Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda III beynəlxalq Elmi konfrans
Yüklə 308.19 Kb.
səhifə2/7
tarix23.02.2016
ölçüsü308.19 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

N.Abdullayeva (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycanşünaslığın bir elm kimi təşəkkülü və inkişafı

 1. К.Бегалинова, доктор философских наук, профессор (Казахский национальный технический университет, Казахстан)

Роль и влияние личности Гейдара Алиева на историю народов СССР


 1. Я.Алхасов, доктор философии по педагогике, доцент (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Тексты о Гейдаре Алиеве как важный компонент содержания обучения русскому языку


 1. А.Ибрагимова (Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли, Азербайджан)

Роль Гейдара Алиева в творчестве Арифа Меликова


 1. M.Şabanov (Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Ermənilərin ərazi iddialarına qarşı Heydər Əliyevin fəaliyyəti


 1. M.Məmmədzadə (Mədəniyyətşünaslıq üzrə еlmi-metodiki мərkəz, Azərbaycan)

Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz


 1. N.Zamanov, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan)

Heydər Əliyev nitqində fəlsəfi baxışlar


 1. S.Hüseynov (Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, Azərbaycan)

E.Qaracayeva (Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, Azərbaycan)

Heydər Əliyev və Azərbaycan dilinin rəsmi dövlət statusu məsələsi
 1. R.Mirzəzadə, fəlsəfə elmləri doktoru (AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan)

Heydər Əliyev siyasətində azərbaycançılığın gender aspekti


 1. T.Qasımova, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru (AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan)

Heydər Əliyev və Azərbaycan qadını


 1. T.Məmmədov (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycançılıq ideologiyası müasir azərbaycanşünaslığın əsas komponenti kimi


 1. İ.Hüseynova, tarix elmləri doktoru, professor (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Heydər Əliyev və inkişafın Azərbaycan modeli


 1. Z.İsmayıl, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan) 

Ümummilli lider Heydər Əliyev və azərbaycanşünaslıq ideallarımız


 1. A.İbrahimova (AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan)

Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli təhsil sistemi


 1. G.Əliyeva-Kəngərli, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan)

Heydər Əliyevin ədəbi irs təlimi azərbaycançılıq kontekstində


 1. Y.Hüseynov, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru (Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Heydər Əliyev xarici siyasəti Azərbaycanın inteqrasiya və inkişaf  yoludur 1. M.İsmayılova, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Azərbaycan)

Heydər Əliyev və azərbaycançılıq ideologiyası


 1. K.Mahmudov (Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-nə rəhbərliyi dövründə Azərbaycan dilinin dövlət statusu uğrunda mübarizə 1. K.Məhyəddinova (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində milli kadr hazırlığında ulu öndər Heydər Əliyevin rolu


 1. G.Seyidova, tarix elmləri namizədi, dosent (Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan)

Heydər Əliyev Azərbaycan dövlət quruculuğunun təməlçisi kimi


 1. K.Salamova, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru (Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Heydər Əliyev və sosial idarəetmənin elmi əsasları


Məruzələrin müzakirəsi

DİLÇİLIYİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ BÖLMƏSİ

Ukrayna tədris-mədəniyyət mərkəzi - II mərtəbə

2 may 2012-ci il

12 00 – 13 30
I iclas
İclas rəhbərləri:

prof. Q.Udalıx

(Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)


проф. Э.Гаджиев


(Дагестанский государственный педагогический университет, Россия)

Məsul katib: P.Axundova


 1. Ф.Курамаева, кандидат филологических наук (Университет Кавказ, Турция)

Национально-культурная специфика анималистических фразеологизмов в кыргызском, турецком и азербайджанском языках


 1. Э.Гашимов, доктор филологических наук, профессор (Самарский филиал МГПУ, Россия)

М.Балалаева (Самарский филиал МГПУ, Россия)

К вопросу о лингвокультурологической компетенции в современном мире
 1. A.Hacıyeva, filologiya elmləri namizədi, dosent (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Ruhi Bağdadinin “Divan”ında tabeli mürəkkəb cümlənin struktur xüsusiyyətləri və budaq cümlənin bəzi növləri


 1. Э.Гаджиев, доктор филологических наук, профессор (Дагестанский государственный педагогический университет, Россия)

О проблеме аспектуально-видовых значений глагола в современных тюркских языках


 1. İ.Doğan, Doç.Dr. (Ordu Universiteti, Türkiyə)

E.Çuvalcı, Dr. (Karadeniz Teknik Üniversiteti, Türkiyə)

Halaç türkçesinde Azerbaycan türkçesi tesirleri
 1. R.Eyvazova, filologiya elmləri doktoru, professor (AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan)

Heydər Əliyev və azərbaycanşünaslıq: «Türk dili» terminindən

«Azərbaycan dili» termininə doğru
 1. Ş.Orucova, filologiya elmləri namizədi, dosent (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Başqırd (cənub-şərq) etnonimlərinin struktur xüsusiyyətləri


 1. E.Məmmədova (Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan)

M.Kaşğarlı “Divan”ında fellərin quruluşca növləri


 1. И.Саникидзе, доктор филологических наук, профессор (Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили, Грузия)

Азербайджанская лексика в рассказе Михаила Джавахишвили «Ламбало и Каша»


 1. T.Şükürbəyli, filologiya elmləri doktoru, professor (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycan dili lüğətlərinin linqvistik informativliyi


 1. A.Hacıyeva, filologiya elmləri namizədi, dosent (Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycan dili söz yaradıcılığının enantiosemik potensialı haqqında (problemin nəzəri təhlil konsepsiyası)


 1. B.Məmmədov (AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan)

Xaçmaz rayonunun “oba” və “qışlaq” sonluqlu toponimləri


 1. E.Vəliyev (Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Felin növ şəkilçiləri formadüzəldici şəkilçilərdən biri kimi


Məruzələrin müzakirəsi

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ BÖLMƏSİ

Rusiya tədris-mədəniyyət mərkəzi - III mərtəbə

2 may 2012-ci il

12 00 – 13 30
I iclas
İclas rəhbərləri:

prof. G.B.Baxşəliyeva

(AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu, Azərbaycan)проф. А.Бондарев

(Московский государственный лингвистический университет, Россия)Məsul katib: L.Səfərli

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə