Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda III beynəlxalq Elmi konfrans


К.Масимов (Бакинский славянский университет, Азербайджан)Yüklə 308.19 Kb.
səhifə5/7
tarix23.02.2016
ölçüsü308.19 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

К.Масимов (Бакинский славянский университет, Азербайджан)


Экономическое сотрудничество Азербайджана и России в рамках СНГ


 1. Н.Такижбаева, кандидат исторических наук, доцент (Центрально-Азиатский университет, Казахстан)

Азербайджанцы в сельском населении Казахстана


 1. B.İbrahimli, tarix üzrə fəlsəfə doktoru (AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Azərbaycan)

Naxçıvan Muxtar Respublikasının abidələrinin tədqiqində H.Əliyevin rolu


 1. Hacı Rauf, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycan Respublikasında ordu quruculuğu


 1. C.Sadıqov, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan)

Нахчыван-один из древнейших городов Азербайджана


 1. Т.Джафаров, доктор филологических наук, профессор (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Ценный вклад в современное азербайджановедение


 1. О.Климко, кандидат экономических наук, доцент (Полтавский университет экономики и торговли, Украина)

Привлечение капитала эмитентами Украины и Азербайджана в условиях мирового финансового кризиса


 1. C.Tağıyev, tarix elmləri namizədi, dosent (Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Heydər Əliyevin neft strategiyası Azərbaycanın müstəqilliyinin təminatıdır


 1. N.Cavanşir (Бакинский государственный университет, Азербайджан)

Договор 1776 года между Картли-Кахетинским царством и Османским государством и его влияние на Азербайджанские ханства


 1. Ş.Əliyev, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycan-Gürcüstan müttəfiqlik münasibətləri tarixində Şəki-Kaxeti çarlığı


 1. S.Aşurov, tarix üzrə fəlsəfə doktoru (AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Azərbaycan)

H.Əliyev və Azərbaycan arxeologiyası


 1. G.Mustafayeva (Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə dair


 1. İ.Ağasıyev, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (AMEA-nın Tarix İnstitutu, Azərbaycan)

Из истории развития виноградарства и виноделия в западных районах Азербайджана


 1. S.Qələndərli (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Beynəlxalq hüquqi aktlar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hüquqi mənbəyi kimi


 1. S.Rzayeva, tarix elmləri namizədi, dosent (Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan)

Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğunun əsasları


 1. X.Hüseynov, iqtisad elmləri namizədi, dosent (Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Azərbaycan)

H.Əliyev və Azərbaycan Respublikası bank sisteminin formalaşması və inkişafı


 1. Y.Bayramzadə (AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Azərbaycan)

Azərbaycanda alternativ enerji resurslarından istifadəMəruzələrin müzakirəsi

DİLÇİLİYİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ BÖLMƏSİ

Akva-park”– I konfrans zalı(Novxanı)
3 may 2012-ci il

11 00 – 12 30

I iclas

İclas rəhbərləri:

prof. İ.Qasımov

(Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)doç. İ.Doğan

(Ordu Universiteti, Türkiyə)Məsul katib: P.Axundova


 1. İ.Temiroğlu, filologiya elmləri namizədi, dosent (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Sözün leksik mənasının mahiyyəti, nitqdə təzahürü və lüğətlərdə verilməsi


 1. К.Исмаилова (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Символическая парадигма белого цвета в азербайджанском и русском языках


 1. В.Каваляускас, доктор филологических наук, профессор (Литовский эдукологический университет, Литва)

Языковая ситуация в Литве: государственный язык и языки этнических меньшинств (азербайджанской, татарской, караимской общины)


 1. F.Veysəlli, filologiya elmləri doktoru, professor (AMEA

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan)

Qloballaşma və Azərbaycan dili
 1. Əhməd Sami ElAydi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (Ayn Şəms Universiteti, Misir)

Misirdə Azərbaycan dili (hazırkı vəziyyət və perspektivlər)


 1. N.Hacıyeva, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan)

Folklorda təkrarlı somatik frazeologizmlərin yaratdığı üslubi xüsusiyyətlər


 1. N.Novruzova, filologiya elmləri namizədi, dosent (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycan dilçiliyində mətnin tədqiqi istiqamətləri


 1. S.Abdullayeva, filologiya elmləri doktoru, professor (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Modal sözlər haqqında bəzi qeydlər


 1. U.Taghiyeva (Baku Slavic University, Azerbaijan)

Media discourse as the hybrid of genres


 1. V.Adilov, filologiya elmləri namizədi, dosent (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Semantikasında rəngbildirmə elementi olan atalar sözlərinin tipoloji xüsusiyyətləri


 1. M.Nağısoylu, filologiya elmləri doktoru, professor (AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan)

XVI əsr tərcümə abidəsi “Şühədanamə”nin leksik xüsusiyyətləri haqqında


 1. F.Vəliyeva (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycan dilindəki bəzi onomatopik ornitonim tərkibli frazeoloji birləşmələrin leksik–semantik təhlilinə dair (ingilis dili ilə müqayisədə)

 1. N.Qafarov (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

“Kitab ət – tuhfə üz – zəkiyyə fi – l – luqa ət - türkiyyə” əsərində feldən ad yaradan şəkilçilər


 1. V.Süleymanova (Qafqaz Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycan və ingilis dillərində privasiya elementlərinin təsdiq və inkar transformalarının yaranmasında rolu


 1. X.Heydərova (AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan)

“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti” əsasında arxaik sözlərin leksikoqrafik aspektdən öyrənilməsi

Məruzələrin müzakirəsi
Kofe-breyk

12 45 – 14 00
II iclas
İclas rəhbərləri:

prof. A.Məmmədli

(Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)проф. Д.Гоциридзе

(Тбилисский государственный университет, Грузия)Məsul katib: P.Axundova

 1. В.Насибов, кандидат филологических наук, доцент (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Русские приставочные глаголы в азербайджанском языке


 1. M.Çelik, Yrd.Doç.Dr. (İnönü Universiteti, Türkiyə)

İ.Resuloğlu, Dr. (Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiyə)

Kaşkay türkçesinde Güney Azerbaycan türkçesi tesirleri
 1. W.Cęckiewicz, доктор, профессор (Ягеллонский университет, Польша)

K.Ramazanova (Ягеллонский университет, Польша)

Nauczanie języka polskiego w Azerbejdżanie i jakie są związane z tym problemy

 1. Yüklə 308.19 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin