Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə13/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

762) III funksional sinif ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrə hansı fiziki reabilitasiya proqramı daxil edilir?
A) Müalicəvi gimnastika, 20 dəqiqə, ürək yığılmalarının sayı 100-110 dəqiqədə

B) Hovuzda çimmə və «asta yerişli» qaçış

C) Mürəkkəbləşmiş məişət yükləmələri

D) Tez tempdə yerimə

E) Uzaq turizm
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
763) II funksional sinif ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrə hansı fiziki reabilitasiya proqramı daxil edilir?
A) Tez tempdə yerimə

B) Müalicəvi gimnastika, 30-40 dəqiqə, ürək yığılmalarının sayı 120-130 dəqiqədə

C) Velotrenajorda fəal məşqlər

D) Dərin masaj

E) Fəal idman tətbiqi məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
764) Miokard infarktı olan xəstələrdə fiziki yükləməyə mənfi reaksiya göstəricilərinə hansı aid deyil?
A) Sistolik arterial təzyiqin enməsi

B) Stenokardiya tutmaları

C) Ürək ritminin pozulması

D) Nəbzin mümkün həddinin dəyişməməsi

E) EKQ – ya görə artıq dərəcədə işemiya
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
765) Yataq rejimində olan xəstənin orqanizmində mümkün fəsadlara hansılar aid deyil?
A) Damarların flebiti və trombozları

B) Su- duz mübadiləsinin pozulmaları

C) Hipostatik pnevmoniya və bağırsağın atoniyası

D) Qanaxmaya meyillik

E) Yumşaq toxumaların trofiki pozulması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
766) Reabilitasiyanın xəstəxana mərhələsində, miokard infarktı xəstələrinə hansı hərəkət rejimi tətbiq edilir?
A) Qoruyucu- məşqedici rejim

B) Ciddi yataq rejimi

C) Palatada fəal rejim

D) Məşqedici rejim

E) Sərbəst yataq rejimi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
767) Qeyri fəsadlı miokard infarktlı xəstələrin stasionarda fiziki reabilitasiya proqramının müddəti ( ÜST –yə görə) nə qədər təşkil edilir?
A) 3 həftə

B) 0 həftə

C) 1 həftə

D) 4 həftə

E) 2 həftə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
768) Hipertoniya xəstəliyi zamanı müalicəvi bədən tərbiyəsinin kliniki- fizioloji əsaslandırılmalarına hansı aid deyil?
A) Qanlaxtalanma əleyhinə sistemin fəallaşması

B) Oyanma və tormozlanma proseslərinin tarazlığının pozulması

C) Miokardın trofikasının fəallaşması

D) Pataloji prosesə qoşulan mühüm orqan və sistemlərin funksiyasının koordinasiyası

E) Damarların tonusunun normalaşması və miokardın yığılma qabiliyyətinin artması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
769) Müalicəvi gimnastikanın tətbiqinə əks göstərişlər hansılardır?
A) Tənəffüs aritmiyası

B) Koronar və beyin-qan dövranının kəskin pozulmaları

C) Arterial təzyiqin az dərəcədə dəyişilməsi

D) Hipertoniya xəstəliyi (I dərəcəli)

E) Bağırsaq peristaltikasının pozulması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
770) Hipertoniya xəstəliyi zamanı müalicə kursunun 1-ci yarısında müalicəvi gimnastika məsələlərinə hansılar aid deyil?
A) Xəstənin psixi emosional vəziyyətinin yaxşılaşması

B) Xarici tənəffüs funksiyasının yaxşılaşması

C) Sinir proseslərinin plastikliyinin məşqi

D) Damar tonusunun enməsi

E) Oksidləşmə- reduksiya proseslərinin yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
771) Hipertoniya xəstəliyi zamanı müalicə kursunun 2-ci yarısında müalicəvi gimnastika məsələləri hansılardır?
A) Sinir - əzələ sistemi funksiyasının məşqi

B) Qan dövranının ekstrakardial amillərinin məşqi

C) Kəsişən ərazidə qaçış

D) Diqqət və koordinasiyaya dair məşqlər

E) Qarın presi əzələlərinin bərkidilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
772) Hipertoniya xəstəliyi olan xəstələrə tətbiq olunan xüsusi məşqlər hansılardır?
A) Sinir - əzələ sistemi funksiyasının məşqi

B) Dayaq - hərəki aparatın funksiyasına məşqedici təsir məqsədiylə məşqlər

C) Qan dövranının ekstrakardial amillərinin mobilizasiyası və yüngül məşqi

D) Tonuslaşdırıcı məşqlər

E) Boşalmaya dair məşqlər, tənəffüs məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
773) Hipertoniya xəstəliyi zamanı müalicə kursunun 2-ci yarısında xəstələrin optimal başlanğıc vəziyyəti hansılardır?
A) Horizontal uzanan vəziyyət

B) Gimnastik oturacaqda oturaq vəziyyət

C) Stulda oturaq və ayaqüstə vəziyyətli ;yerimə

D) Yarım uzanan vəziyyət

E) Dizüstə durma vəziyyəti
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
774) Revmatizm xəstəliyinin kəskin fazasında tətbiq olunan müalicəvi gimnastikanın məsələlərinə hansı aid deyil?
A) Ürək- damar sisteminin tədricən artan yükləmələrə tədricən məşqi

B) Fəsadların profilaktikası

C) Xarici tənəffüs funksiyasının yaxşılaşması

D) Qan dövranın ekstrakardial amillərinin məşqi

E) Sinir – əzələ apparatının funksiyasının fəal yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
775) Revmatizmin kəskin fazasında müalicəvi gimnastika üslublarına hansı aid deyil?
A) Vestibulyar aparatın funksiyasına məşqedicə təsir məqsədi ilə məşqlər

B) Periferik damarların tonusuna məşqedici təsir göstərən məşqlər

C) Kiçik, orta və iri əzələ qrupları üçün nəzərdə tutulan sadə, ümumi inkşafedici məşqlər

D) Tonuslaşdırıcı fəal məşqlər

E) Autogen məşqlər elementləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
776) Revmatizmin xəstəliyinin tutmalar arası dövründə müalicə gimnastika məsələləri hansılardır?
A) Qarın presi əzələləri funksiyasının məşqi

B) Təbii əzələ korsetinin yaradılması

C) Çanaq boşluğu əzələlərinin bərkidilməsi

D) Miokardın və qan dövranının ekstrakardial amillərinin məşqi

E) Tənəffüs pozulmalarının korreksiyası
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
777) Xoreya zamanı müalicəvi gimnastikaya hansı aid deyil?
A) Düzgün yerişin öyrənilməsi

B) Ayaq üstə durmanın öyrənilməsi

C) Düzgün tənəffüsün öyrənilməsi

D) Düzgün tutma reflekslərinin öyrənilməsi

E) Hərəkətlərin koordinasiyasının öyrənilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
778) Xoreya zamanı düzgün tənəffüsün öyrənilmə üslubları hansılardır?
A) Davamlı nəfəsalma və nəfəsvermənin öyrənilməsi

B) Tənəffüsün müvəqqəti saxlanılmasının öyrənilməsi

C) Qarşılaşan tənəffüsün öyrənilməsi

D) Ayrıca tənəffüsün öyrənilməsi: döş, diafraqmal

E) Tənəffüsün saxlanılmasının öyrənilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
779) Xoreya zamanı xüsusi müalicəvi gimnastikaya hansılar aid deyil?
A) Düzgün yerimənin öyrədilməsinə dair məşqlər

B) Hərəkətlərin koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər

C) Döş qəfəsi və diafraqma əzələlərinin funksiyasının koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər

D) Mimik və skelet əzələlərinin tonuslaşdırıcı məşqləri

E) Diqqətə dair məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
780) Aşağı ətrafların arterialarının obliterəedici atresklerozu zamanı fiziki məşqlərin təsiri nəyə əsaslanır?
A) Periferik qan dövranın yaxşılaşması və kollateral damarların inkişafına

B) Zədələnmiş əzələlərin toxumaların trofikasının yaxşılaşmasına

C) Hərəkətlərin koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər

D) Əzələlərin hipertrofiyasına

E) Düzgün yerimənin öyrədilməsinə dair məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
781) Aşağı ətrafların arterialarının obliterəedici atresklerozu xəstələrində MBT –nə əks göstərişlər hansılardır?
A) Sakit vəziyyətdə ağrılar

B) Aşağı ətrafların arterialarının obliterəedici 1-3 dərəcəli, posttromboflebitik sindrom

C) Aşağı ətraflar arterialarının trombozu

D) Toxumaların proqressivləşən nekrozu

E) Xroniki kolit
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
782) Periferik damarların xəstəliyi zamanı MBT tətbiqinə göstərişlər hansılardır?
A) Obliterəedici trombangit, miqrasiyalı flebitlər

B) Obliterəedici trombangit 1-3 dərəcəli, angiospazm

C) Kəskin tromboflebit

D) Toxumaların proqressivləşən nekrozu

E) Növbələnən axsaqlıq
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
783) Aşağı ətrafların xroniki venoz çatışmazlığı olan xəstələrdə MBT tətbiqinə dair əks göstərişlər hansılardır?
A) Sakit vəziyyətdə ağrı sindromu ilə müşayət olan tromboflebitin kəskinləşməsi və baldırın trofiki xorası

B) Toxumaların dayanıqlı ödemi, angiospazm

C) Ətraflarda venoz – qan dövranının pozulması(kompensasiya mərhələsi)

D) Obliterəedici trombangit 1-3 dərəcəli

E) Baldırın trofiki xoraları
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
784) Periferik arteriyaların obliterəedici xəstəliyi olan xəstələrdə tətbiq olunan xüsusi fiziki məşqlər hansılardır?
A) Dinamik məşqlər

B) Tonuslaşdırıcı məşqlər

C) Əzələlərin gərginlik məşqləri

D) Hərəkətin koordinasiyasına yönəlmiş və yüklənmiş məşqlər

E) Gərilmə məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
785) Venaların varikoz genişlənməsi və dərin venaların tromboflebitinin nəticələri ilə xəstələrdə MBT məsələləri hansılardır?
A) Yerimə zamanı dayanıqlığın artması və əzələ sisteminin inkişafı

B) Oynaqların funksiyasının bərpası

C) Onurğa əzələlərinin tonusunun artması

D) Zədələnmiş əzələlərdə venoz axının yaxşılaşması

E) Qarın –düz əzələsinin tonusunun artması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
786) Ətrafların ödemi ilə müşaiyət olunan venaların varikoz genişlənməsi və posttromboflebitik sindromla xəstələrdə daha effektiv MBT formalarına hansılar aiddir?
A) Hoppanmalar

B) Müalicəvi gimnastika horizontal uzanan və ayaqları qaldırmaqla vəziyyətdə

C) Tez templə yerimə

D) Müalicəvi gimnastika oturaq və ya uzanan vəziyyətdə və qaçış

E) Müalicəvi gimnastika ayaq üstə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
787) Periferik damarların xəstəliklərində ümumi və xüsusi fiziki yükləmələrin dozalaşması zamanı nə nəzərə alınmalıdır?
A) Oynaqlarda məhdudiyyət

B) Xəstəliyin müddəti və hərəkət vərdişi

C) Sinir sisteminin funksional vəziyyəti

D) Zədələnmiş ətrafların işemiya və trofiki pozulmalarının dərəcəsi

E) Fiziki hazırlıq
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
788) Periferik damarların xəstəliyi olan xəstələrdə MBT effektivliyinin qiymətləndirilməsi üslublarına hansılar aiddir?
A) Spiroqrafiya

B) Reovazoqrafiya

C) Pnevmometriya

D) Elektroensefaloqrafiya

E) Elektrokardioqrafiya
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
789) Kiçik qan dövranında hipertenziya və ürək qüsurları ilə xəstələrdə müalicəvi gimnastikanın xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Koordinasiyaya dair məşqlərin tətbiqi

B) Yükləmə məşqlərinin məhdudlaşdırılması və tənəffüs məşqlərinin artırılması

C) Tənəffüs məşqlərinin azalması

D) Yükləmə məşqlərinin geniş tətbiqi

E) Əzələ gərginliyi məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
790) Artq dərəcədə qan dövranının dekompensasiyası və anadangəlmə ürək qüsurları olan xəstələrdə əməliyyatdan öncə müalicəvi gimnastika məşqlərinin məqsədi nədir?
A) Passiv hərəkətlər tətbiqi

B) Tənəffüs məşqlərinin azalması

C) Tənəffüsün fəallaşdırılması, periferik qan dövranının yaxşılaşması

D) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə tətbiq olunan dövrdə fəal hərəkətlərin öyrədilməsi

E) Ekstrakardial qan dövranı amillərinin azalması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
791) Əməliyyatdan sonra (4-6-cı günlər ) anadangəlmə qüsurları olan xəstələrin bədəninin başlanğıc vəziyyəti necə olmalıdır?
A) Diz-dirsək vəziyyəti

B) Diz-əl vəziyyəti

C) Yan üstə uzanan vəziyyət

D) Uzanan, stulda oturaq

E) Yarım uzanan vəziyyət
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
792) Anadangəlmə ürək qüsurları olan xəstələrdə funksional sınaqların aparılmasına göstərişlər hansılardır ?
A) Sinir sistemi funksiyasının az dərəcədə pozulmaları

B) Tromboembolik fəsadlar

C) Ürək ritminin pozulması (tənəffüs aritmiyası)

D) 2-3 dərəcəli qan dövranı çatışmazlığı

E) Kəskin xəstəliklər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
793) Ürək qüsurları zamanı yataq rejimində MBT məsələlərinə hansı aid deyil?
A) Görmə funksiyasının yaxşılaşması

B) Koronar qan axının artması

C) Tromboz və emboliyaların profilaktikası

D) Periferik qan dövranının yaxşılaşması və venoz qan dövranın azalması

E) Miokardın qidalanmasının yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
794) Ürək qüsurları olan xəstələrdə kiçik qan dövranında hipertenziyanın azalması məqsədi ilə hərəki məşqləri növlərinə hansılar aiddir?
A) Uzadılmış nəfəsvermə, diafraqmal tənəffüs

B) Nəfəsvermə zamanı tənəffüsün ləngiməsi

C) Tənəffüs zamanı nəfəsin saxlanılması

D) Fasiləli tənəffüs

E) Nəfəsalma zamanı tənəffüsün ləngiməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
795) Ağciyərlərin qeyri-spesifik xəstəlikləri zamanı, xəstələrə tətbiq olunan boşalma məşqləri nəyə səbəb olur?
A) Fiziki gərginliyin yaranmasına

B) Periferik müqavimətin azalmasına

C) Statik cəhddən sonra əzələlərə qan axının artmasına

D) Damarlarda periferik müqavimətin artmasına

E) Bronxospazmın azalmasına
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
796) Həzm sistemi orqanları xəstəlikləri zamanı tətbiq edilən məşqlərə hansı aid deyil?
A) Mədə və bağırsaqların motor funksiyasının stimullaşması

B) Qarın boşluğunda qan dövranının yaxşılaşması və bitişmə proslərinin qarşısının alınması

C) Həzm proseslərinin requlyasiyası

D) Qarın masajı

E) Fiziki gərginliyin aradan götürülməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
797) Onikibarmaq bağırsağın və mədənin xora xəstəliyi zamanı tətbiq olunan fiziki məşqlər hansılardır?
A) Bel əzələlərinin məşqləri

B) Diafraqmal tənəffüs

C) Yerində qaçış

D) Qarın əzələlərinin artıq dərəcədə işini tələb edən məşqlər

E) Tənəffüs məşqləri ( döş qəfəsi tənəffüsü)
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
798) Aşağı sekresiyalı qastritlərdə müalicəvi gimnastikaya hansı məşqlər aiddir?
A) Yerində qaçış

B) Koordinasiyanı yaxşılaşdıran məşqlər

C) Qarın boşluğu presinə aid xüsusi məşqlər

D) Mürəkkəbləşmiş yerimə

E) Qarın boşluğu təzyiqini artıran məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
799) Yüksək sekresiyalı qastritlərdə müalicəvi gimnastika məsələlərinə nələr daxildir?
A) Bədənin açıcı əzələlərinin bərkidilməsi

B) Qarın əzələlərinin tonusunun artması

C) Vegetativ sinir sisteminin tonusunun artması

D) Vegetativ sinir sisteminin artmış tonusunun enməsi

E) Bel əzələlərinin tonusunun artırılması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
800) Mədə və onikibarmaq bağırsağın xroniki mərhələsində nələr tətbiq olunur?
A) Sıçramalar

B) Qarın presi əzələləri üçün dozalaşmış yükləmə ilə xüsusi məşqlər

C) Qaçış

D) Hoppanmalar

E) Hədəfə atma
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
801) Bağırsaq xəstəlikləri olan xəstələrdə hansı hallarda MBT tətbiq olunur?
A) Qanaxma ilə müşaiyət olunan xoralı kolitdə

B) Enterokolitin kəskin əlamətlərinin sakitləşmə dövründə

C) Kəskin kolitin kəskinləşmə dövründə

D) Qarında ağrılarda

E) Enterokolitin kəskinləşmə dövründə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
802) Mədə sallanması və enterokolit xəstəliyində hansı məşqlər göstərişlidir?
A) Bədənin silkələnməsi ilə ayaqüstə məşqlər

B) Hoppanmalar, sıçramalar

C) Çanağı qaldırmaqla uzanan vəziyyətdə bədən və ətraflar üçün gimnastik məşqlər

D) Fiksə olunmuş ayaqlarla uzanan vəziyyətdə bədən üçün məşqlər

E) Mürəkkəbləşmiş yerimə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
803) Qaraciyər və öd kisəsi axarı yollarının xəstəliklərində tətbiq olunan müalicəvi bədən tərbiyyəsinin məsələlərinə hansılar aid deyil?
A) Öd kisənin hərəkətliliyinin yaxşılaşması

B) Pozulmuş maddələr mübadiləsinin requlyasiyası

C) Qaraciyərdə durğunluq proseslərinin artması

D) Öd kisəsinin hərəkət funksiyasının yaxşılaşması

E) Həzm proseslərinin yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
804) Piylənmə zamanı tətbiq edilən xüsusi məşqlərə hansılar aid deyil?
A) Trenajorlarda məşqlər

B) Hovuzda çimmə

C) Orta və tez temptə yerimə

D) Qaçış


E) Kiçik əzələ qrupları üçün gimnastik məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
805) Piylənmə zamanı onurğa üçün məşqlər hansı səbəbdən göstərişlidir?
A) Piylənmənin seqmentar formasına təsir edir

B) Orta əzələ qruplarını əhatə edir

C) Onurğanın hərəkətliyini məhdudlaşdırır

D) Enerjinin sərf olunmasını azaldır

E) Piy toxumasında lipolitik fəallığı gücləndirir
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
806) Piylənmə zamanı patogenetik adekvat məşqlərə hansılar aid deyil?
A) Aşağı sürətli

B) Güclü


C) Dözümlülüyü məşq edən, tsiklik xarakterli

D) Mürəkkəb- koordinasiyalı

E) Sürətli - güclü
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
807) Sistematik yükləmələrdən sonra hansı hallar müşahidə olunur?
A) İnsulyar fəallığının enməsi

B) Lanqenhars adacıqlarında toxumanın artması

C) Mədəaltı vəzi toxumasının insulyar fəallığının dəyişməməsi

D) Mədəaltı vəzidə insulinin tərkibinin 2 dəfə azalması

E) Lanqenhars adacıqlarında toxumanın azalması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
808) Şəkərli diabet xəstəliyində MBT məqsədlərinə hansılar aid deyil?
A) Mədəaltı vəzinin insulyar fəallığının artması

B) Toxumalarla şəkərin istifadəsinin stimullaşması

C) Həzm proseslərinin requlyasiyası

D) Qanda şəkərin miqdarının azalması

E) İnsulin preparatlarının dozasının azalması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова. «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
809) Müalicəvi gimnastika şəkərli diabet xəstələrinə nə zaman göstərişlidir?
A) Kliniki axarın ağır formasında

B) Kliniki axarın yüngül dərəcəsində

C) Diabetik komada

D) Diabetin ağır formasında

E) Komadanöncəki vəziyyətdə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
810) Orta ağırlıqlı şəkərli diabet xəstələrdə tətbiq olunan müalicəvi gimnastikada hansı məşqlər istifadə olunur?
A) Ayaqüstə məşqlərin yerinə yetirilməsi

B) Sürətli yerimə

C) Qaçış

D) Ayaqüstə və oturaq dinamik məşqlər

E) İri əzələ qrupları üçün yükləmə məşqləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
811) Ağır formalı şəkərli diabet xəstələrində müalicəvi gimnastikanın təyininə əks göstərişlər hansılardır?
A) Hiperqlikemiya

B) Ketonemiyanın normallaşması

C) Qanda xolesterinin miqdarının azalması

D) Qanın rezerv qələviliyinin artması

E) Hiperqlikemiyanın azalması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
812) Böyrək və sidik axarı yolları xəstəliklərində hansı vəziyyətlərdə MBT tətbiqi göstərişdir?
A) Böyrək şişi

B) Kəskin qlomerulonefrit

C) Makrohematuriya

D) Kəskin pielonefrit

E) Xroniki sistit (kəskinləşmədən kənar)
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
813) Böyrəklərin və sidik axarı yollarının xroniki xəstəliklərində MBT tətbiqinin effektliyinə hansılar aid deyil?
A) Böyrək hemodinamikasının yaxşılaşması

B) Xəstənin funksional vəziyyətinin yaxşılaşması

C) Su – duz mübadiləsinin requlyasiyası

D) Sidik axarından orta hərəkətli daşların xaric edilməsi

E) Kiçik çanaqda qan dövranını yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə