Bankë me njësi testesh drejtimi: bujqesi, Niveli IYüklə 281.88 Kb.
səhifə3/5
tarix24.04.2016
ölçüsü281.88 Kb.
1   2   3   4   5

Përgjigje:

 1. kultivatorë për përgatitjen e shtratit të mbjelljes

 2. kultivatorë për punime midis rreshtave të bimëve prashitëse 1. Listoni, 2(dy) nga grupet e makinave të shpërndarjes së plehrave, bazuar në grupet(llojet) e plehrave:

(2 pikë)

 1. ____________________________________________ (1 pikë)

 2. ____________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. makina të shpërndarjes së plehrave organike të ngurta

 2. makina shpërndarjes së plehrave kimike

 3. makina të shpërndarjes së plehrave të lëngëta 1. Renditni, 2(dy) tipat(llojet) e aparatit shpërndarës të farës të makinave mbjellëse me saktësi:

(2 pikë)

 1. ___________________________________________________ (1 pikë)

 2. ___________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. aparatet shpërndarës të farës me saktësi me sistem mekanik

 2. aparatet shpërndarës të farës me saktësi me sistem pneumatik 1. Renditni, 2(dy) nga përparësitë e makinave mbjellëse me saktësi ndaj atyre universale:

(2 pikë)

 1. ____________________________________________________ (1 pikë)

 2. ____________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. zvogëlimi 2-5 herë për të njëjtën sipërfaqe

 2. pakësimi ose eliminimi i procesit të rrallimit të bimëve

 3. thjeshtimi i operacioneve të tjera kulturore dhe vlejleje 1. Renditni, 2(dy) nga organet kryesore punuese të makinave spërkatëse të mbrojtjes së bimëve:

(2 pikë)

 1. ____________________________________________________ (1 pikë)

 2. ____________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. depozita

 2. grupi pompues

 3. organet spërkatëse 1. Listoni, 2(dy) arsye pse bëhet rregullimi në punë i makinave spërkatëse pluhurosëse:

(2 pikë)

 1. ____________________________________________________ (1 pikë)

 2. ____________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. për rregullimin e sasisë së lëngut ose pluhurit për njësi të sipërfaqes

 2. për vendosjen dhe orientimin e organeve spërkatëse dhe shpërndarëse 1. Renditni, sipas radhës së tyre, proceset e punës së motorit me djegie të brendshme:

(4 pikë)

 1. _________________________________________________________ (1 pikë)

 2. _________________________________________________________ (1 pikë)

 3. _________________________________________________________ (1 pikë)

 4. _________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. mbushja e hapësirës së punës së cilindrit ose thithja

 2. shtypja e mbushjes, ndezja dhe djegia e karburantit

 3. zgjerimi i gazeve që detyrojnë pistonin kryejë punë

 4. zbrazja dhe shpëlarja e cilindrit nga produktet e djegies 1. Renditni, 3(tre) dallimet midis motorit me dy kohë dizel dhe atij me dy kohë karburator:

(3 pikë)

 1. _________________________________________________________ (1 pikë)

 2. _________________________________________________________ (1 pikë)

 3. _________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Në motorët dizel thithet dhe ngjishet ajër i pastër dhe jo përzierje e djegshme si në rastin e motorit karburator

 2. Në motorët dizel përzierja e ajrit me lëndën djegëse kryhet në brendësi të cilindrave të motorit, ndërsa në ato karburator përzierja e lëndës djegëse me ajër bëhet jashtë cilindrave të motorit.

 3. Në motorët dizel ndodh vetëndezja e përzierjes punuese, ndërsa në motorët karburator ndezja është e detyruar me anë të shkëndijës që jep kandela. 1. Jepni, shkruani saktë, funksionin kryesor të sistemeve të më mëposhtëm të motorëve me djegie të brendshme:

(4 pikë)

 1. Sistemi i ftohjes _____________________________________________
  ___________________________________________________________ (1 pikë)

 2. Sistemi i vajosjes _____________________________________________
  ___________________________________________________________ (1 pikë)

 3. Sistemi i ndezjes _____________________________________________
  ___________________________________________________________ (1 pikë)

 4. Sistemi i lëshimit _____________________________________________
  ___________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Sistemi i ftohjes largon një pjesë të nxehtësisë nga motori dhe mban të pandryshueshme temperaturën e tij nga 70-90oC.

 2. Sistemi i vajosjes dërgon vajin në detalet e motorit.

 3. Sistemi i ndezjes, te motorët karburator, shërben për dhënien e shkëndijës elektrike në cilindrin e motorit në kohën e duhur.

 4. Sistemi i lëshimit vë në lëvizje motorin në çastin e ndezjes 1. Renditni, 4(katër ) nga pjesët më kryesore të traktorit me rrota:

(4 pikë)

 1. _____________________________________________ (1 pikë)

 2. _____________________________________________ (1 pikë)

 3. _____________________________________________ (1 pikë)

 4. _____________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. motori me djegie të brendshme

 2. transmisioni i fuqisë

 3. sistemi i lëvizjes me rrota udhëzuese

 4. elementet e drejtimit të traktorit

 5. organet dhe pajisjet e punës 1. Renditni, 4(katër) nga llojet kryesore të friksionit sipas mënyrës së transmetimit të momentit rrotullues.

(4 pikë)

 1. ___________________________________________ (1 pikë)

 2. ___________________________________________ (1 pikë)

 3. ___________________________________________ (1 pikë)

 4. ___________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. friksione mekanike

 2. friksione hidraulike

 3. friksione hidro-mekanike

 4. friksione elektro-magnetike

 5. friksione qendërikëse 1. Renditni, 3(tre) arsyet kryesore pse është e rëndësishme, regjistrimi i thellësisë së punimit me plug të tokës në arë:

(3 pikë)

 1. __________________________________________________________

__________________________________________________________ (1 pikë)

 1. __________________________________________________________
  __________________________________________________________ (1 pikë)

 2. __________________________________________________________
  __________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Për të mbajtur të pandryshueshëm thellësinë në gjithë gjatësinë e brazdës dhe në të gjitha kalimet e plugut.

 2. Për të ruajtur paralelitetin e brazdave dhe gjerësinë punuese normale të plugut.

 3. Për të siguruar nivelimin sipërfaqësor optimal të arës. 1. Renditni, 3(tre) llojet e kultivatorëve sipas organeve punuese të tyre:

(3 pikë)

 1. __________________________________________ (1 pikë)

 2. __________________________________________ (1 pikë)

 3. __________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. thyerës ose skarifikatorë

 2. shkulës

 3. kultivatorë universal ose ugori 1. Renditni, disa nga karakteristikat kryesore të punës së frezave:

(3 pikë)

 1. ___________________________________________________________ (1 pikë)

 2. ___________________________________________________________ (1 pikë)

 3. ___________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Thellësia e punimit rregullohet me anë të rrotave ose slitave të regjistruara në lartësi.

 2. Punim i mirë thërrmues dhe nivelues për një kalim të tyre.

 3. Toka nuk kthehet plotësisht por vetëm1/3 e asaj që arrihet nga plugjet me veshë. 1. Renditni, 3(tre) nga kriteret kryesore që duhet të plotësojnë makinat shpërndarëse të plehrave:

(3 pikë)

 1. __________________________________________________________ (1 pikë)

 2. __________________________________________________________ (1 pikë)

 3. __________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Të sigurojnë ndryshimin normës/sasisë së plehut për hektar në kufij shumë të gjerë.

 2. Të ruajë të pandryshuar gjatë gjithë kohës sasinë e plehut që shpërndahet sidomos në kushte pjerrësie.

 3. Organet e punës në hedhjen e lokalizuar, të sigurojnë vendosjen e plehut që shpërndahet sidomos në kushtet e pjerrësisë.

 4. Organet e punës në hedhjen e lokalizuar, të sigurojnë vendosjen e plehut në thellësinë dhe largësinë e nevojshme. 1. Renditni, 3(tre) nga kërkesat kryesore ndaj makinave mbjellëse:

(3 pikë)

 1. ___________________________________________________________ (1 pikë)

 2. ___________________________________________________________ (1 pikë)

 3. ___________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Të sigurojnë shpërndarje të njëtrajtshme të farës në të gjithë rreshtat dhe gjatësisë e tyre.

 2. Të sigurojë hedhjen e sasisë së caktuar të farës për ha ose numrin e kokrrave për ha dhe të ruajë të pandryshueshëm gjatë gjithë procesit të mbjelljes.

 3. Thellësia e mbjelljes të jetë e rregullueshme në kufijtë e dëshiruar.

 4. Të mbahet e njëjta thellësi mbjelljeje në çdo rresht dhe gjatë gjithë gjatësisë së tyre.

 5. Rreshtat të jenë të drejtë dhe me largësi të barabartë. 1. Renditni, organet dhe mekanizmat kryesore të makinave mbjellëse universale të të lashtave:

(3 pikë)

 1. ___________________________________________ (1 pikë)

 2. ___________________________________________ (1 pikë)

 3. ___________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. arka

 2. aparatet shpërndarës të farës

 3. organet mbjellëse 1. Renditni, cilat janë disa nga mënyrat e rregullimit të largësisë së farës në makinat mbjellëse me saktësi:

(3 pikë)

 1. ___________________________________________________________ (1 pikë)

 2. ___________________________________________________________ (1 pikë)

 3. ___________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Duke ndryshuar disqet dhe duke vendosur disqe që kanë numrin e nevojshëm të vrimave.

 2. Duke ndryshuar shpejtësinë rrotulluese të disqeve me anën e transmisionit

 3. Duke kombinuar të dyja më lart.BANKË ME NJËSI TESTESH

DREJTIMI: BUJQESI, Niveli I

LËNDA: “Bimë Arash”, klasa 10- 11

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Cila nga kulturat e mëposhtme ka parabimë më të mirë jonxhën?

(1 pikë)

 1. gruri

 2. misri

 3. elbi

 4. tërshëra

Përgjigje: B

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Bima e grurit njihet si kulturë: (1 pikë)

 1. eterovajore

 2. industriale

 3. e të lashtave

 4. perimore

Përgjigje: C 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Jonxha ujitet më mirë me:

(1 pikë)

 1. brazda

 2. shihedhje

 3. pika

 4. rrëshqitje

Përgjigje: D

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Në zhvillim të bujshëm bimës së grurit në dimër të butë i bëhet shërbimi i:

(1 pikë)

 1. prerjes se majave

 2. ngjeshjes

 3. plehërimit

 4. lesimit

Përgjigje:A

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Plehërimi plotësues (gjatë vegjetacionit) tek të lashtat bëhet me pleh:

(1 pikë)

 1. fosforik

 2. azotik

 3. potasik

 4. i përzjerë

Përgjigje: B 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Bimët foragjere 1-vjeçare që kultivohen për njomishte janë:

(1 pikë)

 1. hasëlle

 2. livadhe

 3. kullota

 4. tagji

Përgjigje: A

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Grumbullimi i dheut rreth kërcellit të patates bëhet për:

1 pikë

 1. fuqizimin e bimës.

 2. luftimin e sëmundjeve.

 3. nxitjen e stoloneve.

 4. ruajtjen e lagështirës.

Përgjigje: C

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Cila mënyrë ujitjeje përdoret në fazat e para të zhvillimit misrit, kur kemi thatësirë ajrore?

1 pikë

 1. ujitje me brazda.

 2. ujitje me shihedhje

 3. ujitje me rrëshqitje

 4. ujitje me përmbytje

Përgjigje: B

 1. Renditni, sipas radhës fazat e zhvillimit të lashtave nga mbirja deri në pjekjen e plotë:

 1. pikë)

 1. Mbirja,

 2. ___________________,

 3. ___________________,

 4. ___________________,

 5. ___________________,

 6. ___________________,

 7. ___________________,

 8. Pjekje e plotë

Përgjigje:

 1. mbirja

 2. ngritje

 3. vëllazërim

 4. hollëzim

 5. lulëzim

 6. pjekje e qumështit

 7. pjekje e dyllit

 8. pjekje e plotë 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Parcelat e misrit për prodhim fare duhet të jenë larg prodhimit të gjerë të misrit:

(1 pikë)

 1. 100 m

 2. 200 m

 3. 300 m

 4. 400 m

Përgjigje: D

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Bimët e patates pas shkuljes së tyre e lënë tokën:

(1 pikë)

 1. të pasur me lëndë ushqyese dhe të infektuar nga barërat e këqija

 2. të pasur me lëndë ushqyese dhe të pastër nga barërat e këqija

 3. të varfër me lëndë ushqyese dhe të pastër nga barërat e këqija

 4. të pasur me lëndë ushqyese dhe të infektuar nga barërat e këqija

Përgjigje: B

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Cila nga kulturat e mëposhtme futet në grupin e foragjereve?

(1 pikë)

 1. orizi

 2. bizelja

 3. thekra

 4. tërshëra

Përgjigje: B

 1. Renditni 2(dy) nga burimet e prodhimit foragjer dhe destinacioni i kultivimit :

(2 pikë)

 1. _________________________________________________________ (1 pikë)

b) __________________________________________________________ (1 pikë)Përgjigje:

Burimet e prodhimit foragjer dhe destinacionet e kultivimit të tyre janë: 1. Hasëllet – bimë foragjere 1-vjeçare që kultivohen për njomishte

 2. Livadhi - bimë foragjere shumë-vjeçare që kultivohen për njomishte

 3. Kullotat - bimë kryesisht spontane - shumë-vjeçare që shrytëzohen për kullotë

 4. Tagjitë - bimë foragjere 1-vjeçare që kultivohen për kokërr. 1. Renditni, disa nga veçoritë biomorfologjike të të lashtave që i dallojnë ato nga të vonat:

(2 pikë)

 1. _______________________________________________ (1 pikë)

 2. _______________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Kokrra ka brazdë barkore, ndërsa te të vonat mungon.

 2. Fara mbin me disa rrënjë embrionale, ndërsa te të vonat vetëm me një rrënjë.

 3. Lulet e poshtme janë më të zhvilluara, ndërsa te të vonat janë lulet e sipërme.

 4. Rriten më pak në lartësi, kanë kërcell më të hollë dhe gjethe më pak e më të vogla se të vonat. 1. Renditni 2 (dy) nga dallimet tipike midis të lashtave dhe të vonave:

(2 pikë)

 1. ____________________________________________________________ (1 pikë)

  b) _____________________________________________________________ (1 pikë)Përgjigje:

Dallimet tipike midis të lashtave dhe të vonave janë: 1. Të lashtat janë bimë të ditës së gjatë, të vonat janë bimë të ditës së shkurtër

 2. Të lashtat kanë kërkesa të pakta për temperaturë, të vanat janë kërkuese për temperaturë.

 3. Të lashtat kanë kerkesa të pakta për lagështirë, të vonat kanë kërkesa të mëdha për lagështirë

 4. Të lashta kanë, në përgjithësi, kërkesa të pakta për tokë pjellore, të vonat kanë kërkesa të larta për tokë pjellore.

 5. Të lashtat janë bimë me zhvillim të vogël, të vonat janë bimë me zhvillim të madh. 1. Renditni, pjesën e bimës që prekin dy sëmundjet kërpudhore të mëposhtme të drithrave si dhe shenjat e shfaqjes së tyre?

2 pikë

 1. Hiri _________________________________________________________

  _____________________________________________________________ (1 pikë)

 2. Bloza e misrit _________________________________________________

  ________________________________________________________________ (1 pikë)Përgjigje:

 1. Hiri prek kryesisht grurin dhe dëmton kërcelin, gjethen dhe kallirin. Shfaqet fillimisht me njolla të verdha dhe pastaj bëhet myk i bardhë.

 2. Bloza e misrit prek misrin në pjesët mbitokësore, kallirin dhe xhufkën.Shenjat e para shfaqen në formë frurjesh me ngjyrë të bardhë deri në vjolcë në të zezë. 1. Plotësoni kuptimin e fjalive të mëposhtme. Çfarë janë:

(2 pikë)

 1. Livadhet ­ ______________________________________________________(1 pikë) 2. Kullotat ______________________________________________________ (1 pikë)


Përgjigje:

 1. Livadhet janë bimë foragjere shumëvjeçare që kultivohen për kositje.

 2. Kullotat janë bimë janë bimë foragjere shumëvjeçare që shfrytëzohen për kullotje 1. Renditni, 2(dy) nga llojet e tokave që kultura e misrit dëmtohet po të mbillet në to :

(2 pikë)

 1. __________________________________________________________ (1 pikë)

 2. __________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Toka që janë në kushte asfiksie nga përmbytjet ose nga mungesa e kullimit gjatë dimrit.

 2. Toka me strukturë të keqe dhe të ngjeshura.

 3. Toka që janë të prekura nga sëmundje, dëmtues dhe barëra të këqija.
 1. Renditni, 2(dy) nga cilësitë që duhet të ketë fara e misrit për mbjellje :

 1. pikë)

 1. __________________________________________________________ (1 pikë)

 2. __________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Të jetë e pastër nga lëndët e huaja dhe me peshë absolute që i përgjigjet hibridit..

 2. Të ketë fuqi mbirëse të latë mbi 95%..

 3. Të jetë e plotë, pa dëmtime mekanike apo dëmtime nga kandrrat.

 4. Të jetë e paprekur nga ssëmundjet. 1. Renditni, 2(dy) nga shkaqet e rrëzimit të të lashtave:

(2 pikë

 1. ________________________________________________ (1 pikë)

 2. ________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Llojet e kultivarëve

 2. Dendësia e mbirjes

 3. Mbjellja e parakohshme

 4. Breshëri dhe shirate rrëmbyera dhe të forta

 5. Plehërimi i bollshëm organik dhe azotik 1. Renditni, 2(dy) mënyrat e korrjes së të lashtave :

(2 pikë)

 1. _____________________________________________ (1 pikë)

 2. _____________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje :

 1. Korrje e të lashtave në vegla dore si drapër, lelek, kosë, motokorrëse-lidhëse.

 2. Korrje e të lashtave me autokombajnë. 1. Renditni, 2(dy) nga punët më të rëndësishme që ndërmerren për prodhimin e farës hibride të misrit :


Yüklə 281.88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin