Balalar-Az. Com Atalar sözü və məsəllər
Yüklə 57.97 Kb.
tarix28.04.2016
ölçüsü57.97 Kb.

Balalar-Az.Com

Atalar sözü və məsəllər
A

***


Abad yerin bülbülü,
xarabanın bayquşu.

***


Abadan kənd tüstüsündən bilinər.

***


Abadan dam kalafasından məlum olar.

***


Abanın qədri yağışda məlum olar.

***


Abbasıdan beş şahı çıxardır.

***


Abbasını bəyənməyən beş şahı çıxardar.

***


Abdal at mindi,
özünü bəy sandı.

***


Abdal, qar yağır!
Dayanmışam titrəməyə.

***


Abdal oynayanda qar yağar.

***


Abdal düyündən-toydan,
uşaq oyundan usanmaz.

***


Abdaldan paşa olmaz,
taxtadan maşa.

***


Abdalın qarnı doyunca, gözü qapıda qalar.

***


Abdal nə bilir ki, heyva kaldır?!

***


Abır istəsən çox demə,

Sağlıq istəsən çox yemə.

***

Abırlı abrından çəkinər, abırsız nədən çəkinər.***

Abırsızdan abrını gözlə.

***

Avara qonaq ev yiyəsini də avara qoyar.***

Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala.

***

Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm, bir vuranda qırxın əzərəm..***

Ağac bar verəndə başın aşağı dikər.

***

Ağac dibindən su içər.***

Ağac meyvəni dəyənə qədər böyüdər.

***

Ağac olan yerdə budaq sınar.***

Ağac səmtinə yıxılar.

***

Ağac sınanda budaq nəyə gərəkdir?!***

Ağac əyildi, sındı, igid əyildi, öldü.

***

Ağacı qurd içindən yeyər.***

Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla.

***

Ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq olar.***

Ağzına bax, tikə kəs.

***

Ağzına çullu dovşan sığışmır.***

Ağzının qaytanı yoxdur.

***

Ağlı olan məscidə getməz.***

Ağlı olan qışın qeydinə yayda qalar.

***

Ağıl ağıldan üstün olar.***

Ağıl başda olar, yaşda olmaz.

***

Ağıl çox-pul yox, ağıl yox- pul çox.***

Ağıllı baş hər şeydən mənfəət götürər.

***

Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.***

Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.

***

Ağıllı olan bir dəfə aldanar.***

Ağır otur, batman gəl.

***

Adam adam sayəsində adam olar.***

Adam aşını-işini bilməlidir.

***

Adam var ki, adamların naxşıdır,Adam var ki, heyvan ondan yaxşıdır,

Adam var ki, dindirərsən can deyər,

Adam var ki, dindirməsən yaxşıdır.

***


Adam var gözdən qızar,

Adam var sözdən qızar.

***

Adam yanıla-yanıla öyrənər.***

Adam yıxıldığı yerdən qalxar.

***

Adam odur ilqarından dönməyə.***

Adam olmayan yerdə adamdır.

***

Adamın başına nə bəla gəlsə, dilindən gələr.***

Adamın gərək dili ilə ürəyi bir ola.

***

Adamın tamarzısı,Hər kəsin öz arzusu.

***


Adamın üzünə baxarlar, halını xəbər alarlar.

***


Adın nədir? - Rəşid!

Birin de, birin eşit!

***

Adı it dəftərində də yoxdur.***

Az idi arıq-uruq, biri də gəldi dabanı yarıq.

***

Aza qane olmayan çoxa çatmaz.***

Azançının azanı, kor mollanın qazanı.

***

Ay doğar gədiyindən,Utan, bir dediyindən.

***


Ay fələk, batmanı elədin çərək.

***


Ayağı nərdivana bir-bir qoyarlar.

***


Aydan arı, sudan duru.

***


Ayı qandı, abid qanmadı.

***


Ayın beş gün qaranlığı olanda, beş gün də aydınlığı olar.

***


Al-ver deyiblər, al-vermə deməyiblər.

***


Ala itdən məşhurdur.

***


Aldığını verməz, bildiyini deməz.

***


Alət işlər, əl öyünər,

Qılınc işlər, qol öyünər.

***

Alim olmaq asandır, adam olmaq çətin...***

Alıcı quş dimdiyindən bilinər.

***

Allah kasıbın qənimidir.***

Allah kərimdir, quyusu da dərindir.

***

Allaha əl çatmır, padşaha söz.***

Allaha ümid bağlayan şamsız qalar.

***

Allahdan buyruq,Ağzıma quyruq.

***


Allahın adı var, özü yox.

***


Allahsız yerdə otur, böyüksüz yerdə oturma.

***


Alnı açıq, üzü ağ; dərd-qəmi yox, kefi çağ.

***


Alnım açıq, üzüm ağ.

***


Aman istəyənin boynun vurmazlar.

***


Ana bala ucundan canını oda yaxar.

***


Ana qarnında necə qalıbsan?

***


Ana kimi yar olmaz, vətən kimi diyar.

***


Anadan əziz yenə anadır.

***


Anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi.

***


Analar bizi bu gün üçün doğub.

***


Analı quzu,

Xınalı quzu.

***

Anan, bacın kimdir?-Yaxın qonşum.***

Ananın ərköyün oğlu hambal olar.

***

Ananın səbri tükənməz olur.***

Anası gəzən ağacı, balası budaq-budaq gəzər.

***

Anasına bax, qızını al,Qırağına bax, bezini al.

***


Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz.

***


Anasından ayrı düşən quzunu qurd yeyər.

***


Ara sözu ev yıxar.

***


Araba qoş, çarxa dur,

Mərd igidə arxa dur.

***

Arzu bir, ümid iki.***

Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz.

***

Arı yeyib, namusu atıb dalına.***

Artıq tamah baş yarar.

***

Arxalı köpək qurd basar.***

Asılsan da uca budaqdan asıl.

***

Aslanın nə erkəyi, nə dişisi.***

Asta vur,

Rasta vur.

***


Asta gedən yorulmaz.

***


At ət ilə. İgid don ilə.

***


At ölər nalı qalar,

İgid ölər namı qalar.

***

At ölüb, itlərin bayramıdır.***

Ata-ana qədrini bilməyən, yadın qədrini nə bilər.

***

Ata-anamı itirdim,Özümü yara yetirdim.

***


Ata-ana sözünə baxmayan xoş gün görməz.

***


Ata-anasına xeyri olmayanın, elə nə xeyri.

***


Ata-ananın canı övlada bağlı olar.

***


Ataya oğul, anaya qul.

***


Ata malına göz dikən ac olar.

***


Ata olmasan, ata qədri bilməzsən.

***


Ata atası ilə tanıdarlar, qatırı anası ilə.

***


Atam ilə atanı deyincə, özüm ilə özünü de.

***


Atam kündəni sayır, anam kündədən kəsir.

***


Atan soğan, anan sarımsaq, sən hardan oldun belə gülməşəkər?

***


Axtaran tapar, yoğuran yapar.

***


Axund özü elər, özgəyə öyüd verər.

***


Ac toyuq yuxuda darı görər.

***


Acıqla iş görən zərər çəkər.

***


Acın imanı olmaz, toxun gümanı.

***


Aşığın molladan, mollanın da sazdan zəhləsi gedər.

Balalar-Az.Com


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə