Билтен књига набављених у 2013. Години (Јануар–Децембар)
Yüklə 1.09 Mb.
səhifə13/17
tarix25.04.2016
ölçüsü1.09 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

PFIS 1282

HUMAN Rights in Bosnia and Herzegovina 2008 : legal provisions, practice and international human rights standards in the Bosnia and Herzegovina with public opinion survey / editor in chief Miroslav Živanović. – Sarajevo : Centar za ljudska prava, 2009. – 660 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-541-03-2

342.7(497.6)
PFIS 1283

LJUDSKA prava u Bosni i Hercegovini poslije Daytona : od teorije do prakse / urednici Edin Muminović, Ermin Sarajlija. – Sarajevo : Centar za ljudska prava Univerziteta, 1998. – 322 str. ; 24 cm

341.231.14(497.6)


PFIS 1284

UNDERSTANDING Human Rights : manual on human rights education / editors Wolfgang Benedek, Minna Nikolova. – Graz : European Training and Research Center for Human Rights and Democracy, 2003. – 336 str. ; 30 cm

ISBN 3-214-08322-8

341.231
PFIS 1285

UNDERSTANDING Human Rights : manual on human rights education / editors Wolfgang Benedek, Minna Nikolova. – Graz : European Training and Research Center for Human Rights and Democracy, 2003. – 336 str. ; 30 cm

ISBN 3-214-08322-8

341.231
PFIS 1286

MUJKIĆ, Asim

We, the Citizens of Ethnopolis / Asim Mujkić. – Sarajevo : Center for Human Rights, 2008. – 222 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-9541-8-4

323.1:321.72


PFIS 1287

MUJKIĆ, Asim

We, the Citizens of Ethnopolis / Asim Mujkić. – Sarajevo : Center for Human Rights, 2008. – 222 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-9541-8-4

323.1:321.72


PFIS 1288

ĐULIMAN, Enver

Gradimo mostove, a ne zidove! : 100 vježbi iz oblasti ljudskih prava, multikulturalnog razumijevanja i rješavanje konflikata / Enver Đuliman, Lillian Hjorth. – Sarajevo : Helskinški komitet Bosne i Hercegovine, 2007. – 447 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-9341-6-2

371.3:342.7


PFIS 1289

ĐULIMAN, Enver

Gradimo mostove, a ne zidove! : 100 vježbi iz oblasti ljudskih prava, multikulturalnog razumijevanja i rješavanje konflikata / Enver Đuliman, Lillian Hjorth. – Sarajevo : Helskinški komitet Bosne i Hercegovine, 2007. – 447 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-9341-6-2

371.3:342.7


PFIS 1290

MLINAREVIĆ, Gorana

Ekonomska i socijalna prava u Bosni i Hercegovini : izvještaj / Gorana Mlinarević, Anđela Lalović. – Sarajevo : Centar za ljudska prava, 2010. – 186 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-541-07-0

342.72/.73 (497.6)


PFIS 1291

MLINAREVIĆ, Gorana

Ekonomska i socijalna prava u Bosni i Hercegovini : izvještaj / Gorana Mlinarević, Anđela Lalović. – Sarajevo : Centar za ljudska prava, 2010. – 186 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-541-07-0

342.72/.73 (497.6)


PFIS 1292

PRAVA osoba sa invaliditetom i poslovna sposobnost / tekst priredila Anđela Lalović. – Sarajevo : Centar za ljudska prava Univerziteta, 2008. – 29 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-541-00-1

342.726-056.26(497.6)
PFIS 1293

PRAVA osoba sa invaliditetom i poslovna sposobnost / tekst priredila Anđela Lalović. – Sarajevo : Centar za ljudska prava Univerziteta, 2008. – 29 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-541-00-1

342.726-056.26(497.6)
PFIS 1294

BANOVIĆ, Damir

Prava i slobode LGBT osoba : seksualna orijentacija i rodni identitet u pozitivnom pravu u Bosni i Hercegovini / Damir Banović. – Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2011. – 138 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-9959-4-1

342.726:613.855(497.6)PFIS 1295

ČITANKA lezbejskih i gej ljudskih prava / priredili Saša Gavrić, Lejla Huremović, Marija Savić. – Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2011. – 231 str. ; 21cm

ISBN 978-9958-9959-3-4

342.726:613.885
PFIS 1296

NAPHY, William

Historija homoseksualnosti : born to be gay / William Naphy. – Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2012. – 307 str. ; 21 cm

ISBN 978-953-773-0079

316.837(091)


PFIS 1297

NAPHY, William

Historija homoseksualnosti : born to be gay / William Naphy. – Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2012. – 307 str. ; 21 cm

ISBN 978-953-773-0079

316.837(091)


PFIS 1298

ŠARČEVIĆ, Abdulah

Odvažnost slobode : etika ljudskih prava / Abdulah Šarčević. – Sarajevo : Pravni centar Fond otvoreno društvo BiH, 2000. – 319 str. ; 24 cm

ISBN 9958-704-13-7

17:341.231.14


PFIS 1299

POLITIČKA participacija u Bosni i Hercegovini / priredili Arijana Aganović, Saša Gavrić. – Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2012. – 208 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-9959-7-2

323(497.6)
PFIS 1300

IVANDIĆ, Snježana

Značaj javnih konsultacija u procesu ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini / Snježana Ivandić, Anđela Lalović, Aida Vežić. – Sarajevo : Asocijacija za demokratske inicijative, 2011. – 54 str. ; 21 cm

343.4(497.6)
PFIS 1301

IVANDIĆ, Snježana

Značaj javnih konsultacija u procesu ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini / Snježana Ivandić, Anđela Lalović, Aida Vežić. – Sarajevo : Asocijacija za demokratske inicijative, 2011. – 54 str. ; 21 cm

343.4(497.6)


PFIS 1302

POBRIĆ, Nurko

Ustavno pravo / Nurko Pobrić. – Mostar : Slovo, 2000. – 514 str. ; 24 cm

ISBN 9958-08-0

342.4(075.8)


PFIS 1303

INSTRUMENTI vladavine prava za post-konfliktne države : monitoring pravnih sistema

ISBN 978-9958-9959-7-2

347.9
PFIS 1304

SADIKOVIĆ, Lada

Ustav Bosne i Hercegovine i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda / Lada Sadiković. – Sarajevo : Centar za ljudska prava, 2010. – 199 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-06-3

342.4(497.6)


PFIS 1305

SADIKOVIĆ, Lada

Ustav Bosne i Hercegovine i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda / Lada Sadiković. – Sarajevo : Centar za ljudska prava, 2010. – 199 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-06-3

342.4(497.6)


PFIS 1306

STATE or Nation? : the challenges of political transition in Bosnia and Herzegovina / editors Eldar Sarajlić, Marko Davor. – Sarajevo : Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije, 2011. – 181 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-704-25-3

321.1:321.7
PFIS 1307

STATE or Nation? : the challenges of political transition in Bosnia and Herzegovina / editors Eldar Sarajlić, Marko Davor. – Sarajevo : Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije, 2011. – 181 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-704-25-3

321.1:321.7
PFIS 1308

CIVIL Society and Good Governance in Societies in Transition / editor Wolfgang Benedek. – Belgrade : The Belgrade Centre for Human Rigths, 2006. – 239 str. ; 24 cm

ISBN 86-7202-090-1

321.011.5(4-12)(082)

PFIS 1309

CIVIL Society and Good Governance in Societies in Transition / editor Wolfgang Benedek. – Belgrade : The Belgrade Centre for Human Rigths, 2006. – 239 str. ; 24 cm

ISBN 86-7202-090-1

321.011.5(4-12)(082)
PFIS 1310

IZMIRLIJA, Midhat

Ka pravnoj sigurnosti : analiza odabranih krivičnih djela entitetskih krivičnih zakona i sudske prakse za zagovaračke potrebe organizacija civilnog društva u BiH u sektoru pravde / Midhat Izmirlija, Adnan Kadribašić. – Sarajevo : Centar za ljudska prava, 2013. – 72 str. ; 21 cm

343.214(497.6)
PFIS 1311

IZMIRLIJA, Midhat

Ka pravnoj sigurnosti : analiza odabranih krivičnih djela entitetskih krivičnih zakona i sudske prakse za zagovaračke potrebe organizacija civilnog društva u BiH u sektoru pravde / Midhat Izmirlija, Adnan Kadribašić. – Sarajevo : Centar za ljudska prava, 2013. – 72 str. ; 21 cm

343.214(497.6)
PFIS 1312

CRICK, Bernard

Demokratija / Bernard Crick. – Sarajevo : “Šahinpašić”, 2004. – 142 str. : ilustr.; 21 cm. – (Biblioteka V.S.I.)

ISBN 9958-41-087-7

321.7(091)


PFIS 1313

PRAVDA radnicima sada : institucionalni mehanizmi zaštite radničkih prava / autori Ivo Rozić...(et al.). – Sarajevo : Forum sindikalnih aktivista i aktivistkinja SDP BiH, 2010. – 133 str. ; 24 cm
PFIS 1314

DŽOUNS, Džon R.V.D.

Međunarodna krivična praksa : Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Međunarodni krivični tribunal za Ruandu, Međunarodni krivični sud, Specijalni sud za Sijera Leone, Specijalno veće Istočnog Timora za teška krivična dela, Gonjenje za ratne zločine na Kosovu / Džon R.V.D. Džouns, Steven Pauls. – Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2006. – XLIV, 1086 str. : tabele.; 21 cm. – (Edicija Dokumenta)

341.645(06)

ISBN 86-82599-67-8PFIS 1315

MUJKIĆ, Asim

Pravda i etnonacionalizam / Asim Mujkić. – Sarajevo : Centar za ljudska prava, 2010. – 219 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-541-05-6

323.1(497.6)


PFIS 1316

MUJKIĆ, Asim

Pravda i etnonacionalizam / Asim Mujkić. – Sarajevo : Centar za ljudska prava, 2010. – 219 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-541-05-6

323.1(497.6)


PFIS 1317

ARNAUTOVIĆ, Samir

Razmeđa Hegelove filozofije : Hegelovo mišljenje duha i realiteta zbilje / Samir Arnautović. – Zagreb : Naklada Jurčić, 2011. – 354 str. ; 21 cm

ISBN 978-953-245-053-8

1 Hegel
PFIS 1318RELIGIJA i školovanje u otvorenom društvu : preispitivanje modela religijskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini / autori Ahmet Alibašić...(et al.). – Sarajevo : Fond otvoreno društvo BiH, 2009. – 127 str. ; 24 cm

37.014.52


PFIS 1319

DIEGOLI, Tommaso

Kolektivno pamćenje i obnova društva u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini / Tommaso Diegoli. – Sarajevo : Fond otvoreno društvo BiH, 2009. – 127 str. ; 24 cm

37.014.52
PFIS 1320

SLOBODA vjeroispovijesti i međureligijski odnosi : predmetna registraciono-indikativna selektivna bibliografija / glavna urednica i voditeljica bibliografskog tima Maja Kaljanac.– Sarajevo : Centar za ljudska prava, 2012. – 461 str. ; 24 cm

ISBN 987-9958-541-11-7

016:2+37(497.6)
PFIS 1321

SLOBODA vjeroispovijesti i međureligijski odnosi : predmetna registraciono-indikativna selektivna bibliografija / glavna urednica i voditeljica bibliografskog tima Maja kaljanac.– Sarajevo : Centar za ljudska prava, 2012. – 461 str. ; 24 cm

ISBN 987-9958-541-11-7

016:2+37(497.6)

PFIS 1322

PRISTUP pravdi u Bosni i Hercegovini : zbirka analiza javnih politika iz oblasti pravosuđa / autori Azra Šehić...(et al.).– Sarajevo : Mreža pravde u Bosni i Hercegovini, 2011. – 161 str. ; 24 cm

342.7
PFIS 1323PRISTUP pravdi u Bosni i Hercegovini : zbirka analiza javnih politika iz oblasti pravosuđa / autori Azra Šehić...(et al.).– Sarajevo : Mreža pravde u Bosni i Hercegovini, 2011. – 161 str. ; 24 cm

342.7
PFIS 1324PROCJENA naslijeđa MKSJ : zbornik radova / priredio Richard H. Steinberg.– Sarajevo : Outreach program, 2011. – 351 str. ; 24 cm

341.645
PFIS 1325MITROVIĆ, Dragan M.

Teorija države i prava / Dragan M. Mitrović. – Beograd : Dosije studio, 2010. – 593 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6047-026-5

340.12
PFIS 1326MITROVIĆ, Dragan M.

Teorija države i prava / Dragan M. Mitrović. – Beograd : Dosije studio, 2010. – 593 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6047-026-5

340.12
PFIS 1327MITROVIĆ, Dragan M.

Teorija države i prava / Dragan M. Mitrović. – Beograd : Dosije studio, 2010. – 593 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6047-026-5

340.12
PFIS 1328IZVAN četiri zida : priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama / priručnik priredila Lejla Huremović.– Sarajevo : Centar za ljudska prava, 2012. – 153 str. ; 24 cm

ISBN 987-9958-9959-6-5

342.726.005.3
PFIS 1329

NEKO je rekao feminizam : kako je feminizam uticao na žene XX veka / priredila Adriana Zaharijević.– Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2012. – 562 str. ; 21 cm

ISBN 987-9958-577-03-1

141.72:305-055.2

PFIS 1330

ZLOČIN i kazna : procesuiranje ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju / urednik Dario Novalić.– Sarajevo : Fond otvoreno društvo BiH, 2006. – 133 str. ; 30 cm

ISBN 9958-749-04-1

341.645.2
PFIS 1331

NIKOLIĆ, Zoran

Sociologija / Zoran Nikolić. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2005. – 387 str. ; 24 cm

ISBN 99938-637-9-3

316(075.8)


PFIS 1332

PANTIĆ, Dragan

Srpska pravoslavna crkva u Kraljevini Jugoslaviji : 1929-1941 : s obzirom na pravni položaj, političku ulogu i međuvjerske odnose / Dragan Pantić. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. – 216 str. ; 24 cm

ISBN 99938-57-04-1

271.22(497.11)


PFIS 1333

PANTIĆ, Dragan

Pitanje unifikacije porodičnog, nasljednog i zadružnog prava u Kraljevini Jugoslaviji (SHS) : 1919-1941 / Dragan Pantić. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. – 105 str. ; 24 cm

ISBN 99938-57-05-X

347.6:340.137


PFIS 1334

ČOLOVIĆ, Vladimir

Međunarodni stečaj / Vladimir Čolović. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. – 271 str. ; 24 cm

ISBN 99938-57-03-3

341.96:347.736/.739


PFIS 1335

ALAGIĆ, Dubravka

Uticaj statutarnih teorija na učenja o ekstrateritorijalnom dejstvu presuda / Dubravka Alagić. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2002. – 171 str. ; 24 cm

ISBN 99938-637-3-4

347.95
PFIS 1336MILOJEVIĆ, Aleksa

Javne finansije / Aleksa Milojević, Milivoje Trklja. – Srpsko Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2000. – 506 str. ; 24 cm

336(075.8)
PFIS 1337

STOJANOVIĆ, Zoran

Krivično pravo : posebni dio / Zoran Stojanović. – Srpsko Sarajevo : Pravni fakultet, 2001. – 200 str. ; 24 cm

ISBN 86-83325-07-5

343(075.8)


PFIS 1338

PANTIĆ, Dragan

Opšta pravna istorija : civilizacije, države, pravni sistemi i kodifikacije / Dragan Pantić. – Srpsko Sarajevo : Pravni fakultet, 2003. – 242 str. ; 24 cm

ISBN 99938-637-0-X

340.12(075.8)


PFIS 1339

MIJANOVIĆ, Gašo

Kontrola ustavnosti zakona / Gašo Mijanović. – Srpsko Sarajevo : Pravni fakultet, 2000. – 271 str. ; 24 cm

ISBN 86-83325-02-4

342.4
PFIS 1340DIMITRIJEVIĆ, Predrag

Odgovornost uprave za nečinjenje : sa posebnim osvrtom na “ćutanje uprave” / Predrag Dimitrijević. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2005. – 277 str. ; 24 cm

ISBN 99938--01-7

35-07/.08


PFIS 1341

VELIMIROVIĆ, Mihailo

Privredno pravo / Mihailo Velimirović. – Srpsko Sarajevo : Pravni fakultet, 2001. – 783 str. ; 24 cm

ISBN 86-83325-04-4

347.7(075.8)


PFIS 1342

MARKOVIĆ- Bajalović, Dijana

Privredne organizacije : u pravu Republike Srpske i uporednom zakonodavstvu / Dijana Marković-Bajalović. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2005. – 456 str. ; 24 cm

ISBN 99938-57-02-5

658.11:34(497.6)


PFIS 1343

JEKIĆ, Zagorka

Krivično procesno pravo / Zagorka Jekić, Milan Škulić. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2005. – 443 str. ; 24 cm

ISBN 99938-637-8-5

343.1(075.8)PFIS 1344

ČOLOVIĆ, Vladimir

Praktikum za međunarodno privatno pravo / Vladimir Čolović. – Srpsko Sarajevo : Pravni fakultet, 2002. – 287 str. ; 24 cm

ISBN 99938-637-2-6

341.9(075.8)


PFIS 1345

IGNJATOVIĆ, Đorđe

Кriminologija / Đorđe Ignjatović. – Beograd : Nomos, 2000. – 398 str. ; 24 cm

343.9(075.8)
PFIS 1346

PRAVNA medicina / Dragiša Popović, Miloš Tasić i saradnici.– Novi Sad : Pravni fakultet, 1996. – 258 str. ; 24 cm

ISBN 86-80769-37-1

340.6(075.8)
PFIS 1347

MEDIĆ, Duško

Pravo obezbjeđenja potraživanja / Duško Medić. – Banja Luka : Panevropski univerzitet Apeiron, 2013. – 290 str. ; 24 cm

ISBN 978-9-9955911-2-0

347.4/.5(075.8)


PFIS 1348

MITROVIĆ, Dragan M.

Teorija države i prava / Dragan M. Mitrović. – Beograd : Dosije studio, 2010. – 593 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6047-026-5

340.12
PFIS 1349MITROVIĆ, Dragan M.

Teorija države i prava / Dragan M. Mitrović. – Beograd : Dosije studio, 2010. – 593 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6047-026-5

340.12
PFIS 1350OŽEGOVIĆ, Ljubomir

Apelaciona nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine / Ljubomir Ožegović. – Banja Luka : Litera, 2013. – 206 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-49-31-5

342.565.2(497.6)


PFIS 1351

OŽEGOVIĆ, Ljubomir

Apelaciona nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine / Ljubomir Ožegović. – Banja Luka : Litera, 2013. – 206 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-49-31-5

342.565.2(497.6)


PFIS 1352

OŽEGOVIĆ, Ljubomir

Apelaciona nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine / Ljubomir Ožegović. – Banja Luka : Litera, 2013. – 206 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-49-31-5

342.565.2(497.6)


PFIS 1353

IZVJEŠTAJ o situaciji u Drinskoj banovini : (1929-1931) / sabrao i uredio Andrej Rodinis.– Sarajevo : Arhiv Bosne i Hercegovine, 2009. – 486 str. ; 24 cm

ISBN 9958-520-10-9

353.1(497.1)
PFIS 1354

IZVJEŠTAJ o situaciji u Drinskoj banovini : (1932-1935) / sabrao i uredio Andrej Rodinis.– Sarajevo : Arhiv Bosne i Hercegovine, 2010. – 754 str. ; 24 cm

ISBN 9958-520-10-9

353.1(497.1)
PFIS 1355

IZVJEŠTAJ o situaciji u Drinskoj banovini : (1936-1939) / sabrao i uredio Andrej Rodinis.– Sarajevo : Arhiv Bosne i Hercegovine, 2011. – 811

str. ; 24 cm

ISBN 9958-520-10-9

353.1(497.1)


PFIS 1356

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1357

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)PFIS 1358

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1359

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1360

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1361

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1362

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1363

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1364

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)PFIS 1355

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1356

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1357

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1358

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1359

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1360

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1361

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)PFIS 1362

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1363

MIHALJČIĆ, Rade

Ogledi o starom srpskom pravu / Rade Mihaljčić. – Banja Luka : Pravni fakultet ; Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013. – 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-57-1

340.15(497.11)


PFIS 1364
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə