B e y I n s a ğ L i ğ I i Ç İ N
Yüklə 327.54 Kb.
səhifə3/3
tarix23.02.2016
ölçüsü327.54 Kb.
1   2   3
AS SORARAK ŞLEM SANZATU ARAMA (4C İLE) – GERBER
3 sanzatu aranırken yapılan 4C deklaresi as sormak olarak kabul edilir. (Gerber). Örneğin 1NT ile açan ortağa 4C cevabı as sayısı sorusudur. Yanıtlar şöyledir:

4D = As yok veya 4 as var, 4H = 1 as, 4S = 2 as, 4NT = 3 as var.


Bu yanıtlardan birini aldıktan sonra rua sayısını öğrenmek isterseniz, ortağınızın verdiği cevabın bir üstünü deklare edersiniz. Ortağınız 4H, yani 1 asım var demişse,

4S diyerek rua sayısını sorarsınız. Bu durumda rua sayısı da sorunun bir üstünden başlıyan yanıtlarla bildirilir.

Yukarıdaki örnekte 4S diyerek rua sayısı sorulduğu için; 4NT = ruam yok, 5C = 1 rua, 5D = 2 rua, 5H = 3 rua var anlamına gelecektir.

Bu yanıtlara göre şlem veya grand şlem sanzatuya karar verebilirsiniz.


KEY CARD SORARAK STAYMANDAN SONRA ŞLEM ARAMA (4C İLE)
Stayman yaptıktan sonra aldığı 2H veya 2S yanıtını beyenen ve o majör kozdan şlem aramak isteyen cevapçı, 4C der. Buradaki 4C Gerber değildir. Çünkü aranan, şlem NT değil şlem renktir. Bu şekildeki as sorusuna Key Card (Ki kard) sorusu denir. Kozlu oyunda koz ruası da as kadar önem taşıdığından as kabul edilir ve yanıtlar 5 as varmış gibi verilir. Aslarla koz ruasına, Key Card K/C = Anahtar kağıt denir.

Açan Cevapçı

1NT 2C = Stayman

2H 4C = Körü tutuyor ve körden şlem arıyor. (Key Card sorusu)
Yanıtlar, sorunun hemen üstünden başlar. Anlamları da şöyle olur:

4D = 1 veya 4, 4H = 0 veya 3, 4S = 2, 4NT = 2 Key Card + koz damı var.


Cevapçı rua sayısını da öğrenmek isterse aldığı yanıtın bir üstünü söyler. Örneğin,

4S = 2 Key Card’ım var yanıtını aldıysa, rua sayısını sormak için 4NT der.

Koz ruası asmış gibi Key Card sorusuyla sorulduğu için, burada, geri kalan 3 rua sorulmaktadır. Bu da, sorunun hemen bir üstünden başlıyan konuşmalarla yanıtlanır. Yani 4NT ile rua sayısı sorulmuşsa, 5C = ruam yok, 5D = 1, 5H = 2, 5S = 3 ruam var anlamına gelir.
K/C SORARAK ŞLEM RENK ARAMA (4NT İLE) – BLACKWOOD
Araya Stayman girmemişse kozla oynanacağı belli olduktan sonra 4NT demek te K/C sorusudur ve Blackwood adıyla anılır. Blackwooda yanıtlar 5C den başlar.
5C = 1 veya 4 Key Card var.

5D = 0 veya 3 Key Card var.

5H = 2 veya 5 Key Card var.

5S = 2 veya 5 Key Card + koz damı var.

5NT = 2 veya 4 Key Card ve 1 şikan var.

6C = 1 veya 3 Key Card var. Koz C ise yukarıda bir renk şikan, koz C değilse C şikan.

6D = 1 veya 3 Key Card var. Koz D ise yukarıda bir renk şikan, koz D değilse D şikan.

6H = 1 veya 3 Key Card var. Koz H ise S şikan, koz S ise H şikan.


Ortağınız 1NT ile açtığında 6 lı bir majörünüz varsa, kozda fit durumu kesindir. Eliniz kuvvetli ise, önce Texas transfer yaptırıp sonra 4NT diyerek Key Card sorabilirsiniz.
Elinizde: S: ARJxxx H: Ax D: RQx C: xx var. (17P)
Ortağınız Siz

1NT 4H = Texas Transfer.

4S 4NT = Blackwood. Key Card sorusu.
Bu örnekte, Texas transferden sonra cevapçının 4NT demesi, pik üzerinden şilem aradığını gösteren Key Card sorusudur, yani Blackwood’ tur. Jacoby transferden sonra 4NT denirse, bu deklare key card sorusu olmaz, kantitatif şlem arama olur.
KONTROL SORARAK ŞLEM ARAMA
Bir rengi kontrol etmek o renkten dışarıya en fazla 1 el vermek demektir. 1NT açılışlarda Jacoby transfer yaptıran cevapçı, ikinci konuşmasında bir basamak sıçrayarak yeni bir renk söylerse, söylediği rengi kendisi kontrol ediyor ve bir üst rengin kontrolü sende var mı diye soruyor demektir.
Örneğin, oyunu 1NT ile açana, cevapçı 2H diyerek pike transfer yaptırdıktan sonra 4C derse, kozumuz pik, şlem ihtimali var, ben trefliyi kontrol ediyorum, sende karo kontrolü varmı? demiş olur.

Açan Cevapçı

1NT  2H

2S  4C = Şlem ihtimali var, sende karodan kontrol var mı?

Ortağı, yani oyunu açan, karodan kontrolü varsa önce 4D der. Karodan yok ama körden varsa 4H der. Hiçbirinden yoksa 4S der. Cevapçı, aldığı yanıta göre şlem imkanı görürse, 4NT diyerek Key Card sayısını sorar. Ama şlem imkanı göremezse 4S diyerek veya 4S e pas geçerek konuşmayı bitirir.


Açan Cevapçı

1NT 2D


2H 3S
Yukarıdaki örnekte de köre transfer yaptıran cevapçı rebidte bir atlıyarak 3S diyor. Yani ortağına, “Kozumuz kör, bende pikten kontrol var, sende trefl kontrolü var mı?” diye soruyor. Ortağı 4C derse treflden, 4D derse karodan kontrolüm var demiş olur. İkisinden de kontrolü yoksa 4H der. Cevapçı alacağı yanıta göre kararını verir.

SPİLİNTER ARTTIRMA YAPARAK ŞLEM ARAMA


1 renk açılışında cevapçının iki basamak atlıyarak yeni bir renk söylemesine spilinter arttırma denir. Spilinter arttırma da bir kontrol sorusudur.
Örneğin, 1C açılışına cevapçının 3D yanıtı spilinter arttırmadır. Çünkü 1C açılışına 1D yanıtı verebilirdi. 2D deseydi bir basamak atlamış olurdu. 3D dediği için 2 basamak sıçramıştır.

Cevapçının Spilinter artırma yaparak kontrol sorusuna geçebilmesi için:


Ortağının açış kozunu majörse en az 4 lü, minörse en az 5 li tutması, Elinde 12 – 16 puan bulunması ve iki basamak sıçrayarak söylediği rengi kendisinin kontrol etmesi şarttır.
Spilinter yapan cevapçı ortağına “Senin kozundan şlem ihtimali var, ben söylediğim rengi kontrol ediyorum, hemen üstündeki renkten sende kontrol var mı?” demiş olur.

Tabii üstteki renk esas kozsa ondan sonra gelen rengin kontrolü soruluyor demektir.


Oyunu açan kontrol sorusuna yanıt vermek zorundadır. Kontrolü varsa o rengi söyler. İstenen renkten veya bir üstteki renkten kontrolü yoksa kendi kozunu tekrar eder.
Kontrol sorusunu açan da sorabilir. Aşağıdaki örneğe bakalım.
Açan Cevapçı

1D  1S


4H
Bu örnekte spilinter arttırma yapan cevapçı değil oyunu açandır. Cevapçının pikini 4 lü tutmaktadır ve körü kendisi kontrol etmektedir. Koz pik olduğu için ondan sonra gelen rengin yani treflinin kontrolünü sormaktadır. Cevapçıda, trefli kontrolü varsa 5 seviyesine çıkmamak için 4NT diyerek key card sayısını sorar. Yani 4NT yanıtı iki anlamı birden taşır. Evet trefliden kontrolum var, bana key card sayını bildir. Ancak ortağın istediği kontrol kendisinde yoksa 4 pik diyerek belirtir. Açan, şlem ihtimalinin kalmadığını görünce 4 pike pas geçerek konuşmayı bitirir.

MİNÖR RENKLERDEN ŞLEM ARAMA


Elinizde uzun ve kuvvetli bir minör koz var ve oyunu ortağınız 1NT diyerek açtı. kozunuzun uzunluğuna, dağılım durumuna ve puanlarınıza bakarak, şilem ihtimali gördünüz. Kozunuzun 2 üstünü 3 seviyesinde deklare ederseniz, ortağınıza benim kozumla şlem oynama ihtimalimiz var demiş olursunuz.

Yani 1NT  3H = Trefliden şlem daveti, 1NT  3S = Karodan şlem davetidir.


Ortağınız, yanıt olarak önerdiğiniz kozu 4 seviyesinde söyler. Bunun üzerine 4NT diyerek key card sayısını sorarsınız.
Ortağınız Siz

1NT 3H = Treflden şlem daveti.

4C 4NT = Key Card sorusu. (Blackwood)
Ortağınız Siz

1NT 3S = Karodan şlem daveti.

4D 4NT = Key Card sorusu. (Blackwood)

VOIDWOOD YAPARAK ŞLEM ARAMA


Voidwood da Key Card sorusudur. Varsayalım birinci ya da ikinci turda ortağınızla kozda anlaştınız. Elinizde bir renk şikan. Şlem ihtimali gördünüz. Key Card sayısını öğrenmek istiyorsunuz. Şikan renginizin ası işinize yaramaz. Bunun dışında kalan 3 as ve koz ruasından oluşan 4 K/C’ın kaç tanesinin ortağınızda olduğunu öğrenmeniz gerekmektedir. Şikan renginizi 5 seviyesinde söylerseniz Voidwood yapmış olursunuz. Ortağınıza bu renk hariç K/C sayını söyle demiş olursunuz.
Yanıtlar, VW sorusunun hemen üstünden başlıyarak adım adım verilir:

a) 0 K/C tım var.

b) 1 K/C tım var.

c) 2 K/C tım var.

d) 2 K/C tım + koz damım var.
VW yapan rua sayısını da sormak isterse, aldığı yanıt bir üzerini söyler. Yanıtlar gene sırayla verilir ve şikan renkle koz ruası hesaba katılmaz.
Bir örnek verelim:
7. 5S = Rua sayısını söyle diyor.

5. 5C = V/W. Yapıyor. (Bende C şikan, bunun dışındaki K/C sayısını söyle.)

3. 3S = Demekki piki 6 lı ve puanı 16+ (Forsing)

1. 1S = Kuzey oyunu açtı2. 2C : Cevapçıda (Güney) 11+ puan var.

4. 4S : 4S diyerek zon bağlıyor.

6. 5H : 1 K/C var diyor. (5D = 0, 5S = 2, 5NT = 2 K/C + Koz damı var)

8. 6D : 2 Ruam var diyor. (5NT = rua yok, 6C = 1 rua var)

Yukarıdaki örnekte, pikin koz olduğu kesinleştikten sonra, kuzeyin 5C deklaresi Voidwood’tur. Ortağı 5H diyerek trefli ası dışındaki K/C sayısının 1 tane olduğunu bildirmiştir. Kuzey 5H yanıtına 5S diyerek rua sayısını sormaktadır.


Cevapçı, koz ve şikan renk ruaları hariç kalan 2 ruadan kaç tanesinin elinde olduğunu sorunun hemen üstünden başlayan yanıtlarla bildirecektir. Yani yukarıdaki örnekte cevapçının yanıtları ve anlamları şöyle olur:
5NT = ruam yok, 6C = 1 ruam var, 6D = 2 ruam var.
Yukarıdaki örnekte oyunu açanda C yerine D şikan olsaydı, 5D diyerek VW’u başlatırdı. Cevapçı da karo dışındaki K/C sayısını 5H den başlayan yanıtlarla bildirirdi.

Oyunu açanda C yerine H şikan olsaydı 5H diyerek VW yapardı. K/C sorusuna verilen yanıt yüksek olursa rua sorma olanağı kalmayabilir.


AÇIKLAMALI DEKLARE ÖRNEKLERİ – 2


ŞLEM ARAMA KONUŞMALARI
1) 1NT  4C = As sayısını soruyor (Gerber).

……………………………………………………………………………………………………..


2) 1NT  4NT = Kantitatif şlem arama.

………………………………………………………………………………………………………


3) 1NT  2C = Önce Stayman yapıyor. Ortağından 2H yanıtı gelince

2H  4C köru tuttuğu için 4C diyerek as soruyor. (Key-Card sorusu)

………………………………………………………………………………………………………
4) 1NT  2C = Stayman yapıyor. Körü tutmadığı için (demek ki piki 4 lü)

2H  4NT dört sanzatu ile kantitatif şlem arama yapıyor.

………………………………………………………………………………………………………

5) 1NT  2D = Transferden sonra 4NT diyerek kantitatif şlem arama yapıyor.

2H  4NT (Demek ki körü beşli.)

6) 1NT  2D

2H  3S = Transferden sonra atlayarak 3S demek kontrol sorusudur.

Bende pikten sorun yok, trefl kontrolün var mı diyor.

……………………………………………………………………………………………………….
7) 1NT  2H = Burada da atlayarak 4C demek kontrol sorusudur. Bende

2S  4C trefl kontrolü var, sende karo kontrolü var mı diyor.

……………………………………………………………………………………………………….
8) 1NT  4D = Burada önce Texas transfer yaptırıyor. Ortağının 4H yanıtına

4H  4NT 4NT diyerek K/C sayısını soruyor. (Blackwood)

……………………………………………………………………………………………………….
9) 1NT  5NT = Cevapçı elimdeki puanlara göre şilem NT kesin var diyor.

Ortağı 15 puanla açmışsa 6NT der. 17 puanı varsa 7NT der.

………………………………………………………………………………………………………..

10) 1NT  3H = Cevapçı treflden şlem daveti yapıyor. Açan 4C diyor. Cevapçı

4C  4D 4D diyerek kör kontrolü soruyor. Olumlu yanıt alınca 4NT ile

4H  4NT K/C sayısı soruyor.

………………………………………………………………………………………………………….
11) 1NT  2D

2H  3S, 4D, 4H = Kontrol soruları. Söylediğim rengi ben kontrol ediyorum. Bir

üstündeki renkte senin kontrolün var mı?

………………………………………………………………………………………………………….


KONVANSİYONEL KONUŞMA ÖRNEKLERİ


Açan Rakip Cevapçı

1NT 2D/H/S 2NT = 3C ye transfer emri. (Lebenshol)


Açan Rakip Cevapçı

1NT 2S 4D = 4 köre transfer emri.

1NT 2D 4H = 4 pike transfer emri.

1NT 2C 4D = 4 köre transfer emri.

1NT 2D 4H = 4 pike transfer emri.

……………………………………………………………………………………………………………Açan Rakip Cevapçı

1NT 2D 3H = Körü 5+, puanı 10+ ( Rakip araya girince, 3 seviyesinde

1NT 2D 3S = Piki 5+, puanı 10+ renk söylemek için renk majörse

1NT 2H 3C = Treflisi 6+, puanı 10+ 5 li, minörse 6 lı olmalıdır. Puan ise

1NT 2S 3D = Karosu 6+, puanı 10 en az 10 olmalıdır.)

1NT 2S 3H = Körü 5+, puanı 10+

……………………………………………………………………………………………………………
Açan Rakip Cevapçı

1NT 2D Kontur = Negatif kontur. Karoyu kesmiyor, puanı 8 – 9.

……………………………………………………………………………………………………………
Aşağıdaki örneklerde rakip M/C yapıyor. Renkleri 5 – 5, puanı da 9+ dır.

Açan Rakip Açan Rakip

1) 1C 2C = 5 – 5 major var. 5) 1S 2NT = 5 – 5 minör var.

2) 1D 2D = 5 – 5 major var. 6) 1H 2NT = 5 – 5 minör var.

3) 1H 2H = S ve bir minör 5 – 5 7) 1D 2NT = H ve C 5 – 5

4) 1S 2S = H ve bir minör 5 – 5 8) 1C 2NT = H ve D 5 – 5

Aşağıdaki örneklerde aksi belirtilmedikçe oyunu soldaki oyuncu (BATI) açmaktadır. Konvansiyonel konuşmalara * işareti konmuştur.

Pas

1D 1NT


2D* = 5 – 5 Majoru var. Puanı 9+

……………………………………………………………………………………………………………

Pas

1D 1H


2D* = a) Diğer renkler (S ve C) 5 – 5 veya 6 – 5 . Puan 12 – 13.

b) Pik ve trefl 6 – 6 ise 10 – 11 puanla yapılabilir.

……………………………………………………………………………………………………………

Pas


1D 1S
2S* = Piki 5 li, puanı 12 – 13 veya piki 6 lı puanı 10 – 11.

……………………………………………………………………………………………………………

1NT* = Diğer minörü (D) 5 li, diğer majörü (S) 4 lü. Pastan geliyor puanı 9+

Pas ( Açan)

1H 1C


Pas

………………………………………………………………………………………………………….

X* = Elinde en az 5 li bir minör ve 4 lü bir majör var. Puanı 9+

1NT Pas


2C* = Minörün C ise pas de, değilse 2D de emri. (Eli zayıf)

2D* = Bende 4 – 4 majör var, sen seç demiş olur. (Eli zayıf)

……………………………………………………………………………………………………………

2NT* = 5 – 5 minörü ve 9+ puanı var.1NT


……………………………………………………………………………………………………………

2C* = 5 – 5 majörü ve 9+ puanı var..

1NT


……………………………………………………………………………………………………………

2H = Puanı 18+ imiş, çünkü tekrar konuştu.

X* = Karosu kısa, puanı 11+

1D Pas


1H = Körü en az 4 lü. Puanı 0 bile olabilir. Puanı 9+ ise 1 yerine 2H der.

? = Eline göre karar verecek.

……………………………………………………………………………………………………………

Pas


1C 1H


X* = Puanı 9+. Diğer renklere hazırım. (Piki kesin 4 lü)

……………………………………………………………………………………………………………

Pas

1C 1NT


X* = Puanı 9+, treflisi en fazla 2 li, diğer renkleri dengeli.

……………………………………………………………………………………………………………

1C

1H

X* = Puanı 6 - 10. Piki 4 lü,karosu 5 li, trefli ve kör 2 li.………………………………………………………………………………………………………..

1C

1S

X* = Puanı 6+, körü 4 lü C ve S kısa.…………………………………………………………………………………………………………

1C

1NT

X* = 9+ puanı vardır, ceza kontrudur.………………………………………………………………………………………………………….

1H

1NT

2S = 11+ puanı ve 5 li piki var.……………………………………………………………………………………………………………

1S

1NT

2C = Puanı 9 – 10. Piki tutmuyor ve 4 lü körü var.……………………………………………………………………………………………………………

1H

1NT

2C = Puanı 9 – 10. Körü tutmuyor ve 4 lü piki var.……………………………………………………………………………………………………….

1H

1NT

3S = Körü kısa piki 6 lı ve puanı 10. (5 li bir rengi daha varsa puanı 9 olabilir)…………………………………………………………………………………………………………..
DİĞER KONUŞMALAR
Açan Cevapçı

1S 2D


3D = Açanın piki 5 li, karosu 3+, ve puanı 15+. (3D iyi el demektir.)

……………………………………………………………………………………………………………

1S 2D

2H = Açanın piki 5 li, körü 4 lü, puanı 13+.1H 2D

2S = Açanın körü 5 li, piki 4 lü, puanı 18+. Rivörs yapıyor.

……………………………………………………………………………………………………………

1S 2C / 2D

2NT 4S = Açanda 15+ puan. cevapçıda pik tutuşu ve 11+ puan var.

……………………………………………………………………………………………………………


1C 1H

1NT 3H = Cevapçıda 6 lı kör ve 11+ puan var.

……………………………………………………………………………………………………………

1NT 2H


2S 4NT = Jacoby transferden sonraki 4NT kantitatif şlem aramadır.

....................................................................................................................................................

1NT 2S

3C 3D = Açan pas demek zorunda. (Karoya zayıf elle transfer)……………………………………………………………………………………………………………

1C 1S


1NT 2H = Cevapçıda pik 5 li, kör 4 - 5, puan 6+ dır. Koz tercihi yap diyor.

…………………………………………………………………………………………………………..

1D 1H

1NT 2S = Cevapçının körü 5 li, piki 4 lü, puanı 13+ (rivörs yapıyor)…………………………………………………………………………………………………………..
1NT 2D

3H = Açanın puanı 17 ve körü 4 lü. Transferi bir üst seviyede yapıyor.

……………………………………………………………………………………………………………
1H 1NT

2NT = Açanın puanı 16+ dır.

……………………………………………………………………………………………………………

1C 1NT


2D = Açanda 18+ puan, 5 li trefl ve 4 lü karo var. (Rivörs)

………………………………………………………………………………………………………..

1H 1NT

2S = Açanda 18+ puan, 5 li kör ve 4 lü pik var. (Rivörs)………………………………………………………………………………………………………..
1H 2C

2NT 3D = Açanda 15+ puan cevapçıda 13+ puan, 5 li trefl ve 4 lü karo var.

………………………………………………………………………………………………………..
1D 1H

1NT 2S = Cevapçıda 13+ puan, 5 li kör ve 4 lü pik var. (Rivörs)

………………………………………………………………………………………………………..

5C = Voidwood (Trefl dışında K/C sayını söyle diyor)

2H

1S = Açtı2C

4S5H = 1 K/C var. (5D =0, 5H =1, 5S = 2, 5NT = 2 K/C + koz damı var)

…………………………………………………………………………………………………..

2S = Transferi yaptı

1NT = Açtı
2H = Pike transfer emri

3S = 8 puan ve 6 lı piki var. Zona davet.

……………………………………………………………………………………………………………

4D = Karodan kontrolüm var dedi.

2S = Pike transfer yaptı.

1NT = Açtı.

2H = Transfer emri.

4C = J. transferden sonra 4C kontrol sorusudur. (Trefliyi kendisi kesiyor)

……………………………………………………………………………………………………………

4C = Mecburen 4C diyor.

1NT = Açtı.
3H = Treflden şlem daveti.

4NT = Kozumuz trefli, key card sayını söyle.

………………………………………………………………………………………………………….

4D = Mecburen 4D diyor.1NT = Açtı.

3S = Karodan şlem daveti yapıyor.

4NT = Koz karo, key card sayısını soruyor.

……………………………………………………………………………………………………………1H = 5 li kör ve 8+ puanla söyleyebilir.

1C Batı 1C ile oyunu açtı.

2H = Körü 3 lü puanı 6 – 9

……………………………………………………………………………………………………………

1H = 5 li kör ve 9+ puanla söyleyebilir.

1C Batı 1C ile oyunu açtı.

2NT = Kör tutuşu yok. Puanı 13 –14. (9 – 12 puanla 1NT, 15 – 16 ile 3NT der)

……………………………………………………………………………………………………………

1H

1C Batı 1C ile açtı.

3H = Kör tutuşu var, 11+ puan

……………………………………………………………………………………………………………


2NT = 1NT ile açacak puanı var.

2H Batı 2H ile açtı. (Zayıf açılış)

……………………………………………………………………………………………………………

2NT = Demekki 2NT ile açacak eli varmış.

X = Körü kısa ve puanı 11+


2H Batı 2H le zayıf açılış yaptı

2S = 4 lü. Pikini gösterdi.

……………………………………………………………………………………………………………

2S = Piki 5 li, puanı 18+

X = Karosu kısa ve puanı 11+

2D Batı 2D ile zayıf açılışı yaptı.

2H = 4 lü körünü gösterdi.

…………………………………………………………………………………………………………..

X = Karosu kısa, puanı 11+

2D = Batı 2D zayıf açılışı yaptı.

3 H = Körü 5 li, puanı 11+

……………………………………………………………………………………………………………

2H = Demekki puanı 18+ imiş. Çünkü tekrar konuştu.

X = Karosu kısa, en az 11 puanı var.1D Batı 1D ile açtı.

Pas Pas

1H = körü en az 4 lü. ……………………………………………………………………………………………………………Açan Cevapçı

1NT 2C = Stayman.

2D 2S = 5 li pik, 4 lü kör, 8 – 9 puan.

2H = 5 li kör, 4 lü pik, 8 – 9 puan.

3S = 4 lü pik, 5 li kör, 10+ puan

3H = 4 lü kör, 5 li pik, 10+ puan.

Cevapçıda puan 10+ olunca, zıplayıp önce 4 lü majörü gösteriyor.

……………………………………………………………………………………………………………


AŞAĞIDAKİ KONUŞMALARI SİZ AÇIKLAMAYA ÇALIŞIN
1) 1NT  4C
2) 1NT  4NT
3) 1NT  2C

2H  4C
4) 1NT  2C

2H  4NT
5) 1NT  2D

2H  4NT
6) 1NT  2D

2H  3S

7) 1NT  2H

2S  4C

8) 1NT  4D4H  4NT
9) 1NT  5NT

10) 1NT  3H

4C  4D

4H  4NT
11) 1S  2D3D
12) 1S  2D

2H
13) 1H  2D

2S
14) 1S  2C / 2D

2NT  4S
15) 1C  1H

1NT  3H
16) 1NT  2H

2S  4NT
17) 1NT  2S

3C  3D
18) 1NT  2S

3C  4C


19) 1D  1H

1NT  2S
20) 1NT  2D

3H
21) 1H  1NT

2NT
22) 1C  1NT

2D
23) 1H  1NT

2S
24) 1H  2C

2NT  3D

25) 1D  1H

1NT  2S

26) 5C


2H

1S = Açtı.2C

4S5H

…………………………

27) 2S

1NT = Açtı.2H

3S……………………………..
28) 4D

2S

1NT = Açtı.2H

4C4NT

……………………………..

29) 4C

1NT = Açtı.3H


4NT

…………………………

30) 4D

1NT = Açtı.3S


4NT

………………………………


31)

1H


1C = Açtı.

2H

……………………………..32)

1H


1C = Açtı.

2NT

…………………………..33)

1H

1C = Açtı.

3H


……………………………..

34) 2NT


2H = Açtı.

…………………………….

35) 2NT


X

2H = 2H le açtı.

2S

4NT


……………………………………

36) 2S


X

2D = Açtı.

2H

………………………….


37) X

2D


3H

…………………………..

38)

2H


X

1D


Pas Pas

1H

?………………………….

Açan Rakip Cevapçı

1NT 1D,H,S 2NT


Açan Rakip Cevapçı

1NT 2S 4D

1NT 2D 4H

1NT 2C 4D

1NT 2C 4H
Açan Rakip Cevapçı

1NT 2D 3H

1NT 2D 3S

1NT 2H 3C

1NT 2S 3D

1NT 2S 3H


Açan Rakip Cevapçı

1NT 2D Kontur

Aşağıdaki örneklerde aksi belirtilmedikçe oyunu Batı açmaktadır. Konvansiyonel konuşmalara * işareti konmuştur.
Pas

1D 1NT


2D*

…………………………..

Pas

1D 1H


2D*

…………………………………………………………………………………………………….

Pas

1D 1S


2S*

…………………………..

1NT*

Pas ( Açan)1H 1C


Pas

……………………………

X*

1NT Pas


2C*/ 2D*

…………………………….

2NT*

1NT


……………………………..

2C*

1NT
………………………………

ŞLEM ARAMALAR

1) 1NT  4C 11) 1NT  2D

2H  4H

2) 1NT  4NT


3) 1NT  2C 12) 1NT  2C

2H  4C 2S  4C


4) 1NT  2C

2H  4NT
5) 1NT  2D

2H  4NT
6) 1NT  2D

2H  3S
7) 1NT  2H

2S  4C

8) 1NT  4D4H  4NT

9) 1NT  5NT


10) 1NT  3H

4C  4D


4H  4NT

1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə