Biblia 1776  Vanhan testamentin apokryfikirjat
Yüklə 1.2 Mb.
səhifə13/25
tarix25.04.2016
ölçüsü1.2 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

LUKU 43
Jumalan ihmetyöt taivaassa, ilmassa, maassa ja vesissä pitää kehoittaman häntä kiittämään.
[43:1] Herran kunnia näkyy ylen suuressa korkeudessa, vahvuuden kirkkaudessa ja taivaan kauneudessa.

[43:2] Kuin aurinko nousee, niin hän ilmoittaa päivän, se joka on yksi Korkeimman ihmetyö.

[43:3] Puolipäivästä kuivaa hän maan, ja kuka voi olla hänen palavuudessansa?

[43:4] Hän on palavampi kuin monta pätsiä, ja polttaa vuoret, ja hohtaa palavuutta tyköänsä, ja antaa niin

kirkkaan paisteen itsestänsä, että se silmät häikäisee.

[43:5] Se mahtaa suuri Herra olla, joka hänen tehnyt on, ja on käskenyt hänen niin nopiasti juosta!

[43:6] Ja kuun pitää kaikessa maailmassa ajallansa paistaman, ja eroittaman kuukaudet ja jakaman vuoden.

[43:7] Kuun jälkeen luetaan juhlapäivät, se on valkeus, joka vähenee ja kasvaa jälleen.

[43:8] Se tekee kuukaudet, kasvaa ja muuttaa itsensä ihmeellisesti,

[43:9] Valistaa myös kaiken taivaan sotajoukon ylhäällä vahvuudessa, ja kirkkaat tähdet kaunistavat taivaan.

[43:10] Niin on Herra korkeudessa käskenyt niiden maailmaa valistaa.

[43:11] Jumalan sanan kautta pitävät ne säätynsä, ja ei väsy valvomasta.

[43:12] Katso taivaan kaarta, ja kiitä häntä, joka sen tehnyt on; sillä se on sangen kaunis kirkkaudessansa.

[43:13] Hän on tehnyt taivaan kauniisti ympyriäiseksi, ja Korkeimman käsi on sen venyttänyt.

[43:14] Hänen sanansa kautta sataa paljon lunta, ja hän antaa ihmeellisesti tulen leimahtaa sekaisin, niin että taivas avaa itsensä,

[43:15] Ja pilvet häälyvät, niinkuin linnut lentävät.

[43:16] Hän tekee voimallansa pilvet paksuksi, niin että rakeet sieltä satavat.

[43:17] Hänen ukkosensa jylinä peljättää maan, että vuoretkin hänen edessänsä värisevät.

[43:18] Hänen tahdostansa puhaltaa etelätuuli ja pohjatuuli,

[43:19] Ja niinkuin linnut lentävät, niin kääntyvät myös tuulet, ja puhaltavat lunta kokoon, niin että hän ajaa kinokseen, ja se putoo alas niinkuin heinäsirkat.

[43:20] Se on niin valkia, että se häikäisee silmät, ja sydämen täytyy ihmetellä senkaltaista kamalaa sadetta.

[43:21] Hän vuodattaa härmän maan päälle niinkuin suolan, ja kuin se kylmettyy, niin siitä tulee jää, niinkuin teroitetut seipäät.

[43:22] Ja kuin kylmä pohjatuuli puhaltaa, niin vesi tulee jääksi; kussa vettä on, siellä se puhaltaa, ja pukee veden päällensä, niinkuin haarniskan.

[43:23] Hän turmelee vuoret ja polttaa korvet, ja kuivaa kaiken vihannon niinkuin tuli.

[43:24] Sitä vastaan auttaa synkiä pilvi ja kaste virvoittaa kaiIkki jälleen poudan jälkeen.

[43:25] Sanallansa estää hän meren pysymään siassansa, ettei se edemmä pääse, ja hän on pannut luodot siihen.

[43:26] Jotka merellä vaeltavat, ne juttelevat sen vaaroista, ja me, jotka sitä kuulemme, ihmettelemme.

[43:27] Siellä ovat kamalat ihmeet, moninaiset eläimet ja valaskalat, ja niiden keskeltä he purjehtivat.

[43:28] Hänen sanallansa pysyvät kaikki kappaleet.

[43:29] Ja jos me vielä paljonkin sanoisimme, niin emme kuitenkaan kerkiä kaikkiin; lyhykäisesti: hän on kaikki tyynni.

[43:30] Ja vaikka me vielä kaikkia korkiasti kunnioittaisimme, mitä se olis? Hän on vielä sittenkin paljoa korkiampi kuin kaikki hänen työnsä.

[43:31] Herra on sanomattomasti snuri, ja hänen voimansa on ihmeellinen.

[43:32] Kiittäkäät ja kunnioittakaat Herraa teidän voimanne perästä hän on sittekin korkiampi;

[43:33] Ylistäkäät häntä kaikesta voimasta ja älkäät lakatko, ette kuitenkaan taida käsittää.

[43:34] Kuka on hänen nähnyt, että hänestä sanoa taitais?

[43:35] Kuka taitaa häntä niin korkiasti ylistää kuin hän on?

[43:36] Me näemme ainoastaan vähimmän hänen töistänsä; sillä paljo suuremmat ovat meiltä vielä peitetyt.

[43:31] Sillä kaikki on Herra tehnyt, jotka hän antaa jumalisten tietää.LUKU 44
Ylistyspuhe pyhistä esi-isistä, erinomattain Enokista, Noasta, Abrahamista, Isaakista ja Jakobista.
[44:1] Kiittäkäämme kunniallisia miehiä ja meidän isiämme, yhtä toisensa jälkeen!

[44:2] Monta kunniallista työtä on Herra tehnyt heidän kauttansa jo alusta suurella voimallansa.

[44:3] He ovat valtakuntansa hyvin hallinneet ja jaloja töitä tehneet; he ovat viisaasti neuvoneet ja ennustaneet.

[44:4] He ovat maakuntia ja kansoja hallinneet neuvolla ja Raamatun ymmärryksellä.

[44:5] He ovat lauluja opettaneet ja hengellisiä veisuja ajatelleet.

[44:6] He ovat olleet rikkaat, ja heillä on ollut paljo tavaraa, ja ovat rauhassa hallinneet niinikauvan kuin he täällä olivat.

[44:7] Näin ovat he kaikki aikanansa olleet kiitettävät, ja niinkauvan kuin he elivät, suuressa kunniassa pidetyt,

[44:8] Ja jättäneet jälkeensä kunniallisen nimen.

[44:9] Mutta muilla ei ole yhtään kiitosta, jotka ovat hukkuneet, niinkuin ei he ensinkään olisi eläneet, ja ovat syntyneet, niinkuin ei he olisikaan olleet, niin myös heidän lapsensa heidän jälkeensä.

[44:10] Mutta pyhille ihmisille, joiden vanhurskaus ei unohdeta, on hyvä perintö jäänyt, niin myös heidän lapsillensa.

[44:11] Heidän jälkeentulevaisensa pysyivät liitossa, ja heidän tähtensä pysyivät heidän lastensa lapset ijankaikkisesti,

[44:12] Ja heidän klltoksensa ei pidä hukkuman.

[44:13] He ovat rauhassa haudatut, mutta heidän nimensä elää ijankaikkisesti.

[44:14] Kansa puhuu heidän viisaudestansa,

[44:15] Ja seurakunta ilmoittaa heidän kiitoksensa.

[44:16] Enok kelpasi Herralle, ja otettiin pois, että hän olis maailmalle neuvo katumukseen.

[44:17] Noa löydettiin nuhteettomaksi, ja vihan aikana löysi hän armon.

[44:18] Ja tallella pidettiin maan päällä, kuin vedenpaisumus tuli.

[44:19] Hän sai liiton maailman : puolesta, ettei yksikään liha pidä silleen vedenpaisumisella hukkuman.

[44:20] Abraham, korkiasti kunnioitettu monen kansan isä, jolla ei ole vertaa kunniassa, hän piti Korkeimman lain, ja Jumala teki hänen kanssansa liiton.

[44:21] Hänen lihaansa asetti hän sen liiton; ja hän löydettiin silloin uskolliseksi kuin hän kiusattiin.

[44:22] Sentähden Jumala valalla lupasi hänelle, että hänen siemenensä kautta piti kaikki pakanat siunattaman, ja hän niinkuin maan tomu enennettämän,

[44:23] Ja hänen siemenensä korotettaman niinkuin tähdet, ja oleman perilliset yhdestä merestä niin toiseen ja virrasta hamaan maailman ääreen asti.

[44:24] Niin hän myös vahvisti liiton Isaakin kanssa, hänen isänsä Abrahamin tähden,

[44:25] Ja antoi hänelle kaikkein ihmisten siunauksen ja liiton, ja vahvisti sen Jakobin pään päälle.

[44:26] Hänen siunasi hän armollisesti, antoi hänelle perinnön, eroitti hänen osansa ja jakoi hänen kahteentoistakymmeneen sukukuntaan.LUKU 45
Moseksesta, Aaronista ja Pinehaasta.
[45:1] Hän antoi hänestä tulla pyhän miehen Moseksen, joka kaikelle maailmalle rakas ja otollinen oli, jota sekä Jumala että ihmiset rakastivat, jonka nimi korkiasti kunnioitetaan.

[45:2] Häntä kunnioitti hän niinkuin pyhiä isiä, ja korotti hänen suuresti, niin että vihamiesten täytyi häntä peljätä; ja antoi hänen tehdä monta ihmettä sanoilla.

[45:3] Hän teki hänen kuninkaalliseksi kuningasten edessä, ja antoi hänelle käskyn kansansa tykö, ja osoitti hänelle kunniansa.

[45:4] Hän valitsi hänen pyhään säätyyn, hänen uskonsa ja siveytensä tähden, ja valitsi hänen kaikista ihmisistä.

[45:5] Hän antoi hänen kuulla oman äänensä, ja otti hänen synkiään pilveen.

[45:6] Hän antoi hänelle läsnäollessansa käskysanat, elämän ja viisauden lain, että hänen piti opettaman Jakobille hänen liittonsa ja Israelille hänen oikeutensa.

[45:7] Hän korotti myös Aaronin pyhäksi, hänen kaltaiseksensa, hänen veljensä Levin sukukunnasta.

[45:8] Hän teki ijankaikkisen liiton hänen kanssansa, ja antoi hänelle pappeuden kansan seassa.

[45:9] Hän vaatetti hänen kunniallisesti ja kauniisti, ja puetti kunniahameen hänen yllensä, ja kaunisti hänen kaikkinaisilla kaunistuksilla.

[45:10] Hän valmisti hänelle kalliin käädyn, hän puki alaisen vaatteen hänen yllensä, pitkän hameen ja päällishameen,

[45:11] Ja ripusti monta kultaista kulkuista ja nastaa hänen päällensä, aina ympärinsä, helisemään, kuin hän kävi ulos ja sisälle; ja se helinä piti kuuluman pyhään, jolla piti Jumalan edessä hänen kansaansa muistutettaman;

[45:12] Ja pyhän hameen kullalla, sinisillä villoilla ja purpuralla neulotun, väkikilven rinnalle, valkeuden ja oikeuden;

[45:13] Taitavasti ommellun kalliilla kivillä, joihin kahdentoistakymmenen Israelin sukukunnan nimet kaivetut

olivat, ja kivien vuolialta kultaan sioitellut, että heitä Jumalan edessä piti muistettaman;

[45:14] Kultalehden lakissa, johon pyhyys kaivettu oli, joka kaikki oli kaunis, kallis ja ihanainen,

[45:15] Jonka kaltaista ei ennen ole nähty.

[45:16] Ei sitä saanut kenkään panna yllensä, mutta ainoastaan hänen poikansa ja hänen poikansa pojat ijankaikkiseen asti.

[45:17] Hänen uhrinsa tehtiin kahdesti joka päivä.

[45:18] Moses täytti hänen kätensä, ja voiteli hänen pyhällä öljyllä.

[45:19] Hänen kanssansa tehtiin liitto, että hän ja hänen poikansa piti häntä palveleman ijankaikkisesti; niinkauvan kuin taivaan päivät olivat, piti papit oleman siunaamassa hänen kansaansa hänen nimeensä.

[45:20] Hän valitsi hänen kaikista elävistä, ruokauhria ja savu-uhria uhraamaan Herralle makiaksi hajuksi ja muistoksi kansaa sovittamaan.

[45:21] Hän antoi hänen haltuunsa sanansa viran, opettaa Jakobille hänen todistuksensa, ja hänen laillansa Israelia valistaa.

[45:22] Muut asettivat tosin itsensä häntä vastaan ja kadehtivat häntä korvessa, jotka Datanin ja Abiramin kanssa olivat, ja kiukuitseva Koran joukko.

[45:23] Mutta Herra näki sen, ja ei se kelvannut hänelle, ja he nieltiin julmassa vihassa.

[45:24] Hän antoi nähdä heissä kauhian ihmeen ja kulutti heitä tulellansa.

[45:25] Hän kunnioitti myös vielä Aaronin, ja antoi hänelle perinnön, nimittäin, hän jakoi hänelle kaikki esikoiset.

[45:26] Kaikkein muiden suhteen lähetti hän hänelle kaikkein ensin leipää kyllä; sillä heidän piti syömän Herran uhrin, jonka hän hänelle ja hänen siemenellensä antoi.

[45:27] Mutta ei heillä pitänyt osaa maassa oleman, eikä perintöä ottaman kansan seassa, mutta Herra itse oli heidän osansa ja perintönsä.

[45:28] Pinehas Eleatsarin poika oli kolmas tässä kunniassa; hänellä oli kiivaus Jumalan pelvossa.

[45:29] Ja kuin kansa lankesi pois, oli hän uskollinen, vahva ja rohkia, ja sovitti Israelin.

[45:30] Sentähden annettiin hänelle rauhan liitto, hallitsemaan pyhää kansaa, jonka myös piti ynnä siemenensä kanssa pitämän papillisen kunnian ijankaikkisesti.

[45:31] Niinkuin liitto tehtiin Davidin kanssa Juudan sukukunnasta, että ainoastaan hänen pojistansa piti yksi kuninkaaksi tuleman;

[45:32] Niin myös Aaron ja hänen siemenensä piti oleman sen perilliset, opettamassa meille viisautta ja hallitsemassa hänen kansaansa oikein, ettei heidän säätynsä ja kunniansa olisi hukkunut, mutta pysynyt heillä ijankaikkisesti.

LUKU 46
Josuasta, Kalebista, ja myös tuomareista, erinomattain Samuelista.
[46:1] Josua Naven poika oli uljas sodassa ja propheta Moseksen jälkeen, joka nimensä jälkeen sai suuren voiton Jumalan valittuin pelastuksessa.

[46:2] Ja he kostivat vihamiehensä, jotka nousivat heitä vastaan, että lsrael olis saanut perimisensä.

[46:3] Hän sai kunnian, kuin hän ojensi kätensä, ja veti miekkansa kaupungeita vastaan.

[46:4] Kuka on ennen häntä niin miehuullinen ollut? Hän otti vangiksi Herran viholliset.

[46:5] Hänen tähtensä seisoi aurinko, ja yksi päivä oli niin pitkä kuin kaksi.

[46:6] Hän avuksensa huusi korkeinta ja väkevintä, kuin hän vihollisensa ahdisti kaikilta puolilta;

[46:7] Ja suuri Herra kuuli hänen rukouksensa, ja antoi suuret kivirakeet langeta vihollisten päälle, ja tappoi ne uppiniskaiset mennessänsä alas,

[46:8] Että pakanat havaitsivat, mitkä sota-aseet näillä olivat, ja että Herra itse oli läsnä sodassa, ja ajoi jaloja takaa.

[46:9] Ja Moseksen aikana teki hän myös Kaleb Jephunnen pojalle hyvän työn, kuin he olivat joukkoa vastaan, ja estivät kansaa syntiä tekemästä, ja asettivat vahingollisen kapinan;

[46:10] Sentähden vapahdettiin ainoastaan kaksi niistä kuudestasadasta tuhannesta miehestä, jotka kansan johdattivat perintöönsä, siihen maahan, jossa rieskaa ja hunajaa vuotaa.

[46:11] Ja Herra piti Kalebin väessänsä hamaan vanhuuteen asti menemään vuorelle maakunnassa, jonka siemen myös piti perinnön,

[46:12] Että kaikkein Israelin lasten piti näkemän, kuinka hyvä on kuulla Herraa.

[46:13] Ja tuomarit, jokainen nimeltänsä, jotka ei epäjumalia palvelleet eikä Herrasta luopuneet, myös ylistetään.

[46:14] Heidän luunsa vielä nytkin viheriöitsevät, kussa he makaavat,

[46:15] Ja heidän nimensä ylistetään heidän lapsissansa, jotka sen perineet ovat.

[46:16] Ja Samuel, Herran propheta, joka Jumalaltansa rakastettiin: hän asetti valtakunnan, ja voiteli päämiehet hänen kansaansa.

[46:17] Hän tuomitsi kansaa Herran lain jälkeen, ja Herra katsoi jälleen Jakobin puoleen.

[46:18] Ja hän löydettiin vaaksi ja uskolliseksi prophetaksi, että hän ymmärrettäisiin olevan ennustuksessansa totinen.

[46:19] Hän rukoili väkevää Herraa, kuin hän vihollistansa joka haaralta ahdisti, ja uhrasi nuoria karitsoita.

[46:20] Ja Herra jylisi alas taivaasta, ja antoi kuulla itsensä suuressa tulessa,

[46:21] Ja löi Tyron päämiehet ja Philistean herrat.

[46:22] Ja loppunsa edellä ennen kuolemaansa tunnusti hän, Herran ja hänen voideltunsa edessä, ettei hän yhdeltäkään ihmiseltä ollut rahaa ottanut, ei yhtään kenkääkään, niin ettei yksikään ihminen taitanut häntä laittaa.

[46:23] Ja kuin hän pois nukkunut oli, ennusti hän ja ilmoitti kuninkaalle hänen loppunsa, ja antoi itsensä kuulla maasta, ja aavisti jumalattoman kansan hukkuvan.

LUKU 47
Davidista, Salomonista, Rehabeamista ja Jerobeamista.
[47:1] Sitte ennusti Davidin aikana Natan.

[47:2] Ja David oli Israelin lapsista valittu, ja niinkuin lihava uhri Jumalalle omistettu.

[47:3] Hän oli jalopeurain kanssa niinkuin vohlain, ja karhuin kanssa niinkuin karitsain.

[47:4] Nuorella ijällänsä tappoi hän sankarin, ja otti pois häpiän kansasta.

[47:5] Hän nosti kätensä ja paiskasi lingolla ja löi maahan ylpiän Goljatin.

[47:6] Sillä hän rukoili Herraa, Korkeinta, joka vahvisti hänen kätensä lyömään väkevää sotamiestä, ja korotti niin kansansa sarven.

[47:7] Hän antoi häntä ylistää kymmenentuhannen edestä, ja kunnioitti häntä Jumalan siunauksella, että hän sai kuninkaan kruunun.

[47:8] Hän löi viholliset joka paikassa, ja löi maahan vastaanseisojansa Philistealaiset, ja musersi rikki heidän sarvensa niinkuin se vielä tänäpänä rikki muserrettu on.

[47:9] Jokaisesta työstä kiitti hän Pyhää, Korkeinta, kauniilla veisulla.

[47:10] Hän veisasi kaikesta sydämestä, ja rakasti sitä, joka hänen tehnyt oli,

[47:11] Hän asetti laulajat alttarin tykö, ja antoi heidän veisata hänen suloisia veisujansa.

[47:12] Hän asetti kunniallisesti pidettää pyhäpäivät, että koko ajastajassa pitäis kauniisti vuoden ajat muistettaman Herran nimen kiitoksella, veisaten aamulla pyhässä.

[47:13] Herra antoi hänen syntinsä anteeksi ja korotti hänen sarven ijankaikkisesti, ja teki liiton hänen kanssansa, että valtakunta ja kuninkaallinen istuin Israelissa piti hänellä pysymän.

[47:14] Hänen jälkeensä tuli hänen viisas poikansa Salomo kuninkaaksi, jolle isä oli saattanut levon, hallitsemaan rauhassa.

[47:15] Sillä Jumala oli kaikki sodat asettanut ympäristöllä, että hän olis rakentanut hänen nimellensä huoneen, ja pannut ylös pyhän, pysymään ijankaikkisesti.

[47:16] Oi kuinka hyvin sinä olet oppinut nuorella ijälläs, ja sinä olit täynnä ymmärrystä, niinkuin vesi, joka maan peittää.

[47:17] Ja sinä olet kaikki täyttänyt sananlaskuilla ja opetuksilla.

[47:18] Ja sinun nimes kuullun kaukana luodoissa ja sinun rauhas tähden rakastettiin sinua, ja paljon sinusta pidettiin.

[47:19] Kaikki maakunnat ihmettelivät sinun veisujas, sananlaskujas, vertauksias ja selityksiäs,

[47:20] Ja kiittivät Herraa, joka Israelin Jumalaksi kutsutaan.

[47:21] Sinä saatit kultaa niin paljon kuin tinaa, ja hopiaa niin paljon kuin lyijyä.

[47:22] Sinun sydämes suostui vaimoihin, ja sinä annoit eksyttää sinus, ja annoit virheen tulla kunniaas.

[47:23] Sinä teit, että sinun lapses hyljättiin, ja viha sattui sinun jälkeentulevaisiis, sinun tyhmyytes rangaistukseksi, kuin valtakunta hajoitettiin ja Ephraimissa epäjumalinen valtakunta tuli.

[47:24] Mutta ei Herra palannut laupiudestansa, eikä muuttanut luvattua työtänsä;

[47:25] Ei myös peräti kadottanut valittunsa jälkeentulevia eikä hyljännyt rakastajansa siementä;

[47:26] Mutta tallella piti jotakin Jakobin kansasta ja juuren Davidista.

[47:21] Ja Salomo nukkui isänsä kanssa,

[47:28] Ja jätti siemenestänsä Rehabeamin, taitamattoman miehen, kansaa hallitsemaan, jolla ei ymmärrystä ollut, joka neuvollansa3 saatti kansan luopumaan;

[47:29] Ja Jerobeamin Nebatin pojan, joka Israelin vei epäjumalan palvelukseen, ja saatti Ephraimin syntiä tekemään,

[47:30] Joiden synnit olivat monet, että he viimein ajettiin pois maaltansa;

[47:31] Sillä he sääsivät kaikkinaiset epäjumalan palvelukset, siihenasti että kosto tuli heidän päällensä.

LUKU 48
Eliasta, Elisasta, Hiskiasta ja Jesaiasta.
[48:1] Ja propheta Elia tuli edes niinkuin tuli, ja hänen sanansa paloi niinkuin tulisoitto.

[48:2] Hän antoi heille kovat vuodet tulla, ja vähensi heitä kiivaudessansa.

[48:3] Sillä hän sulki Herran sanalla taivaan, ja antoi kolmasti tulen tulla alas.

[48:4] Oi kuinka kuuluisa olet sinä Elia sinun tunnustähdeilläs ollut! kuka on niin kuuluisa kuin sinä?

[48:5] Sen korkeimman sanalla olet sinä herättänyt kuolleen, ja toit hänen haudasta jälleen.

[48:6] Sinä kukistit, ylpiät kuninkaat vuoteistansa, ja hukutit heitä.

[48:7] Sinä kuulit Sinain vuorella tulevaisen rangaistuksen ja koston Horebilla.

[48:8] Sinä ennustit kuninkaille, jotka piti rankaiseman, ja asetit sinun jälkees prophetat.

[48:9] Sinä otettiin pois tuulispäässä, tulisilla rattailla ja hevosilla.

[48:10] Sinä lähetettiin rankaisemaan ajallansa, ja asettamaan vihaa ennenkuin hirmuisuus tuli, kääntämään isäin sydämet lasten tykö, ja saattamaan Jakobin suvulle oikian menon.

[48:11] Autuaat ovat ne, jotka sinun nähdä saavat, ja sinun ystävyytes tähden kunnioitetuksi tulevat; siellä me saamme oikian elämän.

[48:12] Kuin Elia oli poissa tuulessa, tuli hänen henkensä Elisan päälle runsaasti.

[48:13] Ei hän peljännyt aikanansa yhtään päämiestä, ei myös kenkään häntä voittanut.

[48:14] Ei hän antanut itsiänsä vaatia, ja kuin hän jo kuollut oli, niin hänen ruumiinsa vielä sitte ennusti.

[48:15] Hän teki eläissänsä tunnustähtiä ja kuolleena ihmeitä.

[48:16] Näistä kaikista ei kuitenkaan kansa kääntynyt parannukseen, eikä lakanneet synneistänsä, siihenasti kuin he ajettiin ulos omasta maastansa, ja hajoitettiin kaikkiin maakuntiin ympärinsä.

[48:17] Kuitenkin jäi piskuinen joukko ja päämies Davidin huoneesen,

[48:18] Joiden seassa muutamat tekivät sitä, mikä Jumalalle kelpasi; mutta muutamat tekivät syntiä sangen raskaasti.

[48:19] Hiskia vahvisti kaupunkinsa, ja johdatti sinne veden; hän antoi kaivaa kallioita ja tehdä kaivoja.

[48:20] Hänen ajallansa meni Sanherib ylös, ja lähetti Rabsaken, joka nosti kätensä Zionia vastaan, ja uhkasi sitä suurella ylpeydellä.

[48:21] Silloin värisi heidän sydämensä ja kätensä, ja he surkuttelivat itsiänsä niinkuin vaimo lapsen kivussa.

[48:22] He rukoilivat laupiasta Herraa, ja nostivat kätensä hänen tykönsä.

[48:23] Ja Pyhä taivaasta kuuli nopiasti heidän rukouksensa, ja pelasti heitä Jesaian kautta.

[48:24] Hän löi Assyrialaisten sotajoukon, ja hänen enkelinsä hukutti heidät.

[48:25] Sillä Hiskia teki sitä, mikä Herralle kelpasi, ja pysyi isänsä Davidin tiellä, niinkuin Jesaia hänen opettanut oli, joka oli suuri ja totinen propheta ennustuksissansa.

[48:26] Sillä ajalla kävi aurinko takaperin, ja hän pitensi kuninkaan ijän.

[48:27] Hän ennusti suurella hengellä, mitä viimeiseltä tapahtuva oli, ja antoi murheellisille Zionissa lohdutuksen, jolla he itsensä ijankaikkisesti piti lohduttaman.

[48:28] Hän ilmoitti tulevaiset ja salaiset asiat, ennenkuin ne tapahtuivat.LUKU 49
Josiasta, Jeremiasta, Hesekielistä, 12 prophetasta, niin myös Serubabelista, Nehemiasta, Enokista, Josephista, Setistä, Semistä ja Adamista.
[49:1] Josian muisto on niinkuin kallis savu taitavasti tehty voiteen keittäjältä,

[49:2] Joka on makia suussa niinkuin hunaja, ja niinkuin kanteleen soitto viinaa juotaissa.

[49:3] Hänellä oli suuri lahja kääntää kansaa, ja panna pois epäjumalan kauhistusta.

[49:4] Hän piti sydämensä Herran tykö, ja ojensi jälleen oikian jumalanpalveluksen, kuin maakunta oli täynnä epäjumalan palvelusta.

[49:5] Kaikki kuninkaat, paitsi Davidia, Hiskiaa ja Josiaa, ovat rikkoneet;

[49:6] Sillä he hylkäsivät Korkeimman lain.

[49:7] Senjälkeen saivat Juudan kuninkaat lopun; sillä heidän täytyi valtakuntansa antaa muille, ja kunniansa muukalaiselle kansalle,

[49:8] Jotka polttivat valitun pyhän kaupungin, ja tekivät hänen kujansa autioksi, niinkuin Jeremia oli ennustanut,

[49:9] Jota he pahoin vaivasivat, joka äitinsä kohdussa prohetaksi valittu oli, hävittämään, särkemään ja kukistamaan, niin myös jälleen rakentamaan ja istuttamaan.

[49:10] Hesekiel näki Herran kunnian näyssä, jonka hän näytti hänelle Kerubimin rattaissa.

[49:11] Hän ennusti vihollisia vastaan, ja ilmoitti lohdutuksen niille, jotka tekivät oikeuden.

[49:12] Ja kahdentoistakymmenen prophetan luut vielä nyt viheröitsevät, kussa he makaavat, sillä he ovat lohduttaneet Jakobia ja luvanneet vapauden, johon heidän lujasti luottaman piti.

[49:13] Kuinka me ylistämme Serubabelia? joka oli niinkuin sormus oikiassa kädessä,

[49:14] Ja Jesusta Josedekin poikaa, jotka aikanansa templin rakensivat, ja Herralle pyhän huoneen jälleen tekivät ijankaikkiseksi kunniaksi pysymään.

[49:15] Ja Nehemiaa pitää aina kiitettämän, joka meille kukistetut muurit jälleen rakensi, ja sioitti portit ja teljet, ja rakensi huoneemme jälleen.

[49:16] Ei ole maan päällä yhtään luotu Enokin vertaiseksi, joka on otettu pois maasta;

[49:17] Ei Josephinkaan, joka veljeinsä herra oli ja kansansa holhoja, jonka luut vietiin kotia jälleen.

[49:18] Set ja Sem olivat suuressa kunniassa kansan seassa.

[49:19] Mutta Adam on kunnioitettu kaikkein eläväin seassa, joka kaikkein ensin Jumalalta luotiin.

LUKU 50
Ylimmäisestä papista Simonista; kolmenlaisesta vihattavasta kansasta, niin myös tämän kirjan tekiästä ja hyödytyksestä.
[50:1] Simon Onian poika, ylimmäinen pappi, joka aikanansa rakensi käytävät huoneen ympärille, ja teetti sinne patsaat,

[50:2] Ja korotti perustuksen kahta sen vertaa ylemmä, ja valmisti ympärikäytävän templin päälle.

[50:3] Hänen aikanansa olivat lähteet soenneet, jotka hän vaskella varusti.

[50:4] Hän murehti kansansa vahinkoa, ja vahvisti kaupungin vihollista vastaan.

[50:5] Hän teki kunniallisen työn, joka antoi kansan tulla jälleen oikiaan järjestyksen.

[50:6] Kuin hän tuli ulos huoneesta esiripun eteen, niin hän valisti kuin kointähti pilven lävitse, niinkuin täysi kuu;

[50:7] Niinkuin aurinko paistaa Korkeimman templin päälle, ja niinkuin taivaankaari on hänen kauneudessansa;

[50:8] Niinkuin kaunis kukkanen keväällä, ja niinkuin kukkaset veden reunalla, niinkuin pyhän savun puu keväällä:

[50:9] Niinkuin sytytetty pyhä savu astiassansa;

[50:10] Niinkuin kultainen astia, kaikkinaisella kalliilla kivillä kaunistettu;

[50:11] Niinkuin hedelmällinen öljypuu ja niinkuin korkia sypressipuu;

[50:12] Kuin hän puki yllensä kauniin pitkän hameen ja koko puvun, ja tuli pyhän alttarin tykö, silloin kaunisti hän kaiken pyhän.

[50:13] Mutta kuin hän otti uhrin kappaleet pappein käsistä, ja seisoi tulen tykönä, joka alttarilla paloi,

[50:14] Silloin seisoivat hänen veljensä hänen ympärillänsä niinkuin istutettu sedripuu Libanonissa, ja piirittivät hänen niinkuin palmupuun oksat;

[50:15] Ja kaikki Aaronin pojat kunniassansa, ja Herran uhrit olivat heidän käsissänsä koko Israelin sukukunnan edessä.

[50:16] Ja hän päätti virkansa alttarin edessä, ja teki niin Korkeimmalle ja Kaikkivaltiaalle kauniin uhrin.

[50:17] Hän ojensi kätensä juomauhrin kanssa, ja uhrasi punaista viinaa, ja vuodatti alttarin pohjaan makiaksi hajuksi Korkeimmalle, joka on kaikkein Kuningas.

[50:18] Silloin huusivat Aaronin pojat korkiasti, ja puhalsivat vaskitorviin, tekivät suuren huminan, että heitä muistettaisiin Korkeimman edessä.

[50:19] Silloin kaikki kansa lankesi äkisti maahan kasvoillensa, ja rukoili Herraa kaikkivaltiasta, korkeinta Jumalaansa,

[50:20] Ja veisaajat kiittivät häntä psalmeilla, että se kajahti koko huoneessa siitä suloisesta äänestä,

[50:21] Ja kansa rukoili korkeinta Jumalaa olemaan armollisen, siihenasti kuin jumalanpalvelus loppui ja he virkansa päättäneet olivat.

[50:22] Kuin hän jälleen meni alas, niin hän ojensi kätensä koko Israelin seurakunnalle, ja antoi heille suullansa Herran siunauksen, ja toivotti heille terveyden hänen nimeensä.

[50:23] Niin rukoilivat he jälleen, ja ottivat vastaan siunauksen Korkeimmalta,

[50:24] Ja sanoivat: kiittäkäät nyt kaikki Jumalaa, joka suuria töitä tekee kaikissa paikoissa, joka meitä elävinä varjelee hamasta äidin kohdusta, ja tekee meille kaikkea hyvää.

[50:25] Hän antakoon meille iloisen sydämen, ja lainatkoon rauhan joka paikassa Israelissa meidän elinaikanamme;

[50:26] Ja että hänen armonsa aina pysyis meidän tykönämme, ja vapahtais meitä, niinkauvan kuin me elämme.

[50:27] Kahtalaista väkeä vihaan minä sydämestäni, ja kolmannelle olen minä niin julma, etten minä ole kellekään niinkuin heille:

[50:28] Samarialaisille, Philistealaisille ja hullulle väelle Sikemissä.

[50:29] Tämän opin ja viisauden on tähän kirjaan kirjoittanut Jesus Sirakin poika Jerusalemista, ja on vuodattanut sydämestänsä tämän opetuksen.

[50:30] Autuas on se, joka itsensä tähän harjoittaa ja tämän panee sydämeensä: hän tulee viisaaksi,

[50:31] Ja jos hän sen jälkeen tekee, niin hän on kaikkiin kelvollinen; sillä Herran vaikeus johdattaa häntä.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə