Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə11/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

644) Bədən tərbiyəsi ilə məşqul olan şagirdlər üçün hansı tibb qrupları mövcuddur?
A) Zəif fiziki hazırlıqlı şəxslər üçün

B) Fiziki inkişafın çatışmazlığı ilə şəxslər üçün

C) Fiziki deffektləri olan şəxslər üçün

D) Müxtəlif travma almış şəxslər üçün

E) Əsas, hazırlıq, xüsusi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
645) Bədən tərbiyəsi ilə məşqul olan orta və ahıl yaşlı şəxslər üçün hansı tibb qrupları mövcuddur?
A) Hazırlıq, əsas, MBT üzrə

B) Əsas, hazırlıq, xüsusi

C) MBT üzrə

D) Qoruyucu, qoruyucu- məşqedici, məşqedici rejim qrupları

E) Korreqəedici gimnastika qrupu
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004
646) Bədən tərbiyəsi ilə məşqul olanın həkim müayinəsi nəticəsinin mahiyyəti nə daxil edir?
A) İdman növlərinin seçiminə dair tövsiyyələr

B) Bədən tərbiyəsi və ya kütləvi bədən məşqlərinə dair tibbi qrupların təyin olunması

C) Orqanizmin funksional vəziyyəti, sağlamlığın qiymətləndirilməsi

D) Fiziki inkişafın qiymətləndirilməsi

E) Müxtəlif fəsadların aradan götürülməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
647) İdmançının dispanser müayinəsi zamanı həkim xülasəsi nəyi daxil edir?
A) İdman növlərinin seçiminə dair tövsiyyələr

B) Orqanizmin fiziki iş qabiliyyəti və funksional vəziyyəti

C) Məşqedici yükləmə rejimi və müalicə – profilaktika tədbirləri

D) Fiziki inkşafın qiymətləndirilməsi

E) Sağlamlığın qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
648) Dispanserizasiya tələb edən idmançıların müayinəsinin əsas növlərinə hansılar aiddir?
A) Poliklinik şəraitində müayinə

B) Altı ay ərzində məşq tsiklinə dair mərhələli müayinə

C) Tibbi –bədən tərbiyəsi dispanserində geniş müayinələr, profilaktik baxışlar

D) Stasionarda müayinə

E) Aylıq məşq tsiklinə dair müayinə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
649) İdmançıların mütləq dispanser müayinəsi həcmi nəyi daxil edir?
A) Oynaqların rentgenoqrafiyası

B) Qanın, sidiyin ümumi analizi

C) Qanın immunoloji müayinəsi

D) Qanın biokimyəvi analizi

E) Fiziki yükləmərlə funsional sınaqların aparılması, həkim baxışı, fiziki inkişafın tədqiqi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
650) İdmançılarn dispanser müayinəsi həcmi nəyi daxil edir?
A) Cərrah baxışı

B) Ağ ciyərlərin rentgenoqrafiyası

C) Fiziki iş qabiliyyətinin müəyyənləşdirilməsi və ümumi kliniki müayinələr

D) İnfeksionist baxışı

E) Elektroensefaloqrafiya
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
651) Tibbi deontologiya nə deməkdir?
A) Həkim fəaliyyətində ümumi etikanın xüsusi təzahürü

B) Tibb işcilərinin vəzifə borcuna dair sərbəst elm, xəstə ilə düzgün davranış üslublar sistemi

C) Tibb işcilərinin həkimlik humanizmi, vəzifə borcu, şərəfi, vicdanı, ləyaqəti məsələlərinə dair elm

D) Həkimdən yüksək sosial, mənəvi- işgüzar keyfiyyət tələb edən elm və həkimdə mürəkkəb situasiyalarda əxlaqi oriyentasiya qabiliyyətini yaratmağına dair elm

E) Həkim və orta tibb personalının qarşılıqlı əlaqə sistemi
Ədəbiyyat: Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

Bölmə 18. Əzələ fəaliyyətinin anatomik – fizioloji əsasları
652) Ürəyin genişlənməsi nə ilə nəticələnir?
A) Ürək ötürmələrinin zəyifləməsi ilə

B) Aritmiya ilə

C) Ekstrasistoliya ilə

D) Bradikardiya ilə

E) Taxikardiya ilə, ürək ötürmələrinin artması ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
653) Hipertrofiya zamanı, ürək mədəciyinin kütləsinin artması nə ilə əlaqəlidir?
A) Əzələ birləşdirici toxumanın artması ilə

B) Hər lif ölçüsünün artması ilə

C) Əzələ liflərinin miqdarının artması ilə

D) Ürəyin dilatasiyası ilə

E) Piy toplanmalarının artması ilə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
654) Starling qanunu nəyi əks etdirir?
A) Yerinə yetirilən işə dair oksigenin istifadə edilməsi

B) Sol qulaqcıq həcminin və ritmin tezliyinin nisbəti

C) Sağ qulaqcıq həcminin və ritmin tezliyinin nisbəti

D) Ürək ötürməsinin və periferik müqavimətin nisbəti

E) Ürək kameralarının qanla dolması zamanı, ürəyin yığılma gücünü artırmaq qabilliyəti
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
655) Sol mədəciyin vurma həcmi orta hesabla nə qədər təşkil edir?
A) 100 ml

B) 50 ml


C) 70 ml

D) 150 ml

E) 40 ml
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
656) İdmançılarda məşqləndirilmiş ürəyin böyük ölçülərində vurma həcmi nə qədər ola bilər?
A) 250 ml

B) 100 ml

C) 150 ml

D) 70 ml


E) 200 ml
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
657) Horizontal vəziyyətdən şaquli vəziyətə keçid zamanı baş arteriyalarında hidrostatik təzyiq nəcə dəyişir?
A) Dəyişmir

B) Azalır

C) Əvvəlcə artır, sonra kəskin azalır

D) Artır və ya dəyişmir

E) Artır
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
658) Ürəyin yığılma qabiliyyətini nə xarakterizə edir?
A) Sistolik təzyiq

B) Periferik müqavimətin və diastolik təzyiq nisbəti

C) Diastolik təzyiq

D) Periferik müqavimət

E) Ortaq təzyiq
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва 2004.
659) Qan təzyiqinin göstəricisinin artıq dərəcədə oynaması harada müşahidə olunur?
A) Kollaterallarda

B) Venalarda

C) Kapilyarlarda

D) Aortada

E) Arteriollarda
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
660) Horizontal vəziyyətdən şaquli vəziyətə keçid zamanı aşagı ətraflarda hidrostatik təzyiq nəcə dəyişir?
A) Öncə enir, sonra artır

B) Artır


C) Öncə artır, sonra enir

D) Dəyişmir

E) Enir
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
661) Orqanizmə fiziki məşqlərin təsiri mexanizmi nədən ibarətdir?
A) Korriqəedici

B) Tonuslaşdırıcı

C) Sinir- reflektor

D) Spesifik

E) Stimuləedici
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
662) İdmançıların ürəyinin fiziki yükləmələrə uzunmüddətli adaptasiya nəticələrinə nə aiddir?
A) Miokardın hipertrofiyası, bradikardiya, hipotoniya

B) Miokardın yığılma funksiyasının pisləşməsi

C) Ekstrasistoliya

D) Kəskin tənəffüs aritmiyası

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
663) Sistematik əzələ məşqi nəyi artırır?
A) Sidikdə zülalın miqdarını

B) Orqanizmdə vitamin və fermentlərin səviyyəsini

C) Daxili mühitin və xarici ekstremal təsirlərinə orqanizmin müqavimətini

D) Biokimyəvi prosesləri

E) Qanda şəkərin miqdarını
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
664) İdmançıların orqanizminin yaxşı funksional imkanlarına nə xasdır?
A) Fəaliyyətə tez yiyələnmə, miokardın metabolizminin yaxşılaşması

B) Aşağı yükləmə həddi

C) Yükləmələrdən sonra bərpa dövrünün uzanması

D) Fəaliyyətə ləng yiyələnmə

E) Funksional rezervinin aşağı göstəricisi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
665) Ahıl yaşında fiziki yükləməyə reaksiya nə ilə xarakterizə olunur?
A) Fəaliyyətə yiyələnmənin səngiməsi, yükləmələrdən sonra bərpa dövrünün uzanması

B) Yüklənilmədən sonra orqanizmin bərpasının sürətlənməsi

C) Fəaliyyətə tez yiyələnmə

D) Maksimal yüklənilmənin uzunmüddətli saxlanılması

E) Yüksək yükləmə həddi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
666) Daxili orqanların və hərəkətdə olan skelet əzələlərinin qarşılıqlı əlaqəsini nə yerinə yetirir?
A) Dəri – əzələ refleksləri

B) Sinir – əzələ refleksləri

C) Əzələ – oynaq refleksləri

D) Vegetativ reflekslər

E) Motor- visseral refleksləri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
667) İdmanın tsiklik növləri əsasən hansı növ fiziki keyfiyyətləri inkşaf etdirir?
A) Dözümlük

B) Güc


C) Hərəkətlərin koordinasiyası

D) İş qabiliyyəti

E) Sürət
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
668) İdmanın sürət-güc növləri əsasən hansı fiziki keyfiyyətlərini formalaşdırır?
A) Dözümlük

B) Mənimsəmə qabiliyyəti

C) Güc, sürət

D) Hərəkətlərin koordinasiyası

E) İş qabiliyyəti
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
669) Uşaqlarda cəldlik keyfiyyətini müəyyən etmək məqsədi ilə hansı kontrol test tətbiq olunur?
A) 100 m üzmə

B) Oynaqlar üçün dinamik məşqlər

C) İdeomotor məşqlər

D) «Dairəvi» qaçış

E) 100 m qaçış, hündürlüyə hoppanma, uzağa hoppanma
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
670) Uşaqların ürək- damar sistemi xüsusiyyətlərinə böyüklərlə müqayisədə nə aiddir?
A) Daha artıq ürəyin dəqiqə həcmi

B) Daha ləng ürək yığılmaları

C) Daha tez ürək yığılmaları, daha aşağı arterial təzyiq göstəricisi

D) Yüksək oksigen pulsu

E) Daha yüksək arterial təzyiq göstəricisi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
671) Uşaqlarda ürək–damar sisteminin fiziki yükləmələrə adaptasiya imkanlarının artıq dərəcədə yüksəlməsi nə vaxt müşahidə olunur?
A) Gənc yaşında

B) Üç –dörd yaşda

C) Məktəbə qədər yaşında

D) Erkən yaşında

E) Kiçik, orta, yuxarı məktəb yaşında
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва.2004.
672) Fiziki yükləmə zamanı qara ciyərdə nə baş vermir?
A) Lipoidlərin mübadiləsi

B) Sidik cövhərinin əmələ gəlməsi

C) Piy toplanması

D) Karbohidratların toplanması

E) Zülal toplanması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
673) Fiziki yükləmə zamanı qanda xolesterinin miqdarı necə dəyişir?
A) Xolesterinin mobilizasiyası utilizasiyasına üstün gəlir

B) Enir


C) Xolesterinin utilizasiyası artır

D) Artır


E) Dəyişməz qalır
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
674) Uzun müddətli fiziki yükləmə zamanı qanda qlükozanın miqdarı necə dəyişir?
A) Enir

B) Qlükozanın bərpası utilizasiyaya üstün gəlir

C) Qlükozanın utilizasiyası yüksəlir

D) Dəyişməz qalır

E) Artır
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
675) İntensiv fiziki yükləmələr zamanı sidik cövhərinin qanda miqdarı necə dəyişir?
A) Artır və ya enir

B) Dəyişməz qalır

C) Enir

D) Öncə enir, sonra artırE) Artır
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
676) İntensiv fiziki yükləmələr zamanı sidikdə kreatin necə dəyişir?
A) Artır və ya enir

B) Enir


C) Dəyişməz qalır

D) Artır


E) Öncə artır, sonra enir
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
677) Dinamik anatomiya vasitəsilə öyrənilən funksiyalara hansılar aiddir?
A) Qarın boşluğu presinin funksiyası

B) Döş qəfəsinin ekskursiyası

C) Diafraqma əzələlərinin funksiyası

D) Əzələ- bağ aparatının funksiyası, oynaqların funksiyası

E) Bədən ağırlığının təsiri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
678) Biroxlu oynaqlara hansılar aiddir?
A) Topuq oynağı, falanqalararası oynaqlar

B) Çiyin- dirsək oynağı

C) Diz oynağı

D) Çiyin oynağı

E) Dirsək və çiyin- dirsək oynağı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
679) İkioxlu oynaqlara hansılar aiddir?
A) Dirsək oynağı

B) Diz oynağı

C) Topuq oynağı

D) Əldə baş barmaq oynağı

E) Bilək
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004
680) Bədənin şaqulu vəziyyətində ümumi ağırlıq mərkəzi proeksiyası onurğanın hansı hissəsinə düşür?
A) 3-4 -cü döş fəqərələri

B) 9-10-cu döş fəqərələri

C) 11-12 döş fəqərələri, 1-2 bel fəqərələri

D) Boyun fəqərələri

E) 5-8 -ci döş fəqərələri
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
681) Onurğada dəyişiklik səviyyəsini müəyyən etmək məqsədi ilə həlledici amillər hansılardır?
A) 10-cu döş fəqərəsinin qılçıq çıxıntısı

B) 2-ci boyun fəqərəsinin qılcıq çıxıntısı

C) Kürək sümükləri bucaqları

D) 7-ci boyun fəqərəsinin qılcıq çıxıntısı

E) 4-cü bel fəqərəsinin qılcıq çıxıntısı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
682) Əzələlərin qaldırıcı gücü nədən aslıdır?
A) Əzələlərin bərkidilmə nöqtəsindən

B) Uyğun nahiyyədən

C) Uyğun oynaqlardan

D) Sümüklərin quruluşundan

E) Çiyin linginin uzunluğundan, əzələlərin forma və uzunluğundan
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
683) Bədənin davamlı tarazlığı nədən asılıdır?
A) Ayaq sahəsinin yan tərəfinə düşən ümumi mərkəzi ağırlıq proeksiyasından

B) Ayaq sahəsi üzərindən ümumi ağırlıq mərkəzinin qaldırılmasından

C) Əzələlərin quruluşu və əzələnin köndələn ölçüsünün sahəsinin hər 1sm2 düşən əzələ liflərinin miqdarından

D) Dayaq sahəsinin yan tərəfinə düşən ümumi mərkəzi ağırlıq proyeksiyasından

E) Dayaq sahəsinin artmasından,
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

Bölmə 19. İdman məşqlərinin və fiziki məşqlərin nəzəriyyə və üslubları. Fiziki məşqlərin gigiyenası
684) İdmançıların məşq təlimi səviyyəsinin anlamasına nə daxildir?
A) Endokrin sistemin funksional vəziyyəti

B) Sağlamlıq və orqanizmin funksional vəziyyəti, fiziki hazırlıq səviyyəsi

C) Böyrək və sidik axarı yollarının funksional vəziyyəti

D) Tənəffüs sisteminin funksional vəziyyəti

E) Həzm sisteminin funksional vəziyyəti
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина» Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
685) İdman yararlığının təyini məqsədi ilə üslublar kompleksinə nə daxildir?
A) Sosioloji üslublar

B) Texniki hazırlıq

C) İrsi amillər

D) Pedaqoji üslublar, psixoloji üslublar

E) Şəxsi və psixi keyfiyyətlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
686) İdman məşqlərinin əsas məqamlarına hansı aid deyil?
A) Xüsusi məşqlər

B) Texniki məşqlər

C) Fiziki məşqlər

D) Taktiki məşqlər

E) Psixi məşqlər
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
687) Termorequlyasiyanın əsas növlərinə hansılar aiddir?
A) Biokimyəvi

B) Elektrik

C) Fiziki, kimyəvi

D) Bioloji

E) Bioelektrik
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
688) Fiziki termorequlyasiyanın yerinə yetirilmə yolları hansılardır?
A) Oksidləşmə-reduksiya

B) Oksidləşmə

C) İstilikkeçirmə və istilikvermə

D) Mübadilə prosesləri

E) Reduksiya
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
689) İndifferent temperaturlu sayılan bədən nahiyyəsi hansıdır?
A) Ürək

B) Ciyərlərin yuxarı hissəsi

C) Sidik kisəsi

D) Qaraciyər nahiyyəsi

E) Böyrəklər nahiyyəsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
690) Uzunmüddətli və ya intensiv soyuq təsirə insan orqanizsinin xoşagəlməz reaksiyalarına hansı aid deyil?
A) Bronxların saya əzələlərinin spazmı

B) Koronar və periferik damarların uzunmüddətli spazmı

C) Malpiqi yumaqcıqlarının funsiyasının pozulması

D) Tənəffüs sistemi funksiyasının pozulması

E) Damar divarlarının keçiriciliyinin pozulması
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва .2004.
691) Soyuq qıcığa orqanizmin qoruyucu reaksiyasına hansı aid deyil?
A) Mərkəzi sinir sisteminin mobilizasiyası

B) Daxili sekresiya vəzilərinin funksiyasının fəallığı

C) Skelet əzələlərinin xaotik yığılması nəticəsində üşümə

D) Periferik damarlarının qısa müddətli spazmı, vazomotorların oyunu

E) Periferik damarların genişlənməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва.2004.
692) Yuxarı tənəffüs yollarının möhkəmləndiricı prosedurlarına hansılar aid deyil?
A) Mülayim temperaturlu su ilə üzyumalar

B) Döş qəfəsinin yuxarı yarımhissəsinin, boynun, üzün silinmələri

C) Hava vannaları

D) Boğaz yaxalamaları

E) Aayaqyalın gəzmələr, ayağa su tökmələr.
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
693) Kontrast üzyumalara nə əks göstəriş deyil?
A) Xroniki tonzillitin kəskinləşməsi

B) Xroniki tonzillit, rinit, kəskinləşmə mərhələsi olmadıqda

C) Kəskin tonzillit

D) Xroniki sinusitin kəskinləşməsi

E) Kəskin sinusit
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
694) Kontrast duş təyini üçün nə göstərişdir?
A) Tez-tez krizlərlə müşahidə olunan hipertoniya xəstəliyi, 2-ci mərhələ

B) İnsultdan sonrakı vəziyyət

C) Ürək, baş- beyin damarlarının artıq dərəcədə arterosklerozu

D) Tromboflebit və qan laxtalanmasının artması

E) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
695) Kontrast duş və yerli ayaq vannalarının təyinatına nə əks göstərişdir?
A) Bağırsaq, öd-kisə yollarının diskineziyası

B) Neyrosirkulyator distoniya

C) Nevrozlar

D) Tromboflebit və qan laxtalanmasının artması

E) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

Bölmə 20. Fiziki inkişafın qiymətləndirilməsi və təyini
696) Fiziki inkşafın əsas əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Dəri büküşünün qalınlığı

B) Bədənin kütləsi

C) Döş qəfəsinin ölçüsü

D) Bədənin uzunluğu

E) Qanın tərkibi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва.2004.
697) İdmançıların konstitusiyasının qiymətləndirilməsinin geniş yayılmış bal üslubu hansıdır?
A) Bunaka görə

B) Şeldona görə

C) Novikova görə

D) Konrada görə

E) Çernorudskiyə görə
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
698) Fiziki inkşafın qiymətləndirilmə üslubuna hansı aiddir?
A) Qan tərkibi göstəricisi

B) Döş qəfəsi həcmi

C) Antropometrik standartlar, korrelyasiya

D) Ağ ciyərlərin tutum həcmi

E) Somatovegetativ
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
699) Ketle indeksi nəyi nəzərə alır?
A) Boyunun əhatə ölçüsünü

B) Döş qəfəsi həcmini

C) Boyu, çəkini

D) Ağ ciyərlərin tutum həcmini

E) Budun əhatə ölçüsünü
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
700) Həyat indeksi nəyi nəzərə alır?
A) Döş qəfəsinin əhatə göstəricisini

B) Çəkini, ağ ciyərlərin həyat tutumunu

C) Boy göstəricisni

D) Budun əhatə ölçüsünü

E) Boyunun əhatə ölçüsünü
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
701) Bioloji yaşı müəyyən edən göstəricilərə hansılar aid deyil?
A) Döş qəfəsinin çevrəsinin ölçüsü

B) Döş gilələrinin şişməsi

C) Qoltuqaltı çökəkdə tüklərin çıxması

D) Çəki, ağ ciyərlərin tutum həcmi

E) Səsin dəyişilməsi
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.
702) Bədən səthinin sahəsinin təyini zamanı nə nəzərə alınır?
A) Ağ ciyərlərin tutum həcmi

B) Əlin dinamometriyası

C) Boy ölçüsü, çəki

D) Döş qəfəsinin çevrəsinin ölçüsü

E) Ətraflarda piy büküşlərin qalınlığı
Ədəbiyyat: Н.Д.Граевская, Т.И.Долматова «Спортивная медицина», Курс лекций и практические занятия, ч.1, Москва. 2004.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə