Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda III beynəlxalq Elmi konfrans
Yüklə 308.19 Kb.
səhifə3/7
tarix23.02.2016
ölçüsü308.19 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

A.Duymaz, Prof.Dr. (Balıkesir Universiteti, Türkiyə)

Türkiye Türkçesine Aktarılmış Azerbaycan Romanları Üzerine Bir Değerlendirme

 1. А.Бондарев, доктор филологических наук, профессор (Московский государственный лингвистический университет, Россия)

Между эпосом и романом: "Лейли и Меджнун" Низами Гянджеви через призму компаративистики


 1. P.Kərimov, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (AMEA Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan)

XVII əsr Azərbaycan şairi Mürtəzaqulu xan Şamlu Zəfər


 1. Е.Наврозашвили, доктор филологических наук, профессор (Тбилисский государственный университет им. Ив. Джа­вахишвили, Грузия)

Н.Гонджилашвили, доктор филологических наук, профессор (Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили, Грузия)

Образ города в романе Курбан Саида «Али и Нино»
 1. Z.Cəbrayılova (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Yusif Balasaqunlunun “Qutadğu bilig” əsərində müəllif mövqeyi


 1. А.Хайргельдина, кандидат филологических наук (Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстан)

Жанровые трансформации романа в современной литературе Казахстана и Азербайджана


 1. H.Quliyev (AMEA Folklor İnstitutu, Azərbaycan)

Müdrik Qoca arxetipinin dərviş paradiqması

 1. В.Мехтиев, доктор филологических наук, профессор (Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Россия)

Судьба слова и диалога в эпоху интернета
 1. К.Гаджиев, кандидат филологических наук, доцент (Бакинский славянский университет, Азербайджан)


О ранних переводах азербайджанской литературы на русский язык


 1. Ə.Hüseynzadə (AMEA Naxçıvan Bölməsi, Azərbaycan)

Naxçıvanda “Heydər zirvəsi”, “İlanlıdağ” əfsanəsi


Məruzələrin müzakirəsi


FƏLSƏFƏ VƏ MƏDƏNİYYƏTŞÜNASLIĞIN

AKTUAL PROBLEMLƏRİ BÖLMƏSİ

Polyak dili və mədəniyyəti mərkəzi – V mərtəbə
2 may 2012-ci il

12 00 – 13 30

I iclas
İclas rəhbərləri:

prof. E.Nəcəfov

(Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)dr. T.Lane

(Charles University, Czech Republic)Məsul katib: N.Nuriyeva


 1. T.Lane, PhDr., external lecturer (Charles University, Czech Republic)

Azerbaijan and the Czech Republic


 1. Nail Tan (TC Mədəniyyət Nazirliyi Folklor bölməsi, Türkiyə)

Azerbaycanşünaslığın kurucusu Mirza Fatali Ahundzade 200 yaşında
 1. З.Кули-заде, доктор философских наук, профессор (Институт философии, социологии и права НАНА, Азербайджан)


Гейдар Алиев об изучении и пропаганде истории духовной культуры народов исламского региона
 1. R.Həsənov (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan)

Müasir dövrdə mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər

 1. E.Şenocak, Dr. (İstanbul Texnik Universiteti,Türkiyə)

The difference between cultural vocal music techniques


 1. A.Əkbərova (Azərbaycan Milli Konservatoriyası, Azərbaycan)

Azərbaycan muğamlarının tədqiqində səs və not yazılarının əhəmiyyəti


 1. A.Mustafayev, fəlsəfə elmləri doktoru, professor (AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan)

H.Əliyev və güclü Azərbaycan ideyası


 1. Б.Мусаева, доктор филологических наук, профессор (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Погружение в национальную культуру как важнейший фактор формирования вторичной языковой личности (из опыта преподавания азербайджанского языка в МГЛУ)


 1. П.Керимзаде, кандидат исторических наук, доцент (Гянджинский государственный университет, Азербайджан)

Меценатство как одно из проявлений национального самосознания


 1. Е.Харадзе, доктор педагогических наук, профессор (Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили, Грузия)

Т.Гоголадзе, доктор филологических наук, профессор (Горийский учебный университет, Грузия)

Воспитанники азербайджанского отделения Закавказской учительской семинарии (г. Гори) и значение их культурно-педагогического наследия (Ф.Кочарли, У. Гаджибеков)
 1. İ.Vəliyev, fəlsəfə elmləri doktoru, professor (AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan)

H.Əliyev Azərbaycan Respublikasında hüquqi islahatın banisidir


 1. A.Məmmədova (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan)

Bəstəkar Aqşin Əlizadə yaradıcılığının təbliğatında ümummilli lider Heydər Əliyevin təşkilati dəstəyi


 1. Э.Наджафов, доктор философских наук, профессор (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Ценности культуры азербайджанского народа в условиях глобализации


 1. F.Sevilay Ünal (Sakarya Universiteti, Türkiyə)

Methods in music therapy from the past to the present day


 1. Р.Ульяна, студентка (Московский государственный лингвистический университет, Россия)

Мугам. Восприятие русской студентки


Məruzələrin müzakirəsi

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR BÖLMƏSİ

Türkiyə araşdırmaları mərkəzi - IV mərtəbə
2 may 2012-ci il

12 00 – 13 30
I iclas
İclas rəhbərləri:

prof. O.Əliyev

(Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)dos. Ş.Əliyev

(Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)Məsul katib: X.Babaşova


 1. A.İbrahimov, beynəlxalq münasibətlər üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan)

Avropa Birliyini Cənubi Qafqaza bağlayan amillər 1. Т.Каленова, кандидат исторических наук, доцент (Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Казахстан)

Казахстанско-азербайджанские отношения на современном этапе


 1. А.Раджабли, кандидат исторических наук, доцент (Бакинский славянский университет, Азербайджан)
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə