B e y I n s a ğ L i ğ I i Ç İ N
Yüklə 327.54 Kb.
səhifə2/3
tarix23.02.2016
ölçüsü327.54 Kb.
1   2   3
Cevapçının elinde 5 – 5 iki renk varsa, dördüncü rengi gösterirken sıçrama yapar.
Açan Cevapçı

1D 1H


1S 3C = Cevapçıda kör ve trefli 5 – 5
Bu konvansiyon, cevapçı ilk rengini 1seviyesinde göstermişse uygulanabilir. Sadece dördüncü renk iki seviyesinde, veya sıçrayarak üç seviyesinde söylenebilir. Rakip araya girmişse veya cevapçı ilk turda pas geçmişse uygulanamaz.

K O N T U R L A R


Kontur, genel olarak, rakibe “Yaptığın deklareyi çıkaramazsın”demektir. Rakip te kendine güveniyorsa sürkontur der. Konturlu oyunda ceza ve mükafatlar genellikle 2 katına, sürkonturlu oyunda ise 4 katına çıkar. Ancak kontur başka amaçlarla da kullanılabilen bir deklaredir.

NEGATİF (SPUTNİK) KONTUR


Bir veya iki seviyesindeki açılışlara çekilen kontur, ceza amaçlı olmayıp negatif kontur olarak adlandırılır.

Bir seviyesinde bir renkle yapılan açılışa kontur çeken oyuncuda en az 11+ P vardır ve açılış rengi de elinde kısadır. Bu durumda ortağına diğer renklere hazırım mesajını vermiş olur.

Konturdan sonraki rakip pas geçerse kontur diyenin ortağı konuşmak zorundadır. En uzun rengini en alt seviyeden söyler. Aradaki rakip pas demezse, 0 – 6 puanla pas diyebilir.

Negatif kontur çekenin ortağında 10+ puan varsa, en uzun rengini zıplıyarak bir üst seviyeden söyler.


1NT AÇILIŞA KONTUR
Kontr diyenin elinde 5 li bir minör, 4 lü bir majör ve 9+ P var demektir.
Bu durumda açanın ortağı pas geçerse, kontur çekenin ortağı eli zayıf olsa bile konuşmak zorundadır. Zayıf elle sadece 2C veya 2D diyebilir. Anlamları şöyledir:
2C = Minörlerim uzun. Senin Minörün trefl ise pas de karoysa 2D diyerek düzelt.

2D = Majörlerim uzun. Sende dörtlü majör varsa 2 seviyesinde söyle.

Elde sanzatuluk puan varsa 1NT açılışa kontur demeyip pas geçmek daha yararlı olur.

A P E L L E R


Ortağınızın atağı küçük bir kart (2 – 5) ise o renkten onörü var demektir. Büyük bir kart ( 6+ ) oynamışsa onörü yok demektir.

Ortağınızın atağına siz büyük kart verirseniz o renkten onör vaad etmiş olursunuz. Küçük bir kağıt verirseniz onör vaad etmiş olmazsınız.

İstenen renge önce küçük sonra büyük kağıt verirseniz, elinizde o renkten tek sayıda kart olduğunu belirtmiş olursunuz.

Önce büyük sonra küçük kağıt verirseniz, o renkten çift sayıda kağıdınız var demektir.


DEFOS APELLER
Bir renk oynandığında, elinizde o renkten kağıt yoksa başka renkten bir kağıt vermek zorundasınız (Defos). Kağıt yerken de ortağınıza mesaj iletebilirsiniz. Biz preferansiyel apel uygulayacağız. Bu sistemde, küçük bir kart verirseniz, ortağınıza “El tutarsan, şu anda istenen ve benim verdiğim renk hariç, kalan iki rengin ucuz olanını gel” demiş olursunuz. Büyük bir kağıt verirseniz, kalan iki rengin pahalısını gel demiş olursunuz.

Örneğin, kör istendiğinde küçük bir pik verirseniz, ortağınıza el tutarsan trefl gel, büyük bir pik verirseniz, karo gel demiş olursunuz.


1NT AÇILIŞINA VERİLECEK YANITLAR - 1
Ortağınız 1NT ile oyunu açtı. Rakip pas dedi. Elinize göre bir yanıt vereceksiniz. Ortağınızda 15 – 17 puan vardır ve dağılımı dengelidir. 5 li majörü yoktur, varsa bile onörsüzdür.

Bu bilgiler ışığında, elinizin durumuna göre değişik yanıtlar verebilirsiniz.


1. En az 5 li bir majörünüz veya 6 lı bir minörünüz yoksa 0 – 7 puanla pas dersiniz.

2. 5 li majör veya 6 lı minörünüz varsa sıfır puanla bile Jacoby transfer yapabilirsiniz.

3. En az 4 lü bir majörünüz varsa 8+ puanla Stayman yapabilirsiniz.

4. 10+ puan ve 6 lı majörünüz varsaTexas transfer yapabilirsiniz.

5. 8 – 9 puan ve dengeli elle 2NT diyebilirsiniz.

6. 10 – 13 puan ve dengeli elle 3NT diyebilirsiniz.

7. 16 – 17 puanınız varsa 4NT diyerek kantitatif şlem arama yapabilirsiniz.

8. Şilem aramak için 4C diyerek as sayısı sorabilirsiniz. (Gerber)

9. 18 – 19 puanla doğrudan 6NT diyebilirsiniz.

10. 20 – 21 puanla 5NT dersiniz. Ortağınız 15 puanla açmişsa 6NT, 17 puanla

açmışsa 7NT der.

11. Puanınız 22+ ise 7NT diyebilirsiniz.

12. Uzun ve kuvvetli bir minör kozunuz varsa, koz üzerinden şlem aramak için

minör kozunuzun iki üstünü 3 seviyesinde söyleyebilirsiniz. Yani kozunuz trefl

ise 3H, karo ise 3S dersiniz.
DİKKAT: 1NT açılışa renk göstermek naturel olamaz, Stayman ya da transfer emridir.
2C AÇILIŞINA YANITLAR
1. 5 li renginiz olsa bile puanınız 0 – 7 ise 2D diyerek önce puanınızı bildirin.

2. 8+ puanınız ve 5 li bir renginiz varsa renginizi söyleyin.

3. 8+ Puanınız var fakat 5 li renginiz yoksa 2NT yanıtı verin.

Sizin 2D yanıtınıza, ortağınız :
1. 2H veya 2S derse, bu renk elinde 5 lidir. Kozda fit aramaktadır. Sizde

ortağınızın kozu en az 3 lü ise 3H veya 3S deyin. Koz fitiniz yok, 5 li renginiz

yok ve puanınız 0 – 2 ise 3C deyin.

2. 2NT derse, 5 li majörünüz varsa transfer yaptırın. 4 lü majörünüz varsa 3C diyerek

stayman yapın.
1 MAJÖR AÇILIŞA YANITLAR
Ortağınız 1 majörle oyunu açtıysa elinde 13 – 19 puan vardır, kozu en az 5 lidir. Elinizin durumuna göre, aşağıdaki yanıtlardan birini verebilirsiniz.

1) Puanınız 6 dan azsa pas deyin.

2) Kozda fit yoksa ve eliniz dengeliyse, 6 – 10 HCP ile 1NT diyebilirsiniz.

3) Puanınız 4 – 5 ama en az 7 li bir minörünüz varsa 3 minör diyebilirsiniz. Böylece

Elinizin zayıf fakat kozunuzun uzun olduğunu belirtmiş olursunuz.

4) Kozda fit yok ve eliniz dengeli ve puanınız 11 ise 2NT, 12-13 ise 3NT diyebilirsiniz.

5) Kozunuz 3 lü ise, yani kozda fit varsa ve puanınız 6 – 10 ise 2 koz dersiniz.

6) Kozda fitiniz var ve puanınız 11 ise atlıyarak 3 koz deyin. Ortağınızı 4 koz

demeye davet etmiş olursunuz. Kararı o verecektir.

7) Zonda değilken, kozunuz 5 li ve singleton veya şikan durumu da mevcutsa, 4 – 5

puanla riski göze alarak doğrudan 4 koza sıçrama yapabilirsiniz. (Blokatif)

8) Koz tutuşunuz yoksa, 11 P ile 2 seviyesinde minör bir koz söyleyebilirsiniz.

Bunun için minör kozunuzun 5 li olması şarttır.

9) Puanınız 12+ ise ve koz tutuşunuz varsa trefliniz 2 parça bile olsa 2C diyebilirsiniz.

(yalancı koz). Ama 2D demek için karonuzun 5 li olması şarttır.
10) 1H açılışa elinizde 4 lü pik ve 6+ puan varsa 1S diyebilirsiniz. 1S açılışa ise,

elinizde 5 li kör ve 11+ puan varsa 2H diyebilirsiniz. 1 seviyesindeki açılışa farklı

bir renkle 2 seviyesinde yanıt vermek ancak 11+ puanla yapılabilir.
Sizin 2 minör (2C veya 2D) yanıtınıza ortağınız:
1) 2NT derse, elinde 15 – 17 HCP vardır. Puanı sanzatuluktur ama 5 li majörü

olduğundan 1NT ile değil 1 majörle açmıştır.

2) 2 koz derse, kozu 5 li ve puanı 13 – 14 tür.

3) 3 koz derse kozu altılı ve puanı 16 – 18 dir. Bu koz Sizde de en az 2 li ise 4 koz

dersiniz. Tekse 3NT diyerek oyunu bağlarsınız.

4) 2C yanıtınıza 3C derse, puanı 14 – 15, treflisi en az 4 lüdür.

5) 2D yanıtınıza 3D derse, puanı 14 – 15, karosu en az 3 lüdür.

6) 2C yanıtınıza 2D derse elinde 5 – 4 iki rengi vardır. Puanı 13 – 14 tür.

7) 2D yanıtınıza 3C derse gene 5 – 4 iki rengi vardır ama, 3 seviyesine çıktığı için

puanı en az 14 tür.


Ortağınızın 1 majörle açışına sizin 2C dediğinizi ve ortağınızın kendi majörünü iki seviyesinde söylediğini varsayalım. (2. şık)
Açan Siz

1S 2C


2S ?

1) Siz bu 2S e 3S yanıtı verirseniz şlem düşündüğünüzü ama kontrol sorusuna geçme

olanağınızın olmadığını belirtmiş olursunuz. (Bakınız: Kontrol Sorarak Şlem arama)

Pikiniz 3 lü ve puanınız 17+ dır.

2) 4S derseniz 13 – 15 puanınız ve kozda 3 lü tutuşunuz var demektir.

3) 3C derseniz trefliniz 7 li, puanınız 10+ demektir.

4) 2NT cevabı verirseniz; puanım 11, treflim 5+, koz tutuşum yok demiş olursunuz.
1 MİNÖR AÇILIŞA YANITLAR
Ortağınız 1 minör kozla oyunu açmışsa, puanı 13 – 21 arasındadır. Elinde 5 li ve onörlü majör renk kesinlikle yoktur. Ama 4 lü majör renk bulunabilir. Söylediği kozun beşli, gerçek bir koz olması şart değildir. Kozu üç parça da olabilir. Bu nedenle ortağınızın kozunu tutuyor olabilmeniz için, o rengin elinizde en az 5 li olması gerekir.

Bu bilgilerin ışığında elinizin durumuna göre aşağıdaki yanıtlardan birini verebilirsiniz.


1. Puanınız 6 dan azsa pas deyin.

2. Puanınız 6 – 9 ise sırasıyla:

a) Beşli majörünüz varsa gösterin.

b) Beşli değil dörtlü bir majörünüz varsa onu söyleyin.

c) Majörlerinizin ikisi de 4 – 4 ise kesinlikle önce körü söyleyin.

d) Majörleriniz yoksa, ortağınızın kozunu tutuyorsanız (en az 5 li), 2 koz deklare edin.

3. Ortağınızın kozunu tutmuyorsanız ve en az 4 lü bir majörünüz de yoksa 6 – 10

puanla 1NT, 11 puanla 2NT, 12 – 16 puanla 3NT diyebilirsiniz.

OYUNU BİR RENKLE AÇANIN REBİDLERİ
Oyunu 1NT ile açan oyuncunun puanı oldukça nettir (15 – 17) Minimumla maksimum arasındaki fark sadece 2 puandır. Oysa bir majörle açanda 13 – 19 puan bulunabilir. Minimumla maksimum arasındaki fark 6 puandır. Bir minörle açılışta ise bu fark 8 puanı bulur. Kısacası, bir renk açılışı yapan oyuncunun puanı net değildir. İkinci turdaki konuşması puan limitlerini daha iyi ortaya koyar.
Cevapçı pas geçer ve rakip araya girerse, açanın tekrar konuşabilmesi için elinde en az 18 puan olması gerekir. Çünkü pas diyen ortağında, puan sıfır bile olabilir.
A. CEVAPÇI 1NT DERSE (kozunu tutmuyorum, puanım 6 – 9)
Oyunu açan, puanlarına ve elindeki dağılıma bakarak rebid yapabilir. Minimum puanla açmışsa, 1NT yanıtına doğal olarak pas geçmesi gerekir. Çünkü konuşursa mecburen iki seviyesine çıkacaktır.
Ancak dağılımı çok dengesiz olabilir. Örneğin 5 li olan açılış kozu yanında 4 lü veya 5 li ikinci bir rengi bulunabilir. Ya da kozu 6 lı ve yanında 4 lü ikinci bir rengi olabilir. Singleton hatta şikan rengi bulunabilir. Bu tür dengesiz eller, genellikle NT oynamaya değil, kozlu oyuna daha uygundur. Böyle ellerle pas derse ortağı 1NT ye batabilir. Buna karşılık iki hatta üç seviyesinde kozlu oyunları çıkarabilirler. Bu durumlarda açanın, ortağından gelen 1NT yanıtına, puanı minimum bile olsa, pas demeyip tekrar konuşması gerekir.
1. Açılışı 13 – 15 puanla yapmışsa:

a. Kozu 6 lı ise iki seviyesinde tekrar eder.

b. Kozu 5 li, daha ucuz ikinci bir rengi 4 lü ise bu rengi iki seviyesinde

söyler. Çünkü ortağı bu kozu tercih edebilir. Ortağı yeni kozu tercih

etmezse ilk kozu 2 seviyesinde söyler.
2. Açılışı 16 – 18 puanla yapmışsa:

a. Kozu 6 lı ise, kozunu 3 seviyesinde tekrar eder.

b. Kozu 5 li, daha ucuz bir rengi 4 lü ise bu rengini 3 seviyesinde söyler.

c. İkinci rengi ilk kozundan pahalı ve puanı 18 ise reverse yapabilir. Puanı 16 – 17

ise 2NT der.
B. CEVAPÇI İKİ SEVİYESİNDE YENİ BİR RENK SÖYLERSE
Cevapçıda 11+ puan var demektir. Söylediği koz trefli ise yalancı olabilir. Ama karo ise 5+ dır. Bu konuşma forsingtir, açan pas geçemez.
1. Açılışı 13 – 15 puanla yapmışsa:

a. Minörle açmışsa ve cevapçının rengini tutmuyorsa 2NT der. Majörle açmışsa

ancak puanı 15 ise 2NT diyebilir.

b. Kozu 6 lı ise iki seviyesinde tekrar söyleyebilir.

c. İkinci rengi varsa rivörs olmamak şartıyla gösterebilir.
2. Açılışı 16 – 18 puanla yapmışsa:

a. Kozu 6 lı ise 3 seviyesinde tekrar eder.

b. İkinci rengi varsa ve daha ucuzsa 3 seviyesinde söyleyebilir.

c. İkinci rengi pahalıysa, puanı 18+ olmak şartıyla şartıyla rivörs yapabilir.

d. Uygun görüyorsa 3NT diyebilir.

AÇIKLAMALI DEKLARE ÖRNEKLERİ – 1


Yukarıda açıklamaya çalıştığımız deklare kurallarını daha iyi öğrenmemize ve akılda tutmamıza yardımcı olmak için aşağıda değişik konuşma örnekleri verilmiştir. Eşit işaretinden sonra, o konuşmanın hangi anlama geldiği açıklanmaktadır.
Açan Cevapçı

1S 2C


2NT = Puanı 15+, trefliyi tutmuyor.

……………………………………………………………………………………………………

1S 2C

2S = Puanı 13 – 14, piki 5 li olabilir, trefliyi tutmuyor.…………………………………………………………………………………………………….

1S 2C


3S = Puanı 15+, piki 6 lı. Trefliyi tutmuyor.

………………………………………………………………………………………………………

1S 2C

2D = Puanı 13 – 15, piki 5 li karosu 4 lü. Trefliyi tutmuyor.………………………………………………………………………………………………………..

1S 2D = Cevapçının karosu 5+, puanı 11+

3C = Açanın piki 5 li, treflisi 4 lü. Üç seviyesine çıktığı için puanı 16+

………………………………………………………………………………………………………..

1S 2C

3C = Açanın en az 3 lü treflisi var. Treflinin yalancı koz olabileceğinibildiği halde konuştuğuna göre 15+ puanı var.

………………………………………………………………………………………………………….

1S 2C

2S 2NT = Açanda pik 5 li olabilir. Cevapçıda 13+ puan var. Açan pas geçemez.………………………………………………………………………………………………………….

1S 2C


3S 3NT = Açanın piki 6 lı, puanı 16 – 18 ama cevapçıda pik 2 li bile değil.

………………………………………………………………………………………………………….

1S 2C

3S 4S = Açanın piki 6 lı. Cevapçıda pik 2 li.…………………………………………………………………………………………………………..

1S 2C


3S 4C = Cevapçı Şlem düşünüyor. Açanın puanı 16+. Cevapçı, ben trefliyi

kontrol ediyorum sende karodan kontrol var mı diyor.

……………………………………………………………………………………………………………

1S 2C


2S 2NT

3S 4C = Açanın 3S demesi puanlarının minimumda olduğunu gösterir. Buna

rağmen cevapçının 4C diyerek kontrolü sorması şlem aradığını

gösterir.

K O N V A N S İ Y O N L A R – 2

1NT AÇILIŞA CUEBİD


Açanın 1NT demesine karşılık, kendisinden sonra konuşan rakibi 2NT diyerek cuebid yaparsa, ortağına “Elimde 5 – 5 minör var ve puanım 9+” mesajını iletmiş olur.
1NT AÇILIŞA RAKİBİN 2C DEKLARESİ
Bu konuşma naturel de olabilir, konvansiyon da olabilir. Konvansiyon olarak yapıldığında, “Elimde 5 – 5 majör renk var ve puanım 9+” anlamına gelir.
2NT DAN GEÇİREREK TRANSFER YAPMAK
1NT ile oyun açıldıktan sonra rakip bir renkle araya girerse, cevapçının (açanın ortağı)

2NT deklaresi özel anlamlıdır. Ortağına 3C ye transfer emri vermiş olur.


Açan Rakip Cevapçı

1NT 2D,H,S 2NT = Açan 3C demek zorunda. (Lebenshol)


Cevapçının eli zayıftır ama uzun bir rengi vardır ve bu renk rakibin araya girdiği renkten ucuzdur. Rakip araya girmeseydi Jacoby transfer yapacaktı. Rakip araya girdiği için bu konvansiyonu kullanıyor. Ortağı 3C diyince, kozu trefl ise pas der, değilse 3 seviyesinde kendi rengini söyler. Açan buna pas demek zorundadır.
ARAYA GİRİŞTEN SONRA TEXAS TRANSFER
Ortağınız 1NT ile açtı, rakip araya girdi. Elinizde uzun bir majör var. Ortağınızın puanı ve dağılımı belli. Rakibinizin de eli hakkında bir fikriniz var. Puanlarınıza ve elinizdeki dağılıma göre ortağınızın, elinizdeki majörden zon yapabileceğini tahmin ettiniz. Bu durumda renginizin bir altını 4 seviyesinde söylerseniz, transfer emri olur. Yani, araya girişten sonra sıçrayarak 4 seviyesinde yeni bir renk söylemek transfer emridir.
Açan Rakip Cevapçı

1NT 2S 4D = 4 köre transfer emri.

1NT 2D 4H = 4 pike transfer emri.

1NT 2C 4H = 4 pike transfer emri. (2C natürel konuşma ise)

1NT 2D 4D = 4 köre transfer emri.

1NT AÇILIŞINA YANITLAR – 2


1NT ile açılışa rakip pas geçerse, cevapçı olarak vereceğimiz yanıtları daha önce incelemiştik. Rakip pas geçmeyip iki renk diyerek araya girerse LEBENSHOL konvansiyonuna göre yanıtlar vereceğiz.

CEVAPÇIDA 0 – 7 PUAN VARSA:


Puanı 4 – 5, dağılımı dengeli ise pas der. Ancak elinde uzun bir renk (6+) varsa durum değişir. Sanzatu yerine kozlu oyunu tercih etmesi gerekir. Rakip araya girmeseydi zayıf elle uzun kozuna Jacoby transfer yaptırabilirdi. Şimdi kozunu iki seviyesinde kalmak şartıyla doğrudan söyleyebilir.
Açan Rakip Cevapçı

1NT 2C 2D = Karosu 6+, puanı 0 – 7.

1NT 2D 2H = Körü 6+, puanı 0 – 7.

1NT 2H 2S = Piki 6+, puanı 0 – 7.

Bu konuşmalar açana pas emridir.
Ancak cevapçının rengi rakibin renginden ucuzsa, zayıf elle rengini üç seviyesinde söyleyemez. Ama kozunun uzunluğuna ve puanlarına bakarak 3 seviyesinde kozla oynamayı uygun görebilir. O zaman, daha önca sözünü ettiğimiz gibi 2NT dan geçirerek transfer yaptırır. (Lebenshol). Yani rakibin konuşmasına 2NT der. Ortağı mecburen 3C der. Cevapçı, kozu trefl ise pas der, değilse kendi rengini söyler. Ortağı bu deklareye pas demek zorundadır.
Açan Rakip Cevapçı

1NT 2S 2NT

3C Pas 3H = Körü 6+, puanı 0 –7. Açan pas diyecek.
Açan Rakip Cevapçı

1NT 2H 2NT

3C Pas 3D = Karosu 6+, puanı 0 – 7. Açan pas diyecek.

CEVAPÇIDA 10+ PUAN VARSA:


Eğer elinde uzun bir renk (majörse 5+, minörse 6+) varsa doğrudan 3 seviyesinde rengini gösterir. Bu konuşma forsingtir, zondan önce durulmaz.
Açan Rakip Cevapçı

1NT 2D 3H = Körü 5+, puanı 10+.

1NT 2D 3S = Piki 5+, puanı 10+.

1NT 2H 3C = Treflisi 6+, puanı 10+.

1NT 2S 3D = Karosu 6+, puanı 10+.

1NT 2S 3H = Körü 5+, puanı 10+.


Cevapçıda uzun renk yoksa dörtlü majörü varsa 10+ HCP ile Cuebid Stayman yapar.
Açan Rakip Cevapçı

1NT 2C / 2D 3C / 3D = Trefliyi / Karoyu kesmiyorum, puanım 10+, 4 lü majörüm

var. Sende 4 lü majör var mı?

Açan öncelikle varsa 4 lü majörünü gösterir. Yoksa, rakibin rengini kendisi kesiyorsa 3NT diyebilir. 4 lü majörü yok, rakip rengi de kesmiyorsa, varsa 5 li minörünü gösterir,Açan Rakip Cevapçı

1NT 2D 3NT = Puanı 10+, 4 lü majörü veya 5 li minörü yok, karoyu da

kesmiyor.

Pas = Demek ki açan kendisi karoyu kesiyor.


Cevapçıda dörtlü majör yoksa ve araya giren rengi kesiyorsa 10+ puanla üç değil 2NT der. Açan mecburi 3C diyince 3NT ile oyunu bağlar. Böylece hem puanını hem rakibin

rengini kestiğini belirtmiş olur.


Açan Rakip Cevapçı

1NT 2D 2NT = 3C ye transfer emri. Bu aşamada puanı belli değil.

3C 3NT = Puanı 10+ imiş, karoyu da kesiyor.

CEVAPÇIDA 8 – 9 PUAN VARSA:


Cevapçı için en kritik puan durumu budur. Araya giren rengi kesemiyorsa kontur der. Bu negatif konturla ortağına puan sınırını ve rakibin rengini kesmediğini bildirmiş olur.
Bu kontura karşılık, oyunu açan 4 lü majörü varsa onu gösterir. Çünkü cevapçının 4 lü

majörü olabilir. Puanı 10+ olmadığı için Cuebid Stayman yapamamıştır.


Açan Rakip Cevapçı

1NT 2C / 2D Kontur = Trefliyi / karoyu kesmiyorum, puanım 8 – 9.

2H pas 3H = Açan 4 lü körünü gösterdi, cevapçı tutuş yaptı.

4H = Açan körden zona bağladı. Demek ki puanı 17.


Açanın 4 lü majörü yoksa, ama araya giren rengi kendisi kesiyorsa puanına göre konuşur. Puanı 15 ise 2NT, puanı 17 ise 3NTder.
Açan Rakip Cevapçı

1NT 2S Kontur = Negatif kontr, 8 – 9 puan. Pik keseri yok.

2NT = Açan piki kesiyor, puanı 15.

3NT = Açan piki kesiyor, puanı 17.


Açanın 4 lü majörü yoksa ve araya giren rengi de kesemiyorsa, varsa 5 li minörü söyler.
Açan Rakip Cevapçı

1NT 2D Kontur = Karoyu kesmiyor, puanı 8 – 9, negatif kontur.

3C = Açan da karoyu kesmiyor, treflisi 5 li. Oyuna davet.
Cevapçı, puan ve tutuş durumuna bakarak pas ya da 5 minör diyebilir.
Açanın 4 lü majörü ve 5 li minörü yoksa, araya giren rengi de kesemiyorsa pas

diyerek rakibi konturlu oynatır.


RAKİP ZAYIF AÇILIŞLARLA ARAYA GİRERSE
1NT açılışa rakibin 3 seviyesinde bir renk söylemesi zayıf açılış anlamına gelir. (Uzun koz 6 – 9 puan). Bu durumda cevapçı aşağıdaki konuşmalardan birini yapabilir.
Açan Rakip Cevapçı

1NT 3D Pas = Zayıf ellerle elbette pas geçilir.

Kontr = Naturel ceza konturudur.

4NT = Kantitatif şlem aramadır. Karoyu kesiyor ve puanı 16.

4H/4S = Oynamak içindir. Son konuşmadır. (kozu 6+ dır)

4D = 10+ HCP ile Cuebid Stayman. 4 lü majör sorusu. Açan 4 lü

majörü varsa gösterir, yoksa 4NT der.
RAKİP KONVANSİYONEL BİR DEKLARE İLE ARAYA GİRERSE

1. 1NT açılışına rakibin 2C deklaresi “Elimde 9+ HCP ve 5 – 5 majör var.” anlamına

geliyorsa, cevapçının konuşması şöyle olur:

2S = Piki kesiyorum, puanım 9+

2H = Körü kesiyorum, puanım 9+.

3D = Karom 5 li, puanım 9+.

3C = Treflim 5 li, puanım 9+.

2NT = 3 trefliye transfer emri.


Cevapçı 2NT derse, açan 3C der. Cevapçı da aşağıdaki yanıtlardan birini verebilir.

a) Treflisi 6+ olup puanı 6 – 7 ise pas der.

b) Treflisi 6+ olmak kaydıyla puanı 10 – 11 ise 4C, puanı 12+ ise 5C diyebilir. Ancak bu

durumda 3NT oynamak imkanı ortadan kalkacağı için dikkatli olmak gerekir. Çünkü

uzun koz 3NT ya da yarıyabilir.

c) 6+ rengi karo, puanı 6 – 7 ise, 3D der. (Açan bu yanıta pas demek zorundadır)

d) 6+ rengi karo olup puanı yüksekse, 9 – 11 puanla 4D, 12+ puanla 5D diyebilir.

Bu durumda da 3NT yi atlamamaya dikkat etmek gerekir.

e) Majörlerin ikisini de kesiyorsa ve 10+ puanı varsa 3NT der.
2. 1NT açana, kendisinden sonra konuşan rakibin 2NT cuebidi, “Elimde 9+ HCP ve

5 – 5 minör var” anlamına geliyorsa cevapçının konuşması şöyle olur:


Açan Rakip Cevapçı

1NT 2NT 3C = Trefliyi keserim, puanım 9+. Staymandır, 4 lü majör soruyor.

3D = Karoyu keserim, puanım 9+. Bu da Staymandır.

3H = Körüm 5 li, puanım 10+ veya körüm 6 lı, puanım 9+.

3S = Pikim 5 li, puanım 10+ veya pikim 6 lı, puanım 9+.

ÖZEL ANLAMLI DİĞER KONUŞMALAR


1. Ortağı pas geçmiş oyuncunun cuebid yapması, ortağına elini anlatmak amacını

güder.


Açanın Rakibin

Açan Rakip ortağı ortağı

1D Pas 1NT 2D = 5 – 5 majörü ve 9+ puanı var.

1D Pas 1H 2D = Diğer renkler 5 – 5 veya 6 – 5. puanı 12 – 13.

Diğer renkler 6 – 6 ise puanı 10 – 11 olabilir.

1D Pas 1S 2S = Piki 5 li ise 12 – 13 puan, 6 lı ise 10 – 11 puan şarttır.
2. Briçte yaygın olarak kullanılan, tek bir durum için geçerli konuşmalar da vardır. Bu

tür konuşmaları örnekler üzerinde göstermekten başka çare yoktur.


Açan Rakip Cevapçı (Açanın ortağı)

1C 1NT X = Puanı 9+ dır, batırmak için kontur demiştir.

1C 1NT 2H = 7 – 8 puan, 5 li kör. Açana pas emridir.

1C 1NT 2S = 7 – 8 puan, 5 li pik. Açana pas emridir.

1C 1NT 2C = 9 – 10 puan ve 4 – 4 majör rengi var.

1S 1NT 2C = 9 – 10 puan ve 4 lü körü var.

1S 1NT 3H = 10+ puan ve 6 lı körü var.

1H 1NT 3S = 10+ puan ve 6 lı piki var.

1C 1S X = 2 seviyesinde konuşacak puanı yok. Veya puanı var ama 5 li

rengi yok.

Açanın Rakibin

Açan Rakip ortağı ortağı

1C Pas 1H X = Pikim 4 lü, treflim kısa. Diğer renklere hazırım.

1C Pas 1NT X = Treflim kısa, Diğer renklere hazırım.
Günümüzde biriçte en yaygın olarak kullanılan konvansiyonları iki bölümde tanıtmaya çalıştık. Çok kullanılan bazı konvansiyonlara da ileride değineceğiz.

Ancak, konvansiyonlar bu derlemede yer alanlardan ibaret değildir. Bergen, Drury, Forcing Sanzatu, Truscott, Cappeletti, Dont, Dopi, Ropi, Overcalls, Smolen, bunlardan sadece bir kaçıdır. İleride brici iyice ilerletirseniz diğer konvansiyonları da kolayca öğrenir ve partnerinizle anlaşarak kullanabilirsiniz.

Ş L E M A R A M A L A R
PUAN SORARAK ŞLEM SANZATU ARAMA (4NT İLE) – KANTİTATİF
Ortağınız 1NT ile açtığında, elinizde 16 – 17 puan varsa ve eliniz sanzatu oynamaya uygun ise 4NT cevabı vererek kantitatif şlem daveti yapabilirsiniz. Ortağınız sizin 4 sanzatunuza puanı 15 ise pas der. Ama puanı 17 ise şlem sanzatu yanıtını verir.

1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə