Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə1/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Fizioterapiya və tibbi bərpa ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


Bölmə 1. Fizioterapevtik xidmətin təşkili

1) Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
A) Birincili xəstələrin sayı

B) Şöbədə həkim- fizioterapevtlərin sayı

C) Fiziomüalicəyə göndərilən xəstələrin sayı

D) Fiziomüalicənin əhatə edilmə göstəricisi

E) Şöbədə fizioterapevtik aparatların sayı
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии» Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
2) Orta tibb personalı üçün il ərzində fizioterapevtik prosedurların aparılmasının nisbi vahidi nə qədərdir?
A) 20 000 vahid

B) 25 000 vahid

C) 15 000 vahid

D) 10 000 vahid

E) Normativ xüsusi komissiya vasitəsi ilə müəyyən edilir
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
3) Bir nisbi fizioterapevtik vahidə düşən müddət nə qədərdir?
A) 8 dəqiqə

B) 12 dəqiqə

C) 15 dəqiqə

D) 5 dəqiqə

E) 10 dəqiqə
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
4) Masaj üzrə tibb bacısının növbəsinə düşən yükün norması hansıdır?
A) 30 nisbi vahid

B) 18 nisbi vahid

C) 26 nisbi vahid

D) 21 nisbi vahid

E) 36 nisbi vahid
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
5) Fizioterapiya şöbəsində bir növbədə neçə prosedur aparılır?
A) 200 prosedur

B) 50 prosedur

C) 250 prosedur

D) 100 prosedur

E) 300 prosedur
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
6) Fizioterapevtik aparatların düzgün istismarı və işinin təhlükəsizliyinə görə məsuliyyəti kim daşıyır?
A) Baş həkimin ümumi işlər üzrə müavini

B) Tibb müəssisəsinin rəhbəri

C) Tibb hissəsinin rəhbərinin müavini

D) Həkim- fizioterapevt

E) Baş tibb bacısı
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Bölmə 2. Fizioterapevtik şöbənin (kabinetin) təşkili. Aparatlar, təhlükəsizlik texnikası.

7) Fizioterapevtik şöbə anlayışı nə deməkdir?
A) Xüsusiləşmiş müalicəvi- profilaktik təşkilat

B) Fizioterapevtik yardımın ilkin forması

C) Tibbi müəssisənin sərbəst bölməsi

D) Bərpa müalicəsi şöbəsi

E) Reabilitasiya şöbəsi
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С. «Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
8) İşıq müalicəsi üçün ümumi otaqda bir prosedur çarpayısına düşən sahə nə qədərdir?
A) 6 m2

B) 12 m2


C) 4 m2

D) 10 m2


E) 8 m2
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
9) İşıq müalicəsi üçün hər kabinəyə neçə aparat yerləşdirilməlidir?
A) Bir stasionar və bir portativ

B) Üç aparat

C) Eyni amil cihazlarının komplekti

D) İki aparat

E) Bir aparat
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
10) İşıq müalicəsi kabinetində ventilyasiyanın bir saatda təmin etdiyi havanın həcmi nə qədərdir?
A) +5…- 6

B) +3…- 3

C) +4…- 4

D) +4…- 5

E) +3…- 4
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
11) Stasionar ifratyüksək tezlikli aparatlar üçün kabinə nə ilə ekranlaşır?
A) Plastikdən hazırlanmış şirma ilə

B) «Восход» metallaşdırılmış parça ilə

C) Qalın parça pərdələrlə

D) Metallik şəbəkə ilə

E) Ekranlaşmır
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
12) İşıq müalicə kabinetində araqatların hazırlanması, tubusların sterilizasiyası üçün lazım olan otağın («mətbəxin») sahəsi nə qədər olmalıdır?
A) 10 m2

B) 7 m2


C) 6 m2

D) 4 m2


E) 8 m2
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000.
13) Su-istilik müalicəsi otağının hündürlüyü hansı ölçüdən az olmamalıdır?
A) 2.75 m

B) 4 m


C) 3.5 m

D) 3 m


E) 2.5 m
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
14) Su müalicəsi şöbəsində bir saatda havanın giriş və çıxış axınının nisbəti

nə qədərdir?
A) +4…- 5

B) +5…- 6

C) +1…- 3

D) +3…- 5

E) +2…- 4
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
15) Palçıq müalicəsi şöbəsində bir saatda havanın giriş və çıxış nisbəti nə qədərdir?
A) +3…- 4

B) +1…- 2

C) +4…- 5

D) +5…- 5

E) +2…- 3
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С. « Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
16) Palçıq- su müalicəsi şöbəsində havanın temperaturu nə qədər olmalıdır?
A) +230C

B) +280C


C) +300C

D) +210C


E) +250C
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
17) Müalicəvi hovuzda bir pasient üçün nəzərdə tutulan suyun hesablama sahəsi nə qədər təşkil edir?
A) 5 m2

B) 7 m2


C) 8 m2

D) 6 m2


E) 4 m2
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
18) Su müalicəsi şöbəsində kompressor hansı məqsədlə quraşdırılmalıdır?
A) Mirvari vannaları üçün

B) Sualtı-masaj üçün

C) Aromatik vannalar üçün

D) Karbon vannaları üçün

E) Natrium xlorid vannaları üçün
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
19) Duş otağının sahəsi hansı ölçüdən az olmamalıdır?
A) 35 m2

B) 10 m2


C) 45 m2

D) 25 m2


E) 15 m2
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
20) Parafin-ozokerit müalicəsi otağı üçün bir iş yerinə (çarpayıya) düşən sahə nə qədər olmalıdır?
A) 4 m2

B) 6 m2


C) 10 m2

D) 8 m2


E) 12 m2
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
21) Aşağıdakı aparatlardan hansı yerlə birləşmir?
A) «Луч-2»

B) «Искра-1»

C) «Тонус-2»

D) «УВЧ-30-2»

E) «Экран-2»
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С.«Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000
22) Fizioterapevtik şöbə və kabinetlərdə «ГОСТ Р 50723-94» lazer təhlükəsizliyi sinifləri üzrə istifadəsinə icazə verilən hansı lazer cihazlarını tətbiq etmək olar?
A) 3 b sinfi

B) 1,2,3 a sinfi

C) 2-ci sinif

D) Kombinə olunmuş lazer cərrahiyyəsi cihazları

E) 4-cü sinif
Ədəbiyyat: Мыльникова И.С. « Справочник заведующего отделением физиотерапии», Нормативные материалы по организации работы. Грантъ, Москва, 2000

Bölmə 3. Fizioterapiyanın və kurort müalicəsinin teoretik əsasları.

23) Elektrik cərəyanı nədir?
A) Müxtəlif təbiətli elektrik yükü daşıyıcılarının istiqamətlənmiş hərəkəti

B) İnduksiyanın elektrik hərəkət gücündən asılı olan cərəyan

C) İstiqaməti və gücünə görə dəyişən cərəyan

D) Hərəkətdə olan yüklər arasında əlaqə və qarşılıqlı təsir həyata keçirən materiya növü

E) Xarici sahənin təsiri altında müsbət və mənfi yüklərin, atom və molekulların yerdəyişməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
24) «СИ» sistemində cərəyan şiddəti hansı vahidlə ölçülür?
A) Vatt

B) Coul


C) Volt

D) Amper


E) Millimetr
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
25) Toxumaların elektrik keçiriciliyi nədir?
A) Cərəyanın mühitdə yayılması

B) Elektrolit məhlulunda ionların istiqamətlənmiş hərəkəti

C) Cərəyanın təsiri nəticəsində toxumaların strukturunun dəyişilməsi

D) Toxumaların elektrik keçirmə qabiliyyəti

E) Molekul və ya atomların hərəkət nəticəsində istilik ötürmə prosesi
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003
26) Fizioterapevtik aparatlarda potensiometr nəyi requlə etmək məqsədilə istifadə edilir?
A) Gücü

B) İnduksiyanı

C) İntensivliyi

D) Gərginliyi

E) Cərəyan şiddətini
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
27) Elektrik sahəsinin gərginliyi nədir?
A) Elektrodlar arasında baş verən kimyəvi proses

B) Zəncir sahəsində sabit cərəyan vasitəsilə həyata keçirilən iş

C) Sahənin iki nöqtələri arasındakı potensiallar fərqi

D) Yükün hərəkət sürətinin dəyişilməsin bərabər olan ölçü

E) Potensial enerjinin səviyyəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
28) Fiziki nöqteyi nəzərdən maqnit sahəsi nədir?
A) Elektromaqnit dalğalarının nizamlı yayılması

B) Hərəkətdə olan yüklər və cərəyanlar arasında əlaqə və qarşılıqlı təsir yaradan materiya növü

C) Maddələrin molekullarının və ya struktur qruplaşmasının qütblüyünün yerdəyişməsi

D) Hərəkətdə olan yüklər arasında əlaqə və qarşılıqlı təsir yaradan materiya növü

E) Hərəkətsiz (statik) yüklər arasında əlaqə yaradan materiya növü
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
29) Maqnit sahəsi hansı vahidlə ölçülür?
A) Coul

B) Volt


C) Vatt

D) Amper


E) Tesla
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003
30) Elektromaqnit dalğalarının fəzada və zamanda nizamlı yayılması hansı şüalanma növü üçün xarakterikdir?
A) İnfraqırmızı şüalanma

B) Qısa ultrabənövşəyi şüalanma

C) Ultrabənövşəyi şüalanma

D) Lazer şüalanması

E) Görünən şüalar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
31) Əks pyezoelektrik effekt hansı təsir növündə istifadə edilir?
A) Daimi maqnit sahəsi

B) Ultrayüksək tezlikli elektrik sahəsi

C) Ultrasəs

D) Tonüstü tezlikli cərəyan

E) İfrat yuksək tezlikli elektromaqnit sahəsi
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003
32) Dəyişən cərəyanın dəqiq xarakteristikası hansıdır?
A) Elektrik yüklərinin nizamlanmış hərəkəti

B) Ölçüsünə görə dəyişən cərəyan

C) Rəqsi xarakterli elektrik yüklərinin istiqamətlənmiş hərəkəti

D) Dövri olaraq ölçüsünə və istiqamətinə görə dəyişən cərəyan

E) Spiralın daxilində yaranan yüksək tezlikli maqnit sahəsinin təsiri altında toxumalarda yaranan cərəyan
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Bölmə 4. Fizioprofilaktika.

33) Fizioprofilaktikanın kompleks proqramında fiziki amillərin hansı məqsədlə tətbiqi nəzərdə tutulur?
A) Mubadilə praseslərinin səviyyəsinin enməsi

B) Xəstəliyin inkişafının qarşısının alınması

C) Hipodinamiya vəziyyətinin aradan götürülməsi

D) Mubadilə praseslərinin səviiyyəsinin enməsi

E) Çərrahi müdaxilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
34) İlkin profilaktika hansı tədbirlərə yönəlir?
A) Keçirilmiş xəstəlikdən sonra fəsadın müalicəsi

B) Xəstəliklərin inkişafının qarşısının alınması

C) Çərrahi müdaxilə

D) Travmadan sonra orqanizmin bərpa olunması

E) Hipodinamiya vəziyyətinin aradan götüрülməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
35) İkincili profilaktikaya hansı tədbirlər daxildir?
A) Cərrahi müdaxilə

B) Xəstəliyin fəsadlarının qarşısının alınması

C) Sümük toxumasının reparasiyası

D) Mübadiə proseslərinin səviyyəsinin enməsi

E) Xəstəliklərin kəskin mərhələdə müalicəsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
36) İnteqral profilaktikada nə istifadə edilir?
A) Cərrahi müdaxilə

B) Dərman amilləri

C) Cərrahi müdaxilə

D) Mexanomüalicə

E) Funksional diaqnostika
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
37) Premorbid profilaktikanın məqsədi nədir?
A) Cərrahi müdaxilə

B) Soyuq təsirlərə qarşı orqanizmin həssaslığının artırılması

C) Xarici mühitin mənfi təsirlərinə qarşı orqanizmin müqavimətinin artırılması

D) Hemodinamikanın vəziyyəti

E) Mübadilə proseslərinin səviyyəsinin enməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
38) Ilkin profilaktikanın məqsədi nədir?
A) Mübadilə proseslərinin səviyyəsinin enməsi

B) Cərrahi müdaxilə

C) Atmosfer təzyiqin dəyişkənliyinə adaptasiyanın artması

D) Sümük toxumasının reparasiyası

E) Xəstəliklərin kəskin mərhələdə müalicəsi
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003
39) İkincili profilaktikanın məqsədi nədir?
A) Xroniki xəstəliyin fəsadının profilaktikası

B) Xroniki iltihab prosesinin müalicəsi

C) Cərrahi müdaxilə

D) Xəstəliyin kəskin dövrünün müalicəsi

E) Hemodinamikanın vəziyyəti
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
40) Profilaktik proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsində fiziki amillərin rolu nə ilə müəyyən edilir?
A) Fiziki amillər vasitəsilə ağrısız müalicə

B) Xəstəliklərin müalicəvi effektinin dəyişməməsi ilə

C) Mübadilə proseslərinin səviyyəsinin enməsi ilə

D) Soyuq təsirlərə orqanizmin həssaslığının artması ilə

E) Orqanizmin adaptasiya imkanlarını dəyişməməsi ilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
41) Fizioterapiya amilləri ilə ikincili fizioprofilaktikanın təşkilində nə nəzərdə tutulmalıdır?
A) Elektroişıq müalicə şöbəsinin olması;

B) Cərrahi müdaxilə

C) Funksional diaqnostika kabinetinin olması

D) Dərman müalicəsi

E) Reanimasiya şöbəsinin olması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Bölmə 5. Elektromüalicə

42) Qalvanizasiyada hansı cərəyan təsir edən amil hecab edilir?
A) Az şiddətə malik yüksək gərginlikli dəyişən cərəyan

B) Ultrayüksək tezlikli cərəyan

C) Aşağı gərginlikli, az şiddətə malik daimi cərəyan

D) Yüksək tezlikli və gərginlikli cərəyan

E) Aşağı tezlikli, az şiddətə malik daimi impuls cərəyanı
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
43) Elektrodda hidrofil araqatın qalınlığı tələblərə uyğun olaraq nə qədər olmalıdır?
A) 0,5 sm

B) 3,0 sm

C) 1,0 sm

D) 2,0 sm

E) 1,0-1,5 sm
Ədəbiyyat: В.С. Улащик, И.В. Лукомский .Общая физиотерапия .Минск. 2003
44) Yerli qalvanizasiya prosedurunun maksimal müddəti nə qədər olmalıdır?
A) 30-40 dəq

B) 10 dəq

C) 15-20 dəq

D) 15 dəq

E) 3-5 dəq
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
45) Dərman elektroforezi üçün əksər preparatların optimal konsentrasiyası nə qədər olmalıdır?
A) 2%

B) 2-5 %


C) 1 % və çox

D) 5-1,0%

E) 1%
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
46) Bir elektrodun sahəsi 200 sm2 , digər şaxələnmiş elektrodlarn hər birinin sahəsi 50 sm2 olduqda, 09,1 mA/sm2 sıxlıqda cərəyan şiddəti nə qədər olmalıdır?
A) 2 mA

B) 3 mA


C) 15 mA

D) 1 mA


E) 10 mA
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003
47) Dərman elektroforezinin bir gündə, eyni nahiyyəyə hansı prosedurla birgə təyini uyğun deyil?
A) Ultrasəslə

B) Parafinlə

C) Palçıq aplikasiyaları ilə

D) Mikrodalğalarla

E) Eritem dozada ultrabənövşəyi şüalanma ilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
48) Qalvanizasiya üçün hansı aparatlar istifadə edilir?
A) «БОП-4»

B) «Искра-1»

C) «Тонус-2»

D) «Поток-1»

E) «Амплипульс»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
49) Aşağıda göstərilən orqan və toxuma törəmələrindən hansılar yüksək elektrik keçiriciliyinə malikdir?
A) Dəri

B) Qan


C) Qığırdaq

D) Dəri və sümük toxuması

E) Sümük toxuması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
50) DMSO-in (dimeksid) tətbiqi nə zaman məhdudlaşır?
A) Böyrək xəstəlikləri zamanı

B) Keçiriciliyi artırmaq məqsədilə

C) Oynaq xəstəlikləri zamanı

D) İltihab prosesində

E) Travmatologiyada
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
51) Qalvanik cərəyanın təsirindən hansı biofiziki effektlər yaranır?
A) Qaz boşalması effekti, qütbləşmiş ionların yaranması

B) Sərbəst radikalların əmələ gəlməsi

C) İon konsentrasiyasının dəyişilməsi

D) Mexaniki rəqslər

E) Biomolekulların rəqsi və dövri hərəkətləri
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
52) Qalvanizasiya və dərman elektroforezi ümumi təsir üslubunda hansı prosedurlarla eyni gündə təyin edilə bilər?
A) Yerli palçıq aplikasiyası ilə

B) Ümumi palçıq vannaları ilə

C) Ümumi mineral vannalarla

D) Ümumi ultrabənövşəyi şüalanma ilə

E) Elektroyuxu ilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
53) Aşağıda sadalanan hansı xəstəliklər zamanı qalvanizasiya və dərman elektroforezi göstərişdir?
A) Piodermiya

B) Dəri həssaslığının pozulması

C) Kəskinləşmə dövründə olmayan xroniki hepatoxolesistit

D) Kəskin mərhələli dermatit

E) Kəskin irinli orta otit
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
54) Aşağıda sadalanan hansı xəstəliklər zamanı qalvanizasiya və dərman elektroforezi əks göstərişdir?
A) Qalvanik cərəyana fərdi keçirməməzlik

B) Keratit

C) Mil sinirinin travmatik nevritinin bərpa mərhələsi

D) Ekzemanın remissiya mərhələsi

E) Miozit.
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
55) Dərman elektroforezi nə zaman gostərişdir?
A) Bexterev xəstəliyi orta fəallıqda

B) Kəskin mərhələli dermatit

C) Qanaxma ilə müşaiyyət olunan mədə xorası

D) İrinli otit

E) Dərman maddəsinin keçirməməzliyi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
56) Yeni dərman elektroforezi üsullarına hansı aiddir?
A) Oynaqların dərman elektroforezi

B) Toxumadaxili elektroforez

C) Kiçik çanaq orqanlarının dərman elektroforezi

D) Göz nahiyyəsinin dərman elektroforezi

E) Böyrək nahiyyəsinin dərman elektroforezi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
57) Aşağıda sadalananlardan hansılar öz təsdiqini tapıb?
A) Qalvanik cərəyan bakteriostatik təsir göstərir

B) Qalvanik cərəyan irinli prosesin kəskin mərhələsində təyin edilir

C) Qalvanik cərəyan lifayırıcı təsir göstərir

D) Qalvanik cərəyan ödem əleyhinə təsir göstərir

E) Qalvanik cərəyan dərman maddələrinin toxumalara təsirini artırır
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
58) Dərman maddələrinin toxumadaxili elektroforezi zamanı qalvanizasiya nə zaman qoşulur?
A) Dərman qəbulundan 4 saat sonra

B) Dərman maddəsinin damcı üsulu ilə venadaxili yeridilməsi zamanı

C) Dərman preparatının venadaxili yeridilməsi ilə eyni vaxtda

D) Dərman preparatının əzələdaxili və dərialtı yeridilməsindən dərhal sonra

E) Dərmanın peroral qəbulundan 1-2 saat sonra
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003
59) Dərman elektroforezi üsulunun üstünlükləri hansılardır?
A) Bütün dərman preparatlarının qütblüyü məlumdur

B) Bütün dərman maddələri dərman elektroforezi üçün istifadə edilə bilər

C) Yeridilmiş dərman maddəsinin dəqiq miqdarını təyin etmək mümkündür

D) Dərman maddəsinin dəri deposu yaranır

E) Dərman maddəsi oqanizmdən tez xaric olur
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003
60) Dərman elektroforezinin çatışmayan cəhətləri hansılardır?
A) Kəskin allergik reaksiya verə bilər

B) Dərman preparatının yeridilməsi ağrılı ola bilər

C) Bütün dərman maddələri dərman elektroforezi üçün istifadə edilə bilməz

D) Dərman maddəsinin dəri deposu yaranmır

E) Birbaşa patoloji ocağa təsir göstərir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
61) Elektroyuxu üsulunda aparıcı amil hansıdır?
A) Eksponensial cərəyan

B) Düzbucaqlı formalı impuls cərəyanı

C) Polisinusoidal formalı impuls cərəyanı

D) Aşağı gərginlikli, az şiddətə malik daimi cərəyan

E) Sinusoidal cərəyan
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
62) Elektroyuxunun ağrıkəsici təsir mexanizmində əsas rol nəyə məxsusdur?
A) Simpatik-adrenal sistemin funksiyalarının artmasına

B) Baş beynin limbik sistemində endorfinlərin yaranmasına

C) Sərbəst radikalların yaranmasına

D) Bioloji fəal maddələrin ( histamin, serotonin) yaranmasına

E) Qanda zülalların qlobulin fraksiyalarının artmasına
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə