Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə12/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

703) Orqanizmdə dərialtı piy qatının təyini üçün ( Mateykoya görə) nə nəzərə alınır?
A) Aşağı ətraflaın əhatə ölçüsünün cəmi

B) Boyunun əhatə ölçüsü

C) Dəri büküşlərinin orta qalınlığı, çəki, boy ölçüsü göstəricisi

D) Əlin dinamometriyası

E) Döş qəfəsinin həcmi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова. «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
704) Mütləq əzələ toxumasının təyini üçün nə nəzərə alınır?
A) Əlin dinamometriyası

B) Boyunun əhatə ölçüsü

C) Bədənin uzunluğu, aşağı ətraflaın əhatə ölçüsünün cəmi

D) Bədənin çəkisi

E) Döş qəfəsinin çevrəsinin ölçüsü
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
705) Qızlarda bioloji yaşın təyini üslubunda nə nəzərə alınır?
A) Əllərin dinamometriyası

B) Bədənin çəkisi

C) Boyunun əhatə ölçüsü

D) Bədənin uzunluğu

E) Qasıq nahiyyəsində tüklərin çıxması, süd vəzilərinin inkşafı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
706) Ətrafların bükülmə bucağının təyini üçün nə tətbiq olunur?
A) Kaliper

B) Ling


C) Dinamometr

D) Santimetr lenti, bucaq ölçən cihaz

E) Billi – Kerxqover cihazı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

Bölmə 21. .İdman təbabətində və müalicəvi bədən tərbiyəsində funksional müayinə üslubları
707) Funksional sınaqların təsnifatı prinsipi əsasında nə durur?
A) Tənəffüsün tezləşməsi

B) Döş qəfəsinin həcmi

C) Bədənin uzunluğu

D) Ağ ciyərlərin həyat tutumu

E) Fiziki yükləmələr, fəzada bədənin vəziyyətinin dəyişilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
708) Funksional sınaqlar nəyi qiymətləndirməyə imkan yaradır?
A) Adaptasiya imkanlarını

B) Psixoloji durumu

C) Fiziki imkanları

D) Sağlamlığın vəziyyətini, funksional imkanların səviyyəsini

E) Fiziki inkşafı və psixoemosional vəziyyəti
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
709) PWC 170 (W170) nə deməkdir?
A) Veloerqometrdə yükləmə zamanı və 170 saniyə ərzində yerinə yetirilən iş göstəricisi

B) Veloerqometrdə yükləmə gücü

C) 170 saniyə ərzində yerinə yetirilən iş göstəricisi

D) Pillə üzərində yükləmə zamanı iş göstəricisi

E) Ürək döyüntüləri 170–ə bərabər yükləmə gücü
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
710) Veloerqometriyadan sonra maksimal oksigen sərf edilməsinin hesablanmasının (qeyri düzgün üslubla, l/ dəq ) lazımı göstəricilərinə hansı aiddir?
A) İkinci yükləmənin gücü, kqm / dəq

B) İlk yükləmənin gücü, kqm / dəq

C) Yükləmədən qabaq ürək yığılmalarının tezliyi

D) Yükləmədən öncə nəbz göstəricisi

E) Ürək yığılmalarının minimal tezliyi və veloerqometrik yükləməsinin minimal gücü kqm / dəq.
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
711) Fiziki yüklənmə sınağının dayandırılmasının kliniki kriterisinə hansı aid deyil?
A) Stenokardiya tutması

B) Bir qədər yorğunluq əlamətləri

C) Ürək yığılmalarının tezliyinin maksimal mümkün olan həddə çatması

D) Artıq dərəcədə tənginəfəslik

E) Sistolik arterial təzyiqin enməsi və ya arterial təzyiqin artması ( 200-100 mm c.s.)
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
712) Fiziki yüklənmə sınağının dayandırılmasının elektrokardioqrafik kriteriləri hansılardır?
A) Nəbzin səngiməsi

B) Nəbzin artıq dərəcədə tezləşməsi

C) Tezləşmiş ekstrasistoliya, paroksizmal taxikardiya, səyirici aritmiya

D) Tənəffüs aritmiyası

E) ST seqmentinin enməsi, atrioventrikulyar və ya mədəcik daxili blokada
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
713) Ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə fiziki iş qabiliyyətini qiymətləndirmə üslublarına hansılar aiddir?
A) Step- testi

B) Pillə üzərində sınaq

C) Veloerqometriya

D) Əlin dinamometriyası

E) Ortostatik sınaq və Letunov sınağı, Ştange və Genç sınağı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва.2004.
714) Fiziki yükləməni dayandırmaq üçün optimal nəbz rejimi nə qədərdir?
A) Dəqiqədə 200 vurğu

B) Dəqiqədə 140 vurğu

C) Dəqiqədə 170 vurğu

D) Dəqiqədə 160 vurğu

E) Dəqiqədə 120 vurğu
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
715) Xəstələrə veloerqometriya tətbiqinə dair məsləhət görülən ilkin yükləmə gücü 1 kq çəkiyə vatla nə qədər təşkil edir?
A) 0.85 vt/ kq

B) 0.5 vt/kq

C) 1,0 vt/ kq

D) 0.3 vt/ kq

E) 0,6 vt/kq
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
716) Sağlam insanlarda yükləmədən sonra Letunov sınağının qiymətləndirilməsi necə vaxtdan sonra aparılır?
A) 35 san sonra

B) 10 san sonra

C) 40 san sonra

D) 20 san sonra

E) 15 san sonra
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
717) Qarvard step–test nəticələrinə görə əla funksional vəziyyət necə balla hesab olunur?
A) 55

B) 70


C) 90

D) 85


E) 60
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
718) Vegetativ sinir sisteminin oyanıqlığını xarakterizə edən funksional sınaqlara hansı aiddir?
A) Romberq sınağı

B) Genç sınağı

C) Klinoortostatik sınaq

D) Ştange sınağı

E) Aşnera görə göz hərəki refleksi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
719) Sinir sisteminin koordinator funksiyasının xarakterizə edən funksional sınaqlara hansılar aiddir?
A) Volçek sınağı

B) Seysmotermoqrafiya, Yarotski sınağı

C) Rufye sınağı

D) Ştange sınağı

E) Step test
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
720) Xarici tənəffüs funksiyasını xarakterizə edən funksional sınaqlara hansı aiddir?
A) Letunov sınağı

B) Tiffno-Votçal sınağı

C) Ştange sınağı

D) Romberq sınağı

E) Genç sınağı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
721) Tənəffüs- yükləmə sınağı zamanı, normaya görə mümkün olan tənəffüsün saxlama müddətinin enməsi nə qədər təşkil edir?
A) 80 %

B) 40 %


C) 90 %

D) 60 %


E) 75%
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
722) Qadınlarda, ürək-damar sistemi xəstəliklərində tətbiq olunan veloerqometriyada ilkin yükləmənin gücü nə qədər təşkil etməlidir?
A) 100 kq/m dəq

B) 650 kq/m dəq

C) 800 kq/m dəq

D) 700 kq/m dəq

E) 300 - 400 kq/m dəq
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
723) Əzələlərin elektrik fəallığının təyini üslublarına hansı aiddir?
A) Mioqrafiya

B) Audiometriya

C) Elektrokardioqrafiya

D) Veloerqometriya

E) Miotonusometriya
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
724) İdman təbabəti praktikasında ürək–damar sisteminin müayyinəsi zamanı nə istifadə olunur?
A) Tənəffüsün saxlanılması ilə sınaq

B) Fəzada bədənin vəziyyətini dəyişməklə sınaq

C) Romberq sınağı

D) Fiziki yükləmələrlə sınaq

E) Farmakoloji sınaqlar
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
725) İdmançının bədəninin kütləsinin sürətlə azalması zamanı, qanda xolesterinin göstəricisi necə olur?
A) Artıb və enə bilər

B) Enir


C) Davamlı artır

D) Dəyişməz qalır

E) Artır
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
726) İdmançının bədəninin kütləsinin sürətlə azalması zamanı, betalipoproteidlər göstəricisi qanda necə olur?
A) Artır

B) Dəyişməz qalır

C) Davamlı enir

D) Artıb və enə bilər

E) Enir
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
727) İntensiv yükləmələr zamanı daxili mühitin dəyişilməsinin mümkün xarakteri nədən ibarətdir?
A) Tənəffüs asidozu

B) Dəyişməz qalır

C) Metabolik asidoz

D) Metabolik asidoz, tənəffüs asidozu

E) Metabolik alkaloz, tənəffüs alkalozu
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
728) Arterial qanın pH göstəricisi nə qədər təşkil edir?
A) 7,2-7,1

B) 7,6-7,5

C) 7,5-7,4

D) 7,45-7,35

E) 7,3-7,4
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
729) Metabolik asidozla müşaiyət olan orqanizmin vəziyyətlərinə və xəstəliklərinə hansılar aiddir?
A) Xroniki fiziki yükləmələr nəticəsində miokardın distrofiyası

B) Xroniki pielonefrit

C) Kəskin ürək çatışmazlığı

D) Xroniki qlomerulonefrit (böyrək çatışmazlığı olmadan)

E) Kəskin pielonefrit
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова«Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
730) İdmançıların artıq dərəcədə yükləmələrinin əlamətlərinə biokimyəvi göstəricilər pozisiyasından hansı aid deyil?
A) Qanda qlükozanın və pH göstəricisinin kəskin artması

B) Sidikdə zülal və turş mukopolisaxaridlərin olmaması

C) Hiperkaliemiya

D) Təbii immunitetin enməsi

E) Hipokaliyemiya
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
731) EKQ- da sinus düyünün oyanıqlığını hansı əks edir?
A) «R» dişciyi

B) Əks etmir

C) P-S

D) «P» dişciyi ,QRSE) QT
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
732) EKQ- da « P» dişciyi nəyin oyanıqlığını əks edir?
A) Qis yumaqcıq sütunun

B) Qulaqcıqların və mədəciklərin

C) Qis yumaqcıq sütunun və mədəciklərin

D) Mədəciklərin

E) Sinus düyünün
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
733) EKQ- da «Q» dişciyi nəyin oyanıqlığını əks etdirir?
A) Sağ mədəciyin

B) Qulaqcıqların

C) Mədəcikarası arakəsmənin

D) Sol mədəciyin

E) Sinus düyünün
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
734) EKQ- da «R» və «S» dişcikləri nəyin oyanıqlığını əks etdirir?
A) Qulaqcıqların

B) Mədəcikarası arakəsmənin

C) Sol mədəciyin

D) Sinus düyünün

E) Sağ mədəciyin
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.

Bölmə 22. Müalicəvi bədən tərbiyyəsi və reabilitasiyanın forma və vasitələri
735) Müalicəvi bədən tərbiyəsi anlayışına nə aid deyil?
A) İdman ixtisası

B) Reabilitasiya prosesinin tərkib hissəsi

C) Tibbi ixtisas

D) Müalicə üsulu

E) Elmi fənn
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
736) Müalicəvi bədən tərbiyəsi anlayışına hansı terminlər aiddir?
A) Fiziki reabilitasiya, refleksoterapiya

B) Haloterapiya

C) Kinezoterapiya

D) Mexanoterapiya

E) Hidroterapiya
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
737) Müalicəvi bədən tərbiyəsi təyini zamanı həkimin vəzifəsi nədən ibarətdir?
A) Müalicə məsələlərinin dəqiqləşdirilməsi

B) Xəstənin fiziki hazırlığının və funksional vəziyyətinin müayinəsinin aparılması

C) Əlavə müayinələrin aparılması

D) Dərman müalicəsinin vasitələrinin seçimi

E) Diaqnozu müəyyən etmək
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
738) Daxili xəstəliklər klinikasında tətbiq olunan müalicəvi bədən tərbiyəsi üsullarına hansı aid deyil?
A) Masaj

B) Müalicəvi bədən tərbiyəsi

C) Müalicəvi gimnastika

D) Səhər gimnastikası

E) İdman məşqlərinin elementləri, oyunlar
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
739) Fiziki reabilitasiyaya hansı aid deyil?
A) Psixofiziki məşqlər elementləri

B) Fiziki məşqlər

C) Müalicəvi gimnastika məşqləri

D) Bədii gimnastika

E) Səhər gigiyenik gimnastikası
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
740) Hansı hərəkət rejimləri mövcuddur?
A) Fəal hərəkət rejimi

B) İntensiv hərəkət rejimi

C) Keçid hərəkət rejimi

D) Yataq hərəkət rejimi, palatada hərəkət rejimi

E) Qoruyucu hərəkət rejimi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
741) Anatomik əlamətlərə görə fiziki məşqlərin xassəsinə nə daxildir ?
A) Bel əzələləri qrupu üçün məşqlər

B) İri, orta, kiçik əzələlər qrupu üçün məşqlər

C) Koordinasiya üçün məşqlər

D) Qarın presi əzələləri üçün məşqlər

E) Tarazlıq funksiyası üçün məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
742) Kiçik əzələlər qrupu üçün məşqlərə hansılar aiddir?
A) Qarın presi əzələləri üçün məşqlər

B) Çanaq boşluğu əzələləri üçün məşqlər

C) Üz əzələləri üçün məşqlər, ayaq və əllər üçün məşqlər

D) Baldır əzələləri üçün məşqlər

E) Çiyin qurşağı əzələləri üçün məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
743) Orta əzələlər qrupu üçün məşqlərə hansılar aiddir?
A) Boyun,çiyin əzələləri üçün məşqlər

B) Qarın presi əzələləri üçün məşqlər

C) Bud əzələləri üçün məşqlər

D) Sağrı əzələləri üçün məşqlər

E) Bel əzələləri üçün məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
744) İri əzələlər qrupu üçün məşqlərə hansılar aiddir?
A) Bədən əzələləri, ətraflar üçün məşqlər

B) Sağrı əzələləri üçün məşqlər

C) Çiyin qurşağı əzələləri üçün məşqlər

D) Çiyin əzələləri üçün məşqlər

E) Üz əzələləri üçün məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
745) Sanatoriyada hərəkət rejimlərinə hansılar aiddir?
A) Yataq

B) Sərbəst hərəkət rejimi

C) Keçid hərəkət rejimi

D) Palatada hərəkət rejimi

E) Qoruyucu, qoruyucu - məşqedici
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
746) Müalicəvi bədən tərbiyəsinin forması kimi qoruyucu hərəkət rejiminə hansı aiddir?
A) «Asta yerişli» qaçış

B) Qaçış


C) Müalicəvi gimnastika, dozalaşmış yerimə

D) Fəal oyunlar

E) Velotrenajorda məşq
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
747) Müalicəvi bədən tərbiyyəsinin forması kimi qoruyucu- məşqedici hərəkət rejiminə hansı aiddir?
A) Avarçəkmə

B) Hoppanmalar

C) Qaçış

D) Hərəkətli oyunlar

E) Müalicəvi gimnastika, səhər gigiyenik gimnastikası
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
748) Müalicəvi bədən tərbiyyəsinin forması kimi məşqedici hərəkət rejiminə hansı aiddir?
A) Hoppanmalar

B) İntensiv idman məşqləri

C) İdman növlərinə dair yarışlar

D) Müalicəvi gimnastika, müalicə məqsədi ilə yerimə ( terrenkur)

E) Yüksək templə qaçış
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
749) Lokal təsirli mexanoaparatlarda məşqlər hansı xəstələrə tətbiq olunur?
A) Dayaq- hərəki aparatının travmasında və hərəkət məhdudiyyəti ilə oynaq xəstəliklərində, postimmobilizasiya dövründə

B) Sinir sistemi xəstəlikləri

C) Piyləmə

D) Daxili orqanlar xəstəlikləri

E) Tənəffüs orqanları xəstəliklərində
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
750) Xəstədə dinamik məşqlərin fəallıq dərəcəsinin təyini üsuluna hansı aid deyil?
A) Adekvat yükləmənin yaranması

B) Xəstənin vəziyyəti və yaşı

C) Xəstəliyin və ya zədələnmənin xüsiyyəti

D) Müalicənin məsələləri

E) Xəstənin fiziki yükləmə dərəcəsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
751) Passiv məşqlərə hansılar aiddir?
A) Xəstə tərəfindən iradi cəhdlə yerinə yetirilən zəif fəal hərəkətlər

B) Xəstə tərəfindən fəal yerinə yetirilən hərəkətlər

C) Xəstənin artıq dərəcədə cəhdi olmaqla kənardan kömək ilə yerinə yetirilən hərəkətlər

D) Velotrenajorda hərəkətlər

E) Xəstənin cəhdi olmadan instruktorun köməyi ilə yerinə yetirilən hərəkətlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
752) Passiv məşqlər əsasən nə məqsədlə təyin olunur?
A) Qan axarının, limfa axarının yaxşılaşması məqsədi ilə

B) Sinir sisteminin funksional yaxşılaşması məqsədi ilə

C) Ətrafların funksiyasının yaxşılaşması məqsədi ilə

D) Oynaqlarda iltihab əleyhinə

E) Ürək - damar sisteminin funksional yaxşılaşması məqsədi ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
753) Gimnastik məşqlər xüsusiyyətinə görə hansilara bölünür ?
A) Koordinasiyalı məşqlər

B) Hazırlıq məşqləri

C) Keçid məşqləri

D) Tənəffüs məşqləri

E) Korriqəedici məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
754) Tarazlıq məşqlərinin mürəkkəbləşdirmə yollarına hansılar aid deyil?
A) İdman cihaz və alətlərin tətbiqi

B) Dayağın hərəkətliyinin və sahəsinin azalması

C) Görmə analizatorunun sönməsi

D) Hərəkət sürətinin dəyişməz saxlanılması

E) Hərəkətlərin istiqamətinin dəyişilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
755) Hərəkətlərin tarazlığa və koordinasiyasına yönəlmiş məşqlər hansı xəstələrdə xüsusi tətbiq olunur?
A) Daxili orqanlarının sallanması

B) Sidik saxlamama xəstəliyi

C) Miokard infarktı xəsitəliyi

D) Vertebrobazilyar çatışmazlığı ilə, beyin-qan dövranının pozulması

E) Bexterev xəstəliyi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
756) Korriqəedici məşqlərin tətbiqi hansı xəstəliklərdə göstərişli deyil?
A) Daxili orqanlarının sallanması

B) Döş qəfəsinin deformasiyasında

C) Qamətin pozulmasında

D) Yastı pəncəlikdə, əyriboyunluqda

E) Onurğanın əyriliyində
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
757) Suda fiziki məşqlərin təyinatına dair əsas göstərişlər hansılardır?
A) Dayaq- hərəki aparatının xəstəlikləri

B) Artrit və artrozlar

C) Xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi

D) Onurğanın deformasiyası

E) Vertebrobazilyar çatışmazlıq, anamnezdə huşitirmə ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
758) Suda fziki məşqlərin təyinatına dair əks göstərişlər hansılardır?
A) Kəskin və xroniki dəri xəstəlikləri

B) Hipokineziya

C) Piylənmə

D) Daxili orqanların xəstəliklərində(kafi funksional vəziyyətinin olması şərti ilə)

E) Sinir sistemi xəstəlikləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
759) Suda müalicəvi gimnastikanın tətbiqi zamanı, hansı fiziki məşqlərdən istifadə olunmur ?
A) Mexanoterapevtik aparatların və vasitələrin tətbiqi ilə dartılma məşqləri

B) Fəal gimnastik məşqlər, oyun məşqləri

C) Hündürlüyə hoppanma

D) Güc tətbiq edilən məşqlər və boşalma məşqləri

E) Passiv məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

Bölmə 23. Daxili xəstəliklərin klinikasında xəstələrin fiziki reabilitasiyası
760) Qeyri fəsadlı miokard infarktı zamanı hansı dövrdən reabilitasiya başlanılır?
A) İnfarktın əmələ gəlməsinin 2-ci həftəsində

B) İnfarktın əmələ gəlməsinin 1-ci həftəsində

C) İnfarktın əmələ gəlməsinin 6-ci həftəsində

D) İnfarktın əmələ gəlməsinin 3-cü həftəsində

E) İnfarktın əmələ gəlməsinin 1-ci, 2-ci sutkasında
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
761) Ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə fiziki məşqlərin aparılmasına dair əks göstərişlər hansılardır?
A) 60 yaşdan yuxarı yaş dövrü

B) Stenokardiya tutmalarının tez- tez müşahidəsi

C) Damarların aterosklerozu

D) Hipertoniya xəstəliyinin 2- ci mərhələsi

E) Stenokardiya tutmalarının nadir hallarda müşahidəsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə