaxşılaşması

C) Zədələnmiş ətraf əzələlərinin trofikasının yaxşılaşması, sümük döyənəyinin əmələ gəlməsi

D) Tənəffüsün yaxşılaşması

E) Ürək – damar sisteminin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
898) Uşaqlarda kəskin travma zamanı immobilizasiya dövründə hansı məşqlər aparılır?
A) Qarın presinin gücləndirilməsi

B) Xəstə ətrafların intensiv masajı

C) Onurğa əzələlərinin gücləndirilməsi

D) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi

E) Travmalı zonanın əzələlərinin izometrik gərginiliyi, sağlam oynaqların dinamik məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004
899) Onurğa sınığı zamanı müalicəvi gimnastikanın məsələlərinə hansılar aiddir?
A) Tromb əmələ gəlməsinin qarşısının alınması

B) Sınıq nahiyyəsində qan dövranının yaxşılaşması, əzələlərin atrofiyasının qarşısının alınması

C) Travma nahiyyəsində ağrıların azaldılması

D) Tənəffüsü yaxşılaşdırmaq

E) Sağrı əzələlərinin bərkidilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
900) Qamətin pozulmalırı zamanı MBT məsələlərinə hansılar daxildir?
A) Qarın presi əzələlərinin gücləndirilməsi

B) Onurğanın açıcı əzələlərinin və qarın əzələlərinin gücləndirilməsi

C) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi

D) Onurğanın bükücü əzələlərinin gücləndirilməsi

E) Ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
901) Gənclik kifozu zamanı əzələlərin gücləndirilməsi məqsədi ilə müalicəvi gimnasttika məşqlərinə hansılar aiddir?
A) Onurğanın açıcı əzələləri üçün

B) Onurğanın bükücü əzələləri üçün

C) Pəncə əzələləri üçün

D) Çanaq boşluğu əzələləri üçün

E) Sağrı əzələləri üçün
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004
902) Anadangəlmə əyriboyunluqda konservativ müalicə məsələlərinə hansılar aiddir?
A) Onurğanın açıcı əzələlərinin gücləndirilməsi

B) Ətraf əzələlərinin gücləndirilməsi

C) Pəncəni saxlayan əzələlərin gücləndirilməsi

D) Zədələnmiş əzələnin trofikasının yaxşılaşması

E) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москваş 2004
903) Yastı pəncəlikdə xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?
A) Bud, baldır, pəncəni saxlayan əzələlərin gücləndirilməsi

B) Çiyin qurşağı əzələlərinin gücləndirilməsi

C) Çanaq boşluğu əzələlərinin gücləndirilməsi

D) Onurğa bükücü əzələlərinin gücləndirilməsi

E) Sağrı əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
904) Lokalizasiyasına görə hansı növ skoliozlar mövcuddur7
A) Boyun – döş

B) Yuxarı döş, döş, bel, kombinəolunmuş

C) Boyun

D) Bel-oma

E) Oma
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
905) Skolioz xəstəliyi olan uşaqlar üçün xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?
A) Onurğanın mobilliyini təmin edən

B) Korrigəedici, bel, qarın əzələlərini möhkəmləndirən

C) Bel açıcı əzələlərinin gərilməsi

D) Çanaq boşluğu əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

E) Qarın presinin əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
906) Skolioz xəstəliyi olan uşaqlara hansılar əks göstərişdir?
A) Bədii və idman gimnastikası

B) Hədəfə atma

C) Qaçış

D) Üzmə


E) Ox atma
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
907) Uşaqlarda skolioz xəstəliyində üzmənin gigiyenik–sağlamlaşdırıcı əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
A) Əzələ tonusunun artması

B) Ətraf əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

C) Qarın presinin möhkəmləndirilməsi

D) Skelet əzələlərinin möhkəmləndirilməsi, döş qəfəsinin hərəkətliyinin artması, ürək – damar və tənəffüs sistemi funksiyalarının yaxşılaşması

E) Çanaq boşluğu əzələlərinin möhkəmləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
908) Yanıq xəstəliyi zamanı müalicəvi gimnastikanın məsələlərinə hansılar aid deyil?
A) Əzələ atrofiyalarının qarşısının alınması

B) Tənəffüs funksiyasının yaxşılışması

C) Pnevmoniyanın profilaktikası

D) Zədələnmiş toxumalarda qan və limfa axarının yaxşılaşması

E) Mübadilə proseslərinin yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
909) Uşaqlarda miasteniya zamanı müalicəvi gimnastikanın məsələləri hansılardır?
A) Uzunmüddətli əzələlərin boşalması məşqləri

B) Ətraflar üçün məşqlər

C) Tənəffüs, statik, dinamik məşqlər

D) Qarın əzələləri üçün məşqlər

E) Diqqətə dair məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
910) Uşaq serebral ifliclərdə MBT-nin məsələləri nədən ibarətdir?
A) Qarın əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

B) Tənəffüs orqanlarının məşqi

C) Hipertonus və hiperkinezlərdə əzələlərin boşalması, zəifləmiş əzələlərin funksiyasının stimulyasiyası

D) Döş qəfəsinin hərəkətinin artırılması

E) Əzələlərin izometrık gərginliyi
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
911) Nevrozlarda autogen məşqlər müalicəvi gimnastika prosedurlarına hansı məqsədlə daxil edilir?
A) Dayaq - hərəki aparatının məşqi

B) Əzələ-bağ aparatının möhkəmləndirilməsi

C) Vestibulyar aparatının funksiyasının məşqi

D) Əzələ tonusunun özünü requlyasiya vərdişlərinin məşqi, yüksəlmiş sinir - əzələ tonusunun endirilməsi

E) Döş qəfəsinin hərəkətinin artırılması
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
912) Uşaqlarda nevroz və psixopatiya xəstəliklərində, mərkəzi sinir sistemində tormozlama proseslərinin üstünlüyü təşkil etdikdə, uşaqlara tövsiyyə olunan fiziki fəallıq növləri hansılardir?
A) Üzgüçülük, ritmik gimnastika, elektron və kompyuter oyunları

B) Çin plastik gimnastikası

C) Qaçış

D) Bədii gimnastika

E) Atletik gimnastika
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова «Спортивная медицина» Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
913) Uşaqlarda nevroz və psixopatiya xəstəlikləri zamanı, mərkəzi sinir sisteminin oyanıqlıq proseslərinin üstünlüyü təşkil etdikdə, uşaqlara tövsiyyə olunan fiziki fəallıq növləri nədən ibarətdir?
A) Bədii gimnastika

B) Üzgüçülük, çin plastik gimnastikası, atletik gimnastika, yoq gimnastikası

C) Qaçış

D) Ritmik gimnastika

E) Kompyuter oyunları
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
914) Uşaqlarda vestibulyar pozulmalar zamanı xüsusi fiziki məşqlərə hansılar aiddir?
A) Qaçış

B) Fəal məşqlər

C) Mimik əzələlərin passiv məşqləri

D) Tarazlığa, koordinasiyaya dair məşqlər, passiv məşqlər

E) Hoppanmalar
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
915) Uşaqlarda üz sinirinin nevritlərində nə tətbiq olunur?
A) Üz əzələlərinin fəal məşqləri

B) Mimik əzələlərin passiv məşqləri

C) Başın yan tərəflərə əyilməsi məşqləri

D) Üz əzələlərinin tonus gücləndirən məşqləri

E) Mimik əzələlərin “vəziyyətlə” müalicəsi (leykoplastır vasitəsi ilə), fəal məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
916) Sağlam yarımçıq doğulmuşlara tətbiq olunan müalicəvi gimnastika üslubları hansılardır?
A) “Vəziyyətlə” müalicə, nöqtəvi masaj, anadangəlmə reflekslərə əsaslanan məşqlər

B) Qarın əzələlərinini möhkəmləndirilməsi

C) Sağrı əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

D) Periostal masaj

E) Kosmetik masaj
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
917) Uşaqlarda miopiya xəstəliyində xüsusi məşqlər hansılardır?
A) Üzün mimik əzələlərinin boşalması

B) Üzün mimik əzələlərinin gücləndirilməsi

C) Çiyin qurşağı əzələlərinin gərginləşməsi

D) Ənsə əzələlərinin özünə masajı

E) Gözün xarici əzələlərinin, siliar (daxili) əzələnin məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004
918) Uşaqlarda uzaqgörmə zamanı xüsusi məşqlərə hansılar aiddir?
A) Yuxarı ətrafların masajı

B) Üzün mimik əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

C) Nəzərin yaxın məsafədəki aydın görmə nöqtəsindən, uzaq nöqtəyə və əksinə keçirilməsi, başın, çiyin qurşağının masajı

D) Döş qəfəsi əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

E) Başın, boyunun yan tərəflərə əyməsi məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, Москва. 2004

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə